Svein Nyborg

86

Skapelsesberetningen

Publisert: 2. mar 2013

Den som undersøker hvilken tid skapelsesbetningen er skrevet i vil finne at alle ord er i presens.

"For as the new heavens and the new earth, which I will make".

Ja det ser ut for at det handler mer om framtid enn nåtid og slett ikke om fortid.

Hvilket livssyn har det mennesket som tror på fortiden??

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Innertier

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Hvilket livssyn har det mennesket som tror på fortiden??

Ikke har jeg noe svar på det, men det er et megt godt spørsmål Svein N. Mulig det er enklere å klynge seg til det som har vært, gjemme seg bak historien fremfor å stake ut kursen selv og se fremover.

Her inne er det jo ganske mange debattanter som viser til gammel sedvane og så spår de at alt vil gå galt om vi endrer på det som har vært. Men det som var tilhører de som var. Fremtiden tilhører ikke de som var eller vi som er men de som kommer. Hvem er vi som tror vi kan stake ut deres kurs for dem når vi knapt tør stake ut vår egen kurs men ustøtt ballanserer på skulderne til de som var.

Kommentar #2

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Eller som en sa

Publisert over 7 år siden

"Jeg synes ikke det er så spennende å vite hvordan alt begynte. Mer interessant hvordan alt slutter."

Kommentar #3

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Du spør

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Hvilket livssyn har det mennesket som tror på fortiden??

Livssyn.

Om det skapte ikke enda er ferdig skapt, er det ett annet livsyn, en det jeg hadde før.

Om vi er ferdig formet,endelige, er vi kun fortid.

Så her kan jeg slenge meg på presens, om det er nåtid.

Kommentar #4

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Om det skapte ikke enda er ferdig skapt, er det ett annet livsyn, en det jeg hadde før.

Du har en herlig måte å uttrykke deg på Per :-)  :

"Om det skapte ikke enda er ferdig skapt, er det ett annet livsyn, en det jeg hadde før."

Og vi må vel kunne konstatere at skapelsen foregår for fullt i dag og? Spørsmålet blir personlig:

"Hvordan bidrar jeg selv, i samhandling med andre, mot et bedre samfunn for våre barn og barnebarn?" - Ja, jeg har til og med hørt at man bør ha et perspektiv som strekker seg 7 genersjoner fremover?

Ja, nå har Svein snudd hele "Skapelsesprosessen" på en genial måte, hvor fokuset rettes mot det som skal "BLI",  istedenfor det som har vært. At det handler om  våre egen evne og vilje til å skape noe godt sammen

Veldig bra Svein

:-)  Mette

Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Om vi er ferdig formet,endelige, er vi kun fortid.

Salig er den som hører, og tar vare på det, han skal oppnå det som kommer.

Kommentar #6

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Eller enda bedre

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes ikke det er så spennende å vite hvordan alt begynte. Mer interessant hvordan alt slutter."

Jeg synes det er spennende å vite hvordan alt begynte og hvordan alt slutter!

Kommentar #7

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ingen vil kunne vite det

Publisert over 7 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes det er spennende å vite hvordan alt begynte og hvordan alt slutter!

-før h-n har erfart Gen 1:3, skapningen må oppnå Lyset før han kan se.

Hva er det du opplever spennende?

Kommentar #8

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes det er spennende å vite hvordan alt begynte og hvordan alt slutter!

Begynte med et brak, og slutter kanskje med et brak? ;-)

Kommentar #9

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

In the beginning

Publisert over 7 år siden

Skal jeg si hva jeg mener så tror jeg  det begynte med en befaling, og ender med en ny start.

Tror det er nødvendig å ha en fortid, for å ha en grunn å bygge videre på.

Vet ikke hvike skriftsted, hvis noe, du refererte. kanskje var det fra profetien om det nye som skal skapes.

Mvh Ove 

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

118 innlegg  13843 kommentarer

Skapelsesberetningen

Publisert over 7 år siden

er jo noe jeg hele tiden har holdt fast ved er ved sirkelens begynnelse og ende. Har flere ganger vist til Thomasev.18:Disiplene sa til Jesus: Si oss hvordan vår ende skal bli! Jesus sa da: Har dere funnet begynnelsen, siden dere søker etter enden? For der hvor begynnelsen er, der skal også enden bli. Salig er den som vil stå ved begynnelsen, han skal kjenne enden og skal ikke smake døden.

Saken er at Skapelsen og enden befinner seg på samme sted ellers ville vel ikke Jesus ha sakt til den ene røveren at han skulle få være med ham i Paradis den samme dag? Nå er vel Paradis det samme som Guds rike eller himlenes rike eller Noahs vingård? 1 Mos 9,20 > Matt 20,1

Kommentar #11

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Enig

Publisert over 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Begynte med et brak, og slutter kanskje med et brak? ;-)

En riktig beskrivelse.

Bare at det kommer til å slutte med mer enn et brak.

Sjokket kommer til oss alle.

Kommentar #12

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det er feil.

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Sjokket kommer til oss alle.

Den som har oppnådd begynnelsen vil ikke kunne slutte og heller ikke oppleve et sjokk, men selvsagt vil den som ikke er begynt måtte ristes litt for å komme i gang.

Husk endelig på at alt er i presens, tror du noe annet blir du sjokkert :-)

Kommentar #13

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Den som har oppnådd begynnelsen vil ikke kunne slutte og heller ikke oppleve et sjokk, men selvsagt vil den som ikke er begynt måtte ristes litt for å komme i gang.

Vel, du er ikke ved begynnelsen, og vet heller ikke hva livet i Gud går ut på.

Sjokket kommer også til deg en dag når du opplever at du er blitt lurt.

Kommentar #14

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Har du

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Vel, du er ikke ved begynnelsen, og vet heller ikke hva livet i Gud går ut på.

Sjokket kommer også til deg en dag når du opplever at du er blitt lurt.

Har du kilde eller link som understøtter påstanden?

Kommentar #15

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ordet

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Vel, du er ikke ved begynnelsen, og vet heller ikke hva livet i Gud går ut på.

Sjokket kommer også til deg en dag når du opplever at du er blitt lurt.

-er en handling, ikke som i gjort el skal skje, men som i "Let there bee".

La oss si at Skapelsesberetningen er skrevet av noen som opplever, denne er i kontakt med virkeligheten, en kraft som ubegrenset tid og rom skaper tid (hendelser i rekkefølge) og rom (materie som uttrykker seg). [Gravitasjon, magnetisme, elektrisistet og fx kjernekraft, både sterk og svak er alle usynlige krefter som i sin grunnleggende form er lys og hverken tids- el stedsbestemt, deres "materie" er skjult, de uttrykker seg i vår verden, men er av en annen verden, de/den er i og over alt og alle.]

La oss si at personen (når det skrives) ikke er på et spesielt sted og ikke i en viss tid, men oppnår et innblikk i begynnelsen, før tiden og rommet der kraften bak gjerningen avslører seg som aktiv, pulserende og ubegrenset. Dette kan da "ha vært" i dag.  

La oss si at Bibelen er det den utgir seg for å være, Et Sant Lys (for den som ser dette) og ikke Lov (for den som i sin oppfattelse er fanget av tid og sted), at det er ord som kommer ned (til vår tid og vårt rom) for om mulig dra oss opp i en ny eksistensiell tilstand slik som lys løfter en spire opp av jorden.

Om det var slik, ville det da være den som tror på Bibelen som fikk oppleve skapelsen av en ny tilstand -i "Himmelen"?
Eller
-ville det være den som mottar som effektiv denne løftekraften i ordet å gjøre det det sier, som i presens fikk oppleve å oppnå Begynnelsen?

"Begynnelsen" ville da være en hendelse uten slutt og en tilstand uten begrensning, hvor til den som tror ikke ville komme, siden h-n er fanget av sin tid på sitt sted.

Om Bibelen er sannhet vil ikke den som oppfatter hva den sier oppleve noe sjokk, ei heller noe lureri, han ville være i en tilstand av Væren hvor alt er i balansert vekselvirkning, han ville da vite hva livet gikk ut på og sitte med nøkkelen til alle svar.

---

Men det var kanskje fra et religiøst pekefingerståsted du betrakter livet Gunnar, hvor nederlag fra fortiden og trussel om framtiden er mer i fokus enn dagen i dag, da er jeg selvsagt ute i åkeren enda.

Kommentar #16

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Vakkert

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
-er en handling, ikke som i gjort el skal skje, men som i "Let there bee".

Det er det evigværende, det som alltid er.

Derfor er både gjort og skal skje iboende i denne bydende fremtidsrettede presensformen.

Vil minne om Esaias utsagn i kap 46

Kom ihu de forrige ting fra gammel tid, at jeg er Gud, og ingen annen,

at jeg er Gud, og at det er ingen som jeg,

jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd,

jeg som sier:Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil det gjør jeg,

jeg som kaller fra Østen en rovfugl, fra et land langt borte en mann som skal fullbyrde mitt råd;

jeg har både sagt det og vil la det komme; jeg har uttenkt det, jeg vil også gjøre det.....

Kommentar #17

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Likte de

Publisert over 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
At det handler om våre egen evne og vilje til å skape noe godt sammen

Likte  ordene du "kopierte" :) , bedre når de ble synlig gjordt av deg, en da jeg skrev de selv.

Mitt/vårt behov for felleskap, anner kjennelse er større/stort, og knuses i det vi diskuterer tro.

Evner vi å samtale, tross at vi er troende til det meste, vil samhold, anne kjennelse, felleskap berike, og kan hende hvise at vi elsker hverandre.

Så elsker vi hverandre, hvem er der da til å si at vi ikke har det som forventes av en troende? Og er det nok å være "de" som ble opservert å elske hverandre?

Kommentar #18

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

the former things of old

Publisert over 7 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Kom ihu de forrige ting fra gammel tid

Bak ordet "The Former Things" står det hebraiske Adam HaRishon; "Det første som skjer når en skapning blir inseminert av spirituelle gener er at han har evne til å bryte i gjennom det materielle og gå inn i det eteriske, h-n blir Lik Gud (Adam av ordet Domeh = lik gud)." En slik oppnår "guddommelighet", dvs egenskapen til å være både i det fysiske og bevisst den ikkefysiske skaperkraften.

Eller som da Judas tvillinger avlet i hor ble født, den ene stakk ut hånden og fikk "En Rød Tråd" (Rishon) omkring håndleddet som tegn på førstefødselsretten, denne ble senere steinet ved Ai med hele sitt hus, men den som "gikk i brudd" overvant sitt ego og kom inn i Begynnelsen. Det opplagt rette måtte vike for kraften i gjennombrudd.

Bak ordet "Of Old" står det hebraiske Olam (ofte oversatt til "Verden" el "Antikken"); Det betyr "En tilstand hvor pluss og minus, begynnelse og ende er i perfekt likeverd, i en orden som bringer forståelse og oppnåelse av evnen til å leve ubegrenset materien."

---

Når vi "kommer i hu" vil kunnskapen om skaperkraften bli en aktiv egenskap, en menneskelig oppnådd kvalitet og ringen er sluttet, den adskillelsen vi har levd i siste tiden vil være over. 

Kommentar #19

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Behøves skriftsted?

Publisert over 7 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Vet ikke hvike skriftsted, hvis noe, du refererte. kanskje var det fra profetien om det nye som skal skapes.

Om du står med ryggen mot sola er mørket alt du ser, flytter du deg blir det dag, en ny en, da er det du som er skaperen -du har blitt en del av solen. Derav uttalelsen; "Og det ble morgen første dag".

Eller mener du noen må kommandere deg, flytte deg med makt?

Kommentar #20

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Mitt/vårt behov for felleskap, anner kjennelse er større/stort, og knuses i det vi diskuterer tro.

Evner vi å samtale, tross at vi er troende til det meste, vil samhold, anne kjennelse, felleskap berike, og kan hende hvise at vi elsker hverandre

Du peker på noe helt sentralt her, som jeg også finner vanskelig. ikke bare her på VD, men også i det virkelige livet

For selvfølgelig  er det våre behov for fellesskap og anerkjennelse som faktisk er det største behovet vi har. Og når vi diskuterer tro, blir det lett konflikt. - På den annen side:

Troen kom inn i mitt liv og snudde meg trill rundt; jeg fikk et nytt positivt liv i gave med stor nyskjerrighet på alt som er. Jeg pleier å si, at troen ble mitt "åndelige skjellett". - Det ble en referanseramme som alltid er med meg, når jeg er ute for å skaffe meg kjøtt på beina (annen kunnskap - også om annen tro). - Det oppleves som uærlig  og ikke fortelle at dette er mitt utgangspunkt?

Siden "troen" har en så sterk posisjon innenfor min "skapende" tenking, så vil andres avvisning av min tro på et spinkelt grunnlag, faktisk være en kraftig avvisning av meg. Troen er personlig - javel - men jeg er en person?

Jeg finner ikke helt ut av dette med andre ord (ler)

vennlig hilsen Mette

Kommentar #21

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Trå varsomt, trå inn.

Publisert over 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Jeg finner ikke helt ut av dette med andre ord (ler)

Jeg tråkket nett på en annen.

Kunne jeg gjøre det uten å være bevist?

Jeg bruker mine evner til å bort tenke de tanker som sier ja, du gjorde det bevist.

Jeg må få bruke min rett, til å si imot, jeg var bevistløs...:)

En tro (religion), ville nå sementere, fordømme, stadfeste, kreve soning. Alt dette ville føre til egen fordømmelse, fortvilelse etc påfølgende muligheter, og eskalere til evnt utidigheter.

For meg, den som tråkket på, ville det være rettferdig, at jeg gikk i kjelleren, sonet, ba om tilgivelse, etc.  Religion, omfatter(omslutter) den andre i handlingen. Religion, tro, evner ikke å ekskludere deg, til kunn å være deg alene med din tro.

Derfor skriver jeg , å diskutere tro, vil knuse den andre.  For troen din har ingenting den andre trenger, den er alene din.

Er da ikke resultatet av vår samtale, kjærlighet, å elske den andre, har vi ingenting å tilby.   ?

En "skaper", ville i øyeblikket han tråkket ned noen, ha klar en ny kropp, knopp, kraft, styrke, viljen, evnen, muligheten for å skape noe nytt. Og deri ville kjærligheten slå blomst.

Om ikke vår tro, gir liv, kjærlighet til den andre, har troen avslørt seg selv. Ingen andre en oss selv, skulle trenges, for å avsløre det. Ingen menighet, cellegruppe, pastor, profet, venn, alene erkjennelsen av, jeg har det ikke, om ikke jeg elsker den andre.

For meg er dette å søke, inrømme at jeg har en mil mer å gå, en dør meg å banke på, en kappe til å gi fra meg.

Ett lite ørlite håp, er alt jeg har, og det nærer jeg, vokter jeg, nører jeg, så ikke noen skal slukke det. 

Du er en av de som ikke tømmer innholdet i bøtten din på gnisten min.

Takk.

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 1488 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1122 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
13 dager siden / 1079 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
9 dager siden / 969 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 539 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
18 dager siden / 438 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere