Gunnar Opheim

142

Muslimsk tro kontra kristen tro.

Publisert: 9. feb 2013

Likheter og ulikheter.

Etter Abraham har hans etterkommere spredt seg overalt i denne verden, her skal vi se på kristne og muslimer. Noe er likt og noe er ulikt, først likhetene:

1.       Begge tror på en allmektig allvitende Gud.

2.       Begge tror på en dommens dag og at mennesket er moralsk ansvarlige for egne liv.

3.        Begge tror på den endelige oppstandelse ved Messias gjenkomst.

4.       Begge ønsker å hjelpe fattige og vanskeligstilte.

5.       Begge parter fremmer bønn.

6.       Begge tar avstand fra fyll, pengespill og urent kjøtt som svin etc..

7.       Begge ønsker lydighet imot Gud.

8.       Begge tror på den store strid i mellom det onde og det gode.

Her kommer stort sett muslimene sterkere ut trosmessig da frafallet er større hos de kristne. Deriblant urent kjøtt og dogmet om arvesynden, muslimene tror jo rettmessig ikke på arvesyndslæren. Begge har kjempet imot Juda og Israel, verd å vite hva man egentlig tror på.. .

Det som skiller muslimene fra kristendommen er følgende:

1.       De tror ikke Jesus er Kristus/ Messias.

2.       De tror ikke Gud er kjærlighet men en krigsgud.

3.       De tror ikke bibelen er å stole på, de tror den er farget av menneskebud.

4.       Frelsen er avhengig av 5* plikter i Islam.

5.       Muhammeds åpenbaringer overgår andre åpenbaringer.

 

* 5 plikter er:

·         Vitne for Allah som den eneste Gud og at Muhammed er hans profet.

·         5 daglige rituelle bønner.

·         Gi en inntekstavgift til trossamfunnet/ presteskapet.

·          Fastetid, Ramadan.

·         Reise til Mecca minst en gang i løpet av levetiden.

 

I så måte vet vi at Islam ikke er fra Gud på samme måte som vi kan vite at katolisme ikke er fra Gud. For i begge tilfeller er man under trelldom og ett presteskaps ord, de to retningene er nokså like. Se forøvrig denne: http://amazingdiscoveries.tv/media/129/216-the-islamic-connection/

Her på Hebraisk: http://amazingdiscoveries.tv/media/981/216il/

Det som er litt spesielt er at ingen holder Sabbat, bortsett ifra noen kristne som tar avstand fra frafallen kristendom på mange av de samme grunner muslimene avviser kristendommen som fra Gud. Hvem følger Ham egentlig, er menneskeheten lurt av sine egne religiøse? Er vi anklagere alle sammen? Lurer vi oss selv?

Egentlig er det litt av ett skuespill universet er vitne til. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #451

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Som sagt så tror jeg ikke.

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er bare Gud som har evig liv i seg og Han gir det til de Han vet kan få evig liv!

DU tror at DU har evig liv i eg og at DU har det i deg selv samme med kunnskap om godt og ond mens du ærer deg selv også over dette!

Du er en SLANGENS mann!

Jeg skjønner ikke at KRISTNE snakker med deg!

Alle som har mottatt kraften fra Gud har selvsagt mottatt evig liv, det er jo en evig kraft det er snakk om, en eksistens som er udødelig, Gud lever av å gi fra seg sitt evige liv. Tro på slikt hjelper ikke til annet enn koketteri, hver som ber om slik kraft får og har han fått så kjenner han den sildre i sitt indre -han slipper da å tro :-)

Kristne har også behov og da søker de der livet pulserer, redde for å måtte gi fra seg sine "dyrekjøpte" oppfatninger, men ny kunnskap medfører alltid nytt liv av den evige typen.

Har du ikke skjønt at det er forskjell på kunnskap og Kunnskap, den første er fornuftig og den andre er hevet over fornuften, kun de med manns mot våger å nærme seg den.

Kommentar #452

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

:-)

Publisert over 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg har funnet det på nettet nå, og ser at samme ord kan bety forskjellige ting både på gresk og hebraisk. Det gjelder vel både GT og NT.

Da kan vi vel undres på hva som menes når Jesus sier at han er bedrøvet i sin sjel. Hva skulle det egentlig vært oversatt med, tror du?

Tror det er greit som det står.

Sjel på Strongs Greek Dictionary:

G5590

ψυχή

psuchē

psoo-khay'

From G5594; breath, that is, (by implication) spirit, abstractly or concretely (the animal sentient principle only; thus distinguished on the one hand from G4151, which is the rational and immortal soul; and on the other from G2222, which is mere vitality, even of plants: these terms thus exactly correspond respectively to the Hebrew [H5315], [H7307] and [H2416]:

- heart (+ -ily), life, mind, soul, + us, + you.

Han er lei seg i sitt sinn (tanker og hjerte (følelser). Hans sjel er mennesket Jesus som puster og som har sine tanker og følelser på grunn av hjernens funskjoner. Jesus, vår Herre og Gud er sant menneske som deg og meg.

Fil 2,5-8 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, 

og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

Ikke sant, Han vår Herre og Gud kom som sant menneske og da menesket skjønte at dete sanne meneske var Gud ble Han korsfestet.. . Alle som tror det og følger Ham vil bli "korsfestet", forfulgt (foraktet). 

Sitat:

"Og fortsatt kan jeg ikke forstå at noe som er blitt ett med Jesus kan dø, når Han selv sier at den som tror på Ham skal leve selv om han dør.

For vi tror vel at Jesus, Guds enbårne sønn, lever og "sitter ved Faderens høyre hånd"? Da må vel de som er blitt ett med Ham leve med Ham?

Husk Jesu yppersteprestlige bønn :-)

Jeg kjenner Hans nærhet når jeg ber. Jeg har kjent den freden som ikke er av verden. Forlater den meg når jeg dør? Nei, jeg tror ikke det!

Jo, hvis jeg ikke er mer enn et dyr, men mennesket ble skapt i Guds bilde..... Og hvis Jesus er sann Gud og sant menneske, og jeg er blitt ett med Ham ved troen, da skal jeg vel leve med Ham da. Ikke ved mitt jordiske legeme selvfølgelig, for det skal jo gå til grunne hvis Han ikke kommer tilbake før jeg dør."

Forskjellen er nok at Han bevarer oss i sitt ord (skapende ord/ Han står for sitt ord) og i sin rettferdighet og kjærlighet Derfor er døden som en søvn for den troende, til oppstandelse til det evige liv og den ikke troende som en søvn til doms som ender med bevisst dom og endelig død. Døden kan ikke hode igjen Hans ord, det tror vi på og er dermed lovt dette og dette er troens skapende kraft gitt i oss. Han kan ikke annet og dyret tror ikke på Hans ord, de er ikke skapt i Hans bilde og har ikke bevisstheten/ rasjonaliteten.

:-)

Kommentar #453

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Men troen ligger da til grunn for alt jeg gjør, Leif. Sånn sett er den ikke en privatsak, men hvordan jeg fungerer i verden. Min forståelse av Guds vilje, vil alltid ligge til grunn for min politiske gjøren.

Det politiske liv må sikre mennesker rettigheter og ikke styre mennesker rettigheter. Problemet er at religiøse krever rettigheter på andre, her kreves veien til himmelen uten i Jesu navn. Det går ikke, på samme måte kan ikke en som tror Jesus kreve at andre underlegger seg denne tro så de sikres veien til himmelen. Religiøse forsøker først med tro så i kombinasjon med politisk kraft og deretter tvang.

Politikken må være frihet til å tro og mene det du vil, såfremt man ikke lovsetter tro og tvinger folk til underlegge seg ett trossystem. En tro på en løgn eller ett eventyr må ikke føre til en overordnet religiøs politisk facisme.

Du må gjerne tro at veien til himmelen er uten Jesus men du kan ikke få en som tror Kristus til å velsigne din vei for den troende vet at du er dåret av dine egne tanker og følelser men kan intet gjøre annet enn å være ett eksempel og håpe du ser.

Enten er man ydmyk nok til å se eller så gjør man overgrep, som verden har gjort mange ganger og tvunget mennesker under seg. Jesus kom for å fri oss fra dette.

Du skrev og tenkte:

"Da blir det "oss mot dem", og slikt er jeg ikke interessert i. Den innstillingen har skapt masse krig, og ingen fred."

Tenk over bakgrunnen og følger og ta i betrakning menneskets historie.

Kommentar #454

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
For vi tror vel at Jesus, Guds enbårne sønn, lever og "sitter ved Faderens høyre hånd"? Da må vel de som er blitt ett med Ham leve med Ham?

Joh 14,1 {Veien, sannheten og livet}

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!

<14, 27>

2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?

 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

<17, 24; 1 Tess 4, 16 f>

Hva mener du Jesus sier her?

Hva tid skulle han komme tilbake og ta oss med seg?

Kommentar #455

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Mennesket består jo av det fysiske, psykiske og har mentalitet, vi er også åndelige men det siste er ikke akseptert tilfelle av sekulære lærde så som leger, psykiatre og psykologer mm..

Kan du så si noe mer om det med det åndelige?

Kommentar #456

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror Bibelens ord om ånd, sjel og legeme. Jeg har tidligere henvist til flere steder, og det blir brukt forskjellige ord om de tre på gresk.

Ja vel, men hva er da forskjellen på dem, når det gjelder sjel og ånd?

Kommentar #457

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

ved å ekskludere

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Enten er man ydmyk nok til å se eller så gjør man overgrep, som verden har gjort mange ganger og tvunget mennesker under seg. Jesus kom for å fri oss fra dette.

og kreve blind tro på ham?

Kommentar #458

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

skjønner

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Du er en SLANGENS mann!

sannheten om godt og ondt tilhører kun den onde gud.

Kommentar #459

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Litt om menneskets ånd

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Ja vel, men hva er da forskjellen på dem, når det gjelder sjel og ånd?

Sjelen er våre følelser, fornuft osv.  

Ånden er ånden.  Da vi kommer til tro og når vi blir døpt, blir vår ånd en Kristi ånd.  Slik blir vi del i Jesu legeme, død og oppstandelse.  Ånden vår fylles av DHÅ slik at vi får visdom om Ordet og Guds rike. Slik virker DHÅ i den troende.  

Kan lese om det i Matt 1, 46-47, 67:

46 Da sa Maria: 

Marias lovsang

           «Min sjel opphøyer Herren,
          
    47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

 67 Hans far Sakarja ble fylt av Den hellige ånd.

Rom 5, 5

 5 Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.

Rom 8, 16:

16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn.

1 Kor 2, 11-12:

 11 Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud. 12 Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss

Så avslutter jeg bibelversene med 1. Pet 1, 11:

11 De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, pekte fram mot, og hvordan den tiden ville bli. For Ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme.


Kommentar #460

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Sjelen er våre følelser, fornuft osv.

Ånden er ånden. Da vi kommer til tro og når vi blir døpt, blir vår ånd en Kristi ånd. Slik blir vi del i Jesu legeme, død og oppstandelse. Ånden vår fylles av DHÅ slik at vi får visdom om Ordet og Guds rike. Slik virker DHÅ i den troende.

Sal 103,1-2 {Lovprisning for Herrens barmhjertighet}
Av David.
Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lov Hans hellige navn! 2 Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle Hans velgjerninger!
Sal 103,22 Lov Herren, alle Hans gjerninger, alle steder Han har herredømme. Min sjel, lov Herren!

Sal104,1 {Lovprisning til den opphøyde Herre for Hans skaperverk og Hans omsorg}
Lov Herren, min sjel! Herre, min Gud, Du er overmåte stor. Du er kledd i herlighet og majestet,
Sal104,35 Må syndere bli utryddet fra jorden, og de ugudelige ikke lenger finnes! Lov Herren, min sjel! Halleluja!

Sal146,1 {Stol på Herren - ikke på mennesker}
Lov Herren!* Lov Herren, min sjel!

-----------------------------------------

Det ser ut for meg at også vår sjel lover Herren?

Kommentar #461

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Kan du så si noe mer om det med det åndelige?

Jesus ble frelst fordi Han i Ånden trodde, Han gjorde Sin Fars vilje, ikke i egne kraft men i tro på Faderens kraft i Ham. Han trodde ikke i kjødet og i kjødets kraft. Salig i tro gikk Han, selv om han var Gud men som Gud la Han også av seg Sin Guddoms kraft. Han stod ikke opp av graven i egen kraft men fordi Hans Far snakket Ham opp. 

Det åndelige er en tro og ett liv som ikke er av denne verden, det har ett salig annet liv som ikke her sitt hjerte og/ eller sinn i denne verden.

Kommentar #462

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
og kreve blind tro på ham?

Nei, ikke eksludere og kreve blind tro.

Det er å sette grenser og velge bort det onde for sin nestes skyld og egen. Det er å velge kjærligheten fremfor egoismens blindskap som holdes oppe av nærmest ubøyelig stolthet.

Rom 2,4 Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse?

.

Tit 3,4 men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, 

Kommentar #463

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jesus ble frelst fordi Han i Ånden trodde, Han gjorde Sin Fars vilje, ikke i egne kraft men i tro på Faderens kraft i Ham. Han trodde ikke i kjødet og i kjødets kraft. Salig i tro gikk Han, selv om han var Gud men som Gud la Han også av seg Sin Guddoms kraft. Han stod ikke opp av graven i egen kraft men fordi Hans Far snakket Ham opp.

Så Jesus var ikke sann Gud og sant menneske i en person?

 

Slik jeg ser det så er Jesus sant Gud men han tar ikke i bruk sin allmakt og kongemakt, men tok på seg kjøtt og blod og ble et menneske og inntok tjener oppgaven og lott seg så til slutt korsfestes av oss mennesker på grunn av våre synder.

Derfor blir vi rettferdiggjorte med det Jesus gjorde i sitt jorde liv.

Kommentar #464

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jesus ble frelst fordi Han i Ånden trodde, Han gjorde Sin Fars vilje, ikke i egne kraft men i tro på Faderens kraft i Ham.

Joh5,26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i Seg Selv.

Kommentar #465

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Den usynlige Guds bilde

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jesus ble frelst fordi Han i Ånden trodde, Han gjorde Sin Fars vilje, ikke i egne kraft men i tro på Faderens kraft i Ham. Han trodde ikke i kjødet og i kjødets kraft.

Tror du ikke på Maria og jomfrufødselen Opheim?  Paulus skriver i Kol 1, 15-20:

 15 Han er den usynlige Guds bilde,
          den førstefødte før alt det skapte.
          
    16 For i ham er alt blitt skapt,
          i himmelen og på jorden,
          det synlige og det usynlige,
          troner og herskere,
          makter og åndskrefter –
          alt er skapt ved ham og til ham.
          
    17 Han er før alt,
          og i ham blir alt holdt sammen.
          
    18 Han er hodet for kroppen, som er kirken.
          Han er opphavet,
          den førstefødte fra de døde,
          så han i ett og alt kan være den fremste.
          
    19 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig,
          
    20 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv,
          det som er på jorden, og det som er i himmelen,
          da han skapte fred ved hans blod på korset.

Jesus er Gud også da Han ble født av Maria.  Sann Gud og sant menneske.  Han kom som et spedbarn for ikke å skremme oss.  Hadde Han kommet i all sin kraft og fylde ville vi blitt redde.  Men Han kom for at vi skulle elske Ham i stedenfor å frykte Ham.  Det ville vi ikke greid om vi fryktet Ham.  Han lot seg, Gud, fornedre seg til å bli dømt til døden av mennesker.  Piskes, tortureres og til å dø på korset.  For at de som tror på Han skal få leve.  Hos Ham i paradis.  Slik viser Han sin enorme kjærlighet.  Han var sant menneske da Han fryktet det som ventet.  I Getsamene.  I sin svakhet - ble Han så sterk som menneske - at Han overvant dødsrikets krefter - for oss.

Vers 20 kommenterer jeg slik: Det kristne mysterium består ikke i forsoningen mellom en herre og hans tjener, men mellom en far og hans sønn.  Og denne forsoningen er ikke en gjenforening, men noe uendelig mye mer.  Den er gjenoppvekkelsen av bevisstheten om Enhet.  Enheten eller sammenhengen i at vi er skapt i Guds bilde.

Kommentar #466

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Så Jesus var ikke sann Gud og sant menneske i en person?

Jo, sann Gud og sant menneske.

Les det jeg skrev en gang til.

"Jesus ble frelst fordi Han i Ånden trodde, Han gjorde Sin Fars vilje, ikke i egne kraft men i tro på Faderens kraft i Ham. Han trodde ikke i kjødet og i kjødets kraft. Salig i tro gikk Han, selv om han var Gud men som Gud la Han også av seg Sin Guddoms kraft. Han stod ikke opp av graven i egen kraft men fordi Hans Far snakket Ham opp."

Stat:

"Slik jeg ser det så er Jesus sant Gud men han tar ikke i bruk sin allmakt og kongemakt, men tok på seg kjøtt og blod og ble et menneske og inntok tjener oppgaven og lott seg så til slutt korsfestes av oss mennesker på grunn av våre synder.

Derfor blir vi rettferdiggjorte med det Jesus gjorde i sitt jorde liv."

Ja, det samme skrev jeg men ikke bare kjøtt og blod, i kjød. Bare ved dette kan vil bli rettferdiggjorte ved Jesu blod/ liv. 

Kommentar #467

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Prøv åndene

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med deg i det siterte Opheim. Også i kommentar 441 vedrørende Svein Nyborg.

-ikke døm hverken fiende el venn, det er det bare uforstandige som gjør :-)))

Kommentar #468

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Joh5,26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i Seg Selv.

Faderen har gitt, ja.

Jeg skrev:

"Jesus ble frelst fordi Han i Ånden trodde, Han gjorde Sin Fars vilje, ikke i egne kraft men i tro på Faderens kraft i Ham."

Joh 5,24-30 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. 25 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den time kommer, og er nu, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve. 26 For likesom Faderen har liv i sig selv, således har han også gitt Sønnen å ha liv i sig selv, 27 og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. 28 Undre eder ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst, 29 og de skal gå ut, de som har gjort godt, til livets opstandelse, de som har gjort ondt, til dommens opstandelse. 30 Jeg kan ikke gjøre noget av mig selv; som jeg hører, så dømmer jeg, og min dom er rettferdig; for jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt mig. 

Kommentar #469

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jesus er Gud også da Han ble født av Maria. Sann Gud og sant menneske.

Jeg skriver det samme, les igjen.

Sitat:

" Han kom som et spedbarn for ikke å skremme oss. Hadde Han kommet i all sin kraft og fylde ville vi blitt redde. Men Han kom for at vi skulle elske Ham i stedenfor å frykte Ham."

Det er bare tull, de troende i GT traff Jesus og ble ikke redde, kun de vantro er redde. Kun falsk tro og løgn får folk til å frykte Ham. Han kom som meneskesønn fordi Han ble avvist på Sinai og en gang til ved inngangen til Israels land. Avvist til fordel for andre mennesker istedet for Ham. Denne gang kom Han som en av dem, allikevell ble Han avvist da de skjønte at Han var Gud.

Neste gang kommer Han som Han Er, vår Konge.. .

Kommentar #470

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
-ikke døm hverken fiende el venn, det er det bare uforstandige som gjør

Det er på sin plass å advare kraftig når Djevelens tilsynelatende menn er ute for å lokke mennesker i denne verden.

Kommentar #471

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Han avvsit da de skjønte at Han var Gud

De skjønte ikke at han var Gud, Messias!

Kommentar #472

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Du er 100 år for sent ute.

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er på sin plass å advare kraftig når Djevelens tilsynelatende menn er ute for å lokke mennesker i denne verden.

I denne verden finner mennesket mindre og mindre å glede seg over, fred er mangelvare, glede likeså, det er snart bare slike som deg som ser materielle saker som fristelser, andre påvirkes av Skaperens nærhet og dras mot Han som spirer lokkes ut av frø.

Vet du ikke at verden er forgjengelig og er i ferd med å oppleves som et ubehagelig sted for de fleste av oss??

Ser du virkelig ikke at de gamle religionene har abdisert til fordel for enhet, likhet og kjærlighet til den andre?

Kommentar #473

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Tull?

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er bare tull, de troende i GT traff Jesus og ble ikke redde

Det du kaller tull viser hvor ignorant du er.  At Han kom som et spedbarn - hvordan i all verden kan du avvise det.  Det er jo et faktum.

Slik Han var med jødene ved utmarsjen fra Egypt i Sinai - fulgte Han jødene som en sky.  De var ikke redde.  Men det gjorde at de mistet friheten.  Jødene protesterte ved å gjøre det motsatte av de de ble fortalt det de skulle gjøre.  

Ikke rart det ble 40-års vandring i ørkenen.  Selv alle miraklene som skjedde hjalp ikke. Jødene ville ikke være slaver under troen.  Det åket ville de ikke ha.

Så hvordan få menneskene til å elske Ham?  

Han måtte komme som et uskyldig spebarn.  Han måtte gi oss friheten og frelsen.  Han måtte vise oss hvor enormt mye han elsker oss.  Han ville ikke ta noe fra oss.  

Han måtte sette menneskene fri fra åket som fedrene ikke hadde greid å bære.  Han måtte rette opp igjen Adams synd og fallet fra paradis.  Ved selv å ofre seg for oss - for selv å være det eneste rettferdige menneske.  Slik at de som tror på Hans kjærlighet får nåde og evig liv hos Han.

Men allikevel avviser du Han - da du ikke tror på Hans frelse alene.  Du må gjøre det motsatte av det Han kom for å gjøre - nemlig å sette menneskene fri.

Du vil med Moseloven legge et åk på de troende og deg selv - et åk som ingen av fedrene eller apostlene har greid å bære.

Så hvorfor gjør du det - da Jesus - ikke kom for å frelse rettferdige, men for å frelse syndere.

Er ikke det ignorant - så vet ikke jeg hva ignorant er.

Kommentar #474

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det du kaller tull viser hvor ignorant du er. At Han kom som et spedbarn - hvordan i all verden kan du avvise det. Det er jo et faktum.

Slik Han var med jødene ved utmarsjen fra Egypt i Sinai - fulgte Han jødene som en sky. De var ikke redde. Men det gjorde at de mistet friheten.

Fra egypt til sinai, ja men jeg sa heler ikke noe annet. Fra sinai sa jeg og dette skjedde.

2 Mos 33,3 Dra op til et land som flyter med melk og honning; jeg vil ikke selv dra op med dig, fordi du er et hårdnakket folk; jeg vilde ellers komme til å ødelegge dig på veien.

2 Mos 33,5 For Herren sa til Moses: Si til Israels barn: I er et hårdnakket folk; drog jeg endog bare et øieblikk op med dig, så måtte jeg ødelegge dig; men legg nu dine smykker av dig, så jeg kan vite hvad jeg skal gjøre med dig. 

Så hva skjedde da de kom frem og Jesus ville være deres Konge?

1 Sam 8,6-7 Men det ord gjorde Samuel ondt, da de sa: Gi oss en konge til å dømme oss! Og Samuel bad til Herren. 7 Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt hvad de sier til dig! For det er ikke dig de har forkastet, men det er mig de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem.

1 Sam 8,22 Og Herren sa til Samuel: Lyd deres ord og sett en konge over dem! Så sa Samuel til Israels menn: Gå hjem hver til sin by! 

Og Jesus kom som en av dem men:

Joh 19,7 Jødene svarte ham: Vi har en lov, og efter den lov er han skyldig til å dø, fordi han har gjort sig selv til Guds Sønn.

Joh 19,15 De ropte da: Bort, bort med ham! Korsfest ham! Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste eders konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren. 

Joh 19,21 Jødenes yppersteprester sa da til Pilatus: Skriv ikke: Jødenes konge, men at han sa: Jeg er jødenes konge! 

Det er jødenes tro som gjør at de tror Han i sin ferd er Gud, de vet og de forsøker å få dette sanne menneske/ GUds Lam til å opphøye seg selv som ett menneske å være Gud iblant de. Så de kan få korsfeste Ham som kler de nakne, i deres steinhjerter og stivnakkede ferd. De forsøker allikevell å få rett så de fortsatt kan gå til sin ære.

Så anklager du troen slik:

"Du vil med Moseloven legge et åk på de troende og deg selv - et åk som ingen av fedrene eller apostlene har greid å bære"


Enda frelsen i at Jesus er Kristus, gir oss kristi åk på oss istedet. Er du også en anklager som jødene var?

Kommentar #475

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Moseloven et åk for fedrene

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Enda frelsen i at Jesus er Kristus, gir oss kristi åk på oss istedet. Er du også en anklager som jødene var?

Latterlig og tom argumentasjon Opheim.  Hva i all verden slags åk mener du Jesu nåde er for de troende?

Du vet selv at apostelmøte du ikke vil nevne, er det som avgjør om det åket Moseloven har vært for fedrene skal fortsette eller ikke.  Det åket som ingen har greid å bære, og som Jesus kom for å sette de troende fri fra.

Det vet jo du selv om du later som det åket ikke eksisterer.

Så vet vi da, også du, hva apostelmøte kom fram til Apgj 15, 11

  11 Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, 

Fariseerne brukte akkurat samme argumentasjon som du gjør vedrørende Moseloven, men svaret er at frelsen får en ikke ved gjerninger, men ved Jesu Kristi nåde.

Kommentar #476

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Slangespråket

Publisert over 7 år siden

Leif Gunnar Opheim: Jeg vet ike om jeg ha sagt det før til eg men du bør holde deg langt unna de som taler slangens språk. Eva lot seg tale inn i slangens tankegang.
_____________________________________________________________

Hei hei!

Vet du hvilket språk slangen har? Det har jo stor betydning for villfarelsen... hvis du vet hvilket språk slangen snakker, bør du fortest advare andre om språket så de kan la seg advare... hvis ikke vil det jo være fånyttes for deg å advare andre om slangens språkbruk dersom du ikke forteller hvilket språk han har, og derved kan også hemmeligheten og fortielsen om hvem som er antikrist også bli løst? Siste gang han ble observert var visst i Edens hage? (1.Mos.3.1)

Kommentar #477

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Latterlig og tom argumentasjon Opheim. Hva i all verden slags åk mener du Jesu nåde er for de troende?

Bjørn Erik, følg tråden tre steg tilbake og summer det som er skrevet. Så er vi Gudsfryktige begge to.

Jeg mener bestemt jeg viste deg disse vers:

Matt 11,28-30 Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile! 29 Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler. 30 For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett. 

Om det er så at om vi følger Ham så vil vi bli forfulgt på grunnn av troens gjerninger, hvilket åk er det Kristus snakker om her?

Sitat:

"Du vet selv at apostelmøte du ikke vil nevne, er det som avgjør om det åket Moseloven har vært for fedrene skal fortsette eller ikke. Det åket som ingen har greid å bære, og som Jesus kom for å sette de troende fri fra.

Det vet jo du selv om du later som det åket ikke eksisterer.

Så vet vi da, også du, hva apostelmøte kom fram til Apgj 15, 11

11 Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde,

Fariseerne brukte akkurat samme argumentasjon som du gjør vedrørende Moseloven, men svaret er at frelsen får en ikke ved gjerninger, men ved Jesu Kristi nåde."

Det er du som holder fast ved det kjødelige åket som om også jeg tror på det. Jeg tror på skaperens skaperkraft, ikke på hva Jeg kan klare men hva han gjor i oss om vi tror Ham. Det kan jeg ike se at du tror, derfor går du på gjerningens vei og tror deg frelst.., i synd (lovløs). 

Her blir det sagt noe som ikke gjør forskjell på jøde eller hedning på troens vei:

Apg 15,9-11 og han gjorde ingen forskjell mellem oss og dem, idet han ved troen renset deres hjerter. 10 Hvorfor frister I da nu Gud ved å legge et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? 11 Men ved den Herre Jesu nåde tror vi at vi blir frelst, på samme måte som de. 

Frelst på samme måte, hva betyr det å bli frelst og hva frelses man fra? Er nåde til for frelse i synd eller fra synd? Hadde nåden blitt gitt om vi ikke kunne reddes fra synd? 

Blir vi ikke frelst fra synd, Guds kraft i oss? Tror du ikke på Ham? Tror du ikke på frelsen? Dette er ærlige Gudfryktige spørsmål Bjørn Erik.

Hvilket åk er det å gå på Kristi vei?

Kommentar #478

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Vet du hvilket språk slangen har? Det har jo stor betydning for villfarelsen... hvis du vet hvilket språk slangen snakker, bør du fortest advare andre om språket så de kan la seg advare... hvis ikke vil det jo være fånyttes for deg å advare andre om slangens språkbruk dersom du ikke forteller hvilket språk han har, og derved kan også hemmeligheten og fortielsen om hvem som er antikrist også bli løst? Siste gang han ble observert var visst i Edens hage? (1.Mos.3.1)

1 Mos 3,1 Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven?

1 Mos 3,4-5 Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø; 5 for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt. 

Dette er tiludet han la fremfor Eva og Eva vurderte verdien i dette tilbud ved at hun tilot seg å tro det han sa var sant. Slik lot hun seg friste og falt for løgnen. Opprettholdelsen av løgnen er avhengig av at vi ærer stoltheten i oss selv. Slik fungerer rotteracet vi er bitt av. I denne løgn at vi slettes ikke kan dø har det oppstått religioner og maktkamper. Slangens språk er i denne verden som drives av denne ånd og fremmer egoet og bygger stoltheten. Ser vi på metodikken så bedriver slangen handel med sin visdom for å fremme seg selv, man blir korrupt og svik er ens ledestjerne. Dette drives veren av og Guds ord kaller denne natur i seg selv for fallen syndig natur. Så lenge vi ikke vet bedre er vi fanget og vi får vite bedre om vi slår oss så hardt at vi søker svar på hvorfor i all verden er nå det slik. Bibelen kaller det urettferdighetens forførelse, la oss våkne opp av dette slumrende mørke.

Kommentar #479

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hvilket språk,

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Bibelen kaller det urettferdighetens forførelse, la oss våkne opp av dette slumrende mørke.

Kjell spurte deg om språket.

Kommentar #480

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Og han fikk det eneste åndelige sanne svar på det, det er ikke for kjødelige eller for de som ikke elsker sannheten.

Kommentar #481

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Og han fikk det eneste åndelige sanne svar på det, det er ikke for kjødelige eller for de som ikke elsker sannheten.

Trodde det ja

Kommentar #482

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

;-) Svaret er

Publisert over 7 år siden

som når Herren svarer med ulydighet og forbannelser; Da Jesus manglet alt - (Matt.25.37-39)

47 Fordi du ikke tjente Herren din Gud av et godt hjerte, i glede over all din overflod,48 må du tjene de fiendene Herren sender mot deg, og være sulten, tørst og naken og mangle alt. Han skal legge et jernåk på nakken din, helt til han har utryddet deg.
49 Herren skal sende over deg et folkeslag fra det fjerne, fra jordens ende, som en stupende ørn, et folk med et språk som du ikke forstår,50 et folkeslag med harde ansikter, som ikke tar hensyn til de gamle og ikke er nådig mot de unge.51 De skal ete opp frukten av buskapen din og frukten av åkerjorden, til du blir utryddet. De lar verken korn, ny vin eller fin olje være igjen til deg, verken avkommet av storfeet ditt eller tilveksten til småfeet. De fortsetter til de har utryddet deg.52 De skal omringe deg i alle byene dine, helt til de styrter ned, de høye festningsmurene som du stolte på overalt i landet ditt. De skal omringe deg i alle byene i hele landet som Herren din Gud gir deg. 53 Og i den trengsel og nød som fienden fører over deg, skal du spise dine egne barn, kjøttet av sønnene og døtrene som Herren din Gud har gitt deg. (5.Mos.28.)

Joh.6.54:Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

- Matt.25.40:  Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

Men dette skjønner ikke LG noe av... og prater selv et slags uforståelig slangespråk...

Kommentar #483

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hyissssj

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men dette skjønner ikke LG noe av... og prater selv et slags uforståelig slangespråk...

-la oss alle være venner

Kommentar #484

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Om slangetemming

Publisert over 7 år siden

Svein Nyborg: Hyissssj- la oss alle være venner
_____________________________________

Joda, vi er vel ikke uvenner om vi vrenger litt på bibelpermene og rister ut litt av innholdet i mellom dem?

Leif Gunnar svarer på mitt spørsmål om hvilket språk slangen hadde  med 1 Mos 3,4-5: Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø; 5 for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt.

Han forstår da ikke at tilbudet fra slangen var godt ment, men at slangen først måtte gjennomgå samme prosess med Moses som menneskesønnen måtte gjennomgå i Joh.3.17: Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, 15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

Her er det visst noen likhetstrekk mellom slangen og menneskesønnen, men kan det forstås på annen måte enn på åndelig vis? :-/)

Meningen med dette er vel at det er ingen forskjell mellom Kong Salomo og hattemakeren, menneskesønnen eller slangen, eller LG og metodikken?

Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen
29 Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som talte til ham.» 30 Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. 31 Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. 32 Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» (Joh.12.28-32)

Dette fordi: Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. (Joh.7.39) Eller løftet opp av ørkenen slik som slangen, fordi kvinnen som skulle føde, rømte ut i ørkenen og gjemte seg der slik at hun skulle få den maten hun trengte for 1260 dager, langt borte fra slangen.

Slangens språk var her slik:Ut av gapet spydde slangen vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort i strømmen.16 Men jorden kom kvinnen til hjelp: Den åpnet munnen og slukte elven som dragen hadde spydd ut av gapet sitt.17 Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus.18 Og den stilte seg på stranden ved havet (Åp.12.) 

De som får makt over slangens språk får til disse tingene: Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» (Mark.16.17)

Det er identisk med Salm.91.13: På løve og huggorm skal du trå; du skal trå ned unge løver og slanger.14 For han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn. 15 Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære. 16 Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse.

Så da er det håp for slangen også?

Dette skulle vel være forståelig for de aller fleste som kan lese?

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2966 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1580 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1122 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1062 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere