Gunnar Opheim

142

Kristus er fundamentet

Publisert: 23. feb 2013

og Kristi rettferdighet er rettferdiggjørelse ved tro.

Omskjærelse på hjertet og veien til denne omskjærelse, ikke bare kan men må sees via det sermonielle offersystem og lover. Vi ser her, i dette system ett uttrykk for Guds vei ut av syndens trelldom og Abel døde fordi offersystemets lover ble avvist av Kain. Kristus er fundamentet for hele offersystemet og det ble til av Ham.

 

1 Mos 17,10-13 Dette er den pakt mellem mig og eder og din ætt efter dig som I skal holde:

Alt mannkjønn hos eder skal omskjæres.

I skal omskjæres på eders forhud; det skal være tegnet på pakten mellem mig og eder. Åtte dager gammelt skal hvert guttebarn hos eder omskjæres, slekt efter slekt, både den som er født hjemme, og den som er kjøpt for penger, alle som hører til et fremmed folk og ikke er av din ætt. Omskjæres skal både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for dine penger. Så skal min pakt være på eders kjøtt - en evig pakt.

 

Alliansen i den nye pakt omskjærer hjertets forhud, altså borte er følelsene som har med kjødets higen etter stolthet å gjøre. Gud gjør dette. Forhud og fettet bildet på synden som fjernes/ tas bort fra oss og synden kommer av stoltheten vi ærer men uten at stoltheten i oss knekkes er det ikke noe vits i å ta bort forhuden/ synden. Stoltheten må dø.

Tegnet er Gudsfrykt, ydmykhet og lydighet til Skaperens ord og Ånd. Abel ofret i og ved tro alene som Abraham gjorde. Abraham fulgte Gud og æret Ham ved å gjøre de bud Abel fikk, han hadde Gudsfrykt og derfor. Det samme segl/ tegn ser vi på Guds barn i Åpenbaringen 7,2-3, 9,4 og 14,4-5.

 

1 Mos 22,10 Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn.

1 Mos 22,12 Da sa han: Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noget! For nu vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for min skyld.

1 Mos 22,16-18 og sa: Ved mig selv sverger jeg, sier Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ætt såre tallrik, som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd, og din ætt skal ta sine fienders porter i eie; og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord.

 

Abraham trodde på forhånd på det lytefrie offer og gjenopprettelsen via denne frelsesplan Adam & Eva fikk. Jacob/ Israel trodde det samme og Josef brakte troen inn til Egypt. Da Israel, som trodde ble frelst ut av Egypt 400 år senere ble lover lagt til på grunn av overtredelser (mangel på tro). Disse lover som ble lagt til om som en følge av en ny pakt med Hans folk. Denne pakt brakte inn ett presteskap som tok for seg offermetodikkens mening som Adam & Eva ble presentert for. Som prester i tjeneste ble det lagt til detaljer som skulle vise veien ut av synd. Deres oppgave var å føre folkets offers blod (og ete noe av offerets kjøtt) med bekjent synd inn til det hellige og det aller helligste men deres oppgave var også å ta imot ofrene og brenne synden og offeret på ett alter. Lover omkring denne tjeneste kalles de sermonielle lover og innebefattet mat & drikkeoffer, sabbatshøytider så som påske og pinse, etc.. I tillegg ble de gitt samfunnsrelaterte lover omkring helse og renhold men også ordensregler. Bare de moralske lover ble gitt på steintavler og lagt i paktens (alliansens kasse) ark, alle andre lover ble lagt utenfor alliansen paktskiste men alt peker på Kristus. Det som ble lagt til var altså offermetodikkens bud og samfunnsrelaterte bud. De moralske lover fikk bokstaver på stein tillagt som ett symbol på deres steinhjerter og at loven skal skrives inn i deres hjerter av Ham om de inngår i en personlig pakt. Disse moralske lover var også før Abraham men ikke i bokstaver på stein, kjærlighetsbudene hviler jo på de ti bud og på den måten er de ti bud spesifikt fundamentet til de to største buds eksistens. Nådestolen står/ hviler på Paktens ark som de ti bud er i.     

Vi må altså tro at Gud skal skrive loven i våre hjerter så vi gjør etter disse bud, om vi gjør etter bokstaven gjør vi det i egen kraft men om vi gjør det fordi vi elsker loven er loven skrevet i våre hjerter. Men alt handler om, sitat:

” Alliansen omskjærer hjertets forhud, altså borte er følelsene som har med kjødets higen etter stolthet å gjøre.

Tegnet er Gudsfrykt, ydmykhet og lydighet til Skaperens ord og Ånd. Abel ofret i og ved tro alene som Abraham gjorde. Abraham fulgte Gud og æret Ham ved å gjøre de bud Abel fikk, han hadde Gudsfrykt og derfor.”

 

Paulus skrev:

Gal 3,11-14 Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart; for:

Den rettferdige, ved tro skal han leve; men loven har ikke noget med troen å gjøre, men:

Den som gjør det, skal leve derved.

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han blev en forbannelse for oss - for det er skrevet:

Forbannet er hver den som henger på et tre - forat Abrahams velsignelse kunde komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunde få Ånden, som var oss lovt.

 

Gal 3,17 Dette er da min mening: En pakt som forut er stadfestet av Gud, gjør ikke loven, som er gitt fire hundre og tretti år efter, ugyldig, så den skulde gjøre løftet til intet.

Gal 3,19 Hvad skulde da loven til? Den blev lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom som løftet gjaldt - gitt ved engler, ved en mellemmanns hånd;

Gal 3,24 Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro;

 

 

Loven og bokstavene gjør altså at vi kommer til tro, vi erkjenner Jesu offer deri og vi erkjenner at vi trenger Ham. Da vil vi søke Ham og bli gjort rettferdige (lovlydige og som om vi var uten syndeskyld), ja gjort hellige (satt til side for spesielt bruk).

Vi ser derfor at ikke en tøddel av lovene skal bort og er borte, vi ser at den moralske lov blir oppfylt ved oss som tror og vi ser at igjennom oss blir også de sermonielle lover oppfylt igjennom vår Mellommann og Yppersteprest som tjenestegjør i himmelen.

Vi følger Ham og ærer Ham men om vi fremdeles er kjødelige vil vi stå imot dette fordi det strider imot vår natur. Vi vil da spise svin, ære det skapte og ikke holde de moralske bud, spesielt ikke Herrens Dag, den syvende dag Sabbat. Vi vil heller ikke tro at Jesus er i den himmelske helligdom og at himmelens Jerusalem er men forholde oss til det jordiske og kjødelige religiøse liv/ verden. Vi er da vår egen rettferdighet på Kains vei og er våre egne guder med Guds mage.

 

Gal 3,24 Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro;

 

Tuktemesteren er pedagogen Kristus og her er grunnteksten:

G3807

παιδαγωγός

paidagōgos

pahee-dag-o-gos'

From G3816 and a reduplication form of G71; a boy leader, that is, a servant whose office it was to take the children to school; (by implication [figuratively] a tutor [“paedagogue”]): - instructor, schoolmaster.

 

Ser du Kristus i den sermonielle lov? Moralske lov og ellers? 

Sitat:

” Alliansen omskjærer hjertets forhud, altså borte er følelsene som har med kjødets higen etter stolthet å gjøre.

Tegnet er Gudsfrykt, ydmykhet og lydighet til Skaperens ord og Ånd. Abel ofret i og ved tro alene som Abraham gjorde. Abraham fulgte Gud og æret Ham ved å gjøre de bud Abel fikk, han hadde Gudsfrykt og derfor.”


Noen/ mange/ de fleste har desverre fremdeles ett uomskjært steinhjerte, stolt (stadig såret i følelsene), ugudelig, sta stivnakker og ulydig Guds ord/ bud. Guds godhet skal vende oss om. Paulus sa:

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.  

Med andre ord, for å erkjenne sannhetene må enhver ydmyke seg og i det løfte Ham opp.. . Hva tror du om Kristi rettferdighet i tjenesten her over?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Med andre ord, for å erkjenne sannhetene må enhver ydmyke seg og i det løfte Ham opp.. . Hva tror du om Kristi rettferdighet i tjenesten her over?

Jeg tror jeg vil takke deg for et underfullt innlegg, og jeg tror jeg må lese over dette en rekke ganger, så tror jeg at jeg kan lære mye av dette herover. Takk Takk.

lise.

Kommentar #2

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror jeg vil takke deg for et underfullt innlegg, og jeg tror jeg må lese over dette en rekke ganger

Ja, jeg tenkte at ingen kan beskylde meg for å være lærd, det er ett omfattende innlegg men poenget er at kun ved loven kan vi se frelsens vei alene. Jesus er der.

Sitat, åpningsinnlegg:

"Loven og bokstavene gjør altså at vi kommer til tro, vi erkjenner Jesu offer deri og vi erkjenner at vi trenger Ham."

Vi kommer til tro fordi loven avspeiler Kristus, derfor elsker man loven om man er frelst og i ånden. de som er i kjødet står loven imot og leter etter andre veier til himmelen, derav lovløshetens hemmelighet.

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Den moralske lov, de ti bud gjør at vi ser at vi trenger Ham mens den sermonielle lov viser veien til Ham, evangeliet og frelsens vei.

Kommentar #4

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Og da ser jo også du at vi er løst fra Sabbaten og den tyranni loven pålegger oss
Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hvordan klarer du å få til en slik konklusjon Rune? Paulus sier det jo rett ut.

Om du lærer Krsitus å kjenne ved loven og ved dette ølærer å elske Ham er vel loven også elsket om man da kommer/ er i ånden?

Og da blir vi vel gjort rettferdige om vi elsker loven? Noe som er umulig for den i kjødet.

Sitat:

"Gal 3,24 Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro;


Loven og bokstavene gjør altså at vi kommer til tro, vi erkjenner Jesu offer deri og vi erkjenner at vi trenger Ham. Da vil vi søke Ham og bli gjort rettferdige (lovlydige og som om vi var uten syndeskyld), ja gjort hellige (satt til side for spesielt bruk).

Vi ser derfor at ikke en tøddel av lovene skal bort og er borte, vi ser at den moralske lov blir oppfylt ved oss som tror og vi ser at igjennom oss blir også de sermonielle lover oppfylt igjennom vår Mellommann og Yppersteprest som tjenestegjør i himmelen.

.. .

Tuktemesteren er pedagogen Kristus og her er grunnteksten:

G3807

παιδαγωγός

paidagōgos

pahee-dag-o-gos'

From G3816 and a reduplication form of G71; a boy leader, that is, a servant whose office it was to take the children to school; (by implication [figuratively] a tutor [“paedagogue”]):

- instructor, schoolmaster."

Kommentar #6

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden

"den tyranni loven pålegger oss ..

--------------

Men den som ser inn i FRIDOMENS FULLKOMNE LOV og held fram med det, han gløymer ikkje det han høyrer, men lever etter det..

"Dersom de oppfyller den KONGELEGE LOV i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett.9 Men gjer de skil på folk, syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar.10 For den som held heile lova, men bryt eitt av bodorda, han har gjort seg skuldig i brot på alle.11 For han som sa: «Du skal ikkje bryta ekteskapet», han sa òg: «Du skal ikkje slå i hel». Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar.12De skal dømast etter FRIDOMS LOV, og i samsvar med det må de leva, i ord og i gjerning"

Tyranniet skapar me sjølve dersom me ikkje er villige til å leva etter lova.

"Då kom det ein mann til han og spurde: «Meister, kva godt skal eg gjera så eg kan få evig liv?»17 Jesus svara: «Kvifor spør du meg om det som er godt? Det er berre éin som er god. Men vil du gå inn til livet, så hald boda! (TYRANNIET)»18 «Kva for bod?» spurde mannen. Jesus svara: «Du skal ikkje slå i hel. Du skal ikkje bryta ekteskapet. Du skal ikkje stela.(TYRANNI) Du skal ikkje vitna rangt.19Du skal æra far din og mor di. Du skal elska nesten din som deg sjølv.»20«Alt dette har eg halde,» svara den unge mannen"

Kommentar #7

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Loven er ikke tyranni.

Publisert over 6 år siden

Mange ganger har jeg også tenkt over disse ting, men jeg må legge til noe.

Om vi starter med skapelsesberetningen i 1 Mos kap 2... se på vers 18-20.

Den nye oversettelsen er noe mer grumsete i bruk av ord, og jeg har ,mange ganger undret på hvorfor. Jeg undrer om det kan ha noe med sekulærisering og likestillings-tanken å gjøre.

Men om jeg tar utgangspunkt i forrige overdettelse som sammenholdt med Engelsk og andre språk synes mer korrekt, ser vi følgende etter at . Herren hadde skapt mannen. Jeg vil sitere:

(18)-Da sa Herren Gud* Det er ikke godt for  mannen å være alene. Jeg vil gi han en hjelper som hans like.

(19)Og Herren Gud tok jord og formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen, og han førte dem til mannen for å se hva han ville kalle dem. Det navnet mannen ga hver levende skapning , det skulle den ha.

(20)- Så satte mannen  navn på  alt feet , alle fugler under himmelen, og alle ville  dyr i marken.

Men for seg selv fant mannen ingen hjelper som var hans like.

Mao. Allererde i skapelsesberetningen ser vi at mennesket missforstod Herren Gud.

Vi må faktisk ta utgangspunkt i dette. For ... så kommer syndefallet, og økende ondskap, så... får vi  loven.

 Vi må da forutsette at loven ble gitt oss som gave for å veilede oss til å ha et godt liv .Om vi da  forsøker å forutsette at Herren Gud har skapt oss alle i den mening at vi alle(alt levende) er for Herren Gud like, og han vil oss vel,.. kan vi se på loven som noe helt annet enn tyranni.

For å billedliggjøre det kan vi ta budet : Du skal ikke bryte ekteskapet.

Dette er et lettfattelig bud for alle. Men.... hva er ekteskapet? Hva definerte Herren Gud som ekteskapet? 

Ettersom de ikke hadde et enormt byråkrati for registrering og utsendelse av dokumenter mv. den gangen vi fikk denne dyrebare loven, bør vi forsøke å ikke på ny missforstå Herren Guds hensikt.  Budet har i all "moderne" tid vært praktisert som et tyranni - på den måte at man hadde bare å leve under verst tenkelige forhold "for det hadde gud sagt"....og ingen skillsmisse eller samlivsbrudd var godtatt.

Om vi spør oss hva Herren Gud egentlig mente med ekteskapet, kan det da tenkes han mente: Ekteskapet er det løftet vi gir hverandre og Herren Gud om å akte, ære, elske og bli fast hos i gode og onde dager?

Når vi da går tilbaker og ser på budet, var det mao. godt ment. Fordi... om man overholder dette ekteskapet og både mann og kone akter, ærer, elsker og er fast hos hverandre får de det godt sammen. Mao kan vi ha grunn til å tro at i det øyeblikket en av dem ikke akter, ærer, elsker, eller er fast hos,.... har de brutt ekteskapet?... For... i NT sier jo Kristus Herren han er kommet for å oppfylle loven. Så gir han oss kjærlighetsbudet

Da kan vi vel lese loven i GT med nye øyner ? i kjærlighet.... og når Herren Jesus Kristus sier vi skal elske vår neste som oss selv, ... ja om vi da tar for oss å forsøke å forstå Herren Guds ønsker når han skapte oss alle, kan det hende vår neste også da er alt levende (ref 1 Mos 2, 18-20 og Job 38-39 / Herrens tale til Job) , for å så gå til Åpenbaringen hvor han lover oss en ny himmel og en ny jord, bør vi da tenke igjennom hva en ny himmel og en ny jord inkluderer?

Om vi ser en rød tråd gjennom vår vakre bok, må det vel være at hver eneste en av oss søker å selv være kjærlighet gjennom Herren og lærer av Herren, slik at vi i kraft av kjærlighet elsker altomfattende og ved det automatisk overholder loven?

Kan de da hende vi kan være med til den nye himmel og den nye jord hvor Herren Gud har inkludert alt han elsker og har valgt ut?

 Jeg ønsker dere alle en valsignet søndag i Herrens Kjærlighet

 

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Men om jeg tar utgangspunkt i forrige overdettelse som sammenholdt med Engelsk og andre språk synes mer korrekt, ser vi følgende etter at . Herren hadde skapt mannen.

Hei Kirsten, hyggelig å se at du tar tak i dette. :-)

1 Mos 1,27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.

1 Mos 2,7 Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel.

1 Mos 2,18-20 Og Gud Herren sa: Det er ikke godt at mennesket er alene; jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. 19 Og Gud Herren hadde dannet av jorden alle dyr på marken og alle fugler under himmelen, og han ledet dem til mennesket for å se hvad han vilde kalle dem; og som mennesket kalte hver levende skapning, så skulde den hete. 20 Så gav mennesket navn til alt feet og fuglene under himmelen og alle ville dyr; men for et menneske fant han ingen medhjelp som var hans like. 

Bare så det er sagt.., og klarlagt. Mennesket, mannen og kvinnen er Guds bilde. Mannen er ikke, ei heller kvinnen men begge to i ett.

 Sitat:

"Jeg vil sitere:

(18)-Da sa Herren Gud* Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi han en hjelper som hans like.

(19)Og Herren Gud tok jord og formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen, og han førte dem til mannen for å se hva han ville kalle dem. Det navnet mannen ga hver levende skapning , det skulle den ha.

(20)- Så satte mannen navn på alt feet , alle fugler under himmelen, og alle ville dyr i marken.

Men for seg selv fant mannen ingen hjelper som var hans like.

Mao. Allererde i skapelsesberetningen ser vi at mennesket missforstod Herren Gud.

Vi må faktisk ta utgangspunkt i dette. For ... så kommer syndefallet, og økende ondskap, så... får vi loven.

Vi må da forutsette at loven ble gitt oss som gave for å veilede oss til å ha et godt liv .Om vi da forsøker å forutsette at Herren Gud har skapt oss alle i den mening at vi alle(alt levende) er for Herren Gud like, og han vil oss vel,.. kan vi se på loven som noe helt annet enn tyra"

Jeg klarer ikke å se at det er en misforståelse her, og ei heller at det er under skapelsen dyrene får sitt navn og at Adam savner en make som dyrene har. Det er jo selvsagt mulig dyrene får sitt navn på fredagen den sjette dag og at Eva blir skapt på denne dag men det er ikke absolutt. At Adam ikke fant en make ser jeg heller ikke på som en misforståelse men ett registrert savn.  

Alt var jo bare godt etter dette, og det betyr at den moralske lov var oppretholdt igjennom å elske Herren Gud og ens neste (de to største bud), inklusive Sabbatens hellighet og velsignelse.

Så kom fallet og det var å elske seg selv høyere enn Gud og sannheten. Eva byttet ut sannheten med stoltheten i seg selv, se Jeg Er (Jahve)  også og er udødelig. Nå tok en ny natur over i Eva og Adam, og de falt fra den Guddommelige natur som er loven lydig naturlig. 

Lovens bokstav gjør oss bevisst på hvem og hva som er sannhet og kjærlighet, derfor fører den oss til Ham så Han kan gi oss guddommelig natur tilbake. I fallent syndig kjød er loven tyrannisk fordi vårt Jeg blir da holdt nede og stoltheten kan ikke da eksistere i oss. Man kan da istedet tro på lovløshetens hemmelighet fordi denne tro tillater syndig kjød med inn i himmelen.., og det i Jesu navn.

Matt 24,5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.

Matt 25,12 Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Jeg kjenner eder ikke.  

Men det er mulig du ser noe jeg ikke forstod ut fra ditt innlegg? :-)

Kommentar #9

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Uavhengig av loven

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Loven og bokstavene gjør altså at vi kommer til tro

Jeg har aldri noen sinne hørt om noen som har kommet til tro på Jesus gjennom "Loven og bokstaven".

Som du var inne på, sier Paulus at "ved loven lærer vi synden å kjenne" (Rom 3:20). Men det er jøder som har vokst opp med loven han snakker til. Det var de som hadde lært synden å kjenne gjennom loven. Paulus interesserte seg ikke for loven. Og av god grunn:

For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. (Rom 3:20).

Poenget hos Paulus er hvordan man blir frelst. Og det er umulig å oppnå frelse gjennom loven. Derfor er det til ingen nytte å bli ekspert på den (som fariseerne). Paulus sitt poeng er:

Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. (Rom 3:21-22).

La du merke til at Paulus sa: "nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven"? Hele Kristendommen er uavhengig av loven. Det er det Kristendommen handler om: Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus - uavhengig av loven.

Derfor er Kristus lovens ende (Rom 10:4). Og etter "lovens ende" slutter man å forkynne loven og profetene og forkynner rettferdiggjørelse i Kristus i stedet:

Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike, og alle trenger på for å komme inn. (Luk 16:16).

I Kristendommen er det Kristus som er fundamentet - og ikke loven. Det er det som er forskjellen mellom Kristendom og Jødedom. 

Kristendommen støtter seg derfor ikke på loven for å vekke mennesker til syndserkjennelse. I Kristendommen vekkes syndserkjennelsen av Den Hellige Ånd - slik som på den første pinsedag (Apg 2:37):

Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er ... (Joh 16:8).

Så det er nok best å overlate denne delen til Han som "gjør levende" og ikke male i vei på loven som "slår i hjel" (2 Kor 3:6). For ingen kan uansett komme til Jesus uten at Gud "drar ham" (Joh 6:44). Og "dragningen" blir, i følge NT, utført av Den Hellige Ånd.

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

:-)

Publisert over 6 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Som du var inne på, sier Paulus at "ved loven lærer vi synden å kjenne" (Rom 3:20). Men det er jøder som har vokst opp med loven han snakker til.

Tror du skal lese en gang til Morgan.

Gal 3,19 Hvad skulde da loven til? Den blev lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom som løftet gjaldt - gitt ved engler, ved en mellemmanns hånd;

Gal 3,24-25 Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro; 25 men efterat troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren;

Gal 3,28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus. 

Det samme som i Romerne:

Rom 3,20-22 siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lov-gjerninger; for ved loven kommer syndens erkjennelse. 21 Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven, 22 det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell; 

Og med det blir Kristui rettferdighet åpenbart uten lovens bokstav fordi de som er omvendt er loven lydig i sin natur de har fått.

Hebr 10,16 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,

Derfor, les en gang til i Guds ord

Kommentar #11

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Frelse

Publisert over 6 år siden

Det virker på meg som Adventister rett og slett ikke får tak i selve "greia" i Kristendommen. Og det klarer dere visst ikke uansett hvordan dere får den presentert. Dere misser de viktigste poengene, som vi som har vokst opp i klassisk Kristendom skjønte da vi var barn og gikk på søndagskolen. Men:

Det finnes ingen ting i GT du trenger å forholde deg til for å bli frelst. Du kan kaste hele GT for den saks skyld. Så lenge du forholder deg til hva NT sier om hvordan man blir frelst. 

Kommentar #12

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

GT = NT

Publisert over 6 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Det finnes ingen ting i GT du trenger å forholde deg til for å bli frelst. Du kan kaste hele GT for den saks skyld. Så lenge du forholder deg til hva NT sier om hvordan man blir frelst.

Hebr 10,16 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,

Og det er dette tråden handler om:

Sitat:

"Gal 3,24 Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro;

Loven og bokstavene gjør altså at vi kommer til tro, vi erkjenner Jesu offer deri og vi erkjenner at vi trenger Ham."

Kommentar #13

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Loven og bokstavene gjør altså at vi kommer til tro, vi erkjenner Jesu offer deri og vi erkjenner at vi trenger Ham."

Jeg legger merke til at de uomskårne (ufrelste) lett er i stand til å forstå loven, -samvittigheten- innhenter oss i denne sammenheng og mennesker ser i dette sin egen ufullkommenhet.

Loven er klar, gjenkjennbar og alle vet vi med oss selv at vi har brutt 1 eller flere av de 10. bud. Gjennom loven kommer mennesker i syndenød, loven dømmer oss og gjennom dette kan vi si at både loven og bokstaven gjør at vi kommer til tro 

-fra dypet av vårt hjerte-

Slik ser jeg det, jeg liker å forstå -hvorfor-, dette gir et sterkere og klarer bilde av Sannheten, vi står på trygg grunn og kan bygge videre på vår tro i takknemlighet og kjærlighet gjennom Guds Frelsesverk. Guds visdom = Guds Ord = bokstaven, jeg kan oppleve at bokstaven gjør Ordet levende, jeg tror det må være DHÅ, mange ganger kommer Ordet til meg som om jeg skulle ha kjent det hele livet, da skjønner jeg at Gud har kjent oss lenge før verdens grunnvoll ble lagt.

Hvor mye vi ønsker kjærligheten avhenger av vår vilje til å la kjærlighetens opphavsmann lede oss på veien gjennom livet, ser vi Evigheten, ser vi Guds Ord slik vi går veien, la seg merke i sinnet, i hjertet ved Guds Ord.

Ordet er kraftfullt.

Bare noen tanker.

Kommentar #14

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Gt /Nt

Publisert over 6 år siden

Må bare kommentere Morgans kommentar.

Tengte litt på  det du sier om Gt. Synd er i sin grunn ulydighet mot Gud. Hvordan skulle vi kjenne Guds vilje uten Gt? Skulle vi bare hatt Nt ville det ikke gi oss annet enn menneskebud. Nt forteller ikke Guds vilje, men Guds frelsesverk.

Dessuten mener jeg at uten Loven er det ikke behov for tilgivelse. Dette igjen betyr at det ikke er noen nåde fra Gud, for nåde er at Gud er villig til å tilgi oss våre synder. Altså: ingen Lov , ingen tilgivelse , da finnes det ingen nåde i bildet i det heletatt.

Vi trenger absolutt Gt, og vi trenger absolutt å vite Guds vilje, de ti bud. Uten Loven vet vi ikke når vi trenger tilgivelsen fra vår Far, Gud er nådig og tilgir oss syndene, og Han la dem på min bror, JESUS .

Mvh Ove K 

Kommentar #15

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Loven er klar, gjenkjennbar og alle vet vi med oss selv at vi har brutt 1 eller flere av de 10. bud. Gjennom loven kommer mennesker i syndenød, loven dømmer oss og gjennom dette kan vi si at både loven og bokstaven gjør at vi kommer til tro

-fra dypet av vårt hjerte-Ja, det er her det ligger og det er Han som vekker/ frelser oss fra trelldommens lenker.

:-)

Kommentar #16

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Vi trenger absolutt Gt, og vi trenger absolutt å vite Guds vilje, de ti bud. Uten Loven vet vi ikke når vi trenger tilgivelsen fra vår Far, Gud er nådig og tilgir oss syndene, og Han la dem på min bror, JESUS

Jes 53,6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

Derfor har Han gitt oss Ordet og Vitnesbyrdet, som er loven, Moses og profetene. Så vi skal kunne komme hjem til Ham. En Hyrde og Han er Fredsfyrsten, Konge og ja, en sann bror Han ikke skammer seg for å kalle oss for søsken. :-)

Kommentar #17

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Herren frelser FRA synd.

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Guddommelige natur som er loven lydig naturlig.

Først ... tusen takk for at du faktisk tar tak i dette sammen med meg. Siden du avslutter ditt svar til meg med de ordene ,skal jeg forsøke å besvare så godt jeg kan.

Som du ser av overskriften mener jeg på ingen måte at vi bør tolke frelsen dit hen at "syndig kjød" slipper inn i himmelen.

Tvert om: Jeg tenker noe om det løftet vi får i Åpenbaringen om en ny himmel og en ny jord, 1000 år med fred . nytt Jerusalem mv.

Hvordan i all verden skal en slik verden Gud har beredt for oss kunne eksistere med videreførelse av synd? Nei.... vi er helt enige i at denne nye verden og himmelen Herren Gud har lovet de frelste kun kan bli for de Herren har frelset fra synd slik at den gudommelige natur er gjenopprettet. Da oppleves ikke loven som tyranni, men den fantastiske gaven vi har fått fra Herren Gud. Jeg for min del har stor glede av loven ,siden den representerer det innerste ønsket og en måte å leve hver dag på , når vi  tror Herren Gud, og tenker igjennom hva han egentlig ønsker for oss og leser med kjærlige "briller" på.

Men jeg tar opp både 1 Mos og Job, fordi: En ny himmel og en ny jord inneholder en gjenopprettet tilværelse for alle Herren Guds barn. - Alle han er far og skaper for som nettopp har Herrens lov i hjertet slik at fred og kjærlighet råder.

Lucifer skal jo bindes i 1000 år. jeg gleder meg stort til denne Herrens dag. Og alle skapninger skal leve i fred og Guds kjærlighet.

Herrens  tale til Job forteller oss at Herren Gud har omsorg og kjærlighet for allle skapninger. Da må også vi ha den samme kjærlighet  for alle Guds elskede skapninger med tanke på en gjenopprettet himmel og jord med fred. 

Herrens tale til Job bekrefter versene 18-20 i 1 Mos kap 2.  Våre like ,Herren omtaler dyrene som, tolker jeg som likeverd. Av denn grunn er disse vers og Job 38 og 39 noe vi troende bør ta inn over oss.

Vi må tro Herren Gud, selv om det muligvis ikke passer mange å hensynta hvordan Herren Gud uttalte seg her.

Mao vi er nok enige. Herren Jesus Kristus frelser ved nåde fra synd, slik at vi kan makte det livet Herren Gud har beredt for alle sine som ønsker å leve i kjærlighet etter Herren Guds vilje. Vi ønsker jo det samme som Herren. Ikke sant?

Da er loven en vakker gave som du beskriver så fint som en Gudommelig natur som ikke kan synde og overholder loven fordi den er skrevet i hjertet av kjærlighet.

Jeg forsøker nok bare å forstå Herren Gud hver dag, og ber hver dag om at han lærer meg og oppdrar meg ,- og viser vei. Så jeg tenker nok mye over hvorfor hvordan og hva han mener, tenker ... hvordan vi som mennesker behandler og omtaler Herren. 

Jeg bare forsøker å forstå, leser, leser og forsøker å forstå igjen. Og finner bestandig at Herren snakker sant igjen og igjen.... tenke tenke.....med samvittighet .

Ha en velsignet natt:-)

 

Kommentar #18

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Det virker på meg som Adventister rett og slett ikke får tak i selve

Snakk om skivebom Morgan. Her er det mye å ta tak i, men jeg forventer at du kan gi klare og entydige svar på disse spørsmålene, spesielt ettersom slik du angriper problemet. Det bør altså være en smal sak for deg å gi svar på disse spørsmålene uten snikk snakk og om og men…

 

For det første: Hvem har delt Bibelen i to, Gud eller mennesket – og hvorfor?

For det andre: Hvorfor heter det Det nye testamentet og Det gamle testamentet, er det fordi Det gamle testamentet ikke lenger er virksomt?

For det tredje: Hvorfor henviser alle skribentene i NT til Det gamle testamentet, er det fordi de ikke har bedre greie på det - eller for å bruke dine egne ord at de #rett og slett ikke har fått tak i selve "greia" i Kristendommen#?

For det fjerde: Hva forteller Det gamle testamentet oss, og hva forteller Det nye testamentet oss? Er det noen forskjell i hva de to delene av Bibelen lærer?

For et femte: Hvorfor henviste Jesus til Det gamle testamentet da han underviste sine disipler, var han ikke klar over at det var «gått ut på dato»? Det er jo det du sier når vi kan kaste hele GT.

For det sjette: Hvorfor henvises det til loven og budene som vi finner i Det gamle testamentet, når det gjelder frelsen? Husk at den rike mannen spurte Jesus om hva han måtte gjøre for å få evig liv, og at Jesus svarte at han måtte holde budene og loven.

 

 

 

Så til slutt: Hva er det vi misser, vi som #ikke har skjønt det# men #som du skjønte allerede da du var barn#?

Kommentar #19

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
. Her er det mye å ta tak i, men jeg forventer at du kan gi klare og entydige svar på disse spørsmålene, spesielt ettersom slik du angriper problemet. Det bør altså være en smal sak for deg å gi svar på disse spørsmålene uten snikk snakk og om og men…

Jeg tror desverre Morgan vet dette selv og alle som leser denne tråd ser hvor galt både Rune og Morgan gjør imot sine neste, seg selv og Gud her. Det er trist lesning men ved slikt kommer også løgnen kontra sannheten frem.

1 Pet 2,7-8 Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe, 8 disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt.

1 Pet 2,11-12 I elskede! jeg formaner eder som fremmede og utlendinger at I avholder eder fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen, 12 så I lar eders ferd iblandt hedningene være god, forat de mens de baktaler eder som ugjerningsmenn, kan se eders gode gjerninger og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag.

1 Pet 2,21-25 For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor, 22 han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik, 23 han som ikke skjelte igjen når han blev utskjelt, ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig; 24 han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt. 25 For I var villfarende som får, men har nu omvendt eder til eders sjelers hyrde og tilsynsmann. 

La oss be og håpe på Guds viljes gjennombrudd og opphøyelse av Kristus i oss alle.

Kommentar #20

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Delt i to

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Hvem har delt Bibelen i to, Gud eller mennesket – og hvorfor?

Hvem har delt Bibelen i to?

Bibelen består av mange enkeltstående bøker. Noen av de er jødedommens skrifter, og de kaller vi GT. Kristendommens skrifter består av en samling vi kaller NT. "Det Gamle" og "Det Nye" Testamente har selvfølgelig sammenheng med det vi kaller Den Gamle og Den Nye Pakt.

Gud inngikk den Gamle Pakt med jødene. De mottok åpenbaringer gjennom profetene. Men Kristus har åpenbart Gud selv (Joh 1:18; Heb 1:3).

Så hvis du er kristen, er det på grunnlag av teologien om Kristi forsoningtsverk, som du finner i NT – og ikke på grunnlag av GTs ofringer av "bukker og kalver" (Heb 9:11-28).

Det førstnevnte offeret er grunnlaget for sletting av synd i den nye pakt. Det sistnevnte er grunnlaget for sletting av synd i Den Gamle Pakt. Problemet med den sistnevnte, er at "blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder" (Heb 10:4). Og derfor kom Kristus, som "med sitt eget blod" gikk "inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig" (Heb 9:12).

Hebreerbrevets kap 10 starter med å fortelle om loven:

Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. (Heb 10:1).

Så forteller den at Jesus:

... har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. (Heb 10:20).

Forsoningsverket representerer altså "en ny og levende vei" – i kontrast til den gamle veien, som bare var en "skygge av det som skulle komme". I Kristendommens første tid, før man begynte å kalle den "Kristendommen", ble den faktisk bare kalt "Veien" (Apg 19:9; 23; 24:14; 22).

Det snakkes altså to forskjellige "veier". Den Gamle, nemlig Loven – og Den Nye, som er forsoningsverket i Kristus. Her må man velge hvilken av veiene man vil gå på: Den gamle – eller den nye? Man må nemlig gå på én av dem – man kan ikke gå på begge.

Adventistene prøver imidlertid tilsynelatende å gå med et ben på hver vei – hvilket fortoner seg som en underlig øvelse for de som ser på fra utsiden. Et eksempel er jo alle diskusjonene om jødenes forskrifter om "ren" og "uren" mat. Adventistene mener at disse ikke bare gjelder fortsatt – men at de t.o.m. gjelder for kristne. Hebreerbrevet sier derimot at hele Den Gamle Pakts gudstjenesteordninger, samt forskrifter "om alle slags renselser" – inkludert "reglene om mat og drikke" – bare var "ytre forskrifter", som kun "skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført" (Heb 9:10). Og "den rette ordningen" er Den Nye Pakt i Kristus (Heb 9:11-28).

Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Og det som blir gammelt og foreldet, vil snart være borte.(Heb 8:13).

Og når Den Gamle pakt er foreldet – og i følge NT snart ville være borte – skjønner vi at det er ingen ting i den som gjelder for kristne. Alt som gjelder for kristne finnes i Den Nye Pakt - den som er nedfelt i NT. Og det finnes ingen ting i GT du trenger i tillegg, i spørsmålet om hvordan man blir rettferdig for Gud.

Kommentar #21

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hebreerbrevets kap 10 starter med å fortelle om loven:

---------------------------

Du kan ikkje ta hebrearbrevet alvorleg . Du nemner 10 kpt.

"For enno er det berre ei lita stund,
så kjem han som koma skal,
og han skal ikkje drya.
38Min rettferdige skal leva ved tru"

Forfattaren forvirrar og tek skriftord ut av sin samanheng.

Dette er henta frå Habakkuk 2:

Og om det dryer, så venta berre!
Det kjem for visst, det vert ikkje borte.
4 Sjå, frekk og uærleg er han (ANTIKRIST).
Men den rettferdige skal leva ved si tru.
5 Rikdomen skal svikta den stolte (ANTIKRIST),
han skal ikkje nå sitt mål.
Som dødsriket spilar han opp sitt gap,
umettande er han som døden.
Han sopar til seg alle folk
og samlar folkeslaga til seg.."

Heile hebrearbrevet ber preg av at forfattaren vil forvirra eller ikkje har nok kunnskap.

Alle ser at desse orda ikkje er mynta på Jesus.

Forvirringa er ekstra stor når det gjeld den gamle og nye pakt som er nemnd i Jeremias 31.

Utan at det er mykje godt å seia om jødehataren Martin Luther så meinte han at Apollonius av Tyana hadde skrive hebrearbrevet.

"For hadde det ikkje vore noko å utsetja på den fyrste pakta, hadde det ikkje vore grunn til å setja ei anna i staden.8 Men Gud har noko å utsetja på henne når han seier til folket:
Sjå, dagar skal koma, seier Herren,
då eg gjer ei ny pakt
med Israels ætt og Judas ætt,
9 ei pakt som er annleis
enn den eg gjorde med fedrane deira
den gongen eg tok dei i handa
og førte dei ut or Egypt.
For dei vart ikkje ståande i mi pakt,
og eg brydde meg ikkje om dei, seier Herren.."

Dersom ein les Jeremias 31 i samanheng så ser ein at forfattaren av hebrearbrevet ikkje er nær å skrive det GT seier:

"Og liksom eg vakte over dei for å rykkja opp og riva ned, å bryta ned, øydeleggja og skada, så vil eg no vaka over dei for å byggja og planta, lyder ordet frå Herren.
29 På den tid skal dei ikkje lenger seia:
Fedrane åt sure druer,
og borna fekk ringe tenner.
30 Men kvar skal døy for si eiga synd.
Den som et sure druer,
skal sjølv få ringe tenner.
Den nye pakta
31 Sjå, dagar skal koma, seier Herren,
då eg gjer ei ny pakt
med Israels ætt og Judas ætt,
32 ei pakt som er annleis
enn den eg gjorde med fedrane deira"

Samanhengen viser at det kjem ei tid då ingen fiendar av Israel skal få lov å øydeleggja.Gud skal passa på dei . Dei skal i fred få byggja og planta.

Ungane skal ikkje lenger ha dårlege tenner.

På denne tida skal Gud oppretta ei NY PAKT.

Han skal leggja lova i hjarta deira. Ingen skal lenger spørja. "Kven er Herren?"

Slik står det vidare.

"Nei, såleis er den pakta eg vil gjera
med Israels-folket i dagar som kjem,
lyder ordet frå Herren:
Eg vil leggja mi lov i hugen deira
og skriva henne i hjarta deira.
Eg vil vera deira Gud,
og dei skal vera mitt folk.
34 Då skal ingen lenger
læra sin neste og sin bror
og seia: «Kjenn Herren!»
For dei skal ALLE KJENNA MEG,
både små og store, seier Herren."

DEN NYE PAKTA skal inngåast no ved Yeshua sitt andre kome.

Då skal Israel få bu trygt.

Kommentar #22

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Den nye pakt

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
DEN NYE PAKTA skal inngåast no ved Yeshua sitt andre kome.

Kommentar #23

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere”.”"

Du finn  akkurat den same setninga to plasser.

LUKAS og Paulus

Samanlikn.

"Like eins tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalken er den nye pakt i mitt blod. Så ofte som de drikk av han, så gjer det til minne om meg" 1 Kor 11,25

og LUKAS

Like eins tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalken er den nye pakt i mitt blod, som vert utrent for dykk." Lukas 22

Matteus seier:

Så tok han ein kalk, takka, gav dei og sa: «Drikk alle av den!28Dette er mitt blod, PAKTBLODET , som vert utrent for mange til forlating for syndene.29Eg seier dykk: Heretter skal eg ikkje drikka av denne frukta frå vintreet før den dagen eg drikk henne ny saman med dykk i riket åt Far min.»Matteus 26,28

"for this is my blood of the[a] covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins."

Dette er rett oversetjing.

Yeshua kom og oppfyllte paktblodet.

Det har ikkje nok med den NYE PAKT å gjera.

Diverre har Paulus og Lukas  (betyr Lucifer)  lurt dei fleste trill rundt.

Kommentar #24

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Adventistene prøver imidlertid tilsynelatende å gå med et ben på hver vei – hvilket fortoner seg som en underlig øvelse for de som ser på fra utsiden. Et eksempel er jo alle diskusjonene om jødenes forskrifter om "ren" og "uren" mat. Adventistene mener at disse ikke bare gjelder fortsatt – men at de t.o.m. gjelder for kristne. Hebreerbrevet sier derimot at hele Den Gamle Pakts gudstjenesteordninger, samt forskrifter "om alle slags renselser" – inkludert "reglene om mat og drikke" – bare var "ytre forskrifter", som kun "skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført" (Heb 9:10). Og "den rette ordningen" er Den Nye Pakt i Kristus (Heb 9:11-28).

Mennesker er mennesker uansett tidsepoke eller religiøs tilknytning.

Svinekjøttets giftfaktor: intracellulært fett dvs. fett inni cellene, histaminer, bendelormer, veksthormoner, sistnevnte forklarer også hvorfor en liten grisunge raskt vokser seg fram til fullvoksen slaktergris.

Stemmer perfekt med GUDS matforskrifter fra DGT. 

Da jeg så dette, ble jeg glad, i det jordiske liv trenger vi gode retningslinjer som binder oss sammen i kjærlighet, Gudsfrykt og forståelse for hverandre. Bilde på mann/kvinne enheten i det jordiske liv etter Guds vilje, bringer mine tanker til søskenkjærligheten og tilknytningen til hverandre i Ånd og Sannhet blant de troende søsken hjemme hos Gud i Evigheten. En Gud, og et folk.

Det er mange andre ting vi som Guds Barn må forholde oss til,

jeg kan ikke se noe lovisk i Guddommelige retningslinjer, ydmykhet og Gudsfrykt. Jeg tror derimot loviskheten ligger i stoltheten, hvordan vi behandler og dømmer vår neste. I kjølevann av dette mister vi velsignelsen ved Åndens gode frukt, og vi kan lett ende opp som treller, slaver av vår egen -fallen syndig natur-. Hvordan kan edruelighet, gode spisevaner, opprettholdse av hviledag i Gudsfrykt, osv være lovisk. Personen gjør jo dette i respekt for Guds Ord.

Bare noen tanker en mandagskveld. Bare Gud kjenner våre hjerter allesammen, vi må leve så godt vi kan den tid vi har igjen, ingen kjenner dagen eller timen, setter derfor pris på Guds menn og kvinner som vi ser prøver hjelpe sin neste. Vi har alle vårt kall, stort eller lite, det som betyr noe er vår trofasthet i det vi gjør i vårt kall, oppgave eller hva Gud legger på hjertet til den enkelte av oss.

vennlig hilsen

Kommentar #25

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Histaminer vs Synd & Død

Publisert over 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
intracellulært fett dvs. fett inni cellene, histaminer, bendelormer, veksthormoner,

Du kan spise hva du vil. Og du kan godt gjøre vurderinger om hva som er sunt. Men Opheim legger åpenbart noe litt annet i dette, enn det du antyder at du legger vekt på. Som i denne kommentaren han kom med i en tidligere diskusjon:

"Så er du fristet av urene dyr? Frister det med svinektletter? Vel, om det gjør det så er det fordi du har kommet lenger enn fristelsen, man har unnfanget lyst som har født synd og død."

Kommentar #26

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Du kan spise hva du vil. Og du kan godt gjøre vurderinger om hva som er sunt. Men Opheim legger åpenbart noe litt annet i dette, enn det du antyder at du legger vekt på. Som i denne kommentaren han kom med i en tidligere diskusjon:

"Så er du fristet av urene dyr? Frister det med svinektletter? Vel, om det gjør det så er det fordi du har kommet lenger enn fristelsen, man har unnfanget lyst som har født synd og død."

Det er ikke annerledes men du legger noe annet i dette jeg sier. Her snakker vi i utgangspunktet om hvordan synd føder død (Jak. 1) og hva og hvordan nøyaktig som skjer i vårt sinn og hjerte. Vi dør av svin forresten og vi spiser svin av hjertets lyst fordi man ikke tror Guds ord. 

Problemet er nok heller at du ikke vil/ ønsker ikke å forstå hva vi snakker om.

1 Pet 2,11-12

I elskede!

jeg formaner eder som fremmede og utlendinger at I avholder eder fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen, så I lar eders ferd iblandt hedningene være god, forat de mens de baktaler eder som ugjerningsmenn, kan se eders gode gjerninger og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag. 


Sitat Lise:

"jeg kan ikke se noe lovisk i Guddommelige retningslinjer, ydmykhet og Gudsfrykt. Jeg tror derimot loviskheten ligger i stoltheten, hvordan vi behandler og dømmer vår neste. I kjølevann av dette mister vi velsignelsen ved Åndens gode frukt, og vi kan lett ende opp som treller, slaver av vår egen -fallen syndig natur-. Hvordan kan edruelighet, gode spisevaner, opprettholdse av hviledag i Gudsfrykt, osv være lovisk. Personen gjør jo dette i respekt for Guds Ord."

Kommentar #27

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Ikke en TØDDEL!

Publisert over 6 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. (Heb 10:1).

Hebr 10,1 For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. 

Når loven lager en skygge av alt det gode er ikke loven borte og her snakker vi om sermoniloven, ikke de ti bibelske moralske bud. Jesus gjør det skyggen sier slik det skal være i praksis, altså det er innenfor grensene loven har satt og vi så bare skyggen da.

Sitat Morgan:

"Og når Den Gamle pakt er foreldet – og i følge NT snart ville være borte – skjønner vi at det er ingen ting i den som gjelder for kristne. Alt som gjelder for kristne finnes i Den Nye Pakt - den som er nedfelt i NT. Og det finnes ingen ting i GT du trenger i tillegg, i spørsmålet om hvordan man blir rettferdig for Gud."

Apg 17,11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

1 Pet 1,10 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 

Kommentar #28

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hei.

På frukten skal treet kjennes. Matt.12.33.

Jeg husker da jeg var nyfrelst og ukjent med hvordan la seg lede av Ånden gjennom Guds Ord. Jeg lurte på hvilket trossamfunn dette verset berørte og fant ikke svaret på det, og slik gikk det i mange år.

I dag ser jeg Sannhet og frukten gjennom Guds Ord.

Slik kan vi skille det gode fra det onde, visdom fra dårskap, og det hjertet er fullt av taler munnen.

lise

Kommentar #29

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Og det finnes ingen ting i GT du trenger i tillegg, i spørsmålet om hvordan man blir rettferdig for Gud.

Beklager, men som vanlig rører du rundt til suppen blir uspiselig.

1) Bibelen ble delt i to av menneskene, for å skille på tiden før og etter Jesu fødsel. Bibelen, selv om den består av 66 bøker, er en enhet og den kan ikke splittes opp slik du gjør.

2) De to delene kalles Det nye og Det gamle testamentet av samme grunn som over – fordi bøkene i hhv GT og NT er skrevet før og etter Jesu fødsel.

3) Alle skribentene i NT henviser til GT fordi det er her vi kan finne de grunnleggende dogmene om frelsen. Dette kommer fram i tempeltjenesten og prestetjenesten. At disse tjenestene opphørte ved Jesu død på korset betyr ikke at GT gikk ut på dato som lærebok. Skal vi forstå framtiden må vi ha kunnskap om fortiden, skal vi vite hva som skjer i dag og vil skje i framtiden må vi vite hva de forskjellige symbolske handlingene i GT betyr. Alt om endetiden finner vi også beskrevet i GT, og Johannes bruker flittig GT som kildemateriale i Åpenbaringsboken.

4) Frelsen er beskrevet til minste detalj i GT, og dette nyttiggjør alle skribentene i NT seg av ved stadig å henvise til GT.

5) Samme som pkt. 3.

6) NTs skribenter henviser til loven og budene som står i GT fordi de gjelder for alle mennesker til alle tider. 

Du henviser til Hebr. 9 for å vise at GT ikke gjelder.  #Så hvis du er kristen, er det på grunnlag av teologien om Kristi forsoningtsverk, som du finner i NT – og ikke på grunnlag av GTs ofringer av "bukker og kalver"#

I likhet med dine andre bortforklaringer så faller også dette eksemplet på sin egen urimelighet fordi Paulus ikke gjør annet enn å vise til GT. Kapittel 9 i Hebreerbrevet viser i sin helhet til kapittel 16 i 3. Mosebok, og Hebreerbrevet generelt tar for seg Jesu tjeneste, som altså er å finne i GT.  

Du sier også: # Hebreerbrevets kap 10 starter med å fortelle om loven: Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. Så forteller den at Jesus: ... har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp.#

Og hvorfor ble det nødvendig med «en ny vei gjennom forhenget»? Jo fordi jødene som i gammeltestamentlig tid skulle være verdens lys og spre deg gode budskap ut til verden fornektet sin Gud, og ved denne fornektelsen og Jesu død så opphørte som sagt prestetjenesten. Det er ingen endringer i selve tempeltjenesten, noe Paulus også sier i de kapitlene du henviser til fra Hebr. Denne tempeltjenesten er bare flyttet fra den jordiske kopien (tempelet i Jerusalem som mistet sin funksjon da Jesus døde) og til himmelen, og Jesus har erstattet det levittiske prestedømmet og er vår prest og øversteprest. Og før han ble vår prest og øversteprest så frembrakte han fram det eneste virkelige offer da han ga sitt eget liv.

 Det er ikke å forvente at du skal kunne forstå dette, du som har forkastet over halve Bibelen. Og i all ydmykhet, ikke for å sette meg til dommer over deg, så vil jeg gi det er lite råd. Du bør ta et par seriøse bibelkurs så du kan få innsikt i hva GT er og hva GT betyr for oss som du sier «kaller seg kristne». Du har nemlig revet ned selve bærebjelkene i det «huset» vi kan kalle kristendommen ved å forkaste GT, og da er det kun et tidsspørsmål om når resten av «ditt hus» faller ned.

Kommentar #30

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Da er loven en vakker gave som du beskriver så fint som en Gudommelig natur som ikke kan synde og overholder loven fordi den er skrevet i hjertet av kjærlighet.

Takk for støtten Kirsten. :)

1 Tess 5,11 Forman derfor hverandre, og opbygg den ene den andre, som I og gjør!

Jud 1,20 Men I, elskede, opbygg eder på eders høihellige tro, bed i den Hellige Ånd

Kommentar #31

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
På frukten skal treet kjennes. Matt.12.33.

Jeg husker da jeg var nyfrelst og ukjent med hvordan la seg lede av Ånden gjennom Guds Ord. Jeg lurte på hvilket trossamfunn dette verset berørte og fant ikke svaret på det, og slik gikk det i mange år.

I dag ser jeg Sannhet og frukten gjennom Guds Ord.

Slik kan vi skille det gode fra det onde, visdom fra dårskap, og det hjertet er fullt av taler munnen.

Takk Lise. Jeg virkelig koser meg når jeg leser dine kommentarer.

Må Gud velsigne deg rikelig:-)

Kommentar #32

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Fundamentet er grunnvollen

Publisert over 6 år siden

1.Kor.3.11: Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus...

Ef.1.4: I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt...

Han er bestemt før han skulle komme... og

Heb.4.3: Og det er vi som tror, som går inn til hvilen. For han sa:
               Så sverget jeg i min vrede:
               Aldri skal de komme inn til min hvile!
               Guds gjerninger var riktignok fullført da verdens grunnvoll var lagt.

1.Tim.6.19: Slik samler de seg en skatt som blir en godgrunnvollfor fremtiden...

Altså får vi aldri se Kristus før alle Guds gjerninger er fullført... vreden skulle også være fullført før Jesus kom til verden for syndens skyld (vreden)

Kommentar #33

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Må Gud velsigne deg rikelig:-)

Veldig pent sagt av deg.

Jeg syntes forøvrig du legger ved gode bibelvers som fordeler bibelordene på sin plass på en ryddig måte, som er til å forstå.

Når troen får bein, er det så mye lettere og gripe den, viktig dette å vite hva vi tror på.

Jeg har forresten sett ved noen anledninger hvordan adventistene bruker sin tro i evangeliseringsarbeide for å nå mennesker på gaten. Veldig bra, jeg likte det jeg så.

Jeg selv er ikke så utlært at jeg ikke er villig til å lytte og lære av andre, men er blitt veldig bevisst på at det er Guds Ord og vårt hjerte som skal samstemme med det som blir oss gitt, både når det gjelder bibelundervisning, profetier og gode råd, i starten klarte jeg ikke skille mellom mitt hode og hjerte,

-svaret på dette finner vi i Guds Ord-

I bokhyllen min har jeg en liten søt bok som heter -veien til kristus- jeg liker denne boken, den er faktisk veldig fin, jeg fikk den gratis gjennom visjon norge, ga den siden bort som en gave, fikk den tilbake, og ble så glad da den kom tilbake fordi denne boken betydde mye for meg, men ønsket likevel og gi den bort til denne personen. Og nå har jeg den. :).

Ha en god kveld allesammen.

Kommentar #34

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Veien til Kristus.

Publisert over 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
I bokhyllen min har jeg en liten søt bok som heter -veien til kristus- jeg liker denne boken, den er faktisk veldig fin, jeg fikk den gratis gjennom visjon norge,

~ OMVENDELSE ~

Hvordan kan et menneske bli rettferdig for Gud? Hvordan kan synderen bli rettferdiggjort? Bare ved Kristus kan vi komme i harmoni med Gud og leve et hellig liv. Men hvordan skal vi komme til Kristus? Mange stiller det samme spørsmål som mengden på pinsefestens dag da de ble overbevist om synd og ropte: «Hva skal vi gjøre?» De første ordene i Peters svar var: «Vend om.» Ved en annen anledning en kort tid etter sa han: «Gjør derfor bot og vend om, så skal deres synder bli strøket ut» (Apg 2,37.38; 3,19). 

Omvendelse betyr at vi er bedrøvet over synden og vender oss bort fra den. Vi vil ikke avstå fra synden før vi innser hvor avskyelig den er. Og før vi vender oss bort fra den av hele vårt hjerte, vil det ikke skje noen virkelig forandring i vårt liv. 

Mange forstår ikke hva sann omvendelse er. En mengde mennesker sørger over at de har syndet og kan til og med gjøre ytre forandringer til det bedre, fordi de er redde for at deres onde gjerninger vil påføre dem lidelse. Men det er ikke omvendelse i bibelsk forstand. De beklager lidelsen i stedet for å sørge over synden.

http://veientilkristus.no/

Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Omvendelsen og frelsen på Herrens dag...

Publisert over 6 år siden

Her tenker nok Leif Gunnar på Herrens dag og Guds rikes komme;

2.Pet.3.7: Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt.
8 Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.  9 Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. 
10 Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset. 
11 Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte. 13 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

1.Kor.5.1:Rett ut sagt: En hører om hor blant dere, og det i en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mann lever med sin fars kone. 2 Og likevel er dere stolte! Dere burde ha kjent sorg og vist bort fra dere den som har gjort dette. 3 For jeg, som er fysisk fraværende, men nærværende i ånden, har alt felt min dom over den som har gjort dette, som om jeg selv var til stede. 4 Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu kraft er med oss, 5 da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag. 

Det er de utvagte Jesus vil ha helt rene, for han likte ikke at hans egne skulle forråde ham;

«Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. 9 Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!»10 Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene – men ikke alle.»11 For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: «Dere er ikke alle rene.»

Apg.17.25:Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle.26 Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder.27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss.28 For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’29 Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke.30 Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om.

Så omvendelsen kommer fra Gud selv ved en befaling til fastsatt tid, det skjer faktisk ved oppstandelsen ved den siste basun da all synd blir renset bort ved seier over døden for vår Herre Jesus Kristus (1.Kor.15.51-57)
Matt.12.31: Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. 32 Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.

Kommentar #36

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

veien til kristus

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Omvendelse betyr at vi er bedrøvet over synden og vender oss bort fra den. Vi vil ikke avstå fra synden før vi innser hvor avskyelig den er. Og før vi vender oss bort fra den av hele vårt hjerte, vil det ikke skje noen virkelig forandring i vårt liv.

Se kapittel 3.(omvendelse).

Dette er ikke bare en vakker skildring om Guds kjærlighet, men viser oss veien til samfunn med Faderen etter Guds vilje.

Det er over 100 år siden boken ble skrevet, likevel er boken tidløs, lett gjenkjennbar i vår tid.

I Norge er boken trykket i over 300.000 eksemplarer, den er ikke så stor, men en god bok.

Jeg er veldig glad i denne boken, det er nesten så  Kristus er gjenkjennbar gjennom det vakre landskap som pryder forsiden.

Forandringen skjer når vi vender oss bort fra synd, om vi våger -å gå på vannet- vil vi kunne se forandringen vokse seg til, å vandre med Gud er selvfølgelig en individuell reise, men som tidligere sagt i tråden er vi kalt til å trøste hverandre med Guds Ord.

Vi ser da hvordan Ordet oppmuntrer oss og kommer til sin rett slik at Åndens frukt kan få virke i våre liv.

Fint du la ut boken her,

lise

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Forandring ved den siste basun - forvandlingen

Publisert over 6 år siden

Lise skrev:

Forandringen skjer når vi vender oss bort fra synd, om vi våger -å gå på vannet- vil vi kunne se forandringen vokse seg til, å vandre med Gud er selvfølgelig en individuell reise, men som tidligere sagt i tråden er vi kalt til å trøste hverandre med Guds Ord.
_________________________________________________________

Ja, det er helt riktig, men synden klarer vi aldri å bli kvitt så lenge vi er i det jordiske legeme (se 1,Kor.15.41: Én glans har solen, en annen har månen og en annen igjen har stjernene. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans. 42  Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. 43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. 44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.)

Det fullkomne er nok den åndelige kropp som skal stå opp i uforgjengelighet ved den siste basun;På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. 50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod (det jordiske legeme) kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.

54 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles,* 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet.54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet.
55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57 Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

*v38: Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.

Det med å kunne gå på vannet er en lang histoie... Jesus brukte 4 nattevakter for å kunne gå på vannet (Matt.14.25) - for at vi skal klare dette, må vi bruke like lang tid til dette som Jesus og også kunne forstå Guds regnemåte... 2.Pet.3.8:Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.

Eller: Salm.90.4: For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt.

Jesus brukte altså 4000 år for å kunne gå på vannet - inntil da nøyde han seg med å være i Moses skikkelse, og bare bli plukket opp fra vannet i en kurv. (2.Mos.2.10)  Joh.5.45: Tro ikke at jeg vil anklage dere hos Far. Den som anklager dere, er Moses, han som dere setter deres håp til.46 Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om.47 Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?»

Så når Jesus endelig kan gå på vannet opplever vi dette; 1.Kor.10.1:

Jeg vil at dere skal vite dette, søsken: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. 2 Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet,  3 og alle spiste de den samme åndelige mat  4 og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.  5 Likevel forkastet Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen.  6 Disse hendelsene er advarende eksempler for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, slik de hadde.  7 Bli ikke avgudsdyrkere slik som noen av dem! For det står skrevet: Folket satte seg ned for å spise og drikke, og så sto de opp for å danse.  8 La oss heller ikke drive hor, slik som noen av dem gjorde, så tjuetre tusen mennesker falt på én dag.  9 La oss heller ikke sette Kristus på prøve, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene. 10 Og la oss ikke være misfornøyde og murre, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av ødeleggeren. 11 Det som hendte med dem, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet. 12 Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller! 13 Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.
  

Kommentar #38

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Det er

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
men synden klarer vi aldri å bli kvitt så lenge vi er i det jordiske legeme

ikke vi som skal bli kvitt synden, det er Han som gjør det i oss. Det er det som er tro. Alle kjødelige som liksom tror med alle sin fine ord setter Guds bud ut av sin kraft og tror ei heller på Guds kraft. Og med det går man på Kains vei, i Jesu navn.

Matt 19,23-26 Og Jesus sa til sine disipler: Sannelig sier jeg eder: Det vil være vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike. 24 Atter sier jeg eder: Det er lettere for en kamel å gå gjennem et nåleøie enn for en rik å gå inn i Guds rike. 25 Men da disiplene hørte det, blev de meget forferdet og sa: Hvem kan da bli frelst? 26 Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.

Jak 1,5 Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham. 

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. 

Gå på den vei Han gikk opp og tro at Han gjør det, ikke at vi skal gjøre det for vi kan ike men bare Han kan i oss.

Dette er poengløst å diskutere med meg Kjell, Rune og Morgan. Ta Guds ord opp med Skaperen og sjekk om det kan være slik

Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Stemmer det

Publisert over 6 år siden

Leif Gunnar: Det er ikke vi som skal bli kvitt synden, det er Han som gjør det i oss
______________________________________________________   

Ja, det stemmer, det var derfor jeg også siterte i  #35 fra             

Apg.17.25: Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle.26 Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder.27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss.28 For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’29 Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke.30 Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om.

Det skjer på hans befaling ved den siste basun da alle vil bli forvandlet ved oppstandelsen fra de døde hvor også synden blir tatt bort. (1.Kor.15.51 ff)

Kommentar #40

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Åpenbaringen i GT er suksessiv

Publisert over 6 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Gud inngikk den Gamle Pakt med jødene. De mottok åpenbaringer gjennom profetene.

Den begynner med Abraham og fortsetter med Moses og profetene
 
Løftene og pakten med Abraham ligger derfor i bunnen av den jødiske tradisjon.

Neste store utvikling skjedde med Moses og Sinaipakten, da Israel fikk loven skrevet på steintavler. Det holdt på å gå fryktelig galt, for allerede mens Moses var på Sinai fjell og fikk en rekke åpenbaringer fra Herren, skeiet Israel ut i religiøs galskap med dansen rundt gullkalven.
Herren ble da så vred at Han truet med å utslette hele Israel, og tilbød Moses å starte på nytt med Moses som en slags ny Abraham. Moses minnet da Herren på løftene til fedrene Abraham, Isak og Jakob, og Herren angret det onde Han hadde sagt Han ville gjøre. (2.Mos. 32, 7-14)

I vanlig norsk kristen tradisjon brukes gjerne begrepene Den gamle pakt og jødedommen om hverandre, men det er viktig å ha klart for seg at den jødiske tradisjon består av flere pakter. Abrahamspakten ligger i bunnen av Sinaipakten.

Derfor taler ikke Paulus om den gamle pakt, men om paktene i flertall (Rom 9,4). I Galaterbrevet presiseres det at løftet til Abraham står over loven:

 17 Det jeg sier, er: En pakt som Gud først har gjort gyldig, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft. 18 Hvis arven ble gitt ved loven, er den ikke lenger gitt ved løftet. Men det var ved sitt løfte Gud skjenket arven til Abraham. (Gal 3, 17-18)

Dette må også få konskvenser for hvordan vi skal bedømme den såkalte erstatningsteologien, dvs. den læren som sier at den kristne kirke har erstattet Israel som Guds utvalgte folk, og overtatt alle løftene til Israel i GT. Den læren er slik jeg ser det ikke i overensttemmelse med Bibelens samlede vitnesbyrd. Gud har ikke forkastet jødene, j.fr. Rom. 11:

  25 For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn.

 26 Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.

 27 Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder.

 28 Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld.

 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. 

Kommentar #41

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Dette må også få konskvenser for hvordan vi skal bedømme den såkalte erstatningsteologien, dvs. den læren som sier at den kristne kirke har erstattet Israel som Guds utvalgte folk, og overtatt alle løftene til Israel i GT. Den læren er slik jeg ser det ikke i overensttemmelse med Bibelens samlede vitnesbyrd. Gud har ikke forkastet jødene, j.fr. Rom. 11:

Det siste først. Det er riktig at Gud ikke har forkastet sitt folk, men de, jødene – Israel, forkastet sin Gud da de svarte Pilatus: #Men de ropte: «Bort med ham, bort med ham! Korsfest ham!» «Skal jeg korsfeste deres konge?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn keiseren… # (Joh 19,15)

Så til erstatningsteologien som mange kaller den. For de som virkelig studerer Bibelen så er det lett å se hva bl.a. Paulus mener om saken.

Rom 2,28: #Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og den rette omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen.# … og i Fil 3,3: #For det er vi som er de omskårne, vi som gjør vår tjeneste ved Guds Ånd; vi har vår ros i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til noe menneskelig.#... og i Kol 2,11: #I ham ble dere omskåret, ikke med menneskehånd, men med Kristi omskjærelse, da dere la av det legeme som er under synden.#

I disse tre brevene adresserer Paulus i all hovedsak hedninger som var kommet til tro, selv om det var noen jøder også som hadde tatt i mot Kristus som Messias. De første messianske jødene kan vi kalle dem. Dette betyr at det ikke lenger er snakk om å være en kjødelig etterkommer av Abraham. Det var jo ved Abraham at omskjæringen ble innført, og dette tilhører «den gamle pakt». Etter Kristus er det den som er omskåret på hjertet som er rette jøder i flg. Paulus, dvs. alle som i tro tar i mot Jesus Kristus som sin frelser. Det er da Bibelen selv som er opphavet til «erstatningsteologien», og da må det jo være riktig. I motsatt fall så tar Paulus feil.

 

 

Tror du at Paulus tok feil?

Kommentar #42

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det skjer på hans befaling ved den siste basun da alle vil bli forvandlet ved oppstandelsen fra de døde hvor også synden blir tatt bort. (1.Kor.15.51 ff)

Gang på gang, atter igjen. les hele Guds ord.

1 Kor 15,50-54 Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet. 51 Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, 52 i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. 53 For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier.

Fil 3,21 han som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, efter den kraft hvormed han og kan underlegge sig alle ting.

Som tidligere vist til. HAN FRELSER FØR HANS KOMME OG DET STÅR RETT UT AV VI FÅR ETT NYTT HJERTE OG ETT NYTT SINN SAMMEN MEN DEN NY FRISK ÅND FØR HAN KOMME. (Store bokstaver ved en tilfeldighet). 

Les åpningsinnlegget noen ganger til.

Kommentar #43

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Den begynner med Abraham og fortsetter med Moses og profetene

Løftene og pakten med Abraham ligger derfor i bunnen av den jødiske tradisjon.

Neste store utvikling skjedde med Moses og Sinaipakten, da Israel fikk loven skrevet på steintavler. Det holdt på å gå fryktelig galt, for allerede mens Moses var på Sinai fjell og fikk en rekke åpenbaringer fra Herren, skeiet Israel ut i religiøs galskap med dansen rundt gullkalven.
Herren ble da så vred at Han truet med å utslette hele Israel, og tilbød Moses å starte på nytt med Moses som en slags ny Abraham. Moses minnet da Herren på løftene til fedrene Abraham, Isak og Jakob, og Herren angret det onde Han hadde sagt Han ville gjøre. (2.Mos. 32, 7-14)

Henviser til Tor M. kommentar men har noe til.

Ser du at også Abrahams rettferdighet/ karakter ble målt av Herren som Moses ble målt her? Moses karakter blir prøvd og Herren blir ikke med de ut fra Sinai men Moses blir deres mellommann istedet for Jesus.

2 Mos 32,7-16 Da sa Herren til Moses: Skynd dig og stig ned! Ditt folk, som du har ført op fra Egyptens land, har fordervet sin vei. 8 De er hastig veket av fra den vei jeg bød dem å vandre; de har gjort sig en støpt kalv; den har de tilbedt og ofret til og sagt: Dette er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egyptens land. 9 Og Herren sa til Moses: Jeg har lagt merke til dette folk og sett at det er et hårdnakket folk. 10 La nu mig få råde, så min vrede kan optendes mot dem, og jeg kan ødelegge dem; så vil jeg gjøre dig til et stort folk. 11 Men Moses bønnfalt Herren sin Gud og sa: Herre! Hvorfor skal din vrede optendes mot ditt folk, som du har ført ut av Egyptens land med stor kraft og med veldig hånd? 12 Hvorfor skal egypterne si: Til ulykke har han ført dem ut; han vilde slå dem ihjel i fjellene og utrydde dem av jorden? Vend om fra din brennende vrede og angre det onde du har tenkt å gjøre mot ditt folk! 13 Kom i hu dine tjenere Abraham, Isak og Israel, til hvem du har sagt og svoret ved dig selv: Jeg vil gjøre eders ætt tallrik som stjernene på himmelen, og hele dette land som jeg har talt om, vil jeg gi eders ætt, og de skal eie det til evig tid. 14 Så angret Herren det onde han hadde talt om å gjøre mot sitt folk. 15 Og Moses vendte sig og gikk ned fra fjellet med vidnesbyrdets to tavler i sin hånd, og på begge sider av tavlene var der skrevet; både på forsiden og baksiden var der skrevet. 16 Og tavlene var Guds arbeid, og skriften var Guds skrift, som var inngravd på tavlene.

2 Mos 32,19 Og da Moses kom nær til leiren, så han kalven og dansen; da optendtes hans vrede; han kastet tavlene fra sig og slo dem i stykker ved foten av fjellet.

2 Mos 32,21-23 Så sa Moses til Aron: Hvad har dette folk gjort dig, siden du har ført så stor en synd over det? 22 Aron svarte: La ikke din vrede optendes, herre! Du vet selv at dette folk ligger i det onde; 23 de sa til mig: Gjør oss en gud som kan dra foran oss! For denne Moses, han som førte oss op fra Egyptens land - vi vet ikke hvad det er blitt av ham.

2 Mos 32,30 Dagen efter sa Moses til folket: I har gjort en stor synd. Nu vil jeg stige op til Herren; kanskje jeg kunde gjøre soning for eders synd.

2 Mos 32,33-35 Da sa Herren til Moses: Hver den som har syndet mot mig, ham vil jeg slette ut av min bok. 34 Så gå nu og før folket dit jeg har sagt dig! Se, min engel skal gå foran dig, men på min hjemsøkelses dag vil jeg hjemsøke dem for deres synd. 35 Således slo Herren folket fordi de hadde gjort kalven - den som Aron hadde laget.

2 Mos 33,1-6 Og Herren talte til Moses: Dra nu bort herfra, både du og det folk som du har ført op fra Egyptens land, til det land jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob, da jeg sa: Din ætt vil jeg gi det; 2 og jeg vil sende en engel foran dig og drive ut kana'anittene, amorittene og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene. 3 Dra op til et land som flyter med melk og honning; jeg vil ikke selv dra op med dig, fordi du er et hårdnakket folk; jeg vilde ellers komme til å ødelegge dig på veien. 4 Da folket hørte denne hårde tale, sørget de, og ingen tok sine smykker på sig. 5 For Herren sa til Moses: Si til Israels barn: I er et hårdnakket folk; drog jeg endog bare et øieblikk op med dig, så måtte jeg ødelegge dig; men legg nu dine smykker av dig, så jeg kan vite hvad jeg skal gjøre med dig. 6 Da tok Israels barn sine smykker av og bar dem ikke mere, efterat de hadde draget fra fjellet Horeb. 

Om du leser hvordan kongedømmet Israel ble til så ser du at det samme skjedde da, Herren Gud ble nok en gang forkastet. Jesus ble siste gang forkastet ved korsfestelsen og Israel i den gamle pakt valgte Pontifeks Maximus, Keiseren av Rom. Dermed ble en nye pakt en realitet og med det ble Daniel 9:24-27 oppfylt. Alle som lar seg omskjære på hjertet av Herren Gud her blir Abrahams barn, jøde eller ikke. 

Kommentar #44

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Jesus!

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Gang på gang, atter igjen. les hele Guds ord.

Alt er jo oppfylt i Jesus, derfor er det ved tror alene at vi kan bli frelst.

Dette dere holder på med er det samme som det judaistene holt på med, det er greit med Jesus, men dere må la dere omskjære.

Når det gjelder den del av skriften som går på hvordan en skal leve, ikke bare som kristne men også som ikke kristne så må ikke dette sammenblandes med det er blir tilregnet av at vi er rettferdiggjort helt og alene ved nåden i Jesus.

Gud Fader ser bare Jesus som den rettferdige og ikke noe menneske i det hele tatt.

Derfor er en ikke i Kristus så er en fremdeles i sine synder og går fortapt.

Kommentar #45

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Herren setter det i verk...

Publisert over 6 år siden

Leif Gunnar: Fil 3,21 han som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, efter den kraft hvormed han og kan underlegge sig alle ting.

Som tidligere vist til. HAN FRELSER FØR HANS KOMME OG DET STÅR RETT UT AV VI FÅR ETT NYTT HJERTE OG ETT NYTT SINN SAMMEN MEN DEN NY FRISK ÅND FØR HAN KOMME. (Store bokstaver ved en tilfeldighet).
___________________________________

Jeg må nok skuffe deg igjen...

Jeg finner ingen steder i Bibelen hvor det står at han frelser oss før han kommer? Et nytt hjerte og sinn får vi ved oppstandelsen ved den siste basun, det er akkurat derfor at forvandlingen skjer, fordi kjøtt og blod ikke kan komme inn i Guds rike, forstår du ikke det da? Dessverre siterte du ikke alt som skjer under denne forvandlingen - det skjer jo i følge 1.Kor.15.57 ved vår Herre Jesus:

Døden er oppslukt, seieren vunnet.


55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? 56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57 Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Altså er frelsen fastsatt til Herrens dag, når Jesus overgir all makt til Gud: 1.Kor.15.22: For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Dette kan du jo lese mer om i Åp.20.12-13 og Salm.87.5-7, eller fra 1.Pet.1.3: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 4 til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, 5dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.

Forvandlingen skjer ved oppstandelsen da får Israel et nytt hjerte og en ny ånd :

Esek.37.11: Så sa han til meg: Menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier: «Våre knokler er tørket inn, vårt håp er knust. Det er ute med oss!» 12 Tal derfor profetord og si til dem: Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land. 13 Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav! 14 Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt det i verk, sier Herren.

Esek.36.24: Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. 25 Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. 26 Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. 27 Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.


28 Da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. 29 Jeg befrir dere fra all urenhet. Så kaller jeg kornet fram og gjør grøden stor; jeg gir dere ikke sult. 30 Jeg gir trærne mye frukt og marken stor avling, så dere ikke mer møter forakt blant folkeslagene fordi dere sulter.
31 Da skal dere tenke på deres onde veier, på deres gjerninger som ikke var gode. Dere skal forakte dere selv for syndene og det avskyelige dere gjorde. 32 Det er ikke for deres skyld jeg griper inn, det skal dere vite, sier Herren Gud. Dere skal kjenne spott og skam på grunn av deres ferd, Israels hus.


33 Så sier Herren Gud: Den dagen jeg renser dere for alle syndene deres, lar jeg dere bo i byene, og ruinene skal bygges opp igjen. 34 Jorden som ligger øde, skal dyrkes og ikke se ut som en ødemark for alle som drar forbi. 35 De skal si: Denne jorden som lå øde, er blitt som Edens hage. Og byene som lå i ruiner, øde og i grus, ligger som faste borger. 36 De folkene som er igjen omkring dere, skal få kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som lå i grus, og plantet der jorden lå øde. Jeg, Herren, har talt og vil sette det i verk.

Kommentar #46

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Har evig liv

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg finner ingen steder i Bibelen hvor det står at han frelser oss før han kommer?

Det står vel en del steder - som i de følgende sitatene?:

Den som tror på Sønnen, har evig liv. (Joh 3:36).

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. (Joh 5:24).

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. (Joh 6:47).

Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. (Joh 6:54).

Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. (1 Joh 5:11).

Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. (1 Joh 5:13).

Den som hører Jesu ord og tror på Gud som har sendt ham, har evig liv og kommer ikke for dommen - og hvis man allerede har evig liv, og ikke kommer for dommen, må det jo være fordi man allerede er frelst?

Så hvis man tror på Kristus, er man altså allerede frelst. Men det er mulig å falle fra - så den endelige "ugjendrivelige" frelse er jo ikke "beseglet" før ved oppstandelsen.

Salvation is believed to be a process that begins when a person first becomes a Christian, continues through that person's life, and is completed when they stand before Christ in judgment. Therefore, according to Catholic apologist James Akin, the faithful Christian can say in faith and hope, "I have been saved; I am being saved; and I will be saved." (Wikipedia).

Kommentar #47

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Jooo...det gjør det jo... men...

Publisert over 6 år siden

Morgan Lindstrøm:

Det står vel en del steder - som i de følgende sitatene?:

Den som tror på Sønnen, har evig liv. (Joh 3:36).

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. (Joh 5:24).
____________________________________________________________________

Om man skulle gi seg til å tolke enkeltvers kan det jo alltids se slik ut nå, men nå er ikke Guds ord bygget på enkeltvers, men på summen av Guds ord. En kan jo undre seg over hvorfor kristne som tror på Sønnen dør som alle andre? De har jo ikke fått noe evig liv da selv om de tror, og det betyr vel at Guds gjerninger ikke er fullført ?

Troen i seg selv er bare en del av summen som sier at  tro uten gjerninger er til ingen nytte, (Jak.2.20) og Paulus skriver i 1.Kor.13.2: Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.
Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet.
Altså er det kjærligheten til alt som er som er selve frelsen, og ikke kun troen isolert sett.

4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
          den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
          
     5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
          er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
          
     6 Den gleder seg ikke over urett,
          men har sin glede i sannheten.
          
     7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
          
     8 Kjærligheten tar aldri slutt.
          Profetgavene skal bli borte,
          tungene skal tie
          og kunnskapen forgå.
          
     9 For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.
          
    10 Men når det fullkomne kommer,
          skal det som er stykkevis, ta slutt.

    11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn.
          Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.
          
    12 Nå ser vi i et speil, i en gåte,
          da skal vi se ansikt til ansikt.
          Nå forstår jeg stykkevis,
          da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
          
    13 Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
          Men størst blant dem er kjærligheten

Kommentar #48

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Morgan Lindstrøm. Gå til den siterte teksten.
Salvation is believed to be a process that begins when a person first becomes a Christian, continues through that person's life, and is completed when they stand before Christ in judgment. Therefore, according to Catholic apologist James Akin, the faithful Christian can say in faith and hope, "I have been saved; I am being saved; and I will be saved.

... vel og merke så lenge man holder seg til den rene lære, den læren Jesus underviste og levde.

Kommentar #49

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Til the bitter end...

Publisert over 6 år siden

Tor Martinsen: ... vel og merke så lenge man holder seg til den rene lære, den læren Jesus underviste og levde.
_______________________

Det kan jeg være enig i, men nå var vel Jesus et resultat til Israels frelse (Matt.1.21) og ment til dette formål? (Matt.10.6) Hvis 2.Tess.2.2-3 er korrekt, er det lagt opp til et frafall som varer til og med Herrens dag. Vi kan også se Israels frelse gjennom mine tidligere innlegg i denne tråden (#45) og vi ser at døperen Johannes får DHÅ på Herrens dag, (Åp.1.9-10) den som ligger foran oss, og etter at sol og måne sortner. (Apg.2.20) De som holder ut helt til enden skal bli frelst (Matt.24.13, 1.Kor.5.5) Videre skal vel frelsen komme til alle gjennom jødene? (Joh.4.22)

Å tro seg frelst er til ingen nytte, liksom hvis ikke de døde står opp, er heller ikke Kristus stått opp (1.Kor.15.13) ... og man har en tro som er direkte unyttig og karakteriseres i 1.Kor.1.20 ff som dårskap...

Kommentar #50

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Verden

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
nå var vel Jesus et resultat til Israels frelse (Matt.1.21) og ment til dette formål?

At Jesus egentlig kun var sendt til Israels frelse mener du? Jeg må i så tilfelle skyte inn, at det virker heller som om Kristi lære var ment til å gjelde mye mere enn Israel, og det helt fra begynnelsen. Her er en profeti om Jesus fra Jesaja:

Han skal ikke bli utmattet
og ikke bryte sammen,
før han har utbredt retten på jorden.
Fjerne kyster venter på hans lære.

(Jes 42:4) [min uth.].

I de følgende skriftstedene nevnes ikke Israel - det er i stedet hele verden som er "target":

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
(Joh 3:16-17).

Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! (Joh 1:29).

Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden. (Joh 6:51).

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere