Hanne Stenvaag

2    0

Salmebok gjør Gud til mann

Den ensidige metaforbruken i den nye salmeboka står i fare for å begrense Gud ved sin overveldende vekt på Herre-, hersker- og kongemotiver.

Publisert: 27. feb 2013 / 1640 visninger.

Kjønnsinkluderende språk i Salmebok 2013

Agneta Lejdhamre har skrevet en doktoravhandling om kjønnsforståelsen i den svenske salmeboka fra 1986. Hun finner at salmeboka i stor grad består av androsentriske tekster. Det vil si at den prioriterer og synliggjør menn framfor kvinner. I salmeboka som helhet er det få kvinnelige kjønnsmarkører, samtidig som beskrivelsene av mannlig og guddommelig overlapper i tydelig grad. Hun mener at kvinner i sin bruk av salmeboka hele tiden må oversette og vurdere om de er inkludert i disse androsentriske tekstene.

 

Vår undersøkelse av Salmebok 2013 er mye mindre omfattende enn hennes arbeid, men inspirert av hennes funn. Vi har hatt hovedfokus på hvordan Gud tiltales og omtales i salmene med hensyn til kjønn. Til sammen består den nye salmeboka av 899 salmer. 565 av disse bruker minst en andromorf metafor om Gud. Med faguttrykkene andromorf/gynomorf menes bilder om Gud som gir assosiasjoner til noe som oppfattes som mannlig/kvinnelig. 218 salmer handler om Jesus, 112 salmer har kjønnsnøytralt språk og bare 4 (0,4 %) salmer har gynomorfe metaforer i omtale eller tiltale til guddommen. Det er altså en stor overvekt av salmer som bruker minst en mannlig metafor for Gud. Legges denne kategorien sammen med Jesus-kategorien, er det hele 87 % av salmene som eksplisitt uttrykker at Gud er mannlig kjønnet. Antallet salmer med gynomorfe metaforer er forsvinnende lite. I alle disse fire salmene beskrives Gud som en mor, og ordet “som” er viktig. Som kontrast til dette betegnes Gud ofte som Far, ofte skrevet med stor forbokstav – Gud er vår Far, men i 0,4% av salmene kan Gud være “som en mor”. 

 

Gud som hersker, konge og Herre

Ofte beskrives Gud ikke bare som mannlig kjønnet, men også som “Herre” og “konge” eller “hersker”. Over halvparten av salmene i Salmebok 2013 (470 salmer) knytter altså sammen Gud, mannlig kjønn og sterke uttrykk for makt. Teologen Sallie McFague kaller dette for den monarkiske modellen. Forestillingen om Gud som en konge som hersker over sitt kongedømme gjennomsyrer den kristne tradisjonen og dens syn på forholdet mellom Gud og verden, mener hun. Dette bildet er så vanlig at det ikke framstår som et bilde. Gud blir en konge i våre forestillinger. Dermed klarer vi heller ikke å ta inn over oss de undertrykkende elementene i metaforen om makt, lydighet og underkastelse, kanskje til og med vold og slaveri. Bildet rommer også et helt klart kjønnshierarki.

 

Kirkerådet og biskopene om salmeboka

Prosjektleder for Salmebok 2013, Vidar Kristensen sa i et intervju i Vårt land (25.11.11): “For oss har det vært viktig at både menn og kvinner skal kunne synge salmene uten at de føler at språket stenger for dem på grunn av deres kjønn.” Tatt i betraktning at kjønnsinkluderende språk har vært tematisert i gudstjenestereformen, er dette et overraskende utsagn når en ser på resultatet. Enkelt oppsummert kan det sies om arbeidet med ny salmebok at inkluderende språk knapt er tematisert.

Bispemøtet uttalte at biskopene var ”glad for det brede tilfang av salmer som salmeboken nå representerer”, og at forslaget ”gir et godt uttrykk for evangelisk-luthersk tro og bekjennelse i sin oppbygging og med sitt innhold”. Vår undersøkelse viser at det verken hos Kirkerådet eller blant biskopene ser ut til at kjønnsinkluderende språk regnes som verken viktig eller teologisk vesentlig.

 

 

Salmeboka begrenser Gud

Den ensidige metaforbruken i den nye salmeboka står i fare for å begrense Gud med sin overveldende vekt på herre-, hersker og kongemotiver. Er Gud først og fremst å ligne med en herskende mann, en monark? Man kan spørre om det er gode bilder i dag og om vi ikke trenger langt flere og varierte bilder i forhold til kjønn, roller, skaperverk og natur. Når bildene av Gud som mann, konge og hersker er så dominerende, samtidig som det er en absolutt grense mot å tiltale Gud med kvinnelige metaforer, får vi som bruker salmeboka også en helt klar nøkkel for hvordan vi skal forstå de kjønnsnøytrale salmene. De framstår ikke som kjønnsnøytrale, fordi vi allerede vet at Gud er mann. Selv om det er en del kjønnsnøytrale salmer hjelper de oss ikke til et større mangfold. Det blir usynlig at de er kjønnsnøytrale. Dette betyr imidlertid også at en håndfull salmer med tydelig gynomorf omtale og tiltale av Gud ville hatt et potensial for å skape sprekker i muren i et ellers monomant bilde. Kanskje er det nettopp derfor man ikke har hatt mot eller evne til å bringe inn salmer med andre motiver? Teologen Merete Thomassen beskriver debatten om kjønnsinkluderende språk slik: det å bruke andre gudsnavn enn de tradisjonelle setter det kristne gudsbildet på spill. Den ikke-maskuline Gud blir en ikke-kristen Gud, som om det er Guds maskulinitet som konstituerer kristendommen.

 

Internasjonalt finnes det salmeforfattere som utvider billedbruken. Gud omtales ikke bare kjønnsnøytralt, men også med kvinnelige metaforer. Salmedikteren Brian Wren skriver om Gud, både som en sterk mor og som en varm far, som gammel og ung, i salmen Bring many names. Han mener nettopp det, at vi må bære fram mange navn, for å åpne forståelsen av Gud, og tydeliggjøre at de mannlige gudsmetaforene faktisk er metaforer.

 

Å møte slike salmer gir håp fordi det viser at dette ikke er vanskelig, bare man ønsker å gjøre noe med det. Men det er også en opplevelse som framkaller sorg over at jenter og kvinner stadig utsettes for et språk som ikke inkluderer dem, en sorg som også deles av menn som er opptatt av likestilling og likeverd, og ikke ønsker å bli fratatt den rikdommen i gudsbilder som kunne vært mulig.

 

Forfatterne:

Hanne Stenvaag. Stipendiat ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Stig Lægdene. Rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN).

 

Kronikken bygger på artikkelen: Salmebokreformen og kjønnsinkluderende språk i st.sunniva 2/2012. Der er det også videre referanser.

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Håkon Hovda

131 innlegg  2284 kommentarer

Å "gjøre Gud til mann"

Publisert over 4 år siden

Interessant kommentar.

Noen spørsmål kommer imidlertidig opp:

- Er det ikke Bibelen og tradisjonen som i stor grad "gjør Gud til mann"?

- Hva er hensikten bak å skulle omtale Guds "feminine" sider som hun-kjønn? Er det likestilling eller er det nettopp det du sier at vi får et fattigere gudsbilde om ikke? Den første er faktisk irrellevant, da den andre overskygger og fanger opp i seg dette (om vi legger til grunn at Gud faktisk er opptatt av likestilling og likeverd, underforstått: Rett Gudsbilde gir likeverd)

- Er det en virkelig problemstilling at kvinner som deltar i kirkeliv opplever at salmeboken "diskriminerer"? Eller er dette en oppkonstruert problemstilling for å legitimere argumenter som henter næring fra feminismen?

vh

Håkon

Svar
Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Kunstige problemstillinger...

Publisert over 4 år siden

som knapt er interessante for andre enn teologer og andre religionsvitere som føler de må bringe noe til torgs med ujevne mellomrom.

Jeg våger å påstå at dette ikke er interessant for folk flest i vår tid.

Jesus kaller Gud for Far, og da er det helt i orden for oss også.

Gud er så stor at vi bare kan ane noe av hans velde og makt. Når han rommer både det vi kaller kvinnelige og mannlige egenskaper, og vi lander mest på hans mannlighet så er også det helt greit.

Våre gudsbilder er veldig ulike, og mye skyldes våre egne subjektive forhold til våre foreldre. Å forme Gud etter disse bildene, gjør ham liten.

Å være hersker, mann og far på sitt aller beste, er veldig veldig bra. Å være kvinne, mor og omsorgsperson på sitt aller beste er også veldig, veldig bra. 

Hvorfor splitter vi opp og gjør valg, når Gud rommer alle de beste egenskapene?

 

Svar
Kommentar #3

Arne D. Danielsen

294 innlegg  5445 kommentarer

Herrejeremias!

Publisert over 4 år siden
Hanne Stenvaag. Gå til den siterte teksten.
Den ensidige metaforbruken i den nye salmeboka står i fare for å begrense Gud ved sin overveldende vekt på Herre-, hersker- og kongemotiver.

Akk og ve. Hva skal vi ikke bruke tid på? Dette er intet mindre enn søkt. Hvor tar de alt fra, de som åpenbart ikke har annet å gjøre enn å gruble over uvesentligheter og det totalt meningsløse?

Likestilling er noe vi skal være stolte av. Likestilling har vært viktig og det er definitivt en vesentlig verdi for det norske samfunnet. Dette skal vi henge om. Men å dra det ut i det absurde, ødelegger mer enn det gagner – i alle fall for likestillingen.

 

Svar
Kommentar #4

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Faderen eller moderen?

Publisert over 4 år siden

Siden bibelen kaller Gud for faderen (mann), så kan det ikke være noe galt i at salmeboka gjør det samme, det skulle nå bare mangle.

Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Faderen, (Matt 11,27)

Faderen elsker Sønnen og har gitt alt i hans hånd. (Joh 3,35)

Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret (Joh 14,13)

Den som fornekter Sønnen, har ikke fellesskap med Faderen. (1.Joh 2,23)

Og vi har sett og vi vitner om at Faderen har sendt Sønnen som verdens..(1.Joh 4,14)

Svar
Kommentar #5

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Likestillingen har tydeligvis kommet svært langt, når dette er hva feministene henger seg opp i. Tydeligvis kke noe viktig å kjempe for lenger.  

Svar
Kommentar #6

Ellen Fuglseth

0 innlegg  2 kommentarer

Veldig bra

Publisert over 4 år siden
Artikkelen er tankevekkende og appelerende. Takk til Hanne Steenvåg. Ellen
Svar
Kommentar #7

Sara Elisabeth Moss

18 innlegg  49 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hvis en går ut fra at det er Gud som har skrevet Bibelen og Norsk Salmebok, blir vel innlegget fra Hanne uinteressant. Heldigvis kan ikke Gud alene lastes for alt som står i Bibelen.

Gud er mer enn vi kan forstå, og sprenger våre oppfatninger og kategorier! La oss forsøke å finne ut så mye som mulig om Gud, i stedet for å tro at vi, små mennesker, kan ha funnet alle disse svarene.

Svar
Kommentar #8

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Likestilling er noe vi skal være stolte av. Likestilling har vært viktig og det er definitivt en vesentlig verdi for det norske samfunnet. Dette skal vi henge om. Men å dra det ut i det absurde, ødelegger mer enn det gagner – i alle fall for likestillingen.

Her burde du få tommel opp 

Kansje man bare burde kutte ut å synge slik at ingen føler seg  støtt  , hverken mannligheten eller kvinneligheten  eller andre som måtte ha noen innvendinger ?, eller sette inn Beepe lyder der hvor det står Han eller Hun så man er sikker.

Hoff

Svar
Kommentar #9

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sara Elisabeth Moss. Gå til den siterte teksten.
Hvis en går ut fra at det er Gud som har skrevet Bibelen og Norsk Salmebok, blir vel innlegget fra Hanne uinteressant. Heldigvis kan ikke Gud alene lastes for alt som står i Bibelen.

Gud er mer enn vi kan forstå, og sprenger våre oppfatninger og kategorier! La oss forsøke å finne ut så mye som mulig om Gud, i stedet for å tro at vi, små mennesker, kan ha funnet alle disse svarene.

Nei, metaforene mann og kvinne har lang tradisjpon innenfor religion. Hvor da det kvinnelige viser til det jordlige, mens det mannlige viser til det åndelige. Og som metaforer er disse gode.

Svar
Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Moderator mener

Publisert over 4 år siden

at kjønnet nevnt i Mat 23:37 er en avsporing.

Hvem har rett til å trekke i fra og slik redusere Gud?

Svar
Kommentar #11

Arnt Thyve

17 innlegg  1319 kommentarer

Feil religion

Publisert over 4 år siden

Jeg tror du har havnet i feil religion. Kristne baserer sin tro på Bibelen der Jesus var mann og kaller Gud sin Far. Take it or leave it! Kan du ikke heller tilbe Afrodite? Hun var i alle fall en kvinne. Slike feministinspill er totalt meningsløse og unyttige.

Svar
Kommentar #12

Rune Holt

8 innlegg  10452 kommentarer

At du ikke blir flau

Publisert over 4 år siden
Hanne Stenvaag. Gå til den siterte teksten.
Hanne Stenvaag. Stipendiat ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Stig Lægdene. Rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN).

Feminismen har tatt et steg videre i sin jakt på absurde ting å kjempe for.

At en rektor ved et kirkelig utdanningssenter kan underskrive på dette vissvasset tyder på at det er noe riv ruskende gæernt et sted.

 

Svar
Kommentar #13

Elisabeth Hoen

47 innlegg  2946 kommentarer

Publisert over 4 år siden

`Den ensidige metaforbruken i den nye salmeboka står i fare for å begrense Gud ved sin overveldende vekt på Herre-, hersker- og kongemotiver.` (Stenvaag)

Høres ut som du har rett. Selv om Bibelen omtaler Gud som far og som mann, så er Gud mye mer enn det på langt viktigere måter, som godt kan spilles mer på i salmene slik at alle kan føle seg inkludert. Hvorfor ikke?  Godt innlegg!

Svar
Kommentar #14

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

På hebraisk er Gud RACHUM,

Publisert over 4 år siden
Hanne Stenvaag. Gå til den siterte teksten.
I salmeboka som helhet er det få kvinnelige kjønnsmarkører, samtidig som beskrivelsene av mannlig og guddommelig overlapper i tydelig grad. Hun mener at kvinner i sin bruk av salmeboka hele tiden må oversette og vurdere om de er inkludert i disse androsentriske tekstene

I ein annan kommentar peika eg på språkbruken på hebraisk:

"Eg undrast og på at ingen teolgar nemner at på hebraisk står

det at Gud er "RACHUM" , av "RÆCHÆM" som tyder morsliv , uterus!

(Det same gjeld på arabisk og!)  

(Jfr. "rettingi " av Lina Sandell

"han som bär för mig ett moders hjärta"

til "en faders hjàrta"!!

Og endåtil av den konservative Astrid Valen Sendstad og, i biografien!) 

Svar
Kommentar #15

Sølvi Solheim

0 innlegg  17 kommentarer

HVORFOR bruker Bibelen mannsbegreper på Gud?

Publisert over 4 år siden

Er Gud mann?
Selvfølgelig ikke.
En mann er et menneske.
Og Gud er Gud, ikke et menneske.

Tilbake til begynnelsen:
I 1 mos 1 står det at Gud skapte mennesket i sitt bilde, til MANN og KVINNE skapte Han dem.
Altså BEGGE kjønn er skapt i Guds bilde. 

Men hvorfor bruker da Bibelen mannsbegreper om Gud?
Jeg tror svaret finnes i kultur, kjønnsrollemønster og gudsbilde.

La oss først se på hva slags bilde bibelskribentene ønsket å formidle om Gud. 
Deres Gud var sterk, mektig, beskyttende, hadde autoritet, med omsorg og kjærlighet for sitt folk, osv.
Så hva kunne de ligne Gud med slik at folket forsto hvilke egenskaper og rolle Gud hadde? 
Mannsrollen eller kvinnerollen? Hvilken av kjønnsrollene var nærmest deres gudsbilde?

I den tids kultur var mannsrollen familiens overhode, prest, beskytter, den som hadde ansvar og kontroll. Han skulle elske, beskytte og sørge for sin families fysiske og åndelige behov.
Kvinnens rolle var å være underordnet, avhengig, mannens eiendom, en som trengte beskyttelse og kjærlighet, og som oppfylte mannens forventninger.

Så hadde de brukt pronomenet "hun" om Gud, hadde folket oppfattet Ham som svak, avhengig, maktesløs, osv.
Men det var da ikke et slikt gudsbilde de ville formidle.
Brukte de derimot "han" om Gud ga de et bilde av en gud som var sterk, mektig, autoritet, kjærlighetsgiver, beskytter. 

Det handler altså ikke om hvilket "kjønn" Gud har.
Det handler rett og slett om å bruke bilder som folk forstår for å formidle noe som er sant om Gud. 
Og i denne kulturen var mannsrollen et bedre bilde for å forklare Guds egenskaper enn kvinnerollen.
(Ellers brukes et farsbilde om Gud, en far med moderlige egenskaper...)

Feilslutningen mange gjør (og har gjort gjennom tidene) er å henge seg opp i bildet istedet for poenget. 
Det handler IKKE om at den tids mannsrolle var riktig eller etter Guds vilje. Heller ikke at den gir noen fullkommen beskrivelse av Gud (heller langt der i fra).
Poenget var å fortelle at Gud var sterk, mektig, ansvarlig, beskyttende osv.
Så hvilket bilde kan vi velge i dag for å formidle dette om Gud?


 

Svar

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 12 timer siden / 686 visninger
8 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 12 timer siden / 585 visninger
11 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 15 timer siden / 219 visninger
3 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
2 dager siden / 286 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 144 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 242 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6419 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6864 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2228 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
23 dager siden / 3566 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 481 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 489 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3544 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8041 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2685 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Morten Christiansen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
5 minutter siden / 585 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
10 minutter siden / 1536 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Tvilsom type
17 minutter siden / 2668 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
32 minutter siden / 1393 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 6 timer siden / 1536 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 6 timer siden / 1536 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
rundt 6 timer siden / 1393 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
rundt 6 timer siden / 585 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
rundt 6 timer siden / 585 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Makten og ærbødigheten
rundt 6 timer siden / 686 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 6 timer siden / 1536 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 6 timer siden / 1536 visninger
Les flere