Audun Hjertager

149

Har den globale oppvarmingen tatt ferie?

Man kan for tiden lese små, klimafornektende drypp om som kan gi inntrykk av at den globale oppvarmingen har tatt ferie ferie. Stemmer det?

Publisert: 11. feb 2013

Nei, dessverre. Det stemmer ikke. Se en klimaforskers kronikk i Dagbladet.

Min lokalavis, Østlendingen, er en mindre avis som klimaforskere sjelden tar seg tid til å formidle i, og som klimafornektere derfor kan boltre seg fritt i. Men det kan bli for mye for en litt over gjennomsnittlig interessert. Følgende er mitt eget debattinnlegg i Østlendingen 11.02.13. 

Man kan av og til lese små, klimafornektende drypp fra et par gjengangere på Østlendingens debattsider. I Østlendingen 6.2 spør Trond Vivelstad: «Er den globale oppvarmingen på ferie?». Vivelstad tar forskningsdirektør James Hansen (NASA), og Met Office i Storbritannia, til inntekt for at man ikke registrerer temperaturøkning som følge av utslipp av klimagasser. Dette er svært villedende. Hør hva Met Office og James Hansen selv sier om saken:

I forbindelse med Met Offices presentasjon av nye anslag for klimasensitivitet som Vivelstad synes å ha snappet opp, forklarte de at «Vi fortsetter å se en klar oppvarmingstendens, med tiåret 2000-2009 som det desidert varmeste etter at våre målinger startet i 1850», og videre «...å påstå at de siste globale temperaturmålingene ikke viser tegn til oppvarming de siste 15 år er fullstendig villedende.».

Prof. James Hansens tale i det Hvite Hus i januar, gir et hint om hvor lite rimelig det er å ta ham til inntekt for klimafornektelse: «We have a dream – that our President will understand the intergenerational injustice of human-made climate change – that he will recognize our duty to be caretakers of creation, of the land, of the life on our planet – and that he will give these matters the priority that our young people deserve.»

Prosessen er satt i gang: Den globale temperaturen har økt vesentlig, både i havet og i atmosfæren, den ekstreme smeltingen av is i Arktis er åpenbar, metanutslipp fra tundra og økende forsuring av hav er ikke lengre en teoretisk konsekvens, men noe som registreres. Det hyppige ekstremværet som oppleves i verden, er en forsmak, og det er bare klimafornektere som benekter det. Og se hvilke argumenter de har.

En mer jordnær, om enn optimistisk, tolkning av de nye anslagene for CO2s effekt på temperaturen, er at naturlige klimavariasjoner kanskje gir oss forlenget frist til å redusere klimautslipp som politikerne vi stemte på tidligere ikke sørget for. Det kan være greit å håpe, og uansett verdt å bidra til et Storting som bygger samfunn basert på forskning, og som prioriterer å sørge for at vi etterlater våre barn et livsgrunnlag.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Mandelpotetene kommer i jorda før St. Hans

Publisert nesten 7 år siden

Det er noen oppsider ved den globale oppvarmingen, særlig for innlandsbønder. Nå er sjangsene større for å få settepotetene i jorda før St. Hans og sauene kan slippes på beite enda tidligere. Faren for ny nattefrost og snøfall er ikke overhengende før i begynnelsen av september. Og mulighetene for tørking av bjørkeveden blir stadig bedre.

Ser vi for oss et subsidiefritt landbruk ?

Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Men vi kan dyrke druer i Kristiansand

Publisert nesten 7 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Man kan for tiden lese små, klimafornektende drypp om som kan gi inntrykk av at den globale oppvarmingen har tatt ferie ferie. Stemmer det?

Det er liten eller ingen interesse for slik, hverken blant befolkningen eller dens politiske representanter. Det er noe vi kan observere utfra Miljøpartiets skandaløst lille størrelse. Folk har rett og slett tatt ferie.

Unnskyld, men jeg må tillate meg en liten frekkhet: Verdidebatt er et ypperlig debattsted på mange måter, men det er noe galt når slike spørsmål som Hjertager her tar opp, drukner i taushet til fordel for hvor folk stikker tissemennene sine.

Hva som slår meg i særlig grad er at Norge, et av verdens rikeste land, til dags dato ikke har initiert ett forskningsprosjekt av internasjonal størrelse om alternativ energiproduksjon. Snakk om feilslått forskningspolitikk! Vi har midlene --- men gjør så lite. 

Vi borer, også i diktaturer, nå også sannsynligvis utenfor Lofoten --- men hvor er den tunge satsningen på alternativ energiproduksjon? Hvor er utbyggingen av en infrastruktur som er fremtidsforenlig?

Slik forskning kunne, ikke bare lære oss noe om hvordan vi best kan møte de miljø- og klimamessige utfordringene og problemene, noen av hvilke er trådt over grensen til irreversible, men de kunne gi Norge entreprenørstatus i verden og gi status som et foregangsland --- og det kunne gi verden alternative pg bedre energikilder.

Jeg har egentlig ikke ord for den ansvarsløshet som norsk politikk utviser i så henseende.

Men du skal ha takk for at du forsøker å få debatt igang på dette, Hjertager!

Kommentar #3

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

En gang for lenge lenge siden hørte jeg forskerne si at konsevensen ville bli mer ustabilt vær. Kan ikke annet enn å melde at været for meg oppleves som klart mer ustabilt.

Kommentar #4

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Vi borer, også i diktaturer, nå også sannsynligvis utenfor Lofoten --- men hvor er den tunge satsningen på alternativ energiproduksjon? Hvor er utbyggingen av en infrastruktur som er fremtidsforenlig?

Slik forskning kunne, ikke bare lære oss noe om hvordan vi best kan møte de miljø- og klimamessige utfordringene og problemene, noen av hvilke er trådt over grensen til irreversible, men de kunne gi Norge entreprenørstatus i verden og gi status som et foregangsland --- og det kunne gi verden alternative pg bedre energikilder.

Norge har allerede gode sentra og institusjoner for anvendt, teknologisk forskning. Meget gode.

Ingeniørkompetansen som trengs, og som i dag er mangelvare i arbeidsmarkedet, kan få omfattende tilflyt og rekruttering så snart offshorerettede investeringer trappes ned og sektoren krympes.

En lang serie norske teknologibedrifter i offshoresektoren sitt leverandørnettverk har plenty kompetanse og kapasitet. Kvaliteten er i verdensklasse.

Det mangler ikke på entrepenørskap og innovasjon innenfor norsk offshoreindustri. Når milliardinvesteringene til offshoresektoren trappes ned, så mangler heller ikke investeringskapital for produktomlegginger.

Med to tredjedeler av aksjene i energikonsernet Statoil har staten ingen juridiske hindringer for å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling hvor eiermajoriteten pålegger styret å utarbeide og gjennomføre omlegging av driftsstrategi.

Det fins ingen reelle, hindringer for straks å sette i verk en fremtidsrettet omlegging i stor stil. Bare viljen mangler. Den politiske viljen.

De politiske dinosaurene i dinosaurpartiene blokkerer veien mot teknologisk og industriell fornuft. De er religiøst forblindet i troen på at det nødvendigvis må foregå kontinuerlig, økonomisk vekst, og de er så forherdet og moralsk avstumpet i sin higen etter å maksimalisere økonomiveksten at de steinblunder for alle de alternative og langsiktige mulighetene. Skogen ser de ikke på grunn av alle trærne.

Kommentar #5

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke annet enn å melde at været for meg oppleves som klart mer ustabilt.

Fra mitt utkikkspunkt på Sørvestlandet har det vært flere lengre perioder med stabilt og kaldt vær i det siste.  Så noen kan vel tolke det som at "den globale oppvarmingen har tatt ferie".

Det har vært flere perioder med kaldt vær flere steder i verden de siste årene.  Jeg husker en tidligere kollega fra betydelig varmere strøk som ikke kunne vente på at global oppvarming skulle starte.

Men alt i alt så må vi vel kunne si at været har blitt mer ekstremt de siste årene.  Vi merker det vel så sterkt i form av vindstyrke og økte nedbørsmengder som på gradestokken.  Hvor mange var det som omkom av uvær i USA nå i helga ?

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Norge har allerede gode sentra og institusjoner for anvendt, teknologisk forskning. Meget gode.

Hvor! Hvor!

Jeg ønsker en overordentlig satsning på slik forskning, hvor vi bygger et forskningsmiljø i ypperste verdensklasse. Vi har kapitalen som må til.

Kommentar #7

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker en overordentlig satsning på slik forskning, hvor vi bygger et forskningsmiljø i ypperste verdensklasse. Vi har kapitalen som må til.

Så får vi se hva kommer av prioriteringer i de kommende valgprogram. Det er jo valgår i år.

Kommentar #8

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

NTNU i Trondheim, Norges nest største universitet og internasjonalt rangert blant verdens 200 beste universiteter.

SINTEF, teknologisk forskningsselskap på meget høyt nivå, i Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund, Tromsø, Raufoss, Houston, Rio de Janeiro og Hirtshals. 

Teknologisk Institutt i Oslo, Kongsberg, Stavnger, Haugesund, Bergen, Trondheim, Stockholm og Gøteborg.

Det Norske Veritas, i topp verdensklasse, med en rekke datterselskaper og ca. 300 etableringer i omtrent 100 land.

+ et stort antall lokale forsknings- og utviklingslaboratorier som er lokalisert ved mange indusribedrifter, noen oljeselskaper, samt ved et større antall leverandørbedrifter til offshore og maritime sektorer.

Miljøet er omfattende og holder meget god, internasjonal standard. Avansert, norsk teknologi har frembrakt mange nyvinniger, særlig innenfor offshoresektoren, maritim sektor, og våpenproduksjon (Norge har visstnok verdens største produksjon av våpen, regnet per innbygger) Vår teknologiske offshoreindustri vinner stadig markedsandeler verden over og må regnes for globalt ledende.

Hva er det egentlig du spør etter? Statoil leverer enorme vindparker til sjøs (bare ikke på norsk sektor) og SINTEF tror jeg ligger i aller fremste rekke mht. utvikling av bølgekraft.

Men Norge har jo slett ikke noe energiproblem, og får det ikke heller, selv om vi stenger ned hele oljeproduksjonen. Klimaendringene kommer fra nå av i form av øket nedbør i massevis, både hvit og flytende, og vi må da bare selge unna strøm til utlandet så det hyler, for at ikke magasinene skal flomme over (altså forutsatt at vi stenger ned oljeproduksjonen til havs i stedet for å bygge monstermaster og elektrifisere den).

Hvis du ønsker at det i Norge skal satses på utvikling av ikke-fossil energiteknologi med tanke på omfattende eksport, så har landet allerede de beste forutsetninger på plass. Vi mangler strengt tatt ingen ting - bortsett fra politisk vilje.

 

Kommentar #9

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke annet enn å melde at været for meg oppleves som klart mer ustabilt.

Hvis tundraen tiner og metangassutstrømningen fosser, så smelter Grønlandsisen med enorm fart. Ferskvannet kan da forulempe Golfstrømmen, og vi kan følgelig få mye mer stabilt vær her hos oss: Faktisk en istid (og det ville jo være et veldig stabilt værlag) - mens størsteparten av kloden koker i varme og tørke, California, Australia og Sydeuropa hjemsøkes av skogbranner, og det ikke kommer regn, verken i Sahelbeltet eller på prærien i Midtvesten.

Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ønsker at det i Norge skal satses på utvikling av ikke-fossil energiteknologi med tanke på omfattende eksport, så har landet allerede de beste forutsetninger på plass. Vi mangler strengt tatt ingen ting - bortsett fra politisk vilje.

Det er selvsagt dette jeg tenker på. Det er saftsusemeg utrolig at vi, med våre penger og midler, ikke satser i verdensklasse tungt på forskning på utvikling av post-petroleums energiproduksjon!

Ikke én gang har jeg sett en politisk og nasjonal debatt som tar for seg viktigheten av slik satsning, ikke én gang.

I Sverige mener man å ha kommet langt i nano-solcelleforskning, for eksempel. Problemet har vært hvordan man skal lagre slik energi, men dét mener de nå å ha funnet gode løsninger på. Det er trist at ikke Norge er langt fremme i slik forskning, likemeget som det er direkte uanstendig at et land med slike gode muligheter for folk flest ikke forlengst har gjort De Grønne til regjeringsparti.

Å satan hvor jeg blir forbannet!

Kommentar #11

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

!

Publisert nesten 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvis tundraen tiner og metangassutstrømningen fosser, så smelter Grønlandsisen med enorm fart. Ferskvannet kan da forulempe Golfstrømmen, og vi kan følgelig få mye mer stabilt vær her hos oss: Faktisk en istid (og det ville jo være et veldig stabilt værlag) - mens størsteparten av kloden koker i varme og tørke, California, Australia og Sydeuropa hjemsøkes av skogbranner, og det ikke kommer regn, verken i Sahelbeltet eller på prærien i Midtvesten.

Jeg leste fornylig på Dansk Metereologisk Institut at mesteparten av plussvarmen kommer i det islamsk/arabiske beltet. Ak og gru, for noen stakkars mennesker. 

Les her: http://www.dmi.dk/dmi/klimaforandringer_udfordrer_den_arabiske_verden

Kommentar #12

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva med ozonlaget?

Publisert nesten 7 år siden

Nå jeg ser debatter om den globale oppvarmingen tenker jeg ofte tilbake til de meget heftige debattene om ozonlaget på 1980-tallet.

Mange var den gangen mer enn bekymret for de hullene menneskene hadde forårsaket i ozonlaget, og som kunne føre til katatsrofale skadevirkninger.

Plutselig stilnet det hele av.

Såvidt jeg husker fant man til slutt ut at det var helt naturlig med variasjoner i tykkelsen av ozonlaget, og endog naturlig at det oppsto hull til tider.

Nå er det visst ingen som lengre er opptatt av ozonlaget.

Kanskje går det slik med den globale oppvarmingen også om en stund?

Vi slår oss til ro med at den skyldes naturlige vaiasjoner?

Pessimistene var like skråsikker den gangen som nå.

Mvh Sverre

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Så kan vi spørre

Publisert nesten 7 år siden

Hva forårsaket de svingningene som igjen forårsaket at det faktisk har vært tropisk klima på steder det nå er bare is....

Hva skapte istidene og smelting av denne isen...?  Sånn kan vi fortsette å undres hva som forandret jordens klima UTEN at det fantes noen forurensning eller nesten ikke mennesker på jorden..?

Dagens miljøfanatikere ser ikke ting i stort nok perspektiv.De har bare et mantra der mennesket er synderen. 

Kommentar #14

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva forårsaket de svingningene som igjen forårsaket at det faktisk har vært tropisk klima på steder det nå er bare is....

Hva skapte istidene og smelting av denne isen...? Sånn kan vi fortsette å undres hva som forandret jordens klima UTEN at det fantes noen forurensning eller nesten ikke mennesker på jorden..?

Dagens miljøfanatikere ser ikke ting i stort nok perspektiv.De har bare et mantra der mennesket er synderen.

Spørsmålet er vel ikke om endringer skjer naturlig, men om de naturlige prosessene blir påvirket av menneskelig aktivitet. 

Kommentar #15

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det er selvsagt dette jeg tenker på. Det er saftsusemeg utrolig at vi, med våre penger og midler, ikke satser i verdensklasse tungt på forskning på utvikling av post-petroleums energiproduksjon!

Ikke én gang har jeg sett en politisk og nasjonal debatt som tar for seg viktigheten av slik satsning, ikke én gang.

Begrepet "post-petroleum" er et tabu blant økonomisk-vekst-disiplene. Drømmen der i gården går ut på at olje og gass skal fyre opp pengegaloppen så veksten fortsetter mot uante høyder. Uansett konsekvenser.

Faktisk vil de verken høre om konsekvenser eller ha noen debatt som tar utgangspunkt i at oljeeventyret skal ta slutt. Så blir det følgelig verken debatt eller fremtidsrettet satsning.

Tabu er tabu. Sånt snakker man ikke om!

 

Kommentar #16

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg leste fornylig på Dansk Metereologisk Institut at mesteparten av plussvarmen kommer i det islamsk/arabiske beltet. Ak og gru, for noen stakkars mennesker.

Vi vil komme til å oppleve en flodbølge av folkevandringer. Store folkmengder på vandring lar seg ikke stanse, det er bare ikke fysisk mulig.

Kommentar #17

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Da regner jeg med...

Publisert nesten 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Vi vil komme til å oppleve en flodbølge av folkevandringer. Store folkmengder på vandring lar seg ikke stanse, det er bare ikke fysisk mulig.

som en selvfølge, at du er den første som åpner opp ditt hjem, Økland! Det er sikkert godt med plass i Lillesand! Husk, "De lar seg ikke stanse!"

Kommentar #18

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva skapte istidene og smelting av denne isen...? Sånn kan vi fortsette å undres hva som forandret jordens klima UTEN at det fantes noen forurensning eller nesten ikke mennesker på jorden..?

Det du og andre klimafornektere ikke skjønner, er at det ikke er noen motsetning mellom naturlig klimavariasjon og menneskeskapt klimapådriv.  Det er ikke et enten-eller, det er et både-og.

Dersom du mener det ikke er noen grunn til klimabekymring, synes jeg du skal hoste opp referanser - publisert i vitenskapelige, fagfellevurderte rapporter - som avdramatiserer det hele.  Jeg venter på at du skal gjøre det, men siden dette kommer fra en type som deg forventer jeg overhodet ikke noe av kvalitet.

Kommentar #19

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke et enten-eller, det er et både-og.

Både og, kan for bli veldig mye.

Kommentar #20

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Det du og andre klimafornektere ikke skjønner, er at det ikke er noen motsetning mellom naturlig klimavariasjon og menneskeskapt klimapådriv. Det er ikke et enten-eller, det er et både-og.

Dersom du mener det ikke er noen grunn til klimabekymring, synes jeg du skal hoste opp referanser - publisert i vitenskapelige, fagfellevurderte rapporter - som avdramatiserer det hele. Jeg venter på at du skal gjøre det, men siden dette kommer fra en type som deg forventer jeg overhodet ikke noe av kvalitet.

Holt er som så mange andre kristenfundamentalister ikke så veldig opptatt av denne verden; han er jo overbvevist om at det venter en evighet når han går av på endestasjonen.

Så feil kan man ta.

Man kan selvsagt ikke garantere at han tar feil, men jeg nekter uansett å tro at det nåløyet er stort... ;)

Kommentar #21

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
De har bare et mantra der mennesket er synderen.

Det fins ikke i teologien noen andre, jordiske vesener enn mennesker som kan begå synd og altså være "syndere".

Men selve syndsbegrepet er verdt en nærmere undersøkelse, for betydningen av ordet "synd" har blitt tåkelagt ned gjennom historien.

Den opprinnelige betydningen av det hebraiske ordet som bibeloversetter-tradisjonen har gitt betegnelsen "synd", er noe i retning av "feilgrep" eller "tabbe". Hvis vi lar den originale betydningen av glosen synke inn, så får vi bedre forståelse av hva antikkens forfattere opprinnelig forsøkte å formidle:

Mennesket er feilbarlig. Mennesket tabber seg ut. Mennesket er utstyrt med etisk sans, men bruker den ikke og foretar derfor feil valg. Valgets kvaler, vet du. Valget, som forutsetter fri vilje. Det er ikke så lett. Vi velger ofte galt, for vi faller så lett for våre primitive og dyriske drifter, og så velger vi, gjerne litt lettvint, å se bort fra både fornuften vår og dens etiske element. Da går det naturligvis galt. Å synde straffer seg vitterlig.

Hvis det nå viser seg å være slik at menneskene i sin pengegriskhet og materielle grådighet har begått en skikkelig, alvorlig tabbe og forårsaket at klimaet går av hengslene, så er jo det litt av en bommert. Kosekvensene vil til og med hjemsøke våre etterkommere i flere slektledd.

Arvesynd i represie. Snakk om galskap! 

Kommentar #22

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
du er den første som åpner opp ditt hjem, Økland! Det er sikkert godt med plass i Lillesand!

Uff, jeg har det jo så rotete. Det er litt flaut når folk kommer på besøk...

Kommentar #23

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Klimahysteriet har tydelige religiøse overtoner

Publisert nesten 7 år siden

når skeptikere stemples som "klimafornektere":

Det er vel antageligvis bare frykten for økte CO2-uslipp som berger oss vantro fornektere fra å bli brent på bålet...*

:-) 

Kommentar #24

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
når skeptikere stemples som "klimafornektere":

Når skeptikerne samtidig går rundt og håper på dommedag, blir i alle fall jeg skeptisk til skeptikernes skepsis.

Kommentar #25

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
når skeptikere stemples som "klimafornektere":

Begrepet "klimafornekter" er i sannhet en riktig betegnelse.

"Skeptiker" er det ikke - for sanne skeptikere lar seg ikke lure av lettvinte argumenter, tvilsomme kilder og håpløst utdaterte kunnskaper.  Sanne skeptikere, som våre fremragende forskere ved våre klimasentre, ser at argumentene for menneskeskapt global oppvarming er så sterke at det ikke er noen grunn til å benekte lenger.

Derfor er klimafornekter nå en riktig merkelapp på de som før ble kalt klimaskeptikere.

Jeg er faktisk skeptisk selv - meget skeptisk til de som vil avblåse den globale oppvarming når jeg ser hvor hul og tanketom deres argumentasjon er og hvor pill råtten kildene viser seg å være.

Kommentar #26

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er vel ingen som går rundt og håper på dommedag?

Publisert nesten 7 år siden

En annen ting er det at denne verden, slik den er, er dømt til å gå under før eller senere.

Det er en helt naturlig konsekvens av termodynamikkens 2. lov, som sier at universets samlede uorden (entropi) hele tiden er økende. 

Hele evolusjonsteorien er derfor basert på sviktende forutsetninger. Hver mutasjon fører til større uorden, noe som er uforenlig med teorien om en evolusjon mot stadig mer avanserte livsformer. Sannheten er at skaperverket blir litt mer degenerert for hver generasjon som går.


Hvem sier dette?
Moderne genetisk forskning, faktisk... 


http://www.youtube.com/watch?v=eY98io7JH-c 

Kommentar #27

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Avslørende

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
når skeptikere stemples som "klimafornektere":

Det er vel antageligvis bare frykten for økte CO2-uslipp som berger oss vantro fornektere fra å bli brent på bålet...*

Det er da godt at du endelig innrømmer at "religiøsitet" kan kobles direkte til "hysteri". Det er direkte fornøyelig at dere teister, når dere skal raljere med folk fra vitenskapen, stadig skjeller dem ut med påstander om at de er "religiøse".

Det sier ett og annet om hva dere mener om egen religiøsitet...

Kommentar #28

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Det sier ett og annet om hva dere mener om egen religiøsitet...

Vel, hva jeg mener om egen religiøsitet avhenger helt og holdent på kontekst. Når religiøsitet skjelles ut, har jeg en tendens til å kalle meg religiøs. Når det skjer med ateisten, snakker jeg ut fra ateisten i meg. For jeg er begge, på sett og vis. Alt etter hviket perspektiv man ser det. Ja, og når Gud blir angrepet, da kommer ignostikeren frem i meg. Den som sier at ordet Gud er meningsløst uten et definert innhold.

Kommentar #29

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Ingenting å bry seg om...

Publisert nesten 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Uff, jeg har det jo så rotete. Det er litt flaut når folk kommer på besøk...

De er nok bare glade for at de får tak over hodet.

Kommentar #30

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Positive sider ved global oppvarming

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Det er noen oppsider ved den globale oppvarmingen, særlig for innlandsbønder.

Ja, det kan se slik ut. Men det er noe grufult ved tanken om at vi som lever i overflod, og har skyld i den globale oppvarmingen, kan komme bedre ut av det enn de som ikke har noe, og som ikke har bidratt til oljeproduksjonen og -forbruket.

På en annen side er det den økte sommernedbøren mange hevder er den tydeligste effekten her i innlandet. Fuktig høy, råtnende poteter og jordbær etc. Økt fuktighet i jorda er ikke nødvendigvis bra. Ekstremvær er kritisk nok for innlandsbønder også.

En annen ting er at økosysteme må rekke å henge med klimaendringene og tilpasse seg nye forhold. Klarer de ikke det, vinner på mellomlang sikt forråtnelsesprosessene. Effekten av nye, mer varmekjære virus, bakterier, sopper og 'skadedyr' i nye områder skal man ikke kimse av, men det ligger troll på lur faretruende nære. Jeg blir ikke overrasket om de positive prognosene for primærproduksjonen dempes her, som i Arktis.    

Man har antatt at smeltingen av sjøisen i Arktis ville føre til økt produksjon og fiske. Men ny forskning er mindre optimisisk. "A warming Arctic will not, in other words, be full of fish. It will simply be an ice-free version of the desert it already is".  Fiskeressursene presses nordover til denne 'ørkenen', og det lover ikke bra.

Jeg synes den globale oppvarmingen tjener best som et bevis på at vi ikke har oppført oss slik vi burde (overforbruk, materialisme, for lite respekt for natur og medmennesker), og gi håp om at vi vil oppføre oss bedre... 

Kommentar #31

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Begrepet "post-petroleum" er et tabu blant økonomisk-vekst-disiplene. Drømmen der i gården går ut på at olje og gass skal fyre opp pengegaloppen så veksten fortsetter mot uante høyder. Uansett konsekvenser.

Det er fryktelig. Jeg tenker også på sikkerhetsaspektet: helt eller delvise private aktører tar til seg olje i fremmede land, og benytter nasjoners forsvarsstyrker til å "styrke sikkerheten"!

På en måte skjønner jeg godt de folka som forsøker å gjøre motstand; det er rett og slett blodig urettferdig. Jeg vil jo hardnakket mene at resursene naturligvis tilkommer befolkningene. Så økes spenningene, ikke minst herhjemme. Her kommer så de merkverdigste diskurser som skal rettferdiggjøre; se bare på hva en som Barth Eide får seg til å uttale i slik anledning (jfr. f.eks. Aserbajdsjan).

Kommentar #32

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Ozonlaget

Publisert nesten 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Mange var den gangen mer enn bekymret for de hullene menneskene hadde forårsaket i ozonlaget, og som kunne føre til katatsrofale skadevirkninger. Plutselig stilnet det hele av.

Det stilnet ikke av fordi nedbrytningen av ozonlaget var naturlig, men fordi vi tok konsekvensen av at det var vår feil: Bl.a. internasjonale forbud mot utslipp av ozonnedbrytende stoffer. Takk til internasjonalt samarbeid (Montrealprotokollen) og FNs klimapanel. 

Les mer om ozonlaget f.eks her eller her:

" Analyser utført i 2009 av nyere måleserier viser at tendensen til uttynning fra 1980- og 1990-årene er stoppet opp, og at et trendskifte mot stabilisering inntrådte omkring 1997. Det er også tegn som tyder på at ozonlaget er i ferd med å bygges langsomt opp, men uten at denne trenden ennå kan sies å være statistisk signifikant."

Kommentar #33

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Begrepsforvirring

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Det er en helt naturlig konsekvens av termodynamikkens 2. lov, som sier at universets samlede uorden (entropi) hele tiden er økende. Hele evolusjonsteorien er derfor basert på sviktende forutsetninger. Hver mutasjon fører til større uorden, noe som er uforenlig med teorien om en evolusjon mot stadig mer avanserte livsformer. Sannheten er at skaperverket blir litt mer degenerert for hver generasjon som går

Entropien i universet utvikler seg gjennom utall milliarder av år. Og ja, etter et visst antall milliarder år, så eser sola ut i volum, sluker de indre planetene, og selvsagt settes det punktum for livet på jord.

Sånn sett er livet tidsbegrenset. Liv begrenses også eksempelvis av tidsrommet mellom unnfangelse og død.

Det pussige med biologien er allikevel at utviklingen synes å frembringe stadig mer komplekse arter. Kanskje kan vi kalle det en utviklingsprosess hen i mot større orden? Representerer forekomsten av en slik prosess i tilfelle et brudd på ternodynamikkens 2. lov?

Det komme helt an på hvordan vi definerer begrepet "orden". Å begripe hele tilværelsen ut fra utelukkende aksen "orden - uorden", basert på vår dagligdagse forestilling om hva "orden" er for noe, blir både primitivt og uvitenskapelig.

Vitenskapen observerer og registrerer. Begrepene i arbeidsspråket uttrykkes mest eksakt ved hjelp av matematikken, som er et fullstendig abstrakt språk. Man oppnår da presise utsagn, friest mulig fra dagligtalens assosiasjonsfeller henimot generalisering.

Det er et element av balanse i kosmos sin dynamikk. Grunnleggende krefter tiltrekker og motvirker hverandre, omtrent som et par på bygdedans. Til slutt tapes balansen, og det kommer et stjernesmell. Men prossessen arter seg som en runddans hvor trinnene gjentar seg gjennom faser gjennom uhyre tidsrom, vekselvis mot større "orden" og med diverse smell mot større "uorden".

Å begripe livets mysterier blir å betrakte kjemiske, biologiske (og, hvis man vil, eventuelt "åndelige") elementer (men de eventuelle "åndelige" elementene ligger i så fall utenfor naturvitenskapenes definisjonsområde og hører inn under tro eller metafysikk).

Biologien utspiller sine (veksel)virkninger over så begrensede tisrom at entropien i fysikken blir komplett meiningsløs å legge til grunn som eneste forklaringsmodell for å forstå det som observeres og registreres. Sånn tenkning er rett og slett bare tull.

Kommentar #34

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes den globale oppvarmingen tjener best som et bevis på at vi ikke har oppført oss slik vi burde (overforbruk, materialisme, for lite respekt for natur og medmennesker), og gi håp om at vi vil oppføre oss bedre

Problemet er vel at vi har lagt oss på er økonomisk system, som er nødt til å presse oss til stadig forbruksvekst?

"Bærekraftig Forbruksvekt" 

har vært slagordet, slik jeg har hørt det i mine ører - og hører at det ikke lyder særlig bra? - Men om vi ikke ser alternativet for våre øyne, så klarer vi vel heller ikke å finne løsningene?

I disse tider med pavens varslede avgang, synes jeg KStensland uttrykte dette håpet best når han skrev:

"Kanskje han nå, istedenfor St. Peter – blir en etterfølger av Kristus Jesus?"

Det hadde vel  vært en fordel om denne vår jord hadde vært styrt mer etter Hans prinsipp for sannhet og rettferd?

med beste hilsen Mette

Kommentar #35

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Å nei, du!

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
De er nok bare glade for at de får tak over hodet.

Var det så enkelt, så kunne jeg bare innrede et rom i uthuset. Men de vil nok ha for også.

Sult gjør desperat. Driftene besetter hele hjernen. Det har ingen ting for seg å prøve å prate moral til folk som ikke har noe å putte i munnen.

Og mat vil da være mangelvare, her, på samme vis som der hvor "sommergjestene" kom fra. Sosiale konflikter blir fullstendig uhåndterbare.

Heldigvis står hagla i våpenskapet. Teoretisk ville det vel være mest regningssvarende å skyte "økonomisk-vekst"- og "energivekst"-profetene før de får forårsaket enorm skade, men sånt gjør man ikke. Fornuft er et bedre våpen, alt tatt i betraktning.

Kommentar #36

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Entropien i universet utvikler seg gjennom utall milliarder av år. Og ja, etter et visst antall milliarder år, så eser sola ut i volum, sluker de indre planetene, og selvsagt settes det punktum for livet på jord.

Som Christopher Hitchens så poetisk har sagt det:

intetheten som fremtiden bærer i seg kommer mot oss stadig raskere.
Kommentar #37

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Teoretisk ville det vel være mest regningssvarende å skyte "økonomisk-vekst"- og "energivekst"-profetene før de får forårsaket enorm skade, men sånt gjør man ikke.

Hvorfor ikke egentlig?

Kommentar #38

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Du har rett i det. "Klimafornektere" er den mest dekkende betegnelsen.

Publisert nesten 7 år siden

Da vitenskapen påviste korrelasjon mellom røyking og lungekreft, satte tobakksfabrikantene i verk en storstilt kampanje. De investerte svære beløp i både lobbyvirksomhet og "forskning". "Forskerne" deres hadde til oppgave å plante mest mulig tvil for å motvirke tilliten til vitenskapens funn på området, produsere egne "mot-funn", og fore lobbyistene til tobakksfabrikantene med verbal ammunisjon.

Det virket. Tiltak mot tobakkshandelen ble utsatt mange år. Tobakksfabrikantene kunne derfor fortsette å håve inn mye penger i ennå lange tider.

De internasjonale gruve- og oljeselskapene er enda mye mer økonomisk mektige enn tobakksfabrikantene noen sinne var. Da vitenskapen påviste sammenhengen mellom brenning av kull og olje og global oppvarming, var tiden moden for energiselskapene til å sette sitt eget stunt i sving, etter strategisk modell ut fra tobakksfabrikantenes aksjon.

Energiselskapene iverksatte en enorm kampanje. Tusenvis av forskere og mange forskningsinstitusjoner skulle gjennom godt betalte stillinger og oppdrag produsere vitenskapelig tvil mot klimaforskningens funn.

En enorm hær av lobbyister ble foret med nok "vitenskapelig tvil" til ikke bare å forårsake skepsis, men faktisk også å direkte fornekte resutatene til den seriøse klimaforskningen. Trikset har hatt effekt gjennom flere tiår.

Kampanjen var så omfattende at den oppnådde gjennomslag bredt inn på politikkens område. Ytterliggående høyrekrefter omfavnet klimafornekter-prinsippet. Sånne folk er jo forholdvis lette å ovrbevise, hvis man kan appellere til lommebøkene mer enn til fornuften deres. Generelt blir de lett nyttige idioter for det såkalte "næringslivet". Den dag i dag forulemper klimafornektende republikanere at USA innretter en vettig klimapolitikk.

Våre heimavla fremskrittstullinger skoleres notorisk i tråd med demogogien fra bildenberger- og teaparty-kretser. Det politiske hovedprinsippet gjelder at eierstanden skal først og fremst bli rikere og mektigere, alt annet er mindre viktig. Grådig griskhet feier etikk og moral av banen. Sånn er jo bare karakteren til ytterliggående høyrepolitikk.

Så gjennomsyres også norsk klimadebatt av klimafornektere som protesterer iherdig mot seriøse  vitenskapsfunn. Nyttige idioter. De er gjerne "overbeviste" og sterke i troen. Som blodigler henger de seg fast på enhver meiningsutveksling om klimakatastrofen og prøver så godt de kan å suge kraften ut av ordskiftet. Sabotasje har effekt, også i debatt.

Kommentar #39

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det er fryktelig. Jeg tenker også på sikkerhetsaspektet: helt eller delvise private aktører tar til seg olje i fremmede land, og benytter nasjoners forsvarsstyrker til å

Plyndringen er helt i tråd med god, gammeldgs kolonialismestrategi - nå i blankpusset og modernisert format.

Kommentar #40

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det hadde vel vært en fordel om denne vår jord hadde vært styrt mer etter Hans prinsipp for sannhet og rettferd?

Ja, det tror jeg så absolutt.

Kommentar #41

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hva skal man si?

Publisert nesten 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Plyndringen er helt i tråd med god, gammeldgs kolonialismestrategi - nå i blankpusset og modernisert format.

Ja, vi har talt om dette før. Kolonialiseringen er så vel temporal som spatial. Når det spatiale er uttømt, koloniseres selve tiden, altså fremtiden. De helt alminnelige og generelle betingelser for liv slik vi kjenner det, undermineres på stadig flere områder. 

Biologisk implosjon kunne man kanskje kalle det? Inversalisering av livsbetingelsene. Men, selvsagt, alltid med de aller beste hensikter og verdens beste samvittighet.

Der står Barth Eide og uttaler seg i rosende ordelag om Aserbajdsjans diktator og diktatur. Unge Stoltenberg sto frem på norsk fjernsyn for noen år siden og sa rett ut: "det føles kanskje litt rart for noen dette, men fra dette fjerne landets olje kommer de fremtidige norske pensjoner."

Jens ble valgt til Statsminister.

Kommentar #42

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

De overvektige partiene

Publisert nesten 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jens ble valgt til Statsminister.

Kasuset Stoltenberg er forholdvis enkelt å beskrive ut fra observandens forhistorie. Observanden ble frelst på økonomskolen og omvendt til blind tro på den evigvarende, økonomiske veksten sine velsignelser.

Kasuset Jensen er også relativt oversiktlig, men beskrivelsen må nok inneholde begreper fra personlightspsykiatriens område.

Kasuset Solberg er trolig noe mer komplekst. Kanskje må man drøfte teologiske problemstillinger omkring "det ondes problem" for i det hele tatt å kunne legge frem noe som likner meiningsfullhet. 

Kommentar #43

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Der står Barth Eide og uttaler seg i rosende ordelag om Aserbajdsjans diktator og diktatur. Unge Stoltenberg sto frem på norsk fjernsyn for noen år siden og sa rett ut: "det føles kanskje litt rart for noen dette, men fra dette fjerne landets olje kommer de fremtidige norske pensjoner."

Jeg har bodd flere år i det landet, og jeg tror ikke det ville blitt noe bedre med en annen operatør enn Statoil.  Andre land har noe å lære av Norge når det gjelder fordeling av godene.  Og skjev fordeling har nok også sitt å si for klimautfordringene.

Men den lovprisningen kunne han ha spart seg for.  Det er et økende antall i gatene som ikke er enige med vår utenriksminister i den saken.

Kommentar #44

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Trond Langen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har bodd flere år i det landet, og jeg tror ikke det ville blitt noe bedre med en annen operatør enn Statoil. Andre land har noe å lære av Norge når det gjelder fordeling av godene. Og skjev fordeling har nok også sitt å si for klimautfordringene

Mener du i fullt alvor at Statoils motivasjon for selskapet sine operasjoner i Aserbadjan bygger på en målsetting om å fordele godene internt i det landet?

Kommentar #45

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Mener du i fullt alvor at Statoils motivasjon for selskapet sine operasjoner i Aserbadjan bygger på en målsetting om å fordele godene internt i det landet?

Nei.  Ethvert selskaps mål er å tjene penger. 

Det jeg mener er at for folk flest i det landet har det liten betydning om det er et utenlandsk eller lokalt selskap.  Det som er lokaleid havner stort sett i noen få lommer.  Og mange land har noe å lære av hvordan vi i Norge fordeler godene.

Og jeg velger å tro at norske firmaer er litt bedre når det gjelder medarbeidernes rettigheter.  Og kampen mot korrupsjon.  Disse tingene kommer også befolkningen til gode.

Kommentar #46

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er lov å bruke hodet sjøl

Publisert nesten 7 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Dersom du mener det ikke er noen grunn til klimabekymring, synes jeg du skal hoste opp referanser - publisert i vitenskapelige, fagfellevurderte rapporter - som avdramatiserer det hele. Jeg venter på at du skal gjøre det, men siden dette kommer fra en type som deg forventer jeg overhodet ikke noe av kvalitet.

Men for "typer" som Meland er det ikke lov å tenke en selvstendig tanke så lenge den ikke er "fagfellevurdert" som han så hovent kaller det.

Ellers er det i din siste setning så mye kvalme at det ikke passer inn noe sted i en voksen samtale.!! 

Kommentar #47

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men for "typer" som Meland er det ikke lov å tenke en selvstendig tanke så lenge den ikke er "fagfellevurdert" som han så hovent kaller det.

Ellers er det i din siste setning så mye kvalme at det ikke passer inn noe sted i en voksen samtale.!!

Mr. Indignert himself har talt!

Kommentar #48

Ben Økland

14 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Mr. Indignert himself har talt!

Disse folkene er notorisk indignerte. De er "skolert" i teatertradisjonen etter Carl I. Hagen. Metodikkbestemmelsen gjelder at det skal være obligatorisk med en scene der man spiller forurettet offer under enhver opptreden. Poenget går da ut på å sutre seg til sympati. 

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
23 dager siden / 1723 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1327 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
3 dager siden / 1220 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
19 dager siden / 1146 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
23 dager siden / 1128 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
13 dager siden / 816 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 809 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere