Åsta Årøen

14

Norge – på overdosetoppen.

Det blir spennende å se om ministeren sitt forslag om å åpne for røyking av heroin kan bety et taktskifte fra AP, der man prøver nye veier å forebygge marginalisering, høye dødstall og rekruttering til rusmiljøer. Det finnes ingen quick fix.

Publisert: 1. mar 2013

 

 

Positivt fra ministeren.

Helseminister Støre har på 1.mars vist vilje til å åpne for røyking av heroin for de tyngste sprøyteavhengige. Dette er selvsagt positivt, fordi man bryter med den passive linje Regjeringen over tid har hatt i forhold til de svært høye overdosetallene i Norge. Vi kan ikke godta at en gruppe mennesker, våre medborgere, mennesker med store og omfattende helseproblem, bare skal bli sendt i døden, fordi man er redd for å bruke behandlingsalternativ som vil bli oppfattet som legalisering av kritikerne. Samtidig er det viktig at en offensiv linje og utprøvning av nye tiltak mot høye overdosetall følges opp med bred rehabiliterende innsats for det enkelte menneske. Det finnes ingen quick fix på Norges dystre statistikk her.

 

Fra rus til sykdom.

Tunge og omfattende rusproblem knyttet til opiater medfører en kritisk helsetilstand. Stoltenberg-utvalget har vist erkjennelse av dette, men de ble dessverre nedkjempet av AP sine egne Stortingsrepresentanter. Det kreves handling, for å hindre skade og død, man kan ikke bare ha fastlåste oppfatninger av hva man ikke skal gjøre. Man må tenke nytt, og man må ha øynene åpne for at rusavhenige kan ha ulike behov, både i forhold til livreddende innsats og rehabilitering. Støre sier han vil åpne for røyking, en naturlig fortsettelse, tenker jeg, er å åpne for heroinassistert behandling for mennesker som har omfattende og kvalifiserte problemer knyttet til heroinavhengighet, der dette kan tenkes å gi en medisinsk gevinst, i form av sparte dødsfall. Ministeren har uttrykt reservasjon knyttet til heroinassistert behandling. Jeg tenker at vi må være villig til å prøve flere nye veier, så lenge de gir reduserende effekt på dødstallene til rusavhengige personer. Vi kan ikke tåle at en stigmatisert gruppe som de rusavhengige faktisk er, fortsatt ikke blir møtt på sine medisinske behov. Her trengs en aktiv politikk, og bred innsats,  som kan bedre overdosestatistikken og ivareta menneskeverdet til personene det gjelder.

 

Forebygge marginalisering.

Tunge rusavhengige blir ofte sett på som personer som har gjort et aktivt valg som medfører høy risiko og død. Dette er imidlertid, slik jeg ser det,  gammeldags tenkning preget av moralsk fordømmelse. Ofte kan tung rusproblematikk være forårsaket av blant annet personlige og vonde erfaringer hos personen som blir rusavhengig, samt manglende forebyggende nettverk. I stedet for å moralisere over rusavhengige som gruppe, må vi få en helsepolitikk som aktivt forebygger sykdom og død i rusmiljøene. Vi har lenge visst at det er vanskelig å bryte med tung avhengighetsproblematikk, derfor må vi gi et mangfold av behandlingsalternativ, slik at det skapes mange veier ut av en høyrisikotilværelse og inn på en tryggere vei, med utgangspunkt i den enkelte og dennes behov. Målet er å unngå sykdom og død, samt å reduserer et i dag svært rekrutterende rusmiljø. Helseministeren har gjort et viktig skritt, spørsmålet er om dette er et  symbolsk "museskritt" eller en del av en større tiltaksportefølge med nødvendig finansiering.

 

Mvh

Åsta Årøen

 

Leder av NVKL

 

2.kandidat for Hordaland Venstre

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Behandlingsalternativ

Publisert nesten 8 år siden
Åsta Årøen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan ikke godta at en gruppe mennesker, våre medborgere, mennesker med store og omfattende helseproblem, bare skal bli sendt i døden, fordi man er redd for å bruke behandlingsalternativ som vil bli oppfattet som legalisering av kritikerne.

Enig. Det er nedverdigende både for misbrukerne og resten av befolkningen. Var inne på problemstillingen i midten av 2012, i et innlegg jeg kalte “Bør regjeringen avvise heroin i behandling?”…

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere