Gunnar Opheim

142

Tro er gjerninger

Publisert: 2. feb 2013

men gjerninger krever tro og tro krever at man har håp i det man tror. Har man håp i noe er det av kjærlighet  (forhåpentligvis kjærlighet til sannheten), spørsmålet er om gjerningen gjøres for ens nestes skyld (inkl Gud) eller ikke.

Jesus sier:

Joh 7,17 vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv.

Med andre ord, de som tror gjør Hans vilje, Faderens vilje. Om man da gjør Hans vilje vil disse vite om læren er fra Gud eller om den er fra mennesker. Vi leser også at Jesus vil avvise mange mennesker som sier de har i Jesu navn fulgt Ham men Jesus vil avvise de med at Han ikke kjenner de. med andre ord gjør de ikke Faderens vilje i Jesu navn, de gjør sin egen vilje i Jesu navn.

Faderens vilje er at vi elsker Ham og vår neste, definert og konkretisert ved de ti buds moralske grenser. De 4 første bud viser om man i sitt hjerte og sinn moralskt elsker Faderen eller ikke. Med de har man ingen symboler, bilder, statuer, relikvier eller smykker av noe slag som har sin Gudstro i, ei heller kneler foran og ber til. Man gir Ham ære og holder en syvende dag Sabbaten som hviledag og med det viser at man elsker Ham og tilhører Hans rike.  

Det 5. bud er spesielt fordi det viser forholdet til barn og foreldre, på samme måte som indivders individuele forhold til Skaperen som er etthvert individs Far. Det løfter helligheten blant mennesker opp til en hellig stor familie og med det binder Gudsforholdet og nestekjærligheten i de 5 siste bud inn.

De 5 siste bud omhandler vårt forhold til vår neste i all renhet og kjærlighet til rettferdighet.

Joh 7,17 vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv

De ti bud verden kjenner er endret ifra Guds ord og har menneskebud som begrunnelse for endringene. Det 2. bud er fjernet  sin helhet. forat an skal kune tilbe avguder i Jesu navn. Mens det 4. bud er kraftig avkortet for å gi rom for en ny dag istedet for den Syvende dag Sabbaten som er Herrens (Jesu) dag. Dermed ble det 10. bud splittet for at også Kirkens lære skulle ha ti bud.

Svært mange mennesker følger Kirken og ikke Gud og sin tro på Jesus Kristus, kanskje 90% av alle troende.

Vi vet også at Antikrist har en lovløs tro (mangler kjærlighet til sannheten) og det betyr frelst i synd, altså i og med lovbrudd mens Frelsen i Jesus er fra synd.

Joh 7,17 vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv

Det er vel ikke rart 90% av kristendommen som gjør sin egen vilje og tro møter motbør av humanister og ateister. Og desverre presenterer 90% av da "kristendommen" en løgn om Gud som resten av verden (som ikke tror) aldri vil tro for de tror sann kristendom er løgnen.

I og med at Kirken har en lovløs tro og er en løgn må Kirken tilegne seg vennskap med de ikke troende, forat Kirken skal ha overherredømme på tross av. Der kommer mystikk inn, der kommer økomenikk inn og der kommer da altså religiøsitet av alle former inn. Felles for denne samling/ økumenikk er opprettholdelse av den natur som gir Mammon makt.

Derfor om noen ikke vil gjøre Hans vilje vil denne ikke kjenne om læren er av Gud, eller om noen taler av en selv. De er slaver under løgnen og med det er løgnere selv.

   

Joh 8,34 Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl.

Joh 8,36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.

Joh 8,43-45 Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. 44 I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten.

Joh 8,47 Den som er av Gud, hører Guds ord; derfor hører I ikke, fordi I ikke er av Gud. '

PS:

De ti Bibelske Bud finner vi i 2. Mosebok 20 og 5. Mosebok 6, samt da også faktisk i 1. Mosebok, i skapelsesberetningen, da alt var bare godt. Avsluttningsvis vil jeg nevne at Guds ord er Jesu ord til oss, enten tror man Ham og Hans ord til oss eller så gjør man ikke det.

Åp 19,13b , og han er kalt Guds ord. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #251

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
DU setter standarden, moralen grensene, ikke noen gud.

Jeg tror Gud skriver loven  våre hjertet (følelser) og sinn (tanker).

Kommentar #252

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Nei, jeg er alt annet enn min herre og gud. Da har du bevisst eller ubevist feiltolket alt jeg har skrevet her på verdidebatt. Det at jeg erfarer Gud som iboende, er noe helt annet enn å tro jeg selv er Gud. Tvert imot skjønner jeg at det egentlig ikke engang finnes noe individuelt selv, og at mitt jeg helt fundamentalt er en del av den Gud som er den samme en i alt levende.

Jeg skrev muligens og ikke at du gjorde, jeg holder alle muligheter og alt oppe som mulig. Kanskje ser jeg heller ikke alt og av den grunn er slik. Uansett så er jeg glad du ikke ser på deg selv som om du er en gud. Men tror du Gud er i alt og alle?

Jeg tror heller ikke på Jeget/ selvet, og stoler heller ikke på mine følelser.

Kommentar #253

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Hvorfor

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror Gud skriver loven våre hjertet (følelser) og sinn (tanker).

Ef 1,17-18 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig, 18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

Hvorfor jeg "føler" Pål er nermeere dette verset en den kristne, hvet jeg ikke.

Når Gud skriver loven i ditt hjerte/følelse/sinn, er du i teolgiens lovens religionens rike, eller Guds rike? Pål nevner at han stoler på den tiltale han har fra en evnt Gud.

Du påberoper deg å være blandt de som kjenner og tolker Gud og hans ord rett. At de normer den moral du i dag bedriver, aksepterer, liker, er den rette.

Den som søker Gud, skal finne ham, Jesu ord.

Pål søker og finner?

Du fant og kan nå mikser dine lover regler moral normer? Du har funnet, alså må det være noe som er rett, retten er satt. Moralen er slik som du tolker gjennom DHÅ som du har. Du må alså være rett, Pål som søker, og ved det er på "rett" vei, i henhold til Jesu egne ord, han er alså feil?

Jeg vil heller være på vei med en Gud, en ha funnet noe som kan hende er "feil", og som ikke kan anuleres.

Kommentar #254

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Du påberoper deg å være blandt de som kjenner og tolker Gud og hans ord rett. At de normer den moral du i dag bedriver, aksepterer, liker, er den rette.

Når det gjelder Pål så vet jeg ikke, jeg anklager ham ikke for noe og han avviser ikke bastant Jesus som Guds sønn men stoler ikke på Guds ord. Han ser også at arvesyndslæren er djevelsk og det betyr at ikke lar seg lure av antikrist lære. Han har gått blant de jeg mener tror antikrist lære og av den grunn stoler han heller ikke på Guds ord. Han har lært farer å kjenne blant religiøse. Alikevell tror han på en Gud. Jeg er nysgjerrig.

Vel, det gir Guds ord rom for. 

Til det du her sier over så stemmer ikke det, jeg peker ikke på meg selv men Jesus og Guds ord. Hva sier Guds ord, ikke hva sa/ sier jeg og se hva jeg gjør.  

Kommentar #255

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Anta

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke noe annet en følelsene uten kompass som skaper en negativ setting, det fordi den støter mot moralske grenser uten å skjønne hvorfor og hva de er. Jeget overstyrer som ett forsvar fordi man ikke har en Far, men er ens egen far. Man forherder seg imot hva som rett er og sannheten. Man mister kontrollen i den tro at man tar kontroll, man lyver for seg selv og derfor er hjertet (følelser) mer svikefullt enn alt annet.

Det å berømme, gi rom for, tillit til at en annen følger sitt hjerte, og har sitt hjerte rett i forhold til Gud, er en av dydene Jesus peker på.

Han berører det i historien om flisen som kommer opprinnelig fra en bjelke.

Om du bruker DHÅ som forsvar for at "du" er på rett vei, hvilken forskjel er det på deg og det siterte? Du mister kontrollen i den tro at du tar kontro ved å gi DHÅ kontrol, over et hjerte du har kontol på. 

Om du bygger tankebygninger=teologier og i tilegg har DHÅ velsignelse i det, stoler jeg mer på den som følger sitt hjerte. Følelsene i ett helt menneske, er gode rettesnorer. De forteller når noe er levendes.

Det er når vi ikke lytter innerst inne, at DHÅ mister vår hørbarhet. Den er der altid, til alle tider, om vi akter den.

Kommentar #256

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Om du bruker DHÅ som forsvar for at "du" er på rett vei, hvilken forskjel er det på deg og det siterte? Du mister kontrollen i den tro at du tar kontro ved å gi DHÅ kontrol, over et hjerte du har kontol på.

Om du bygger tankebygninger=teologier og i tilegg har DHÅ velsignelse i det, stoler jeg mer på den som følger sitt hjerte. Følelsene i ett helt menneske, er gode rettesnorer. De forteller når noe er levendes.

Det er når vi ikke lytter innerst inne, at DHÅ mister vår hørbarhet. Den er der altid, til alle tider, om vi akter den.

Saken er at ingenting er så svikefult som vårt eget hjerte, Guds ord kvalitetssikrer Ånden som taler til oss. Den onde spiller på hjertet, ikke forstanden og om vi skal tro Gud etterligner også den nde Guds ånd som om han var Lysets Engel.

Jeg snakker om hva Guds ord sier vi kan kvalitetssikre vårt hjerte med. Vi kan forvøvrig ta feil alle sammen og gjør nok det, all ære tilhører Ham men det tar selvfølgelig ikke sannheten, veien og livet bort fra oss.

Kommentar #257

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Randi Tunli: (#216)Her nevner du meg som tiltrekkes av mystikken, og så nevner du Moder Teresa som var jordnær, og jeg vil tillegge at hun levde for nestekjærlighet. Og til sist så skriver du ganske mye om det å helbrede og tale profetisk som det fins mye av i karismatikken.

Det fins mange ulike mennesker, tiltrukket av forskjellige retninger innen kristendommen.
______________________________________________

Det jeg skrev var i samsvar med det du nevnte i din kommentar. Mor Teresa levde for nestekjærligheten, det stemmer det. Men hun kunne ikke føle Guds nærvær slik du skrev, fordi Gud ikke har noen ting med vår materielle jord å gjøre, det finner du forklart mange steder i skriften at Gud ikke bryr seg med våre jordiske liv som sådan.

Det at jeg skrev mye om å helbrede er for så vidt riktig, men du som skrev at du likte å grave i det åndelige, la visst ikke merke til at det nettopp VAR det åndelige jeg skrev om, men det forstod du visst ikke? I så fall bør du lese og studere teksten nøyere, for heri ligger forklaringen til det åndelige OG helbredelse som er samme sak. (#215)

Kommentar #258

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Hjerte

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Saken er at ingenting er så svikefult som vårt eget hjerte,

Det står at du kan stole på ditt hjerte.

Også at det er svikefult.

Da kan du spørre om Skriften bevist lurer deg, eller om hjerte oversettes fra flere ord. At vi har flere hjerter?

Jeg hørte at Samene har 100 ord for snø.

Jeg kan ikke 10 engang.

På Hebraisk har de mange forskjellige hjerter. Du skal ikke la ditt hjerte bli grepet av angst, så det kan gripes. Og det er disponibel for frykt.

Når mesteren sier at vi ikke skal frykte, så må en vel anta at frykt ikke er velbehagelig for Gud, uten om Gudsfrykt. Så dert er ok å frykte Gud, men hans sønn, sier en ikke skal frykte noen ting. Vi blir omtalt som guds barn, venner, Guds folk, øyensten etc, men frykte skal vi.

Om du ser at hjertet ditt er nermest DHÅ, og hjertet har en trang, til å være svikefult, så bør du kan hende ikke stole på tolkningene, den kristne tolkningen.

Kommentar #259

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men hun kunne ikke føle Guds nærvær slik du skrev, fordi Gud ikke har noen ting med vår materielle jord å gjøre, det finner du forklart mange steder i skriften at Gud ikke bryr seg med våre jordiske liv som sådan

Jo, jeg tror Gud bryr seg veldig mye om vår materielle verden. Jesus sier at to bud fyller hele loven. Vi skal elske Herren vår Gud, (handler om den åndelige verden) Og vi skal elske vår neste som oss selv (Den materielle verden ).

Om vi gir mat til de sultne så gir vi mat til Jesus, for alt hva vi gjør mot vår neste gjør vi mot Jesus. Og det er det Moder Teresa gjorde.

Det å helbrede er også i denne her jorda. Når vi blir friske fra sykdom/lidelse så er det fysisk ikke åndelig.

 

Kommentar #260

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

De levendes Gud

Publisert nesten 7 år siden

Randi Tunli:

Jo, jeg tror Gud bryr seg veldig mye om vår materielle verden. Jesus sier at to bud fyller hele loven. Vi skal elske Herren vår Gud, (handler om den åndelige verden) Og vi skal elske vår neste som oss selv (Den materielle verden ).
_____________________________________

Jeg er enig med deg om den gode regelen at man skal vise nestekjærlighet for hverandre. Enkelt å si at man skal gjøre, men vanskelig å utføre! Man føler litt på om man vil like et menneske eller ikke. Det er i hvert fall ikke mange som liker ABB etter det han gjorde. Da kan man faktisk spørre seg hva var det han gjorde da? Vel, det var også en menneskelig handling. Dette bare for å vise hvor vanskelig det kan være å følge Guds leveregel som menneske og ikke som ånd.

Det finnes en viss avstand mellom Gud (ånd) og mennesker (kjøtt og blod), den finner du hos Rom.8.

V5: De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. 6 For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. 7 Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8 De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.

Dette er en konfrontasjon mellom det mennesker ønsker og vil, og det Gud ønsker og vil, og som er uforståelig for mennesker. Gud forteller også hvem han er Gud for, og hvem han ikke er Gud for; Matt.22.32: Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!’ Han er ikke en Gud for døde, men for levende

Eller Mark.12.26: Men at de døde står opp – har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa: ‘ Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. 27 Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.»

Som vi ser ut fra teksten, er Gud en Gud for de levende og ikke for de døde, og at de levende er de som har stått opp i ånd. Det finnes flere andre vers som viser til at det er dette som er meningen: Joh.5.21: For slik Far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende hvem han vil.

Eller Joh.6.63: Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.

Eller som i forestillingen om de døde som Gud ikke er Gud for, også i Luk.9.60: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.»

(Der de levende er bestemt til å følge Jesus)

Kommentar #261

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
V5: De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til. 6 For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred. 7 Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8 De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.

Jeg er ikke helt sikker på hva du prøver å få fram? Kanskje vi er enige, kanskje ikke. Mener du det naturlige er synd? At kroppen er synd?

Jeg tror Paulus mener her at om vi elsker Gud (Kjærligheten) så vil vi gjøre det Ånden vil.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,23 tålsomhet og selvbeherskelse

Vi har jo himmelriket inne i oss. Himmelriket har kommet nær. Og det er i det Livet er, det evige liv.

Kjøttet er det motsatte. Det er vår onde natur, det som strider mot Guds natur. I den naturen fins død.

19 Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser,20 avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier21 og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag.

Det er to naturer som sliter i oss. Paulus sier:

De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil.

Men så sier han også:

16 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur

Det å leve i ånden betyr ikke å bare være opptatt av det åndelige, men har man et nært forhold til kjærligheten, slik at Kjærligheten blir størst i ens liv, så vil man oppleve at Jesu kjærlighet mot sin neste. Og da er det lett å oppleve åndens frukter som kjærlighet, glede, fred.... mot sin neste. Og det er i den fysiske verden.

Kommentar #262

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Naturlig legeme og åndelig legeme

Publisert nesten 7 år siden

Randi Tunli:

Jeg tror Paulus mener her at om vi elsker Gud (Kjærligheten) så vil vi gjøre det Ånden vil.
_______________________________________________________

Ja, jeg mener at det naturlige er synd, det mener skriften også, 1.Kor.15.36:  Du dåre! det du sår, blir ikke levendegjort uten det dør. 37 Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller av noget annet slag; 38 men Gud gir det et legeme efter sin vilje, og hvert slags sæd sitt eget legeme - 47 Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen. 48 Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være - 42 Så er det og med de dødes oppstandelse. Det såes i forgjengelighet; det oppstår i uforgjengelighet; 43 det såes i vanære, det oppstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det oppstår i kraft; 44 der såes et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme. - 46 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige.

Paulus har det med å snakke om det åndelige, for han skriver selv i 1.Kor.5.3: For jeg, som er fysisk fraværende, men nærværende i ånden, har alt felt min dom over den som har gjort dette, som om jeg selv var til stede.  4 Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu kraft er med oss.

Paulus som Saulus ble slått ned på vei mot Damaskus av Jesus, lyset, etter den tid sluttet Saul (Saulus) å forfølge og drepe de kristne. Han var blitt bortrykket i ånden, og var ikke lengre fysisk (han var fysisk fraværende), men åndelig. (ikke menneske) Dette kan du lese mer om i Gal.1.1:Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår Far, som reiste ham opp fra de døde – 10 Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. 11 For jeg kunngjør for dere, søsken: Det evangeliet jeg har forkynt, er ikke menneskeverk.

Altså evangeliet som forkynnes i dag er et makkverk, laget av mennesker, Paulus forteller her i dette kapitlet at det evangelium han forfulgte, var et annet enn det han fikk se i ånden enda det var det samme. -  13 Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere fór fram som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den.14 Jeg gikk lenger i min jødedom enn mange jevnaldrende i mitt folk og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene.15 Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet16 å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds.

Men alt dette snakket om det åndelige er åpenbaringer om fremtiden, og tilhører det åndelige som skal komme på Herrens dag, det er da døperen Johannes får DHÅ (Åp.1.9-10), og før den tid skal både sol og måne sortne (Apg.2.17-20)

Det er riktig at før det åndelige overtar helt, er det en kamp mellom det åndelige og det kjødelige. De mennesker som skal reises opp av den haugen med knokler som jeg viste til, skal ikke være åndelige, men fysiske, de skal først få et langt liv (Jes.53.10: Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.   11 Etter sin nød skal han se *lys•...  -  Salm.91.16: Jeg metter ham med et langt liv og lar ham se min frelse.») - Altså kommer det folk som skal leve lenge (Jes.65.20) - Job 12.12: Med alderdom kommer visdom, et langt liv gir innsikt - 1.Mos.6.3: Da sa Herren: Min Ånd skal ikke dømme blandt menneskene til evig tid; for sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være hundre og tyve år.

Den kjærligheten Paulus beskriver, er den kjærlighet som blir gitt ved uforgjengeligheten, den menneskelige kjærligheten skal bli kald fordi loløsheten vil komme til å få ovehånd først.(Matt.24.12)

Kommentar #263

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg mener at det naturlige er synd, det mener skriften også, 1.Kor.15.36: Du dåre! det du sår, blir ikke levendegjort uten det dør. 37 Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli,

Jeg kan ikke se hvilket bibelvers som du siterer som sier at det naturlige er synd.

Jeg liker veldig godt det bibelverset du siterer fra 1. Kor. 15:36 For meg betyr det at alt det man får inn i sitt hjerte. Man kan f.eks lese noen bibelvers høre en andakt el. ( som såkorn) Men det er viktig at de ordene dør på den måten at de blir ens egne. At man ikke bare siterer videre ord og lærdommer man syns er bra, fordi da blir det noe mekanisk over det, og ikke levende. Men om det får kommet ned i hjertet, den gode jord, og dør (fra avsenderen) og blir til ens eget ord, da vokser det og kan bære god frukt!

Hvorfor er nestekjærlighet så viktig for Jesus om kroppen og det naturlige er synd?

Kommentar #264

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Dødens brodd er synden (1.Kor.15.56)

Publisert nesten 7 år siden

Randi Tunli: Jeg kan ikke se hvilket bibelvers som du siterer som sier at det naturlige er synd
______________________________________________

Rart i grunnen, alt fra 1.Kor.15.36 og utover beskriver først det jordiske menneske (det naturlige) som fødes i forgjengelighet, vanære (= synd) - i tillegg sier 1.Kor.2.14 at et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig.

Da skjønner jeg ikke at du kan mene at det jordiske mennesket er like bra og på høyde med det himmelske mennesket som du jo ikke kjenner til? Det skapes ved oppstandelsen fra de døde.

1.Kor.15.51 til 57 forteller oss så fint hvordan synden skal overvinnes etter den siste basun (som er den 7.basun i Åp.10.7:Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.» )

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles,  brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, (udødelighet) og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet.

Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?
Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!


Legg merke til at dette står i futurum. (fremtid)

Kommentar #265

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Synden og å elske Gud

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror Paulus mener her at om vi elsker Gud (Kjærligheten) så vil vi gjøre det Ånden vil.

Det er årsaken til at vi alle er syndere uansett.  En synd er nok og ingen greier å elske Gud slik at vi bare gjør det som kreves.

Kravet for å elske Gud er så høyt at vi ikke greier det.  For å unngå å synde er litt av kravene beskrevet bla i Lukas evangeliet.  Luk 14, 26-27, 33:

   26 «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. 27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.

33 Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier.

Dette er noe av det vi må gjøre for å elske Gud med alt vi er.  Som ingen greier, selv de som har gått i kloster. Det forteller Apostelmøte klart i Apg 15, 10:

10 Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære?

For å gjenopprette evig liv for de som tror, visste Gud og Jesus at mennesket og troende må få nåde og tilgivelse for alle sine synder.  bare slik kan mennesket bli rettferdig å få evig liv.

Da det gjelder naturlig synd eller ikke, så kom synden inn i verden da mennesket fikk visdom om rett og galt.  Og liksom utfordet Gud.  1. Mos 2,7:

 17 Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.»

Dø fra paradiset.  Dø fra evig liv.  Det som ble ordnet opp i for de som tror da tiden var inne ved Jesu komme og død på korset.  Det ene rettferdige mennesket, som gjenopprettet og ordnet veien til evig liv på nytt for de som tror.  Det ene rettferdige menneske som i sin svakhet ble så sterk at mennesket Jesus vant over dødsrikets krefter og gir de som tror på Han evig liv.

Det er fullbrakt sa mennesket Jesus da Han utåndet på korset.  Joh 19, 30:

  30 Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.

Kommentar #266

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Da skjønner jeg ikke at du kan mene at det jordiske mennesket er like bra og på høyde med det himmelske mennesket som du jo ikke kjenner til? Det skapes ved oppstandelsen fra de døde.

Jeg mener så klar at kroppen vi får vil være bedre når den blir evig er bedre enn nå. Den vil ikke gjøre oss eldre, vi vil ikke ha sykdommer mm. Vår kropp er er skapt forgjengelig og ikke feilfri. Men Gud bryr seg også om kroppen vår. Jesus helbredet mange som var syke. Om Jesus ikke skulle ha brydd seg om kroppen, så hadde han ikke vist den så mye oppmerksomhet. Da menneskene som hørte på Jesus var sultne så gjorde han om to fisker og fem brød, slik at fem tusen kunne bli mette. Jesus helbredet alle slags sykdommer. Jesus underviste i nestekjærlighet, at vi skal elske vår neste som oss selv. Om noen tørster og noen gir han vann, så gir man vann til Jesus, fordi Jesus bryr seg så mye om hver lidelse vi har i kroppen vår.

Og alle de visdomsord Jesus kom med er ord, om vi følger dem, til for at vi skal leve i fred med hverandre, og i kjærlighet til hverandre.

Og det er det vi gjør i det livet her i vært kjød, som vil komme for Guds domstol, for hva vi har gjort godt, eller ondt.

Vi er inni oss født på ny, om vi tror på Jesus. Vi har fått en åpen linje til Gud, som vår Far, der vi kan kjenne hans vilje og Kjærlighet. Og den kjærligheten når den fyller oss, så ser vi mennesket som det er, og vi elsker det, fordi GUd elsker det, fordi Gud er Kjærlighet. 

Derfor er det viktig å ha en levende kontakt med Gud.

Kroppen vår er som et hus, og selvsagt så er det bra at Gud engang skal gi oss et uforgjengelig hus. Men det er i hjertet Gud ser, om vi elsker Kjærlighet eller ondskap.

Og GUd gjorde det mulig for alle å få en direktelinje til han, fordi han har tatt vår synd over på seg, slik at vår synd er fjernet. Derfor er Guds Kjærlighetsmysterium et tilbud for alle! :-) 

Kommentar #267

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Dette er helt i tråd med 1.Kor.15.35-38 Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør

Publisert nesten 7 år siden

Bjørn Erik:

17 Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.»
__________________________

Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?»  Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag.  Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.

Kommentar #268

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Akkurat?

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Da skjønner jeg ikke at du kan mene at det jordiske mennesket er like bra og på høyde med det himmelske mennesket som du jo ikke kjenner til? Det skapes ved oppstandelsen fra de døde.

Hadde du ikke det jordiskem fysiske tids tilstedeværende legeme, ville du ikke oppleve distansen til det åndelige himmelske deg.

Så hun har rett i at det kjødelige er på høyde, da det ikke ville fungere å oppleve det åndelige uten det kjødelige. Døden kunne ikke intruffet uten at det var noe å døde.

Det åndelige kan det dø?

Men uten å oppleve det åndelige, er du da død? Du lever som død, men har potensiale til å bli levende, ved å la de kjødelige dø? Dette kan ikke oppnås uten erkjennelse av ett åndelig væren.

Hva som skjer etter det fysiske dødsøyeblikk, er vel en annen sak. Er da din ånd levende død, nirvana, helvete, adskillelse, eller bare en erfaring fattigere?

Kommentar #269

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Det evige liv

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?» Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.

Det forteller Paulus om i Rom 6, 2-5:

  2 Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den?  3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?  4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.  5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.

Vårt legeme og sjelen dør, så står vi opp den 3.dje dag.

Da det gjelder skikkelse har jeg beskrevet det:

 Det er vel skjult for de fleste.  Men du kjenner til at jeg tidligere har fortalt om da jeg ble tatt med inn i dødsriket.  Den gangen jeg selv holdt på å dø.

Jeg som ikke lenger visste hvordan jeg skulle be, og fant meg selv stående på stuegulvet og ropte av full kraft til Gud om hjelp.

Etter 14 dagers roping og bønn, flere ganger om dagen, fikk jeg hjelp.  Fantastisk hjelp og ble bla tatt med inn i dødsriket.

Der fikk oppleve, være nær både vaktengel som passet på og fikk se de oppstandenes ånder sitte.

Jeg var redd for å bli med inn dit, fordi selv om jeg ønsket å se de oppstandenes ånder, var jeg redd for at jeg selv var død om jeg ble med inn så nært at jeg var der sammen med dem.

En fantastisk opplevelse hvor jeg fikk være i himmelen, hos Gud.  Fikk kjenne det underfulle, den rene kjærlighet, det ubeskrivelige fantastiske og fikk vite hvordan livet etter døden virkelig er.  Det er virkelig noe å se fram til - til å lengte etter.

Bibelen forteller Sanhheten.  De som tror får evig liv hos Gud.  I paradis.  Jeg tror det ikke - jeg vet det!

Kommentar #270

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Gud har for lenge siden godkjent det du gjør

Publisert nesten 7 år siden

Randi Tunli: Men Gud bryr seg også om kroppen vår. Jesus helbredet mange som var syke. Om Jesus ikke skulle ha brydd seg om kroppen, så hadde han ikke vist den så mye oppmerksomhet.
____________________________________________________________

Hvorfor skulle Jesus ha levd for 2000 år siden? Er det noen årsaksammenheng i dette og forutsetningene for hans fødsel? (Matt.1.21:Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»)

Gud bryr seg om alle mennesker på den måten av at vi har levd et tidligere liv slik som nå. (Fork.1.9-11 og 3.15) Og at det som tidligere er gjort er allerede tilgitt, Fork.9.7:Så et da ditt brød med glede og drikk vel til mote din vin! For Gud har for lenge siden godkjent det du gjør

Kommentar #271

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Etter 14 dagers roping og bønn, flere ganger om dagen, fikk jeg hjelp. Fantastisk hjelp og ble bla tatt med inn i dødsriket.

Der fikk oppleve, være nær både vaktengel som passet på og fikk se de oppstandenes ånder sitte.

Så spennende opplevelse! :-)

Kommentar #272

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Ok

Publisert nesten 7 år siden

Per Strømme Johnsen: Så hun har rett i at det kjødelige er på høyde, da det ikke ville fungere å oppleve det åndelige uten det kjødelige.
_________________________________________

Hva mener da Job her?

       4 Kan et menneske være rettferdig for Gud,
          kan den som er født av en kvinne, være ren?
          
       5 Selv månen skinner ikke klart,
          stjernene er ikke rene i hans øyne.
          
       6 Langt mindre menneskekrypet,
          mennesket – denne marken.

Kommentar #273

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Vår kropp er er skapt forgjengelig og ikke feilfri.

Dette er vel ikke helt etter "fasiten" vel... Da Gud var ferdig med skapergjerningen sa han at det var overmåte godt. Menneskene ble skapt til å leve evig, menneskene var uforgjengelige og feilfrie, og de første menneskene, Adam og Eva hadde tilgang til Livets tre. Det var først da de spiste av den forbudte frukten og syndefallet kom som det skjedde noe nytt med mennesket. For som Herren sier: "Hvis dere spiser av det (treet som ga kunnskap) så skal dere dø". Slik ble det.

Kommentar #274

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Lykke til!

Publisert nesten 7 år siden

Bjørn Erik:

Vårt legeme og sjelen dør, så står vi opp den 3.dje dag.
__________________________________________________

Det er visst mange som ennå sover i jordens muld... Job 14.10: Men når en mann dør, så ligger han der, når et menneske oppgir ånden, hvor er han da?11 Som vannet minker bort i en sjø, og som en elv efterhånden blir grunnere og tørker ut,12 så legger et menneske sig ned og reiser sig ikke igjen; så lenge himmelen er til, våkner de ikke - de vekkes ikke op av sin søvn.

Må nok vente på en ny himmel og en ny jord - ja, alt blir nytt da... men i Guds hus er det jo mange rom...

Kommentar #275

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Gud bryr seg om alle mennesker på den måten av at vi har levd et tidligere liv slik som nå.

Jeg tror vi alle lever bare et liv. Slik det står her: 27Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen,28slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Jesus frelser oss, derfor trenger vi ikke å leve flere liv her på jorda. Vi blir frelst fra det forgjengelige og satt inn i det evige riket.

Jesus døde for to tusen år siden. Men det som skjedde i dødsriket da Jesus fikk nøklene til dødsriket er at alle som har vært i dødsriket har fått forkynt det gode evangeliet.

 1. Peter 4: 5-6
Men de skal avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde. 6 Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved Ånden skulle leve, slik Gud lever.

1. Peter 3: 18-19
18 For Kristus selv led døden for syndenes skyld, én gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere fram til Gud. Han døde legemlig, men ved Ånden ble han gjort levende,19 og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap


Joh. 5:28
28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.

Joh. 5:24
24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.25Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.

Kommentar #276

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Oppfyllelsen er fasiten

Publisert nesten 7 år siden

Tor Martinsen: Dette er vel ikke helt etter "fasiten" vel... Da Gud var ferdig med skapergjerningen sa han at det var overmåte godt.
_______________________________________________

Du har helt rett i dette, det er bare en hake ved det hele, oppfyllelsen er ikke ferdig enda, Guds skaperverk fra uforgjengelighet til uforgjengelighet og mye mer gjenstår. (1.Kor.15.54)

Kommentar #277

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Helt greit for meg :-)

Publisert nesten 7 år siden

Randi Tunli: Jeg tror vi alle lever bare et liv.
___________________________________

Jesus i Luk.24.25-27 og v44-45 ymter frempå at en må forstå hele skriften for å forstå den, og det som skal skje, og sier også at fordi han forteller sannheten tror dere meg ikke. Det er faktisk noe i det. Det er ikke noe vi behøver å gå rundt og tenke på om man ikke forstår Guds frelsesplan, så er det han som styrer den, ikke vi.

Kommentar #278

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er vel ikke helt etter

Jeg tror at Gud gav sitt liv inn i menneskets liv ved å puste sin ånd inn i mennesket. Og mennesket fikk oppleve et paradis. Der alt var fullkomment, av ren kjærlighet, glede og fred. Gud var iblant dem, og de fikk se Guds herlighet. Ånd og kjøtt ble sammenspleiset, noe som gjorde at mennesket levde i velsignelse. Det var den første Adam. Men slangen kom til dem i Paradiset, og fristet med kunnskap om godt og ondt. Enda Paradiset bare var godt, det åndelige bare var godt, og slik vi kjenner himmelriket som har kommet nær, som bare godt, så valgte Adam og Eva å smake på frukten der det åndelige ikke bare er godt, men de fikk kunnskap om både det onde og det gode.

Og det førte til at mennesker fikk en åndelig dimensjon å forholde seg til hvor det fantes mange ånder som førte dem vekk fra Sannheten. Sannheten der Kjærligheten og Det evige Livet er Herre.

Da Jesus kom til jorda så viste han oss det riket. Og han sa at himmelriket er inne i dere, himmelriket har kommet nær. Og at om vi tror på Han som Sannheten, så vil vi komme inn i det Evige Liv i den fullkomne Kjærligheten og få oppleve Paradiset på nytt.

Jesus er den andre Adam. Og vi er barn til Ham og vi tar imot Han i vårt liv.

Kommentar #279

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Nytt uforgjengelig legeme

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Gud bryr seg om alle mennesker på den måten av at vi har levd et tidligere liv slik som nå.

Her tolker du etter min forståelse Forkynneren feil Kjell.  Vi har ikke levd et tidligere liv.  Det er etter vi er døde - vi får nytt liv i uforgjengelighet.  Det vi sier er evig liv hos Gud i paradis.

Jesus kom for å sette i stand igjen paradiset og å gjøre det som var ødelagt av Adams fall slik det var før fallet.

Så skal mennesket igjen oppstå i legeme slik som Adam var i paradis før fallet.  Et uforgjenelig legeme.

Som det heter: Fra jord er du kommet - til jord skal du bli - fra jord skal du igjen oppstå.

Det skjer etter Jesu 2. kommme.

Kommentar #280

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Forkynneren tolker seg selv

Publisert nesten 7 år siden

Bjørn Erik: Her tolker du etter min forståelse Forkynneren feil Kjell. Vi har ikke levd et tidligere liv. Det er etter vi er døde - vi får nytt liv i uforgjengelighet. Det vi sier er evig liv hos Gud i paradis.
__________________________________________________________

Ok, la det være med at JEG har tolket bibelen feil, bare ikke andre også gjør det? Jeg bare undres over:

Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen.

Hvem skal gjøre på nytt det jeg har gjort?

 Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt», har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss.

Hva med TV'n min, den er ny? Har den også vært tidligere, eller skal jeg sitte i himmelen og se på TV?

Ingen minnes det som før har hendt. Og det som skal komme, vil heller ingen minnes i slektene som følger.

Selv ikke jeg husker om jeg har levd før og hva jeg tidligere gjorde...  men alt skal gå samme vei;

          Ingen mennesker kan vite hva som ligger foran dem,
          om det er kjærlighet eller hat.

          En og samme ende får de alle,
          den rettferdige og den urettferdige,
          den gode, den som er ren, og den som er uren,
          den som bærer fram offer, og den som ikke gjør det.
          Det går med den gode som med synderen,
          med den som sverger,
          som med den som er redd for å sverge

          Dette er det onde med alt som skjer under solen,
          at det går alle på samme vis;
          menneskenes hjerte er fullt av det onde,
          uforstand har de i sinnet så lenge de lever,
          og siden går de til de døde.

          For den som hører med blant de levende,
          er én ting sikkert:
          Det er bedre å være en levende hund
          enn en død løve.

          De levende vet at de skal dø,
          men de døde vet ingen ting.
          De har ingen lønn i vente,
          for minnet om dem er glemt

          Det er for lenge siden slutt med deres kjærlighet,
          med både hatet og misunnelsen deres.
          Aldri mer skal de få del
          i alt det som skjer under solen.

          Så gå og spis ditt brød med glede,
          og drikk din vin med glede i hjertet!
          For Gud har allerede godtatt det du gjør.

          Ha alltid hvite festklær på,
          la oljen flyte over ditt hode!

          Nyt livet med kvinnen du elsker,
          alle dine flyktige levedager,
          de som Gud gir deg under solen,
          ja, alle dine flyktige dager.
          For dette er din lodd i livet,
          midt i ditt strev og ditt arbeid under solen

          Alt dine hender kan gjøre,
          gjør det med den kraften du har.
          For i dødsriket, dit du går,
          er det verken gjerning eller tanke,
          verken kunnskap eller visdom.

          Videre så jeg under solen:
          Det er ikke de raske som vinner løpet,
          ikke de tapre som seirer i krig,
          ikke de vise som får brød,
          ikke de forstandige som blir rike,
          ikke de dyktige som finner velvilje,
          for tiden og uhellet rammer dem alle

          Ja, mennesket vet ikke når tiden er inne.
          Slik fisken fanges i det onde garnet,
          slik fuglen går i snaren,
          slik blir menneskene fanget av ulykkens tid,
          brått faller den over dem. 

Kommentar #281

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt», har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss. Hva med TV'n min, den er ny? Har den også vært tidligere, eller skal jeg sitte i himmelen og se på TV?

Mener du at det har funnets TV i tidligre tider? At alt bare skjer om igjen og om igjen? Mener du at det skjedde i et annet verdensrom eller i dette? At mennesker i tidligere tider, før Adam? hadde kommet så langt teknologisk?

Forkynneren hadde jo et veldig negativt syn på livet, jeg tror ikke han så Jesus framfor seg der forkynneren skriver i første vers av boken:  "Forgjeves, sier Forkynneren, forgjeves og forgjengelig – alt er forgjeves!"

 Er alt virkelig forgjeves?

Kommentar #282

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Er alt virkelig forgjeves?

Ikke etter Jesu seier på korset.

Kommentar #283

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Forkynneren hadde jo et veldig negativt syn på livet, jeg tror ikke han så Jesus framfor seg der forkynneren skriver i første vers av boken: "Forgjeves, sier Forkynneren, forgjeves og forgjengelig – alt er forgjeves!"

Det er vel likt fordi der er ikke noe håp for det naturlige mennesker og denne jorden.

 

Det er det nye liv og jord vi må forholde oss til!

Kommentar #284

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Ånden

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
4 Kan et menneske være rettferdig for Gud,
kan den som er født av en kvinne, være ren?

Nå er jo kvinnen bilde på det åndelige deg, så hva blir da teksten, ett paradoks, eller levende?

Eller peker kvinnen her på det kjødelige, da blir det jo bare paradokser eller kaos.

Kan hende kan mennesket, det kjødelige kunn oppleve erfare Gud, det åndelige, det kan aldri bli en del av det?

Kommentar #285

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Ikke etter Jesu seier på korset

Nei. Jeg tror forkynneren må ha vært deprimert.

Kommentar #286

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Renselsesprosess

Publisert nesten 7 år siden

randi Tunli:

Mener du at du at det har funnets TV i tidligre tider? At alt bare skjer om igjen og om igjen? Mener du at det skjedde i et annet verdensrom eller i dette? At mennesker i tidligere tider, før Adam? hadde kommet så langt teknologisk?

Er alt virkelig forgjeves?
________________________________________

Forkynneren må vel regnes å være Gud selv, som jo selv stammer fra Juda (Heb.7.14)

Sluttord
 9 Forkynneren var ikke bare vis, han ga også folket kunnskap. Han grunnet og gransket og formet mange ordspråk. 10 Forkynneren la vinn på å finne gode ord og vendinger og skrev ned det som er rett og sant.
    11 Ord av vismenn er som brodder,
          fyndord i samling er som nagler
          festet av en gjeter.
          
    12 Men ellers, min sønn, ta deg i vare:
          Det er ingen ende på de bøker som skrives,
          og mye gransking gjør kroppen trett.
          
    13 Dette er summen av alt du har hørt:
          Frykt Gud og hold hans bud!
          Dette gjelder for alle mennesker.
          
    14 For Gud skal dømme hver gjerning,
          holde dom over alt som er skjult,
          enten det er godt eller ondt

Om TV'en min var til i en tidligere verdensalder, ja, det var den nok, det sier seg jo selv at når noe er nytt i våre dager, men allikevel har vært til tidliger - så ligger jo det i ordet? Hos 4.Esra kan vi lese at jorden er som et morsliv, slik at de første ikke skal komme for tidlig og de siste ikke for sent;

4.Esra 5.41:

«Se, Herre,» svarte jeg, «du har omsorg for dem som lever ved tidens ende. Men hva med dem som levde før oss, hva med oss selv eller dem som kommer etter oss?»42 Engelen sa: «Min dom vil jeg sammenligne med en sirkel: De siste skal ikke komme for sent og de første ikke for tidlig.»43 Jeg sa da: «Kunne du ikke ha skapt alle de menneskene som var, de som lever nå og de som kommer, under ett, slik at du kunne holde dom tidligere?»44 Han svarte: «Skapningen kan ikke bevege seg hurtigere enn Skaperen. Dessuten kan ikke verden romme alle skapte mennesker på samme tid.»45 «Hvorfor,» spurte jeg, «fortalte du da din tjener at du vil gi all skapningen nytt liv på samme tid? Dersom de en gang alle skal leve samtidig, og verden kan romme dem da, kan den også gjøre det nå.»46 Han sa: «Spør heller en kvinne som har født ti ganger, hvorfor hun ikke fødte alle på samme tid.»47 Til det svarte jeg: «Det er umulig. De må fødes hver til sin tid.»48 Da sa han: «På samme vis har jeg gjort jorden til et morsliv som med tiden skal føde dem som er unnfanget der.49 Et barn kan ikke føde, og det kan heller ikke en gammel kvinne. Slik har jeg også ordnet den verden jeg har skapt.»

4.Esra 6.1: Engelen sa: «Jeg besluttet dette før verden ble skapt, før verdens porter ennå stod der, før vindene samlet seg og blåste, 2 før tordenen rullet eller lynet blinket, før paradisets grunnvoll ble lagt, 3 før blomstene prydet jorden, før det var noen makter som beveget stjernene, før englenes talløse hærskarer var samlet, 4 før luften ble stablet høyt til værs, før himmelhvelvingene ble målt og fikk navn, før Sion ble valgt til fotskammel, 5 før den tid som nå er, var planlagt, før de som nå synder, hadde fått sine onde planer tilintetgjort, og før jeg hadde satt mitt segl på dem som har samlet troens skatter.  6 Ved meg, og ved meg alene er alt blitt til. Og bare jeg kan bringe verden til en ende.»  7 Da spurte jeg ham: «Hvor lenge vil det gå mellom hver tid? Når slutter den første? Når begynner den neste?»  8 Engelen sa: «Så lenge som fra Abraham til Abraham. Han var stamfar til Jakob og Esau, og da de ble født, var det Jakob som holdt Esau om hælen med hånden.  9 Esau står for denne verdens slutt, og Jakob for begynnelsen på den kommende.10 Dersom slutten på et menneske er hælen, og hånden er begynnelsen, da skal du ikke spørre mer, Esra.»

Jesus er bare et navn og en forståelse for "frelse" og navnet kommer også inn under den "Rettferdige" som også skal falle og reise seg hele 7 ganger Ordsp 24,16 liksom også jorden som jo er et fungernde morsliv som i en sirkel hvor Jakob er begynnelsen og Esau er slutten, er dette en renselsesform Gud har satt igang. Sal 12,7 

 

Kommentar #287

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Kvinner er jordiske, ikke åndelige

Publisert nesten 7 år siden

Per Strømme Johnsen:

Nå er jo kvinnen bilde på det åndelige deg, så hva blir da teksten, ett paradoks, eller levende?
_______________________________________________________

Nei, det er ikke riktig, kvinnen er et jordisk bilde, Jesus ble født av en kvinne, allikevel var ikke dette en kvinne i jordisk menneskelig forståelse, men en by med en hemmelighet, Babylon. (Åp.17.5 og v18) All åndelighet fødes av Gud og ikke av mennesker 1 Joh 3,9, den største som noensinne blir født av en kvinne er Johannes. Han var ikke åndelig, men bare et menneske, men det står at han fikk DHÅ på Herrens dag (Åp.1.9-10) Den kommer etter at sol og måne sortner (Apg.2.17-20)

Guds sønn i åndelighet har verken far eller mor Hebr 7,3

Kommentar #288

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Om TV'en min var til i en tidligere verdensalder, ja, det var den nok, det sier seg jo selv at når noe er nytt i våre dager, men allikevel har vært til tidliger - så ligger jo det i ordet? Hos 4.Esra kan vi lese at jorden er som et morsliv, slik at de første ikke skal komme for tidlig og de siste ikke for sent;

For meg så høres det ut som en meningsløs Gud! SÅ du satt å så på TV din i en tidligere verdensaler (eller var det bare en eller har det skjedd i flere tidssaldere? ) og så ser du på TVn din i denne verdensalder, og du vil sitte å se på TVn din i kommende verdensalder, og kommende og kommende? I all evighet? De samme programmer også, eller blir det noen nye program å se på TV?

Da vil jeg nok si det samme som forkynneren; alt er bare tomhet..... ;)

Kommentar #289

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Er alt virkelig forgjeves?

Nå er du på ville veier Kjell.  Du forvirrer deg selv virker det som.

Skal en legge alt du drar fram uten å se det i evangeliets lys og sammenheng havner du virkelig på viddene.  Slik du feiltolker det, ja da er alt forgjeves.

Det er ikke en gang synsing du holder på med.  Det er helt uten mening.

Rom 16, 17-18:

   17 Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte

Kommentar #290

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Forkynneren må vel regnes å være Gud selv, som jo selv stammer fra Juda (Heb.7.14)

Mener du virkelig det?

Er det fra han du ser meningen med livet?

Kommentar #291

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Nei, nei...

Publisert nesten 7 år siden

Randi Tunli: For meg så høres det ut som en meningsløs Gud! SÅ du satt å så på TV din i en tidligere verdensaler (eller var det bare en eller har det skjedd i flere verdensaldere? ) og så ser du på TVn din i denne tidsalderen, og du vil sitte å se på TVn din i kommende tidsalder, og kommende og kommende? I all evighet?
__________________________________

Ikke i all evighet! Dette er en renselsesprosess som gentar seg 6 ganger, den 7. gangen vil frelsen komme for godt. Du har sikkert sett i Matt.24 fortellingen om når trengselstiden begynner, fra v3... hos Job 5.19 er det forklart: Gjennom seks trengsler berger han deg, og i den sjuende skal ulykken ikke nå deg.
Det er altså ingen evighet, og ingen husker at de har levd før, fordi dette skjer ved at tiden flyttes tilbake, slik at alt blir som å betrakte som første gang hver gang, bare at Gud har lagt inn forandringer i livene våre som kan føre til at vi får andre forutsetninger enn tidligere og kanskje ender opp med andre resultater? Som i filmene "Tilbake til Fremtiden" om du har sett noen av disse?

Dette om å flytte tiden er et løfte som Gud gir: 2 Kong 20,9 -11, Jes 38,8

I Klagesangene ber Guds folk om at de ikke må bli glemt til evig tid men at han må komme å sette alt tilbake slik at det blir som i gamle dager, Klag. 5.19: Du, Herre, troner til evig tid, din trone blir fra slekt til slekt.20 Hvorfor skulde du glemme oss evig, forlate oss for så lang en tid?21 Herre, før oss atter til dig, så vi kan komme tilbake! Forny våre dager, så de blir som i fordums tid!22 For skulde du rent ha forkastet oss? Skulde du være så storlig vred på oss?

Kommentar #292

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Uten mening?

Publisert nesten 7 år siden

Bjørn Erik: Det er ikke en gang synsing du holder på med. Det er helt uten mening.
_________________________________________________________

Mener du virkelig at Bibelen er innholdsløs? 2 Tim 3,16

Joh 8,45 : Men jeg siersannheten, og derfor trordere meg ikke.

Kommentar #293

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Mener du virkelig at Bibelen er innholdsløs?

Ikke Bibelen Kjell.  Men slik du holder på nå og tolkningen din.

Andre ganger har vi hatt fine debatter, men nå har du kommet skeivt ut.  

Kommentar #294

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Veien til livet slik som den ser ut hos Fork.

Publisert nesten 7 år siden

Randi Tunli: Er det fra han du ser meningen med livet?
___________________________________________

Jepp! Blant andre ham også!

Fork.1.1: Ord av Forkynneren, sønn av David og konge i Jerusalem.
        
          Hva har mennesket igjen for sitt strev,
          for alt det strever med under solen?
          
       4 Slekter går, og slekter kommer,
          men jorden er alltid den samme

     14 Jeg betraktet hver gjerning
          som blir gjort under solen.
          Se, alt er forgjeves, som å gjete vinden!

   2. 7 Jeg kjøpte meg slaver og slavekvinner,
          jeg hadde slaver som var født i mitt hus.
          Jeg skaffet meg mer storfe og småfe
          enn noen hadde hatt
          før meg i Jerusalem.

       9 Jeg ble stor i makt og rikdom,
          ja, større enn noen som har levd i Jerusalem før meg.
          Men visdommen beholdt jeg  

     11 Så vendte jeg blikket
          mot alt mine hender hadde gjort,
          alt jeg hadde samlet ved mitt arbeid.
          Og se, alt var like forgjeves som å gjete vinden.
          Det er ingenting å vinne under solen.

     13 Jeg så at visdom er bedre enn dårskap,
          slik lyset er bedre enn mørket.

    3.1 Alt har sin tid,
          det er en tid for alt
          som skjer under himmelen:

     20 Alle går til det samme sted.
          Alle er kommet av støv
          og skal bli til støv igjen.

     21 Hvem vet om menneskers ånd stiger opp,
          mens dyrenes ånd synker til jorden?

     22 Jeg så at ingen ting er bedre enn at mennesket
          finner glede i sine gjerninger;
          dette er den lodd det har fått.
          For hvem lar mennesket se
          det som siden skal komme?
 

  6.10 Alt som er til,
          er nevnt med navn for lenge siden,
          det er kjent på forhånd
          hva et menneske skal bli.
          Ingen kan føre sak
          mot den som er sterkere enn en selv.

    12 Ja, hvem vet hva som er det beste
          for menneskene her i livet,
          i alle de flyktige dagene
          de lever som en skygge?
          Hvem kan fortelle menneskene
          hva som vil skje etter dem under solen?

  7.27 Se, dette fant jeg, sier Forkynneren,
          da jeg la det ene til det andre
          og ville finne en sammenheng.
          
    28 Jeg søkte den stadig, men fant den ikke.
          Et eneste menneske fant jeg blant tusen,
          men aldri fant jeg en kvinne blant dem.
          
    29 Se, dette er det eneste jeg har funnet:
          Gud gjorde mennesket rakt og rett,
          men de prøver så mange slags påfunn

  8.14 Det er noe meningsløst
          som hender på jorden:
          Noen rettferdige får
          hva de urettferdige fortjener,
          og noen urettferdige får
          hva de rettferdige fortjener.
          Jeg sier: Også dette er forgjeves.

    17 og jeg så at mennesket
          ikke kan fatte det Gud lar skje,
          alt det som hender under solen.
          Hvor mye han enn strever og gransker,
          finner han ikke ut av det.
          Selv om den vise sier at han forstår,
          fatter han det ikke

  11.1 Kast ditt brød på vannet,
          for med tiden vil du finne det igjen. 

       8 Om mennesket får leve i mange år,
          skal han glede seg over dem alle,
          men også tenke på de mørke dager,
          for det blir mange av dem.
          Alt som kommer, er forgjengelig 

3. 14 Jeg skjønte at alt Gud gjør,
          står gjennom alle tider.
          Ingen kan legge noe til,
          og ingen kan trekke noe fra.
          Gud har gjort det slik
          for at menneskene skal ha ærefrykt for ham

     15 Det som skjer, har skjedd før,
          og det som skal hende, har også hendt.
          Gud søker opp igjen det som forsvant.

   22 Jeg så at ingen ting er bedre enn at mennesket
          finner glede i sine gjerninger;
          dette er den lodd det har fått.
          For hvem lar mennesket se
          det som siden skal komme?          

Kommentar #295

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Hva da?

Publisert nesten 7 år siden

Bjørn Erik:

Ikke Bibelen Kjell. Men slik du holder på nå og tolkningen din.
________________________________________________

Hva har jeg tolket da? Kan du vise meg det så vi kan få skværet opp?

Kommentar #296

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det som skjer, har skjedd før,

Jeg ser du har tatt tykkere skrift på de som hander om at ting som skjer, har skjedd før. Og da tolker vi det han sier forskjellig. FOr jeg kan være enig med han her, slik jeg forstår det. For om vi ser spedbarnet så er det ikke mye forskjell som skjer. Det sover, gråter, får mat, blir skiftet på osv. Og slik er det med voksne også. Vi spiser, snakker, spiser, steller oss, og det skjer io dag, vil skje i framtiden og skjedde for lenge siden. Uten at det er snakk om at det skjedde i et annet verdensrom.

Men at alt det vi gjør som å diskutere her inne, kommer ikke til å skje i en ny verdenstid. Det høres ut som bare tomhet.

Kommentar #297

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Avventer svar

Publisert nesten 7 år siden

Bjørn Erik:

Ikke Bibelen Kjell. Men slik du holder på nå og tolkningen din
________________________________________________

Vil gjerne rette opp ting du mener jeg tolker, jeg vil ikke ha det på meg at jeg tolker Bibelen for deg, så da vil jeg gjerne vite hvor jeg har tolket, og hva jeg har tolket, så vi kan bli enige? Flere ganger beskylder du meg for dette uten at jeg vet hva du sikter til?

Så er det en annen sak, hvorfor siterer mine sitater fra Randi Tunli når du henvender deg til meg?

Kommentar #289 : Er alt virkelig forgjeves? -

Dette er et sitat fra Randi Tunli i fra Kommentar #281 som jeg refererer til i min Kommentar #286 fra Randi

Kommentar #265 : Jeg tror Paulus mener her at om vi elsker Gud (Kjærligheten) så vil vi gjøre det Ånden vil.

Dette er et sitat fra Randi Tunli i fra Kommentar #261 som jeg refererer til i min Kommentar #262 fra Randi.

Kommentar #298

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

Hmmm...

Publisert nesten 7 år siden

Rani Tunli: For om vi ser spedbarnet så er det ikke mye forskjell som skjer. Det sover, gråter, får mat, blir skiftet på osv. Og slik er det med voksne også. Vi spiser, snakker, spiser, steller oss, og det skjer io dag, vil skje i framtiden og skjedde for lenge siden
_________________________________________________________

Så du mener at når Fork. sier:

15 Det som skjer, har skjedd før,
og det som skal hende, har også hendt.
Gud søker opp igjen det som forsvant.

Så er det en repetisjon av daglige gjøremål han da sikter til?

1.10 Er det noen som vil si: Se, dette er nytt - så har det vært til for lenge siden, i fremfarne tider som var før oss

så er dette om barnestell og våre skikker det handler om? Ikke gamle ruiner som skal bygges opp igjen? Jes 58,12  Jes 61,4

Kommentar #299

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Gud søker opp igjen det som forsvant.

Jeg nevnte jo ikke bare spedbarnet, men også det voksne mennesket!

Når det står "Gud søker opp igjen det som forsvant" Så ville jeg forstå (i lys av evangeliet) at Gud søker opp igjen forholdet til Gud og mennesker, slik det var i Paradiset. Og det skjedde også da Jesus kom, vi fikk på nytt ingang til Paradiset, til Guds rike.

Kommentar #300

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Himmelen

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
så lenge himmelen er til, våkner de ikke

Hva om himmelen er bilde på det åndelige riket?

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
3 dager siden / 3330 visninger
KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
21 dager siden / 1552 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
23 dager siden / 1423 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
rundt 22 timer siden / 1106 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
2 dager siden / 979 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
23 dager siden / 858 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere