Trond Wathne Tveiten

47

Bjarte Ystebø mangler dannelse

Bjrate Ystebø får Fox News til å virke seriøse. Det er godt gjort.

Publisert: 3. feb 2013

 Bjarte Ystebø er en ledende mann for det kristen konservative Norge og en skribent i menighetsbladet Norgeidag. Mannen har en rekke ganger proklamert sin kjærlighet for konservative verdier som ville føre flere hundre år tilbake i tid hvis de ble gjennomført.  

I et av sine siste innlegg ved navnet Norge og Nord-Korea så kommer han med så grove og latterlige beskyldninger at man ikke helt vet hva man skal si. I tillegg til å komme med en klang beskrivelse om kommunisme og planøkonomi så skriver blant annet:I Sør-Korea valgte de Gud, i Nord-Korea forbød de ham. Norge har lenge vært et Sør-Korea, men noen vil at vi skal bli mer som Nord-Korea.

Er det faktisk noen som har forbudt Gud i Norge? Vi har et land der det finnes en rekke kristne samfunn som på toppen av det hele får statsstøtte. Skjer det i Nord-Korea?

Nord-Korea er en ettpartistat med stengte grenser, tortur, forfølgelse og uendelige brudd på menneskerettighetene. Skjer dette i Norge?

I Norge er det frie valg, skjer det i Nord Korea?

Bjarte Ystebø er i likhet med en rekke andre konservative bitre over at særrettighetene de kristne har hatt i flere år blir opphevet. Ikke lenger får de tvangskristne nordmenn og ikke lenger får de nekte homofile rettigheter. Jeg kan forstå at dette er bittert for Bjarte Ystebø, men å bli sur og sammenligne Norge med Nord-Korea viser bare total mangler på elementær kunnskap.

Snart skal Bjarte Ystebø og hans religiøse sekt arrangere noe de kalle verdi symposium i Oslo. Hvis denne uttalelsen skal være med å sette standarden for hva som blir presentert der så burde man heller kalle det en stand up show. Hvem skal være mest smakløs i kristen Norge i år mon tro? Bjarte Ystebø har sunket lenger ned enn normalt. Noen som tør å utfordre ham?

Innlegget er også trykket her

Følg meg på facebook

Følg meg på twitter

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Bjarte Ystebø fortjener støtte

Publisert nesten 8 år siden

"It's only dead fish that follow the stream".

- - -

Bjarte Ystebø er en samfunnsengasjert politiker og kommentator jeg har stor respekt for. Han er journalist i den hos enkelte - deriblant Trond Watne Tveiten - forhatte kristne ukeavisen Norge IDAG (NID). Norge I DAG taler der andre tier, noe som gjør at styresmaktene og politikere på venstresiden ønsker å bringe dette talerøret til taushet ved å frata dem pressestøtte. Dette i seg selv er jo en forskjellsbehandling som viser at Norge er i ferd med å bevege seg i en totalitær retning. Man vil kneble ytringer man selv ikke liker. Man forbyr dem ikke - ennå, men knebler organ hvis meninger man ikke liker, ved å frata dem økonomisk likebehandling i forhold til andre medier. Allerede her har jo Norske myndigheter beveget seg i “retning av Nord-Korea”. På tross av dette har NID hatt opplagsøkning mange år på rad nå og en leserskare som selv har påtatt seg den økonomiske byrden og være avisens Pressestøtte fond.

Dette har åpenbart falt TWT tungt for brystet. Her angriper han Ystebø for en artikkel på nettstedet Kristenfolket. Om dette nettstedet står det: “En selveiende organisasjon, som har som ideelt formål å drive kristen samfunnspåvirkning, gjennom å mobilisere kristenfolket og dets sympatisører til økt samfunnsengasjement.” TWT har åpenbart liten sans for et slikt samfunnsengasjement og ønsker vel i likhet med det såkalte Kulturrådet og kneble denne form for ytringer så godt det lar seg gjøre.

Her er hva TWT konkret prøver å henge seg opp i ved Ystebøs artikkel:

TWT siterer BY: “I tillegg til å komme med en lang beskrivelse om kommunisme og planøkonomi så skriver blant annet: I Sør-Korea valgte de Gud, i Nord-Korea forbød de ham. Norge har lenge vært et Sør-Korea, men noen vil at vi skal bli mer som Nord-Korea.” og spør så: “Er det faktisk noen som har forbudt Gud i Norge? Vi har et land der det finnes en rekke kristne samfunn som på toppen av det hele får statsstøtte. Skjer det i Nord-Korea? Nord-Korea er en ettpartistat med stengte grenser, tortur, forfølgelse og uendelige brudd på menneskerettighetene. Skjer dette i Norge? I Norge er det frie valg, skjer det i Nord Korea?”

Svaret er selvsagt Nei. Men når vi tar bort Gud fra vår konstitusjonelle arv og erstatter dette med et tomrom, et vakuum av et ateistisk styresett i stede, er vi på god vei i en retning bort fra Gud. Om den herfra vil gå i retning av en mere totalitær stat der de kristne blir mere diskriminert i forhold til andre vil kun fremtiden vise. Men vi ser jo allerede tendenser i så måte. Et nylig eksempel er kneblingen av kristne fastlegers samvittighet ved å frata dem reservasjonsretten i spørsmålet om å henvise kvinner til det en fastlege vil måtte oppfatte i en kristen etisk kontekst det samme som å henvise pasienten til å ta livet av et menneske. Et annet eksempel som nylig kom opp i debatten omkring Kvitsund VGS var å frata kristne friskoler økonomisk støtte med mindre de lar seg vingeklippe i prinsipielle etisk kristne grunnsannheter i forhold til hva de lærer sine elever. Også dette et eksempel på at de kristnes integritet og valgfrihet i samfunnet allerede i dag blir kneblet. Og vi kunne ha nevnt flere.

Så, joda TWT, vi ser tendensene allerede på at vi har gått fra “et Sør-Korea” og den generelle troen på Gud til at det blir mer likt naboen i nord. Og noen vil selvsagt - som Ystebø hentyder - at det skal gå enda lengre, selv om ingen vil hevde at vi skal bli like totalitære som Nord-Korea. Men vi beveger oss i en [farlig] retning som ingen - når vårt kjære fedreland mangler en etisk forankring i den gudgitte kristne etikk og tro hvor vi ingen absolutter har lenger - ikke lenger kan forutsi hvor vi vil ende. Det er også Bjarte Ystebøs poeng i sammenligningen med Nord-Korea vil jeg anta. Og den er helt legitim og viktig å få frem.

Så ser vi enkelte totalitære krefter i vårt land som allerede ønsker at slike påminnelser blir brakt til taushet - eller i beste fall latterliggjort. Det er påfallende at dette ofte er de samme stemmene som vil hevde at totalitære tendenser overhode ikke finner sted og aldri vil forekomme i vårt nye samfunn, men som selv bidrar til at Gud gradvis ryddes ut av det offentlige rom - bit for bit.

Det er i seg selv et paradoks som bør få menigmann til å tenke seg om.

Kommentar #2

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Brakt til taushet?

Publisert nesten 8 år siden

At Bjarte Ystebø er samfunnsengasjert er det ingen tvil, men det frikjenner ham på ingen som helst måte. I likhet med Finn Jarle Sæle og resten av sekten i nordeidag så ser de fanden på veggen hele tiden. Jeg hater ikke Norgeidag, men det er ingen å avis. I likhet med min blogg Anti-Konservativt forum heller ikke er en avis, men en blogg. Norgeidag er på nivå med fox news der det er om å gjøre å skrike sosialist og liberal så først man ser noe man ikke liker. Brakt til taushet? Er det noen som ikke er brakt til taushet så er de som skriver i Norgeidag, de har fått langt mer oppmerksomhet enn det de fortjener utelukkende fordi de er så ekstreme som de er. Skule Norgeidag fortjent pressestøtte så måtte de kunne ha et snev av journalistikk, ikke bare utbruddene til Finn Jarle Sæle, kona og Bjarte Ystebø. Den konservative avisen Dagen får pressestøtte, men de kan i det minste kalle seg en avis, selv om jeg ikke er enige med dem på en rekke vinklinger.

Faller meg tungt for brystet? Noe jeg reagerer på er at en person kan vise så manglende kunnskaper om elementære samfunnsforhold og komme med så grove beskyldninger mens man gjemmer seg bak kristen etikk. Økt samfunnsengasjamentet er noe helt annet enn hat retorikk og historieforfalskning. Her sprer de hat om homofile, kritikere av kristen fundamentalisme, kritikere av Israel osv osv, mens de sutrer om kulturrådet er slemme mot dem. 

Men gud er ikke tatt bort fra grunnloven, bare en evangeliske Lutherske kirke. Det du kaller tomrom kaler vi andre frihet. Det er ikke noe som heter ateistisk styresett, siden ateisme ikke er en religion. Ateisme er ilke mye en religion som avholdenhet er en sex stilling. Det er ingen som tvinger deg til og ikke tro, men vi vil ha oss frabedt å bli presset til å leve etter en gruppe mennesker sine religiøse regler. Å sammenligne er stat som er sekulær med Nord Korea demonstrerer manglende kunnskaper om samfunnsforhold. Det er herlig hvordan du syter om leger resavasjonsrett, mens du forventer at oss andre ikke kan reservere oss fra religiøs tvang.

 

Du skriver: Så, joda TWT, vi ser tendensene allerede på at vi har gått fra “et Sør-Korea” og den generelle troen på Gud til at det blir mer likt naboen i nord. Og noen vil selvsagt - som Ystebø hentyder - at det skal gå enda lengre, selv om ingen vil hevde at vi skal bli like totalitære som Nord-Korea. Men vi beveger oss i en [farlig] retning som ingen - når vårt kjære fedreland mangler en etisk forankring i den gudgitte kristne etikk og tro hvor vi ingen absolutter har lenger - ikke lenger kan forutsi hvor vi vil ende. Det er også Bjarte Ystebøs poeng i sammenligningen med Nord-Korea vil jeg anta. Og den er helt legitim og viktig å få frem.

Vi er ikke i nærheten av å ligne på naboen i nord. Vi har i Norge frie valg og demokrati, det har man ikke i Nord Korea. Det at du ikke liker at flertallet ikke vil følge din sekt gjør ikke Norge til et diktatur. Du burde være mer skremt av Bjarte Ystebø og kristenfolket som ønsker å gjøre Norge om til en kristen variant av Iran.

 

 

Så ser vi enkelte totalitære krefter i vårt land som allerede ønsker at slike påminnelser blir brakt til taushet - eller i beste fall latterliggjort. Det er påfallende at dette ofte er de samme stemmene som vil hevde at totalitære tendenser overhode ikke finner sted og aldri vil forekomme i vårt nye samfunn, men som selv bidrar til at Gud gradvis ryddes ut av det offentlige rom - bit for bit.

Det er i seg selv et paradoks som bør få menigmann til å tenke seg om.

De totalitære kreftene i Norge er slike som Bjarte Ystebø og organet NorgeIdag som ønsker å ta fra oss friheten til å slippe undertrykking av religiøse. Jeg kan forstå at det er grusomt at demokratiet har tatt fra dere deres særrettigheter, men jeg tror fremtidige generasjoner vil være sjeleglade for at vi ikke lot oss kue.

Kommentar #3

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

?

Publisert nesten 8 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du burde ha beholdt sparket i ..... til bloggen din, mulig du hadde fått større enighet der... Overskriften er respektløs, og hører ikke hjemme i en debatt hvor en vil oppfattes som seriøs. Wathne fremstår som så laid back at det blir litt utrivelig.

(((denne kommentaren henviser til kritkkk fra kersti zweidorff, som har påpekt ufinheter i Wathnes innlegg. hennes innlegg er slettet siden det hun kritiserer hos wathne er korrigert. dermed er nedenforstående innlegg uaktuelt. moderator)))

Hvorfor det? Heter ikke denne siden verdidebat? Sist kan jeg sjeket var det en innvitasjon til å diskutere verdier, noe jeg gjør i dette innlegget.

Respektløs? Leseste du påstandende til Bjarte ystebø eller hobbet du bare over dem?

Så laidback at det blir litt utrivelig? Har ikke ord, bare latter å si til noe slikt.

Kommentar #4

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Godt innlegg til ettertanke!

Kommentar #5

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
Bjarte Ystebø er en ledende mann for det kristen konservative Norge og en skribent i menighetsbladet Norgeidag.

Jo- og sånn sett burde det være både rom og plass for en stemme og en avis som fremholder sider ved den norske samfunnsutvikling som har vært i endring ihvertfall de årene jeg har levd.

Tydeligvis mener noen at visse meninger ikke har sin plass i det norske samfunn anno 2013 - og det er det selvsagt lov å mene og uttrykke.

Dessverre er det nok slik at det BY og Norge idag kommuniserer ut kommer fra et restfolk - d.v.s. større deler av befolkningen var på dette kommunikative nivå tidligere, men er nå sekualisert inn i sløvhet og likegyldighet.  Det er få eller ingen kampsaker som får den troende opp fra sofa'n - ihvetfall så mye at en gidder å ta omkostningen ved å fronte meninger som koster en noe i det offentlige rom.

Selvsagt burde vi, som troende, være mer aktive på Oppdraget - det å gi deg og andre en mulighet til å ta imot troen på den levende og oppstandne Jesus Kristus, men det å påpeke hva vi forlater på bekostning av hva er og en side ved det helhetlige.

Vi lever i et demokrati og selvsagt skal vi avfinne oss med den virkelighet vi har pr. idag, men det er jo ikke dermed sagt at en ikke skal påpeke hvordan det burde være og hva en gruppe i demokratiet holder som viktig - først og fremst for samfunnet som helhet.

Og - i dette demokrati - skulle selvsagt Norge idag hatt statsstøtte som andre gruppebaserte formidlere og stemmen til BY skal selvsagt høres - helst på Tinget!

Kommentar #6

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Ystebø representerer friheten ...

Publisert nesten 8 år siden

... med at venstresiden i norsk politikk også er invitert og får slippe til.

For når det gjelder Oslo Symposium 2013 som går av Stabelen 28. feb. - 1. mars i Oslo Kongress senter, så kan Norge IDAG opplyse i siste avis utgave at Erik Solheim også kommer. Ystebø skriver i en kommentar (jeg dessverre ikke fant på nettet) “Velkommen Erik”.

Så hvem er det som ivaretar friheten, bredden og mangfoldet i det politiske landskapet og den politiske debatten foran stortingsvalget til høsten? Jo nettopp: Norge IDAG :)

Det er dette som kalles frihet i praksis.

Kommentar #7

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Hvilken frihet

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Så hvem er det som ivaretar friheten, bredden og mangfoldet i det politiske landskapet og den politiske debatten foran stortingsvalget til høsten? Jo nettopp: Norge IDAG :)

Det er dette som kalles frihet i praksis.

Norgeidag å gjerne få holde på for min del, men man trenger ikke å like de de skriver for det. Hva slags frihet er det de representerer? Jeg tror ikke at hadd eman levd under deres regime så hadde vi hatt så mye frihet igjen. Jeg tror de fleste tenkende nrodmenn ikke ønsker en kristen variant av Iran. 

Kommentar #8

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jo- og sånn sett burde det være både rom og plass for en stemme og en avis som fremholder sider ved den norske samfunnsutvikling som har vært i endring ihvertfall de årene jeg har levd. Tydeligvis mener noen at visse meninger ikke har sin plass i det norske samfunn anno 2013 - og det er det selvsagt lov å mene og uttrykke. Dessverre er det nok slik at det BY og Norge idag kommuniserer ut kommer fra et restfolk - d.v.s. større deler av befolkningen var på dette kommunikative nivå tidligere, men er nå sekualisert inn i sløvhet og likegyldighet.

Men Nordeidag er ikke en avis, det er et meningsorgan for en liten gruppe mennesker. Dagen derimot er en avis med ekste journalistikk. Det er forskejll mellom en blogg og en avis, å derfor å kalle Nordeidag en avis er et hån mot journalismen uansett hvor man står politisk eller religiøst. 

Jeg blir trøtt av å høre folk som sier at visse meninger har ikke plass i det norske samfunnet lenger. Hvem nekter Sæle og Ystebø noe? Hallo de får leie lokaler på folkets hus for svarte. dt får overskrifter nærmest hver gang de skriker ut noe esktremt. Er det noen meninger som har fått ekstrem god dekkning i forhold til oppsluttningen de har. 

Sekualisert inn i sløvhet og likgydlighet? Saken er at normale mennesker ikke er interesert i hetsing av homofile, mnnesker som fremstiller landet som ødelagt av muslimer, evig syting om en Israel hat osv osv. Det kalles ikke likgydlighet, men prioritering. Folk er drittlei av hat retorikk fra kristen fundemntalister så de bruker tiden på mer fornuftige ting. Folk har ikke et problem med at naboen er homofil eller at ahn ikke er kristen, det kalles fremgang, ikke likgyldighet 

I et demokrati skulle vel alle som skriker sine meninger fått penger av staten. Jeg syntes det hadde vært kjempegøy å kunne skrive blogginnlegg på heltid på statsstøtte. Men jeg kan ikke det og det kan heller ikke Finn Jarle Sæle hller. Vi har pressestøtte som går til aviser, ikke menighetsblader og blogger. 

En ting har meg og Bjarte Ystebø til felles. Ingen av oss kommer noen gang til å sitte på stortinget. 

 

Kommentar #9

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke at hadd eman levd under deres regime så hadde vi hatt så mye frihet igjen. Jeg tror de fleste tenkende nrodmenn ikke ønsker en kristen variant av Iran. 

Det er ved denne type kommunikasjon du fremviser en kunnskapsløshet som gjør deg ikke-kommuniserbar.  Og- hvis du er engstelig for at Norge idag og BY blir de rådende og dominerende stemmer i Norge, så vil du jo merke det - for det kreves en åndsutgytelse for å fremskape den vekkelse som gjør at store deler av Norges befolkning ender opp i samme erkjennelse - men takk for at du gjør oss oppmerksom på at den muligheten faktisk foreligger for ingenting er, som sagt, umulig for Gud.  

Leste i BT i dag at Frp kan gå inn for å få en revurdering av ekteskapsloven - så det er jo fullt mulig at de lover som eksisterer pr. idag kan settes i både revers og 2. gear.  Men- skal du ha kommunikasjon - så må du slutte å dra den kristne tro inn i shariaveldet i Iran eller hos andre "demokratiske" islamiststater.

Kommentar #10

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Det er ved denne type kommunikasjon du fremviser en kunnskapsløshet som gjør deg ikke-kommuniserbar.  Og- hvis du er engstelig for at Norge idag og BY blir de rådende og dominerende stemmer i Norge, så vil du jo merke det - for det kreves en åndsutgytelse for å fremskape den vekkelse som gjør at store deler av Norges befolkning ender opp i samme erkjennelse - men takk for at du gjør oss oppmerksom på at den muligheten faktisk foreligger for ingenting er, som sagt, umulig for Gud.  

Leste i BT i dag at Frp kan gå inn for å få en revurdering av ekteskapsloven - så det er jo fullt mulig at de lover som eksisterer pr. idag kan settes i både revers og 2. gear.  Men- skal du ha kommunikasjon - så må du slutte å dra den kristne tro inn i shariaveldet i Iran eller hos andre "demokratiske" islamiststater.

Vel slik latterlig fremstilling av motdebbatant er det som på godt norsk kalles desperat. Jeg er ikke engstelig for at Norgeidag skal ta over eller bli de rådende og dominerende fordi jeg har så pass stor tro på at utdannelse nivået i dette er såpass bra at folk vet bedre enn som så. Noe muligheter for den vekkelsen du drømmer om må jeg nok også bekalge er en stor drøm, eller for oss liberale et sant marrerit. Siden jeg ikke tror på hlvete så tror jeg ikke heller på den hypotetiske vekkeslen du snakker om.

Frp sin forhold til ekteskapsloven skal diskuteres på deres landsmøte i vår. Der er det sterke liberale krefter som kjemper for at frp skal godta de. Hvilke vei de hopper er egentlig rent likegyldeig siden de ikke eksisterer noe flertall for å reversere den uansett resultat etter valget.

Fanatisme er fanatsime uansett om det gjelder kristendom eller Islam. Kristen konservative må gjerne syntes dette er ubehagelig å bli minnet på men deres egne utsagn og historien viser at de tar feil.  

Kommentar #11

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Til TWT

Publisert nesten 8 år siden

Da jeg leser din kritikk av avisen NORGE IDAG så undrer jeg meg over hvorfor du leser den? Den må da gi deg noe som du egentlig savner hos deg selv og andre.

Kommentar #12

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Da jeg leser din kritikk av avisen NORGE IDAG så undrer jeg meg over hvorfor du leser den? Den må da gi deg noe som du egentlig savner hos deg selv og andre.

Fordi jeg leser et bred utvalg aviser og blogger for å se hva som foregår i samfunnet. Samme som jeg leser friheten, dagen klassekampen, dagens næringsliv osv osv. Noen leser jeg for å lære enkelte leser jeg for å få meg en god latter. Siden jeg er programleder i et radioprogram så er det ingen som gir meg så mange punchlines som Sæle og Co. 

Kommentar #13

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

TWT: "Jeg tror de fleste tenkende nrodmenn ikke ønsker en kristen variant av Iran."

Akkurat det er jeg helt enig med deg i. For en "kristen variant" av Iran fins nemlig ikke.

Den varianten du henviser til og ønsker å sammenligne det kristne livssynet med er så diametralt forskjellig fra teokratiet i Iran som overhode mulig.

Kommentar #14

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tveitens ytringer

Publisert nesten 8 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
I et demokrati skulle vel alle som skriker sine meninger fått penger av staten. Jeg syntes det hadde vært kjempegøy å kunne skrive blogginnlegg på heltid på statsstøtte. Men jeg kan ikke det og det kan heller ikke Finn Jarle Sæle hller. Vi har pressestøtte som går til aviser, ikke menighetsblader og blogger. 

Når det gjelder meninger,så er det selvfølgelig meninger som kommer fram i så og si ALLE aviser i norges land.
Journalister lever av våre SKATTEKRONER...altså er deres meninger subsidiert av oss alle.Men i et demokrati er det sånn skjønner du Tveiten,at DET FRIE ORD er en viktig del av vår frihet.

At du mener ytringer du ikke liker er ekstreme,kommer av din ensporedeog hatske holdning til kristendommen og alt dens vesen. 

Kommentar #15

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Akkurat det er jeg helt enig med deg i. For en "kristen variant" av Iran fins nemlig ikke.

For den varianten du henviser til og ønsker å sammenligne det kristne livssynet med er så diametralt forskjellig fra teokratiet i Iran som overhode mulig.

Vel historien har jo vist seg anderledes. Kvinneundertrykkning, jødeforfølgelser, fengsling og drap av anderldestenkende osv osv osv. Takk og pris tok skikkelige krefter opp kampen og nedkjempet faenskapen. Eneklte vil tilbake til den alderen ser det ut til.

Kommentar #16

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder meninger,så er det selvfølgelig meninger som kommer fram i så og si ALLE aviser i norges land.
Journalister lever av våre SKATTEKRONER...altså er deres meninger subsidiert av oss alle.Men i et demokrati er det sånn skjønner du Tveiten,at DET FRIE ORD er en viktig del av vår frihet.

At du mener ytringer du ikke liker er ekstreme,kommer av din ensporedeog hatske holdning til kristendommen og alt dens vesen.

Å ingen har tat fra noen retten til det frie ord i dette landet. Men man gir ikke statsstøtte til alle som sprer det frie ord, isåfall burde jeg ha krav på lønn fra staten som aktiv blogger og programleder for podcastshow og radioshow. Hvorfor skal Sæle ha og ikke jeg? 

Det har ite emd at meningende til Norgeidag er esktreme å gjøre, men at bladet ikke er en avis med journalitsikk. Dagen er enavis med ekstreme meninger til tider, men det er en avsi og jeg støtter statsstøtte til den. Så slutt å fremstill det som at jeg vil forby ekstreme meninger som jeg ikke liker.  

Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du bør snarest

Publisert nesten 8 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
Vel historien har jo vist seg anderledes. Kvinneundertrykkning, jødeforfølgelser, fengsling og drap av anderldestenkende osv osv osv. Takk og pris tok skikkelige krefter opp kampen og nedkjempet faenskapen. Eneklte vil tilbake til den alderen ser det ut til.

Se til å lese deg opp på hva kristendom handler om...i mellomtiden bør du la være å dumme deg ut mer før du har fått et minimum av kunnskap om det du vil ha fram.

Kommentar #18

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

TWT: "Vel historien har jo vist seg anderledes. Kvinneundertrykkning, jødeforfølgelser, fengsling og drap av anderldestenkende osv osv osv."

Ja huff så mye heksebrenning, kvinneundertrykking, ..., fengsling og drap av annerledes tenkende vi hadde her til lands før de rød-grønne fikk slippe til makten og starte sin avkristningsprosess. Det er nok her Ystebø og co har tenkt å ta oss tilbake.

Kommentar #19

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Ja huff så mye heksebrenning, kvinneundertrykking, ..., fengsling og drap av annerledes tenkende vi hadde her til lands før de rød-grønne fikk slippe til makten og starte sin avkristningsprosess. Det er nok her Ystebø og co har tenkt å ta oss tilbake.

Tidenes dummeste ord avkristning. Det kalles likestilling eller rettere sagt at kristne mister sine særettigheter. Det er aldri gøy å miste maktgrepet over andre mennesker. dere lever i et fælt avkristningsland der sosialisten giir menigheter og kristne statsstøtte. Huff som dere lider. I all astendighet skyld burde dere vel nekte å ta imot denne støtten fra de fæle menneskene som vil avkristne dere. 

Kommentar #20

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Se til å lese deg opp på hva kristendom handler om...i mellomtiden bør du la være å dumme deg ut mer før du har fått et minimum av kunnskap om det du vil ha fram.

Den eneste som driter seg ut her er deg. Du er mer interesert i å fortelle meg hvor dum jeg er enn å faktisk opptre som et voksent menneske og argumentere for ditt syn. Det finens amnge former å være kristen på, og sæle og hans mørkemenn har ikke monopol på dette begrepet. det er ikke de kristne jeg er ute etter, men fanatikerene. 

Kommentar #21

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

og heldigvis

Publisert nesten 8 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
nt menneske og argumentere for ditt syn. Det finens amnge former å være kristen på, og sæle og hans mørkemenn har ikke monopol på dette begrepet. det er ikke de kristne jeg er ute etter, men fanatikerene. 

har jo aldri holt støttet noen ekstreme,eller vært ufin!

Kommentar #22

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Et spørsmål

Publisert nesten 8 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
Fordi jeg leser et bred utvalg aviser og blogger for å se hva som foregår i samfunnet. Samme som jeg leser friheten, dagen klassekampen, dagens næringsliv osv osv.

Det er greit det at du må oppdateres, men hva med klassekampen.. Synes du den har mer rett på støtte en Norge Idag? Klassekampen har jo faktisk oppfordret til revolusjon og ulydighet mot staten. De hyllet demostrasjonen utenfor Israels ambassade og den amerikanske. De skrøt av Halvorsen som gikk i tog mot israelsk politikk og hyllet henne ekstremt da hun ville boikotte varer fra Israel og at hun ville fjerne alle kristne privatskoler i dette landet.

Jeg vet ikke hvilken farge du har, men Norge Idag oppfordrer ikke til revolusjon etc. De belyser kun hva som egentlig er sannheten rundt Midt Østen problemet, noe jeg mener kvalifiserer til stats - støtte.

 

Kommentar #23

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det er greit det at du må oppdateres, men hva med klassekampen.. Synes du den har mer rett på støtte en Norge Idag? Klassekampen har jo faktisk oppfordret til revolusjon og ulydighet mot staten. De hyllet demostrasjonen utenfor Israels ambassade og den amerikanske. De skrøt av Halvorsen som gikk i tog mot israelsk politikk og hyllet henne ekstremt da hun ville boikotte varer fra Israel og at hun ville fjerne alle kristne privatskoler i dette landet.

Jeg vet ikke hvilken farge du har, men Norge Idag oppfordrer ikke til revolusjon etc. De belyser kun hva som egentlig er sannheten rundt Midt Østen problemet, noe jeg mener kvalifiserer til stats - støtte.

 

Faktisk ja. Klassekampen kan faktisk kalles en avis. Det samme syntes jeg om Dagen og vårt land selv om også det er aviser jeg ikke alltid er enig i.  Oppforder klassekampen til revlusjon mot staten? opps jeg glemte at vi nå er i 2013 og ikke 1973.

Som sagt klassekampen har ting jeg ikke er enig i i likhet emd konservative avisen dagen, der kommenarfeltet på nettet har folk som sammenligner pedofile emd homofilie og fremstiller alle anderledestenkende som enten kommunister, muslimer eller antisemitter. Eller godt norsk, typsik kristen konservativ retorikk.

NOrgeidag beskylder folk for jødehat, fresmtiller Obama som en muslim og kommunist og hyller USA sin innvasjon av Irak pluss mye annet godt. De belyser ikke noe sannhet men skriker ut sitt hat om alle som tør å si noe annet om Israel ennd et Sæle og hans lille sekt dikter opp. Som sagt det må de gjerne gjøre i en blogg, men blogger får ikke pressestøtte.  

Kommentar #24

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Interessant diskusjon om ikke annet.....Jeg oppfordrer trådstarteren(og alle andre) til å lese Bibelen. En kan sikkert bli forvirra og sånt, men det står mye bra der, ting du kan bruke for å overbevise om at sider av det Bjarte og Norge i Dag forkynner har et tynt bibelsk grunnlag. Legger ved lenke til ei interessant bok om en del dette såkalt konservative miljøet preges av: http://www.ghj.no/Vekkelse-eller.htm. Da kan du sjøl lese at mye av det ikke akkurat hører med til grunnleggende bibelske sannheter, men er minst like antikristelig som mye av det de kritiserer.

De kalles jo ofte "kristen-konservative", men det er ofte i familie-etiske spørsmål de er konservative. Men det står om mye annet i Bibelen, som de snakker langt mindre om. F.eks. om rikdommens bedrag og farer. Og om vranglærere som skal føre mange vill(jeg mener mange av dem kaller seg "konservative").

Jesus var ikke akkurat markedsøkonomiens far. At kommunisme og planøkonomi har bevist sine negative sider, betyr ikke at ukritisk markedsliberalisme er bra. At disse som kaller seg kristne er så lite kritiske til H og Frp, syns jeg er direkte ukristelig. En bør kritisere alle partier der en mener å ha grunn til det, og tru såpass på Guds makt at Gud er større enn detaljer i norske partipolitiske strategier. Hvem er det de trur på? Er det H og Frp som skal gripe inn og føre verden på rett kjøl?

Kommentar #25

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.
Interessant diskusjon om ikke annet.....Jeg oppfordrer trådstarteren(og alle andre) til å lese Bibelen. En kan sikkert bli forvirra og sånt, men det står mye bra der, ting du kan bruke for å overbevise om at sider av det Bjarte og Norge i Dag forkynner har et tynt bibelsk grunnlag. Legger ved lenke til ei interessant bok om en del dette såkalt konservative miljøet preges av: http://www.ghj.no/Vekkelse-eller.htm. Da kan du sjøl lese at mye av det ikke akkurat hører med til grunnleggende bibelske sannheter, men er minst like antikristelig som mye av det de kritiserer.

De kalles jo ofte "kristen-konservative", men det er ofte i familie-etiske spørsmål de er konservative. Men det står om mye annet i Bibelen, som de snakker langt mindre om. F.eks. om rikdommens bedrag og farer. Og om vranglærere som skal føre mange vill(jeg mener mange av dem kaller seg "konservative").

Jesus var ikke akkurat markedsøkonomiens far. At kommunisme og planøkonomi har bevist sine negative sider, betyr ikke at ukritisk markedsliberalisme er bra. At disse som kaller seg kristne er så lite kritiske til H og Frp, syns jeg er direkte ukristelig. En bør kritisere alle partier der en mener å ha grunn til det, og tru såpass på Guds makt at Gud er større enn detaljer i norske partipolitiske strategier. Hvem er det de trur på? Er det H og Frp som skal gripe inn og føre verden på rett kjøl?

Jeg kan si veldig klart hva jeg er for så forstår hav jeg mener. Stat og religion hører ikke sammen. Så enkelt. 

Kommentar #26

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

@

Publisert nesten 8 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
NOrgeidag beskylder folk for jødehat, fresmtiller Obama som en muslim og kommunist og hyller USA sin innvasjon av Irak pluss mye annet godt. De belyser ikke noe sannhet men skriker ut sitt hat om alle som tør å si noe annet om Israel ennd et Sæle og hans lille sekt dikter opp. Som sagt det må de gjerne gjøre i en blogg, men blogger får ikke pressestøtte.  

Det er vel ikke bare Norge Idag som tar opp jødehatet i dette landet. Statestikken sier tydlig at de som støtter Israel og jødene har det blitt færre av. Det har til og med regjeringen nøra opp under med, så Norge idag skal da ikke få skylden for det. Det samme om Obama. Det er selv Obamas eget folk som kom med dette og ikke Norge Idag. Jeg har heller ikke sett de har hyllet innvasjonen i Irak, men de var enige om at diktatoren måtte avsettes. Etter som jeg husker var de veldig betenkt på den måten det ble gjort på. At de støtter Israel må de få lov til, akkurat som klassekampen hyller både Russland, Nord-Korea og Kina. Vi hører ingen rasling av sabler når de får lov til å hylle disse landene, men når enkelte står fram og forsvarer Israel, ja da kommer trusslene om støtteboikott etc. Håper du ser skjevheten. Etter som jeg mer diskuterer Norge Idag med deg, tror jeg simpelt hen at du ikke har lest godt nok denne avisen. Håper ikke du er en av dem som er med i hylekoret som roper: Gi oss "Barrabas". Korsfest Jesus!

Kommentar #27

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ikke bare Norge Idag som tar opp jødehatet i dette landet. Statestikken sier tydlig at de som støtter Israel og jødene har det blitt færre av. Det har til og med regjeringen nøra opp under med, så Norge idag skal da ikke få skylden for det. Det samme om Obama. Det er selv Obamas eget folk som kom med dette og ikke Norge Idag. Jeg har heller ikke sett de har hyllet innvasjonen i Irak, men de var enige om at diktatoren måtte avsettes. Etter som jeg husker var de veldig betenkt på den måten det ble gjort på. At de støtter Israel må de få lov til, akkurat som klassekampen hyller både Russland, Nord-Korea og Kina. Vi hører ingen rasling av sabler når de får lov til å hylle disse landene, men når enkelte står fram og forsvarer Israel, ja da kommer trusslene om støtteboikott etc. Håper du ser skjevheten. Etter som jeg mer diskuterer Norge Idag med deg, tror jeg simpelt hen at du ikke har lest godt nok denne avisen. Håper ikke du er en av dem som er med i hylekoret som roper: Gi oss "Barrabas". Korsfest Jesus!

Absolutt ikke, men ifølge Norgeidag er all kritikk av Israel jødehat eller motstand mot Israel. Det eksisterer ingen nyanser hos de såkalte Israel vennene i dette landet, bare skjellsord som antisemitt og jødehater om alle som viser det minste tegn til uenighet. Hva er å støtte Israel? Aldri kritisere dem eller stille de til ansvar? Hvis du mener at de som ukritiks støtter Israel og nærmest behandler landet som en religion så har du rett at de blir det færre av. Det i seg selv er positivt, da det viser seg at det er et tegn på at de finnes intelligente mennesker i dette landet som kan tenke selv, å ikke lytter syk propaganda fra kristen fanatikere.

Vet ikke hvor mye av Norgeidag du har lest, men at de aktivt har støttet Bush og fremstolt kritikerne i dårlig lys er allerede en kjent sannhet. Nå jar jeg det til god å se klassekampen hylle Kina, Russland og Nord Korea. Greit at du ikke liker avisen, men du må slutte å lyve. Ingen kritikk av Kina, Russland eller Nord Korea, hvilke planet lever du på? Saken er at når man kommer med kritikk av disse landende så møter man ikke like mye motstand. Bare den minste kritikk av Israel får Israel jugent i dette landet til å gå fullstendig av hendelsene. Sæle og hans sekt viser ingen moderasjon med sprer ut eder og gale som skulle tro at fyren led av en alvorlig psykiatrisk diagnose.  

Jeg har lest menighetsbladet godt nok, for Norgeidag er ikke en avsi, bare det kristen konservative norges sin versjon av Pravda eller Der sturmer.  

Kommentar #28

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

" Hvilken frihet " ?

Publisert over 7 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
Norgeidag å gjerne få holde på for min del, men man trenger ikke å like de de skriver for det. Hva slags frihet er det de representerer? Jeg tror ikke at hadd eman levd under deres regime så hadde vi hatt så mye frihet igjen. Jeg tror de fleste tenkende nrodmenn ikke ønsker en kristen variant av Iran.

 

Få av deg skylappene Trond Wathne Tveiten, og slipp lyset til !!!

Hvilken frihet er det du søker da ?  Kristendommen i Norge, og i de fleste vestlige land har i nestekjærlighetens navn m.a. gitt oss muligheten til å uvikle demokrati, et rettferdighetssøkende rettsvesn, et godt og inkluderende helsevesen, enda ikke fullkomment men stadig under utvikling.

Dette har skjedd på tross av onde motstandere og udugelige medstandere, som Bjarte Ystebø, meg selv og mange, mange andre gjennom århundrene.                                                                            Kristendommen fikk slå rot i den vestlige verden. Dette ble til vår lykke.

Se på samfunn som ikke har, eller utestenger kristendommen, som Iran, Nord Korea og Østen an mass.  Er det deres frihet du vil ha ?

Da foreslår jeg at du, i stedet for å surmule her hjemme, søker asyl i Nord Korea for en stund.  Når du så har gått lei kan du ringe til meg, så kommer jeg og redder deg  :-)))

Kommentar #29

Trond Wathne Tveiten

47 innlegg  313 kommentarer

Litt voksenopplæring

Publisert over 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Få av deg skylappene Trond Wathne Tveiten, og slipp lyset til !!!

Hvilken frihet er det du søker da ? Kristendommen i Norge, og i de fleste vestlige land har i nestekjærlighetens navn m.a. gitt oss muligheten til å uvikle demokrati, et rettferdighetssøkende rettsvesn, et godt og inkluderende helsevesen, enda ikke fullkomment men stadig under utvikling.

Dette har skjedd på tross av onde motstandere og udugelige medstandere, som Bjarte Ystebø, meg selv og mange, mange andre gjennom århundrene. Kristendommen fikk slå rot i den vestlige verden. Dette ble til vår lykke.

Se på samfunn som ikke har, eller utestenger kristendommen, som Iran, Nord Korea og Østen an mass. Er det deres frihet du vil ha ?

Da foreslår jeg at du, i stedet for å surmule her hjemme, søker asyl i Nord Korea for en stund. Når du så har gått lei kan du ringe til meg, så kommer jeg og redder deg :-)))

Hvilke skylapper da? Jeg øyene åpne ikke lukket til en overtro der jeg i tillegg forlanger at folk skal leve etter min vilje.

Jeg søker friheten til å leve det liver jeg ønsker uten basert på religiøse dogmer fra en konervativ gjeng med mørkemenn som lever i middelalderen. de kristne fant ikke opp demokratiet, ei heller har de gitt menensker mye av den friheten de har i dag. Hadde det vært opp til slike som Ystebø så hadde kvinnene vært bak kjøkkenbenken, homofile i fengsel, religiøs inndktrenering osv osv. Dette er ikke på noen måte frihet.

Mne det er ingen som vil utstenge kristendomeen slik man gjør i Iran eller Nord Korea. Dee kristnee nyter sstore friheteer i dtte samfunnet og de full ytringsfrihet. Saken er at det er ikke staten sin oppgav å kristne dette landet det folks egent ansvar.

Søkr asyl i Nord Kora? Så er man ikke man ikke får kristn inndoktrenering så er man tilhnger av et Stalinist regime? Du trenger jammen på gå tilbakee på skolebenken.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere