Randi TunIi

10

Er mystikk for alle?

Publisert: 17. feb 2013

Mystikk er noe som fins i alle religioner, men jeg kommer bare til å holde meg til den kristne.

Mystikk er å få oppleve en nærhet til Gud, være ett med Gud, få kjenne at Guds rike er kommt nær.

Man opplever en direkte opplevelse med Gud, og ønsker å bare dras enda nærmere til Hans hjerte.

Mystikken kan være meditativ eller ekstatisk. Vi kan oppleve Gud åpenbarer seg ved å meditere på Guds inspirerende skrifter enten fra bibelen eller fra andre helliges/kristne skrifter. For Guds hellige Ånd sluttet ikke å virke med apostlene, men har vært med oss gjennom hele historien.

 Hva menes med at Guds rike har kommet nær, slik Jesus forkynte mange ganger. For en mystiker så vil det ordet være akkurat det de opplever. Man kjenner Guds rike har kommet nær.

" Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si. Se her eller der er det. For se. Guds rike er inne i dere." (Luk 17:20 )

 Jesus forkynner at han er det Sanne Lys som har kommet til verden."Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden." ( Joh 1:9) Jesus sier han er livets brød :33Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.»Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.»Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste. ( Joh. 6:33) Jesus sier han er Livets Vann. "Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» ( Joh. 4 14) Det å kjenne Jesus og få være ett med Jesus gjalt ikke bare Jesu disipler, men alle som kommer til tro på Jesus. "Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg.Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg" ( Joh. 17:20 )

Om vi mediterer på disse skriftstedene som sier noe av hvem Jesus er, så kan også de skriftstedene bli gjort levende for oss.

Men vi kan også ved å bare overlate oss til Gud få oppleve en bønn ved bare å "se Gud". Være i Guds nærvær. Legge vekk alt vårt eget. La oss fylles av noe større. En bønn som er ren kjærlighet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi lengter etter mer fra Gud. At Gud skal oppfylle oss helt, slik at Han vokser og vi avtar. 

Noen kan under stille bønn oppleve overnaturlige opplevelser. De må aldri være drivkraften, de bør egentlig ikke være noe viktig. Overnaturlige hendelser er interessante, men det må være Gud og hvem Han er, som er det som driver oss.

Det handler om å være med vår beste venn, og være til for Han. La vårt hjerte lengte etter at vi blir mer lik Han, som er vårt forbilde. Hva er det egentlig Gud vil med vårt liv? Hvor nære vil Han at vi skal komme til Han? Det står i bibelen: Gud er Kjærlighet. Hva kan vi lære av Gud? Hva betyr Guds Kjærlighet? Kan Gud vise oss det fra vårt hjerte, fordi Han har kommet inn i vårt liv? Eller kan vi bare finne Gud på utsiden?

Det handler ikke om å føle. Det handler om å få en visshet om hvem Gud er. Og å elske Gud enda mere, fordi Han elsket oss først, fordi Han er Kjærlighet.

Det handler om å sette Gud framfor alt annet. Den Gud vi tror vi fikk på innsiden da vi lot Lyset flytte inn. "Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. " (Joh. 3:20) Det kan vi godt gjøre uten å føle. Vi kan bruke vår visshet. Og Gud taler til oss selv om vi ikke kan høre det ved våre sanser, Gud taler til vårt hjerte, den gode jord, slik at ordet vil vokse og gjøre at vi kan bære god frukt.

Vi blir ett med Gud, slik Sønnen er ett med Faderen. Slik at vi vil handle slik Kjærligheten vil handle. For størst av alt er Kjærligheten.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Hva tror du at du har som jeg skulle ville hatt?

Spørsmålet er vel heller hvorfor du satser på at du får i en senere eksistens, det du er ment å ha nå? Jeg kan ikke for alt i verden forstå slik tankegang.

Kommentar #152

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er vel heller hvorfor du satser på at du får i en senere eksistens, det du er ment å ha nå? Jeg kan ikke for alt i verden forstå slik tankegang.

Hva mener du? Jeg satser absolutt ingenting på en senere eksistens, hvor har du det i fra?

Kommentar #153

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du? Jeg satser absolutt ingenting på en senere eksistens, hvor har du det i fra?

Så hva er himmelriket for deg, og hvor finner vi det?

Kommentar #154

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Så hva er himmelriket for deg, og hvor finner vi det?

Himmelriket er inni oss! Der Gud er er også himmelriket.

Kommentar #155

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Himmelriket er inni oss! Der Gud er er også himmelriket.

Men hvordan står det seg mot idèen om sonofferet for verden? Mener du at det er Jesus sin død og oppstandelse som gjør oss i stand til å kunne realisere himmelriket i oss selv?

Kommentar #156

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Men hvordan står det seg mot idèen om sonofferet for verden? Mener du at det er Jesus sin død og oppstandelse som gjør oss i stand til å kunne realisere himmelriket i oss selv?

Jeg snakker ikke om et himmelrike i oss selv, der trenger man sikkert ingen Jesus.

Jeg snakker om Guds rike som er inne i oss. Der Jesus er Herre. Og ja, Jesus måtte dø for våre synder slik at vi kunne bli hellige, slik Gud er hellig. Det er et himmelrike hvor alt bare er godt, alt bare er Kjærlighet, alt bare er en fred over all forstand, hvor alt er hellig og rent. Ingenting urent kan være i det riket.

Kommentar #157

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Jeg snakker ikke om et himmelrike i oss selv, der trenger man sikkert ingen Jesus.

Jeg snakker om Guds rike som er inne i oss. Der Jesus er Herre. Og ja, Jesus måtte dø for våre synder slik at vi kunne bli hellige, slik Gud er hellig. Det er et himmelrike hvor alt bare er godt, alt bare er Kjærlighet, alt bare er en fred over all forstand, hvor alt er hellig og rent. Ingenting urent kan være i det riket.

Du snakker ikke om et himmelrike i oss selv, men et himmelrike som er inne i oss..? Men dette skjønner jeg ikke noe av. Spesielt ikke idèen om at man trenger Jesus. Det er ingenting som tyder på at noe slikt er tilfelle. Kan du fortelle meg hva du legger til grunn for en slik påstand? Jeg kjenner nemling ingen Jesus, og har overhodet ingen forståelse om hvorfor jeg burde kjenne denne fyren.

Kommentar #158

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner nemling ingen Jesus, og har overhodet ingen forståelse om hvorfor jeg burde kjenne denne fyren

Du kan da ikke være så fjern at du aldri har hørt om Jesus? Jeg tror du har det, derfor bruker jeg ikke tiden min til å fortelle deg om han. At du ikke velger å tro på Jesus er ditt valg, og jeg respekterer det.

Kommentar #159

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Har diu ikke behovet

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Hva tror du at du har som jeg skulle ville hatt?

har du ikke et ønske om det ;-)

Ingen lever på åndelige opplevelser, det blir so å tro gourmet måltider er livgivende, det er de ikke, det er næringen i maten, enten måltidet er tørt og spartansk eller overdådig og i overflod er det ikke opplevelsen men evnen til å absorbere mineralene som teller.

Kommentar #160

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Ingen lever på åndelige opplevelser, det blir so å tro gourmet måltider er livgivende, det er de ikke, det er næringen i maten, enten måltidet er tørt og spartansk eller overdådig og i overflod er det ikke opplevelsen men evnen til å absorbere mineralene som teller.

Veldig godt sagt. For det er nettopp hva jeg opplever. Det handler ikke om de ekstatiske opplevelser, men om den særdeles gylne middelvei som er den stillferdige. Den som du nærmest må sitte og kjenne på, for å forstå at den er der. Som fundament er den ikke så mye å se på, men du verden så god den er for alt det som er bygget på den. 

Kommentar #161

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Du kan da ikke være så fjern at du aldri har hørt om Jesus? Jeg tror du har det, derfor bruker jeg ikke tiden min til å fortelle deg om han. At du ikke velger å tro på Jesus er ditt valg, og jeg respekterer det.

Det er mye jeg har hørt om, men som jeg ikke kjenner. For jeg har selvsagt hørt om Jesus. Jeg ser bare ikke hva den myten har av relevans for mennesket  i dag.

Kommentar #162

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Guds rike =

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
jeg kjenner til at Guds rike har kommet nær.

Det Lovede Landet = Israel = Himmelen = Paradis = Virkeligheten = Det Øvre =`Den Andre Siden = Spiritualiteten = Åndens Verden = Enheten = Kilden = Virkeligheten = Lyset = Eden etc, et kjært "sted" med ulike navn etter hvorfra det betraktes. Himmelen er ikke et sted, det er en oppnåelig tilstand.

I Gen 1:1 skapes denne tilstanden i Adam, derfor får han navnet Adam, han var den første Homo Sapiens oppnådde en himmelsk tilstand.
Du sier du "kjenner til at Guds rike er kommet nær", jeg sier deg at den som er i Guds rike tror hverken på Gud el Hans rike, en slipper det når en er der og den egenskapen er ens kvalitet.

Tror du på deg selv el kjenner du til deg selv?

Kjenner du til dine muligheter og høyere potensial i slik grad at de er blitt din virkelighet, el tror du bare på dem?

Ser du på Guds løfter fra avstand el sitter du midt oppe i dem realisert?

Kommentar #163

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Kun en vei til Edens hage

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Men hvordan står det seg mot idèen om sonofferet for verden? Mener du at det er Jesus sin død og oppstandelse som gjør oss i stand til å kunne realisere himmelriket i oss selv?

Spørsmålet er:  Hva er verden?  Det vi vet om verden er at det er et sted hvor ingen greier å leve uten å synde mot Gud.  Apgj 15, 10-11:

10 Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære? 11 Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de.»

Ingen greier å leve i verden uten å synde.  I en verden full av drap, tortur, der mennesket plages av krig, av uro, angst, bekymringer, hat mellom søsken, hat mellom nasjoner og religioner.  Og der alle synder mot Gud.

Så hva er verden.  Det er i alle fall et sted hvor mennesket ikke er i harmoni med seg selv og sine omgivelser.  Det er i alle fall ikke et sted hvor fred og kjærlighet dominerer.

Er verden et sted hvor Gud dominerer? Nei.

Er verden et sted hvor det onde dominerer? Ja.  I verden dominerer den onde.  Så hva er da verden?

Verden er det stedet hvor ånden til de som ikke tror - forblir i evig liv etter den ikke troendes fysiske død.

Adams synd førte til fall fra fred og harmoni hos Gud.  I Edens hage hvor fred, harmoni og kjærlighet for alle mennesker dominerte.  Der Gud dominerte og alle var syndfrie.  Ingen syndet i Edens hage før Adam.  Der finnes ikke krig, ikke tortur, ikke drap, ikke hat osv.  Kun den rene usiglige enorme kjærlighet.

Mennesket har havnet i verden i det som beskrives som er forårsaket av at Adam syndet.  Da havnet vi i verden - hvor alle synder osv.  Vi havnet et sted vi ikke ble skapt for og der vi opprinnelig ikke skulle være.  I den ondes varetekt.

Men Gud svikter ikke sin skapning som Han skapte i sitt bilde.  Derfor handler Gud i verden for å komme sine til unnsetning.  Men kjærligheten overvinner ikke fullt ut den ondes ondskap.  Så Gud kommer til de svake, der den onde har ingenting å hente.  Gud kommer med trøst, styrke, omsorg og med kjærlighet.  Gud trøster de svake som ikke elsker verden, med frelse og evig liv hos Gud.  For det eneste som overvinner ondskapen er troen på Gud og kjærlighetens kraft.

Guds budskap om frelse og evig liv hos Gud frister ikke de rike og mektige.  Og frister ingen av de som elsker verden.  Som elsker verdens matrialisme osv og alt det som fristeren greier å komme med av fristelser - fristelser som frister de som vil og skal ha sin lønn på jorden og ikke tror på evig liv i himmelen hos Gud.

Så hvordan kan mennesket komme seg vekk fra verden og tilbake dit hvor vi er i harmoni - hvor vi er i fred - der vi egentlig hører hjemme.  Gud laget først en vei for jødene som beskrives i Mosebøkene med utmarsjen fra Egypt.  Som en historisk hendelse og et bilde på hvordan utmarsjen fra verden til Eden hage skal være for de som vil og ønsker noe annet for seg og sine.  Enn et evig liv i verden.

Da tiden var inne, sendte Gud seg selv i vår skikkelse til verden.  Slik at de som vil bli fri fra verden har en vei å gå.  Den veien er Jesus Kristus.  Den veien er Jesu blod og sonoffer på korset.  Der vant Jesus for oss over dødsrikets krefter og satan tapte kampen der og da mot kjærligheten.  Kjærligheten vant over dødsrikets krefter.  For Gud som lot seg dømme til å bli torturert og nedverdiget på det groveste av mennesker - laget en vei til Edens hage for mennesket.  En helt utrolig kjærlighetshandling.  For Gud visste at da et menneske var på sitt svakeste, var satans kraft på sitt minste ovenfor mennesket.

Slik gikk det til at den enorme svakhet Jesus viste - forvandlet seg til å bli den sterkeste kraft.  Og slik vant kjærligheten over satans krefter.  For Jesus sier om himmelen.  Der er den svakeste den sterkeste og den sterkeste den svakeste.  Det synes jo vi er noen rare greier, for i verden er det stikk motsatt.  Gang på gang viser Gud hvor Han har sin kraft.  Han sier selv i Jesaja 57, 15 at Han bor i de nedbøydes hjerter.

I verden hvor satan hersker og synden florer osv bor satan hos de sterkeste.  Så satans svake punkt er makten over de svakeste og for overvinne dødsrikets krefter måtte Gud vise seg fra sin svakeste side for menneskenes skyld.  Gud måtte være svak for å bli sterk i satans rike - i verden.

Slik ble veien laget og seieren er endelig.  Satan eller Lucifer har ikke makt over de som tror - fordi Jesus kraft vokste seg sterkere enn Lucifers kraft.  Ved sin svakhet - ble Gud den sterkeste. 

For de som ikke tror er alt som før Jesu oppstandelse.

Den endelige seiren er ved Jesu 2. komme.  Da går verden under.  Da går det onde imperium under sammen med verden.  I det som kalles ildsjøen i Bibelen.

Da er kun Guds rike - eller Edens hage igjen.  Da er alle mennsker tilbake der vi hører hjemme.  I det jeg kaller den virkelige virkeligheten.  Der Gud hersker med sin enorme kjærlighet.  Der det er slutt på alle kriger, intet hat og hvor alle lever i fred og harmoni.

For oss i dag er veien til Edens hage kun den veien Jesus har lagt klar for oss.  Tro på Han og få evig liv hos Gud i Edens hage.

Kommentar #164

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er: Hva er verden?

Verden er alt som er til ved loven om årsak og virkning. Sannheten det som eksisterer ubetinget av denne lov.

Kommentar #165

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Den er så stillferdig

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
den særdeles gylne middelvei som er den stillferdige

at ofte så er den nesten umulig å registrere, ofte må hardt arbeid til for å finne den stillheten som kreves.

Abraham er den høyre veien -visdom som kommer i bølger, loving kindness -altruisme.
Isak er den venstre veien -forståelse av bølgekraften ved innsnevring, makt -egoisme.

Jacob er den gylne middelveien, senterlinjen el den øvre, bevissthet om begge og fundament for alt. Yesod (fundament) er rotordet til Yoshua (josef) og Yeshua (jesus). Denne "veien" er Kommunikasjon som begynner med sannhet og ender med fred, kompletthet, vakkerhet, rett fram et Herrevelde i et Kongerike opplyst av det guddommelige nærvær.

De  tre er grener og stammen på Livets tre, høyre og venstre arm med et våkent sinn og mykt hjerte midt i mellom, et lite hakk over, ikke over i rom, men over i kvalitet.

---

:-) det var dagens undervisning fra Bibelen som er Kabbalah -Abrahams, Moses og Profetenes lære for hvordan motta (Kabbalah) middelveien.  

Kommentar #166

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig i at det er visdom i de skjulte hemmeligheter Han har åpenbart for oss. Jeg vil si at vi må fremme de mysterier vi har fått åpenbart av Gud, slik at mennesker får oppleve Guds rike slik vi kan få det.

Vi (iallefall jeg) får avslutte Randi men jeg må få poengtere advarslen imot å kalle det vi har tilitt til og Guds ord for mystikk. Jeg tror det er djevelen som fører mystikkens tog inntil avgrunnens hull, det fordi det ikke er tro men mangel på tro.

Lykke til videre.

Kommentar #167

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Vi (iallefall jeg) får avslutte Randi men jeg må få poengtere advarslen imot å kalle det vi har tilitt til og Guds ord for mystikk. Jeg tror det er djevelen som fører mystikkens tog inntil avgrunnens hull, det fordi det ikke er tro men mangel på tro. Lykke til videre.

Nei, det nok ikke noe vits å diskutere ordet mysterier videre da vi har forkjellige føleleser for ordet.  Bare noen siste ord! :-)

Skulte åpenbarelser er kanskje ett bedre ord? Åpenbarelser om evangeliet som verden ikke forstår? Og når vi selv mediterer over skriften så kan vi selv få se skjulte skatter bli åpenbart for oss.  Guds ord blir levende. Korset er en dårskap for verden, men for oss er det veien til evig liv.

Det er ikke nødvendig å bruke ordet mysterier, men bibelen bruker det, og jeg syns det forklarer bra hva det betyr.

Nå er det mange mystikkere som er opptatt av å finne sin egen sannhet og som ser på seg selv som gud i et alt. Og mer forvirrede de er mer mystiske kjenner de seg sikkert.

 Ordet mystisk kan brukes på flere ting. Men det kan andre ord som Gud også. Vi må jo bruke ordet Gud selv om andre bruker Gud til en annen Gud enn den kristendommen står for.

Jeg tror Gud ønsker et nært og personlig vennskapsforhold til alle. Gjennom Jesus kan vi omgås med Gud, og vi vil se skriften åpenbarer seg og blir levende for oss der Jesus forteller hva han er for oss, et Liv i overflod, har det levende vann, fred over all forstand, det evige liv. Guds rike har kommet nær.

FOr som døperen Johannes sa: Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!

Eller

Jesus sa da til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere.

dette forstår ikke ikke-kristne mennesker hva det betyr, det ligger skjult for dem. Noe som Paulus kaller evangeliets mysterier, og Jesus sier:

 I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje.

Vi trenger alle å bli som små barn for å komme inn i Guds rike! :-)

Lykke til du også!

Kommentar #168

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Der sa du det :-)

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Åpenbarelser om evangeliet som verden ikke forstår

Du sier du ikke forstår hva jeg skriver, mine åpenbaringer er forvirrende, kan det da tenkes at årtsaken er at noe av verden fortsatt er i deg, den er noe som hindrer deg?

Slapp av, ta det helt med ro -å ha Verden i seg er helt normalt og slett ikke farlig, uvanlig el mystisk, det er slik vi er skapt.

Å være "av verden", ha sitt fokus i verden, vil si å ikke se de skjulte sider av Ordet, slik som vi på jorden ikke ser den andre siden av månen fordi den er uopplyst av solen, slik ser vi ikke automatisk hva Ordet skjuler uten hjelp fra Gud Lys. Den verdslighet som kommer til uttrykk i ateisme, religion, forretningsdrift, på jobben, og i alle andre aktiviteter vi driver med er ikke verdslighet i Bibelens betydning av ordet.

En verden er hva man føler på et nåværende tidspunkt, forhøyet oppfattet følelse fører til oppfatningen av en ny verden.

"Evangeliet" er uoppnåelig for verden, dvs den som har sitt fokus på fx kristne læresetninger, tradisjoner, sakramenter, symbolikk og annen aktivitet for å oppnå en god følelse og en salig stund, de vil ikke kunne motta evangeliet fordi de ikke har behov, de er oppfylt av gjøremål, aktiviteter og utøvelse av hva de tror vil frelse.

Evangeliet handler om å avsløre vårt verdslige fokus, nulle det ut slik at vi kan se forbi, for å oppnå et forbisyn må vårt normalsyn, det vi (verdslig) ser rett foran ansiket korrigeres til å oppdage Andre Siden, vårt indre øye må bygges, utvilkes og innstilles til å se det som ikke sees fordi vi står på "stedet" verden når vi ser.

Barn har åpne sinn, de mottar det du gir og er formabar til å bli slik som vi andre her i verden er, de programmeres til å se det vi ser og benevne det med de navn som er alment akseptert, etter en tid er de utviklet og lik oss andre.

Noen av oss ferdigutviklede kan da oppleve seg tom og uten livslyst, han kan da sette seg i et barns sted, ydmyke seg for at hans indre program er ufullstendig og at dèt er årsaken til tomhet, depresjon, manglende livslyst og en framtid som ser svart ut. Han kan åpne sitt sinn for den andre siden, det skjulte, det som ser svart ut men egentlig er rette siden sett fra Sola.
Bibelen er svarte bokstaver på hvitt papir, vårt verdslige liv likeså, undersøk som et barn de mysterier son enda ikke er opplyst og oppdaget og evangeliet blir ditt.

Selvsagt; er du oppfylt av aktiviteter, opptatt med gode ting og unngår de onde, beskjeftiget i den rette tro og holder deg unna den feile vil du  aldri oppnå sannheten, dèn er summen av begge og alt. Alle månens sider må opplyses før ens syn har blitt korrigert og Månen er opplyst på alle sine sider på samme tid.

Kommentar #169

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Å være "av verden", ha sitt fokus i verden, vil si å ikke se de skjulte sider av Ordet, slik som vi på jorden ikke ser den andre siden av månen fordi den er uopplyst av solen, slik ser vi ikke automatisk hva Ordet skjuler uten hjelp fra Gud Lys. Den verdslighet som kommer til uttrykk i ateisme, religion, forretningsdrift, på jobben, og i alle andre aktiviteter vi driver med er ikke verdslighet i Bibelens betydning av ordet

Verdslig er for meg noen som bare lever og ånder for jaget om å ha fysiske gjenstander og glemmer det viktigste som kjærlighet, glede og fred.

Du har din sannhet og jeg har min. Du svarte i klartekst litt lenger inn i denne her tråden, så jeg skjønner litt hva du tror på.

Jeg tror ikke på at jeg finner sannheten av å gå inn i mitt indre, i min ånd. Visst kan man finne gode føleleser og "sannheter" i den åndelige verden. Og de vil si det som kiler i vårt øre. Det er sikkert spennende å miste sitt ego for å bli fylt av det lys som man syns man finner på innsiden.

Og du kaller meg verdslig fordi jeg ikke vil ha noe av det.

Nå er det sånn at jeg opplever noe som er mye større enn meg selv som har flyttet inn i min Ånd, inn i mitt hjerte. Min Ånd er inntill Jesu Ånd. Så nære at jeg kan kjenne Jesu hjerteslag inntil mine hjerteslag.

Og Jesus velkomner meg inn til seg, eller jeg velkomner han inn til meg. Og jeg tar nattverd med Han. Drikker hans blod og spiser av hans kjød. Jeg får se hvem han er, og har jeg sett Jesus så har jeg sett Gud, for Jesus er Gud. Og han leder meg fram til Sannheten. Han gir meg en fred verden ikke kan gi. Han viser en kjærlighet til mennesker der han gikk i døden for hvert menneske. Fordi hans kjærlighet er så ren og hellig og fortsatt i all evighet skal være det, derfor kan ikke noe som ikke er kjærlighet slippe inn. Og vi mennesker synder imot kjærligheten hele tiden. Vi synder mot den fullkomne kjærligheten hele tiden. VI kunne ha gjort mere for mennesker som vi både kjenner og ikke kjenner. Gitt alt vi eier til de fattige, Prediket kjærlighetens budskap, og vist nåde og barmhjertighet mot alle vi møtte. Vi kunne ha leget de syke, hatt tro som flyttet fjell, fordi vi hadde så stor fortrøstning på Herren. Vi mangler SÅ mye for å ikke være ett med den fullkomne kjærligheten. Og den ønsker for alltid å være den fullkomne kjærligheten og vil beholde sin renhet. Om vi skulle flytte inn i den kjærligheten som vi er skulle den forvandles til hva vi ser på jorden. Menneskene skulle da ha forvandlet en fullkomne kjærligheten til noe menneskelig. En himmel full av svakheter og feil og egoisme.

Guds hellige himmel er og kommer alltid til å være hellig. Fullkommen i Kjærlighet. Det er i denne himmel Gud velkomner oss nå. FOrdi Han har funnet en vei for oss inn dit. Ved Jesus død på korset så tar han vår straff på seg. All vår synd har Jesus tatt. Så når vi kommer inn til Guds rike så gjennomsyrer Gud oss med sin Kjærlighet. Han forvandler oss med sin Kjærlighet og straffen for vår synd har han betalt.

Å rote inni seg selv er sikkert en berikelse for mange, og man kan sikkert finne mye interessant. Men når jeg har opplevd at Jesus har kommet til meg, og Han velkomner meg til Hans rike, til å bli ett med Han, til å få se hva som bor inne i Han. Han som er fullkommen i alt! Da blir dine sannheter ikke så interesante for meg. Jeg kjenner at jeg har funnet Sannheten, og ønsker å tilbe Han, framfor å bli selv en ubetydelig gud.

Kommentar #170

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Skulte åpenbarelser er kanskje ett bedre ord?

Unnskyld at jeg svarer her men dette må bare kommenteres. :-)

Ja, det er riktig og det er også hva Guds ord sier men skjult for dem som ikke holder Guds bud, de som holder Guds bud er det åpenbart for. No secrets.

så med en gang du følger Ham og ike menskebud får du åpenbart sannheten men kun om du gjør det fordi du søker Ham og Hans kjærliget.

Her er budene Gud har satt som et vitnesbyrd for om hvem man følger:

2 Mos 20,2-17

1. BUD:

Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. 3 Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

2. BUD:

4 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. 5 Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, 6 og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

3. BUD.

7 Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

4. BUD:

8 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. 11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

5. BUD.

12 Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig.

6. BUD.

13 Du skal ikke slå ihjel.

7. BUD:

14 Du skal ikke drive hor.

8. BUD:

15 Du skal ikke stjele.

9. BUD.

16 Du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din næste.

10. BUD:

17 Du skal ikke begjære din næstes hus. Du skal ikke begjære din næstes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noget som hører din næste til. 

Guds ord forteller at antikrist har endret disse bud ofr at menesker ikk skal tro Guds ord men helle til føleri/ mystikk i sin tro på Gud og slik får Satan menesker til å tilbe ham istedet for Gud. Det i den tro at de tror de tilber Gud.

Randi,bare se på muligheten og prøv Herren Gud, vår Skaper.

Kommentar #171

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
så med en gang du følger Ham og ike menskebud får du åpenbart sannheten men kun om du gjør det fordi du søker Ham og Hans kjærliget.

Nå tror jeg på frelsen gjennom Guds Nåde. At veien går gjennom korset og ikke gjennom å følge Guds bud til jødene. Da Jesus kom så forkynte han om den fullkomne loven. Der alt dreier seg om å elske Gud av hele sitt hjerte og hele sin sjel, og elske sin neste som seg selv. Det er å utvide mose loven med de 10 bud. For til og med om man sier dåre, så er man dømt av loven om å elske sin neste. Eller om vi går forbi en tigger uten å hjelpe denne tiggeren, så gjør vi imot hva samaritaneren som hjalp sin neste som lå langs veikanten.

De fleste menensker har en viss moral inne i seg, slik at samfunnet også har sine lover om at man ikke skal stjele, drepe, ha minst en dag fri fra jobben i uka, ikke lyge osv. Det er kjempebra. Og alt som er i budet Jesus sa om å elske sin neste som seg selv er en kjempebra regel for å få et bra samfunn. Men frelsen får man bare gjennom å tro på Nåden Gud ga, da Han ga seg selv for oss, fordi vi skulle få komme inn i Hans fullkomne himmel der fullkommen kjærlighet er. 

Kommentar #172

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Nå tror jeg på frelsen gjennom Guds Nåde. At veien går gjennom korset og ikke gjennom å følge Guds bud til jødene. Da Jesus kom så forkynte han om den fullkomne loven. Der alt dreier seg om å elske Gud av hele sitt hjerte og hele sin sjel, og elske sin neste som seg selv. Det er å utvide mose loven med de 10 bud. For til og med om man sier dåre, så er man dømt av loven om å elske sin neste. Eller om vi går forbi en tigger uten å hjelpe denne tiggeren, så gjør vi imot hva samaritaneren som hjalp sin neste som lå langs veikanten.

De fleste menensker har en viss moral inne i seg, slik at samfunnet også har sine lover om at man ikke skal stjele, drepe, ha minst en dag fri fra jobben i uka, ikke lyge osv. Det er kjempebra. Og alt som er i budet Jesus sa om å elske sin neste som seg selv er en kjempebra regel for å få et bra samfunn. Men frelsen får man bare gjennom å tro på Nåden Gud ga, da Han ga seg selv for oss, fordi vi skulle få komme inn i Hans fullkomne himmel der fullkommen kjærlighet er.

Helt inne i deg selv vet du at det du her sier er en synd Randi, mere er det ikke å si om det.

Ingenting er så svikefullt som ens eget hjerte.. .

Kommentar #173

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Er klar over det,

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Verdslig er for meg noen som bare lever og ånder for jaget om å ha fysiske gjenstander og glemmer det viktigste som kjærlighet, glede og fred.

men det er ikke Bibelen, den er derimot soleklar på at den som ikke er lik Gud, identisk Hans egenskap og i kvalitetmessig enhet med Ham er pr definisjon verdslige, kristen el ikke. Dette fordi vi ikke kan prioritere det gode og velge bort det onde, slike valg er  resultat av å være spisende av kunnskapens tre.

I det øyeblikk du kan si deg enig med fx Josef -Jeg Er, da er din verdslighet redusert og din altruisme din synlige kjennetegn. Dette fordi slike ikke velger mellom det gode og onde grunnet kjennskap, men evnen til å forstå at begge, både pluss og minus må til skal noe bli skapt og et arbeid bli gjort.

Nevn ett eksempel der utvikling skjer der bare den ene siden, enten godt = pluss eller ondt = minus deltar, i det øyeblikk du påstår slikt har du satt deg over Gud og står for fall.
All kraft består av svigninger, selvsagt også skaperkraft, en må nesten spørre; hvem tror du at du er??

Verdslighet er å ikke ydmyke seg for at det Onde er likestilt med det Gode og i egenrettferdighet danne seg et gudebilde av et vesen som ikke inneholder og har full kontroll på sine indre drivende skaperkrefter, da skiller du Gud fra sitt skaperverk og plasserer han på en altertavle -du er derved en Motstander.

Kommentar #174

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Helt inne i deg selv vet du at det du her sier er en synd Randi, mere er det ikke å si om det.

Ingenting er så svikefullt som ens eget hjerte..

Nei! Hvordan kan du si noe sånt! Klarte du ikke finne på noe bedre?

Kommentar #175

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Verdslighet er å ikke ydmyke seg for at det Onde er likestilt med det Gode og i egenrettferdighet danne seg et gudebilde av et vesen som ikke inneholder og har full kontroll på sine indre drivende skaperkrefter, da skiller du Gud fra sitt skaperverk og plasserer han på en altertavle -du er derved en Motstander.

Jeg klarer ikke å forstå hva du mener.

Er du ateist eller tror du på Gud?

Kommentar #176

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Mystikk er for alle,

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Er du ateist eller tror du på Gud?

men slett ikke alle er i behov av, dvs har et slikt brennende ønske, en "tornebusk" som den Moses oppdaget inne i seg, som fungerer som en pådriver 24/7 til å lete etter de skjulte skattene.

Det at ikke alle søker, graver og leter med lys og lykte etter de bortkomne søvmyntene resulterer i at mystikken likevel ikke er for alle, den er det i utgangspunket, fri og opp i dagen tilgjengelig i snart 6000 år, men få er de som mottar, rett og slett fordi de ikke har dèt behovet.

Ingen drikker uten å være tørst, ingen spiser uten sultfølelse og heller ingen søker det okkulte uten en eventyrlyst etter å bli opplyst om at det slett ikke er okkult, bare skjult for det fysiske øye.

Er du ateist eller tror du på Gud?

Hva har det med saken å gjøre?
Om du med ateist mener at jeg ikke tror på et gudebilde så er det rett og om du med troende mener å forstå så er det også rett.

Kommentar #177

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Apgj 15

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Ingenting er så svikefullt som ens eget hjerte.. .

Du dømmer Opheim.  Med hvilken rett?

Men du kunne jo forsøke å svare på hva apostelmøte i Jerusalem sier deg da det gjelder akkurat det du anklager Randi for.

Hvem sviker Jesus og Hans evangelium?

Kommentar #178

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
men slett ikke alle er i behov av, dvs har et slikt brennende ønske, en "tornebusk" som den Moses oppdaget inne i seg, som fungerer som en pådriver 24/7 til å lete etter de skjulte skattene.

Det at ikke alle søker, graver og leter med lys og lykte etter de bortkomne søvmyntene resulterer i at mystikken likevel ikke er for alle, den er det i utgangspunket, fri og opp i dagen tilgjengelig i snart 6000 år, men få er de som mottar, rett og slett fordi de ikke har dèt behovet

For meg er det forskjell på mysterier om Guds rike ( Der Jesus er herre) og andre religioners + alternativt mysterier.

Jeg vil at Gud / Jesus skal åpenbare sin skatter for meg, gjennom skriften, i enlighet med skriften. Det er for meg mysterier. Jeg er åpen for mysterier, men de må være sanne. Og for meg er Jesus Sannheten.

Men så lenge du er her. Finner du enhet med de alternative eller har dere alle hvert deres "verdensalt" å utforske. Noen tror på stjernetegn, andre på stener, noen tror på engler, andre på ufoer osv. Og du tror på bibelen?

Dere har kanskje likheter som at "alt er Gud" og reinkarnasjon. Men tror du på ufoer, stjernetegn, kraft i stener, engler, reinkarnasjon, gjenferd og spå i kortstokk, hånda, synskhet, healing osv?

Eller hvor mye tror du på av det alternative?

Kommentar #179

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du dømmer Opheim. Med hvilken rett?

Men du kunne jo forsøke å svare på hva apostelmøte i Jerusalem sier deg da det gjelder akkurat det du anklager Randi for.

Hvem sviker Jesus og Hans evangelium?

Takk  Bjørn Erik! :-)

Kommentar #180

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

For å si det sånn;

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Eller hvor mye tror du på av det alternative?

Kristendommen er det dårligste alternativet til den Læren Abraham og Jesus anbefaler oss å følge om vi vil avdekke og forstå mysteriet GudsRike, men det best konstruerte bildet, altså etterligningen, men det hindrer folk i å søke. En personlig frelser som skal ha båret all verdens synd slik at den som i latskap og egoisme ikke bærer selv, søker selv, korsfester sitt eget ego selv og ved dette selv oppstår fra de døde holder oss fanget i verdslighet. Kristendommen serverer Johannes`s hode på et sølvfat, du kommer til Himmelen når du dør.

Søk først Guds rike vil si å prioritere mottak av Lys slik at en kommer til sannhets erkjennelse om den skjulte skaperkraften, den er skjult fordi den er altruistisk, motsatsen til vår egoistiske egenskap.

"De Alternative" forstår jeg, de søker noe kristne ikke gjør siden de tror de har funnet, men den Alternative veien som er spiritisme, den vil ikke fungere. Men det er mange kristne som erkjenner at "veien" de følger leder ut i ingenmannsland, de da som vil bli Mann (Adam = Lik Gud) de forlater spiritisme til fordel for spirituelle undersøkelser og løser mysteriet.
Abrahams (og Jesu) lære stadfester for den som følger etter (Mottar) vil komme til Himmelen mens man er i kroppen, kristne derimot tror ikke de kan overkomme, heve seg over det kroppslige og det på grunn av sin verdslighet.

Kommentar #181

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen er det dårligste alternativet til den Læren Abraham og Jesus anbefaler oss å følge om vi vil avdekke og forstå mysteriet GudsRike, men det best konstruerte bildet, altså etterligningen, men det hindrer folk i å søke. En personlig frelser som skal ha båret all verdens synd slik at den som i latskap og egoisme ikke bærer selv, søker selv, korsfester sitt eget ego selv og ved dette selv oppstår fra de døde holder oss fanget i verdslighet. Kristendommen serverer Johannes`s hode på et sølvfat, du kommer til Himmelen når du dør.

Hva om det er umulig for mennesker å frelse seg selv? Jesus sa jo nettopp det. Disiplene spurte Jesus; hvem kan da bli frelst? FOr mennesker er det umulig, men ingenting er umulig for Gud, svarte Jesus.

Når mennesker søker av sin egen kraft så kommer de bare lenger og lenger vekk fra Gud. Man må bli som et barn for å komme inn i Guds rike. Vi trenger ikke å ha mange rette teorier å komme med, bare en barnslig tro på å møte vår Far.

Gud gjorde det mulig for alle å bli frelst. Det er gjerne de mest selvrettferdige som er de "største" synderne. De ser det bare ikke selv. Slik som i den her liknelsen som Jesus ga:

 9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:
10 «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller.11 Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der.12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’13 Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’
14Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.» (luk 18)

Vi blir ikke rettferdige uten å ta imot Guds nåde. Det handler ikke om latskap, men om sannhet. Men sannheten er også at med Guds Nåde så vil mennesker føle ett kall til å leve slik Jesus levde.

Kommentar #182

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
For meg er det forskjell på mysterier om Guds rike ( Der Jesus er herre) og andre religioners + alternativt mysterier.

Hvilket grunnlag har du egentlig for en slik påstand? Nirvana er Sann fred.. Det å være i Sannhetens lys. Er ikke din guds fred sann? Er ikke lys dens vesen?

Kommentar #183

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Hva om det er umulig for mennesker å frelse seg selv? Jesus sa jo nettopp det. Disiplene spurte Jesus; hvem kan da bli frelst? FOr mennesker er det umulig, men ingenting er umulig for Gud, svarte Jesus.

Å frelse seg selv handler om å la seg forene med Gud, men da i en setting hvor det ikke bare er Gud som er en aktiv part. Slik tilfellet er for den som må søke tilgivelse for å ha bommet på målet, og ved det lever i synd.

Kommentar #184

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ordet, Ordet, Ordet

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Hva om det er umulig for mennesker å frelse seg selv?

Problemet ditt er som et fjell foran ansiktet ditt og du har ikke tro til å flytte det.

Mat 17:20  And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

Ellers har Pål svart deg i forrige kommentar, motta det som er sagt og du vil bli seende når fjellet er flyttet. Det finnes ingen annen vei, mysteriet er på andre siden av fjellet, for å flytte et slikt fjell hjelper ikke spiritistiske kristne bønner el annen hokus pokus, det kan koste svette som blod å bevege det, en må desverre "dø" for å komme i gjennom.

Kommentar #185

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Ellers har Pål svart deg i forrige kommentar, motta det som er sagt og du vil bli seende når fjellet er flyttet. Det finnes ingen annen vei, mysteriet er på andre siden av fjellet, for å flytte et slikt fjell hjelper ikke spiritistiske kristne bønner el annen hokus pokus, det kan koste svette som blod å bevege det, en må desverre

haha :-) Bytte bort Guds rike jeg har inne i meg, imot ditt viss vass! Noen ganger er du morsom! :P

Kommentar #186

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
haha :-) Bytte bort Guds rike jeg har inne i meg, imot ditt viss vass! Noen ganger er du morsom! :P

Det virker som om du har et noe snodig bilde av Guds Rike.. 

Kommentar #187

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Det virker som om du har et noe snodig bilde av Guds Rike..

Det kan du mene som du vil med. Det Guds rike jeg opplever er helt i overensstemmelse med Jesus i evangeliene. Først åpenbarte Jesus seg for meg i virkeligheten, så bekreftet han seg gjennom bibelen.

Det er den mystikken jeg er interessert i. Altså kristen mystikk. Både du og Svein ligger utenfor det området, derfor interesserer deres mystikk meg ikke noe.  Spesielt ikke når dere har presentert den for meg. Så for meg har dere et veldig snodig bilde på Guds rike, eller det blir vel feil, for dere tror vel ikke på Guds rike heller, eller jo kanskje. Dere tror vel dere selv er gud.

Kommentar #188

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Det kan du mene som du vil med. Det Guds rike jeg opplever er helt i overensstemmelse med Jesus i evangeliene. Først åpenbarte Jesus seg for meg i virkeligheten, så bekreftet han seg gjennom bibelen. Det er den mystikken jeg er interessert i. Altså kristen mystikk. Både du og Svein ligger utenfor det området, derfor interesserer deres mystikk meg ikke noe. Spesielt ikke når dere har presentert den for meg. Så for meg har dere et veldig snodig bilde på Guds rike, eller det blir vel feil, for dere tror vel ikke på Guds rike heller, eller jo kanskje. Dere tror vel dere selv er gud.

Ikke slik jeg leser kristen mystikk. Hva mystikerene omytaler er eksakt det samme som jeg opplever, men du har kanskje en annen forståelse av kristen mystikk enn hva de tidligere kristne mystikere hadde? Desverre viser du typisk kristen holding når du i hodet ditt prøver å gjøre noe eksklusivt av den allment tilgjengelige mystiske tilnærming. Det finner jeg utrolig trist, da du ved det setter deg i opposisjon til enhver ikke kristen sannhetssøkende. Da er det ikke lenger sannhet som er fokus, men det å være rettroende.

Dersom du virkelig er interessert i mystikk, vil du måtte legge vekk slike forestillinger som hindrer deg i å se. For her ser du noe som ikke finnes, og dette dyrker du som din sannhet. Som om du har en egen sannhet.

Kommentar #189

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Ikke slik jeg leser kristen mystikk. Hva mystikerene omytaler er eksakt det samme som jeg opplever, men du har kanskje en annen forståelse av kristen mystikk enn hva de tidligere kristne mystikere hadde? Desverre viser du typisk kristen holding når du i hodet ditt prøver å gjøre noe ekeklusift av den allment tilgjengelige mystiske tilnærming. Det finner jeg utrolig trist, da du ved det setter deg i opposisjon til enhver ikke kristen sannhetssøkende. Da er det ikke lenger sannhet som er fokus, men det å være rettroende.

Jeg har lest mye om kristenmystikk, og jeg opplever en enhet der i hva de har opplevd og i det jeg opplever. Og det er veldig interessant for meg. Og vi har det til felles at vi tror på Jesus og at han døde for oss, og vi tror Gud er Jesus og en treenig Gud. Ofte har jeg lest om mystikere som er fra den katolske eller ortodokse kirke. Og de må tro på grunnsannhetene som DKK eller ortodokse kirken står for. Derfor tror jeg nok jeg har mye mer til felles med dem, enn det du har. Som fornekter nesten alt hva DKK står for. Og som kaller Jesus en myte som du ikke kjenner.

Jesus er Sannheten for meg. Han har jeg konkret sett og opplevd. Det handler ikke om å være retttroende, men å få kjenne Jesus som jeg opplever som en konkret Kjærlighetskraft jeg vil lære mere å kjenne. Jeg er ikke opptatt av å være retttroende ved å tro på den eller den menigheten. Den åpenbaring jeg får av Jesus stemmer med det Han viser meg i bibelen. Det betyr ikke at jeg tror bokstavelig på alt som står i bibelen. Jeg tar til meg det jeg forstår gjennom Jesus. Og alt passer med Gud som Kjærlighet. Og det står også i bibelen at Gud er Kjærlighet.

Nå vet jeg at dere tror dere selv er guder. Hvor mye interessant dere kan finne ut av det, vet jeg ikke. Men Sannheten kom til meg først. Og jeg tok imot den. Og Sannheten heter Jesus. Jeg føler at Han har mere å tilby meg enn hva dere to har. Derfor har jeg ikke tenkt å bytte bort han med hva dere to tror på. Jeg klarer nok ikke å fortelle hvor stort det er det Han har gjort for meg. Men Jesus i forhold til dere to, så er det som dag og natt. MEN. Jeg respekterer dere for den tro dere har, men blir litt oppgitt når dere ønsker jeg skal bytte bort Jesus med dere tro. :-)

Kommentar #190

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Nå vet jeg at dere tror dere selv er guder.

Som for meg er et bevis for at du har et noe merkelig forhold til viten. For her mener du om andre noe som ikke er sant. Så denne mystikeren du prøver å værer, ser jeg ikke engang en snurt av i det du skriver. Kun nok en blind kristen troende i denne verden.  Nok en kristen som dømmer andre på  bakgrunn av eget tankespinn. Altså ikke noe nytt i den kristne historien, men heller ikke noe sant. Kun nok en idè man kan bruk for å se seg selv som rettroende, mens man ser andre som vantro. Kun nok en religiøs fundamentalist i denne verden.

Så din viten her er intet annet enn løgn, Randi. Men for all del. Om du ønsker å dyrke Løgnen som din Far.. Du har fri vilje.

Kommentar #191

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Jeg har lest mye om kristenmystik

Men har du lest noe av mystikere som ikke er kristne? Kan anbefale "Det gode hjerte" av Dalai Lama, hvor han på et seminar for mediterende kristne arrangert av benediktinermunken pater Laurence Freeman, redegjør for sitt syn på evangeliene.

Kommentar #192

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hva tror du et frø må.

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Bytte bort Guds rike jeg har inne i meg,

Om frøet nekter å bytte ut, ofre, fravike og legge ned sine meninger, sine teorier og konsepter, kort sagt avgi sitt liv, tror du det slik får oppleve sitt potensielle tre vokse fram?

Hva tror du et frø gjør; danner seg et bilde av fremtiden oppe av jorden, holder fast bildet av seg selv som vakker hvit lilje el strålende rød rose og så nyter dette bildet, hevder at det det ser foran seg er sannheten, tilber det som sin frelse fra jordelivet -og så ler av de frø som har dødd, oppnådd å kjenne virkeligheten og inviterer frøet til å følge etter?

Eller tror du hvetekornet er lydig naturen og får oppleve mysteriets mangfold ut av ingenting?

Kommentar #193

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Takk fra sidelinjen.

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Man opplever en direkte opplevelse med Gud, og ønsker å bare dras enda nærmere til Hans hjerte.

Takk for en interessant debatt!

Kommentar #194

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Takk for en interessant debatt!

Takk! :-)

Kommentar #195

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Men har du lest noe av mystikere som ikke er kristne? Kan anbefale "Det gode hjerte" av Dalai Lama, hvor han på et seminar for mediterende kristne arrangert av benediktinermunken pater Laurence Freeman, redegjør for sitt syn på evangeliene.

Jeg er sikker på at Dalai Lama sier mye bra. Men nå er ikke jeg interessert i mystikken for mystikken sin skyld. Det jeg er interessert i er Jesus og det å lære Han og Hans rike bedre å kjenne.  Det er Jesus som er drivkraften for meg og ikke mystikken.

Kommentar #196

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Jeg er sikker på at Dalai Lama sier mye bra. Men nå er ikke jeg interessert i mystikken for mystikken sin skyld. Det jeg er interessert i er Jesus og det å lære Han og Hans rike bedre å kjenne. Det er Jesus som er drivkraften for meg og ikke mystikken.

Så er og  blir du en billeddyrker og ikke en mystiker. For mystikken er det sannhet som er relevant, og ikke gudebilder mellom ørene på mennesker. Du søker ikke sannhet, du dyrker en du selv har skapt. Så ikke kall deg noe du ikke er, ok? Du begynte med å si at du var interessert i mystikk. Når er plutselig ikke den lenger interessant. SÅ hva mener du egentlig, Randi? Kan du ikke si det som det er, fremfor å ikle deg en kappe du ikke hører hjemme i?

Kommentar #197

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Om frøet nekter å bytte ut, ofre, fravike og legge ned sine meninger, sine teorier og konsepter, kort sagt avgi sitt liv, tror du det slik får oppleve sitt potensielle tre vokse fram?

Hva tror du et frø gjør; danner seg et bilde av fremtiden oppe av jorden, holder fast bildet av seg selv som vakker hvit lilje el strålende rød rose og så nyter dette bildet, hevder at det det ser foran seg er sannheten, tilber det som sin frelse fra jordelivet -og så ler av de frø som har dødd, oppnådd å kjenne virkeligheten og inviterer frøet til å følge etter?

Eller tror du hvetekornet er lydig naturen og får oppleve mysteriets mangfold ut av ingenting?

For meg er Guds mysterier noe som eksisterer. Det er noe bak vårt dekke, fordi vi lever i et mørke og en løgn og ikke får se Sannheten slik den er. Så kan Gud i øyeblikk åpenbare det for oss. Og Hans Ord er som et frø. Og om Gud legger det ned i vårt hjerte og vi lar det ligge der å dø, for så å oppstå igjen, da vil det frøet gi oss masse frukter ut av den Sannheten Gud ga oss.

 

Kommentar #198

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Så er og blir du en billeddyrker og ikke en mystiker. For mystikken er det sannhet som er relevant, og ikke gudebilder mellom ørene på mennesker. Du søker ikke sannhet, du dyrker en du selv har skapt. Så ikke kall deg noe du ikke er, ok? Du begynte med å si at du var interessert i mystikk. Når er plutselig ikke den lenger interessant. SÅ hva mener du egentlig, Randi? Kan du ikke si det som det er, fremfor å ikle deg en kappe du ikke hører hjemme i?

Jeg har aldri kalt meg en mystikker. Jeg er interessert i Guds mysterier, og det er noe helt annet enn det du kommer med. Når du leser overskriften til denne tråden jeg har laget her så handler det om kristen mystikk. Altså du inngår ikke i den, og din mystikk klarer jeg meg fint uten.

Det er ingen vits å diskutere med deg om evangeliets mysterier.

 

Kommentar #199

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen vits å diskutere med deg om evangeliets mysterier.

Det var da veldig til fordommer. Ikke veldig sannhetssøkende, er du vel? Men men. Jesus løser jo det problemet ved å slippe ignoransen inn i Guds rike, om man skal tro det kristne sier. Jeg tror ikke løgn noen gang vil kunne gå inn i Sannhetens Rike, uansett hvor mange kristne som mener så. Vel, et slikt Rike hvor løgnen for plass, kan jeg ikke se som annet enn verdslig. Så døm i verden, mens Guds barn søker Guds Rike. Merkelig dette hvordan du avfeier ting du ikke engang kjenner. Men igjen er dette et typisk tegn ved den kristne tro. Den handler mer om å ha rett, enn å kjenne sannheten. Derfor har det også alltid vært i den kristne ånd å forfølge anderledestroende. Noe som sier mye om hvilken herre kristne dyrker.

Kommentar #200

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Mener du i fullt alvor

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
For meg er Guds mysterier noe som eksisterer.

at treet ikke eksisterer i frøet og at frøet ikke får oppleve seg som tre ved å dø. Det du implisitt sier er at frøet, ved å stolt holde fast på sin tilstand blir tre uten å dø, og det begrunnet med at et annet frø engang  fikk det til å funke.

Slikt er å leve på en livsløgn, det blir med det ene frøet.

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
17 dager siden / 1206 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
23 dager siden / 1204 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 917 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
9 dager siden / 845 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 631 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 585 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere