Gunnar Opheim

142

Frelst, omvendt og tilgitt?

Publisert: 26. jan 2013

Mark 4,10-12 Og da han var blitt alene, spurte de tolv og de andre som var med ham, om lignelsene. Og han sa til dem:

Eder er Guds rikes hemmelighet gitt, men til hine som er utenfor, sies det alt sammen i lignelser, forat de skal se og se og ikke skjelne, og høre og høre og ikke forstå, forat de ikke skal omvende sig og få forlatelse.

 

To ting skal vi foreløpig ta tak i her og det er hva betyr det å være utenfor, samt poenget at noen ikke omvendes så de kan tilgis.

De utenfor er sultne men er forvirret, med det, selv om de ser klarer de ikke å skille på hummer og kanari.  Så hva er innenfor då man kan forstå Guds rikes hemmeligheter? Svaret ligger i GT og Jesu blod. Her ser vi Jesu blod første gang presentert i bilder for verden og universet.

1 Mos 3,21 Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klædde dem med. 4,4 Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer,

Her ser vi Adam og Eva blir kledd i Kristi rettferdighet og vi ser at Abel også følger denne vei. De er innenfor nåden og frelst fordi de tror på denne sikrings vei og den har vendt seg fra fallen syndig naturs natur. Kain derimot tror ikke på Jesus blod og Hans rettferdighet. Han tror på gjerningens vei, hva han selv kan gjøre og gir offergaver ut ifra hva han selv presterer. Han tror ikke at syndens lønn er døden og ser ikke alvoret i syndens følger. Går vi litt tilbake ser vi også at slangens løgn er at man slettes ikke skal dø men selv bli som Gud. På tross av at mennesket ikke har spist av livets tre tror de utenfor på at man egentlig er skapt udødelig. Vi ser også at de utenfor tror Gud Er men ikke på Hans vei, Hans sannhet og Hans blod/ liv. Kain og Abel representerer billedlig dagens trosfolk. Gjerningskristendom (utenfor, se hva Jeg gjør) og de på nådens vei (innenfor, følg Jesus) alene.

Jesu blod er det liv Han levde og det liv skal vi ta til oss/ drikke så vi blir en del av Ham og Hans rike. Vi blir renset og vi blir rene og hellige. Jesu liv ble ofret på alteret utenfor Jerusalems murer for hele verdens synd (billedlig i GT, Brennofferalteret utenfor Templet, tilgjengelig for alle som ville), så alle kan se og motta tilbudet.  

Dette lærer ikke Kirken bort.

Når man ser Jesu offer og rettferdighet deri smelter våre hjerter og vi velger verden bort for så å dø fra denne verdens ånd. Vi lar oss døpe inn i det nye rike og i GT finner vi Vaskevannsfatet rett utenfor Templet som var laget innvendig av kobberspeil som man brukte i forfengelighetens tjeneste. Man billedlige avlegger dyrkelsen av seg selv foran hva som er rett å gjøre nå.

Når man har tatt skrittet ut og latt seg døpe er man selv ett Tempel, en bolig for Guds Ånd.

Da er man innenfor men det slutter ikke her, innenfor har man fått en ny lærer og det er Guds Ånd. Representert ved Lysestaken der inne som skal lyse opp Guds ord i deg. Guds ord kan da spises og først her får man fast føde og ikke bare åndelig melk. Paulus advarer imot åndelig forfalsket melk og at det er noe alle vil komme til å drikke om Guds ånd ikke kommer til når man er innenfor. Det er Han som vanner kornet.  

Dette lærer ikke Kirken bort for i kirken er trelldommens åk deres kraft/ mosebrann.

Derfor er du utenfor om du ikke vil vende om fra synd som er lovbrudd, du vil aldri får tilgivelse og aldri se nåden. Jesus trenger dine personlige synder på seg lagt og de kan bare du personlig legge på Ham. Det så Han kan dø for også dine synder.

Du vil aldri forstå lignelsene til Jesus om du går på Kains vei.

Men om du ønsker å omvende deg fra deg selv og ditt, gå på Abels vei uten noe om og men, i Jesu tro er man innenfor om man i denne reelle tro søker Ham og lytter til Ham.

 

Ha en velsignet Sabbat!

www.sabbattruht.com

      

Mark 4,21-23 Og han sa til dem:

Kommer vel lyset inn for å settes under en skjeppe eller under en seng? Kommer det ikke for å settes i staken?

For intet er skjult uten at det skal åpenbares, heller ikke blir noget dulgt uten for å komme for dagen.

Om nogen har ører å høre med, han høre! 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

For de som ikke er innvidd med Jesus i GT/ ikke har sett frelsen/ Jesus i GT kan dere se en av disse eller begge:

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_Gospel_movement_Adam

Satan had accused God of being an unloving tyrant, a control freak that made angels and people serve Him only out of fear. Yet here was God doing the unthinkable. Adam and Eve must have argued and said "No, God, you are everything, we are nothing. Why should you die and let us live? We have sold your beautiful earth to Satan for a little apple. We deserve to die. Kill us and start over."

Instead, God gave them a symbol of what He was going to do—He showed them how to kill a little lamb. How He must have abhorred the act. How Adam and Eve must have recoiled in horror as they received their first glimpse of death. How they must have hated those skins they then covered themselves with. It was so against everything they had known. But God explained to them that they needed to be covered by God because otherwise they would be Satan's to be destroyed at His whim. The skins were a reminder that God was stepping in to halt Satan's death plans.

http://amazingdiscoveries.tv/media/115/203-an-advocate-for-our-time/

Title: 203 - An Advocate For Our TimeAuthor: Walter J. VeithDescription: The sanctuary in one of the great typological features of the Bible. Every aspect of the sanctuary points to the ministry of the Messiah. By a study of all its features, the plan of salvation unfolds before our eyes. In this lecture, the significance of each and every article of furniture in the sanctuary in explained and the depth of meaning unfolded. The sanctuary was not arbitrary. It was a lesson book for all generations.

Kommentar #2

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det er alltid...

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Mark 4,10-12 Og da han var blitt alene, spurte de tolv og de andre som var med ham, om lignelsene. Og han sa til dem:

Eder er Guds rikes hemmelighet gitt, men til hine som er utenfor, sies det alt sammen i lignelser, forat de skal se og se og ikke skjelne, og høre og høre og ikke forstå, forat de ikke skal omvende sig og få forlatelse.

 

hyggelig å lese det du skriver, Opheim, selv om mesteparten går over min forstand.  Men i dette stykket  mener jeg at du bommer litt på målet ifølge overskriften, frelst, omvendt og tilgitt.  Overskriften burde nå være slik: Omvendt, frelst og tilgitt! 

Det andre er bibelordene i Mark 4:10-12, det er noe jeg også leste forleden.  Det jeg da lurte på da er hvorfor Jesus IKKE ville at andre enn disiplene, som var jøder, skulle skjønne hva Han pratet om! Jeg synes stykket skulle handle om dette, og ikke om noe helt annet!

Så mitt spørsmål til deg er altså: Hvorfor snakket Jesus i lignelser, slik at ingen andre enn disiplene skulle skjønne hva han mente? Det skulle vel ikke være på grunn av dette?

De tapte får av Israels hus...

Bibelen beretter, at størstedelen af Israels 12 stammer omkring år 721 f.Kr. ble deporteret bort fra Israels land til områder syd for Kaukasus-bergene og det Kaspiske Hav. De ble kjent som "Israels fortapte stammer".

På Jesu tid var det kun en liten del av Israels 12 stammer tilbake i Palestina. De var primært av Judas stamme, og derfor kaltes de "jøder", som jo kommer av navnet Juda. Det var derfor, at Jesus sa:

"Gå ikke ut på hedningers veier og ikke inn i samaritaneres byer! Gå heller til de fortapte får av Israels hus!" (Matteus 10:5-6) og:"Jeg er ikke utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus."(Matteus 15:24)

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
hyggelig å lese det du skriver, Opheim, selv om mesteparten går over min forstand.

hei, takk for det. jeg skjønner det at det krever litt å forstå et jeg skriver, jeg forsøker å skrive kortest mulig og det krever ett språk som kan virke knalhardt og bastant men i seg er det ikke det. En grense er en grense og jeg skriver om grenser.

overskriften tenkte jeg litt på og bestemte meg for å ta med ett "?" i den. Rekkefølgen er imidlertid gjennomtenkt.

:)

Teksten:

Mark 4,10-12 Og da han var blitt alene, spurte de tolv og de andre som var med ham, om lignelsene. Og han sa til dem:

Eder er Guds rikes hemmelighet gitt, men til hine som er utenfor, sies det alt sammen i lignelser, forat de skal se og se og ikke skjelne, og høre og høre og ikke forstå, forat de ikke skal omvende sig og få forlatelse.

Om de utenfor hadde sett og skjelnet, hørt og forstått. Hadde de blitt frelst? Om de hadde det, hadde de da omvendt seg og med det blitt tilgitt? 

Sitat:

"Det andre er bibelordene i Mark 4:10-12, det er noe jeg også leste forleden.  Det jeg da lurte på da er hvorfor Jesus IKKE ville at andre enn disiplene, som var jøder, skulle skjønne hva Han pratet om! Jeg synes stykket skulle handle om dette, og ikke om noe helt annet!

Så mitt spørsmål til deg er altså: Hvorfor snakket Jesus i lignelser, slik at ingen andre enn disiplene skulle skjønne hva han mente? Det skulle vel ikke være på grunn av dette?

De tapte får av Israels hus..."

Den gamle pakt ble inngått på Sinai, hvor Jesus der er Javhe. Denne pakt ble avsluttet på Golgata med Jesus som det siste offer for verdens synd. Pinsen samme år ga Ånden på de som trodde at Jesus var Guds Lam, det siste offer i den gamle pakts presteskapelige tjeneste. 3,5 år etter ble Ånden i den nye pakt også gitt hedningne på samme vis som jødene ble gitt Ånden. Jesus kom som sant menneske for de i den gamle pakt for å avslutte den gamle pakt.

Jesus ville og vil at alle skal skjønne lignelsene men for å forstå de må man tro Moses og profetene. Nøkkelen er innstilling til sannheten, elsker man sannheten vil man søke sannheten og da vil man se og høre. Så om man drukner seg i lignelsen hjelper ikke det noe som helst uten at man tror evangeliet, de gode nyheter som er i GT, Moses og profetene. Med andre ord i vitnedsbyrdet og Ordet som er det som er inne i Paktens Ark, under Nådestolen.    

Jesus kom for å åpenbare Guds kjærlighet i frelsen så de tapte får kunne se. Om de hadde sett hadde ikke korsfestelsen og den nye pakt vært. Hvem skulle da tatt syndens lønn, for så å ende alt ondt? Det er ett spørsmål som blir stående ubesvart av meg.

Husk det at da Jesus sa det var den gamle pakt enda gjeldende og om Han hadde sendt noen ut til andre i den gamle pakt hadde Gud brutt alliansen med Israel og med det hadde ikke noen pakt vært tillitt verdig.

Se også denne: http://www.verdidebatt.no/debatt/post357574.zrm

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
26 dager siden / 1683 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
6 dager siden / 1657 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
26 dager siden / 1228 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 1155 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
16 dager siden / 824 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 773 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere