Gunnar Opheim

142

Kristus er fundamentet

Publisert: 23. feb 2013

og Kristi rettferdighet er rettferdiggjørelse ved tro.

Omskjærelse på hjertet og veien til denne omskjærelse, ikke bare kan men må sees via det sermonielle offersystem og lover. Vi ser her, i dette system ett uttrykk for Guds vei ut av syndens trelldom og Abel døde fordi offersystemets lover ble avvist av Kain. Kristus er fundamentet for hele offersystemet og det ble til av Ham.

 

1 Mos 17,10-13 Dette er den pakt mellem mig og eder og din ætt efter dig som I skal holde:

Alt mannkjønn hos eder skal omskjæres.

I skal omskjæres på eders forhud; det skal være tegnet på pakten mellem mig og eder. Åtte dager gammelt skal hvert guttebarn hos eder omskjæres, slekt efter slekt, både den som er født hjemme, og den som er kjøpt for penger, alle som hører til et fremmed folk og ikke er av din ætt. Omskjæres skal både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for dine penger. Så skal min pakt være på eders kjøtt - en evig pakt.

 

Alliansen i den nye pakt omskjærer hjertets forhud, altså borte er følelsene som har med kjødets higen etter stolthet å gjøre. Gud gjør dette. Forhud og fettet bildet på synden som fjernes/ tas bort fra oss og synden kommer av stoltheten vi ærer men uten at stoltheten i oss knekkes er det ikke noe vits i å ta bort forhuden/ synden. Stoltheten må dø.

Tegnet er Gudsfrykt, ydmykhet og lydighet til Skaperens ord og Ånd. Abel ofret i og ved tro alene som Abraham gjorde. Abraham fulgte Gud og æret Ham ved å gjøre de bud Abel fikk, han hadde Gudsfrykt og derfor. Det samme segl/ tegn ser vi på Guds barn i Åpenbaringen 7,2-3, 9,4 og 14,4-5.

 

1 Mos 22,10 Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn.

1 Mos 22,12 Da sa han: Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noget! For nu vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for min skyld.

1 Mos 22,16-18 og sa: Ved mig selv sverger jeg, sier Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ætt såre tallrik, som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd, og din ætt skal ta sine fienders porter i eie; og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord.

 

Abraham trodde på forhånd på det lytefrie offer og gjenopprettelsen via denne frelsesplan Adam & Eva fikk. Jacob/ Israel trodde det samme og Josef brakte troen inn til Egypt. Da Israel, som trodde ble frelst ut av Egypt 400 år senere ble lover lagt til på grunn av overtredelser (mangel på tro). Disse lover som ble lagt til om som en følge av en ny pakt med Hans folk. Denne pakt brakte inn ett presteskap som tok for seg offermetodikkens mening som Adam & Eva ble presentert for. Som prester i tjeneste ble det lagt til detaljer som skulle vise veien ut av synd. Deres oppgave var å føre folkets offers blod (og ete noe av offerets kjøtt) med bekjent synd inn til det hellige og det aller helligste men deres oppgave var også å ta imot ofrene og brenne synden og offeret på ett alter. Lover omkring denne tjeneste kalles de sermonielle lover og innebefattet mat & drikkeoffer, sabbatshøytider så som påske og pinse, etc.. I tillegg ble de gitt samfunnsrelaterte lover omkring helse og renhold men også ordensregler. Bare de moralske lover ble gitt på steintavler og lagt i paktens (alliansens kasse) ark, alle andre lover ble lagt utenfor alliansen paktskiste men alt peker på Kristus. Det som ble lagt til var altså offermetodikkens bud og samfunnsrelaterte bud. De moralske lover fikk bokstaver på stein tillagt som ett symbol på deres steinhjerter og at loven skal skrives inn i deres hjerter av Ham om de inngår i en personlig pakt. Disse moralske lover var også før Abraham men ikke i bokstaver på stein, kjærlighetsbudene hviler jo på de ti bud og på den måten er de ti bud spesifikt fundamentet til de to største buds eksistens. Nådestolen står/ hviler på Paktens ark som de ti bud er i.     

Vi må altså tro at Gud skal skrive loven i våre hjerter så vi gjør etter disse bud, om vi gjør etter bokstaven gjør vi det i egen kraft men om vi gjør det fordi vi elsker loven er loven skrevet i våre hjerter. Men alt handler om, sitat:

” Alliansen omskjærer hjertets forhud, altså borte er følelsene som har med kjødets higen etter stolthet å gjøre.

Tegnet er Gudsfrykt, ydmykhet og lydighet til Skaperens ord og Ånd. Abel ofret i og ved tro alene som Abraham gjorde. Abraham fulgte Gud og æret Ham ved å gjøre de bud Abel fikk, han hadde Gudsfrykt og derfor.”

 

Paulus skrev:

Gal 3,11-14 Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart; for:

Den rettferdige, ved tro skal han leve; men loven har ikke noget med troen å gjøre, men:

Den som gjør det, skal leve derved.

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han blev en forbannelse for oss - for det er skrevet:

Forbannet er hver den som henger på et tre - forat Abrahams velsignelse kunde komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunde få Ånden, som var oss lovt.

 

Gal 3,17 Dette er da min mening: En pakt som forut er stadfestet av Gud, gjør ikke loven, som er gitt fire hundre og tretti år efter, ugyldig, så den skulde gjøre løftet til intet.

Gal 3,19 Hvad skulde da loven til? Den blev lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom som løftet gjaldt - gitt ved engler, ved en mellemmanns hånd;

Gal 3,24 Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro;

 

 

Loven og bokstavene gjør altså at vi kommer til tro, vi erkjenner Jesu offer deri og vi erkjenner at vi trenger Ham. Da vil vi søke Ham og bli gjort rettferdige (lovlydige og som om vi var uten syndeskyld), ja gjort hellige (satt til side for spesielt bruk).

Vi ser derfor at ikke en tøddel av lovene skal bort og er borte, vi ser at den moralske lov blir oppfylt ved oss som tror og vi ser at igjennom oss blir også de sermonielle lover oppfylt igjennom vår Mellommann og Yppersteprest som tjenestegjør i himmelen.

Vi følger Ham og ærer Ham men om vi fremdeles er kjødelige vil vi stå imot dette fordi det strider imot vår natur. Vi vil da spise svin, ære det skapte og ikke holde de moralske bud, spesielt ikke Herrens Dag, den syvende dag Sabbat. Vi vil heller ikke tro at Jesus er i den himmelske helligdom og at himmelens Jerusalem er men forholde oss til det jordiske og kjødelige religiøse liv/ verden. Vi er da vår egen rettferdighet på Kains vei og er våre egne guder med Guds mage.

 

Gal 3,24 Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro;

 

Tuktemesteren er pedagogen Kristus og her er grunnteksten:

G3807

παιδαγωγός

paidagōgos

pahee-dag-o-gos'

From G3816 and a reduplication form of G71; a boy leader, that is, a servant whose office it was to take the children to school; (by implication [figuratively] a tutor [“paedagogue”]): - instructor, schoolmaster.

 

Ser du Kristus i den sermonielle lov? Moralske lov og ellers? 

Sitat:

” Alliansen omskjærer hjertets forhud, altså borte er følelsene som har med kjødets higen etter stolthet å gjøre.

Tegnet er Gudsfrykt, ydmykhet og lydighet til Skaperens ord og Ånd. Abel ofret i og ved tro alene som Abraham gjorde. Abraham fulgte Gud og æret Ham ved å gjøre de bud Abel fikk, han hadde Gudsfrykt og derfor.”


Noen/ mange/ de fleste har desverre fremdeles ett uomskjært steinhjerte, stolt (stadig såret i følelsene), ugudelig, sta stivnakker og ulydig Guds ord/ bud. Guds godhet skal vende oss om. Paulus sa:

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.  

Med andre ord, for å erkjenne sannhetene må enhver ydmyke seg og i det løfte Ham opp.. . Hva tror du om Kristi rettferdighet i tjenesten her over?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Jesus er førstegrøden, 1. Kor 15.23, Åp.20.4-6

Publisert rundt 7 år siden

Morgan Lindstrøm:

At Jesus egentlig kun var sendt til Israels frelse mener du? Jeg må i så tilfelle skyte inn, at det virker heller som om Kristi lære var ment til å gjelde mye mere enn Israel, og det helt fra begynnelsen. Her er en profeti om Jesus fra Jesaja
__________________________________________

Vel, uten at Israel ikke først blir frelst, finnes der ingen frelse for verden, det skjer gjennom Abrahams ætt, Gal.3.15: Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testamente, enda det bare er en menneskelig pakt. 16 Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus.

Hvis du kan tenke deg Kristus som en ætt utgått fra Abraham ? , (Åp.22.16, nå var jo ærlig talt ikke Abrahams to kvinner noe annet enn det Jerusalem som er i trelldom i Sinai i Arabia mot slutten… og det himmelske Jerusalem, Gal.4.22-26 så da er vel knapt Abraham heller noe annet enn et symbol for fruktbarhet for Israel? 1.Mos.17.5-6)

Gal.3.8: Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes. 9 Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham.

Rom.11.25: Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

Esek.39.29: Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem, for jeg øser ut min Ånd over Israels hus, sier Herren Gud.

Joel 3.1 Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord; eders oldinger skal ha drømmer, eders unge menn skal se syner; 2 ja, endog over trælene og over trælkvinnene vil jeg i de dager utgyde min Ånd.

Siden frelsen kommer fra jødene, er det nok Israel som først må bli frelst så de kan frelse den øvrige verden; Salm.102.19: Dette skal bli opskrevet for den kommende slekt, og det folk som skal skapes, skal love Herren. 20 For han har sett ned fra sin hellige høide, Herren har fra himmelen skuet til jorden 21 for å høre den fangnes sukk, for å løse dødens barn, 22 forat de i Sion skal forkynne Herrens navn og hans pris i Jerusalem, 23 når de samler sig, folkeslagene og rikene, for å tjene Herren.

Husk at Herrens bolig er nettopp Sion, Salm.135.21: Lovet være Herren fra Sion, han som bor i Jerusalem! Halleluja!

Så ser vi jo at Kristi lære vil komme hele verden til gode… selv om det er mange slags tro og lære der ute, så er allikevel alt tomhet siden Bibelen er en billedlig illustrasjon som forteller at denne verden vil forgå, og da hjelper det lite med hva vi forkynner verden med så lenge de himler og jord som nå er - er spart til ilden?

Jeg kan aldri tro at det bare er de som har hørt ordet som skal bli frelst, for det er mange som ikke verken har sett Jesus eller kjenner ham, det er vel bare noe de sier?

Jesus ser frem til denne ilden i Luk.12.49:Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent!50 En dåp må jeg døpes med. Hvor nedtynget jeg er til den er fullført!51 Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid...

Kommentar #52

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Israel som først må bli frelst?

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Siden frelsen kommer fra jødene, er det nok Israel som først må bli frelst så de kan frelse den øvrige verden

Noen tror det er slik. Men den teologien du forkynner her, er ikke den som jeg tror på. Svein Berntsen kom med et link til en Bibeltime her forleden, som etter min mening hadde noe for seg. Og på tross av tittelen; den forkynner ikke "The Rapture" (à la "Left Behind") – tvert i mot...

DR DESMOND FORD : NT42A (The Rapture)

Og når "frelsen kommer fra jødene", er det vel fordi Messias "kommer fra jødene" – eller hva..? (Joh 4:22-26).

Kommentar #53

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Dette dere holder på med er det samme som det judaistene holt på med, det er greit med Jesus, men dere må la dere omskjære.

Tenk hvilken glede å bli omskåret på hjertet, kjenne at Guds Ord lever og virker i våre liv.

Jeg syntes den åndelige omskjærelse er en kjærlighetserklæring til sin Skaper, at det kjennes og merkes i hjerteroten at Gud bor der.

Skikk dere ikke lik verden, søk ikke verden, men søk Gud i alt, så vil også Gud i alt være vår Hyrde og Konge,

hvordan skape den Guddommelige karakter i vårt sinn og vårt hjerte,

hvordan gå på vannet, uten å gå under,

hvordan se Guds Ord som rett og rettferd.

Nødvendigvis må det en omskjærelse til,

om vi søker bredden, dybden, sannheten, veien og livet.

Vi vet at mennesker faller fra, blir kald eller lunken, tilbake til verden,

-i egenferd-,

Rettferd: Elske Guds Ord som seg selv og sin neste. Kjærlighetens drivkraft er sterk til all god gjerning, kjærligheten lyver ei ikke,

verdt å elske, 

verdt våre krefter

tårer

for himmelen venter, tilbake til Gud.

Endelig hjemme, i Edens vakre Hage.

Denne dagen er ikke langt unna, vi vet bare ikke når, men strekker vi ut "hånden" er vi der.

Kommentar #54

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Den læren Jesus underviste og levde

Publisert rundt 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
vel og merke så lenge man holder seg til den rene lære, den læren Jesus underviste og levde

Ja. Men jeg kunne jo fort bli fristet til å uttrykke det i termer av å komme "til ham, den levende stein" og selv bli "levende steiner" (1 Pet 2:4-5). Men jeg er jo oppvokst som pinsevenn... :-D

Kommentar #55

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Joh 4,22: Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene

Publisert rundt 7 år siden

Morgan Lindstrøm:

Og når "frelsen kommer fra jødene", er det vel fordi Messias "kommer fra jødene" – eller hva..? (Joh 4:22-26).
__________________________________

Ja, du kan godt si det på den måten hvis du ikke skjønte dette med ætten, og siste rest eller overlevning? (Apg.7.2-8) Bibelen er tross alt en hel fortelling omkring dette. Nå er du kanskje klar over at Jakob er det samme som Israel?  1 Mos 32,28 > Jes 10,21 Mi 2,12 - Han var far til Josef som ble Marias mann (Matt.1.16) - Dette er litt innviklet å forstå ser du... 1 Mos 43,8:  Da sa Juda til sin far Israel: «Send gutten med meg! La oss bryte opp og dra av sted, så vi kan leve og ikke dø, både vi, du og barna våre.  9 Jeg skal garantere for ham, du kan kreve ham igjen av min hånd. Kommer jeg ikke tilbake med ham og stiller ham fram for deg, vil jeg være skyldig for deg hele mitt liv.

Ehh.. det er jo en litt merkelig teologi at Israel er Josefs far som ble Marias mann, kvinnen som ble ble Jesu mor?

Hvilken teologi man tror på kommer litt an på øyet som ser, og så får vi ta det derfra?

Kommentar #56

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

The Messiah was to spring from the Jews

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ehh.. det er jo en litt merkelig teologi at Israel er Josefs far som ble Marias mann, kvinnen som ble ble Jesu mor?

Jo, det er litt merkelig teologi. Men det er vel heller ikke det NT sier?

Jakob – som fikk navnet Israel – var sønnen til Abraham og Sara. Han er beskrevet i Matt 1:2. Mange slektsledd senere, kommer det en annen Jakob, og han var far til Josef, Marias mann. Han nevnes i Matt 1:16, som du sier, men han ble ikke kalt Israel. Navnet “Jakob” har heller ikke betydningen “Israel”:

Jacob (hebraisk: יַעֲקֹב, Yaʿakov, i betydningen “hæl” eller “beintrekker” … (Wikipedia).

Så NT hevder vel ikke at “Israel er Josefs far som ble Marias mann” – men at Jakob, sønn av Mattan, er Josefs far (Matt 1:15-16)?

Når det gjelder skriftstedet vi diskuterte, Joh 4:22, står det jo heller ikke at frelsen kommer fra Israel – men at den kommer fra jødene. Så jeg ser fortsatt ingen overbevisende grunner til at det klassiske synet trenger noen omfattende revidering. De betydningene jeg har pekt på, ser i hvert fall uansett å være svært relevante:

John 4:22 : Clarke's Commentary on the Bible:

Salvation is of the Jews – Εκ των Ιουδαιων εστιν, Salvation is from the Jews. Salvation seems here to mean the Savior, the Messiah, as it does Luke 2:30; Acts 4:12 : and so the woman appears to have understood it, John 4:25. The Messiah was to spring from the Jews – from them, the preaching of the Gospel, and the knowledge of the truth, were to go to all the nations of the world. It was to the Jews that the promises were made; and it was in their prophetic Scriptures, which the Samaritans rejected, that Jesus Christ was proclaimed and described. See Isaiah 11:3. John 4:22 : Vincent's Word Studies:

Salvation (ἡ σωτηρία)

The word has the article: the salvation, promised and to be revealed in Christ.

Is of the Jews

Rev., rightly, from the Jews (ἐκ). Not therefore belongs to, but proceeds from. See Genesis 12; Isaiah 2:3; Micah 4:2. Even the Old Testament idea of salvation is bound up with Christ. See Romans 9:4, Romans 9:5. The salvation is from the Jews, even from that people which has rejected it. See on John 1:19. On the characteristic is from, see on John 1:46. The passage illustrates John's habit of confirming the divine authority of the Old Testament revelation, and of showing its fulfillment in Christ.
Kommentar #57

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Alle profetene har talt om disse dager

Publisert rundt 7 år siden

Morgan Lindstrøm: Når det gjelder skriftstedet vi diskuterte, Joh 4:22, står det jo heller ikke at frelsen kommer fra Israel – men at den kommer fra jødene. Så jeg ser fortsatt ingen overbevisende grunner til at det klassiske synet trenger noen omfattende revidering. De betydningene jeg har pekt på, ser i hvert fall uansett å være svært relevante
___________________________________________________________

Du argumenterer jo bra! Nå er NT bare en oppgradering av GT, og alle evangelistene støtter seg til profetene, det samme gjør Jesus i Luk.24.25-27 og v44-45 og

Apg 3,24:Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager.

Sier du at det var en annen Jakob som var Josefs far, ja da snakker vi vel om en annen Jesus også da? 

2 Kor 11,4

Det stemmer at Mattan var Jakobs far, men hvem er Mattan? (Matt.1.15) Meg bekjent har navn lett for å være lignelser for land. 1.Mos.36.8:

Esau slo seg da ned i Se'ir-fjellene. Esau, det er Edom - … Edom er vel i dag det samme som Jordan?

1.Krøn.1.34: Abraham fikk sønnen Isak. Isaks sønner var Esau og Israel

Det var vel Esau og Jakob?

1.Mos.25.21... Rebekka, hans kone, ble med barn. 22 Men da barna sloss med hverandre inne i henne, sa hun: «Hvorfor hender det meg noe slikt?» Og hun gikk for å søke råd hos Herren. 23 Herren sa til henne:
«To folkeslag er i ditt morsliv,
to folk skal skilles før de blir født.
Det ene blir sterkere enn det andre,
den eldste skal tjene den yngste.»
24 Da tiden kom og hun skulle føde, var det tvillinger i morslivet hennes. 25 Den første som kom, var rød og hårete som en fell over hele kroppen. De kalte ham Esau. 26 Så kom broren; han holdt Esau i hælen med hånden. Derfor kalte de ham Jakob.

Nei, det står ikke at frelsen kommer fra Israel, men fra jødene, men nå står det heller ikke at Israel er jøder, men at rett jøde er den som ikke er jøde i det ytre men i hjertet. Derfor kommer også hælen opp, 1.Joh.3.8: Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.

Åp.12.4: Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.

Jeg regner ikke med at Jesus er født enda, for det står at det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarer seg. I følge 2.Tess.2.2 skjer dette på Herrens dag.

I følge Bibelen har mange av navnene også kallenavn eller tilnavn, og da begynner det å bli litt småmorsomt.

Apg.1.23: Og de stilte fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas med tilnavnet Justus

Kol.4.11: Jesus, som har tilnavnet Justus, hilser også…

Apg.15.22... Judas, også kalt Barsabbas

Apg.4.36: Og Josef, som av apostlene hadde fått tilnavnet Barnabas, det er utlagt: formaningens sønn, en levitt, født på Kypern, som eide en aker, solgte den og bar frem pengene og la dem for apostlenes føtter...

Apg.14.12: Og de kalte Barnabas Jupiter og Paulus Merkur

Apg.15.37: Barnabas ville også ta med Johannes som kaltes Markus

Og slik kan en fortsette, så og gjøre rede for navn i Bibelen blir en nokså håpløs affære?

En kunne også tatt med historien om da Josef tok med seg Jesus og moren til Egypt da Herodes lette etter ham, da han ble lurt av vismennene ble han så sint at han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene; Matt.2.17: 17 Da ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia:
          
    18  I Rama høres skrik,
           gråt og høylytt klage:
           Rakel gråter over barna sine
           og vil ikke la seg trøste.
           For de er ikke mer.

Hvordan forholder det klassiske grunnsynet seg til dette? Jeg har aldri fått noe svar på hvordan Rakel sine barn kunne leve på Jesu tid, dersom vi skulle følge slekten frem til Jesu fødsel? Jeg har heller aldri fått noe svar på hvorfor Jesus fikk navnet Immanuel (Matt.1.21-23, Jes.7.14-16) - og det var for at oppfyllelsene skulle gå riktig for seg?

Til slutt vil jeg oppsummere litt hva som står om de to folkeslagene Esau og Jakob hos 4.Esra 6.5:

før den tid som nå er, var planlagt, før de som nå synder, hadde fått sine onde planer tilintetgjort, og før jeg hadde satt mitt segl på dem som har samlet troens skatter. 6 Ved meg, og ved meg alene er alt blitt til. Og bare jeg kan bringe verden til en ende.» 7 Da spurte jeg ham: «Hvor lenge vil det gå mellom hver tid? Når slutter den første? Når begynner den neste?» 8 Engelen sa: «Så lenge som fra Abraham til Abraham. Han var stamfar til Jakob og Esau, og da de ble født, var det Jakob som holdt Esau om hælen med hånden. 9 Esau står for denne verdens slutt, og Jakob for begynnelsen på den kommende.10 Dersom slutten på et menneske er hælen, og hånden er begynnelsen, da skal du ikke spørre mer, Esra.»

PS: Du kan jo også lese fra Sak.14. (Den siste krigen, 8 Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter. 
9 Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett. - Så frelsen kommer nok fra Kanaan- det er det himmelske land) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #58

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

?

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Dette dere holder på med er det samme som det judaistene holt på med, det er greit med Jesus, men dere må la dere omskjære.

Det er Ham som omskjærer nå.

Les tråden igjen Kjell Bjørn.

Kommentar #59

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Tenk hvilken glede å bli omskåret på hjertet, kjenne at Guds Ord lever og virker i våre liv.

Jeg syntes den åndelige omskjærelse er en kjærlighetserklæring til sin Skaper, at det kjennes og merkes i hjerteroten at Gud bor der.

Skikk dere ikke lik verden, søk ikke verden, men søk Gud i alt, så vil også Gud i alt være vår Hyrde og Konge,

hvordan skape den Guddommelige karakter i vårt sinn og vårt hjerte,

hvordan gå på vannet, uten å gå under,

hvordan se Guds Ord som rett og rettferd.

Nødvendigvis må det en omskjærelse til,

om vi søker bredden, dybden, sannheten, veien og livet.

Vi vet at mennesker faller fra, blir kald eller lunken, tilbake til verden,

-i egenferd-,

Rettferd: Elske Guds Ord som seg selv og sin neste. Kjærlighetens drivkraft er sterk til all god gjerning, kjærligheten lyver ei ikke,

verdt å elske,

verdt våre krefter

tårer

for himmelen venter, tilbake til Gud.

Endelig hjemme, i Edens vakre Hage.

Denne dagen er ikke langt unna, vi vet bare ikke når, men strekker vi ut "hånden" er vi der.

:-)

Amen!

Ja, for Han er her, i teksten her under er Jeg, Jesus selv .. .

Jes 65,1-2a Jeg bød mig frem for dem som ikke spurte; jeg var å finne for dem som ikke søkte mig; jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt med mitt navn:

Se, her er jeg, her er jeg!

Jeg bredte ut mine hender hele dagen, .. . 

Kommentar #60

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Det er sikkert riktig?

Publisert rundt 7 år siden

Leif Gunnar:

Ja, for Han er her, i teksten her under er Jeg, Jesus selv .. .

Jes 65,1-2a Jeg bød mig frem for dem som ikke spurte; jeg var å finne for dem som ikke søkte mig; jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt med mitt navn:

Se, her er jeg, her er jeg!

Jeg bredte ut mine hender hele dagen
______________________________________
_________________

1.Joh 4,12: Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss...

Apg.13.33: det har Gud oppfylt for oss som er barna deres, da han reiste opp Jesus. Slik står det også skrevet i andre salme: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag.

Ef.2.11: Dere, som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd. 12 Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. 13 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod.

Din kommentar: Se, her er jeg, her er jeg!

Svar:

2.Mos.33.20: Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.»

Matt.11.27: Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Faderen, og ingen kjenner Faderen, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.
Joh.1.18: Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.
Joh.5.36: Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg. 37 Ja, Far som har sendt meg, har selv vitnet om meg. Hans røst har dere aldri hørt, hans skikkelse har dere aldri sett, 38 og hans ord lar dere ikke bli værende i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. 39 Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg! 40 Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv.

Joh.6.46: Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far…

Så har vi et merkverdig utsagn som du jo kan grunne litt over…?

Joh.14.8: Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’?

Kommentar #61

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Tror du alene kan fortsette å grunne for deg selv og med det setter jeg punktum. For i kjød kan man kun se det man selv vil se.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere