Sjur Jansen

8

Gitt opp menighet?

Publisert: 19. jan 2010

I Norge er det mange kristne som har gitt opp tradisjonelt menighetsliv. Da tenker jeg mest på Den norske kirke og på Pinsebevegelsen. Menighetslivet i disse miljøene har gjerne tyngdepunktet i søndagens gudstjeneste, akkurat når menighetslederen holder sin preken.

En undersøkelse viser at pinsevenner kjeder seg i gudstjenestene. Antagelig er det samme tilfelle i Den norske kirke. De som er igjen, kjeder seg kanskje ikke, men mange har forlatt samlingene.

Samtidig er det ofte mange aktiviteter i slike miljøer, og dette krever mange frivillige. Jeg er redd man da ofte får verdi ut fra den arbeidskraften man er, og ikke ut fra at man er et menneske. De viktige hverandreverdiene blir nedprioritert. Noen huker tak i deg på vei ut for å spørre om du kan spille piano eller ordne mikrofoner, men det er sjelden folk spør hvordan du har det.

Selvsagt er det ikke slik over alt. Jeg snakker om gjennomsnittsmenigheten i Norge.

Til alle som har gitt opp og sitter hjemme, så er mitt råd: Bli hjemme. Det er tungt å endre rammene radikalt i tradisjonelle menigheter. Invitér heller noen kristne venner til enkle samlinger hjemme. Det var slik de første kristne holdt samlinger, eller gudstjenester som vi sier i dag. Paulus kaller slike hussamlinger for menighet.

Jeg mener man har full støtte fra NT hvis man samles i hjemmene.Men hjemmene er selvsagt ikke et pliktig sted å samles. Det er ikke detaljene vi skal herme etter i NT, men oppfordringene.

Poenget er ikke å forminske dagens gudstjeneste ned til en hussamling. Da kan man like gjerne møtes i kirkebygningen. Poenget er å starte med nye rammer. Poenget er å følge de oppfordringene man finner i NT, for eksempel at alle i samlingen kan komme med innslag, at det er organisk, at man spiser sammen, at man ikke har religiøse monopoler, og mye annet man kan lese om i NT.

Organisk betyr ikke forbud mot å forberede seg. Selvsagt kan man lese noe på forhånd, gjøre notater og så holde sitt innlegg i samlingen. Organisk betyr ikke at alt skal være impulsivt. Men organisk betyr at det er lov å kommentere siste innlegg. Organisk betyr at hvis noe tragisk har skjedd med noen i samlingen, så kan man legge sine innslag til side og ha en helt annen samling.

Jeg tror det er to grunner til at folk vegrer seg for å invitere venner til kristen samling hjemme. Den ene grunnen er at man har levd et langt kristenliv i et miljø hvor det allmenne prestedømme ikke har fått blomstre. Man er vant med at noen ledere bestemmer, tolker og tar initiativ.

Den andre grunnen er også koblet til det allmenne prestedømme. Jeg tenker på hva folk er opplært til å tro. Folk tror kanskje at man må ha en prest eller pastor før man kan dele nattverd. Eller at det bare er prester og pastorer som har lov til å døpe. NT viser et helt annet landskap.

Jeg har i over tre år deltatt i en ikke-hierarkisk husmenighet. Ingen har religiøs rang eller monopol og det er full likestilling mellom mann og kvinne. Vi spiser sammen, har nattverd, vi ber, vi drøfter tekster fra Bibelen og vi oppmuntrer hverandre.

Jeg mener ikke at vi skal slutte med større samlinger. Men jeg mener vi må legge tyngdepunktet i de små, for der er det lettest å leve ut verdiene. Derfor bør det være oftere små samlinger enn store.

Man kan nå og da koble seg på andres store samlinger, eller ordne noen selv. Jeg mener videre at den store samlingen ikke skal bestemme over den lille. Og man skal ikke legge lokk på de ulike gavene vi har, noen er evangelister, andre er lærere, osv. Men alle må oppføre seg som tjenere, ikke ledere.

Jeg mener man er på solid teologisk og verdimessig grunn fra NT hvis man samles på denne måten. Man behøver ikke spørre eller informere den menigheten man pleide å møte opp i.

Men jeg skjønner hvis man har terskel for sette i gang, for vi er ikke vant til ikke-hierarkiske hussamlinger i dag. Start i det minste med en middag og snakk sammen. Kanskje tar det et år bare å snakke seg gjennom gamle tradisjoner og sjekke dem mot hva som står i NT.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

hei

Publisert over 10 år siden

ref:

Noen huker tak i deg på vei ut for å spørre om du kan spille piano eller ordne mikrofoner, men det er sjelden folk spør hvordan du har det.

ref slutt!

Der sier du noe, i pinsemenigheten vi gikk mest i var det akurat det det gikk i, under vårt første møte der.

Yrke? elektriker, ahh...da var det samtalen resten der, de tingene jeg kunne gjøre av elektrisk der.

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Alt har startet

Publisert over 10 år siden

Alle organisasjoner har startet ved at enkeltmennesker eller små grupper har sett et behvov, enten for seg selv eller for andre.

Etter hvert som organisasjoner vokser blir de mer opptatt av organisasjoen selv og ikke formålet det startet med. Til slutt ser man en organisasjon som blir administrert og drevet av tjenere for stadig å vokse organisk.

Men da har man gått fra å være noe mennesker trives med og driver med fordi det gir dem noe de ønsker tilbake.

Løsningen er kan hende at man slutter å stille opp for organisasjoner og heller begynner å gjøre noe selv sammen med andre som også har lyst til å gjøre det samme. Det er ikke alltid det er lurt å være stor.

Kommentar #3

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

Sannheten

Publisert over 10 år siden

Bra :-) Det er viktig att sannhetens ånd nå begynner å virke blant oss og avsløre alle de fordekte løgner som har lagt seg som et slør over over mange mennesker og forsamlinger. Nå er det på tide at vi virkelig fyller oss med Åndens kraft og bruker den sterkeste dynamitt som fins (Herrens Ord) og er med Herren Jesus Kristus og vekker de som er i så dyp søvn på grunn av alle løgner de er bltt foret med.

Intet falskhet og løgn kan skule seg for Den Hellige Ånd.

Kommentar #4

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

GITT OPP MENIGHET

Publisert over 10 år siden

Jeg er helt enig i det du skriver om her. Når det gjelder hva vi er satt til enten det er lærere eller evangelister så skal vi tjene hverandre ja. Jesus sa jo det. Men den menigheten vi gikk i får en ikke lov til å komme opp å prate hvis det går litt utenom deres tankesett. Man skal ikke være kritiske, bare ta i mot for de "vet "virkelig hva de gjør så vi må ikke sette spm.tegn ved det de sier. Men man skal kunne drøfte Guds ord, er de uenige så kan de bare ta opp bibelen å lese fra den. Men i mange menigheter så er det også sånn at predikantene er veldig opptatt av å prate om sitt eget liv og hva de har opplevd - HVER GANG. Enda vi burde ta opp bibelen og studere den litt. Jeg mener ikke at man aldri kan snakke om seg selv, men ikke hver gang.

Kommentar #5

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

Årsaken

Publisert over 10 år siden

Åraken til at så mange forsamliger dør Åndelig sett er at det er mennesket som forsøker å styre over Den Hellige Ånd . Da setter de Jesus på utsiden og styrer å råde selv.  Da kan det ikke bli noe annet en død.

Kommentar #6

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RE: Årsaken

Publisert over 10 år siden
19.01.10 kl. 23:55 skrev Nils Kåre Jørmeland:

Åraken til at så mange forsamliger dør Åndelig sett er at det er mennesket som forsøker å styre over Den Hellige Ånd . Da setter de Jesus på utsiden og styrer å råde selv.  Da kan det ikke bli noe annet en død.

 Ja de bruker sine titler til autoritet og tar vekk den virkelige Autoriteten - Bibelen. Verdsligheten har inntatt de kristne menigheter, det er om å ha det gøy for det meste nå.

Kommentar #7

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

RE: Gitt opp menighet?

Publisert over 10 år siden
19.01.10 kl. 22:58 skrev Sjur Jansen:

Start i det minste med en middag og snakk sammen. Kanskje tar det et år bare å snakke seg gjennom gamle tradisjoner og sjekke dem mot hva som står i NT.

Veldig bra og praktisk råd! Opplever selv at man må ta tiden og tålmodigheten til hjelp for å endre holdninger og tanker, etterhvert som man faktisk begynner å lese Bibelen.

Kommentar #8

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

RE: RE: Årsaken

Publisert over 10 år siden

Jeg for min del synes det er virkelig gøy og spennende der Jesus er sentrum. Der hvet vi aldri hva som kommer til å skje.

Kommentar #9

Fredrik W. H. Steensen

100 innlegg  846 kommentarer

Kan årsaken være ---

Publisert over 10 år siden

Jeg bare undrer meg på en liten ting i forbindelse med de mange som "kjeder" seg i "timen" møtet varer, og det er:

Kan årsaken være at de har kastet tradisjonen på båten?

Jeg har sagt det før, og jeg sier det gjerne igjen, tradisjonen med Liturgi og aktivt gudstjenesteliv er Liv ut av Ordet. Den Levende Herre Jesus Kristus er Ordet. Er da kjedsomheten et resultat av at man i de reformatoriske menigheter - kirker langt på vei har byttet ut Skriften med talerens mening og gjort menigheten stillesittende? Jeg kan jo bare undre, for om det Sjur sier her stemmer, noe jeg gjerne tror, så er det en krise for norsk kristenhet.

På meg virker det slik og jeg er nokså sikker, hadde man i større grad tatt vare på, gjort Ordet og ikke opplevelsen eller utleggelsen, til det sentrale ville ikke gudstjenesten eller møtene vært så kjedelige. Bare et spørsmål som kanskje kunne være viktig innenfor rammen av den evangeliske frihet.

Kommentar #10

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Hva...og hvor ..er vi i Guds plan?

Publisert over 10 år siden

Jeg har registrert at det rundt i Norge finnes mange som tidligere var aktive i menigheter som ikke lenger er det.  Det er sikkert mange grunner til det.  Det svake ledd  i alt menighetsarbeid er vel....mennesket...oss.

Jeg har og registrert at det er mange kristne som tilsynelatende er svært komfortable med å ikke slå tilsluttet en menighet.  Det synes som mange av disse er unge og noen av de svært aktive i den menigheten de sto tilsluttet.  Noen finner etter hvert retning mot noe som kan ligne på en husmenighet, mens andre kan møtes innenfor en menighetsstruktur uten å drive den på ordinær måte...ingen annonsering...mindre press på den utadrettede virksomhet...en mer avslappet menighetsstruktur enn en kanskje var vant med.

I tillegg finnes det hudrevis, ja tusenvis av tidligere aktive kristne alene med sin tro; eller alene med sin tro innad i en kjernefamilie.  Noen er såret for et aller annet som oppsto i menighetssammenheng for mange år siden; andre er rett og slett slitne og koser seg med å leve mer i frihet; noen kjenner det behagelig å være uforpliktet til å yte noe økonomisk til en menighet/misjonsarbeidet som menigheten driver o.s.v.  Ja, det er mange grunner til å havne på gjerdet...noen gode og andre mindre gode.  Vi er jo alle ansvarlige for våre egne valg og handlinger.

Bak i hodet mitt synger det imidlertid noe om "menighetens tidsalder" og "den store innhøstning".  Derfor er mitt spørsmål...er vi i Guds plan når det synes å skje en overgang til en mer løs/uforpliktende menighetstilknytning..i den grad det kan kalles en menighet...eller er vi rett og slett på villspor...at mennesket er mer sårbart alene..og løst tiknyttet...og snarest mulig bør finne fram til en menighet som er oppdraget vart verdig og som er i den tidsplan Gud er?

Kommentar #11

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

I eller utenfor Guds plan?

Publisert over 10 år siden

Enkelte vil nok hevde at dette å tilhøre en menighet er en del av Guds plan. Imidlertid kan menighetslivet etter mitt syn være på en slik måte at det er i ferd med å kvele troen. Da må det vel være lov til i hvert fall i en periode og ha en liten pause fra menighetslivet? Se ellers min utdypning rundt temaet i bloggen min.

Kommentar #12

Tormod Budal

1 innlegg  1 kommentarer

Kristi legeme

Publisert over 10 år siden
Har i den senere tid tenkt mye på emnet menighetsbygging. Takker for et ærlig og godt innlegg. Innlegget satte i gang en tankerekke som jeg fikk lyst til å dele med dere mine medkristene søsken. Menigheten er både en bygning av levende steiner, et tre og et legeme. Bildene i Bibelen er mange. De viser hvor viktig det er med et fellesskap der den enkelte kan fylle en funksjon samtidig som den enkelte får næring og vekst gjennom menigheten. Jeg tror at levende menigheter er noe Gud lengter etter. Derfor er det at djevelen så innbitt angriper menighetene og prøver å drepe og splitte de Kristne menighetene. Vi er alle så sårbare og svake alene. Det er i fellesskapet med Gud og våre medkristne vi skal finne styrken og kraften. Det er i fellesskapet vi kjemper sammen mot frafall, synd og lunkenhet. Det er sammen med våre kristne medsoldater vi skal ta på Guds fulle rustning så vi kan styrke hverandre og holde ut i den kampen som vil møte oss sterkere og sterkere frem mot Jesu gjenkomst. Her tror jeg vi trenger menigheten på alle plan. Med alle plan mener jeg hele spekteret fra Kirkemøter og Paven til to luteranere på en avsides norsk bygd. Det uformelle og organiske felleskap, trenger ikke å være noen motsetning til en organisert menighet. En organisert menighet bør i stedet være oppbygd av organiske grupper. Her tror jeg mye er i ferd med å gå tapt etter som bibelgruppene blir forgubbet og de gamle misjonsforeningene dør ut. Utfordringen fremover tror jeg blir å skape gode små felleskap innenfor menigheter og organisasjoner. Håper du blir med å be om at Gud må sende sin Hellige Ånd over oss så vi kan nå frem til hverandre og skape gode små fellesskap. Da kan Kristi menighet igjen begynne å vokse.
Kommentar #13

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

Nådegavene

Publisert over 10 år siden

I en levende menighet fungerer alle nådegaver. Gjør de ikke det så er det en død menihet, og ledelsen bør gå i seg selv å se hvor åraken ligger. Det kan jo hende de har tatt styringen selv og jager Jesus og Den Hellige Ånd på dør.

Kommentar #14

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Nådegavene

Publisert over 10 år siden
20.01.10 kl. 14:11 skrev Nils Kåre Jørmeland:

I en levende menighet fungerer alle nådegaver. Gjør de ikke det så er det en død menihet, og ledelsen bør gå i seg selv å se hvor åraken ligger. Det kan jo hende de har tatt styringen selv og jager Jesus og Den Hellige Ånd på dør.

Det var da en veldig krass dom Nils. Hvilke nådegaver lister du opp i dette "alle" som du opererer med i sitatet?  Hvilke bibelsteder benytter du for å underbygge domsordene ovenfor? Magnus

Kommentar #15

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

RE: RE: Nådegavene

Publisert over 10 år siden

Da det vil ta litt tid å forklare så kommer jeg tilbake til dette senere.

Jeg kan si det på en enklere måte som viser samme alvorligheten i dette.

Om bare en av nådegavene mangler så vil en menighet kunne dø åndelig sett.

Om person eller personer i menigheten som har fått gaven til å prøve åndene blir jaget på dør eller kneblet vil Den Hellige Ånd forlate denne menighet fordi det ikke er plass for Jesus. I en slik menighet hater de sannheten og elsker løgnen.

Om noe tror de kan lure Gud og Den Hellige Ånd så er de på ville veier.

Hvordan gikk det med de som trodde de kunne lure Den Hellige Ånd i den første menighet?

De falt om å døde.

Kommentar #16

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: RE: Nådegavene

Publisert over 10 år siden

 Alle nådegavene som SKAL være tilstede er?

22.01.10 kl. 16:11 skrev Nils Kåre Jørmeland:

Da det vil ta litt tid å forklare så kommer jeg tilbake til dette senere.

Jeg kan si det på en enklere måte som viser samme alvorligheten i dette.

Om bare en av nådegavene mangler så vil en menighet kunne dø åndelig sett.

Om person eller personer i menigheten som har fått gaven til å prøve åndene blir jaget på dør eller kneblet vil Den Hellige Ånd forlate denne menighet fordi det ikke er plass for Jesus. I en slik menighet hater de sannheten og elsker løgnen.

Om noe tror de kan lure Gud og Den Hellige Ånd så er de på ville veier.

Hvordan gikk det med de som trodde de kunne lure Den Hellige Ånd i den første menighet?

De falt om å døde.

Kommentar #17

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

RE:RE: RE: RE: Nådegavene

Publisert over 10 år siden
J eg synes Paulus forklarer det fint her:
Kor. 1

12Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at I skal være uvitende.  2 I vet at dengang da I var hedninger, lot I eder drage til de stumme avguder, alt efter som I blev draget.  3 Derfor kunngjør jeg eder at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! og ingen kan si: Jesus er Herre! uten i den Hellige Ånd.  4 Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme;  5 og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme;  6 og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.  7 Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig.  8 For en gis visdoms tale ved Ånden, en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd;  9 en annen tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd, 10 en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, idet han utdeler til hver især efter som han vil. 12 For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus; 13 for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke. 14 For legemet er jo heller ikke ett lem, men mange. 15 Om foten sier: Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet, så hører den like fullt med til legemet; 16 og om øret sier: Fordi jeg ikke er øie, hører jeg ikke med til legemet, så hører det like fullt med til legemet. 17 Dersom hele legemet var øie, hvor blev det da av hørselen? dersom det hele var hørsel, hvor blev det da av lukten? 18 Men nu satte Gud lemmene, hvert især av dem, på legemet, således som han vilde. 19 Var de derimot alle ett lem, hvor blev det da av legemet? 20 Men nu er det mange lemmer, men ett legeme. 21 Øiet kan ikke si til hånden: Jeg trenger ikke til dig, eller hodet til føttene: Jeg trenger ikke til eder; 22 men tvert imot: de lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige. 23 Og de lemmer på legemet som vi synes er mindre ære verd, dem klær vi med større ære, og de lemmer som vi blues ved, dem klær vi med større bluferdighet, 24 men våre edlere lemmer trenger ikke til det. Men Gud satte legemet sammen således at han gav det ringeste størst ære, 25 forat det ikke skal være splid i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26 Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene sig med. 27 Men nu er I Kristi legeme og hans lemmer, hver efter sin del. 28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. 29 Er vel alle apostler? er vel alle profeter? er vel alle lærere? gjør vel alle kraftige gjerninger? 30 har vel alle nådegaver til å helbrede? taler vel alle med tunger? kan vel alle tyde dem? 31 Men streb efter de største nådegaver! Og jeg vil vise eder en ennu bedre vei.

Kommentar #18

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Nådegavene

Publisert over 10 år siden

Jeg er enig i at nådegavene er viktige, men å påstå at en menighet vil kunne dø åndelig sett bare fordi den mangler en nådegave, er vel litt i drøyeste laget.

Kommentar #19

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Nådegavene

Publisert over 10 år siden

Er nådegavene i fungsjon hos adventistene, christian berg? Sånn som:

Profetisk gave

Visdoms ord

Helbredelse

Kraft til å gjøre undergjerninger

Tungetale og tydning.

Kommentar #20

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: RE: Nådegavene

Publisert over 10 år siden
22.01.10 kl. 16:11 skrev Nils Kåre Jørmeland:

Om person eller personer i menigheten som har fått gaven til å prøve åndene blir jaget på dør eller kneblet vil Den Hellige Ånd forlate denne menighet fordi det ikke er plass for Jesus. I en slik menighet hater de sannheten og elsker løgnen.

Om noe tror de kan lure Gud og Den Hellige Ånd så er de på ville veier.

Hvordan gikk det med de som trodde de kunne lure Den Hellige Ånd i den første menighet?

De falt om å døde.

 Tviler på at dette er riktig.

Tror det har mer med mangelfull bibelforståelse å gjøre og uvitenhet om åndens gaver hos lederskapet. Slik jeg ser det er det selvfølgelig plass til Jesus selv om ikke gaven til å prøve ånder er tilstede i menigheten. Har heller ikke noen tro på at DHÅ vil forlate menigheten av denne grunn. Vi forstår vel alle stykkevis og delt og DHÅ vil møte troende på det nivået de befinner seg.

Kommentar #21

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

Viktig

Publisert over 10 år siden

En menighet som ikke har noen til å prøve åndene vil meget snart bli ført vill av alle de forførende ånder og løgner som ligger i denne tiden.I en slik menighet er det full åpning for slike ånder. Tror ikke satan er sen om å komme på besøk her.

Hvem skal kunne avsløre falsker profeter og forkynnere?

Hvem skal kunne avsløre skuespill satt i sene av satan?

En blind kan ikke føre en blind.

Om person eller personer i menigheten som har fått gaven til å prøve åndene blir jaget på dør eller kneblet vil Den Hellige Ånd forlate denne menighet fordi det ikke er plass for Jesus. I en slik menighet hater de sannheten og elsker løgnen.

Hvorfor blir de kastet på dør?

De tåler ikke å bli refset av Herren og skal styre å råde selv. Da setter de både Jesus og Den Hellige Ånd på utsiden. Denne menihet dør åndelig sett. Jeg ville ikke vært disse lederes skor.

Jeg mener ikke de personer i menigheten som setter Herren i høysete. De lever selføgelig i beste velgående selv om de ikke får anledning til å leve i full blomst.

Kommentar #22

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

Prøve Ånder

Publisert over 10 år siden

Jeg ønsker av hele mitt hjerte at alle som er født av Herrens Ånd kunne få gaven å prøve Ånder. Da ville ingen kunne bli ført vill. De vil med en gang kjenne hva som er av Gud eller ikke. 

Kommentar #23

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: Nådegavene

Publisert over 10 år siden
22.01.10 kl. 16:11 skrev Nils Kåre Jørmeland:

Da det vil ta litt tid å forklare så kommer jeg tilbake til dette senere.

Jeg kan si det på en enklere måte som viser samme alvorligheten i dette.

Om bare en av nådegavene mangler så vil en menighet kunne dø åndelig sett.

Om person eller personer i menigheten som har fått gaven til å prøve åndene blir jaget på dør eller kneblet vil Den Hellige Ånd forlate denne menighet fordi det ikke er plass for Jesus. I en slik menighet hater de sannheten og elsker løgnen.

Om noe tror de kan lure Gud og Den Hellige Ånd så er de på ville veier.

Hvordan gikk det med de som trodde de kunne lure Den Hellige Ånd i den første menighet?

De falt om å døde.

Hei. Jeg ser at du unngår å svare på spørsmålet og i stedet fortsetter å bygge på dine innledende domsord over andre deler av kristenheten. Gunnar Lund har vel også påpekt at din utleggelse virker å ha dårlig grunnlag. Jeg så også at du hadde lagt fram et langt sitat fra Paulus. I den forbindelse hadde det nok vært lurt om du kunne ha forklart litt om hva du forstår ut fra det slik at vi andre kan relatere til din forståelse. 

Kommentar #24

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

Magnus Husøy

Publisert over 10 år siden

Jeg ber deg lese hva Paulus sier. Den som ikke forstår disse enkle ord er ikke født av Herrens Ånd.

Her vil Paulus ha frem hvor viktig alle tjenester og nådegaver er.

Hva hadde skjedd om du sa til øynene dine dere har jeg ikke behov for og revet dem ut?

Jesus vil at hans legeme skal være helt.

Derfor er vi alle avhengig av hverandre og skal elske å tjene hverandre.

Herren Jesus Kristus er nå i ferd med å klargjøre sin brud derfor har jeg fått i oopgave å rope ut sannhetens ord.

Jeg dømmer ingen. Om noen føler seg dømt så er det kun Herrens Ord som setter lyset på. Det kan for mange være hardt å svelge.

Den Herren elsker refser han. Den som elsker herren elsker å bli refset av han.   På dette skal vi  se forskjellen på de ekte Guds barn og de uekte.

Kommentar #25

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Magnus Husøy

Publisert over 10 år siden
22.01.10 kl. 22:20 skrev Nils Kåre Jørmeland:

Jeg ber deg lese hva Paulus sier. Den som ikke forstår disse enkle ord er ikke født av Herrens Ånd.

Her vil Paulus ha frem hvor viktig alle tjenester og nådegaver er.

Hva hadde skjedd om du sa til øynene dine dere har jeg ikke behov for og revet dem ut?

Jesus vil at hans legeme skal være helt.

Derfor er vi alle avhengig av hverandre og skal elske å tjene hverandre.

Herren Jesus Kristus er nå i ferd med å klargjøre sin brud derfor har jeg fått i oopgave å rope ut sannhetens ord.

Jeg dømmer ingen. Om noen føler seg dømt så er det kun Herrens Ord som setter lyset på. Det kan for mange være hardt å svelge.

Den Herren elsker refser han. Den som elsker herren elsker å bli refset av han.   På dette skal vi  se forskjellen på de ekte Guds barn og de uekte.

Jeg får nesten konkludere med at du ikke klarer å svare for dine egne påstander. Det er helt greit å lese Pauli ord, men problemet her er jo at du ikke bare har kommet med Pauli ord, men også dine egne - i stort mål. Dersom du mener at det er noe veldig spesielt (eller lettfattelig) i Pauli ord så får du peke på det. Uten det blir dine egne formuleringer svært vanskelige å koble til Pauli ord, selv om du påberoper deg denne koblingen. Mvh Magnus

Kommentar #26

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

RE:RE Magnus Husøy

Publisert over 10 år siden

Paulus forklarer det så enkelt at selv et barn kan forstå det. Kan jo være at dine egne meninger og oppfattninger blokkerer totalt slik at du ikke kan se ha han mener.

Kommentar #27

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE:RE Magnus Husøy

Publisert over 10 år siden
26.01.10 kl. 22:33 skrev Nils Kåre Jørmeland:

Paulus forklarer det så enkelt at selv et barn kan forstå det. Kan jo være at dine egne meninger og oppfattninger blokkerer totalt slik at du ikke kan se ha han mener.

Så hvorfor har du da kastet bort tiden min med å skrive massevis av egne ord? Kan du ikke la Pauli ord få være i fred?

Men slapp av, jeg skal lese Pauli ord om denne saken, og så får vi la det være med det. Jeg ser i alle fall ikke noe poeng med å dele flere tanker om dette med deg. Mvh Magnus 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere