Helge Simonnes

928

Kristen arv scorer høyt i folket

Dagfinn Høybråten hevder kristen virksomhet sliter i en motkonjunktur. Men kan det være en renessanse for kristne verdier i samfunnet?

Publisert: 19. feb 2013

Human-Etisk Forbund har lenge kjempet en hard kamp for at henvisning til nasjonens kristne forankring skal ut av Grunnloven. Når Vårt Land gjennomfører en undersøkelse som viser at 63 prosent av det norske folk vil at Grunnloven fortsatt skal ha et verdigrunnlag som baserer seg på «en kristen og humanistisk arv», så er det spørsmålsstillingen som er feil i følge forbundet.

Informasjonssjef Jens Bruun-Pedersen var raskt ute med en twittermelding i dag tidlig. Det er lett å skjønne. Resultatet av målingen er en kraftig nesestyver for Human-Etisk Forbund.

Arbeiderpartiet var tidligere i år raskt ute med å skyte ned deler av Stålsettutvalgets innstilling. Utredningen inneholdt et appendiks. 13 av 15 utvalgsmedlemmer tok til orde for å fjerne henvisningen til kristen tro i Grunnloven. Den nye paragrafen kom inn som følge av det store forliket om forholdet mellom stat og kirke. Dette ble ferdigbehandlet i Stortinget så sent som i 2012. 

Arbeiderpartiet vil ikke ha noe av dette skal tukles med nå. Lederen i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Marianne Aasen tar Vårt Land-undersøkelsen som et tegn på at Arbeiderpartiet har fanget opp folkemeningen på en god måte.

At flertallet for «kristen arv» er så tydelig, overrasker nok mange. Senest i går hevdet tidligere KrF-leder Dagfinn Høybråten i Vårt Land at kristen virksomhet sliter i en motkonjunktur. Muligens har han rett når det gjelder organisert kristen virksomhet, men i samfunnet forøvrig er det tegn som tyder på at folket er blitt mer bevisste på å holde på et kristent verdigrunnlag.

I går kveld ble det holdt et seminar på Litteraturhuset i Oslo under vignetten «Gud er tilbake». Møtelokalet var stappfullt. «En svale gjør ingen sommer», men det er grunn til å legge merke til den fornyede interessen for religiøse spørsmål.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

raskt ute

Publisert nesten 8 år siden

Jens Brun Pedersen var raskt ute skriver Simones....det vil jeg tro er helt naturlig. Enhver som selger en vare ( budskap) sant eller ikke, er avhenging av "troverdighet" i markedet.  Denne troverdighet som man har brukt år på bygge opp, skades av tall som sier at det ikke stemmer og det kan jo også bety at varen man selger ikke er så bra som hevdet. 

Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
At flertallet for «kristen arv» er så tydelig, overrasker nok mange. Senest i går hevdet tidligere KrF-leder Dagfinn Høybråten i Vårt Land at kristen virksomhet sliter i en motkonjunktur. Muligens har han rett når det gjelder organisert kristen virksomhet, men i samfunnet forøvrig er det tegn som tyder på at folket er blitt mer bevisste på å holde på et kristent verdigrunnlag.

Redaktøren bør merke seg at Høybråten er et synkende skip, en dalende stjerne som ledet sitt parti støtt og sikkert frem til sperregrensen. Han burde ha mistet sin kraft som åndelig veileder etter den prestasjonen. Når Høybråten sier han strever i motbakke er det antagelig noe av det mest sannferdige den mannen har sagt.

Folkereligiøsiteten har en helt annen oppslutning enn politiske partier. I den forbindelse gjelder det at man forsøker å bygge på denne slik at man får den fortjeneste som er mulig å hente ut i samfunnsmessig gevinst. Det vil si at man nærmer seg folket med det man har på hjertet, men også opplyser fra sitt ståsted. Lederskapet består i å finne sitt handlingsrom.

Vår nasjon er samlet om de vesentligste elementene i vår kultur og vårt samfunn. Slik sett er vi forbausende homogene og samstemte.

Kommentar #3

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

– Denne arven står idag vesentlig uendret.

Publisert nesten 8 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
i samfunnet forøvrig er det tegn som tyder på at folket er blitt mer bevisste

– Ideer om frihet og sosial solidaritet, den selvstendige livsførsel, frigjøring av den individuelle moralsamvittighet, menneskerettigheter og demokrati, er en direkte arving av jødisk etikk angående rettferdighet og den kristne etikk angående kjærlighet. Bibelen fremviser en rekke etiske dimensjoner (sinnelagsetikk, regeletikk, konsekvensetikk, empatisk etikk – og er åpen for ulike typer politiske filosofier. Noe av det som skiller kristen tro fra andre "religioner" er samtidig fraværet av religiøse lover og politikk.

– Denne arven står idag vesentlig uendret, til tross for kontinuerlig kritisk tilegning og nytolkning.

- Mvh.

Kommentar #4

Even Gran

18 innlegg  59 kommentarer

Hvor er kristendommen i å høvle over 30 prosent av befolkningen?

Publisert nesten 8 år siden

Hvorfor er det så vanskelig å forstå hva dette handler om Simonnes? Det er da ingen nyhet at et flertall i Norge er kristne. Denne saken har alltid handlet om det er legitimt å bruke dette flertallet til å høvle over alle de andre. 

Jens Brun-Pedersen uttaler seg om dette til Fritanke.no i dag:

– Når de kristne gang på gang kommer med dette kjøttvektargumentet om at «de er flest og derfor kan kjøre på som de vil», så viser de at de ikke har skjønt hva dette dreier seg om. Det handler om fellesskap og inkludering av alle som bor i Norge. Det handler om en grunnlov som bør favne alle. Selv om 99 prosent av Norges befolkning ønsket seg en kristen grunnlov, så burde den ha vært livssynsnøytral av hensyn til den siste prosenten, sier Brun-Pedersen.

Norge vil aldri få likebehandling på livssynsområdet før vi er kvitt den flertallsarrogansen som nærmest virker programmert inn i ryggmargen på dere. 

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9051

Kommentar #5

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

- Den var relativt ny

Publisert nesten 8 år siden
Even Gran. Gå til den siterte teksten.
Det er da ingen nyhet at et flertall i Norge er kristne. Denne saken har alltid handlet om det er legitimt å bruke dette flertallet til å høvle over alle de andre.

- I dag er samfunnet blitt mer og mer sekularisert og et flertall anser seg ikke som religiøse. Protestantismen har allikevel hatt en sterk innflytelse på norsk kultur og samfunn og mange av dens verdier og tradisjoner lever videre selv blant ikke-religiøse i sekularisert form. Link

- Mvh. 

Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Protestantismen har allikevel hatt en sterk innflytelse på norsk kultur og samfunn og mange av dens verdier og tradisjoner lever videre selv blant ikke-religiøse i sekularisert form.

Denne påstanden burde jo være ukontroversiell. Likevel er vi mange som deler dagens rådende verdier uten at vi føler noen kristen identitet. De idehistoriske røttene til dagens verdier er også i høyeste grad diskutable. I praksis medfører det små problemer hvor kristne verdier innpasser seg i vårt felles humanistiske og demokratiske verdigrunnlag, men det er ikke vanskelig og se for seg problemstillinger rundt oppslutning om grunnloven når vårt felles verdigrunnlag blir knyttet så sterkt til et bestemt livssyn.

Det er også betenkelig at grunnloven påtar seg rollen som fasit i en pågående idehistorisk diskusjon.

Kommentar #7

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

- Nettopp.

Publisert nesten 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Likevel er vi mange som deler dagens rådende verdier uten at vi føler noen kristen identitet.

- Pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, er oppgitt over at dette brukes som argument for at Grunnloven fortsatt må ha en kristen forankring. Det er jo ingen nyhet at flertallet i Norge er kristent. (?)

- Så sier han videre;- Kristne kan ikke kjøre over et så stort mindretall.

- Altså konkluderer han her på feil grunnlag.

- Mvh.

Kommentar #8

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

- Dette viser jo at de fleste som gjerne vil beholde nasjonens kristne forankring, bekjenner seg ikke til den kristne tro – men de vil allikevel beholde den. Det kan være av ulike grunner - Islams inntog er nok en av dem.

- Mvh.

Kommentar #9

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Kulturkristen?

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Islams inntog er nok en av dem

Jeg er nok kanskje en av disse, hva skulle man kalle det, "kulturkristne."

Hvis alternativet er fremmarsj av islams fryktelige lære, vil jeg gladelig omfavne min rolle som kulturkristen.

Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
- Dette viser jo at de fleste som gjerne vil beholde nasjonens kristne forankring, bekjenner seg ikke til den kristne tro – men de vil allikevel beholde den. Det kan være av ulike grunner - Islams inntog er nok en av dem.

Dette har du sikkert rett i. Som Haug beskriver i sin siste kommentar, er det nok mange som oppfatter denne kristne grunnlovsgarantien som et nødvendig bolverk mot innføring av sharia i Norge.

Likevel burde det være mulig å innta mer prinsippielle holdninger til teksten i en grunnlov og ikke bare bygge teksten på slike situasjonsbestemte forhold.

Målet med grunnloven burde være å knytte mennesker med forskjellig livssyn til vårt felles verdigrunnlag. Det kan ikke gjøres ved en slik eksklusiv grunnlovsmessig behandling av et bestemt livssyn.

I motsetning til f.eks Haug mener jeg at det er helt legitimt å arbeide for kristen innflytelse i samfunnet, men å grunnlovsfeste den er i prinsippet det samme som hva det Muslimske Brorskapet prøver på i dagens Egypt.

Kommentar #11

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
men å grunnlovsfeste den er i prinsippet det samme som hva det Muslimske Brorskapet prøver på i dagens Egypt.

- Kanskje dem en gang også vil prøve seg her til lands?

- Jeg tror det kan være lurt å beholde nasjonens kristne forankring.

- Mvh.

Kommentar #12

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Humanetikkens glemmebok.

Publisert nesten 8 år siden

For all del. Humanetisk forbund har all rett i sin eksistens.

Det er på ingen måte tvang å tro Gud i landet vårt. Og forbundet er sikkert et behov for ikke troende.

Jeg skulle bare ønske meg litt mer ettertanke rundt oppbyggingen av vårt samfunn ,og de gaver også humanetikere har mottatt fra den kristne kulturarv.

Når de ønsker et samfunn uten denne, bør de ikke da stille seg noen dypere mer grunnleggende spørsmål enn hva de pr. i dag bygger sin argumentasjon på?

Vi kan starte med tidregningen,.. vil de endre den ?

Vil de bort fra 7-dagers uke, slippe hviledagen som en lovfestet rettighet? Hvillket forhold vil de ha til å snakke sant? -Vil de være uten påskeferie, pinseferie, juleferie + gaver ... ja ... listen med gode gaver fra vår kristne kulturarv er lang og grunnleggende i vårt samfunn.

jeg synes både Humanetisk forbund og Stålset-utvalget bør komme med en redegjørelse på et langt mer grunnleggende plan om hvordan landet vårt skulle se ut med deres livs-syn enn hva man i dag hører fra dem.

Jeg har mange ganger undret meg over hvordan man kan behandle gaver fra Herren som en ala-carte-meny.? ..bruk det som "passer" og kast resten?

Nei nei.. jeg tror ikke de til syvende og sist vil være uten Herren når de får tenkt grundig nok.

Jeg tror også de ønsker at de mennesker de møter på sin vei har kristne grunnleggende karakterer, sjelsliv og samvittighet. 

Kommentar #13

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Agurknyhet

Publisert nesten 8 år siden

Man må være rimelig evneveik for ikke å se at når over sytti prosent av folket er medlemmer av Den norske kirke så er det et overveldende flertall for denne kirken og dens ståsted og arv. Like fullt ser det ut til at det er nok evneveike folk som hevder noe helt annet. 

Det som dog kunne vært interessant var å se hvor mange ikke-kristne som mener dette. Dog spørs det om det er noen vits i å spørre denne lille gruppen i vårt land. For selv med muslimer, jøder, budhister og ikke-troende blir denne gruppen marginal i dette landet.

Så får fremtiden vise hvordan flertallet forvalter sin arv og ikke minst hvordan de behandler de som ikke er kristne. 

Kommentar #14

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

- Vi prøver igjen

Publisert nesten 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det som dog kunne vært interessant var å se hvor mange ikke-kristne som mener dette

- I dag er samfunnet blitt mer og mer sekularisert og et flertall anser seg ikke som religiøse. Protestantismen har allikevel hatt en sterk innflytelse på norsk kultur og samfunn og mange av dens verdier og tradisjoner lever videre selv blant ikke-religiøse i sekularisert form. Link

- Dette viser jo at de fleste som gjerne vil beholde nasjonens kristne forankring, bekjenner seg ikke til den kristne tro – men de vil allikevel beholde den.

- Mvh.

Kommentar #15

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Vårt Lands bløff

Publisert nesten 8 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Når Vårt Land gjennomfører en undersøkelse som viser at 63 prosent av det norske folk vil at Grunnloven fortsatt skal ha et verdigrunnlag som baserer seg på «en kristen og humanistisk arv», så er det spørsmålsstillingen som er feil i følge forbundet. Informasjonssjef Jens Bruun-Pedersen var raskt ute med en twittermelding i dag tidlig. Det er lett å skjønne. Resultatet av målingen er en kraftig nesestyver for Human-Etisk Forbund.

Vårt Land har stilt et upresist og unyansert spørsmål på den ene siden, og har valgt å tolke dette på en typisk flertallsarrogant (ja, nettopp ukristelig) måte på den andre. Det har jeg skrevet en egen kommentar om her: Vårt Lands bløff.

Det er trist at Vårt Land dermed også har sviktet egne journalistiske verdier.

Lars Gule

Kommentar #16

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Leter etter støttende argumenter

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
- Dette viser jo at de fleste som gjerne vil beholde nasjonens kristne forankring, bekjenner seg ikke til den kristne tro – men de vil allikevel beholde den.

Nå viser vel ikke nødvendigvis en link til Wikipedia veldig mye. Man kan som kjent være sekulær religiøs så det å være sekulær fordrer ikke at man er ikke-religiøs.

Det er vel heller ikke slik at selv om religiøse gjennfinner mye av det mange i dag deler av kulturoppfattninger i egen religion så er roten til disse å finne kun i deres religion.

At religionen har hatt sin innflytelse er noe vi alle erkjenner. Men når det er sagt kan man heller ikke kaste over bord at historien også er skrevet ut fra tanken om at nettopp religionen har vært den som endret samfunnet. Man har langt på vei ikke giddet å lete etter eller nedtegne andre årsaksforklaringer.

Hvor religiøse mennesker i Norge har vært opp gjennom tidene er vel heller ikke helt klart. Vi ser jo i dag at en stor majoritet gifter seg, døper sine barn og blir begravet i Den norske kirke. Like fullt argumenterer du jo med at veldig mange av disse menneskene, selv med sitt medlemsskap i Dnk, ikke er troende.

Slik vris virkeligheten og historien skrives ut fra sannheter som langt fra er godt fundert eller kartlagt.

Noen diskusjon om dette vil nok hele tiden være preget av hvor vi leter etter støtte for våre argumenter. Så langt med tanke på hvem som har skrevet historien vil nok de kristne finne gode argumenter for sitt syn i sin religion. Det er ikke derav sagt at dette er det riktige svaret. 

Kommentar #17

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

- Hva med litt rederlighet?

Publisert nesten 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Hvor religiøse mennesker i Norge har vært opp gjennom tidene er vel heller ikke helt klart. Vi ser jo i dag at en stor majoritet gifter seg, døper sine barn og blir begravet i Den norske kirke. Like fullt argumenterer du jo med at veldig mange av disse menneskene, selv med sitt medlemsskap i Dnk, ikke er troende.

- Dette er noe de aller fleste vet, man er ingen kristen selv om man gifter seg, døper seg og begraver seg i Den norske kirke. Man blir videre heller ikke frelst av et medlemsskap i Dnk. Sannheten er dessverre en helt annen;- Norge fremstår i dag som et av verdens mest ensidig sekulariserte og gudsfiendtlige nasjoner.

- Et flertall anser seg altså ikke som religiøse. Og når meningsmålingen Norstat har gjennomført ikke baserer seg på noen spesielt utvalgte kanditater, men på et tverrsnitt av befolkningen, slik en meningmåling skal gjennomføres - er det rart med det hele; Det er ikke bare de kristne som vil beholde nasjonens kristne forankring (noe jeg tror skyldes Islams inntog)

- Brun-Pedersen konklusjon blir også da feilaktig; Det er jo ingen nyhet at flertallet i Norge er kristent.Kristne kan ikke kjøre over et så stort mindretall,

- Mvh.


Kommentar #18

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Nå viser vel ikke nødvendigvis en link til Wikipedia veldig mye

- Neivel da - tror vi like greit avslutter her.

- Mvh.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere