Sjur Jansen

8

Takk for meg

Publisert: 24. jan 2010

Jeg har vært gjesteskribent her på Vårt Lands debattsider i to uker fordi jeg er aktuell med boken”Fra urmenighet til scenekirker”. Nå trekker jeg meg tilbake til bloggen min Bygge Mennesker. 

I boken skriver jeg om ikke-hierarki, likestilling og husmenigheter, og jeg sammenligner dagens lederparadigme med det tjenerparadigme jeg mener å finne i NT.

Jeg mener vi må på nytt sjekke hvilke oppfordringer og verdier som fantes blant de første kristne, og så la disse prege oss i dag på ulike måter. 

Et slikt synspunkt setter i gang mange debatter, for eksempel om hva som skal regnes som urmenighet, om også dokumenter utenfor NT skal være rettesnor, om vi bare skal justere dagens innarbeidede ordninger eller om vi heller skal starte noe nytt fra bunnen av, om hvor vi skal legge tyngdepunktet mellom store og små samlinger, om hva de ulike tjenestegavene i NT betyr i praksis og om hvor grensene går for når vi bryter NT-verdiene.

Det er sjelden deltagerne endrer synspunkt i slike nettdebatter. Men debattene kan være nyttige å lese for andre.

Hvis du opplever at det ikke fungerer i den tradisjonelle menigheten, enten du er menighetsleder eller er benkesliter, så er mitt budskap at det fins et alternativt menighetsliv. Det starter med at man samles i et hjem, gjerne med god mat, men uten at det er en prest som bestemmer over flokken.

Min oppfordring er: Ring en venn og invitér til middag. Og skulle du være i den andre enden og få en invitasjon, så si ja takk. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Peder matttsen

14 innlegg  49 kommentarer

Takk tilbake

Publisert over 10 år siden

Takk for mange interessante innlegg Sjur! Viktige emner du tar opp som enda flere begynner å få opp øynene for etterhvert. Urmenighet here we come ;) (ihvertfall verdiene)

Kommentar #2

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

Herren velsigne deg.

Publisert over 10 år siden

Herren velsigne deg i rikelig mål på alle område i ditt liv min broder i Herren.

Jeg anbealer deg at du ikke trekker deg helt tilbake fra slike forum som dette, men der må jo Herrens Ånd  stryre deg selfølgelig.

Takke for alle de hærlige innlegg som du har hatt.

Hilser deg med

Herren kommer

MVH

Nils Kåre

Kommentar #3

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

Åndens kraft

Publisert over 10 år siden

Skal vi kunne utløse Den Hellige Ånds vikelige kraft så må vi se tilbake på den første menighet.

Her er et eksempel:

Apgj. 5

Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom,  2 og han stakk til side noget av pengene med sin hustrus vitende, og bar frem en del og la det for apostlenes føtter.  3 Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren?  4 Var den ikke din så lenge du hadde den, og var den ikke i din makt da den blev solgt? Hvorfor har du satt dig denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løiet for mennesker, men for Gud.  5 Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og opgav ånden. Og stor frykt kom over alle som hørte det;  6 og de unge menn stod op og la ham til rette og bar ham ut og begravde ham.  7 Så gikk det omkring tre timer; da trådte hans hustru inn, uten å vite hvad som var skjedd.  8 Peter tok da til orde og sa til henne: Si mig: Var det for denne pris I solgte akeren? Hun sa: Ja, for denne pris.  9 Da sa Peter til henne: Hvorfor er I dog blitt enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære dig ut. 10 Og straks falt hun om for hans føtter og opgav ånden, og da de unge menn kom inn, fant de henne død; og de bar henne ut og begravde henne hos hennes mann. 11 Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette. 12 Men det blev gjort mange tegn og undergjerninger blandt folket ved apostlenes hender, og de holdt alle samdrektig til i Salomos buegang. 13 Av de andre vågde ingen å holde sig til dem; men folket priste dem; 14 og dess flere troende blev vunnet for Herren, menn og kvinner i hopetall, 15 så de endog bar de syke ut på gatene og la dem på senger og benker, forat endog bare skyggen av Peter kunde overskygge nogen av dem når han kom. 16 Ja, også fra de omliggende byer kom de sammen i mengde til Jerusalem og førte med sig syke og folk som var plaget av urene ånder, og de blev alle helbredet. 17 Da stod ypperstepresten op og alle de som holdt med ham, det var sadduseernes parti, og de blev fulle av nidkjærhet 18 og la hånd på apostlene og kastet dem i det offentlige fengsel. 19 Men en Herrens engel åpnet om natten fengslets dører og førte dem ut og sa: 20 Gå avsted, og stå frem og tal i templet alle dette livs ord for folket! 21 Da de hørte dette, gikk de mot dagningen inn i templet og lærte. Da nu ypperstepresten og hans følge kom, kalte de sammen rådet og alle Israels barns eldste, og sendte bud til fengslet for å hente dem. 22 Men de tjenere som kom dit, fant dem ikke i fengslet; de kom da tilbake og meldte: 23 Fengslet fant vi pålitelig lukket, og vaktmennene stod ved døren; men da vi lukket op, fant vi ingen der inne. 24 Da høvedsmannen for tempelvakten og yppersteprestene hørte disse ord, visste de ikke hvad de skulde tenke om dem, og hvad dette skulde bli til. 25 Da kom det en og meldte dem: Se, de menn som I kastet i fengsel, står i templet og lærer folket. 26 Da gikk høvedsmannen avsted med tjenerne og hentet dem, dog ikke med vold; for de fryktet for folket, at de skulde bli stenet. 27 Og da de hadde hentet dem, stilte de dem for rådet, og ypperstepresten spurte dem og sa: 28 Vi bød eder strengt at I ikke skulde lære i dette navn, og nu har I fylt Jerusalem med eders lære og vil føre dette menneskes blod over oss! 29 Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mere enn mennesker. 30 Våre fedres Gud opvakte Jesus, som I drepte ved å henge ham på et tre; 31 ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. 32 Og vi er hans vidner om disse ting, og likeså den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham. 33 Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de la råd op om å slå dem ihjel. 34 Men det stod op en fariseer i rådet ved navn Gamaliel, en lovlærer som var høit aktet av hele folket, og han bød å føre mennene ut et øieblikk, 35 og han sa til dem: Israelittiske menn! Se eder vel for hvad I gjør med disse mennesker! 36 For nogen tid siden fremstod Teudas, som sa sig å være noget, og omkring fire hundre menn slo sig sammen med ham; han blev drept, og alle de som lød ham, spredtes og blev til intet. 37 Efter ham fremstod Judas fra Galilea i skatteutskrivningens dager og forførte folket til å følge sig; også han omkom, og alle de som lød ham, blev spredt. 38 Og nu sier jeg eder: Hold eder fra disse menn og la dem være i fred! for er dette råd eller dette verk av mennesker, da skal det gå til grunne, 39 men er det av Gud, vil I ikke kunne ødelegge dem. Vokt eder at I ikke må finnes stridende mot Gud! 40 De lød ham da, og kalte apostlene inn igjen og lot dem hudstryke, og bød dem at de ikke skulde tale i Jesu navn, og så lot de dem gå. 41 Så gikk de da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å vanæres for det navns skyld; 42 og de holdt ikke op med å lære hver dag i templet og hjemme og å forkynne evangeliet om Kristus Jesu

Vi må komme oss tilbake til opphavet, Men Den Hellige Ånd har vist meg at dette er bare barnemat i forhold til det vi nå kommer å oppleve. Jesus er nå iferd med å istandsette sin brud som skal være uten lyte og sigden kommer til å gå over jorden for innhøsting av sjeler.

Den Hellige Ånd har vist meg at når vi taler Herrens Ord til frelse så vil Herren alltid stå bak sitt ord å stadfeste.

Vi vil oppleve at det ikke er behov for å legge hendene på folk for helbredelse. Det er Herrens Ord som kommer til å utføre det. Dette for at ingen mennesker skal kunne bli opphøyet. All ære til Jesus.

Kommentar #4

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

Knald harde budskap

Publisert over 10 år siden

Nå blir det enda viktigere en noen gang at folk bli døpt i Den Hellige Ånd. Det er denne kraften som skal evakuere oss fra denne jorden. Lampen må være fylt med olje. Dette har jeg også hatt drømmer om der jeg selv ble advart om å være bundet til de jordiske.

Budskapet fra Herren til de som er født av Herrens Ånd i DKK, DNK og mange organissasjoner vil være:

Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Så konklusjoner min er: Vi må tilbake til den første menighet for å finne vårt opphav og gå videre derfra inn i det Herren har for oss nå.

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Hyggelig

Publisert over 10 år siden

Takk for deg Sjur, det har vært lærerikt og inspirerende å ha deg her. Forhåpentligvis vil noen av oss opprettholde noe kontakt med deg via din egen blogg. Mvh Magnus

Kommentar #6

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Spennende

Publisert over 10 år siden

Det er en milepæl at temaet husmenighet er blitt presentert på denne måten. En milepæl som er som den lille skyen i horisonten, for den som kjenner bibelhistorien.

Det er spennende å se hvordan fenomenet husmenighet på nytt sprer seg, slik det har gjort uttallige ganger opp gjennom historien. Sjur har fokusert på verdier, noe jeg er overbevist om er forutsetningen for en bærekraftig utvikling.

Kommentar #7

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Adieu ;)

Publisert over 10 år siden

Du skriver om interessante ting :)

Kommentar #8

Espen Utaker

298 innlegg  459 kommentarer

Velkommen igjen

Publisert over 10 år siden

Takk for mange gode innlegg og interessante debatter. Og selv om du ikke er gjesteskribent, er du hjertelig velkommen til å poste dine innlegg her på din profil på verdidebatt. 

Kommentar #9

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Velkommen igjen

Publisert over 10 år siden
25.01.10 kl. 09:13 skrev Espen Utaker:

Takk for mange gode innlegg og interessante debatter. Og selv om du ikke er gjesteskribent, er du hjertelig velkommen til å poste dine innlegg her på din profil på verdidebatt. 

Du mener at Sjur ikke har vært "offisiell gjesteskribent"? Vel, han har i alle fall fungert som det overfor oss brukere her inne. Mvh Magnus 

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1500 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1335 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 997 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 466 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere