Audun Hjertager

149

Rovdyr og matproduksjon

Publisert: 12. mai 2009

Det blir ingen seierherrer i rovdyrdebatten. Kanskje har trusselen om utryddelse av noen rovdyrarter minket, men underveis har alt for mange sauebønder sett sine sauer revet i hjel av rovdyr. Står valget fortsatt mellom å slutte med matproduksjon og å skyte rovdyr?

Miljøpartiet De Grønne  (MDG) mener at Norge i størst mulig grad bør produsere maten sin selv, og hevder i partiprogrammet at det er absurd at jordbruk i Norge ikke lønner seg. - Når storfekjøtt transportert fra andre verdensdeler blir billigere for oss enn vårt eget fårikålkjøtt, er noe riv ruskende galt. Med såkalt ”fri handel” er det ingen forskjell på norskprodusert mat og kjøtt levert av godseiere i land med matmangel. Vi må produsere mer mat selv, og la mennesker som sulter få tilgang mat fra egen region.

Bevaring av det biologiske mangfoldet er et internasjonalt ansvar som har krevd en ny rovdyrpolitikk. - En politikk mange mener hindrer forutnyttelsen av beiteområder, og som demed er en bremse for  for økt matproduksjon. MDG mener rovdyrene våre er en naturlig del av faunaen som vi må ta vare på. Men det er behov for en snarlig løsning på negative sider ved rovdyrpolitikken. – En løsning som tar hensyn til både jordbrukere og dyr, og som gir økt matvaresikkerhet for både nordmenn og sultende.

Vi trenger tiltak som kan motivere jordbrukere til å finne løsninger som gir oss nødvendig kjøtt, ullproduksjon og kulturlandskap, og som samtidig hindrer sau fra å bli drept av rovdyr. Det er staten og skattebetalerne, velgerne, som har ansvaret for at norske bønders produkter ikke kan konkurrere i pris med produktene til rike godseiere i Afrika, og at bøndene hverken har tid eller råd til å tilpasse driften til økende rovdyrbestand. Da må staten sørge for at de får det.

MDG har en tydelig plan for matvaresikkerhet og distriktspolitikk, med et programfestet ønske om lokalt ansvar og utprøving av nye, mer miljøvennlige tiltak. I enkelte rovdyrområder kan gjerder egne seg. Mange steder kan det være aktuelt å leie inn gjetere, mens andre steder er det nødvendig med omlegging til en annen husdyrrase og kanskje annen åkerdrift. MDG vil gi tilskudd for ulv, og ikke drept sau. De som kjenner husdyrene og de lokale problemene og mulighetene best, bør få mulighet til å lete og prøve ut løsninger, og inntil landbruket har ressurser til å sikre sine beitedyr selv, kan gjerne hæren, på survivaltrening i beietsesongen, hjelpe til som gjetere.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere