Kjetil Nilsen

56

Okkupantens overgrep mot barn

Sider ved Israels okkupasjonspolitikk fremstår som direkte ondsinnet. Det kommer ikke minst til syne i den respektløse behandlingen av palestinske barn.

Publisert: 10. feb 2013

Til tross for at Konvensjonen om barns rettigheter ble rettsgyldig i Israel 2. november 1991, og gjelder barn under 18 år, blir konvensjonens ånd og bokstav fullstendig neglisjert i behandlingen av palestinske barn:

- Palestinske barn regnes som voksne fra 16 år – israelske: fra 18 år
- Palestinske barn på Vestbredden er underlagt militær lovgiving – bosetterbarn: undererlagt vanlige sivilrettslige lover.
- Palestinske barn dømmes ved militære domstoler – israelske i sivil rett.
- Israel har strenge regler for bruk av fotlenker og håndjern på barn – gjelder ikke palestinske barn
-
Palestinske barn dømmes ut fra alder ved domfellelse – ikke når evt ugjerning ble begått

Omfattende dokumentasjon
Israelske myndigheter fengsler et stort antall palestinske barn årlig (om lag 700 i gjennomsnitt de siste årene). I tillegg iverksettes et ukjent antall kortere massearrestasjoner av barn. Disse blir utsatt for en systematisk mishandling fra okkupasjonsmakten - frarøvet helt grunnleggende juridiske rettigheter. Overgrepene er dokumentert og påpekt en rekke ganger fra ulike kilder de siste årene:

 • I mai 2009 så FNs Committee Against Torture nærmere på Israels etterlevelse av den internasjonale konvensjonen mot tortur. Komiteen konkluderte med alvorlige bekymringer over behandlingen av palestinske barnefanger. Se: Concluding Observations Overgrepene fortsetter.
   
 • I juli 2010 så FNs Human Rights Committee nærmere på Israels forpliktelser I henhold til The Covenant on Civil and Political Rights. Komiteen konkluderte med alvorlige bekymringer over behandlingen av palestinske barnefanger. Se: Concluding Observations . Overgrepene fortsetter.
   
 • I juli 2011, publiserte den israelske menneskerettighetsorganisasjonen  B’Tselem, en rapport om barn fremstilt i militære domstoler.  No Minor Matter: Violation of the Rights of Palestinian Minors Arrested by Israel on Suspicion of Stone Throwing.  Rapporten konkluderte bl.a. med “Barns rettigheter blir åpent brutt på alle trinn i prosessen barna gjennomgår – fra arrestasjonen finner sted med pågripelse i hjemmet til avhør og rettssak, og etterfølgende fengselsopphold og løslatelse. Overgrepene fortsetter.
      
 • I september 2011, gjennomførte en gruppe fremtredende jurister fra England en delegasjonsreise til Israel og de okkuperte områdene. Formålet var å se spesielt på forholdene for fengslede palestinske barn. Rapporten Children in Military Custody – avdekker manglende rettssikkerhet for barna og grove brudd på flere internasjonale konvensjoner. Overgrepene fortsetter.
   
 • I januar 2012 tok den engelske avisa The Guardian  opp forholdene for fengslede palestinske barn, plassert i isolat i Al Jalame fengselet. Overgrepene fortsetter.
   
 • I mai 2012, publiserte  US State Department  sin årlige rapport om menneskerettighetenes tilstand I verden. Rapporten peker på flere kritikkverdige forhold mht behandling av fengslede palestinske barn og barns manglende rettssikkerhet under fremstilling i militærdomstoler. Overgrepene fortsetter.
   
 • I august 2012 tok den australske utenriksminister opp forholdene for fengslede palestinske barn med Israels forsvarsminister Ehud Barak. Overgrepene fortsetter.
   
 • I august 2012 publiserte den israelske organisasjonen Breaking the Silence  en rapport der tidligere israelske soldater og offiserer fremlegger vitnesbyrd om den israelske hærens mishandling og overgrep mot palestinske barn og ungdommer på Vestbredden i perioden 2005-11. Mishandlingen beskrives som systematisk:  Soldiers’ Testimonies: Children and Youth (2005-2011) Overgrepene fortsetter.
   
 • I løpet av de ni første måneder I 2012 tok Defence for Children -Palestine opp åtte klager om mishandling  av palestinske mindreårige med israelske myndigheter. Overgrepene fortsetter.
   
 • 3 september 2012, ble Alistair Burt, UK Under Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, stilt spørsmål I det britiske parlamentet om fengsling av palestinske barn i isolat. Burt svarte forholdene var tatt opp med israelske myndigheter. Overgrepene fortsetter.
   
 • 7 september 2012, besvarte Catherine Ashton, the European Commission’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, et spørsmål reist i EU-parlamentet om barns rettsløshet ved fremstilling i militære domstoler. Hun svarte at forholdene har vært tatt opp gjentatte ganger med israelske myndigheter. Overgrepene fortsetter.
   
 • Den israelske menneskerettighetsorganisasjonen Yesh Din, utga I august 2011 en rapport som viser klager reist mot israelske soldater for overgrep og mishandling av palestinere er avvist I 96,5% av tilfellene.I mange tilfeller er ofrene barn. Overgrepene fortsetter.

Det mangler altså ikke på dokumentasjon om okkupantens maktovergrep overfor palestinske barn.Ingen andre enn Israel kan stilles til ansvar for de grove krenkelsene av barns rettigheter.  Israelske myndigheter kan verken påberope seg handling i selvforsvar eller skylde på Hamas, PA, eller noen andre utenforstående parter for krenkelsene. Likevel; overgrepene fortsetter - fremdeles uten noen form for sanksjoner mot overgriper.

- Hvor lenge?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vil tro jødene var klar over hva Muhammed i sin tid gjorde. Det er tragisk ja.

Langsinte og hevngjerrige disse jødene? Er det som du sier, bør man sørge for å holde disse innsperret. Tenk deg hva de vil komme til å gjøre med tyskerne, med tanke på hva Hitler gjorde. Tenk deg hva de føler ovenfor kristne, med tanke på hva kristne har gjort. 

Øye for øye, tann for tann.. Ja, det blir mange drepte europeere det..og en masse lidelse å skulle hevnes for.

Kommentar #102

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

like tragisk

Publisert rundt 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vil tro jødene var klar over hva Muhammed i sin tid gjorde

som abraham som hærtok et land for noen tusen år siden?med gud på sin side.

Kommentar #103

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
som abraham som hærtok et land for noen tusen år siden?med gud på sin side.

Man skal ikke misbruke Guds navn, sies det. Det burde også Abraham lyttet til.

Kommentar #104

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Tenk deg hva de vil komme til å gjøre med tyskerne, med tanke på hva Hitler gjorde. Tenk deg hva de føler ovenfor kristne, med tanke på hva kristne har gjort.

Tror ikke at jøder er langsinte som du her forfekter. Islam går dessverre ikke i lag med noen religioner/kulturer.

Det er det nok av eksempler på i denne verden. Islam har vist seg å være angripende "okkupant" i vel alle sammenhenger.

Kommentar #105

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Islam går dessverre ikke i lag med noen religioner/kulturer.

Det går fint i Drammen, men kanskje er vi drammensere noe for oss selv.. :-)

http://dt.no/nyheter/imam-pa-fjell-norge-er-den-mest-islamske-staten-i-verden-1.6503183

Kommentar #106

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Georg Bye-Pedersen, noe redelighet fortjener debatten

Publisert rundt 7 år siden

Georg Bye-Pedersen, noe redelighet fortjener debatten – ikke sant. Verden så ganske annerledes ut i år 638 – og noen hundre år senere, i korsfarertiden, ble kristne og muslimer systematisk drept – og i dag synes vi det var pinlig unødvendig

 

I dag, etter holocaust, etter FN og i den post moderen verden bygger en nasjonalstater på aksept fra FN, basert på folkeretten og internasjonale konvensjoner og avtaler. Det er på denne bakgrunn det moderne Israel så dagens lys noen år etter andre verdenskrig.

 

Uten folkeretten, uten internasjonale forpliktene konvensjoner og avtaler ville verden være en polsk riksdag. Det er i denne kontekst verdenssamfunnet er klokkeklar på at Israel er okkupant, og at de i strid med internasjonale juss illegalt koloniserer okkupert land, og det er da det blir synlig at de trakasserer palestinske unger, og behandler dem som terrorister. Det er det vår plikt å påpekt, og kreve en slutt på den praksisen. Det er farlig for ungene, og det er moralsk ødeleggende for de IDF soldater som skal håndheve denne forferdelige praksis. Det er det denne tråden handler om.

 

Kommentar #107

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
noe redelighet fortjener debatten

Det er redelighet jeg etterlyser.

Steinkastene ungdom er ikke annet enn krig for dem som opplever dette. Foreldre av disse ungdommene og de muslimske politiske myndigheter samtykker til denne krigen eller terroren for å bruke et slikt uttrykk.

At islam okkuperte Jerusalem og jødeland i året 638 er ikke grunn god nok for at de skal ha råderett over jødeland.

Vil gjenta meg her: Okkupasjon av andre sitt land skal vel ikke være rettmessig deres?

Israel er ikke en okkupant.

Kommentar #108

Kjetil Nilsen

56 innlegg  757 kommentarer

Can’t tell right from wrong

Publisert rundt 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
IDF trakasserer steinkastende unger? For å si det slik så skulle disse ungdommene hatt i ræven for å kaste stein.

Jeg våger å påstå at de som selv har tjenestegjort som soldater og offiserer i okkupasjonshæren på  Vestbredden, har noe bedre innsikt enn deg i hvordan barn og unge blir behandlet. Om du tør å kikke i  Soldiers’ Testimonies: Children and Youth (2005-2011) vil du få se at den grove mishandlingen fremstilles som systematisk.

Og merk deg; et barn trenger slett ikke kaste stein for å bli grisebanket av soldater – og du får ditt vulgære ønske om at ungene bør få korporlig straff, mer enn oppfylt ved lesing av soldatenes historier.

Hafez Rajabi (21) var så uheldig å havne i klørne på en gruppe soldater fra Kfir-brigaden som 16-åring. Marerittene har heldigvis gitt seg, men han har fysiske varige mén etter den brutale julingen han fikk. Trussel om å bli drept hørte også med. Han ble slått i hodet med geværkolben og fikk geværløpet stukket inn i munnen. Så ble han truet til å plukke opp stein fra bakken for å kaste på en av soldatene. Når han fulgte ordre og gjorde som befalt, fulgte «selvsagt» mer juling. Grisebanket av soldater med skarpladde våpen. 16 år. Livredd. Forsvarsløs – og fullstendig uskyldig.  

Dette er okkupasjonens hverdag vi aldri hører om i norske media. Dette er okkupasjonen du påstår ikke eksisterer.

Hafez Rajabis historie er beskrevet i en artikkel The Independent (UK) om vold og overgrep mot palestinske barn under okkupasjon. Du finner artikkelen her:

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-breaks-silence-over-army-abuses-8081393.html#

Det interessante er at en av soldatene som deltok i mishandlingen av Hafez, har avgitt vitnesbyrd om hendelsen til Breaking the Silence. Se i  Soldiers’ Testimonies: Children and Youth (2005-2011) side 45, Testimony 27: “Can’t tell right from wrong". Soldaten bekrefter forøvrig i sin forklaring at Hafez verken hadde kastet stein eller gjort noe annet galt.

En brutal historie som illustrerer okkupantens fullstendige dehumanisering av de okkuperte, for Hafez historie er på ingen måte unik – det er hva denne tråden handler om.

Kommentar #109

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Litt av det samme her, med løyner om ting som er med på og sverte Israel.

 

"Den siste vrien var å publisere et intervju med en psykiatrisk pasient fra Israel som mener han taler på vegne av israelske soldater og som … ”ikke trodde sine egne ører da han begynte å intervjue soldatene som hadde deltatt i Gaza-operasjonene.”  Den tidligere sersjanten Yehuda Shaul har i det åpne israelske samfunnet full anledning til både å uttrykke hva han mener og til å få betalt for det, men når NTB presenterer ham som representant for ”israelske soldater som nekter å tie stille,” går man over streken.  Det Pål Bjerketvedt her distribuerer til norsk presse er ondskapsfull løgnpropaganda som ikke har annen funksjon enn å underbygge antisemittiske holdninger hos norske avislesere.  Det er også nesten uhyggelig å se hvor villige norske avisredaktører i for eksempel Dagen, Vårt Land og Varden er til å videreformidle slike oppkonstruerte løgner fra NTB uten motforestillinger.

Senter mot antisemitt​isme"
Kommentar #110

Kjetil Nilsen

56 innlegg  757 kommentarer

På stumpene løs....

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Senter mot antisemitt​isme

Det begynner åpenbart å gå på stumpene løs med argumentene og ytringsevnen, når man må lene seg på lange sitater fra den ekstremistiske organisasjonen Senter mot antisemittisme. De to grunnleggerne Erez Uriely og Rachel Suissa ble som kjent ekskludert fra Det Mosaiske Trossamfund i 2004, etter anklager om samarbeid med høyreradikale islamfiendtlige miljøer.

Yehuda Shaul - som omtales over som "psykiatrisk pasient" - er en høyst oppegående person, med jødisk ortodoks familiebakgrunn. Han er en av de sentrale talspersonene for "Breaking the Silence", og var selv med å opprette organisasjonen. 

I morgen går nok en av de guidede turene Breaking the Silence regelmessig arrangerer til den okkuperte Vestbredden. Kanskje er det nettopp Yehuda som er guide da. Turen går i morgen til South Hebron Hills, der den palestinske befolkningen er sterkt truet - på den ene siden av fordriving fra okkupasjonsmyndighetene, og av voldelige bosettere på den annen. Ved hver bosetting er utplassert soldater, med mandat å beskytte bosetterne.  

Breaking the Silence turer er svært informative, og går fra Central Bus Station i Vest Jerusalem. Anbefales på det sterkeste for alle som ønsker innsikt i okkupasjonens brutale vesen - formidlet fra tidligere israelske soldater og offiserer, med egen erfaring fra området.  
Se http://www.breakingthesilence.org.il/tours/4

 

      

Kommentar #111

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Ja, det gis en ny form for antisemittisme

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Hvor har jg på noe punkt bestridt at det finnes noe som blir kalt

Det gis antisemittisme, også idag; ingen med mer enn én hjernecelle på deling benekter dette. og det gis en ny form for antisemittisme. Historisk har man skjult seg bak beste religiøse eller vitenskapelige kutyme; idag fifler man med paragrafer. Ingen med mer enn én hjernecelle på deling benketer dette.

Jeg kan ikke påstå at du har bestridt noe som helst. Men jeg har notert meg at du skriver om denne nye formen for antisemittisme i hermetegn. Du skrev:

"man målbærer "den nye antisemittismen" - i dine øyne."

"Den nye antisemittismen," liksom. Nå må også du, Fladmark, vokse opp og se realitetene for hva de er. Du relativiserte denne antisemittismen ved å liksom redusere den til undertegnedes øyne. At det liksom er bare noe undertegnede ser og ser helt vilkårlig. Slikt begynner å lukte, Fladmark.

Den nye antisemittismens begrep er overhodet ikke utvannet, slik du uheldigvis kommer i skade for å på trykk og i fullt alvor påstå, men er derimot ganske så godt presisert, ja, nærmest operasjonalisert. Oppfordring: les deg opp, og kom så tilbake til debatten.

Jeg observerer også at du ser ut til å ha et noe anstrengt forhold til filosofi. Dét er bare til din egen last, Fladmark. Alle som forstår noe som helst, forstår også at storetenkere har noe å lære bort. Oppfordring: les deg opp, og kom så tilbake til debatten.

***
La oss tenke oss at Fladmark hadde skrevet 50 innlegg og hundrevis av kommentarer bare om Iran, for eksempel. Da hadde jo noen og enhver begynt å lure litt. Eller hva? Man hadde kanskje tenkt at Fladmark hadde fått usunt oppheng. Du er enig i det? Du gjør jo ikke slik selv? Men noen gjør faktisk slik. Eksempler gis her i tråden. Oppfordring: les deg opp på hva disse skriver, og kom så tilbake til debatten.

Kommentar #112

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Forvirrende Veland

Publisert rundt 7 år siden

Forvirrende Veland

Det er et forvirrende innlegg har på #109, hvem er det han siterer, om det som er merket som sitat er sitat. Og han sjenerer seg ikke å kalle Yehuda Shaul for en psykiatrisk pasient. Dette er som et gufs fra Sovjetunionens håndtering av opposisjonell brysomme politikere, gi dem en belastende diagnose og send dem til Sibir.

I streben etter å dehumanisere palestinske unger skyr Veland ingen midler. Om noen mener at disse ungene lider overlast så er det fordi de har en psykiatrisk diagnose og burde vært tvangsinnlagt, og avkledd all troverdighet.

Uverdig og uredelig Veland.

Kommentar #113

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Yehuda Shaul - som omtales over som

Ja, når man må ty til slike midler kan man like godt erkjenne at man taler for en allerede tapt sak.

***

Oppfordring: forsøk å relatere deg til 3D-testen på antisemittisme, og finn ut av hvor du selv står. Les igjennom egne innlegg og kommentarer kunne også gi et solid hint. (Her måtte jeg være ubønnhørlig ærlig og direkte.)

Kommentar #114

Kjetil Nilsen

56 innlegg  757 kommentarer

Feil adresse ...

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ja, når man må ty til slike midler

Det har nok feil adresse dette. Det er Voland som gjennom et sitat stempler Yehuda Shaul som psykiatrisk pasient - som et gufs fra Sovjetunionens håndtering av opposisjonell brysomme politikere, som Lysvik sier.
Så dette bør du nok ta opp med Voland.

 

Kommentar #115

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Oppfordring: forsøk å relatere deg til 3D-testen på antisemittisme, og finn ut av hvor du selv står. Les igjennom egne innlegg og kommentarer kunne også gi et solid hint. (Her måtte jeg være ubønnhørlig ærlig og direkte.)

Vennligst forhold deg til sakens tema og de argumenter som framlegges. Du bryter alle prinsipper som bør gjelde for en debatt. Les gjerne ditt eget innlegg om prinsipper for en god debatt.

Kommentar #116

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det har nok feil adresse dette. Det er Voland som gjennom et sitat stempler Yehuda Shaul som psykiatrisk pasient - som et gufs fra Sovjetunionens håndtering av opposisjonell brysomme politikere, som Lysvik sier.
Så dette bør du nok ta opp med Voland.

Men jeg mente jo å gi deg rett. Slike ufine midler taler ikke godt for egen sak. Eller: det kan være at saken holder, men vedkommende som bruker slik retorikk har sannsynligvis ikke særlig gjennomtenkte og gode argumenter. 

Kommentar #117

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Vennligst forhold deg til sakens tema og de argumenter som framlegges. Du bryter alle prinsipper som bør gjelde for en debatt. Les gjerne ditt eget innlegg om prinsipper for en god debatt.

:)

Men sett at jeg hadde skrevet sterkt negative innlegg på innlegg og kommentar på kommentar bare om Kina, hadde jeg jo vært takknemlig om noen hadde påpekt en viss påfallende slagside hos meg. Det ville da du også?

Kommentar #118

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men sett at jeg hadde skrevet sterkt negative innlegg på innlegg og kommentar på kommentar bare om Kina, hadde jeg jo vært takknemlig om noen hadde påpekt en viss påfallende slagside hos meg. Det ville da du også?

Nei. Det ville jeg sett på som at du hadde en sak du var engasjert i. (Kina)

Derimot synes jeg det er påfallende hvordan du deltar i alle tråder om Palestina kun med kommentarer om antisemittismen til de involverte. Har du ingen kommentarer til de overgrep som dokumenteres?

Hva skyldes denne relativisme ovenfor barns lidelser? Måler du lidelser ut fra et rasistisk perspektiv hvor noen lidelser må tåles om barna tilhører en annen befolkningsgruppe?

Tar du "3D" testen stilt overfor dine automatiske reaksjoner når Israel kritiserer?

Du påpeker ikke slagside. Du tillegger debattanter intensjoner og holdninger som ikke kan utledes av de argumenter som legges frem.

Hold deg til argumentene Haug. Følg dine egne prinsipper og du vil framstå som en langt mer redelig debattant. Nå blir det bare kvalmt hykleri.

 

 

Kommentar #119

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Drøyt

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Derimot synes jeg det er påfallende hvordan du deltar i alle tråder om Palestina kun med kommentarer om antisemittismen til de involverte. Har du ingen kommentarer til de overgrep som dokumenteres?

1. Påstanden er positivt falsk. Jeg forholder meg dog til antisemittismen som også norsk fenomen. Det ville være galt ikke å gjøre det, vil jeg mene. Vi har alle en jobb å gjøre når norske skolebarn roper "jøde!" etter hverandre. At man har hva som unektelig kan mine om et manisk forhold til ett og alene ett land, kan det også være på sin plass å bare minne om slik absolutt slagside.

2. Jeg har kommentarer om palestinske lidelser, ja. Sist relativ hva palestinske barn blir utsatt for. I andre tråder har jeg gitt uttrykk for bekymring for at palestinske flyktninger blir misbrukt i storpolitisk spill. Og jeg har selvsagt også anerkjent at det forekommer overgrep fra israelske myndigheters side.

Men å definere seg selv som "Israelkritiker" blir for meg latterlig drøyt. Så er det jo som om antisemittismen der rett ut i fleisen på oss alle. Akkurat som det innehar noen som helst grad av legitimitet å bedrive "Israelkritikk."

Kommentar #120

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men å definere seg selv som "Israelkritiker" blir for meg latterlig drøyt. Så er det jo som om antisemittismen der rett ut i fleisen på oss alle. Akkurat som det innehar noen som helst grad av legitimitet å bedrive "Israelkritikk."

Dette er kritikk av politikk utført av den Israelske stat og handlinger begått av det Israelske militærapparat. Denne kritikken utføres av store deler av den oppegående Israelske opinion.

Det er på tide du titter i speilet, Haug. Utenom å slenge antisemittanklager mot alle som framfører slik kritikk, har du selv prestert noen av de mest uhyggelige, rasistiske kommentarer på Verdidebatt. Dine ønsker om etnisk rensing taler for seg selv.

Kommentar #121

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Erasmus Montanus gir seg ikke.

Publisert rundt 7 år siden

Sitat fra Robin Haug:

"Jeg observerer også at du ser ut til å ha et noe anstrengt forhold til filosofi. Dét er bare til din egen last, Fladmark. Alle som forstår noe som helst, forstår også at storetenkere har noe å lære bort. Oppfordring: les deg opp, og kom så tilbake til debatten.

***
La oss tenke oss at Fladmark hadde skrevet 50 innlegg og hundrevis av kommentarer bare om Iran, for eksempel. Da hadde jo noen og enhver begynt å lure litt. Eller hva? Man hadde kanskje tenkt at Fladmark hadde fått usunt oppheng. Du er enig i det? Du gjør jo ikke slik selv? Men noen gjør faktisk slik. Eksempler gis her i tråden. Oppfordring: les deg opp på hva disse skriver, og kom så tilbake til debatten."

Jeg har ikke noe anstrengt forhold til filosofi somsådan - det er din  oppblåset og selvgode og jeg-alene-vite filosofi jeg har et anstrengt forhold til. Derav Erasmus Montanus.                    Les deg opp - en svært dårlig form for hersketeknikk - den bruker du for alt den er verdt....... Ydmykhet er ikke en av dine mest fremtredende egenskaper.

Har du i det hele tatt noen sperrer i all din filosofiske opphøydhet - store tenkere skriver du - javel, du virker ikke å være blandt dem.

Kommentar #122

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Utenom å slenge antisemittanklager mot alle som framfører slik kritikk, har du selv prestert noen av de mest uhyggelige, rasistiske kommentarer på Verdidebatt. Dine ønsker om etnisk rensing taler for seg selv.

Det finnes, blant annet, en 3D-test; ifølge den, gis følgende muligheter: man målbærer antisemittisme i sterk grad, noen grad, mindre grad, ingen grad. Man kan like eller ikke like dette. Det er merkelig å utvise et ensidig sterkt negativt blikk på én nasjon alene. Vi kommer ikke fra dette, Herstad. Om enn så meget vi skulle ønske oss det.

Jeg vil jo selv mene at jeg ikke på noen måte er rasistisk. Hvis jeg har uttalt meg på måter som drar i slik retning, er jeg takknemlig overfor alle som påpeker slikt overfor meg.

Jeg er ikke for etnisk rensning. Du må ha misforstått. Men jeg tenker på Midtøsten-konflikten litt i retning, la oss si, à la etterkrigs Tyskland. Millioner måtte flytte. Slikt skjer ved enhver nasjonsbygging, og er i det hele tatt temmelig ikke-kontroversielt. Det koster desverre også lidelser for enkelte å bygge en nasjon, men det er prisen for å bygge en nasjon. Jeg føler meg ganske overbevist om at de palestinske flyktningene ville kunne få det ganske utmerket med sine egyptiske og jordanske familier. I hvert fall langt bedre enn de har det nå. Dette er min mening, og jeg kan jo ikke på noen måte forhindre deg i på slik bakgrunn påstå at undertegnede er "for" "etnisk rensning." Dette er ditt eget valg, Herstad.

***

En siste ting: jeg vil mene at et uttrykk som "Israelkritikk" er svært uheldig, særlig hvis man ønsker å unngå mistanke om antisemittisme. For det er jo opplagt at det vel ikke er selve landet, nasjonen, man hugger til, men snarere tilfeldig sittende myndighet? Ja, kanskje er det avslørende at man har konstruert slik term for slikt begrep. Uansett ser det suspekt ut.

Kommentar #123

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke noe anstrengt forhold til filosofi somsådan - det er din oppblåset og selvgode og jeg-alene-vite filosofi jeg har et anstrengt forhold til. Derav Erasmus Montanus. Les deg opp - en svært dårlig form for hersketeknikk - den bruker du for alt den er verdt....... Ydmykhet er ikke en av dine mest fremtredende egenskaper.

Har du i det hele tatt noen sperrer i all din filosofiske opphøydhet - store tenkere skriver du - javel, du virker ikke å være blandt dem.

Skal vi heller debattere sak kanskje?

Kommentar #124

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
En siste ting: jeg vil mene at et uttrykk som "Israelkritikk" er svært uheldig, særlig hvis man ønsker å unngå mistanke om antisemittisme.

Jeg tror det eneste vi kan enes om er at uttrykket "Israelkritikk" er dårlig.

Det er slik, Haug, at noen nasjoner får et sterkere søkelys rettet mot seg enn andre. Dette skjer som regel når utenrikspolitiske forhold blir en del av vår innenrikspolitikk. Debatt krever to sider, ellers blir det forelesning.

Vi har flere eksempler på at utenrikspolitikk har blitt en del av vår norske debatt. Forhold hos de forskjellige parter under den kalde krigen er et eksempel. Et annet er Apartheid i Sør-Afrika.

Palestina og Israel har like siden slutten av 2.verdenskrig hatt en sentral plass hos nordmenn. Denne sentrale plassen fikk de ikke grunnet utbredt antisemittisme. Tvert i mot er de fleste på min alder og eldre vokst opp med et svært positivt syn på Israel. Dette har endret seg de siste 30 år. Dette skyldes heller ikke antisemittisme, men et mer kritisk syn på hva tidligere helter faktisk bedrev.

I palestinakonflikten hadde vi i Norge en svært sterk gruppe som var villige til å forsvare alle ugjerninger begått av den Israelske stat. Det var en umulighet og være stortingsrepresentant uten samtidig og være medlem av organisasjonen Israels Venner.

Dette er noe av bakgrunnen for at denne konflikten engasjerer vår innenrikspolitiske debatt. Vi har stadig en stor, høyrøstet gruppe som iherdig forsvarer alle ugjerninger begått av dette regimet. Om vi hadde hatt en like iherdig klikk som forsvarte militærregimet i Burma, ville vi hatt tilsvarende debatter om Burma.

De som fortsatt er villige til å forsvare alle overgrep begått av Israel, begrenser seg til noen religiøse fanatikere og noen få andre med en mer rasistisk vinkling. Men jammen starter de mange tråder?

Kommentar #125

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Sak ?? hvor er saken etter at Haug er ferdig - - - på filosofiens slaggHaug.

Publisert rundt 7 år siden

Haug lytter overhodet ikke.

Se bare hvordan Haug farer over andre her med sin verbale gressklipper.

Hvis man tenker seg gress og Haug i samme tanke, legger to til to, får man disse sub-urbane filosofiske plener hvor alt grønt er nøyaktig 8 millimeter høyt - det som mot formodning måtte stikke noe høyere enn 8 mm blir øyeblikkelig klippet ned og avfeid med "den nye antisemittismen".

Kommentar #126

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
De som fortsatt er villige til å forsvare alle overgrep begått av Israel

Jeg er noenlunde enig og i samforstand med deg i hva du skriver i siste kommentar.

Men synes du ikke det er noe rart over tall fra FN som vel unektelig viser et nærmest manisk negativt forhold til akkurat Israel. Det finnes mange land i verden, hvor menneskerettighetsbrudd og andre fryktelige forbrytelser er av langt større omfang? FN setter seg selv i et vel underlig lys.

Og på utklekkingsanstalten Utøya: hvorfor har de slikt sterkt negativt fokus på Israel? Når har man ropt opp om boikott, for eksempel, av andre land egentlig? I hvilken grad? Hvorfor støtter man myndigheter som åpenbart hjernevasker egen befolknings barn?

Og igjen: det er vel ikke Israel som begår overgrep? Men tilfeldig sittende myndighet? Slik et er overalt eller?

Kommentar #127

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Haug lytter overhodet ikke.

Her leser Haug. "Slagghaug" var god! :)

Men la oss nå komme tilbake til sak.

Kommentar #128

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Og igjen: det er vel ikke Israel som begår overgrep? Men tilfeldig sittende myndighet? Slik et er overalt eller?

Ikke tilfeldig sittende myndighet, da de vel er et demokratisk land. Men nå blir vel gjerne najonens navn brukt om nasjonens myndigheter. Som når Norge blir kritisert for hval- og selfangst.

Kommentar #129

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Ikke tilfeldig sittende myndighet, da de vel er et demokratisk land. Men nå blir vel gjerne najonens navn brukt om nasjonens myndigheter. Som når Norge blir kritisert for hval- og selfangst.

Med 'tilfeldig' mente i hvert fall jeg bare å understreke at landet Israel ikke er en hvilken som helst, ja, tilfeldig valgt regjering. 

Og at kanskje særlig de som har det som sitt, hva skal vi si, "spesiale" å kritisere "Israel" burde velge ord med større omhu; man vil da ikke stille seg slik lagelig til for hugg?

Kommentar #130

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men synes du ikke det er noe rart over tall fra FN som vel unektelig viser et nærmest manisk negativt forhold til akkurat Israel. Det finnes mange land i verden, hvor menneskerettighetsbrudd og andre fryktelige forbrytelser er av langt større omfang? FN setter seg selv i et vel underlig lys.

Jeg er helt enig i at den statistikken du refererer til er sterkt misvisende for menneskerettighetssituasjonen i verden.

Men det finnes faktisk noen årsaker til at det er slik. Den mest åpenbare er jo at det skyldes forskjellige alliansestrukturer blandt FN`s medlemsland som faktisk vanskeliggjør kritikk av mange medlemsland.

En annen årsak har jeg pekt på tidligere. Israels overgrep skjer ovenfor en befolkning utenfor nasjonens grenser. Vurdering av Israels rolle som okkupasjonsmakt ligger klart innenfor FN`s mandat. Derimot er det stor motstand fra de fleste medlemsstater og gi FN mandat til å blande seg i innenrikspolitiske forhold.

FN ble i utgangspunktet dannet for å løse mellomstatlige eller mellomfolkelige forhold.

Kommentar #131

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Den mest åpenbare er jo at det skyldes forskjellige alliansestrukturer blandt FN`s medlemsland som faktisk vanskeliggjør kritikk av mange medlemsland.

Nettopp. Men så skal man jo bare være desto mer nitid i sin vurdering av hva som kommer fra FNs side.

Men hold kjeft hvor er jeg trett av denne Midtøsten-konflikten. Med dens religiøse betoning har vi foran oss en sant evig konflikt.

Kommentar #132

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Med 'tilfeldig' mente i hvert fall jeg bare å understreke at landet Israel ikke er en hvilken som helst, ja, tilfeldig valgt regjering.

For meg er Israel som hvilket som helst annet land.

Kommentar #133

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men hold kjeft hvor er jeg trett av denne Midtøsten-konflikten. Med dens religiøse betoning har vi foran oss en sant evig konflikt.

Gud hvor samstemte vi er om akkurat det.

Kommentar #134

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men hold kjeft hvor er jeg trett av denne Midtøsten-konflikten.

Husk at det er norsk du øver på, du er ferd med å gli over i dansk? :-)

Kommentar #135

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Religion + olje

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Gud hvor samstemte vi er om akkurat det.

Ja, det er jo selve Kveruleringsmaskinen det der.

Og med de geostrategiske spill relatert verdens energibehov så levende i fokus dernede, er det vel bare et tidsspøsmål for hvornår det virkelig braker løs. Jeg tør nesten ikke tenke tanken. Men som jødene har følt kniven på selve sin eksistens, vil de nok ikke nøle med å bruke sine aller sterkeste våpen skulle de bli presset opp i hjørnet én gang til. 

Kommentar #136

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Husk at det er norsk du øver på, du er ferd med å gli over i dansk? :-)

Den snek seg inn nesten umerkelig. Men bare nesten! ;)

Kommentar #137

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er jo selve Kveruleringsmaskinen det der.

Og med de geostrategiske spill relatert verdens energibehov så levende i fokus dernede, er det vel bare et tidsspøsmål for hvornår det virkelig braker løs. Jeg tør nesten ikke tenke tanken. Men som jødene har følt kniven på selve sin eksistens, vil de nok ikke nøle med å bruke sine aller sterkeste våpen skulle de bli presset opp i hjørnet én gang til

Jeg må innrømme at jeg i frustrasjon iblant tenker at eneste løsningen er å frata begge parter selvstyret, og legge det inn under FN eller noe slikt. Jeg må imidlertid si meg uenig i sionistenes tro på at eksistens handler om nasjonalstater og disses grenser. For jødedommen handler eksistens om trosfrihet. For jøden om sin menneskelige eksistens.

Nasjonalfølelse er noe forbannet tull i grunn. En stolthet som mest av alt skaper konflikt. "Oss mot dem".

Kommentar #138

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Nasjonalfølelse er noe forbannet tull i grunn. En stolthet som mest av alt skaper konflikt. "Oss mot dem".

Ja, nasjonene har allerede mange kulturmord på samvittigheten. Men det får vel holde. Nasjonene er, tross sin problematiske status, et siste bolverk mot de farligste risikoene ved globaliseringen?

Jeg blir jo vettaskremt når EUs ledere freidig erklærer at nasjonaldemokratiene skal avvikles!

Kommentar #139

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hjernevasket er det rette ordet for dem som mener at dette hører arabere til.

Publisert rundt 7 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
et barn trenger slett ikke kaste stein for å bli grisebanket av soldater – og du får ditt vulgære ønske om at ungene bør få korporlig straff, mer enn oppfylt ved lesing av soldatenes historier.


Det er en løsning på dette og det er at disse ungdommer som du kaller barn slutter med å kaste stein enten det er med slynge, sprettert eller for hånd.

Det er også en god løsning hvis det palestinske selvstyre/myndigheter bevokter sin egen grense mot Israel og disse "barna" holdes unna IDF soldatene. Da vil du sikkert se at dette ikke er noe problem.

Dessverre er det slik at for å holde propagandaen i gang så må "barna" drive med steinkasting/terror. Om de gjør det av fri vilje eller at deres foreldre dytter de foran seg vites ikke. I hvert fall, ville det være naturlig at ungene holdt seg unna for ikke å få juling.

Er dette vanskelig? Skal vi gjøre det vanskelig?

Skal vi gang på gang få høre at Israelere er okkupanter og at dette er arabisk område?

Muslimene snakker arabisk og jødene snakker hebraisk. Jødene har levd her i Israels land i 3000 år og dette er nå blitt arabisk?

Nei, hjernevasket er det rette ordet for dem som mener at dette hører arabere til.

 

Kommentar #140

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ja, nasjonene har allerede mange kulturmord på samvittigheten. Men det får vel holde. Nasjonene er, tross sin problematiske status, et siste bolverk mot de farligste risikoene ved globaliseringen?

Jeg blir jo vettaskremt når EUs ledere freidig erklærer at nasjonaldemokratiene skal avvikles!

Ja, er enig i det...forsåvidt, men mener nasjonalstatene mer må sees som styringsverktøy enn som grunnlag for nasjonalfølelse. For der er jeg globalist, ved at jeg kun ser på meg selv som et menneske av jorden, men ikke i en slik forstand er jeg er motstander av nasjonale grenser og nasjonalt selvstyre.

Kommentar #141

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er en løsning på dette og det er at disse ungdommer som du kaller barn slutter med å kaste stein enten det er med slynge, sprettert eller for hånd.

Det er også en god løsning hvis det palestinske selvstyre/myndigheter bevokter sin egen grense mot Israel og disse "barna" holdes unna IDF soldatene. Da vil du sikkert se at dette ikke er noe problem.

Dessverre er det slik at for å holde propagandaen i gang så må "barna" drive med steinkasting/terror. Om de gjør det av fri vilje eller at deres foreldre dytter de foran seg vites ikke. I hvert fall, ville det være naturlig at ungene holdt seg unna for ikke å få juling.

Er dette vanskelig? Skal vi gjøre det vanskelig?

Skal vi gang på gang få høre at Israelere er okkupanter og at dette er arabisk område?

Muslimene snakker arabisk og jødene snakker hebraisk. Jødene har levd her i Israels land i 3000 år og dette er nå blitt arabisk?

Nei, hjernevasket er det rette ordet for dem som mener at dette hører arabere til.

I rest my case!

Kommentar #142

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Steinkasting i Palestina!

Publisert rundt 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er også en god løsning hvis det palestinske selvstyre/myndigheter bevokter sin egen grense mot Israel og disse "barna" holdes unna IDF soldatene. Da vil du sikkert se at dette ikke er noe problem.

Dei steinkastarane eg såg , stod på palestinsk  jord,

der apartheidgjerdet går 5-6 km frå grensa!

Ramallah er og palestinsk jord-

Korleis skal palestinarane vakta si grensa, 5-6 km frå grensa??

Finn "facts on the ground" før du skriv slikt tøv!

Kommentar #143

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Korleis skal palestinarane vakta si grensa, 5-6 km frå grensa??

Kanskje disse ungdommene skal slutte med steinkasting.

Hadde det vært en ide?

Kommentar #144

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje disse ungdommene skal slutte med steinkasting.

Hadde det vært en ide?

Å nekte et undertrykket folk å utrrykke sin frustrasjon, mens du villig aksepterer undertrykkelsen, mener jeg grenser mot umenneskelighet. Mennesket må ikke slutte å stå opp mot undertrykkelse, så her har undommene min fulle forståelse. Ja, jeg er bombesikker på at jeg ville gjort det samme i deres situasjon.

Kommentar #145

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Kanskje skulde IDF slutta med plaging??

Publisert rundt 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje disse ungdommene skal slutte med steinkasting. Hadde det vært en ide?

Første dagen i Jayyous var eg med på å leita opp to 14åringar som var

bortførde av IDF, som hadde provosert med bråk i landsbyen!

Kanskje skulde IDF slutta med plaging??

Hadde det vore ein idé?

Kommentar #146

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
nekte et undertrykket folk å utrrykke sin frustrasjon

Så du mener krig er en legal måte å handle på for å uttrykke sin frustrasjon?

Kommentar #147

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

kanskje

Publisert rundt 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje disse ungdommene skal slutte med steinkasting.

Hadde det vært en ide?

slutte med kasting?du har flere usvarte svar til meg forøvrig

Kommentar #148

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

stein=krig?

Publisert rundt 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Så du mener krig er en legal måte å handle på for å uttrykke sin frustrasjon?

vi stod imot i norge under krigen.sabotasje er da godtatt?å slakte hele folkeslag slik det ble gjort i gt er aldri bra.men du støtter kanskje alt herrefolket ditt har gjort og kommer til å gjøre?

Kommentar #149

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Spørsmålet er vel hvorfor Muhammed drepte 700 jøder og muslimer fortsatt er i krig med Israel.

Hva er det som ligger bak?

Har det noe med at jøder er vantroe? Har det noe med de 345 vers i Koranen som tar avstand fra kristne, jøder og vantroe?

Hvis du kan svare på dette så har du svaret.

Kommentar #150

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er vel hvorfor Muhammed drepte 700 jøder og muslimer fortsatt er i krig med Israel.

Hva er det som ligger bak?

Har det noe med at jøder er vantroe? Har det noe med de 345 vers i Koranen som tar avstand fra kristne, jøder og vantroe?

Hvis du kan svare på dette så har du svaret.

Kanskje på tide å la være med å la palestinske barn få lide for denne 1400 år gamle hendelsen. Har du Bye-Pedersen tatt ansvaret for de ufattelige lidelsene dine egne trosbrødre har påført jødene?

Faktum er at jøder måtte flykte til muslimske land for å unnslippe massakrene som var påtenkt dem fra kristne ledere.

Ikke en gang i Jerusalem fikk de fred fordi korsfarerne fulgte etter og massakrerte dem.

Hvilken Gud er det egentlig du tilber Pedersen? Takk og pris for at du er et unntak blandt kristne.

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2129 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1774 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1768 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1270 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1102 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 1034 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 989 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere