Elin Ørjasæter

26

Hurra, en konservativ biskop!

Den nyutnevnte biskopen i Agder, Stein Reinertsen, vil ikke vie fraskilte. Han er som den første hestehoven om våren. Nå blir det snart sommer!

Publisert: 6. jan 2013

La meg forklare: Reinertsen er tegnet på en kirke som er fri; endelig løsrevet fra staten. Snart vil vi, forhåpentligvis, ha et stort mangfold av ulike likestilte kirkesamfunn. Dette avløser den store, beklemmende statskirken, der alle skulle være enige hele tiden, både innbyrdes og med den til enhver tid sittende statsråd.

Kravet om enighet, i alt fra homofile samliv til abort og kvinnelige prester, spiste opp teologien innenfra. Bare de uendelige diskusjonene som fører fram til komplett uforståelige kompromisser sto igjen som kirkens morkne ryggrad. Men fra mai 2012 kom kirkevåren. Da opphørte statskirken ved det såkalte kirkeforliket.

Biskop Reinertsen ble den første bispeutnevnelsen etter kirkeforliket. Reinertsen ble valgt gjennom en ganske intrikat valgordning av menigheter, kirkeansatte og biskoper. Han var den mest konservative av kandidatene. Ved juletider oppdaget rikspressen at han ikke vil vie fraskilte og da ble det rabalder.

Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet sa at Reinertsen truer mangfoldet i kirken, og Lars Peder Brekk fra Senterpartiet hevdet at han truer folkekirken. SVs Kristin Halvorsen besværet seg over at han ikke vil hjelpe folk som hadde "funnet kjærligheten".

Tidligere var det slik at når kirken og staten kranglet om tilsettinger i kirken, så vant staten fordi kirkestatsråden var sjef over bispekollegiet.Men etter kirkeforliket i fjor kan ikke polikerne gjøre annet enn å protestere. Heldigvis.

Alle de årene der kirken var underlagt staten, hadde store negative konsekvenser for kirken.De prestene som ikke mente så mye, som lettest underla seg statlig kontroll, de trivdes best og gjorde raskest karriere i Den norske kirke.

Dette slo begge veier. Teologen Jens Torstein Olsen fikk ikke lov å jobbe som prest før i år 2000, fordi han var registrert partner med en mann. Hadde det ikke vært for statskirkeordningen hadde Norge trolig hatt et mangfold av kirkesamfunn på 90-tallet, den gang Olsen gikk arbeidsløs.

Et slikt mangfold ville gitt grobunn for menigheter som ikke bare ville godtatt, men kanskje bent fram hadde ønsket seg en homofil prest som levde som i et livslangt forpliktende monogamt forhold, slike som Jens Torstein Olsen.

Børre Knutsen på sin side ble kastet ut av kirken til tross for at han var svært populær i Balsfjord menighet. Statskirken hadde ikke plass til avvik, hverken til høyre eller venstre. Det viktigste var å holde på formene og bevare den store lodne enighet.

Nå kan endelig kirken framstå som det den skal være, et sted med plass til ekte tro, uten for mye sidesyn til hva som er politisk passende og karrierefremmende. Dermed blir det også plass til biskoper som ikke vil vie fraskilte. Forhåpentligvis vil det også bety at andre menigheter igjen blir mer radikale.

For mangfold betyr ikke at alle skal være enig med Helga Pedersen, slik Helga Pedersen tror. Mangfold i kirkesaken betyr at mange ulike kirker kan leve side om side. En konsekvens av det er at alle giftermål bør skje borgerlig, og at folk kan feire brullypet med hva slags religise sermonier de bare ønsker. Etterpå.

På samme måte bør også begravelser være et statlig ansvar, så får folk velge i hvilken religiøs ramme det skal skje i selv. Mandag legger det såkalte Stålsett-utvalget fram utredningen om hva som nå skal skje videre med kirken, både den gamle statskirken og de mange andre andre trossamfunnene.

Jeg håper på en fullstendig likestilling av alle trossamfunn i Norge. Jeg håper også, som kristen, at en renere konkurranse vil gi en ny giv og mye god gründerånd i kristne menigheter. En likestilling av alle trossamfunn vil kanskje bent fram lokke fram killerinstinktet hos lutherske prester? Det hadde vært strålende.

Såselv om du er uenig med Reinertsen i synet på at fraskilte gifter seg påny, så bør du støtte hans rett til å mene det. Statskirken er død. Leve de mange kirkene!

I LETT FORKORTET FORM FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 5.1.2013

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Samme gamle leksa

Publisert over 7 år siden

En artikkel i Vårt Land kunne her forleden fortelle at halvparten av norges befolkning kunne tenke seg en begravelse utenfor kirkes regi. Like fullt ser det ut til at trådstarter ikke evner å se at det faktisk er mange i dette landet som ikke ser noen goder med trossamfunn. Selv mange av de som av tradisjon er medlemmer av slike har knapt noen tilhørighet eller nytte av sitt medlemskap.

Først når troende kan evne å se at det vi deler er livssyn og ikke tro er det håp om at både vi uten guder og dere med guder kan føle seg fri. Her ligger nok ballen på de religiøses banehalvdel og ikke på de gudløses.

Frihet er først fullkommen når man i sin frihet tør å la andre også være fri. Dette har så langt ikke religiøse organisasjoner klart å tilnærme seg. De ser på seg selv som A-laget og flere lag finnes egentlig ikke. Alle de andre er egentlig fiender og potensielle undertrykkere. En forunderlig innstilling fra noen som hevder seg undertrykket.

Trådstarter er en selvutnevnt definisjonssmed av ekte sann tro. De har vi sett mange av opp gjennom historien og de færreste av dem har bragt noe godt til menneskeheten.

Kommentar #2

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg er uenig med Reinertsen i synet på at fraskilte skal få gifte seg på ny, men støtter hans rett til å mene det. Fint innlegg og bra- knappen aktivert.

Er det ikke dette de aller fleste av oss ønsket, både ateister og teister, at kirken skulle løsrive seg fra staten?

Kommentar #3

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

En artikkel i Vårt Land kunne her forleden fortelle at halvparten av norges befolkning kunne tenke seg en begravelse utenfor kirkes regi. Like fullt ser det ut til at trådstarter ikke evner å se at det faktisk er mange i dette landet som ikke ser noen goder med trossamfunn.

Har du lest innlegget?

"En konsekvens av det er at alle giftermål bør skje borgerlig, og at folk kan feire brullypet med hva slags religise sermonier de bare ønsker. Etterpå."

"På samme måte bør også begravelser være et statlig ansvar, så får folk velge i hvilken religiøs ramme det skal skje i selv."                                                                                                                                                                                                                                                                  Hva er egentlig problemet her?

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hva er problemet?

Publisert over 7 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Frihet er først fullkommen når man i sin frihet tør å la andre også være fri. Dette har så langt ikke religiøse organisasjoner klart å tilnærme seg. De ser på seg selv som A-laget og flere lag finnes egentlig ikke. Alle de andre er egentlig fiender og potensielle undertrykkere. En forunderlig innstilling fra noen som hevder seg undertrykket.

Trådstarter er en selvutnevnt definisjonssmed av ekte sann tro. De har vi sett mange av opp gjennom historien og de færreste av dem har bragt noe godt til menneskeheten.

Hvilke kristne er det som ikke lar andre leve det livet de ønsker.?

Les innlegget en gang til før du kommer med flere usannheter. 

Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hurra for den nye biskopen! Endelig litt mangfold i kollegiet!

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Anders Tronstad. Gå til den siterte teksten.

Har du lest innlegget?

"En konsekvens av det er at alle giftermål bør skje borgerlig, og at folk kan feire brullypet med hva slags religise sermonier de bare ønsker. Etterpå."

"På samme måte bør også begravelser være et statlig ansvar, så får folk velge i hvilken religiøs ramme det skal skje i selv."

Ja det har jeg. Legg merke til at her snakkes det enstaket om at man må få lov til å velge religiøse rammer. Hvor ble det av de ikke-religiøse rammene tro. Det kan virke som om mange religiøse mener at ikke-religiøsitet er ikke-eksisterende eller ikke viktig.

Nå tas jo ordet borgelig i bruk, men selv det blir jo egentlig benyttet i en slags motform for det religiøse. Finnes det borgelige regnskap for konserner/bedrifter og religiøse regnskap?

Et religiøst ekteskap er ikke annerledes enn et ikke-religiøst samboerskap hvor løfter er gitt. Statens rolle er kun en registreringsrolle på lik linje med registrering i brønnøyssundregisteret for bedrifter. Det er hverken religiøst eller borgelig.

Skal staten stå for begravelser i de rammer som befolkningen ønsker må det nok en ganske massiv utbygging til av både lokaler for samling og ikke minst gravplasser som ikke har noen religiøs hentydning. Så langt har det politiske flertallet valgt å flikke litt her og der og ellers latt de religiøse ha hen hovedvekt av ansvaret. Det er muligens mest bekvemt men like fullt viser det ikke det sanne ønsket fra landets befolkning for slike tjenester.

Hva religiøse ønsker og gjør for seg og sine så fremt det er samtykkende fra de innvolverte bryr jeg meg lite om. At man ikke ønsker å gravlegge noen for deres tro eller levde liv eller å vie noen for det samme er for meg en grei religiøs frihet. Da står det andre fritt å danne andre religiøse organer som kan gjøre dette. Helt uproblematisk etter mitt syn.

Dog ser det jo ut til at man nå går inn i en maktkamp hvor ingen egentlig tenker nytt og danner noe nytt. Det er en maktkamp hvor vinnerne tar sikte på å ta alt. Som ikke-religiøs spiller det liten rolle hva resultatet blir, men det spiller nok neppe liten rolle for de mange troende som nok kommer til å oppleve at de splittes opp i mindre grupperinger.

Kommentar #7

Even Kleiven Sætre

8 innlegg  36 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elin Ørjasæter. Gå til den siterte teksten.

Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet sa at Reinertsen truer mangfoldet i kirken, og Lars Peder Brekk fra Senterpartiet hevdet at han truer folkekirken. SVs Kristin Halvorsen besværet seg over at han ikke vil hjelpe folk som hadde "funnet kjærligheten".

"Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet sa at Reinertsen truer mangfoldet i kirken, og Lars Peder Brekk fra Senterpartiet hevdet at han truer folkekirken. SVs Kristin Halvorsen besværet seg over at han ikke vil hjelpe folk som hadde "funnet kjærligheten"."

Dette er nok for meg, om en samlet venstreside går i mot ham så stiller jeg meg sannelig for.

Men jeg vet ikke om jeg deler Ørjaseters optimisme for Kirkens fremtid som et upolitisk og selvstendig organ. Kanksje, men jeg synes det til stadighet kommer slik politisk korrekthet fra dens talsmenn at man kunne undre om man ønsket seg en plass i den rød-grønne regjering. .. Det samme man man vel egentlig si når det kommer til KrF. 

Kommentar #8

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elin Ørjasæter. Gå til den siterte teksten.

Reinertsen er tegnet på en kirke som er fri; endelig løsrevet fra staten.

Ikke for å ødelegge gleden for deg, men det er vel slik at staten fortsatt betaler gildet, og da er ikke kirken heeeelt løsrevet ennå. Eller? Og når staten fortsatt har makt over kirkens økonomi da skulle det ikke forundre meg om det fortsatt kommer klare føringer for hva kirken skal mene og tro. Akkurat slik de har "oppdratt" de fleste frikirkelige menighetene som får statsstøtte til å være politisk korrekte i forhold til kontroversielle trosspørsmål.

Heldigvis finnes det i hvert fall ett kirkesamfunn som ikke bøyer seg for ikkebibelske pålegg som kommer fra statsråden...

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere