Svein Nyborg

86

"Guds utvalgte folk""

Publisert: 28. jan 2013

Noen som vet hva som ligger i begrepene;

Guds

utvalgte

folk

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Å nei du

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Gud snakkar om det jordnære og bokstavlege.

Guds rike er spiritualiteten, dèt nivået er uten språk, kommunikasjon foregår på et høyere plan.

Når Abraham og kompani snakker om sine erfarinegr fra den øvre verden snakker de utelukkende om Det Høye (Himmelriket som er på vår innside), de bruker menneskelige ord, oppdiktede lignelser og konstruerte eventyr for å beskrive det ubeskrivelige.

Alle som tar det/tror det bokstavelig er de som forvrenger, fariseere, skriftlærde, verdslig fokuserte ormeyngel (egoister), de er drept av bokstaven som slår ihjel og langt borte fra livet som skjuler seg i bokstaven.

Har du ikke evnen til å fornemme hva bokstavene innerst inne sier er du dømt til å lese eventyrene, regne og konkludere, du ledes i ring i din egen hule.

Kommentar #52

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Når Abraham og kompani snakker om sine erfarinegr fra den øvre verden..

-----------------------

Abraham levde HER på jorda og alle løftene han fekk handla om kloden HER.

Gjennom Paulus kjem det inn tusentals gnostiske tankar som fjernar seg heilt frå desse bokstavlege jordnære tinga som GT lærer skal skje.

Når Gud talar om oppstandelsen så er det jordnært og enkelt å forstå.

"Dei daude beina som livnar opp att
Herrens hand kom over meg, og i ånda førte han meg ut og sette meg ned i ein dal som var full av bein. 2 Han førte meg rundt ikring dei. Og sjå, det låg ei stor mengd med bein utover dalen, og dei var heilt turre. 3 Så sa han til meg: «Menneske, kan desse beina livna opp att?» Eg svara: «Herre Gud, det veit berre du.» 4 Då sa han til meg: «Tal profetisk over desse beina og sei til dei: De turre bein, høyr Herrens ord! 5 Så seier Herren Gud til desse beina: Sjå, eg lèt det koma livsande i dykk, så de livnar opp att. 6 Eg lèt det koma sener og kjøt på dykk og dreg hud over. Så gjev eg dykk livsande, og de livnar opp att. Då skal de sanna at eg er Herren.»
7 Eg tala profetisk som eg var føresagd. Og medan eg tala, tok det til å buldra og skjelva. Beina la seg innåt kvarandre, bein til bein. 8 Og medan eg såg på, kom det sener og kjøt på dei, og det drog seg hud over dei. Men livsande var det ikkje i dei. 9 Då sa han til meg: «Tal profetisk til livsanden! Menneske, tal og sei til han: Så seier Herren Gud: Kom, livsande, frå heimsens fire hjørne og blås på desse drepne mennene, så dei livnar opp att.»10 Eg tala profetisk, som han baud meg. Då kom det livsande i dei, og dei livna; dei reiste seg opp og stod. Det var ein veldig hær.
11 Så sa han til meg: Menneske, desse beina er heile Israels-folket. Høyr kva dei seier: «Våre bein har turka inn; vår von har vorte til inkjes, det er ute med oss!»12Tal difor profetisk og sei til dei: Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or dei. Så fører eg dykk til Israels-landet.13De skal sanna at eg er Herren, når eg opnar gravene og lèt dykk, mitt folk, stiga opp or dei.14Eg gjev dykk min Ande, så de livnar opp att, og lèt dykk bu i dykkar eige land. Då skal de sanna at eg, Herren, har tala og sett det i verk, lyder ordet frå Herren."

Gud vekkjer oss opp at og gjenopprettar kroppen vår i kjøt og blod.
Han sender ut englane sine og fører oss til det bokstavlege Israel i MidtAusten til det store gjestebodet ved Guds Heilage Fjell.

Paulus skriv:

«Korleis står dei døde opp; kva slag lekam har dei?»36 Du uvituge menneske! Det du sår, vert ikkje til nytt liv utan at det døyr.37 Og det du sår, er ikkje det akset som veks opp, men eit nake korn, anten det er av kveite eller av anna såkorn.38 Men Gud lèt det få den skapnad som han har vilja, kvart slag korn sin eigen skapnad.39 Ikkje alt kjøt er av same slag. Det er eitt slag kjøt i menneske, eitt i fe, eitt i fugl, eitt i fisk.40 Og det finst himmelske lekamar og jordiske lekamar; ein glans har dei himmelske, ein annan dei jordiske.41 Ein glans har sola, ein annan har månen, og ein annan stjernene. Den eine stjerna lyser med klårare glans enn den andre.
42 Såleis er det òg med oppstoda frå dei døde. Det som vert sått, er forgjengeleg. Men det som står opp, er uforgjengeleg.43 Det vert sått i vanære, det står opp i herlegdom. Det vert sått i vanmakt, det står opp i kraft.44 Det vert sått ein lekam som hadde sjel; det står opp ein åndeleg lekam. Så visst som det finst ein lekam med sjel, finst det òg ein åndeleg lekam.45 Såleis står det skrive: Det fyrste mennesket, Adam, vart til ei levande sjel. Den siste Adam vart ei ånd som gjev liv.46 Det åndelege var ikkje det fyrste, men det sjelelege. Så kom det åndelege.47 Det fyrste mennesket var frå jorda og skapt av jord; det andre mennesket er frå himmelen.48 Slik som det jordiske mennesket var, så er òg dei jordiske, og slik som den himmelske er, så skal òg dei himmelske vera.49 Og liksom vi har bore biletet av den jordiske, så skal vi òg bera biletet av den himmelske.50 Men det seier eg, brør: Kjøt og blod kan ikkje arva Guds rike, og forgjengelegdom skal ikkje arva uforgjengelegdom.
51 Sjå, eg seier dykk ein løyndom: Vi skal ikkje alle sovna av, men vi skal alle verta omskapte,52 i hast, i ein augneblink, når den siste luren ljomar. For luren skal ljoma, og dei døde skal stå opp uforgjengelege, og vi skal verta omskapte.53For dette forgjengelege må verta ikledt uforgjengelegdom, og dette døyelege ikledt udøyelegdom.54Men når dette forgjengelege er ikledt uforgjengelegdom, og dette døyelege er ikledt "

Samanlikn det Esekiel 37 seier med det Paulus rir or seg i 1 Kor 15.

Fyrst brukar han masse tid på tomprat før han konkluderer fullstendig i strid med Esekiel.

 "Kjøt og blod kan ikkje arva Guds rike".

Medan Esekiel beskriv enkelt korleis mennesket vert til kjøt og blod igen og reiser til Guds land beskriv Paulus ei astronautoppleving ut i universet.

Kommentar #53

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

:-))

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
 "Kjøt og blod kan ikkje arva Guds rike".

Kanskje det er mulig å korrigere det, ved hjelp av Lyset som kom ned, det Lyset som ingen vil motta fordi Han har sitt ansikt vendt mot Jerusalem :-))

Prøv hardere.

Kommentar #54

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Løft blikket ditt

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Abraham levde HER på jorda og alle løftene han fekk handla om kloden HER.

Religious-resistance-to-kabbalah
The wisdom of Kabbalah became revealed thanks to Adam (“the First Man”) 5,770 years ago. He wrote a book about it entitled Raziel HaMalach(The Angel Raziel). This teaching continued through his students, and twenty generations later, there came Abraham, a sage who lived in ancient Babylon.

Kommentar #55

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er det SÅ vanskelig?

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
"Kjøt og blod kan ikkje arva Guds rike".

Kroppen vår består av kjøtt og blod...pluss endel andre ting. I oppstandelsen vil vi få en annen type kropp som ikke eldes og blir sjuk og svak.

Det er vår gjenfødte ånd som vil oppstå igjen og blir ikledt en ny kropp.Paulus sier som sant er at vår gamle forgjengelige kropp av kjøtt og blod ikke vil og kan arve Guds rike.

Hvorfor gjøre en ting vanskelig som er enkel.? 

Kommentar #56

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Abraham vart fødd 292 år etter syndefloda og vart opplærd av Noah og Sem(Melkisedek)

Paulus skriv dette om Melkisedek.

"Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Den Høgste Gud. Han gjekk til møtes med Abraham og velsigna han då Abraham kom att etter sigeren over kongane.2Og Abraham gav han tiend av alt. I namnet Melkisedek ligg for det fyrste at han er rettferds konge, og dernest at han er Salems konge, det vil seia freds konge.3Han er utan far og utan mor og har inga ættetavle. Dagane hans har inga byrjing, og livet hans tek aldri ende..” Heb 7.

Han mystifiserer og bløffar.

Det som er rett er at Abraham gav tiende til Sem .

Salem var forløperen til dagens bokstavlege Jerusalem.

YERU =fjell(Guds heilage fjell)

SALEM = FRED

Far til Melkesidek var Noah.

I Jasers bok står navnet på mora.

Det er ingen menneske utenom Adam og Eva som ikkje har nokon far eller mor.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

Sem, which means "famous". He was otherwise called Melchisedech.

Sem Melchisedech went to Asia with 25 rulers of his family. He built Salem (Jerusalem) and lived until the time of Abraham”

 ”Noah was called Ogyges Saga, which means Scythian, Great Patriarch, Sovereign Priest, and Mighty Sacrificer. Berosus affirms it saying "Primium itaque dixerunt Ogygam Sagam, id est, illustrem sacrorum pontificem Noam".

The Scythians and Armenians called him Olybarma and Arsa which means Heaven and the Sun.

He built many cities and named them after himself and his wife Titea.”

Som skrifta seier om Noah og Sem.

Sems-ætta
10Dette er etterkomarane etter Sem. Då Sem var 100 år, fekk han sonen Arpaksjad, to år etter storflaumen.11Og etter at han hadde fått Arpaksjad, levde han endå 500 år og fekk søner og døtrer

"Då Noah var 500 år, fekk han sønene Sem, Kam og Jafet..Etter storflaumen levde Noah endå 350 år.Heile levetida åt Noah vart 950 år. Så døydde han."

----------------------

Me ser på verdidebatt mange som sprer tåkeprat.

Det er ei kunstig åndeleggjering som fjernar seg frå livet her.

I GT er det JORDA her som er fokus ,men diverre er det snudd i NT der mange pga Paulus fantaserer om urealistiske ting.

------------------------------

Så har du desse kristne som ikkje trur på GT sjølv om det er ei logisk rekkje i tidsperiodane og alle namna er på plass. Dei overser Guds enkle forklaring på korleis det heile starta med Adam og Eva . Så forfektar dei evolusjonsteorien og mytelegg 1 Mosebok.

Td Enok.

"Då Enok var 65 år, fekk han sonen Metusjalah.22Enok ferdast med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fekk søner og døtrer.23Heile levetida åt Enok vart 365 år.24Enok ferdast med Gud. Så vart han borte, for Gud tok han til seg"

Judas brev skriv:

"Det var om desse Enok, Adams etterkomar i SJUANDE LEDEN, spådde då han sa: «Sjå, Herren kjem med sine heilage englar i tusental.15Han vil halda dom over alle og krevja alle gudlause til rekneskap for alle deira ugudelege gjerningar, og for alle harde ord dei har tala mot han, desse gudlause syndarane.»16Dette er folk som murrar og klagar over lagnaden sin, men lever etter lystene sine. Dei skryter og fer med store ord, og smigrar folk når det gagnar dei sjølve."

Enok var ein konkret person.Igjen vert me minna om 7-talet.

KRONOLOGIEN i1 Mosebok 5 viser at Metusalem døydde nett før syndefloda kom .

No er me snart kome til avslutninga på historien. Dei 6000 åra er snart til ende. Då oppfyllest Enok sine ord.

Herren kjem med alle sine heilage englar.

Det er det Sakarja 14 beskriv og.

"Og de skal røma som de rømde for jordskjelvet i dei dagar Ussia var konge i Juda. Då skal Herren min Gud koma og alle heilage englar vera med han."

Striden står i det bokstavlege Israel.

Diverre har mange gløymt eller misforstått kven some er "Guds utvalde folk".

Paven og hans likesinna sa.

http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=9295

"The Vatican synod in 2010 declared that Israel cannot use the Biblical concept of a promised land or a chosen people

Vatican Representative In Israel Declares That ‘Jews No Longer The Chosen People’

“There is no longer a chosen people. The concept of the promised land cannot be used as a base for the justification of the return of Jews to Israel and the displacement of Palestinians.”

Kommentar #57

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Vet ikke hva du prøver på, men;

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
KRONOLOGIEN i1 Mosebok 5 viser at Metusalem døydde nett før syndefloda kom .

Den bibelen du studerer ser du på som en historie/geografibok, det er den ikke.

Bibelen -Torah, er bok 2 i en rekke på 5.

Adam HaRishon (det første Menneske -"mennske" er av ordet Adam av ordet Domeh som betyr Lik Gud) skrev The Angel Raziel, boken om den bakenforliggende skaperkraften.

Abraham gransket denne kraften ved å "gå" ut av Babylon (vår forvirrede og blinde tilstand i mørket), han skrev om sine vitenskapelige oppdagelser i Virkeligheten over oss og hvordan Motta (Kabbalah) dette Lyset som kommer ned. Dèt Lyset som de blinde ikke vil motta, jmfr. Jog 1:5.

Du regner og adderer i mørke Torstein, du er flink i din verden, men det er religion og ikke virkeligheten -"kom ut Lasarus".

Kommentar #58

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Israels guds sønn.

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det er bare ved tro på det som er gjort ved hans egen sønn Jesus som kan få et evig liv alt annen vil komme til å omkomme til slutt av denne verdens ende!

Ja ved FADERENS førstefødte sønn Jesus Kristus.

Problemet er bare at Jesus ikke er Israels guds førstefødte sønn, men denne, 2 Mos. 4; 22.          Så sier herren: Min sønn, min førstefødte, er Jakob, som hans herre døpte til Israel. 

Kommentar #59

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

GUDS ORD

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Den bibelen du studerer ser du på som en historie/geografibok, det er den ikke.

Med alt deres tåkeprat klarer de ikke å forvirre GUDS ORD.

Men det har løgnes far klart i to tusen år.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3815 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
16 dager siden / 1244 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
22 dager siden / 898 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
14 dager siden / 850 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
14 dager siden / 646 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 579 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
26 dager siden / 571 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere