Jørn Lemvik

8

Solvik-Olsens kortslutning

Fremskrittspartiet vil ta Bibelen til inntekt for å kneble kirkens miljøengasjement.

Publisert: 7. feb 2013

Fremskrittspartiet sliter med å forholde seg til brysomme meningsmotstandere. I intervju med Vårt Land 5. februar langer Ketil Solvik-Olsen ut mot kirkens miljøengasjement, men vikler seg så grundig inn i sitt eget argument at man nesten synes synd på ham.

Solvik-Olsens utgangspunkt er at kirken ikke bør legge seg opp i saker den ikke har bibelsk dekning for å snakke om. Men etter hvert som journalisten konfronterer ham med den ene saken etter den andre (Israel, samlivsspørsmål, asylsak), står det stadig tydeligere for leseren at det er Solvik-Olsens personlige og selektive bibelfortolkning som ligger til grunn. For når det gjelder miljøpolitikk, da tar kirken «sin bibeltolkning vel langt». Solvik-Olsen forsøker å ro seg ut av situasjonen med å dreie argumentet. «Kirken må tenke seg om to ganger om den ivaretar det som medlemmene er opptatt av. Det er der jeg mener statskirken bommer.»

Opprør. kan neppe ha fått med seg det brede kirkelige miljøengasjementet, som har slått rot både i domkirke og på bedehus (eller kanskje er det nettopp det han har?). Kampanjen Klimavalg2013 samler et bredt antall kirkelige organisasjoner (de fleste innenfor statskirken) og andre kirkesamfunn. Foruten Den norske kirke, har Frikirken, Frelsesarmeen, Metodistkirken, Misjonsselskapet, Korsvei og våre respektive organisasjoner stilt seg bak denne kampanjen, som fremmer klare politiske krav. At ledende skikkelser i lekmanns- og misjonsbevegelsen flagger sine miljøbekymringer offentlig, vitner mer om et bredt kirkelig opprør mot oljevanviddet enn de fromme, apolitiske massene Solvik-Olsen drømmer om.

Opprøret er ikke ubegrunnet. I samme avis viderebringes en sak fra Mosambik, som nå rammes av årlige flommer. Mosambiks kirkeråd mener dette henger sammen med klimaendringer. Slike bekymringsmeldinger kommer tikkende inn fra kristne brødre og søstre i hele verden, som kjenner klimaendringene på kroppen gjennom sviktende avlinger og livsfarlige værfenomener. Kirkens folk klarer å legge to og to sammen.

Grådighet. Vårt (olje)forbruk er ikke bærekraftig. Det lider allerede millioner av mennesker under. Til syvende og sist vil det også gå ut over oss selv. Dette krever handling, og da er den politiske arenaen nøkkelen. Det trengs knapt et teologisk argument for å kjempe mot noe livstruende, men for de som leter er det bare å velge og vrake: Rettferdighet? Nestekjærlighet? Vern om skaperverket (som mennesket også er en del av)? Grådighet?

Solvik-Olsen har rett i at det finnes forskjellige synspunkter innenfor kirken. Det er han selv et levende bevis på. Men når han forsøker å kneble meningsmotstandere gjennom å påberope seg teologisk makt, skriver han seg inn i en ikke altfor stolt kirkelig tradisjon. Om det er noe vi som kirke skal være med på å utfordre, så er det makt. Det plasserer kirken i hjertet av den politiske debatten. Der er Bibelen høyaktuell som premissleverandør.

Jørn Lemvik, generalsekretær i Digni
Anne Lise Søvde, daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

Innlegget stod på trykk i Vårt Lands papirutgave 7. februar 2013

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det ser ut til

Publisert rundt 7 år siden
Jørn Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Grådighet. Vårt (olje)forbruk er ikke bærekraftig. Det lider allerede millioner av mennesker under. Til syvende og sist vil det også gå ut over oss selv. Dette krever handling, og da er den politiske arenaen nøkkelen. Det trengs knapt et teologisk argument for å kjempe mot noe livstruende, men for de som leter er det bare å velge og vrake: Rettferdighet? Nestekjærlighet? Vern om skaperverket (som mennesket også er en del av)? Grådighet?

Solvik-Olsen har rett i at det finnes forskjellige synspunkter innenfor kirken. Det er han selv et levende bevis på. Men når han forsøker å kneble meningsmotstandere gjennom å påberope seg teologisk makt, skriver han seg inn i en ikke altfor stolt kirkelig tradisjon. Om det er noe vi som kirke skal være med på å utfordre, så er det makt. Det plasserer kirken i hjertet av den politiske debatten. Der er Bibelen høyaktuell som premissleverandør.

At noen av kirkens folk ser det viktigere å forkynne frelse for naturen enn menneskenes sjeler.

DETTE er et stort tankekors Lemvik.!!!

Dere mener kanskje at Gud har bommet kraftig da han forutså at vi trengte jordens ressurser til nyttig bruk.?

Vern om skaperverket..? 

Kommentar #2

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Solvik-Olsen sin uvitenhet

Publisert rundt 7 år siden
Jørn Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Solvik-Olsens utgangspunkt er at kirken ikke bør legge seg opp i saker den ikke har bibelsk dekning for å snakke om.

Påskesøndag 1942 ble hyrdebrevet "Kirkens grunn", forfattet av biskopene i Norge og ført i pennen av Eivind Berggrav, lest opp fra alle landets prekestoler. Den norske kirken tok avstand fra, og holdt grunnleggende, teologisk oppgjør med, Quislingregimets og okkupasjonsmaktens politikk og misgjerninger. Kirkens sivile ulydighet ble dermed en del av norsk, sivil motstandskamp som det står historisk repekt av.

Etter 1945 har det vært en del diskusjon om hvorvidt "Kirkens grunn" faktisk skal beholde sin status som bekjennelsesskrift i Den norske kirke, men jeg husker å ha lært fra offisielt kirkehold, i midten av 1960-årene, at skriftet faktisk hadde slik status. Skriftet gir Den norske kirke et solid, teologisk fundament for å uttale seg politisk når galskap truer folk og land.

Solvik-Olsen sine banaliteter bør verken kirken eller andre forskrekkes over. Han representerer en politikk som er tuftet på grådighet og uansvarlighet, og han tar seg fullstendig vann over hodet når han oppkaster seg selv til å belære kirken om teologi.

Kommentar #3

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Nå syns jeg at kirken verken skal ta side i Israel situasjonen, samlivspørsmål eller asylsaker. For innen kirken er det forskjellige meninger om det, og slik bør det være. Også når det gjelder miljøpolitikk selvsagt. Man mener forskjellig. Om en prest/biskop utaler seg om saken så taler han bare om sitt syn, mens andre i kirken kan mene noe helt annerledes. Man skal ikke påtvinge andre menighetsmedlemmer sitt syn.

Kirken bør være til for at man skal få åndelig føde. Ikke føre politikk og kaste sin politiske mening på andre kirkemedlemmer. Man kan stemme ulikt politisk og allikevel være en kirke. Bare ikke blande politikk inn i kirken. Utenfor kan man mene hva man vil politisk og engasjere seg så mye man vil personlig.

Kirken bør være et sted de som ønsker mer av det åndelige. Det er synd at de som ønsker ikke får det, men heller hva kirken "mener" politisk i fjeset. For kirken er vel ikke en person, en biskop ? Det er vel mange mennesker, med ulikt syn politisk?

Kommentar #4

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Nå syns jeg at kirken verken skal ta side i Israel situasjonen, samlivspørsmål eller asylsaker. For innen kirken er det forskjellige meninger om det, og slik bør det være. Også når det gjelder miljøpolitikk selvsagt. Man mener forskjellig. Om en prest/biskop utaler seg om saken så taler han bare om sitt syn, mens andre i kirken kan mene noe helt annerledes. Man skal ikke påtvinge andre menighetsmedlemmer sitt syn. Kirken bør være til for at man skal få åndelig føde. Ikke føre politikk og kaste sin politiske mening på andre kirkemedlemmer. Man kan stemme ulikt politisk og allikevel være en kirke. Bare ikke blande politikk inn i kirken. Utenfor kan man mene hva man vil politisk og engasjere seg så mye man vil personlig. Kirken bør være et sted de som ønsker mer av det åndelige. Det er synd at de som ønsker ikke får det, men heller hva kirken

Kirkeledere skal rettlede, toelogisk og etisk. Det er deres jobb og oppgave. Selvsagt bringer de da kirkens syn inn på politikkens arena.

All slags "syn" kan være representert i en menighet. Men skal biskopene derfor holde kjeft for ikke å støte noen sin politiske oppfatning?

Skulle kirken kanskje si at fyll er umoralsk, men ikke for folk som stemmer Fremskrittspartiet? Eller at hor er synd, bare ikke for Bård Hoksrud?

Når en prest eller biskop uttaler seg på vegne av kirken, så fremfører hun ikke sitt private syn men kirkens.

Kommentar #5

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Når en prest eller biskop uttaler seg på vegne av kirken, så fremfører hun ikke sitt private syn men kirkens.

Men for de som ikke mener det samme, må de da gå ut av statskirken? For å slippe å høre på "kirkens" politiske meninger? Jeg trodde statskirken var for alle uansett politiske syn de har.

Om jeg vil gå i en kirke for å få åndelig føde. Kanskje jeg må sitte der å høre på politikk istedenfor! En forferdelig tanke!

Det burde ikke være så. Alt politisk burde holdes utenfor kirken. Slik at alle kunne få kjenne seg som en del av den. Nå er det jo bare de med det samme politiske synet som får være delaktig. Det er synd.

Jeg er ikke for en kirke som skal rettlede en til det "rette" politiske partiet. Da mener jeg kirken har overtrått sin rolle.

Men å hjelpe alkoholiker stoffmisbrukere mm som kirkens nødhjelp gjør, det syns jeg er bra! Men det handler ikke om politikk, men humanisme, og det kan de gjerne spre både inni kirken og utenfor! :)

Kommentar #6

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Om jeg vil gå i en kirke for å få åndelig føde. Kanskje jeg må sitte der å høre på politikk istedenfor! En forferdelig tanke!

Ta det helt med ro. Presten forretter etter en bestemt liturgi, og bispene reiser ikke rundt i krikene for å fortelle menighetslemmer hvilket parti de bør stemme på.

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Fullstendig meningsløst

Publisert rundt 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Skulle kirken kanskje si at fyll er umoralsk, men ikke for folk som stemmer Fremskrittspartiet? Eller at hor er synd, bare ikke for Bård Hoksrud?

Når en prest eller biskop uttaler seg på vegne av kirken, så fremfører hun ikke sitt private syn men kirkens.

Hva i all verden har FRP`s politiske syn med hva kirkens folk forkynner å gjøre??

Du tar dundrende feil Økland...noe vi har blitt vant til fra deg her på VD....Den enkelte prest eller biskop uttaler seg absolutt på vegne av seg selv,og IKKE kirken.Biskopenes mening spriker verre enn en person i spagaten....

Men selvsagt er en person fra Frp som en rød klut for disse klimafanatikerne,enten de er biskoper eller hva som helst annet. 

Kommentar #8

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du tar dundrende feil Økland...noe vi har blitt vant til fra deg her på VD....Den enkelte prest eller biskop uttaler seg absolutt på vegne av seg selv,og IKKE kirken.Biskopenes mening spriker verre enn en person i spagaten....


Hvis jeg tar feil, så vennligst gi meg rettledning da. Men begrunn i så fall rettledningen med holdbare og relevante argumenter - uten logiske krumspring og kortslutninger. Nettstedet heter verdidebatt, ikke verdibabbel.

Mener du i fullt alvor at den norske kirke sitt offisielle syn normalt "spriker verre enn en person i spagaten"? Er det i så fall et slags forsvar eller en slags unnskyldning for Ketil Solvik-Olsen sine primitive uttalelser?

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det at noen biskoper

Publisert rundt 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Mener du i fullt alvor at den norske kirke sitt offisielle syn normalt "spriker verre enn en person i spagaten"? Er det i så fall et slags forsvar eller en slags unnskyldning for Ketil Solvik-Olsen sine primitive uttalelser?

Blander seg inn i de politiske sakene, blir helt feil.De får konsentrere seg om det de er satt til.Nemlig å forsøke å føre folk til Jesus.

Hvis de begynner å bli mer opptatt med jordas frelse enn sjelers frelse,bør de finne på noe annet å gjøre. 

Kommentar #10

Heidi Terese Vangen

62 innlegg  1462 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
At noen av kirkens folk ser det viktigere å forkynne frelse for naturen enn menneskenes sjeler.

Disse hører da også sammen, noe vi ser hos Paulus og hans beskrivelser av det lengtende skaperverket. Den nye jord er denne jord som skal bli ny, denne ene jord som vi er ferd med å ødelegge. 

Kommentar #11

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Jørn Lemvik. Gå til den siterte teksten.
Men når han forsøker å kneble meningsmotstandere gjennom å påberope seg teologisk makt, skriver han seg inn i en ikke altfor stolt kirkelig tradisjon.

Det er jo ikke det han gjør. Han taler for at kirken skal være for alle og ikke støte deler av menigheten fra seg ved å innta politiske standpunkt som det er mye uenighet om, og som har lite religionen å gjøre.

Og selv om man argumenterer for at å ta vare på naturen finnes dekning for i religionen, så er det reell uenighet om hvilken fremgangsmåte som faktisk er den beste. Noen argumenterer for å redusere oljeboring. Andre argumenterer for å redusere enda mer forrurensende kullkraft, og da trengs oljen.

Da blir det etter min mening arrogant og missbruk av sin posisjon når en autoritet i kirken bruker sin posisjon og tillit til å kjempe for ene eller andre politiske retningen.

Hvor grensen skal gå for kirkens engasjement er diskuterbart. Der finnes ingen fasit. Derfor blir det malplassert å kritisere Solvik-Olsen for å ikke være bastant på dette, men si hva han selv mener.

Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hvor grensen skal gå for kirkens engasjement er diskuterbart. Der finnes ingen fasit. Derfor blir det malplassert å kritisere Solvik-Olsen for å ikke være bastant på dette, men si hva han selv mener.

Jeg tror ikke Solvik-Olsen lurer mange til å tro at han har tatt et prinsippiellt standpunkt. Han er uenig i organisasjonens standpunkt og meldte seg ut. Fair enough.

Men han har sikkert et poeng angående det medlemstaktiske? Jo flere standpunkt, jo flere utmeldelser. Det får være opp til organisasjonens medlemmer og ta disse valgene?

Kommentar #13

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke Solvik-Olsen lurer mange til å tro at han har tatt et prinsippiellt standpunkt. Han er uenig i organisasjonens standpunkt og meldte seg ut. Fair enough.Selvsagt er det foranledningen. Men det at han er personlig involvert betyr ikke at poenget har noen mindre verdi, gjør det vel?

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg tror vi må være enige om

Publisert rundt 7 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.
Disse hører da også sammen, noe vi ser hos Paulus og hans beskrivelser av det lengtende skaperverket. Den nye jord er denne jord som skal bli ny, denne ene jord som vi er ferd med å ødelegge. 

At naturen eller jorda for den del ikke har en sjel som kan frelses på noen måte.

Når den dagen kommer at Gud setter strek for denne tidsalder,vil han lett kunne gjenskape jorda til et paradis på nytt.

DET betyr ikke at vi med vilje skal forgifte jorda,men jeg tror faktisk at jordas ressurser som olje,mineraler og andre ting ligger der for at Gud har forutsett at vi ville trenge det til våre oppfinnelser.
Selvfølgelig har Gud sett at vi trengte olje f.eks...Hvorfor skulle den ellers finnes der.?

Akkurat som at vi bruker dyr til mat,arbeidshjelp og annet....Jeg syns dette er veldig enkelt.

Og i DET perspektivet er jeg forundret over at kristne som tror på Gud ikke har fått med seg et slikt logisk faktum. 

Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt er det foranledningen. Men det at han er personlig involvert betyr ikke at poenget har noen mindre verdi, gjør det vel?

Beklager, jeg har mistet tråden. Hvilket poeng? :-)

Kommentar #16

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Beklager, jeg har mistet tråden. Hvilket poeng? :-)

At en organisasjon bør holde seg til sitt, ikke missbruke sin autoritet til andre formål og være forsiktig med å fremmedgjøre sine medlemmer ved å engsjere seg politisk.

Kommentar #17

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
At en organisasjon bør holde seg til sitt, ikke missbruke sin autoritet til andre formål og være forsiktig med å fremmedgjøre sine medlemmer ved å engsjere seg politisk.

Bør ikke organisasjonen selv få avgjøre det?

Kommentar #18

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Den holtske "logikk"

Publisert rundt 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når den dagen kommer at Gud setter strek for denne tidsalder,vil han lett kunne gjenskape jorda til et paradis på nytt. DET betyr ikke at vi med vilje skal forgifte jorda,men jeg tror faktisk at jordas ressurser som olje,mineraler og andre ting ligger der for at Gud har forutsett at vi ville trenge det til våre oppfinnelser. Selvfølgelig har Gud sett at vi trengte olje f.eks...Hvorfor skulle den ellers finnes der.?

Ja, Holt, logisk. Like logisk som den republikanske senatoren i USA som for en tid tilbake uttalte at vi ikke trenger være bekymret for miljøet, i og med at Gud jo har lovet å aldri oversvømme jorden igjen.

Saken er at det finnes noen av oss som har forstått at hverken du, jeg eller noen andre kommer til å oppleve noe etterliv, og derfor også har fattet at vi bør gjøre hva vi kan for å ta vare på det eneste hjemmet vi har, og noengang kommer til å få.

Kommentar #19

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

 

 Halvorsen, sitat:

Saken er at det finnes noen av oss som har forstått at hverken du, jeg eller noen andre kommer til å oppleve noe etterliv, og derfor også har fattet at vi bør gjøre hva vi kan for å ta vare på det eneste hjemmet vi har, og noengang kommer til å få.

Fullt så bastant vil (eller tør) ikke jeg uttrykke det, men jeg står på det at Gud hjelper den som hjelper seg selv.  Også når det gjelder jorden som helhet. " Du skulle sett åssen det så ut da han dreiv her aleine" som  nybrottsbonden svarte presten, da presten mente at han ved Guds hjelp hadde gjort et storarbeide.  Når en ser utviklingen vi har skapt, så funderer jeg ofte på om det hadde vært best at Gud hadde vært aleine på jorden uten menneskene. I allefall burde det ikke vært sagt at vi må bli  mangfoldige. Vi er alt  mange fler enn plassen  tillater.

Kommentar #20

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Fullt så bastant vil (eller tør) ikke jeg uttrykke det, men jeg står på det at Gud hjelper den som hjelper seg selv.  Også når det gjelder jorden som helhet. " Du skulle sett åssen det så ut da han dreiv her aleine" som  nybrottsbonden svarte presten, da presten mente at han ved Guds hjelp hadde gjort et storarbeide.  Når en ser utviklingen vi har skapt, så funderer jeg ofte på om det hadde vært best at Gud hadde vært aleine på jorden uten menneskene. I allefall burde det ikke vært sagt at vi må bli  mangfoldige. Vi er alt  mange fler enn plassen  tillater.

Ja, du sier noe, men så bastant ville ikke jeg uttrykke det. ;) Jeg tror han kunne greid seg fint, ikke helt alene, men sammen med alle de andre artene; de har liksom denne fornuften vi mennesker gikk miste av et eller annet sted underveis...

Kommentar #21

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Bør ikke organisasjonen selv få avgjøre det?

Selvsagt. Men samtidig har andre lov til å ha en mening om det.

Kommentar #22

Ketil Solvik-Olsen

13 innlegg  26 kommentarer

Snørr og barter

Publisert rundt 7 år siden

Lemvik og Sødve synes nesten synd på meg. De viser overfladisk medlidenhet på feil grunnlag.De likestiller kritikk mot noen av kirkens virkemidler med at man automatisk tar avstand fra andre av kirkens målsetninger og engasjement. Det er fryktelig snevert og ekskluderende.

Hele innlegget deres hviler på kunstige premisser om at jeg vil kneble kirkens miljøengasjement. Min kritikk handler ikke om at det vises engasjement for skaperverket, men at kirken omsetter det til noen svært konkrete punkter innen energi- og klimapolitikken hvor nytteverdien for målsetningen er høyst diskutabel. Punkter som for meg fremstår som ren politikk, langt utover det kirken skal fremme. Kirken blir da noe langt mer enn den premissleverandør Lemvik og Sødve fremstiller den som. Når man i tillegg kobler dette med Attac banner i kirkespir så føler jeg meg ille tilpass.

Ikke noe sted i intervjuet hevder jeg kirken ikke har rett til å mene noe om politikk, men jeg sier det er uklokt med konkrete virkemiddelvedtak innenfor noen temaer fordi man fremmedgjør sine medlemmer. Når Lemvik og Sødve ikke får avisens inngress til å passe til mine svar, så burde de konkludere med at ingressen er misvisende. I stedet blir jeg beskyldt for å ”dreie argumentasjonen”. Ja ja.

Se forøvrig mitt innlegg: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread362339/

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere