Anders Møller-Stray

16

Sannferdig om kristen seksualetikk?

Nettsiden guttogjente.no har med rette fått hard medfart i sine tidlige måneder. Dette synes imidlertid ikke å påvirke hverken dens innhold, eller dens påberopelse av å formidle det eneste kristne synes på sex og samliv.

Publisert: 6. feb 2013

Jeg sendte inn et kritisk spørsmål på guttogjente.no for bortimot en måned siden. Jeg satte spørsmål ved måten de brukte enkelte bibelvers på, og om de var åpne for at versene kunne tolkes på en annen måte en det de hadde lagt til grunn. Videre spurte jeg hvorfor de var så selektive i sin bibelbruk, og gav uttrykk for at jeg synes de harmoniserer bibelsk seksualetikk i langt høyere grad enn hva boksamlingen selv gir grunn til. Avslutningsvis utfordret jeg dem til å være åpne på at det synet de formidler kun er ett av flere syn på sex og samliv blant kristne i Norge i dag. Jeg gav dem all mulig rett til å hevde det de hevder, men påpekte at det ville være mer redelig å ikke påberope seg å gi selve DET kristne synet på sex og samliv, når svært mange kristne i Norge helt klart er uenig med dem.

 

Jeg har ikke fått noe svar, og er vel igrunn i ferd med å gi opp. Det er tydelig at spørsmålene enten ble for vanskelige til at de kunne gi noe særlig til svar, eller at de ikke ønsket at negative innvendinger skulle postes på siden deres. Samtidig reagerer jeg på at de turer frem på samme måte, trass innvendingene de har møtt (jeg er på ingen måte alene, se for eksempel Sara Elisabeth Moss sitt innlegg her på VD for noen uker siden). Jeg forstår at kapasiteten til gruppa som jobber med siden er begrenset, og at de vil prioritere spørsmål fra målgruppen snarere enn kritiske henvendelser fra voksne kristne som er sterkt uenig i rådene de gir. Men, når man arbeider i det offentlige rommet som internett faktisk er, blir man noen ganger nødt til å møte meningsmotstandere. Og noen ganger må man også ta til seg kritikken, og skifte profil. Etter mitt syn er det på høy til at guttogjente.no gjør nettopp det.

 

I følge Willy Pedersens undersøkelse av seksuell praksis blant unge kristne (gjort på bakgrunn av forespørsel fra Bispemøtet i 2011), er det et stort flertall av de som er aktive i kristent barne- og ungdomsarbeid (faktisk over 90 %) som velger å ikke vente med sex til de gifter seg. Det vil være naturlig å anta at denne praksis også er grunnet i en holdning. For de fleste er nok denne holdningen bevisst gjennomtenkt, også i forhold til kristen tro (ja, kanskje til og med begrunnet i kristen tro). At guttogjente.no velger å underslå dette, og la en annen praksis være uimotsagt enerådende som kristen etikk er både kritikkverdig og uærlig. Èn ting ville vært om de sa noe i retning av at "mange kristne ungdommer leser Bibelen dithen at homofili, samboerskap og seksuelle relasjoner før ekteskap er i overensstemmelse med kristen etikk; det er vi imidlertid uenig med dem i". Slik guttogjente.no er lagt opp, får man inntrykk av at alle som tenker og handler annerledes enn det nettsidens redaksjon anbefaler, ikke egentlig tar sin tro på alvor.

 

Enkelte kristne barne- og ungdomsorganisasjoner har en lang historie med å predikere seksuell avholdenhet blant ugift ungdom, slik guttogjente.no også gjør. Åse Røthing viser i boka Sex, Kjønn & Kristentro hvordan denne opplæringen har medført at ungdom har ubeskyttet sex (fordi prevensjon betyr at "synden" var planlagt, og ville gjort det verre), hvordan det har medført et skambelagt seksualliv også etter inngått ekteskap, og hvordan det har medført en opplevelse av savn hos de som fulgte seksualetikken de ble servert, og som senere har angret på at de ikke har blitt kjent med sin egen seksualitet i løpet av ungdomstiden (det er direkte løgn når guttogjente.no hevder at ingen som har vært avholdne til sin eventuelle bryllupsdag har angret på dette). At guttogjente.no reproduserer holdninger som mange har tatt skade av, og at det atpåtil gjøres i Jesu navn, uten at man er ærlige nok til å vise til at andre mener annerledes, gjør nettsiden til et svært dårlig verktøy i arbeidet med barn og unge. Jeg håper at redaksjonen har mot til å møte kritikken, og fornuft til å vurdere om sidens ensrettede profil er egnet til å fremme refleksjon rundt seksualetiske spørsmål hos unge kristne i Norge i dag.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Olav Nerland Sæbø

16 innlegg  242 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.
Jeg gav dem all mulig rett til å hevde det de hevder, men påpekte at det ville være mer redelig å ikke påberope seg å gi selve DET kristne synet på sex og samliv, når svært mange kristne i Norge helt klart er uenig med dem.

Et velskrevet og reflektert innlegg syns jeg. Problemet er ên ting, slik jeg ser det: Det har absolutt ingenting å si HVOR MANGE kristne som mener at det og det er synd etc. Gud sitter ikke med en oversikt som viser at nå mener f.eks 67% av kristne at homofilt samliv er greit, så derfor sier Gud: "Tja, ok, da får det være greit da". Ordet "mener" er også totalt feil når det gjelder rett/galt. Hva jeg, Olav Nerland Sæbø meeener, har absolutt ingen påvirkning på hva Gud selv sier. Jeg har rett og slett ikke innvirkning. 

Angående formuleringer, så syns jeg en kan si: "Vi tror at Bibelen er Guds ord, og den sier slik og slik..." Det handler ikke om å sette seg selv høyt, men om å sette Gud høyt.

Kommentar #2

Anders Møller-Stray

16 innlegg  70 kommentarer

De som mener noe annet følger også bibelen

Publisert over 7 år siden
Poenget mitt er at jeg tror de aller fleste kristne er opptatt av hva bibelen formidler på dette området. Likevel lander de fleste på et annet syn enn det guttogjente.no formidler. Bibelen formidler ikke en enhetlig sksualetikk, men bruddstykker fra utviklingen av denne i ett bestemt område. Og uavhengig av om man tror denne utvikling er styrt av Gud eller ei, er det altså flerer måter å tolke det som står skrevet på, og flere måter å overføre det til dagens samfunn på. Også blant professorer i bibelfag er det forskjellige syn på hva bibelsk seksualetikk er. Dette burde medføre en viss ydmykhet hos alle som forsøker å formidle bibelens innhold til unge mennesker. Som sagt finner jeg guttogjente.no sin bruk av bibelen både merkelig og vilkårlig, og jeg synes de harmoniserer bibelsk seksualetikk langt mer enn hva bibelen gir grunn til. Likevel, hovedårsaken til at jeg synes nettsiden er uærlig, er at den ikke i det minste informerer om at flertallet av kristne ungdommer i Norge i dag ikke er enige i den bibeltolkning som formidles hos guttogjente.no. Guttogjente.no må gjerne mene at deres bibeltolkning er riktig, og de kan gjerne hevde gode argumenter for å se ting på sin måte. Men å hevde at dette er den eneste måten å lese bibelen på (og da underforstått at det er noe alle vet, men som flertallet velgee å overse fordi de liker førekteskapelig sex bedre enn bibelen), er en nedvurdering av andre kristnes tro. En nedvurdering som ingen ungdom vokser på.
Kommentar #3

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Guttogjente.no viser vel bare sin forståelse av hva bibelen sier. Og som andre forsamlinger så taler de for sitt syn av det, og det må de vel få lov til? De vil jo påvirke som alle andre. Og det er jo det vi har ytringsfrihet til.

Men så tror ikke jeg at det er så mange unge kristne som leser guttogjente.no. Alle kan jo bestemme hva de vil lese. Og jeg håper at for de som har en annen legning enn at de bare tiltrekkes av det andre kjønnet også får hjelp av samfunnet ellers hvor de kan få støtte for sin legning og hjelp til å håndtere det. Forstå at de er like normale som andre og kan få et godt liv allikevel. ( om deres lyster ikke er til skade for andre selvsagt ) Så må de jo også håndtere både kristne og ikke kristne som har fordommer imot dem. Heldigvis er det mer akseptert idag og være "annerledes" enn det tradisjonelle.

Å vente med sex til ekteskapet er det sikkert ikke så mange som gjør, men jeg ville ihvertfall rådet om at man ventet med sex til den helt spesielle, og ikke prøve det ut med enhver. For det sexuelle er noe av det dypeste vi har som vi bør ta godt vare på.

Kommentar #4

Bjørn Olav Sørhus

6 innlegg  45 kommentarer

Så hva sier egentlig Bibelen?

Publisert over 7 år siden
Kjære Anders, Slik Bibelen min er så er den veldig tydelig på hva som er den eneste kristne seksualetikken. Det er knyttet til et av de ti budene "Du skal ikke bryte eksteskapet/du skal ikke drive hor" og til tolkning og innskjerpelse av fariseernes tolkning av budet i Matteus 5,28 "Men jeg sier dere at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte." Slik taler Bibelen, Guds ord. Hva er det som er så vanskelig å forstå her?
Kommentar #5

Sven Weum

0 innlegg  3 kommentarer

Svar fra guttogjente.no

Publisert over 4 år siden

(Først publisert 13.2.2015. Legges inn på nytt da redaksjonen har samlet mine to profiler)

Vi i guttogjente.no ønsker å være ærlige og åpne om hva vi står for, men vi ser det ikke som vår oppgave å redegjøre for andre syn på vårt nettsted. Vi tror informasjonen vi gir kan bidra til å fremme refleksjon rundt seksualetiske spørsmål hos unge kristne. Ungdommer som søker på nettet vil lett finne annen informasjon om samliv enn den vi formidler hvis de ønsker det. På guttogjente.no gir vi tydelig uttrykk for vårt formål og verdigrunnlag under overskriften ”Om oss”:

”GuttogJente.no er en annerledes veiledningside med temaene kropp, sex, forhold og identitet.

Vårt formål er å:

a) Å tilby unge mennesker veiledning i spørsmål om kropp og følelser, sex og samliv ut fra et kristent livssyn.

b) Å tilby foreldre, lærere og ungdomsledere kunnskap og ressurser som en hjelp i deres arbeid med å veilede unge mennesker.

Verdigrunnlag:

Vi tar utgangspunkt i et positivt verdibasert syn på sex og samliv. Ingen spørsmål er forbudte, og ethvert tema kan snakkes om.

Vi har en grunnleggende tillit til Bibelen som Guds Ord og til sannheten i Bibelens helhetlige fortelling om skapelse, syndefall, frelse og fullendelse.

Vår veiledning baserer seg på klassisk kristen seksualetikk, det kristne verdigrunnlag og menneskesyn. Ut fra dette ser vi at ekteskapet er den eneste rammen for et seksuelt samliv som hører hjemme i et livslangt ekteskap mellom mann og kvinne. Vi mener at dette menneskesynet yter den beste respekt for den enkeltes seksuelle integritet og behov.

GuttogJente.no bygger på Lausannebevegelsens Cape Town Commitment, som uttaler følgende om temaet:

Guds skaperplan er at ekteskapet konstitueres ved det forpliktende, trofaste forholdet mellom én mann og én kvinne, der de blir ett i en ny sosial enhet som er forskjellig fra de familier de er født inn i. Det seksuelle samliv som uttrykk for det å være ett, skal nytes utelukkende innen rammen av ekteskapet. Denne kjærlige seksuelle forening innen ekteskapet, der ”to blir ett”, avspeiler både Kristi forhold til kirken og enheten av jøder og hedninger i den nye menneskehet.”

Guttogjente.no får inn mange spørsmål fra ungdommer som deler disse verdiene og som ønsker veiledning på dette grunnlaget. Vi lytter til kritikk, men vi kommer ikke til å endre vårt formål eller vårt verdigrunnlag.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere