Gunnar Opheim

142

Mennesket og Kirkens begynnelse og ende.

Publisert: 4. mar 2013

Da Jesus vandret her på jorden etter Hans dåp viste Han til Faderen og frelsen i den gamle pakt, Han henvendte seg til de allierte med Gud for å vise veien til Faderen. Israel og jødene var villfarne og så ikke Gud i deres tilbedelsesform, de endte med å velge Keiseren av Rom (Pontifeks Maximus) i stedet for Kristus og korsfestet Guds Lam. Men Jesus hadde følgere før korsfestelsen blant de allierte, deriblant slekt, venner, andre troende og de 12 disipler. Etter Hans død falt Ånden på de jøder som trodde Hans offer og var i bønn, de etablerte den nye pakt sammen med Talsmannen, 3,5 år etterpå kom også hedningene inn i troen på lik linje med jødene og fulgte Ham i en enhet. Slik ble Menigheten til og alle de som trodde falt individuelt og personlig Talsmannen på og de samlet seg i sine hjem, ja kalt husmenigheter. Slik spredte Gud seg i denne verden.

Vi kan lese om advarsler fra Simon Peter, Jacob, Paulus og Johannes (bror til Jesus/ sønn av Jomfru Maria og Josef) at det skulle og allerede var frafalne iblant dem som holdt mennesker i trelldom i Kristi navn. De drakk åndelig forfalsket melk og gjorde ikke mennesket fri fra presteskap så individene fikk ett personlig, individuelt og frigjørende vinnende Gudsforhold.       

Paulus sier at det skal utvikles en lovløs kristen tro og at det er en hemmelighet som gjør at man tror på denne urettferdighet i stedet for Kristi rettferdighet. Johannes sier at denne tro benekter Jesus, vår Herre og Gud i kjød, altså Gud men ikke i syndig kjød. Jakob sier at bedraget går ut på at synd er utenfor individets rekkevidde/ fatteevne, med andre ord mer enn hva vi rår over og egentlig født uskyldige syndere. Simon Peter viser til GT og at sann tro blir gitt individuelt ethvert menneske av Faderen personlig. Han advarer kraftig imot de som forvrenger frelsen i Kristus for å fremdeles legge mennesker inn under prester.

Jesus sier jo til Simon Peter at Han selv, altså Jesus er Klippen og at den tro Simon Peter har fått er gitt av ham av Faderen selv. Og Simon Peters tro er at mennesket hans lidende bror i syndig kjøds likhet som han selv Jesus er Guds Lam. Alle som tror Jesus kan da frelses fordi de da ser at Faderen kan gjøre det.

Dessverre følger over 1 milliard mennesker en falsk tro i kristenheten og det er en lovløs tro. Her er metodikken i lovløshetens hemmelighet.

I sin tro forsøker man å spore forbindelsen til Det Nye Testamentet (NT) ved å tro at Simon Peter er troens overhode i stedet for Jesus Kristus og Talsmannen. Man sier at Jesus ga Simon Peter makten over dødsriket og himmelen men også Guds ord og lov. Alt det Simon Peter sier vil bli bundet i døden og i himmelen. I denne tro er ikke Jesus Klippen men Simon Peter er Klippen, Simon Peter er menneskets Far.

Derfor har Romerske tradisjon blitt ledene i trosbevegelsen som fulgte og med denne tradisjon har det oppstått krav til å endre Guds ti bud. Man har fjernet i Jesu/ Guds navn hele det 2. bud, deler av det 4. bud og splittet opp det 10 bud for å få også slik ti bud allikevel. I tilegg har man i denne tro ledet mennesket fra Jesus som syndebærer til at prestene i denne tro blir isteden syndebærere (via skriftestol) og at døde samt bilder og statuer blir bedt til for å kommunisere med Faderen.    

Denne tro er systematisk dandert for å lede mennesker bort fra frelsen i Jesus Kristus. Alle som følger disse bud er underlagt og har underlagt seg denne Kirke enten de mener det selv eller ikke. 

Det som er likt med Guds ord i denne tro er Guddommen og at man skal være denne Guddom Gudfryktig men produktet i falskheten gjør at alt uansett blir feil og med det tilbes en avgud istedet.

Det som er konkret feil i denne falske tro er:

1.       Simon Peters tro blir arvet suksessivt av bedragets følgere.

2.       Sakramentene.

3.       Skjærsilden.

4.       Tradisjonen over Guds ord.

5.       Jomfru Marias plettfrie unnfangelse.

6.       Jomfru Maria som Himmeldronning.

7.       Skriftestolen

8.       Mirakler bekrefter Guds verk uansett.

9.       Læren om udødelig sjel.

10.   Søndagens/ soldagens hellighet.

11.   Bønn for de døde.

12.   Barnedåp.

 

Løsningen for å få mennesker til å erkjenne bedraget er å lese Guds ord sammen med de, i all fortrolighet. Etabler Gudsordets autoritet og les Daniels bok med de. Vis profetordets fantastiske åpenbaringer som viser at alt av og i denne verden, inklusive Kirken/ institusjonen vil bli ødelagt ved Jesu andre komme. Vis at om Gud er og at om Han er kjærlighet så eksisterer også den onde og at han har en ond slu plan. Vis Babylons plan. Vis at frelsen er Kjærlighet til Hans herlighet og at der oppe er vårt håp, vår tro og kjærlighet.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Gud er et stort fjell..

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen er en komplett bok som handler om kun endetiden:

Vi alle ser på Gud fra hver vår vinkel og klatrer opp til Gud sammen med Kristus basert på oppstandelsen nåde.

Jeg forstår du lever i fremtiden og er opptatt av å finne ut av det. Greit nok.

Jeg ser på bibelen og alle historiene der som eksempler på handlinger vi skal gjøre for våre neste - nå.  Finner eksmpler på handlinger vi kan prøve ut sammen med Gud både i gamle og nye testamentet.

Når det gjelder Gamle og Nye er alt skrevet av og for jøder, men vi hedninger kan også ta del i frelsen gjennom Kristus sin oppstandelseskraft.

Men det er en del skurr mellom GT sitater i NT som er feil oversatt til gresk. Jesus siterer mange  ganger fra en Gresk oversettelse med så masse feil.. Om han hadde brukt den hebraiske grunnteksten hadde meningen blitt en helt annen en den han forkynner.  Slik er veldig forvirrende.

Kommentar #52

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Skriftspråk

Publisert rundt 7 år siden

Kjell Haugen:

Jeg ser på bibelen og alle historiene der som eksempler på handlinger vi skal gjøre for våre neste - nå

Men det er en del skurr mellom GT sitater i NT som er feil oversatt til gresk. Jesus siterer mange ganger fra en Gresk oversettelse med så masse feil.. Han han bruk den hebraiske grunnteksten hadde meningen blitt en helt annen. Slik er veldig forvirrende
_____________________________________________________________

Jeg trodde at det kunne la seg gjøre å behandle begge deler, både bibelhistorien og naboen? ;-)

Du vet sikkert godt nok med deg selv at Bibelen ikke kan være en historiebok, da må du jo kunne vise til eksempler slik jeg gjør om det motsatte?

Det er enkelt for meg å vise til at du tror feil, for det første overser du jo totalt mine forrige henvisninger, og kan heller ikke svare for Rakels barn på Jesu tid, - jeg viser til at Matt.24.15 viser til hva profeten Daniel har sagt om denne tiden, og viser til Dan.9.2 -

Men jeg kan også vise til fortellingen om Nebukadnesar som bare er bilder på fremtiden, Daniel tyder Nebukadnesars drøm;

Dan.2.27: Daniel tok til orde og svarte kongen: «Mysteriet som kongen spør om, kan ingen vismann eller åndemaner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen. 28 Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager

V29: Da du lå i sengen, konge, kom det opp tanker om hva som skal skje i fremtiden. Han som åpenbarer mysterier, fortalte deg det som skal skje.

Går vi tilbake til 1.Mos.3.14-15 ser vi at Gud setter fiendskap mellom kvinnen og slangen, det peker rett mot fortellingen i Åp.12.1-9.

Jeg tror ikke det er så mye feil oversatt, det er bare deg som ikke forstår hvorfor ting er blandet sammen, det er fordi skriften dreier seg om profetier og ikke historie, og profetier skal være uklare og vanskelige å forstå nettopp fordi den ikke vil røpe for mye i klar tekst, og ikke alle vil vite fremtid i klar tale heller. Stod skriften i klar tale ville det være lettere å misbruke og gjøre forsøk på å forandre skjebnen?

(Joh.5.39: Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg!)

Ve, over Ariel by! Jes.29.1, v10: For Herren har øst over dere en ånd som gir dyp søvn. Han har lukket øynene deres – profetene og dekket til hodene deres – seerne.
11 For dere har hvert syn blitt som ord i en forseglet bok. Om en gir den til en som forstår skrift, og sier: «Les dette!» så svarer han: «Jeg kan ikke, den er forseglet.» 12 Om en gir boken til en som ikke forstår skrift, og sier: «Les dette!» så svarer han: «Jeg forstår ikke skrift.»
Språket er laget forvirrende med hensikt, det er det første en må forså, i bilder, lignelser, ordtak og gåter.

Kommentar #53

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Har snust litt på det også..

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
og profetier skal være uklare og vanskelige å forstå nettopp fordi den ikke vil røpe for mye i klar tekst,

Tolkinger av profetier i bibelen er et eget fag jeg har stor respekt for. Så jeg tørr meg ikke inn i den bransjen.

Det er så utrolig mange varianter av tolkninger og fortolkninger at jeg ikke helt skogen for bare trær.

Med det å bruke  navnenes betydning , tallenes betydnig og boltre seg i Daniel 10 og åpenbaringen , lese grunnteksten vertikalt istedenfor horisontalt er for meg en svevende bransje. Men helt sikkert viktig for dem som har startet på den stien..

Jeg holder på med et studie nå om bibelens farger , toner og bølger og vinder. Man kan starte med Fil 2,9 og "Navnet over alle navn" er definert som 888 av Pytagoras.  Da må man huske på at i NT tar man jo der utgangspungt i det hebraiske navnet Jehova og kunstig oversetter det til det greske navnet IESOUS som har tallverdien 10+8+200+70+400+200=888.  888 i Gresk mytologi / filosofi ble brukt på "opphøyd tanker" mens tallet 666 i gresk mytologi var menneskelige tanker.  Dette knyttes vidre opp imot  toneskalaene som på en måte beskriver harmoni på 888 og disarmoni med 666.  Er det en tilfeldighet at antall dager og netter i et år er 729 - som vi treffer i bibelen på navnet greske navnet "Kefas". 729 er også et viktig tall i numerologien.  En større profetisk oppgave er det å gå løs på matematikken i de to bespinsingsundrene i NT og bryllupet i Kanan.  Der er det mye profeti som er begravet - på lik linje med fiskehistorien om de 153 fiskene.  Og det tar tid å desifrere alle Jesu lignelser på denne måten finne harmoni og disharomi.

Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Hvorfor gjøre det vanskelig?

Publisert rundt 7 år siden

Kjell Haugen: Jeg holder på med et studie nå om bibelens farger , toner og bølger og vinder. Man kan starte med Fil 2,9 og "Navnet over alle navn" er definert som 888 av Pytagoras.
__________________________________________________

Her blir jeg nødt for å sitere fra Forkynneren,Hvem kan finne sammenheng? 7.29:Se, dette er det eneste jeg har funnet: Gud gjorde mennesket rakt og rett, men de prøver så mange slags påfunn...

Det hele handler egentlig om å bruke hele Bibelen for å lete etter svar på lignelser, Bibelen har to funksjoner, en lignelsesfortelling og en forklaring til lignelsene. Det er lett, det er bare å ta utgagspunkt i ett stikkord i fortellingen, bruk søkordregistret og let det opp. Jeg kan gi deg et eksempel; "Jorden var øde og tom."

Søker du på dette får du bare to henvisninger, en lignelse og et svar, har jeg tatt feil vil du ikke finne forklaringen. Vær oppmerksom at du kanskje må lese mer på det aktuelle søkeresultatet for å få full oversikt. Bibelen tolker seg selv.

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=jorden+var+%c3%b8de+og+tom&type=and&book2=-1&searchtrans=


 

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
7 dager siden / 2919 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
30 dager siden / 1897 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
4 dager siden / 1521 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 1051 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 920 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
15 dager siden / 624 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere