Gunnar Opheim

142

Israel og jødedommens skjebne

Publisert: 1. mar 2013

Israel og jødedommens skjebne er dramatisk men ikke uforståelig. Det på flere måter men her skal vi se på den gamle pakts start, en retningsendring og ditto ende. Disse tre skal vi måle opp imot et vers i Daniels bok til slutt.

I 2 Mosebok kapittel 33 kan vi se at Jahve ikke kan bli med Israel ut ifra Sinai fordi Israel ikke åpnet sitt hjerte i tro/ tillitt til Ham. Se også hebr. 4. Det hadde gått noen dager siden utgangen av Egypt men denne avvisning av Jahve i 2. Mosenok kap. 33 førte til 40 lange år i ørkenen før de kunne komme inn i Israels land, det lovede.

Så gikk det godt over 40 år og de var inne i Israel hvor de fant enorme drueklaser som to menn måtte bære om de skulle få med seg en klase, 4 Mos 13,23. Vel inne i Israel ble byer etablert og Dommernes tid ble en realitet. Som Jahve advarte imot i 2. Mosebok 33 ble avgudsdyrkning med mer en realitet, 2 Mos 34,12-16 og Dom 21,23-25. Israel falt ifra som om de søkte frafallet. 

 

Dermed erkjente Israel sitt fall men nok engang ble Jahve avvist, denne gang ved at de forkastet Ham som deres Konge. Saul ble deres første konge. Israel forlangte en konge av dem selv og ikke Jahve. 1 Sam 8,6-10 og 1 Sam 8,19-22 .

Så gikk det godt over 1000 år og Jahve kom selv ned som ett menneske i kjød som oss for å bli Kongen men også nå skjedde det samme bare at nå ble Kongen myrdet til fordel for Pontifeks Maximus, brobyggeren, Joh 19,14-15. Dette er verdens kristne troshistorie folkens!

 Så hva sa profeten Daniel om den gamle pakts fullbyrdelse og Messias fullbyrdelse?

 

Dan 9,24-27

Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste.

25 Og du skal vite og forstå:

Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og opbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. 26 Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig; ødeleggelse er fast besluttet. intet herredømme; 27 Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre, og på vederstyggelighetenes vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.

 

Ut i fra Guds eget ord har vi bare en forklaring på profetisk tid og et er en dag er det samme som ett reelt år. Det betyr at 70 uker er 490 år fordi en uke har 7 dager. Vi vet at -457 er det året ordet gikk ut og det betyr at året 27 etter Kristus er begynnelsen på den siste uken. Da står Messias frem og 3,5 år etterpå ble Han korsfestet og enda 3,5 år etter dette ble Ånden også gitt til hedningene og med det var den nye pakt en reell hendelse etter vårt profetiske ord. Dette at også nå hedningene var Guds folk ble bekreftet av Gud selv ved å la duken med de urene dyr falle ned fra himmelen.

Med det ser vi dette utrolige ved den gamle pakts misjon som også profetene visste om. 1 Pet 1,12

Dette var Israels oppgave, vitende eller uvitende:

  1. Avslutte overtredelser.
  2. Avslutte synden.
  3. Opprette en forsoning for urettferdighet.
  4. Opprette en evigvarende rettferdighet.
  5. Sette segl over syner og profetier.
  6. Å utpeke Det Aller Helligste.

 

Hør og se Israelvenner! Ha rett fokus! Jeg våger å spørre, mange andre forsøker også å fornekte dette men hvorfor fornekte en 100% oppfylt profeti, skrevet 500 år før den skjer uten noen hull om man ikke spiller på lag med Djevelen? 

Og med denne historie ble også frelsen brakt frem til oss. Vi jøder og israelitter (hedning som jøde)kan bare bøye oss ned i støvet og i ånden ha vårt håp opp der hvor Himmelens Jerusalem er.

Husk at Jesus er vår Frelser og mangler vi noe så gjør dette:

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
I hebrearbrevet presterer forfattaren å skriva at Melkesidek var UTAN FAR og MOR.

.."han konge i Salem, det vil seia fredens konge. 3Han er utan far og utan mor og har inga ættetavle. Dagane hans har inga byrjing og livet hans ingen ende."

SEM er Melkesidek ,son til Noah.

Sem budde i Salem etter syndefloda og Abraham fekk opplæring der.

Shem.

Gen 5:32  And NoahH5146 wasH1961 fiveH2568 hundredH3967 yearsH8141 old:H1121 and NoahH5146 begatH3205 (H853) Shem,H8035 (H853) Ham,H2526 and Japheth.H3315 

 

H8035

שׁם

shêm

shame

The same as H8034; name; Shem, a son of Noah (often including his posterity):

- Sem, Shem.

H8034

שׁם

shêm

shame

A primitive word (perhaps rather from H7760 through the idea of definite and conspicuous position; compare H8064); an appellation, as a mark or memorial of individuality; by implication honor, authority, character:

-  + base, [in-] fame [-ous], name (-d), renown, report.

H853

את

'êth

ayth

Apparently contracted from H226 in the demonstrative sense of entity; properly self (but generally used to point out more definitely the object of a verb or preposition, even or namely):

- (As such unrepresented in English.)

Gen 14:18  And Melchizedek H4442 kingH4428 of SalemH8004 brought forthH3318 breadH3899 and wine:H3196 and heH1931 was the priestH3548 of the most highH5945 God.H410 


H4442

מלכּי־צדק

malkı̂y-tsedeq

mal-kee-tseh'-dek

From H4428 and H6664; king of right; Malki-Tsedek, an early king in Palestine:

- Melchizedek.


H4428

מלך

melek

meh'-lek

From H4427; a king: - king, royal.


H6664

צדק

tsedeq

tseh'-dek

From H6663; the right (natural, moral or legal); also (abstractly) equity or (figuratively) prosperity:

-  X even, (X that which is altogether) just (-ice), ([un-]) right (-eous) (cause, -ly, -ness).
Sal 110,4 Herren har svoret, og han skal ikke angre det: Du er prest evindelig efter Melkisedeks vis.

Luk 3,24 sønn av Mattat, sønn av Levi, sønn av Melki, sønn av Jannai, sønn av Josef,

Luk 3,28 sønn av Melki, sønn av Addi, sønn av Kosam, sønn av Elmadam, sønn av Er,

Hebr 5,6 likesom han og på et annet sted sier: Du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis.

Hebr 5,10 og blev av Gud kalt yppersteprest efter Melkisedeks vis.

Hebr 6,20-20 hvor Jesus gikk inn som forløper for oss, idet han blev yppersteprest til evig tid efter Melkisedeks vis.

Hebr 7,1 For denne Melkisedek, konge i Salem, den høieste Guds prest, han som gikk Abraham i møte da han vendte tilbake fra sin seier over kongene, og som velsignet ham,

Hebr 7,10-11 for han var ennu i sin fars lend dengang da Melkisedek møtte ham. 11 Var det da fullkommenhet å vinne ved det levittiske prestedømme - for dette var folket bundet til ved loven - hvad trang hadde det da vært til at en annen prest skulde opstå efter Melkisedeks vis og ikke nevnes efter Arons vis?

Hebr 7,15 Og enn mere klart er det når det opstår en annen prest efter Melkisedeks vis,

Hebr 7,17 for han får det vidnesbyrd: Du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis.

Hebr 7,21 for hine er blitt prester uten ed, men han med ed ved den som sier til ham: Herren svor, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid efter Melkisedeks vis - 


Derfor kan vi se at det du antyder er nok en gang filosofi.

Gen 14:18-20

Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin; han var prest for den høieste Gud. 

Og han velsignet ham og sa: Velsignet være Abram av den høieste Gud, som eier himmel og jord! 

Og lovet være den høieste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram gav ham tiende av alt.

Menneskesønnen, Jesus Kristus som er Guds sønn, ja Skaperen vår Herre og Gud kom som sant menneske i vårt syndige kjøds likhet/ lignelse. Derfor er Jesus etter Melkisedeks vis Prest! Og Paulus har sine ord fra vår Herre og Gud.

Kommentar #52

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Pga han har me alle desse pedofilisakene som dukkar opp ,den eine verre enn det andre i DKK spesielt

Paulus lager ikke forbud, det gjør DRKK. Det Paulus gør er at han brenner for evangeliet og arbeider for det og Ham der oppe for vårt beste. Han tror at Jesus snart kommer igjen. I det tilfellet er jeg enig med ham og tror det er det beste i en slik arbeidssituasjon. Hold tunga rett i munnen Torstein, jeg synes du farer med ondsinnet sladder og baksnakkelse for å fremme ditt eget syn.

Kommentar #53

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Bak det innerste forhenget var det et annet rom som kalles Det aller helligste. 4 Det hadde et røkelsesalter av gull og paktkisten

Forfattaren har ikkje eingong skikkeleg innsikt i kvar røykelsesalteret stod.

Sitat:

"Dette er et bilde på den tiden som nå er..."

Dette skriftordet hugsar eg godt då Snorrason i SDA tok opp etter å ha fundert på det eit heilt år i USA.

I himmelen er det ikkje noko forheng .

No på slutten av historien skal dei 3 siste høgtidene oppfyllast og Yom Kippur kjem slik forbilda viser 10/7 i jubelåret.

"Frigjevingsåret
8 Så skal du telja sju sabbatsår fram, sju gonger sju år, så tida for dei sju sabbatsåra blir førtini år. 9 Den tiande dagen i den sjuande månaden skal du blåsa høgt i horn; på soningsdagen skal de la hornet lyda i heile landet.10De skal halda det femtiande året heilagt og ropa ut fridom i landet for alle som bur der. Det skal vera eit frigjevingsår for dykk. Då skal de koma tilbake, kvar til sin eigedom og kvar til si slekt.11Det femtiande året skal vera eit frigjevingsår for dykk"

Jubelårsyklusen er slik:

http://www.everlastingkingdom.info/article/146/

Kva forfattaren av hebrarbrevet meiner med dei forvirrande orda er ikkje godt å forstå.

Snorrason greidde etter eitt år å få det til å passa med 1844 og dommen då-:

"Dermed viser Den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står*.????????????????????

  Det neste er nesten like forvirrande:

"På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. 46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige."

Det er berre gnostisk tullprat.

Mennesket skal vera av kjøt og blod etter oppstandelsen .Det er eit jordisk menneske som lever no og som skal leva i framtida.

Det som gjer at me trygt kan kalla hebrearbrevet for uinspirert er desse orda teke frå Habakkuk 2.

"For enno er det berre ei lita stund,
så kjem han som skal koma,

og han skal ikkje dryga. 
          
     Min rettferdige skal leva ved tru;"

Mange trur  orda i Habakkuk handlar om Jesus,men dersom ein les Habakkuk så ser ein at dei handlar om ANTIKRIST.

"Herren svara meg:
Skriv synet tydeleg på tavler
så det blir lett å lesa!

3 For synet ventar på si fastsette tid,
det vitnar om enden, og det lyg ikkje.
Om det dryger, så berre vent!
For koma skal det (AT ANTIKRIST KJEM), det kjem ikkje for seint!

4 Sjå, i han (ANTIKRIST) er det ei oppblåsen og uærleg sjel.
Men den rettferdige skal leva ved sin truskap.

5 Sanneleg, vinen er trulaus.
Den stolte(ANTIRKIST) skal ikkje nå sitt mål.
Som dødsriket spilar han(ANTIKRIST) opp gapet,
han(ANTIKRIST) er umettande som døden.
Han(ANTIKRIST) samlar alle folkeslag hos seg,
sankar saman alle folk.
Ve undertrykkjaren
6Alle desse skal setja i med ei nidvise om han (ANTIKRIST), med spottord og gåter"

-------------

YESHUA RANAR IKKJE NOKON.

Som det står vidare:

 "Ve den som skaffar seg rikdom som ikkje er hans
– kor lenge? –
og gjer seg rik på pantsett gods!

7 Långjevarane dine reiser seg brått,
dei som får deg til å skjelva, vaknar.
Då skal du bli eit rov for dei.

8 For du (ANTIKRIST) har plyndra mange folkeslag;
no skal resten av folka plyndra deg  til gjengjeld for menneskeblodet
og valden mot landet og byen
og alle som bur der."

Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Paulus betydning: Den lille/ det lille horn

Publisert rundt 7 år siden

Torstein: Paulus kjem faktisk med sataniske råd .
_______________________________________

Paulus var føst den greske Saulus som er latinsk og betyr "begjært - utbredt", deretter fikk han det hebraiske navnet Paulus etter at han ble slått til jorden av Kristi lys på sin ferd mot Damaskus. Paulus betyr "den lille" (se Dan.7.8:Jeg betraktet hornene, og se! – enda et horn. Et lite horn skjøt opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord.) Paulus var hedningenes apostel, Rom.11.13, et forbilde på hedningene (de ugudelige) i fremtiden; 2.Pet.2.5og ikke sparte den gamle verden, men opholdt rettferdighetens forkynner Noah selv åttende, dengang han førte vannflommen over en verden av ugudelige,  6 og la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og dermed har satt dem til et forbillede på de ugudelige i fremtiden...

Eller, Matt.24.37: Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være;38 for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken,39 og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være. 

PS Du må bruke hele Bibelen å bygge på for å kunne forstå, ikke rive den fra hverandre, hele skriften er innblåst av Gud 2 Tim 3,16, du har bruk for alt som står der for å fatte den.

Kommentar #55

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Ikke vanskelig å forstå frelsen om man vil

Publisert rundt 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Forfattaren har ikkje eingong skikkeleg innsikt i kvar røykelsesalteret stod.

i Ånden ber vi og våre bønner er representert ved røken fra røkelsesalteret. I Ånden kneler vi inne i det Aller Helligste som om vi var der selv men vi er fysisk (i) det hellige og ber. I Jeus navn snakker vi med Faderen som om vi var der inne men snart vil vi også fysisk kunne stå og knele der ine uten en Mellommann men det er ikke før Jesus har kommet igjen og gitt oss herlighetslegemet.

Kommentar #56

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Vil du?

Publisert rundt 7 år siden

Leif Gunnar: Ikke vanskelig å forstå frelsen om man vil
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rom.8.23: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri.

Matt.13.38: Åkeren er verden. Det gode kornet er de som er rikets barn, ugresset er den ondes barn.39 Fienden som sådde ugresset, er djevelen. Høsten er verdens ende, de som høster inn, er englene.

Frelsen? Holder du ut? Matt 24,13: Men den som holder ut til enden, skal bli frelst

Kommentar #57

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
ved røken fra røkelsesalteret

Det var reist eit telt. Det fremste rommet blir kalla Det heilage. Der stod lysestaken og bordet og skodebrøda.3 Bakom det inste forhenget var det eit anna rom som blir kalla Det høgheilage. 4Det hadde eit røykjelsesaltar av gull ....

------------------------------

Ein les som ein vil-:

Det er ikkje røyken som er nemnd.

Forfattaren skriv på ein måte som er egna til å forvirra.

"Guds gjerningar var rett nok fullførte då verda vart grunnlagd. 4 For ein stad står det om den sjuande dagen: Så kvilte Gud den sjuande dagen frå alle sine gjerningar. 5 Men her seier han: « Aldri skal dei koma inn til mi kvile!» 6 Så står det framleis igjen at nokre skal koma inn til kvila. Dei som først fekk den gode bodskapen, kom ikkje inn, for dei var ulydige. 7Difor fastset han på nytt ein dag: «i dag», når han lenge etter gjennom David talar det ordet som før er nemnt" Heb 4

Kvifor ikkje skriva det tydeleg slik Barnabas gjer?

http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html

"Of the Sabbath He speaketh in the beginning of the creation; And God made the works of His hands in six days, and He ended on the seventh day, and rested on it, and He hallowed it.

Barnabas 15:4
Give heed, children, what this meaneth; He ended in six days. He
meaneth this, that in six thousand years the Lord shall bring all
things to an end; for the day with Him signifyeth a thousand years;
and this He himself beareth me witness, saying; Behold, the day of the Lord shall be as a thousand years. Therefore, children, in six
days, that is in six thousand years, everything shall come to an end."

Nei,då.

Når Paulus (Apollonius av Tyana) skriv så skal det vera egna til å forvirra. Ein kan tolka det på mange måtar.

Det er nett som i Peters brev (Paulus) der det står.

Men ein ting må de ikkje gløyma, mine kjære: For Herren er éin dag som tusen år, og tusen år som éin dag.

Kva står i Salme 90?

 4" For tusen år er i dine auge
som dagen i går då han fór framom,
eller som ei nattevakt."

Kommentar #58

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Enkelt

Publisert rundt 7 år siden

Torstein:

Kva står i Salme 90?

4" For tusen år er i dine auge
som dagen i går då han fór framom,
eller som ei nattevakt."
___________________________________

2 Pet 3,8 og Salme 90.4 forteller akkurat det samme som at tusen år er for Herren som en dag eller omvent for oss, en dag er også å betrakte som en nattevakt (mørket som kommer over jorden) - for oss er en dag eller en nattevakt 1000 år og betrakte som. Jesus går på sjøen i den 4. nattevakt. Det vil si at det tar 4000 år før alt er over. Vann er folk og nasjoner, Åp.17.15.

Jesus brukte jo 3 dager på å stå opp av grav, det betyr 3000 år, tusenårsriket kommer etter det. Da kan han være sammen med nasjonene igjen etter at alle er stått opp fra de døde, se Åp.20.

(Det har aldri vært snakk om mer enn 2 oppstandelser i Bibelen, en rett før det tusenårige riket og den etter, Åp.20.4-5)

Kommentar #59

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Gåter og lignelser

Publisert rundt 7 år siden

Torstein:

Kvifor ikkje skriva det tydeleg slik Barnabas gjer?
__________________________________________

Har du lest det som står der ville du skjønt at det som også står i Bibelen handler om fremtiden. Da er det vel naturlig å tåkelegge det litt siden dette er menneskenes utvikling som ikke er gitt de impliserte å forstå før tiden er inne. - Deres øyne skal klines til så de ikke skal høre eller forstå før deres tid er inne. Hele Bibelen er arrangert på denne måten, i gåter lignelser og svar. På et sted leser man gåten, et annet sted står løsningen, slik du viser til Barnabas, egentlig Josef (Apg.4.36) Barnabas og Saulus jobbet sammen om et oppdrag i Jerusalem, der får vi også vite at Johannes også er den samme som kalles Markus. Navn har verdi av sin betydning og er ikke ment som personnavn.

Kommentar #60

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jesus brukte jo 3 dager på å stå opp av grav, det betyr 3000 år, tusenårsriket kommer etter det

I Hosea kpt 6 er desse 3 dagane spesielt nemnd.

 

"Den tredje dagen
6Kom, lat oss venda om til Herren!
For han reiv sund, men vil gjera oss friske,
han slo, men vil forbinda oss.

2 Han gjer oss levande etter to dagar,
den tredje dagen reiser han oss opp,
så vi kan leva for hans andlet.

3 Lat oss læra å kjenna Herren,
lat oss jaga etter å kjenna han!
Sikkert som soloppgangen kjem han,
han kjem til oss lik regnet,
lik vårregnet som væter jorda."

No har det gått nesten 2000 år sidan Yeshua las frå Esaias 61 og jubileumsprofetien.

Om femten år er dei til ende . Då kjem den tredje dagen.

Gud har rive sund og slått for å tukta folket sitt ,slik teksten viser.

Etter 2 dagar (2000 år) er det over . Då kjem Yeshua til Oljeberget og Jerusalem og skal vera Konge over heile jorda.

Då skal me få sjå Han ansikt til ansikt.

"Sikkert som soloppgangen kjem dette  til å skje" no år 2028.

Sitatet ditt ovanfor .Kristensen kjem under same kategorien som Paulus sine skrifter -forvirring og tåkeprat.

Hosea 6 seier:Lat oss læra å kjenna Herren,
lat oss jaga etter å kjenna han!

Når han kjem vil ikkje lenger nokon spørja om kven Herren er. Alle VIL kjenna han.

Då vert den nye pakt inngått mellom Gud og Israel. Han skal leggja lova si i hjarta deira.

http://www.pbministries.org/books/pink/Gleanings_Exodus/exodus_04.htm

Før alle desse tinga skjer vil me få sjå det "burning BUSH"

"Fire in Scripture is uniformly the emblem of Divine judgment, that is, of God’s holiness in active opposition against evil"

Les historien i Dommarane 9 der trea skulle salva ein konge. Abimelek er eit forbilde på Antikrist og.

På engelsk kjem det best fram - BUSH vart salva.

”For a good tree bringeth not forth corrupt fruit; neither doth a corrupt tree bring forth good fruit. For every tree is known by his own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a BRAMBLE BUSH gather they grapes” – (Luke 6:43,44


” Ein gong gjekk trea
for å SALVA EIN KONGE.
Dei sa til oliventreet:
«Du skal vera konge over oss!»

9 Men oliventreet svara:
«Skulle eg gje avkall på oljen min
som gudar og menneske blir æra med,
og gje meg til å svaia over dei andre trea?»

10 Då sa trea til fikentreet:
«Kom du og ver konge over oss!»

11 Fikentreet svara:
«Skulle eg gje avkall på mi søte, gode frukt
og gje meg til å svaia over dei andre trea?»

12 Så sa dei til vintreet:
«Kom du og ver konge over oss!»

13 Vintreet svara:
«Skulle eg gje avkall på den nye vinen
som gjer gudar og menneske glade,
og gje meg til å svaia over dei andre trea?»

14 Då sa alle trea til KLUNGEREN(BRAMBLE BUSH)
«Kom du og ver konge over oss!»

15 Klungeren (BUSH)svara:
«Er det verkeleg slik
at DE VIL SALVA MEG TIL KONGE,
så kom og SØK LY I SKUGGEN MIN!
Elles fer det ELD UT FRÅ klungeren (BRAMBLE BUSH),
og han skal ØYDA SEDRANE PÅ LIBANON.»

http://www.biblewatchman.com/bramble.htm

Kommentar #61

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
slik du viser til Barnabas

Barnabas er veldig tydeleg.

http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html

Barnabas 15:5
"And He rested on the seventh day. this He meaneth; when His Son
shall come, and shall ABOLISH THE TIME OF THE LAWLESS ONE (ANTIKRIST), and shall
judge the ungodly, and shall change the sun and the moon and the
stars, then shall he truly rest on the seventh day"

Når ein då har dei riktige 6000 åra og den rette jubileumssyklusen slik bibelen gjev den , så kan ein ikkje ta feil.

Som Barnabas seier kjem denne "LAWLESS ONE"  heilt på slutten.

Han har utallige namn og er som Åp 17 seier nummer 8 og kjem tilbake til alle si overrasking.

Barnabas fortel og kven som må byggja tempelet på tempelhøgda opp att.

"Barnabas 16:3
Furthermore He saith again; Behold they that pulled down this temple themselves shall build it.

Barnabas 16:4
So it cometh to pass; for because they went to war it was pulled down
by their enemies. Now also the very servants of their enemies shall
build it up."

Antikrist kjem til å hjelpa jødane med å byggja opp att tempelet  slik Arthur Pink og skriv.

I 1923 var nasjonen Israel  tullprat,men berre for dei som ikkje trudde på bibelen.

"It must be borne in mind that the Jews are to return to Palestine and there re-assume a national standing whilst yet unconverted. There are a number of passages which establish this beyond question. For example, in Ezek. 22:19-22 we are told, "Therefore thus saith the Lord God; because ye are all become dross, behold, therefore I will gather you into the midst of Jerusalem, as they gather silver, and brass, and iron, and lead, and tin, Yea, I will gather you, and blow upon you in the fire of My wrath, and ye shall be melted in the midst thereof". The first six verses of Isa. 18 describe how the Lord will gather the Jews to Jerusalem, there to be the prey of "fowls and beasts". The closing chapters of Zechariah lead to the inevitable conclusion that the Jews return to their land in unbelief, for if their national conversion takes place in Jerusalem (Zech. 12:10), they must have returned to it unconverted".

http://www.biblebelievers.com/Pink/antichrist19.htm

Denne setninga er viktig:

 "into the midst of the furnace, to blow the fire upon it, to melt it; so will I gather you in Mine anger and in My fury, and I will leave you there, and melt you."

Kven utfører den "furnace" som reinsar Israel ?

Det er det the burning BUSH eller assyraren som han og kallast.

 "When the Antichrist is manifested, great companies of the Jews will already be in Palestine, and in a flourishing condition. What, then, will be his relations with them?"

Arthur Pink forstod ikkje alt. Det var for tidleg. No på slutten så fell alle brikkene på plass.

"It would appear that the first thing revealed in prophecy concerning the Antichrist's dealings with Israel is the entering into a "covenant" with them. This is mentioned in Dan. 9:27: "And he shall confirm the covenant (make a firm covenant, R.V.) with many for one week" i.e. seven years. The many here can be none other than the mass of the Jewish people, for they are the principal subjects of the prophecy. The one who makes this covenant is the "Prince that shall come" of the previous verse, the Head of the restored Roman Empire. Thus the relations between this Prince, the Antichrist, and the mass of the Jews shall, at the first, be relations of apparent friendship and public alliance. That this covenant is not forced upon Israel, but rather is entered into voluntarily by them, as seeking Antichrist's patronage, is clear from Isa. 28:18, where we find God, in indignation, addressing them as follows - "And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with Hell shall not stand; when the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it". And this, we believe, supplies the key to Dan. 2:43.
Nebuchadnezzar's vision of the great image and the interpretation given to Daniel, ,..."

Det som er interessant å studera er kva betydninga av CLAY eller leira er.

"In Dan. 2:43 we read, "And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men: but they shall not cleave one to another even as iron is not mixed with clay" - a verse that has sorely puzzled the expositors. We believe that the reference is to the coming intimacy between Jews and Gentiles. The apostate Jews (members of the Corrupt Woman) shall "mingle themselves with the seed of men" - the Gentiles"

Second, the Woman is seen sitting upon the Beast (v. 3), which means that the Antichrist will use his great governmental power to insure her protection. How this harmonizes with Dan. 9:27, where we read of him making a seven-year Covenant with them, needs not to be pointed out. Then will poor blinded Israel believe that the Millennium has come. No longer the people of the weary foot and homeless stranger, but mistress of the greatest city in the world. No longer poor and needy, but possessor of the wealth of the earth. No longer the "tail" of the nations, but reigning over them as their financial Creditor and Dictator. No longer despised by the great and mighty, but sought after by the kings of the earth. Nothing withheld that the flesh can desire. The false Prince of Peace their benefactor. Yes, blinded Israel will verily conclude that at long last the millennial era has arrived, and such will be the Devil's imitation of that blessed time which shall be ushered in by the return of God's Son to this earth."

Kommentar #62

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

klart du blir forvirret

Publisert rundt 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Ein les som ein vil-:

Det er ikkje røyken som er nemnd.

Forfattaren skriv på ein måte som er egna til å forvirra.

Torstein, noen uomvendte gjør det, desverre.

2 Pet 3,16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang. 

Så lenge man ikke tror Jesus Kristus go den nye pakts komme ved Hans blod og korsfestelse kan man ikke enes med Guds ord og må filosofere seg frem og bruke andre kilder. 

Kommentar #63

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Vektlegging av bibelordet

Publisert rundt 7 år siden

2 Pet 3,16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

Så lenge man ikke tror Jesus Kristus go den nye pakts komme ved Hans blod og korsfestelse kan man ikke enes med Guds ord og må filosofere seg frem og bruke andre kilder.
__________________________________________________________________

Nei, hvorfor skulle en det? Det er jo bare pappskaller som tror at verden har forgått enda. Tøddelen, prikken eller bokstaven er helt inntakt inntil da, det står jo skrevet i Matt.5.17: Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

Da blir det liksom litt tomsete og tro at det har skjedd da det ikke har skjedd? 2.Tess.2.2:La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.

Så lenge man tror på noe som beviselig ikke har skjedd enda ved hjelp av profetenes ord, blir man til en marionett som gjentar seg selv av det en har lært av andre til det mest kjedsommelige.

2.Pet.1.19:Og dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i deres hjerter,20 idet dere først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning;21 for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.

Åp.21.9:En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg bruden, Lammets hustru.»10 I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige byen, Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud

Kommentar #64

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Vel vel...

Publisert rundt 7 år siden

Torstein:

Når ein då har dei riktige 6000 åra og den rette jubileumssyklusen slik bibelen gjev den , så kan ein ikkje ta feil.
_____________________________________

Når en har laget seg sitt eget regnestykke og tror på seg selv og ikke lar seg inspirere av bibelordet, får man stadig vekk motsigelser og motforestillinger. Men det står i skriften at hver bok er innblåst av Gud, nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd,17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. (Når den tid kommer) Hvis man er så uheldig som deg som bare får forvirring over tekstfremvisninger og diverse utsagn må da vel forstå at det ikke er Gud som har innblåst bøkene på feil måte, men at det er du selv som har feil måte og innstilling på å forstå bøken på?

Du gransker jo historien og lar deg inspirere av slektenes gang, 1.Tim.1.3-4 advarer mot det (selv om det er Paulus, så er også det han har skrevet innblåst av Gud):Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg bli igjen i Efesos så du kunne forby enkelte å komme med en annen lære 4 eller være opptatt av myter og endeløse slektstavler. For slikt fører bare til spekulasjoner og tjener ikke Guds frelsesplan, der det dreier seg om tro.

Note : myter og endeløse slektstavler: Det siktes trolig til filosofiske eller astrologiske tolkninger av skapelsesfortellingene, fedrehistoriene og slektstavlene i 1 Mos.

Spekulasjon i slektsgransning medfører også feilaktig forståelse av jubileumssyklusen, fordi du kan ha feil utgangspunkt i når den egentlig startet. For det står at ingen kjenner tiden, Matt.24.34: Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. (det ligger i fremtid og ikke i fortid) 35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.

Da går det ikke an å regne seg frem til tiden slik du gjør, antakelig for at du ikke tar høyde for at det som skal skje har hendt også i tidligere tider som var til lenge før oss, og skjer på nytt igjen (fra Abraham og til Abraham 4 Esra 6,8 , Fork.1.9-11) Du kan prøve å regne tiden ut etter denne metoden? 4 Esra 14,10 Da vil du sannsynligvis komme mye nærmere det riktige anslaget? v11:Verdensalderen er delt i tolv perioder, og ni av dem er allerede gått, likeså halvdelen av den tiende.12 Det som gjenstår, er altså to perioder, foruten halvdelen av den tiende.

Kommentar #65

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Ingen teori

Publisert rundt 7 år siden

Det har du for så vidt rett i. Det er jo så lenge siden disse hypotesene ble avkreftet, at ingen seriøse vitenskapsmenn eller teologer regner dette som en teori – men som en konspirasjonsteori. For Katolisismen bygger ikke på "hedenskap" – og i hvert fall ikke på gammel Babylonsk religion:

Wikipedia : List of conspiracy theories, Catholicism as a veiled continuation of Babylonian paganism:

The Two Babylons was an anti-Catholic religious pamphlet produced initially by the Scottish theologian and Presbyterian Alexander Hislop in 1853. It was later published as a book in 1919. Its central theme is the allegation that the Catholic Church is a veiled continuation of the ancient pagan religion of Babylon, the veiled paganism being the product of a millennia old conspiracy. It has been recognized by scholars as discredited and has been called a "tribute to historical inaccuracy and know-nothing religious bigotry" with "shoddy scholarship, blatant dishonesty" and a "nonsensical thesis".

Although scholarship has shown the picture presented by Hislop to be absurd and based on an exceedingly poor understanding of historical Babylon and its religion, his book remains popular among some fundamentalist Christians. The book's thesis has also featured prominently in the conspiracy theories of groups such as The Covenant, The Sword, and the Arm of the Lord and other conspiracy theorists.

Although extensively footnoted, giving the impression of reliability, commentators (in particular Ralph Woodrow) have stated that there are numerous misconceptions, fabrications and grave factual errors in the document, and that this book follows the line of thought of works like: Martin Luther – On the Babylonian Captivity of the Church (1520), Titus Oates – An Exact Discovery of the Mystery of Iniquity as it is now in Practice amongst the Jesuits (1679), Conyers Middleton – Letter from Rome (1729).

Artiklene du viser til for å belyse "de faktiske forhold" gir i virkeligheten ingen ytterligere støtte for ditt syn. De gjør egentlig bare situasjonen værre. F.eks. den som heter "Kristendom og hedenskap", fordi kidematerialet har røtter i de samme hypotesene som Wikipedia-artikkelen viste at er kjent ugyldige. Derfor virker henvisningene dine kun til at argumentasjonen din går i ring.

Det bildet du presenterer av Katolisismen som en forlengelse av Babylons hedenske religion, representerer altså desverre en "tribute to historical inaccuracy and know-nothing religious bigotry" with "shoddy scholarship, blatant dishonesty" and a "nonsensical thesis".

Men SDAere viser oss igjen og igjen at Wikipedia har rett i det følgende: "Although scholarship has shown the picture presented by Hislop to be absurd and based on an exceedingly poor understanding of historical Babylon and its religion, his book remains popular among some fundamentalist Christians."

Mer informasjon:

Is Catholicism Pagan? Did the Catholic Church Have Its Origin in Paganism? Are Catholic feasts pagan in origin? Liturgy of the Mass
Kommentar #66

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
1.Tim.1.3-4 advarer mot det (selv om det er Paulus, så er også det han har skrevet innblåst av Gud

Det er GT som er inspirert (lova og profetane).

Paulus er ein bedragar,diverre.

Kvifor trur du Gud har gitt alle desse slektstavlene i GT ?

Menneskeslekta før storflaumen
5Dette er boka om Adams slektshistorie. Den dagen Gud skapte mennesket, gjorde han det slik at det likna Gud. 2 Som mann og kvinne skapte han dei. Og han velsigna dei og kalla dei menneske den dagen dei vart skapte.
3 Då Adam var 130 år, fekk han ein son som likna han og var som hans eige bilete, og han kalla han Set. 4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han endå 800 år og fekk søner og døtrer. 5 Adam levde i 930 samfulle år. Så døydde han.
6 Då Set var 105 år, fekk han sonen Enosj. 7 Etter at Set hadde fått Enosj, levde han endå 807 år og fekk søner og døtrer. 8 Set levde i 912 samfulle år. Så døydde han.
9Då Enosj var 90 år, fekk

----------------

Det er for å visa korleis det heile starta.

Det er lett å visa kor lang tid det har gått fram til i dag.

2317 år er det frå flommen fram til Yeshua.

Flommen kom 1656 år etter Adam.

----------------------------

Jubelårsyklusen finn du ved å studera bibelen.

http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJubChart.pdf

No samlast babylons prestar for å velgja ny pave.

http://apnews.myway.com/article/20130304/DA4Q9A201.html

Det vert spennande å sjå om det er noko i desse utenombibelske spådomane.

http://www.youtube.com/watch?v=WVtW76Isy4w

Og Irankrisa

http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=305297

Netanyahu: Words alone will not stop Iranian nuclear weapon

Og korleis vil budsjettstupet slå inn når det no begynner å virka.

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_BUDGET_BATTLE_AIR_TRAVEL?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2013-03-04-08-39-18

Det er ei spennande tid.

Dyret må alle fylgja med på.

Kommentar #67

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
2 Pet 3,16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

Er ikkje dette ypperleg.

Det vert omtrent som då Ellen White han syn om at alle måtte kjøpa boka til mannen.

Kven kunne tvila?

Ikkje rart det står slik når me veit at det ikkje er apostelen Peter som har skrive det , men Paulus.

Her er fyrste løgna:

"Men Herrens dag skal koma som ein tjuv. Då skal himmelen forgå med eit drønn, elementa skal koma i brann og løysa seg opp, og jorda og alle gjerningane som er gjorde på jorda, skal koma fram i lyset.
11Når alt skal gå i oppløysing på dette viset, kor heilagt og gudfryktig..."

Jorda skal på ingen måte forgå.Jorda skal halda fram å eksistera.Menneska skal bu på jorda og Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem.

Paulus skriv her "gå i oppløysing".

"Då skal himlane løysa seg opp i eld og elementa brenna og smelta.13 Men etter hans lovnad ventar vi på ein ny himmel og ei ny jord, der rettferd bur."

Det er falsk lære. Det stemmer ikkje på nokon måte med "lova og profetane".

Paulus vrir på det meste. Litt sanning balnda med løgn. Han skriv at me kan SKUNDA DAGEN FRAM.

"Når alt skal gå i oppløysing på dette viset, kor heilagt og gudfryktig må de ikkje då leva12medan de ventar på at Guds dag skal koma, og SKUNDAR HAN FRAM "

Det er ei løgn.

Dagen er sett .

Me kan ikkje som Ellen White påstod  korkje framskunda eller utsetja denne dagen.

Den ligg fast slik jubelårsyklusen viser.

Kommentar #68

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Ingen sikker metode

Publisert rundt 7 år siden

Torstein:

2317 år er det frå flommen fram til Yeshua.
__________________________________

Matt.1.17 har et noe annet oppsett;  Altså er det i alt fjorten slektsledd fra Abraham til David, fjorten ledd fra David til bortføringen til Babylon og fjorten ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus.

Et slektsledd er 35 år (Job fikk se barn og barnebarn i 3. og 4. ledd etter 140 år) 14 slektsledd utgjør derfor 490 år fra Abraham til David, 490 år fra David til bortføringen til Babylon, 490 år fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus, tilsammen 1470 år. Tiden fra Noah frem mot Abraham er ikke medregnet her, antakelig for at tidens sirkel begynner ved Abraham og slutter ved Abraham 4 Esra 6,8. Tiden mellom Noah og Abraham regnes ikke med på nytt igjen - det er bedre å gå etter det regnestykket jeg viste deg.

Bibelens regnestykke begynner ikke før i endetiden hvor både skapelsen og slutten ligger; Jes.46.10:Fra begynnelsen forteller jeg slutten... nesten hvert eneste navn er forklart i GT sin betydning. Det er betydningen som er viktig å forstå, det er ingen steder i Bibelen som forklarer at de er virkelige personer, tvert i mot så finner du Abrahams to kvinner forklart som forholdsvis det jordiske Jerusalem og og det himmelske Jerusalem og at de to stod for to pakter, den gamle og den nye i Gal.4. Da kan selvfølgelig ikke Abraham være en historisk person heller? Du blir lurt trill rundt hvis du tror på dette. Selvfølgelig hører det med til historien at Herodes drepte Rakels barn i Betlehem og traktene rundt mens Josef, Jesus med moren var i Egypt. Hvordan skulle det egentlig gå til sånn historisk sett?

 

Kommentar #69

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Dommedag

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Torstein:

2317 år er det frå flommen fram til Yeshua.
__________________________________

Matt.1.17 har et noe annet oppsett; Altså er det i alt fjorten slektsledd fra Abraham til David, fjorten ledd fra David til bortføringen til Babylon og fjorten ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus.

Et slektsledd er 35 år (Job fikk se barn og barnebarn i 3. og 4. ledd etter 140 år) 14 slektsledd utgjør derfor 490 år fra Abraham til David, 490 år fra David til bortføringen til Babylon, 490 år fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus, tilsammen 1470 år. Tiden fra Noah frem mot Abraham er ikke medregnet her, antakelig for at tidens sirkel begynner ved Abraham og slutter ved Abraham 4 Esra 6,8. Tiden mellom Noah og Abraham regnes ikke med på nytt igjen - det er bedre å gå etter det regnestykket jeg viste deg.

Bibelens regnestykke begynner ikke før i endetiden hvor både skapelsen og slutten ligger; Jes.46.10:Fra begynnelsen forteller jeg slutten... nesten hvert eneste navn er forklart i GT sin betydning. Det er betydningen som er viktig å forstå, det er ingen steder i Bibelen som forklarer at de er virkelige personer, tvert i mot så finner du Abrahams to kvinner forklart som forholdsvis det jordiske Jerusalem og og det himmelske Jerusalem og at de to stod for to pakter, den gamle og den nye i Gal.4. Da kan selvfølgelig ikke Abraham være en historisk person heller? Du blir lurt trill rundt hvis du tror på dette. Selvfølgelig hører det med til historien at Herodes drepte Rakels barn i Betlehem og traktene rundt mens Josef, Jesus med moren var i Egypt. Hvordan skulle det egentlig gå til sånn historisk sett?

Jada gutter, og snart kommer dommedag, for nå er de 6000 årene menneskene fikk til sin disposisjon snart over ! Da har dere så klart glemt neandertalerne og kormagionon mennesket, Peking-mannen osv. Da gjenstår det bare å bygge det nye tempelt da. men tomta er for tiden opptatt. Med andre ord "plassen må ryddes". Så hva gjør vi folkens ? Her må det så klart brukes Belsebubb. Vi skaffer til veie 50 kilo dynamitt som vi sender til Israel tolldeklarert som sigarer. Så får du og Torstien klyve opp på "høyden" å plassere ladninga, husk nå på å koble riktig, og sette det hele av. Men pass på ikke å bli grepet i handlingen, for da rives dere med all sannsylighet i fillebiter. Men lykkes det, ja se da kan vi kanskje imøtese dommedag, ja om kalenderen stemmer da. De seks tusen årene for mennekeheten, de forekommer meg faktisk å være i det minste laget, men, men :)

Lykke til med dommedag gutter !

Kommentar #70

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

??

Publisert rundt 7 år siden

Kjell Aarsund:

Lykke til med dommedag gutter !
____________________________________

Har jeg spådd dommedag snart? Tror ikke du har fått med deg hva jeg har skrevet? Har du sett noe til denne Immanuel som rappa navnet til Jesus? (Matt.1.21-23, Jes.7.14-16, 8.8)

Kommentar #71

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Da gjenstår det bare å bygge det nye tempelt da. men tomta er for tiden opptatt

Ja,det er riktig.

Tempelet vil koma på plass på GUDS HEILAGE FJELL - Tempelhøgda i det bokstavlege Jerusalem.

Før det skjer vil ingen av profetiane om Antikrist verta oppfyllt.

Desse sidene er dei beste når det gjeld utviklinga.

http://www.templeinstitute.org/temple_mount.htm

http://www.templemountfaithful.org/

http://www.templemount.org/

Mannen som har fått løfte om å vera med på det er  Gershon Salomon .

http://www.templemountfaithful.org/Articles/gershon-salomon-and-the-1967-six-day-war.htm

"He took us to the Dome of the Rock, showed us the rock, and said that this is the location of the Holy of Holies. Then he took us to the Eastern Gate and said the Messiah, the seed of David, will come from here. He said that even in the Koran it is written that G‑d will redeem His chosen people Israel and will return them to their place on the Temple Mount. He said: "You can see with your own eyes that the time has come and I am sure that Israel will soon rebuild the Temple." As we walked from place to place he suddenly disappeared and we did not see him anymore."

Det vil skje no rundt år 2021.

Den siste åruka i Daniel 9 er frå 2021 - 2028.

http://www.templemountfaithful.org/vision.htm

"Vision of Redemption

The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement understands the phenomenon of modern Israel as the beginning of the redemption of the world. Two and one-half millennia ago, the Hebrew prophets spoke that in the "last days" G-d would regather His people from all the lands where He had scattered them [Yeshayahu (Isaiah) 43:5-7]. For the last 100 years the Jewish people have been returning to and rebuilding Zion. Today Israel is again the dynamic center of Jewish life across the world. The regathering is not yet complete. Ezekiel prophesied that G-d would "leave none of them there any longer" [Yechezkiel (Ezekiel) 39:28b].It is the view of the Temple Mount and Land of Israel Faithful that the redemption will proceed in an orderly fashion according to G-d's plan. First is the foundation of the modern state of Israel and the miraculous victories that G-d gave the people of Israel in the wars against 22 Arab enemy states.

Second is the regathering of the people of Israel from all over the world to the Promised Land.

Third is the liberation and consecration of the Temple Mount and FOURTH IS TEH BUILDING OF THE THIRD TEMPLE.

The FINAL STEP IS THE COMING the King of Israel, MESSIAH Ben David."

Så får me sjå korleis Gud ordnar det.

Kommentar #72

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jes.46.10:Fra begynnelsen forteller jeg slutten

Det er riktig.

Gud har med sabbaten enkelt forklara oss kortid slutten er.

Etter 6000 år kjem  Messias tilbake og Gud rike på jorda startar med det bokstavlege Jerusalem som sentrum.

Gud har forklara oss enkelt tida ved bruk av jubelårsyklusen (50)

Diverre har mange kome alt for tidleg med avslutninga på dei 6000 åra.

http://brians_annex_ii.tripod.com/briansstudy/timebridge1.html

http://choicesforliving.com/spirit/part3/christsreturn.htm

http://www.oasischristianchurch.org/jubilee/jubilee_calendar.pdf

Difor har mange vore litt skuffa.

Ussher er den mest kjende forfattaren med boka

"The annals of the world"

http://www.davidcox.com.mx/library/U/Ussher%20-%20Annals%20of%20The%20World%20(b).pdf

Han og hadde to små feil.

Den eine feilen skuldar bedragaren Paulus og Lukas.

Abraham vart fødd då faren Tarah var 70 år. Det står mange plasser, men pga eit ord av Lukas/Paulus bytte Ussher dette til at faren var 130 år.Altså 60 år feil.

Så var det omskjeringspakta . Det står at Abraham var 99 år då dette skjedde (1 Mosebok 17)

http://en.wikipedia.org/wiki/Ussher_chronology

Ussher's proposed date of 4004 BC differed little from other Biblically based estimates, such as those of Jose ben Halafta (3761 BC), Bede (3952 BC), Ussher's near-contemporary Scaliger (3949 BC), Johannes Kepler (3992 BC) or Sir Isaac Newton (c. 4000 BC).[citation needed] Ussher's specific choice of starting year may have been influenced by the then-widely-held belief that the Earth's potential duration was 6,000 years (4,000 before the birth of Christ and 2,000 after), corresponding to the six days of Creation, on the grounds that "one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day" (2 Peter 3:8). This view remains to be held as recently as 2000 AD,[1][2] six thousand years after 4004 BC.

--------

Etter Ussher var 1996/97 året.

Etter Kepler ville året vera ca 2008.

Etter Scalinger vil året vera ca 2051

Difor er det heilt essensielt å finna det riktige jubelåret.

Yeshua las frå Esaias 61 i eit jubelår - år 28.

Det er starten på dei siste 40 jubileum eller 2000 åra.

Diverre har Satan greidd å få fokuset vekk frå Guds enkle frelseplan ved hjelp av Paulus.

Kommentar #73

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Abraham osv.

Publisert rundt 7 år siden

Torstein:

Abraham vart fødd då faren Tarah var 70 år. Det står mange plasser, men pga eit ord av Lukas/Paulus bytte Ussher dette til at faren var 130 år.Altså 60 år feil
_________________________________________________________

Men om nå Paulus har rett i at de to kvinnene Sara og Hager i virkeligheten hadde en dypere betydning som to pakter og er symboler for Jerusalem her på jorden, og det Jerusalem som kommer fra himmelen (Gal.4.24-26) da er jo Abraham også noe helt annet? Det står også at Sara (Jerusalem) i tro fikk kraft til å grunnlegge en hel ætt (Heb.11.11) og denne ætten var visst Kristus (Gal.3.16, Åp.22.16) Jes.66.8 er visst helt enig med Paulus om dette: Hvem har hørt noe som dette? Hvem har sett noe slikt? Kan et land bli født på én dag, kan et folkeslag komme til verden på et øyeblikk? Men Sion fødte sine barn med det samme hun fikk rier.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at Paulus får støtte gjennom hele Bibelen, den fødende kvinnen (Åp.12.) er nok Jerusalem som sammenlignes med et fjell, eller en snublestein som til slutt blir til et fjell som fyller hele jorden. Steinen (ætten/ slekten/ Jesus) ble slitt løs fra Jerusalem: Dan.2.45: Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, uten at noen hånd rørte ved den, og den knuste jernet, bronsen, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort for kongen det som skal skje i fremtiden. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»

Om Paulus har rett, så er Abraham heller ikke noen fysisk mann slik kvinnene hans heller ikke var virkelige kvinner, men et bilde på Jerusalem. Det står at Abraham skulle bli far for mange folkeslag og svært fruktbar. Fruktbarhet har vist seg å bety seier over død (Ånden) se ”Den Første Frukt”: Rom.8.23: Vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer (høsten er enden på denne verden, Matt.13.39) Den først frukt blir også kalt for Ruben, 1.Mos.29.32:Lea ble med barn og fødte en sønn. Hun kalte ham Ruben.(FOR DET BETYR) «For Herren har sett min nød», sa hun, «nå kommer mannen min til å elske meg.» - 1.Mos.49.3: Ruben, du er min førstefødte, min kraft og den første frukt av min manndom, størst i heder, størst i makt.

Siden første frukt betyr Ånd eller seier over døden må vi også se på hva som står i 1.Kor.15.26: Den siste fiende er døden, og 15.51-52 ved den siste basun. Åp.8.7 begynner fortellingen om den første Basun.

Dersom Jes.46.10 er riktig at Gud har forkynt enden fra begynnelsen er jo heller ikke jubileumssyklusen riktig sånn historisk regnet?

Altså er Abraham også et bilde på endetiden… mye vi ikke forstår her?

Kommentar #74

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Om Paulus har rett, så er Abraham heller ikke noen fysisk mann---

-------------------------------------------

Ja,om Paulus har rett så kan ein få til det meste.

Det heile er gnostisk fyllaprat,vel egna til å forvirra.

Abraham er Abraham ,som me skal sitja til bords med no på lauvhyttefesten år 2028.

Det same er Isak og Jakob.

Og skulle naboen koma der så er han og den same for ikkje å snakka om kona.

Det neste liv er eit liv slik me lever no, berre mykje trivelegare.

Hagar er ikkje Jerusalem.

http://obamareleaseyourrecords.blogspot.no/2013/03/obama-used-name-barack-soetoro-at-columbia.html

No er det på tide å sjå fram til at dyret kjem tilbake. Obama vert snart avslørt.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
7 dager siden / 2919 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
30 dager siden / 1897 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
4 dager siden / 1521 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 1051 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 920 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
15 dager siden / 624 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere