Gunnar Opheim

142

Åndelige Babylon i dag.

Publisert: 18. jan 2013

I skriften finner vi Babylon omtalt på flere måter. Babylon var ett rike som regjerte i midtøsten for 2500 år siden og dette rike angrep Israel og tok det i eie med Guds velsignelse. Det på tross av at Babylon tilbad avguder og Israel tilhørte den ene sanne Gud, Skaperen av hele universet. Ut over dette er Babylon ett åndelig profetisk bibelsk bilde på hva som skal skje i fremtiden, ja i vår tid rett før Jesu andre komme. Det som skjedde for 2500 år siden er også et bilde på hva som igjen skal skje. Forøvrig betyr Babylon babbel, eller styring ved hjelp av forvirring (1. Mosebok 11,9).    

Så hva og hvem er Babylon i dag ifølge Guds ord?

(Åp 17,1-5) Her ser vi en beskrivelse av det frafalne åndelige system, dagens Babylon som gir kompromier med sannheten. I Daniel 8,12 ser vi at hun tråkker sannheten under sine føtter. Hun lyver.

Paulus sier til Efeserne 5,31-33 at Kristi brud representerer Hans Menighet og i Jeremia og Jesaja ser vi at Sion er Hans folk lik en vakker kvinne. Motsatt side så har vi skjøgen, altså Babylon i Åpenbaringen 17 er den falne Menighet. To stykker altså. Vi ser i Åpenbaringen 17 at den falne menighet bruker fargene rød og purpur, samtidig ligger de på en by som har syv fjell. 

 I Daniel 4,30 og Jesaja 45,22 ser vi at den frafalne Menighet er ett menneskebygd system, basert på tradisjon og oppnåelser den veien. selv om Guds ord sier at de døde ikke vet noen ting, ei heller priser Gud, dyrker egentlig den frafalne Menigheten idoler og døde. Det selv om Guds moralske bud forbyr de som elsker Gud dette.   

Esekiel 8,16 sier at de frafalne drar soltilbedelse inn i Guds tempel, mennesket. 

Jeg tror alle kristen vet hvem dette er men at få vil erkjenne og innrømme at de skjønner det.

Hva tror du?

Hilser med disse to vers:

Åp 14,4-5 Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinner; for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet, 5 og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Babylon i Åp 17/18 er USA .

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

Så har du samarbeidspartnaren .(falske profet)

http://www.sabbathcovenant.com/book3TheGreatDesception/aCover.htm

Saman så kneblar dei den jødiske staten i erstatningsteologiens namn.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4203818,00.html

.."named by Pope Benedict to represent the Vatican in the Jewish State, declared that “If in the wartime period the Vatican had taken a moral stand against Nazism, the outcome might have been different for the Jewish people. But that was 1943. By 2012, the Church should know better. Yet it seems that as was the case in World War II, the Vatican is again pursuing a joint cause with evil forces to buy temporary security"

Kommentar #2

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Kanskje en liten digresjon:

Verden er ikke statisk.

Det er ingen nasjon som har greid å vedlikeholde sin stormakt i det uendelige. Landegrensene har pga konflikter vært dynamiske i hundre og tusener av år.

Verdens nasjoner har ikke vært mer statisk enn i dag med tanke på landegrenser og selv i dag kan de endres eller t.o.m skifte eier.

Uten andre verdenskrig og Englands tap av interesser i området er det lite sannsynlig det hadde vært en israelsk stat i dag.

Det var ikke med noen guds hjelp at staten ble til, det var heller folk og nasjoners medlidenhet etter hollocaust.

Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Israel er Guds Folk og 1948 var sjølvsagt ei oppfylling av Guds lovnader.

Arthur Pink skreiv i 1923 om dette som måtte skje.

http://www.biblebelievers.com/Pink/antichrist19.htm

 "It must be borne in mind that the Jews are to return to Palestine and there re-assume a national standing whilst yet unconverted. There are a number of passages which establish this beyond question."

Mange sa at jødane aldri ville få tilbake landet og byen sin.

Det skjedde mot alle odds.

Arthur Pink fortel om Antikrist sin allianse slik Skrifta lærer:

"When the Antichrist is manifested, great companies of the Jews will already be in Palestine, and in a flourishing condition. What, then, will be his relations with them?"

Den tristaste og mest skremmande tida ligg framfor jødestaten,diverre.

"But the same Word of Prophecy which announces the glorious future awaiting the children of Israel, also contains another chapter in the history of this peculiar people; a chapter yet unfulfilled, setting forth a period in their history darker and sadder than any of their past experiences. Both the Old and New Testaments plainly tell of a season of suffering for the Jews which will be far more acute than even their afflictions of old"

Gud er med Folket sitt.Det er gjenteke gong på gong i Skrifta og dei folkeslaga som tek seg til rette vil til slutt vert hardt straffa.

ISRAEL - FIKENTREET - GJENOPPRETTA 1948
fritt oversett frå artikkelen
http://www3.telus.net/thegoodnews/finalgeneration.htm


”Og då han var på Oljeberget,kom disiplane til Jesus…dei sa: ”Gjer kjent for oss kva som er teiknet på Din gjenkomst og verdas ende,slik at me kan forstå det og fortelja andre om det”..og Jesus sa: ”Forstå likninga om fikentreet. Når de ser at det skyt knoppar og det blømer ,då veit de at det er nær slutten”.Og eg Peter svara og sa til han: ” Forklar dette med fikentreet, korleis me skal forstå det,for fikentreet blømer og gjev si frukt kvart år. Kva er meininga med fikentreet?”
Me forstår det ikkje.Jesus svara han og sa :
”Forstår du ikkje at fikentreet er Israels hus(nasjonen Israel).Likssom ein mann planta eit fikentre i hagne sin og det ikkje gav frukt sjølv om han venta på det i fleire år..då han såg at fikentreet ikkje gav frukt ,gav han beskjed om å riva treet opp med rota…Jesus seier : Har de ikkje forstått at fikentreet er Israels Hus (nasjonen Israel).Eg seier til deg at når fikentreet skyt knoppar og blømer i endetida,då skal forførande messiasar stå fram og gje håp til menneska med orda sine…”

Likninga om fikentreet er forteljinga om Guds Folk – Israel eller jødane som fekk mange sjansar . Gud såg etter treet slik ein gartnar gjer det. Men frukta kom ikkje.Til slutt gav han beskjed om å fjerna treet.
Men Gud har ikkje forkasta Folket sitt.
I 1948 oppfylte Han likninga om fikentreet . Han gjenoppretta nasjonen Israel igjen , slik Han hadde lova.
Jesu ord er at ” den generasjonen som ser fikentreet livna til liv igjen ,skal ikkje dø ut før alt har skjedd -før Jesu gjenkomst har inntruffe.
Med andre ord skal nokon av dei som levde i 1948 ikkje dø ut før alt har skjedd. Dei 6000 åra har sin slutt i år 2028. Då har det og gått 80 år sidan staten Israel vart gjenoppretta.

http://bki.net/forum/600aar.htm

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen nasjon som har greid å vedlikeholde sin stormakt i det uendelige. Landegrensene har pga konflikter vært dynamiske i hundre og tusener av år.

Det er sant men det er bare en løsning som passer til verdens historie når en leser profetiene som ble skrevet for over 2500/ 1900 år siden. 

2500 år siden, i Daniels bok, i den gamle pakt var fremtidsutsikten til den nye jord her slik:

Babylon (606-538) Mederne og Perserne (538-331) Grekenland (331-158) Det hedenske Rom (158- 508) Alle foregående riker knust til støv og den nye jord med Gud som Herre lages.


Etter Jesu første komme for 1900 år siden kom korsfestelsen og himmelfarten, vi da i etterkant Åpenbaringsboken, nå i den nye pakt.

Den sier:

Babylon (606-538) Mederne og Perserne (538-331) Grekenland (331-158) Det hedenske Rom v/ Pontifeks Maximus (158- 538) Det pavelige Rom (DRKK) v/ Pontifeks Maximus (538- 1798) Frankrike (omtalt også i Daniels bok) USA (omtalt også i Daniels bok) Det nye Rom v/ Pontifeks Maximus


Alle foregående riker knust til støv og den nye jord med Gud som Herre lages.

Tittelen Pontifeks Maximus har vært virksom i over 2300 år. anbefaler å lese og å ta til seg disse fakta: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread38881/
Her om tittelen Pontifeks: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread51548/

Så ser vi da at Rom, hedensk, religiøst og politisk har vart i over 2000 år og om vi tar med oss humanisme så er også denne rent romersk. Jeg vil påstå at denne verden er romersk styrt i dag men enda er ikke Pontifeks regjerende i sin posisjon. det e rogså ver å merke seg at bare DRKK av de syv var og er politisk og religiøs i sitt styresett. 
Hilser med undring (Paranteser med innhold tillagt av meg):

Åp 17,8-11 Det dyr (Romerriket/ Dragen) du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen.
Her gjelder det vett som har visdom. De syv hoder er syv fjell, som kvinnen (DRKK) sitter på, og de er syv konger; de fem er falt, den ene er til, den annen er ennu ikke kommet; og når han kommer, skal han bare holde sig en kort tid. Og dyret som var og ikke er, er selv den åttende, og er tillike en av de syv, og farer bort til undergang. 

En opplysing/ bisettning er at det er verd å nevne at Guds ord i profetiene omtaler "verden" kun der hvor Guds folk er, i dag er Guds folk overalt. Slik var det ikke for 2000 år siden.  
Sitat:"Uten andre verdenskrig og Englands tap av interesser i området er det lite sannsynlig det hadde vært en israelsk stat i dag.

Det var ikke med noen guds hjelp at staten ble til, det var heller folk og nasjoners medlidenhet etter hollocaust."

Enig at det ikke er Guds vilje men mennesker vilje og vantro, inklusvie medlidenhet. Samtidig sier Guds ord at vantro religiøse vil tvinge igjennom sin tro og da kan vi jo bare se til "israelvennene". Det er de som tvinger igjennom sin klokketro på at de ærer Gud ved urett ferd for det gamle pakts folk der nede.

Men det er jo utenfor temaet,

Åndelige Babylon i dag.

Sitat:

"Så hva og hvem er Babylon i dag ifølge Guds ord?"

og 

"Jeg tror alle kristen vet hvem dette er men at få vil erkjenne og innrømme at de skjønner det.

Hva tror du?"

Kommentar #5

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Åp 18 handlar om supermakta som mange nasjonar har drive handel med. Dei er vorte rike av denne handelen.

Det er dette me ser i dag. Pengar , pengar og sal av varer.

Dette er sjølve grunnlaget for å oppretthalda eit liv i overflod.

Dersom Norge ikkje kunne seld varene sine (td olje og fisk)og tent pengar så hadde heile systemet falle saman. Fattigdom og naud hadde innteke landet.

Det er dette med handelen som Åp 18 fortel om.

Når Gud straffar endetidas supermakt -Babylon den store -USA så kjem kjøpmennene til å gråta.

Eksporten til den viktigaste marknaden forsvinn.

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon2.htm

"For mektig er Herren Gud som dømmer henne.»
9 Jordens konger, de som har levd med henne i hor og luksus, de skal gråte og bryte ut i klagerop over henne når de ser røyken stige opp der hun brenner.10 Skremt av lidelsene hennes skal de stå langt borte og rope:
«Ve, ve du store by,
Babylon, du mektige by!
På en eneste time kom dommen over deg.»
11 Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne fordi ingen kjøper skipslastene deres lenger:12skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, lin og purpur og silke og skarlagen, all slags velluktende tre, alle slags gjenstander av elfenben og kostbart tre, av kobber og jern og marmor,13kanel og krydderier, røkelse og salveolje og virak, vin og olje, fint mel og hvete, storfe og småfe, hester og vogner og slaver, levende mennesker."

Du finn denne makta omtala i Jeremias 50-51

Gud kjem til å straffa henne som med Sodoma og Gomorra.

Vatnet kjem og til å stiga opp over henne.

Og sjefen er sjøuhyret eller "dyret frå havet"

"Kong Nebukadnesar av Babel
har fortært meg, gjort ende på meg
og satt meg bort som et tomt kar.
Som et sjøuhyre slukte han meg,
fylte magen med mitt beste kjøtt
og spyttet meg ut.

35 Volden jeg har kjent på kroppen,
skal ramme Babel,,," Jer 51,34

Gud vil straffa USA når dei kneblar folket hans .

"Himmel og jord og alt som er i dem,
skal juble over Babel
når de som herjer,
rykker inn fra nord,
sier Herren.

49 Dere som ble drept i Israel:
Også Babel skal falle
slik de som ble drept over hele jorden,
falt for Babels skyld...."

Sjølv om dei lagar stasjonar i verdsrommet så slepp dei ikkje unna:

"Om BABEL STIGER OPP TIL HIMMELEN
og styrker sin festning i det høye,
skal jeg sende folk som herjer den,
sier Herren.

54 Hør skriket fra Babel,
et stort sammenbrudd i kaldeernes land.

55 Det er Herren som herjer Babel
og gjør ende på hennes kraftige røst.
Bølgene bruser som veldige vann,.."

Kommentar #6

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Er dette Leif Opheim som skriver...

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror alle kristen vet hvem dette er men at få vil erkjenne og innrømme at de skjønner det.

...eller er det David Asscherick? ;)

Kommentar #7

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hehe, jeg har til gode å høre på David men jeg har hilst på ham ett par ganger via en ungdomssamling for 5-6 år siden.

Kommentar #8

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Babylon i Åp 18 har fleire namn i Skrifta.

Det er  td "den store by -Ninive"

http://www.youtube.com/watch?v=U23gC5WI-CM

Sjefen er Antikrist.
Han er detaljert beskriven i Esaias 14 og i Esekiel 28.

Eg har prøvd å forklara kven eg trur det vert.

Bibelen fortel kva som skjer med desse muslimske landa når Antikrist i raseri knuser dei.

Han vil ikkje la seg stoppa,men legg land og byar i ruiner.

Det  vert iranspørsmålet som utløyser det heile.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4334333,00.html

"Official: Iran won't stop uranium
enrichment"

Synet Daniels bok 8 kpt vil snart verta ein realitet.

Krigen mellom "Bukken og væren" er dette synet som vil oppfyllast i endens tid.

Og det er i denne tida at "kongen av nord"- Antikrist står fram og det heile endar opp med at han set seg på "tingefjellet i nord" - Tempelhøgda -Guds heilage fjell i Jerusalem.

"It will become very clear to you why AMERICA will produce ANTICHRIST. He will rise up right in front of the noses of the apostate Christians who will embrace Him with their whole heart, for they REJECTED TRUTH, REJECTED GOD, AND REJECTED CHRIST. It will be the deception of all deceptions. YOU DO NOT WANT TO BE A PART OF THAT DECEPTION! "COME OUT OF HER, MY PEOPLE, THAT YE NOT BE PARTAKERS OF HER PLAGUES"

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

Kommentar #9

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Pontifex Maximus

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Tittelen Pontifeks Maximus har vært virksom i over 2300 år. anbefaler å lese og å ta til seg disse fakta:

Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Pontifeks Maximus

Det er mange meiningar om dette.

http://www.sabbathcovenant.com/book3TheGreatDesception/aCover.htm

Men Babylon i Åp 18 er den kapitalistiske supermakta som dei andre nasjonane ser opp til.

Folk er berusa av henne slik Jeremias 51 og seier det.

Babel var et GULLBEGER i Herrens hånd,
hun gjorde hele jorden drukken.
Folkeslagene drakk av vinen,
derfor ble de som gale.

8Brått er Babel falt og knust"

-----------------------

 2 Jordens konger har drevet hor med henne, og de som bor på jorden, er blitt beruset av vinen fra hennes horeri.»
3 I Ånden førte han meg ut i ødemarken. Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var overstrødd med navn som var en spott mot Gud. Det hadde sju hoder og ti horn. 4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av motbydelige ting og av all urenheten fra sitt horeri. 5 På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden.» 6 Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.

 

 

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Babylon i følge Guds ord er:

Publisert over 7 år siden

Leif Opheim: Så hva og hvem er Babylon i dag ifølge Guds ord?
__________________________________________________

Åp.17.5: På pannen hennes sto skrevet et navn med hemmelig mening: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydelig på jorden.» 6 Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.

Hvem er så de hellige i denne boken?

Vers 6 viser til Åp.18.24 (Babylons fremtidige fall) : I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige, fra alle dem på jorden som er blitt slaktet ned.»

Åp 18,24 viser til Jer 51,49, Åp 16,6, Åp 17,6

Jer.51.49: Dere som ble drept i Israel: Også Babel skal falle slik de som ble drept over hele jorden, alt for Babels skyld.

Åp.16.6: For de (englene v1) har utøst de helliges og profetenes blod, og blod har du gitt dem å drikke. Det er som fortjent!»

Åp.17.6: Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. Full av undring så jeg henne.

Det vi må legge merke til her er i hvilken by som de hellige får sin rettergang, se Åp.18.24 (ovenfor med fet skrift) - det er denne byen som blir omtalt som Babylon, men denne byens egentlige navn er prøvd og hemmeligholdt pga det som skal skje der… (harmageddon) På adventistisk heter byen for Roma… Jesus sa i Mark.6.4: «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstedet sitt, blant sine slektninger og i sitt eget hus.» (Matt.13.57)

Herr Opheim mener at profetene blir slått i hjel i Roma, stikk i strid med Jesu klare ord, på hjemstedet sitt og i sitt eget land. (hus/ kongehus)

Luk.13.33: Men i dag og i morgen og i overmorgen må jeg gå videre, for det er ikke rett at en profet mister livet noe annet sted enn i Jerusalem.
Nå vet jeg ikke hvilke kriterier adventister setter for åndelighet, eller på annet vis dokumenterer sine sannheter fra, men en finner dem i alle fall ikke i sannhetens bok, og må derfor betraktes som en villfarelse i henhold til Jesu ord omkring profetenes død og dødssted.

Kommentar #12

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Dette hjelper ikke Morgan. Se denne og se at den samme løgnerske falske tilbedelsesform var i Babylon som i dag igjennom Den Romerske Katolske Kirke.

Pavemakten tror Paven/ Pontifeks Maximus har nøklene som Satan har kopiert i avguderiet her under forklart. Rett og slett å kaste sannheten til jorden og trampe på den for så å stjele sjeler fra frelsens vei.

 

KRISTENDOM OG HEDENSKAP

 Gjengitt her men linken anbefales da den har bilder:

Hedensk innflytelse kan sees overalt i kristendommen og med det skiller ikke ”kristendommen” seg ut fra noen trosretninger eller mytologier, alle er og går i ett og det samme. Når da noen som protesterer på dette at ”kristendommen” er hedensk blir de sett på som fundamentalistiske og helst ansett som ekstreme ved at de fremmer en tro som går på tvers av verdens enhet og deres økumeniske arbeid. Alle som nå har bange anelser om hvor dette innlegg bærer hen bør sette seg ned og tenke over dette som har vært, er og kommer til falle. Det er ikke slik at kristendommen har innflytelse på hedenskapen, det skal vi se på her ved å ta for osshvordan hedenskapen har i fra det hedenske Rom tatt grep om kristendommen og omformet den.

Det var når Romerriket mistet sin innflytelse/makt, romerkirken vokste i makt og slik ble Den Romerske Katolske Kirke til over tid. Måten det skjedde på var at Constantin Den Store blandet hedenskap og kristendom, med dette ble Rom verdens religiøse hovedstad. Det skjedde ved at Constantin flyttet (330 e. Kr.) til Konstantinopel og følgene ble at Biskopen fikk den Yppersteprestelige tittelen Pontifex Maximus av Keiseren. Denne tittelen/ presteskap finner vi i fra Babylons tid frem og igjennom alle rikene Persia til Rom og dette presteskap hadde sine nøkler til himmelen. For Keiseren innehadde denne tittelen makt, prestisje og kraft i riket, i tillegg betyr tittelen brobyggeren imellom jord og himmel.

Dette bilde er i fra Babylonsk tid hvor løven er Ypperstepresten som har nøklene.

I og etter denne tid kom endringene i kristendommen slik: Sabbat til søndag (321- 364), tilbedelse av levninger (337), rosenkransen (366) og messens inntreden (394). Senere etter hedenske Roms fall kom også disse endringer i troen: Evig pine (590), Indulgences, føleri/ hengivenhet? (799), Marie tilbedelse (850), skriftemål (1198), forbud mot bibler (1299), barnedåp (1311) og tradisjon over skriften (1563).     

The Catholic New Advent Encylopedia says this about how the ritual of the rosary began: ...when the Albigensian heresy was devastating the country of Toulouse, St. Dominic earnestly besought the help of Our Lady [Mary] and was instructed by her, so tradition asserts, to preach the Rosary among the people as an antidote to heresy and sin. From that time forward this manner of prayer was "most wonderfully published abroad and developed by St. Dominic whom different Supreme Pontiffs have in various past ages of their apostolic letters declared to be the institutor and author of the same devotion." That many popes have so spoken is undoubtedly true, and amongst the rest we have a series of encyclicals, beginning in 1883, issued by Pope Leo XIII, which, while commending this devotion to the faithful in the most earnest terms, assumes the institution of the Rosary by St. Dominic to be a fact historically established. http://www.newadvent.org/cathen/13184b.htm

Det som er poenget er at når man startet blandingen ble døren åpnet for hedenske ritualer i kristenheten og dermed stjal Pontifex Maximus det kristne navn og lot som om det var sannheten. Man endret tider og lover ved at man fjernet Herrens dag i fra den syvende dag til den første dag og flyttet høytidssabbaten, påsken til hedensk tid, man innførte julen som en kristen høytid som egentlig er en planetguds (Lucifer) fødselsdag og trakk inn tilbedelse av døde, gjenstander, bilder etc. ved at man også fjernet det 2. bud totalt.

Constantins sønn Constantinius fikk makten og han tvang disse hedenske ritualer inn i Romerkirken ved å si: "Whatever I will shall be regarded as canon." J. Gaskin (ed.), Thomas Hobbes, Leviathan (Oxford University Press, 1998):463.

Dennes nevø igjen fikk innføre deler av Mitraisme og dermed var hedenskapen så å si komplett i den kristne kirke.

Her er nøklene fremstilt lagt over ett skjell som i hedensk tid symboliserte kosmos og her under ser vi Mithraismens yppersteprestelige klesordning

Denne fiskeguden finner vi også igjen som guden Jupiter som stupte ned på jordens havoverflate og brakte livet ned til jorden. Når den kom opp etter dukkerten skapte den land og drog livet med seg opp. Vi har også dette forferdelig kunstverk om Mithra som dreper oksen (Jesus/ Gud).

Her sitter man på oksens mens man dreper Ham og slangen er under oksen, hvor denne hugger til for å sette giften i Ham. En skorpion stikker Ham i de edlere deler for liksom å stoppe fremkomsten av Hans slekt. Se større bilde helt nederst for detaljer.Vi ser også soltilbedelsessymboler her.

Historian Will Durant says this about the worship of Ahura-Mazda:

For a while, under Darius II (521-486), [the worship of Ahura-Mazda] became the spiritual expression of a nation at its height...Underneath the official worship of Ahura-Mazda, the cult of Mithra and Anaita—god of the sun and goddess of vegetation and fertility, generation and sex—continued to find devotees; and in the days of Artaxeres II (404-359 BC) their names began to appear again in the royal inscriptions. Thereafter Mithra grew powerfully in favor and Ahura-Mazda faded away until, in the first centuries of our era, the cult of Mithra as a divine youth of beautiful countenance—with a radian halo over his head as a symbol of his ancient identity with the sun—spread throughout the Roman Empire, and shared in giving Christmasto Christianity. Christmas was originally a solar festival, celebrating, at the winter solstice, the lengthening of the day and the triumph of the sun over his enemies. It became a Mithra, and finally a Christian, holy day.  David Pearson, "Do Catholics Worship Cookies?" envoy 7.2 (2003): 14.

I året 538 ga Keiser Justinian ut ett dekret/ offentlig påbud om at Romerkirken var den ultimate makt i alle religiøse spørsmål og Den Romerske Katolske Kirke var ett faktum i holdning og karakter. Dette er altså hva historien forteller oss, spørsmålet vi bør stille oss som troende er om vi er villige til å la Herren lede oss eller om vi skal la denne verden lede oss i vår tro. Jeg velger Herren og velger derfor også å si ifra på denne måten. Mener derfor at vi som Hans folk må velge bort dette avskyelige og med det vise hvem vi tilhører, i åpenbaringens bok blir vi bedt om å komme ut av henne/ Babylon og Babylon står for forvirring! Vi må velge side og hvem vi tilhører, klar tale, klar handling. Håper innlegget hjelper i å avsløre bedragerens metoder som leder mennesket bort i fra sannhetens vei, husk at Herren hjelper enhver der hvor denne er, uansett om man bare evner å ville erkjenne ens egen feilende natur.. 

http://amazingdiscoveries.org/ad-Bible-two-beasts-1-power

http://amazingdiscoveries.org/AD-Bible-Paganism.html

http://amazingdiscoveries.org/AD-ReligiousTerms-Glossary.html#Mithra

http://amazingdiscoveries.org/AD-articles-Bible-Babylon-Counter_Reformation-Scripture.html

http://amazingdiscoveries.org/albums.html?action=album&aid=5423352099049428929&dref=undefined

http://no.wikipedia.org/wiki/Bispelue

http://no.wikipedia.org/wiki/Mithras-kulten

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Innflytelse

Publisert over 7 år siden

Leif Gunnar Opheim: Hedensk innflytelse kan sees overalt i kristendommen og med det skiller ikke ”kristendommen” seg ut fra noen trosretninger eller mytologier, alle er og går i ett og det samme.
_________________________

Hedensk eller kristendom kommer vel alt ut på ett så lenge man ikke kan enes om en kristen retning eller forståelse? Slik jeg har forstått det ut fra 1.Kor.1. - så gis det rom både for dårskap, jøder og grekere? Mens visdommen fra bibeltekstene blir skjult ved hjelp av dårskapen som forkynnes. Men det usleste krek er det som Gud utvelger seg for å gjøre også adventistenes ord til skamme, slik at de skal slippe å ha noe å rose seg over.

(Fritt oversatt fra 1.Kor.1. 26-29)

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2920 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 965 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 622 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere