Mohamed Abdishazan

32

Hvilken islamsk feminisme?

Noen par år siden ville jeg applaudert en slik kronikk. Nikket med hodet og sagt inni meg selv: "Endelig!" og "Yes!". Men det er nødvendig å komme med noen få kritiske bemerkninger til hele konseptet "islamsk feminisme" og dets islamske rammeverk.

Publisert: 3. mar 2013

Jeg ville skrytt uhemmet over de mange muslimske feminister som finnes – personer som Nawaal El Saadawi, Mona Eltahawy og akademikere som Fatima Mernissi, Ziba Mir Hosseini, Amina Wadud, Leila Ahmed, Asma Barlas m.fl. Eller historiske (og mannlige feminister) som Qasim Amin (den muslimske verdens svar på John Stuart Mill som er kjent for å ha skrevet Kvinneundertrykkelsen) eller den nylig avdøde Gamal El Banna.

Men hva er mitt utgangspunkt for dette innlegget her? I et innlegg i Dagbladet, skriver Linda Alzaghari, sosialantropolog og daglig leder i tankesmien Minotenk at det går an å være en feminist og muslim samtidig: "Nøkkelen til en islamsk feminisme ligger i å utnytte det potensial som ligger innenfor den islamske tradisjonen, som legitimerer kvinners rett til å ta utdanning og økonomisk selvstendighet, til fritt å velge ektefelle og yrkesvei. Til sosial og politisk rettferdighet."

For all del utnytt potensialet - men spørsmålet er hvilket potensial? Jeg kommer tilbake til det helt på slutten.

I anledning av at det har gått 100 år (seinere enn Iran – tro det eller ei – les Lily Bandehy glimrende VG-kronikk, 2.mars) siden kvinner fikk stemmerett i dette landet her – er det viktig å forstå hva feminisme er anno 2013 – eller mer spesifikt likestilling har å si for forskjellige grupper i vårt land. 

Først til Lindas konklusjon på slutten av hennes artikkel: Ja, det går fint an å være en feminist og muslim. Men det er til en viss grad. Hva mener jeg med det? Det vil si for å være en muslim og feminist må du – og du blir (bokstavlig talt) tvunget til å jobbe innenfor islamske rammeverk – men det kan også være mye mer viktigere (og konstruktivt) å jobbe utenfor islamsk rammeverk. Akkurat her sliter en rekke muslimske feminister - de kvier seg fra å jobbe utenfor islamsk rammeverk. En av flere forklaringer på dette her har noe med: muslimske tilhørere. Hvis din feminisme (eller spesifikt syn på likestilling mellom kjønnene) er tuftet på islam - vil du få flere tilhørere. Men er dette konstruktiv - hvis vi skal være pragmatisk - er dette konstruktiv feminisme? Jeg tviler sterkt.

En god del av vestlige feminister i Vesten har gjort det (historisk) og gjør det fortsatt idag. Du kan ikke forvente at (bare) religion vil først og fremst frigjøre deg som en kvinne. Dette er særlig hvis man skal forholde seg til de abrahamske religionene: kristendommen, islam og jødedommen. Disse tre religionenes hellige skrifter åpner opp for patriarkalske kjønnsroller.

I Koranen 4:34 står det at ektemannen kan fysisk avstraffe sin kone. En kvinners vitnebyrd (ikke bare i økonomiske spørsmål som en rekke muslimske apologeter hevder) er verdt halvparten av mannen. Flere kvinner blir steinet enn menn. Flere kvinner venter også på en slik straff i fengsel enn menn.

Etter den amerikansk-egyptiske journalisten Mona Eltahawys veldig diskuterte artikkel i Foreign Policy i fjor - "Why Do They Hate US?". Skrev Ali A Rizvi, en canadisk-pakistansk lege følgende – som tilsvar til deler av kritikken som Elthawy fikk fra andre (til og med fra såkalte vestlige ikke-muslimske feminister av den kulturrelativistiske arten): "In that context, cherry-picking favorable passages becomes problematic for true believers. And at various points, the Quran, like the other Abrahamic scriptures, contains passages that are plainly sexist: from advocating beating women (4:34), to advocating sex with female prisoners of war even if they're married (4:24), to instructions on how to divorce a wife who hasn't yet had her first period (65:4), to declaring menstruation an illness (2:222), to making two female witnesses equivalent to one male because "if one errs, the other can remind her" (2:282), to saying straight out that men are superior and have authority over women (2:228, 4:34). And that's just a sampling. The hadith, or traditions of the Prophet Muhammad, go even further."

Og som sagt dette er bare noen få eksempler fra Koranen. Hadithlitteraturen (særlig Bukhari og Muslim-samlingene) har også en rekke (og mange flere eksempler) meget utfordrende passasjer som enhver muslimsk feminist må forholde seg til.

Avslutningsvis:  Spørsmålet mitt til muslimske feminister som Linda (andre er også velkommen til å svare): Hvordan mener de at man skal man forstå slike passasjer fra de to viktigste kildene for islamsk tro, praksis og lov?

PS: Min personlige mening (og konklusjon) etter alle disse årene er følgende: Man kan fint være en muslimsk feminist - men det finnes ikke noe som heter islamsk feminisme. Jeg er villig til å ta feil - hvis jeg får gode nok argumenter. Men jeg skal svare mer utdypende når  svarene tikker inn. :)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
I anledning av at det har gått 100 år (seinere enn Iran – tro det eller ei – les Lily Bandehy glimerende VG-kronikk, 2.mars) siden kvinner fikk stemmerett i dette landet her – er det viktig å forstå hva feminisme er anno 2013 – eller mer spesifikt likestilling har å si for forskjellige grupper i vårt land.

Betimelig innlegg, Abdishazar. Skal bli spennende å se om du får svar som du spør.

***

Til det siterte: hadde det ikke vært for kristendommens sterke stilling, ville likestillingen generelt ha komme langt lenger langt tidligere i Norge. Det er ikke forsvarlig --- og i hvert fall aldri rettferdig! --- at religion får slik stor innvirkning på det øvrige storsamfunnet, prinsippene for samfunnsorganiseringen, osv..

***

Å tale om "potensiale" for kvinnefrigjøring i slik religiøs setting er direkte løgnaktig, i beste fall ukyndig. Disse religionene har hatt flere tusen år på seg.

Derfor må jeg også spørre deg om hvorfor du hadde nikket gjenkjennende på hodet for et "par år siden"? Islam (helligtekstene) var den samme for et par år siden? 

Det kommer ikke til å skje en tøddel på islamsk side sålenge man ikke erkjenner at religion ikke har annen plass enn i privatsfæren. Og i så fall har man bare klargjort de mer generelle strukturene. Det viktigste og vanskeligste arbeidet gjenstår med selve helligtekstene.

Kommentar #2

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Avslutningsvis: Spørsmålet mitt til muslimske feminister som Linda (andre er også velkommen til å svare): Hvordan mener de at man skal man forstå slike passasjer fra de to viktigste kildene for islamsk tro, praksis og lov?Alzaghari er en av bidragsyterne til boka "Gud er tilbake" fra Frekk forlag. På FB-siden deres promoteres et foredrag hun skal holde om feminisme blant muslimske kvinner. Når Alzhaghari i niqab-debatten konkluderer med at unge muslimske kvinner bør få bære niqab på videregående skoler fordi et forbud vil sende dem inn i ekstremistenes miljøer, skal vi ikke ha veldig store forhåpninger til Alzagharis forståelse av muslimsk feminisme. Logikken her er at kvinneundertrykkende praksis bør tillates om man ikke vil at religionens ekstreme mekanismer skal trå i kraft. Da har hun i grunnen kastet inn håndkleet før hun har startet kampen.

 

Kommentar #3

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Godt innlegg!

At kvinner og menn blir oppmuntret til å inneha ulike roller er en ting - og en kan finne frihet innenfor de ulike rollene - men en helt annen ting er å sette mannen over kvinnen.

Menneske først - muslim så. Abdishazan; hvorfor velge en Gudstro som supplerer menneske(verd), som kommer først for deg, med videre inspirasjon fra Gudstroen som setter mannen over kvinnen? En kan jo ikke se bort i fra det, som du selv sier, så jeg må anta at du selv får noe ut av det- at det betyr noe for deg - at mannen er `et hakk` bedre og over kvinnen. Jeg ser det som vanskeligere for en kvinne å velge menneske først - muslim så. For en kvinne kan ikke - som en mann - velge å la seg inspirere videre av et konsept som setter mannen foran kvinnen (unntatt i fantasien). Derfor tenker jeg at Islam blir da alt.

Jeg tenker at det en fokuserer på vinner i praksis. Da er det mulig å ha noen `sovende` paragrafer... Da du vil minne bl.a. Alzaghari på at Islam er kvinneundertrykkende - så tenker jeg at du som reflektert, moderne, intellektuell muslim får noe ut av å sette mannen over kvinnen. Da tenker jeg videre at det er mindre håp for andre, uutdannende muslimske menn og jeg tenker at høy utdannelse etc. ikke vil `hjelpe` når det gjelder religion og dens (negative) påvirkning for menneskeverd og for kvinners frihet. Og motsatt; får du ikke noe spesielt ut av det - slik jeg foreslår - så kan det være fordi du allerede er `opphøyet` som mann og ikke kan se fullt ut et perspektiv hvor en er kvinne i Islam. 

 

Kommentar #4

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Mot to fronter

Publisert over 7 år siden

Her i  Norge har  ikke de muslimske kvinnelige  likestillingsforkjempere kun bokstavtro islam å kjempe  mot, men også en stor skare av "tolerante"  etnisk norske  mennesker, helst av den type som synes multikulturen er så gjev at de er villige til å se mellom fingrene med mye av det  som vanligvis kalles brudd på menneskerettigheter.   En hyppig gjest på debattsidene  her inne kalte i går kronikken til Lily Bandehy for vas.   OTTAR løfter ikke en finger for sine medsøstre, den gjengens verden er jo  sterkt infisert av den multikulturelle  idologi.   Derfor blir det nok en tung kamp framover.

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Den historiske Tahirih

Publisert over 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Å tale om "potensiale" for kvinnefrigjøring i slik religiøs setting er direkte løgnaktig, i beste fall ukyndig. Disse religionene har hatt flere tusen år på seg

Det burde kanskje bli mer kjent, at en av dem som sluttet seg til Babs lære i Persia på midten av 1800 tallet, (senere bahailæra) var en kjent persisk kvinnelig dikter med navnet Tàhirih. Link

Hun kan på mange måter stå som den første kvinnen for likestilling i den persiske kulturen. Det står om henne:

" Hun var modig og viet seg til å forkynne denne sannheten, uten tanke på hva som ville skje med henne selv. Kunnskapen hennes og evnen hennes til å tale, forvirret de mest lærde menn på hennes tid.

Mange gikk imot henne. Blant disse var en undertrykkende konge og et stolt presteskap. De brukte all sin makt for å få henne til å tie stille. Men hun nølte aldri med å si sannheten. Ja, hun var så freidig at hun fjernet sløret fra ansiktet sitt i nærvær av fremmede menn. I dag kan det kanskje høres uskyldig ut, men i 1848, da det skjedde, var det knapt noe som kunne være mer skandaløst og sjokkerende. Til slutt ga hun sitt liv for den nye troen som hun trodde så fast på."

Hun ble steinet i 1852. Noe senere kom vel islam inn i en mer moderne utvikling? Men det nye prestestyret har igjen innført strenge regler for kvinner og sterk forfølgelse av bahaier etter 1979. - Hvorfor har de valgt å holde kvinnen så sterkt tilbake? Det filosoferer jeg over, samtidig som jeg vet at mine trosfeller blir både fengslet, noen ganger drept, og ikke innvilget samme rettigheter som andre borgere i Iran og til dels Egypt.

Bahaitroen forfekter likestilling mellom kjønnene - se link

vennlig hilsen Mette

Kommentar #6

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Derfor må jeg også spørre deg om hvorfor du hadde nikket gjenkjennende på hodet for et

Vel folk skifter mening om mangt - oppi gjennom årene, Robin. :)

Nå skal det sies - uten å være arrogant at jeg har satt meg inn i dette temaet de siste årene før jeg konkluderte med at man kan ikke bruke Koranen for å fremme noe som helst likestilling eller feminisme i vår tid. Selv om man aksepterer påstanden om at islam fremmet kvinnerettigheter i det arabiske halvøy anno 600-tallet - betyr ikke at disse rettighetene bør være gjeldende i vår tid - også. Særlig i en tid hvor vi har et (sekulært) menneskerettssystemet som tar vare på kvinners rettigheter.

Til Finn:

Nå er det slik at jeg kjenner til Lindas meninger om de versene jeg kom med - etter flere års diskusjoner. Men det store spørsmålet er hvorvidt dette ønsket om å harmonere islamsk skrifter (det jeg kaller for islamsk rammeverk) med moderne feminisme er i virkeligheten et blindspor eller ei?

Jeg hadde også det arrangementet du lenket til i tankene mine. Der står det: "Kvinnekamp med Koranen i hånden". Man kan være (veldig) selektiv og (kanskje) finne vers i Koranen som kan brukes av muslimske feminister - men man kan også finne vers som "jobber mot dem" - og det er særlig disse versene (for.eks 4:34) som er rådende i islamsk tolkningsdiskurs (tolket mesteparten av tiden. Hvem da? Jo, akkurat menn....). Det finnes selvfølgelig eksempler på - "kvinner er kvinner verst".

Nå vil noen hevde at det er konstruktivt å operere innenfor et islamsk rammeverk - hvis man ser på den muslimske verden hvor folk er veldig tradisjonelle - men bør dette også være gjeldende for muslimske feminister i Vesten også? Nei, er mitt svar. De bør vise deres medsøstre i den muslimske verden at kvinnefrigjøring (og er) finnes også utenfor Koranens rammer.  

Til Elisabeth: Jeg forsto ikke helt det siste avsnittet ditt. Kan du vennligst formulere det på nytt? Takk!

Avslutningsvis: Siden det er greit å forklare hva man mener med definisjoner - som for eksempel feminisme. Med feminisme mener jeg følgende - (eller dets fremste mål: likestilling mellom kjønnene) - siterer Mill: [...] the principle which regulates the existing social relations between the two sexes — the legal subordination of one sex to the other — is wrong itself, and now one of the chief hindrances to human improvement; and that it ought to be replaced by a principle of perfect equality, admitting no power or privilege on the one side, nor disability on the other."

Kommentar #7

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Omformulering

Publisert over 7 år siden

Hvilke følelser får du selv over at det er Allahs vilje at menn skal bli forstått som å telle mer enn en kvinne og ha flere rettigheter og muligheter enn en kvinne? Kan jeg spørre deg om du mener at Islam er avhengig av moderne menneskerettigheter og demokratisk tankegang for å kunne eksistere på en positiv måte?

Jeg forstår godt forskjellen på muslimsk feminisme og islamsk feminisme. Mitt synspunkt er at det blir vanskeligere for en kvinne enn det blir for en mann å være tilhenger av det første framfor det siste. Hvis en i utgangspunktet er for moderne mennskrettigheter så blir det vanskligere for en kvinne (eller for en homofil) å søke Gudstro som inspirerer til diskriminering av en selv - enn det er for en (heterofil) mann å gjøre det samme.  

Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

1400 år er lang tid

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Selv om man aksepterer påstanden om at islam fremmet kvinnerettigheter i det arabiske halvøy anno 600-tallet - betyr ikke at disse rettighetene bør være gjeldende i vår tid - også.

Nei så visst ikke --- for det finnes jo uhorvelig mange måter å tenke på, spredt over det hele, fra 600-tallet! ;)

Kommentar #9

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor har de valgt å holde kvinnen så sterkt tilbake?

Kanskje pga. en utpreget patriarkalistisk innstilling?

Kommentar #10

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Kanskje pga. en utpreget patriarkalistisk innstilling?

Ja, kanskje? Men jeg har problem med å tenke at det er så enkelt (flau)

Men ser jeg på mitt eget kvinneliv de siste 50 år, og jeg ser en rivende utvikling, men også skillsmisser og ulykkelige mennesker, som har fått ny kjøpekraft, stadig mer gjeld, vi har kastet oss med på menns ruskultur, og vi liker å fremvise våre egne attributter ved å kle oss i stadig mer minimale klær etc etc.

På de samme årene har de muslimske kvinnene blitt stadig mer tildekket og kontrollert.

Er ikke dette påfallende i seg selv? At våre to kulturer synes å bevege seg i diametralt motsatt rettning på disse 50 årene? - Det triste er, at jeg personlig tror det blir vi kvinner i vesten som blir taperne, når de muslimske kvinnene har fått sin utdannelse, og har vært beskyttet for noen av våre mer utagerende handlinger.

Ja, slik går nå mine tanker. Krigen om kvinnen pågår for fullt. - Vi tror vi er frie her i vesten, men blir mer og mer ufri. Men vi velger å se bort fra de problem vi selv skaper. -

Tidligere sa vi, at samfunnet alltid kunne styre kvinnene etter sine egne behov. I vår tid har behovet vært stadig større kjøpekraft. Kan jeg ikke spørre om dette nettopp har vært noe av hensikten med den friheten vi kvinner har hatt?

Det neste spørsmålet mitt blir rett og slett om muslimske kvinner lider på grunn av hvordan vi som "frie kvinner" ter oss.

Men dette er bare en tanke jeg har. "Min tanke er fri...."

;-)  Mette

Kommentar #11

Linda Noor

16 innlegg  17 kommentarer

Guds fred i stuen :-)

Publisert over 7 år siden

Mohamed - har dessverre ikke tid til å følge opp med et langt svar nå - men send meg eposten din (linda@minotenk.no), så kan jeg sende deg teksten fra "Gud er tilbake" - så kan vi starte der.

Jeg mener, som du vet, at reform er veien å gå. 

Ikke bare i kvinnespørsmål, men i hele kampen om hvilken rådende sosiale konstruksjoner og diskurser som tilsammen utgjør islam i vår tid.

Der håper og tror jeg at den type tenkning som bl.a. Mojtahed Shabestari representerer: http://www.tidsskriftet-babylon.com/Sharia%20og%20menneskerettigheter.pdf vil få størst oppslutning.

Eller 

Shaykh Habib Ali Al Jifri: 
"We need to liberate islam from us! When the fog is lifted, the indviduality of islam will win, and a new form of islamic secularism will be borned. Remember I said that people, in case I am not alive when it happens, cause it will happen sooner or later! Those who call themselves protectors of islam will not win over us! At the end the true spirit of islam will win - cause this is what the fight is about now. The true spirit of islam, the indviduality of each and every human being and his or her right to obey or disobey, to believe or not believe - will win at the end!"

 

Kommentar #12

Linda Noor

16 innlegg  17 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Her er et innlegg som kanskje sier noe av det du også mener:

http://en.qantara.de/Against-the-Politicisation-of-the-Koran/18950c19857i1p224/index.html


Kommentar #13

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

feministen Inga Marte Thorkildsen

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Avslutningsvis: Spørsmålet mitt til muslimske feminister som Linda (andre er også velkommen til å svare): Hvordan mener de at man skal man forstå slike passasjer fra de to viktigste kildene for islamsk tro, praksis og lov?

En liten digresjon, kanskje, for vår likestillingsminister er som kjent ingen muslimsk feminist. Men siden Thorkildsen i kveld skal holde et innlegg i FN om dette tema, kan det være interessant og relevant å merke seg hvordan en minister fra venstresiden ordlegger seg i denne delikate saken: 
"- Vold mot kvinner handler ikke om kultur, religion eller sånne ting. Det handler om mangel på anerkjennelse av kvinners rettigheter, om maktmisbruk, om manglende likestilling, og om en god dose hykleri."

Altså: Først forsikrer hun oss om at dette ikke handler om religion. Så kritiserer hun den katolske kirke og muslimske land for mangel på anerkjennelse av kvinners rettigheter, maktmisbruk, manglende likestilling og hykleri.
Hva er det den katolske kirke egentlig driver med? Underholdning kanskje? Jeg trodde det var religion. Hva er det som kjennetegner muslimske land? Jo, blant annet religiøs etos av den konservative sorten. Men religion spiller altså ingen rolle i dette. Disse problemene har heller ingen sammenheng med "kultur eller sånne ting", I følge Thorkildsen.

Vold mot kvinner forekommer i alle miljøer, men det er ingen vill påstand å hevde at guddommelig sanksjonert patriarkalsk kultur bærer sten til byrden. En temmelig tung en også.

Thorkildsen prøver å gjøre noe med et alvorlig problem. Det fortjener hun ros for. Men uten at hun tør å påpeke problemets kjerne, ender hun opp med å demonstrere hyklersk politisk korrekthet av flaueste sort. Jeg tillater meg å stille meg tvilende til resultatet. 

Kommentar #14

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Svar til alle!

Publisert over 7 år siden

Elisabeth: Takk for omformuleringa. Hvilke følelser jeg får? De tradisjonelle kjønnsrollene i islam er nok hvis man leser det fra et apologetisk perspektiv komplementære kjønnsroller - ikke likestilte kjønnsroller (altså likestilling).

Jeg kan ikke uttale meg om hva som er Allahs vilje eller ei - det jeg kan uttale meg om er at religion er først og fremst hva vi mennesker gjør det til (hvordan det er i praxis). Derfor er hovedsynet mitt og derav hovedfokuset mitt i slike debatter at det er først og fremst snakk om tradisjonalistiske og dogmatiske fortolkeres (les: mannlige geistlige) vilje framfor Allahs vilje. Jeg vil tro at du (?) og kanskje andre vil se på dette som en liten "cop out" - men det er det ikke. Fordi det er i virkeligheten absurd å snakke om hva som er viljen til Gud - altså en overnaturlig entitet - særlig så lenge det er vi (skrøpelige) mennesker som skal forholde oss til denne påståtte viljen.

Men samtidig så kan man ikke ukritisk snakk om å harmonere noe - jamfør noe av det som står i skriftene.

Til ditt andre spørsmålet. Ja, jeg mener ikke bare det - jeg er overbevist om at religionen må absorbere menneskerettighetene. Legg merke til at jeg skriver "absorbere" ikke den apologetisk "harmonere". Dette er fordi det menneskerettssystemet vi har i dag er juridisk og politisk ikke eldre enn 70 år - sosialt og ideologisk litt eldre. Derfor bør det ikke være noe "tullete" å si at en religion som er 1400 år må absorbere et system som er relativt nytt. Men for noen troende så vil dette være tullete og for enda andre - det vil si de mer sarte sjelene dette vil være nærmest blasfemisk.

Jeg er enig med ditt siste avsnitt. Det kan også skape en større troskrise.

Linda: Takk for tilbakemelding. Jeg har tilgang til Gud er tilbake! - ergo jeg kan lese ditt utdrag der.

Når det gjelder artikkelen fra Qantara (en nettside som for øvrig har mange bra artikler/kronikker) er jeg mer eller mindre enig med artikkelforfatteren. Poenget mitt er - som du har forstått meg - at man må ikke henge seg opp i dette ønsket om "å harmonere" - dette kan fort bli en fallgruve.

Finn: Jeg måtte nok smile når jeg leste den overskriften her om dagen. Det er ikke hver dag i vår tid at en SV-politiker og attpå en kvinnelig politiker tar slike steg. Nå kan man si at det er valgår og slikt. Men man skal gi Thorkildsen ros for at hun i alle fall tar noen steg - og rehabiliterer venstresidens egentlige syn på religiøs (kvinne)undertrykkelse. Men samtidig som du skriver - treffende nok. Samtidig nok så er det snakk om babysteg fra Thorkildsen. Det at hun benekter at religion og kultur ikke kan ha noe med kvinneundertrykkelse er få døra i fleisen. Det er rett og slett en retorisk svingdør - hvis jeg kan bruke en slik betegnelse. Det er også snakk om et selvbedrag uten sidestykke.

Kommentar #15

Linda Noor

16 innlegg  17 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg mener utvilsomt det er et potensial i islamsk etikk å absorbere menneskerettigheten fullt og holdent, ellers hadde jeg ikke vært muslim (jf. Shabestari).

Jeg er ikke tilhenger av å "harmonere" eller "tilpasse" - jeg mener den islamske essensen (altså sharia - Guds vilje) må være i hovedsete - og det er rettferdighets- og individualitetsprinsippet.

Hva som er rettferdig til enhver tid er relativt, og kontekstuelt.

Ingen statsmakt må bruke sin forståelse av religionen som et maktmiddel. Det dreper religionens livgivende natur.

Islamsk feminisme, i betydningen å bruke islamistenes egen taktikk, altså bruke religions som et middel for å legitimere makt, mener jeg er en midlertidig strategi - for å oppnå rask endring. Kvinner har ikke tid til å vente på at "den muslimske verden" har omfavnet menneskerettighetstenkningen. De sosioøkonomiske forholdene tilllater dessverre ikke det, slik det er i de fleste muslimske samfunn pr. i dag. En minoritetstenkning eksisterer knapt, kvinnekamp er en lukusbeskjeftigelse for eliten og middelklassen. For grasrota handler det om å få brød på bordet, tilgang til helsetjenester og grunnleggende utdanning.

På sikt (og da mener jeg parallelt) må det jobbes med å styrke borgerrettigheter generelt og de universielle menneskerettighetene spesielt.

Du peker på noen konkrete saksforhold du mener gjør islamsk feminisme vanskelig (det er dog et faktum at det eksisterer - om du vil støtte opp om det eller ikke).

Du bruker konsekvent begrepet apologet, uten at jeg helt forstår hva du legger i det.

Er det ikke et faktum at det har vært mange endringer i islamsk rettstenkning gjennom tidene?

At slaveri ble gradvis avskaffet, selv om det fortsatt står at det er tillatt i Koranen?

Verset som tradisjonelt har blitt forstått som en åpning for mannen å tukte en utro ektefelle (jf tafsir), er det stadig vanligere å tolke som at det betyr å skille seg. Profetens sunnah tatt i betraktning, gjør det til en helt rimelig tolkning.

Kvinnens vitnebyrd - det er ikke noe som tilsier at dette må være til evig tid. Kvinner vitner på lik linje med menn i de fleste muslimske land med utviklet rettssystem. 

Mona Elthaways gjengivelser av Koran-versene er ikke korrekte (og det vet du).

 

Kommentar #16

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.
Du bruker konsekvent begrepet apologet, uten at jeg helt forstår hva du legger i det. Er det ikke et faktum at det har vært mange endringer i islamsk rettstenkning gjennom tidene? At slaveri ble gradvis avskaffet, selv om det fortsatt står at det er tillatt i Koranen?

Med apologet mener jeg ikke deg eller de muslimske feministene jeg nevnte - men de som har innbilt seg at regler og kjønnsroller fra 600-tallet er noe "radikalt" i vår tid.

Poenget, Linda er at man kan ikke bruke som du skriver "islamistenes egen taktikk" for å få til en likestilling. Så lenge man forholder seg til islamsk-tradisjonalistiske rammer forblir man på stedet og hvil. Dette er til og med hvis det er slik som du skriver "midlertidig".

Jeg har ikke benektet for at islamske eller muslimske feminister per se eksisterer - det jeg forkaster er at man kan bruke islamske rammeverk i vår tid for å fremme en slags feminisme som igjen kan føre til en absolutt likestilling mellom kjønnene i det man kaller for den islamske ummaen. I vår tid så finnes det folk og grupper som setter merkelappen "feminisme" foran sin ideologiske og/eller religiøse og/eller livssyn. Et eksempel her fra Norge er "borgerlig feminisme". Dette er like tullete som å snakke om "islamsk feminisme", "hinduistisk feminisme", "jødisk feminisme" eller "agnostisk feminisme" for den saks skyld.

Nå kan man "arrestere" meg på at jeg snevre hele feminismebegrepet - og dette er noe jeg har grunnlag for. Feminisme slik vi kjenner til og den som har bært genuine frukter er en sekulær-progressiv og nå må de høyrevridde på forumet lukke igjen øynene: klart venstrevridd.

Kvinnedagen er noe av det beste som venstresidens kvinner (og menn) har noensinne fremmet og oppfunnet.

Det er snakk om en venstrevridd-universialistisk-sekulær feminisme som er den egentlige feminismen. Det vil si en feminisme som hever seg over religiøse rammer og borgerskapets rammer (jamfør det tullet med borgerlig feminisme).

Jeg skal si det som det er: Feminisme er venstresiden som har historisk, idehistorisk og intellektuelt monopol i. Det vil si ikke religioner eller høyrevridde ideologier (eller politiske partier). På tross av feil og mangler her og der (les: hyperfeministene hos Ottar).

Da kan man plutselig ikke bruke religioner hvor patriarkatet gjennomsyrer tolkningene og de hellige skriftene som et rammeverk. Så lenge man i de rådende (og mainstream) tolkningstradisjonene i islam opererer med følgende hierarki (siden du nevnte det).

Allah

Mannen

Kvinnen

Forblir hele ønsket om å bruke islamske rammeverk kontraproduktivt.

Det er interessant at du nevner slaverisynet i Koranen. Det er riktig at det er ikke noe absolutt forbud ifølge Koranen mot slavehold. Men det er fortsatt snakk om et "praktisk forbud" ut ifra sosioøkonomiske årsaker - og ikke først og fremst på grunn av likhetsprinsipp mellom mennesker (jamfør: hva din høyre hånd har tilgang til/ma malakat aymanukum). Men dette i tillegg til forbudet mot alkohol er prakteksempler på at Koranen er ikke bare en religiøs bok - men også en bok som klart og tydelig kan forståes ut ifra historisk-kritisk lesning.

Jeg er enig med deg på at borgerrettigheter er også viktig. I virkeligheten så er det ikke bare snakk om kvinnekamp - men også en mannskamp. Siden mange av disse mennene som lever i miljøer og samfunn hvor kvinnen er undertrykt er i virkeligheten selv undertrykt og er i virkeligheten selv kuet.

PS: Det er ikke Mona Eltahawys gjengivelser, men Ali A Rizvi. Jeg er uenig med deg på at gjengivelsen er feil. Det viktigste er ikke først og fremst hva versene sier - men hvordan de blir brukt.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 798 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 642 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 599 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere