Svein Nyborg

86

Vet vi hva vårt ego er/gjør?

Publisert: 23. des 2012

Egoet er vår begrensning, at vi er egoistiske betyr at vårt mottakerapparat mottar kun for seg selv, vi egoister ser bare vår verden, vårt bilde, det lille som slipper inn gjennom våre fem sanser.

Å være egoist betyr å motta betinget av et ønske om å nyte, vi mottar ikke annet enn det som gjør oss godt, det vi ikke synes om frastøtes. Slik sorterer mottakerapparatet vårt ut og slipper inn en begrenset mengde av informasjon om den virkeligheten som er på utsiden av kroppen vår. Med "utsiden" menes det som ikke slipper inn i vår boks (les kropp/tilværesle). Vi har en uendelighet av krefter på innsiden oppfattet som følelser, men å undersøke hva de består av, hvor de kommer fra, hvordan de styres og hvor de drar kan vi ikke, egoismen evner ikke motta på et slikt nivå.

Vår egoisme er veldig intelligent. Hvis det er noen ønsker som er umulig å tilfredsstille, undertrykker den dem (for ikke å bringe unødvendig lidelse) og vi får ikke vite svaret siden vi ikke (er egoistsik nok til å) stiller spørsmål.

Å øke egoismen er bra (det skjer egentlig av seg selv ved evolusjon) da vil vi kreve svar på våre dype skjulte ønsker.

Tomhet, motløshet, depresjon har sin årsak i et ego som vokser uten at vi innhenter den kunnskapen som mangler, mangel er plagsomt og trist.

Hele den øvre verden eksisterer over vår nåværende kunnskap, som betyr over egoet.

Vårt ego vokser og vi strekker oss oppover, slik som egosistiske planter strekker seg mot lyset og over tid fyller jorden med grønt, strekker vi oss og oppnår høyere livsformer.

Takk til egoismen, pass bare på at den ikke lurer deg til å tro at det bare er du som har behov.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #201

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvor har det blitt av Jesus i dette bildet?

Jesus er et bilde på det av Gud vi selv kan lære å kjenne. Det sier også Jesus selv ved ordene om at den som kjenner meg, kjenner faderen. Så jeg kan godt si at det er ved jesus jeg gis fred i mitt hjerte. Men jeg kan også si at det er ved Nirvana jeg gis fred i mitt hjerte. eller jeg kan si det er ved krishna jeg gis fred i mitt hjerte. For de er bare ord. Det som er viktig er hva ordene peker mot. og min oppriktige tro og overbevisning er at vi er her på jorden får å la oss fylle av dette vesen kalt Gud. Vi er ment å ha fred. Vi er ment å ha glede. Vi er ment å ha visdom. Og derfor er det fraværet av dette oppfattes som en mangel, og skaper behov. Slik, og kun slik, kan vi elske vår Herre, vår Gud og vår neste som oss selv. Det tror jeg av hele mitt hjerte og hele min forstand.

Kommentar #202

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Ja det er greit det, men du bruker Gud som hans egennavn, for og si at han sier om seg selv: Jeg er den jeg er.

Ja, bokstaver kommer alltid til kort når vi snakker om Sannheten.. Jeg kaller dette som er hva det er for Gud.. Uansett er jo det viktigste å kjenne det. å kjenne det vesen Gud er. Kun slik kan man forstå. Hva Gud er kan ikke beskrives, men det kan oppleves. Det er det viktige her.

Kommentar #203

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Du ser vel at Eggen bare vil ha deg ut på glattisen..?

Jeg vet ikke hva du snakker om men jeg står urokkelig fast på min tro om Jesus kristus som frelseren og den eneste og at Jesus er Guds sønn født av jomfru maria, Du trenger ikke å bekymre deg for ei dame som har levd ei stund og  diskutert manges lære uten at noe har tatt fra meg min tro. Jeg gidder ikke gå inn på alt du skriver når jeg alerede ser at du har forvrengt det jeg har skrevet. 

Kommentar #204

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Og jeg kan også si deg Rune Holt at den som sitter der og mener seg har alle bibelske åpenbaringer og sanne rette lære, og har sluttet å grunne på ordet og har sluttet å følge Gud og har sluttet å ta i mot fra Jesus. Er virkelig på glattisen. 

mange rundt omkring kan godt komme med mange sannheter som mange kristne ikke har satt seg godt nok inni også. Jeg er ikke typen som ramler på isen i min tro.

Kommentar #205

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

eg er ikke typen som ramler på isen i min tro.

Dama med broddene.. :-)

Kommentar #206

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Barn har lett for å danne seg bilder når foresatte forklarer ords innhold, problemet er at bildene kan stenge for en dypere innsikt som kan gi høyere kunnskap.

Alle danner seg i sitt eget hode et slags bilde på hva en tror på. Men det jeg tenkte på var det som bibelen snakket om at en ikke skulle ha noen bilde av Jesus Gud rundt seg på sin vegg osv. Mennesker har den negative tendensen til å ville falle ned å tilbe dette bildet da. Og om en bare har dannet seg et bilde i hodet så kan de ikke gjøre det på den måten som bibelen advarte mot.  Så det  blir ikke det samme sak og har ingenting med saken å gjøre. 

Kommentar #207

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.

Dama med broddene.. :-)

Ja vet du jeg har sko med brodder og jeg har løse isbrodder så jeg er ofte godt skodd på glattisen. og det er uansett heller sjelden jeg ramler på isen til tross for at jeg så godt som daglig er ute et eller annet ærend. 

Og hehehe skøyter var jeg bedre på enn ski som barn. Så glattisen no problem!

Kommentar #208

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.

Men jeg kan også si at det er ved Nirvana jeg gis fred i mitt hjerte. eller jeg kan si det er ved krishna jeg gis fred i mitt hjerte.

Vel..slangens opplysning/frelse er lik i alle de åndelige religioner desverre, det er derfor babylons skjøge er en så god beskrivelse og motsatsen til kvinnens sæd (som er Jesus kristus og han korsfestet).

Bibelen sier med klare ord at endens tid så skal mytene og eventyrene komme tilbake og ta plassen for den sunne lære, derfor ser en ettertrykkelig den åndelighet som urkirken slet med og bekjempet kommer tilbake med full kraft i endens tid.

Paulus sa det med klare ord for 2000 år siden vi ser dem oppfylles.

2,tess.2.9  Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn.10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst.11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen.

som en ser er villfarelsen og løgnen i  entall uhyre virksom idag , her er den universelle frelsen og gnosis det som fremheves, kunnskapen tre roses i skyene  og korset og blodet trampes på (DETTE er det Paulus sier at de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst)

Det som er sikkert er at skriften vet hva den taler om..også hva som er straffen for dem som har latt seg forføre av slangens gift.

Kommentar #209

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Vel..slangens opplysning/frelse er lik i alle de åndelige religioner desverre

Gleder meg til den dagen du evner å utstråle noe annet enn hat og anklager, Geir Rune. Den dagen vil jeg tro du er noe mer enn nok en fariseer i denne verden.

Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. 

Kommentar #210

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg lurer på

Publisert over 7 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Og jeg kan også si deg Rune Holt at den som sitter der og mener seg har alle bibelske åpenbaringer og sanne rette lære, og har sluttet å grunne på ordet og har sluttet å følge Gud og har sluttet å ta i mot fra Jesus. Er virkelig på glattisen.

Om du forveksler meg med en annen Rune nå Turid.....en Staven...?

Det har du gjort før også.... 

Kommentar #211

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel

Publisert over 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.

Så jeg kan godt si at det er ved jesus jeg gis fred i mitt hjerte. Men jeg kan også si at det er ved Nirvana jeg gis fred i mitt hjerte. eller jeg kan si det er ved krishna jeg gis fred i mitt hjerte. For de er bare ord.

Men da tror du ikke på det Jesus sjøl sier.."Jeg er veien,sannheten og livet..ingen kommer til faderen uten gjennom meg".
Jesus er ikke bare ord.Han er en virkelighet. 

Kommentar #212

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Men da tror du ikke på det Jesus sjøl sier.."Jeg er veien,sannheten og livet..ingen kommer til faderen uten gjennom meg".

Joda.. Det er min erfaring.

Kommentar #213

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.

Joda.. Det er min erfaring.

Jeg lurer litt på hva du mener med din egen erfaring.

Når det gjelder mitt forhold til bibelen så er det en erfaring som er meg gitt av Gud Fader.

Er det da slik at Ånden gir oss mennesker forskjellige erfaringer som ikke er like ut fra Guds eget ord?

Kommentar #214

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Da har du et bilde du må kvitte deg med.

Publisert over 7 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Men det jeg tenkte på var det som bibelen snakket om at en ikke skulle ha noen bilde av Jesus Gud rundt seg på sin vegg osv

Som kristen hele mitt liv er jeg godt kjent med at kristne tror Bibelen snakker om bilder på veggen, altertavler og malerier, men det Bibelen IKKE gjør er å nevne med et ord vår fysiske verden el ting som er i den.

Det Bibelen derimot gjør er å snakke om mentale bilder og forestillinger, den fraråder oss å skape oss bilder av den åndelige verden, de krefter og energier som opererer der, gjør vi det vil vi ikke ha mulighet til å finne sannheten -bildet vil stå i veien.

Det bildet vi må kvitte oss med før vi kan motta ordets innhold er Ordets utseende, vi må knuse bildet av at Bibelen omtaler vår fysiske eksistens og hvordan leve i den.

Bibelen er en spirituell veileder for den som ønsker seg ut og opp av den fysiske verden, noe som må skje mens vi er i kroppen og ved våre fulle fem.

Årsaken til at vi tror Bibelen snakker om oss i det lave er vår egoisme, dèt er synden som holder oss fanget. Synd er ikke det vi gjør men det vi er, slutt å være materialistisk fokusert og du har sluttet å synde.

Kommentar #215

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kristen?

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

og du har sluttet å synde.

Du sier du har vært kristen hele livet....men hvordan i alle verden kan du da samtidig si at Jesus står i veien for oss i vår søken mot Gud.?

Forresten...du synder altså ikke..? 

Kommentar #216

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Er det da slik at Ånden gir oss mennesker forskjellige erfaringer som ikke er like ut fra Guds eget ord?

Gir ikke din Gud deg fred, samt øker din medfølelse og nestkjærlighet?

Kommentar #217

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.

Gir ikke din Gud deg fred, samt øker din medfølelse og nestkjærlighet?

Der er bare en Gud han som er allmektig allvitende og allestedsnærværende.

Det er han du leser om i bibelen, der han har åpenbart seg.

Du kan aldri erkjenne noen sann Gud i deg selv, av deg selv.

Han er utenfor deg og det er bare ved sin Ånd at vi mennesker kan erkjenne en sann levende allmektig Gud.

Kommentar #218

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Denne tråden handler om vårt Ego.

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Du sier du har vært kristen hele livet....men hvordan i alle verden kan du da samtidig si at Jesus står i veien for oss i vår søken mot Gud.?

Forresten...du synder altså ikke..?

Les alt du kan finne om egoismen Rune.

Les om Satan, Ismael, Esau, Farao, Slangen, Haman, Saul, Jeftas halvbrødre. Farao er det vesen som best beskriver mitt og ditt ego, sjekk hva han kan og hva du må gjøre med han for å komme ut av ditt slaveri. (Du er kanskje engang ikke klar over at du er en fange under Farao.)

Når Jesus el andre ting blir en mental foretsilling vi tror kan frelse oss blir dette bildet en hindring for at vi avslører farao, som en bom står en billedliggjort Jesus foran døren inn til Guds rike. Andre har Muhammed, staten el vitenskapen, yøu name it, alt som er ferdig uttenkt hindrer oss i å finne sannheten, den er ikke mulig å putte inn i en boks med merkelapp på.

Den som har forlatt Egypt, gått gjennom ødemarken og inn i Det Lovede Landet synder ikke, rett og slett fordi det ikke er synd i himmelen. Veeeldig avslappende for en kristen som har levd under syndens åk hele sitt liv :-)) -prøv det og du vil forstå.

Kommentar #219

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.

Gleder meg til den dagen du evner å utstråle noe annet enn hat og anklager, Geir Rune. Den dagen vil jeg tro du er noe mer enn nok en fariseer i denne verden.

Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler?

litt merkelig at du som antatt syndfri, bruker ordene  Jesus bruker som...faktisk advarer mot deg og din sorts  åndelighet.

la meg minne deg om ett bibelvers til ang. frukter, og syndfrihet.

1.joh.1.8  Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.

Så om du som hevder å være syndfri i og med at legmet dit er er illusjon, da er vel også synden en illusjon?

Om synden ikke er virkelig, og du som "opplyst" ikke har synd, da bedrar du seg selv og SANNHETEN er IKKE I DEG.

Om ikke sannheten er i deg da er det bare EN  mulighet igjen løgnen i ENTALL.


Kommentar #220

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Les alt du kan finne om egoismen Rune.

vel..

Det er en sannhet med modifikasjoner, da jeg VET vi snakker om vidt forskjellige ego, det du egentlig snakker om er at det guddomlige ego(selvet) skal knyttes opp mot superegoet (overselvet) og få opplysning/bevisshet ,hva du så kaller dette.

De som tror på det sanne evangeliet om Jesus og som i hjertet tror at han ble korsfestet for våre synder og at hans blod er det som renser oss rene for synd , da er ikke verden en illusjon, og det handler heller ikke om å distansere seg fra illusjonen, men å hate synden.

Synden er en ekte kristens fiende ikke materien eller det du kaller illusjonen.

Satan har i alle tider prøvd å dra fokuset bort fra det at han lurte adam til å spise av treet, og det faktum at ulydigheten brakte synden og døden inni verden.

I satans verden, er skaperverket/illusjonen det onde, mens den dimmisjonen han selv holder til i dvs den åndelige sfære er det gode, på samme sett påstås det at kunnskapens tre egenlig er det som gir liv (gnosis), og slikt sett utbasunerer hans disippler det samme, inkl nyborg og eggen

Kommentar #221

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

dette er moro

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Det er en sannhet med modifikasjoner, da jeg VET vi snakker om vidt forskjellige ego, det du egentlig snakker om er at det guddomlige ego(selvet) skal knyttes opp mot superegoet (overselvet) og få opplysning/bevisshet ,hva du så kaller dette

og den mest vulgære versjon av fjortiss freudianisme jeg har lest

Kommentar #222

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Det Bibelen derimot gjør er å snakke om mentale bilder og forestillinger, den fraråder oss å skape oss bilder av den åndelige verden, de krefter og energier som opererer der, gjør vi det vil vi ikke ha mulighet til å finne sannheten -bildet vil stå i veien.

Det blir nok ikke slik som du tenker. Forde at mitt kristenliv handler om en vandring et liv med Jesus og da vil bildet hele tiden endre seg så lenge man lever med Gud. man blir ikke fastlåst og det danner seg ingen permanent bilde i den forstand. Man vokser hele tiden . Det er som i den natulige verden, barn opplever stadig nytt og endre stadig på sine tanker om ting etter som de modnrs og vokser til- Det bibelen advarer mot i de ti bud er andre guder. Og  det kan det jo bli om en lager seg et Jesus bilde et maria bilde et Gude bilde og faller ned å tilber.Etc annet.

Kommentar #223

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden

For egen del er jeg veldig klar på at Jesus er frelseren og Guds sønn osv født av Jomfru Maria og for egen del er det ingen sak som dras hit elelr dit. Det jeg ikke kan gjøre meg til dommer over er hvorvidt andre folk rundt i verden som har et helt annet språk enn oss og bruker andre ord for JUST SAMME sak . Det blir opptil Gud selv å se til hjertet til dette mennesket for å se om det virkelig er JESUS KRISTUS Guds sønn født av jomfru Maria og er at Jesus bare han er vår frelser som bor i hjertet. Forde at nå er det slik at det er faktisk hjertet Gud ser til. 

Peronlig kan ingen rokke meg fra min tro, det er ikke det som er saken. Men om det virkelig bare et et annet språk men det samme som bor i hjerte Nemlig JESUS FRELSEREN så må Gud selv ta den biten. Jeg er ingen menneskedømmer!

Kommentar #224

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

og den mest vulgære versjon av fjortiss freudianisme jeg har lest

tja..venter du ett seriøst svar på slikt?

Dette blir litt som godagmannøksekaft, som alltid grundig dokumentert av "sextiss" ommundsen.

Kommentar #225

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

du ser ut

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Dette blir litt som godagmannøksekaft, som alltid grundig dokumentert av "sextiss" ommundsen.

til å ha en overfladisk forståelse av freud.han er ganske utdatert idag.jung har mer vettugt å si.du fremstår som ekspert på gnostisisme,buddhisme og psykologi.

jeg prøver ikke på slikt.

å fremstille meg.ei heller ha forestillinger.

men fortsett du.jeg tror at selv om du tror på at jesus har forløst deg,er du likevel redd for å bli dømt av den rallende gud.det er jo kun ditt problem,ikke mitt.skal spydigheter lirke deg inn i himmelen?

nå er jeg ferdig.ikke noe mer her

Kommentar #226

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei Svein

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Den som har forlatt Egypt, gått gjennom ødemarken og inn i Det Lovede Landet synder ikke, rett og slett fordi det ikke er synd i himmelen. Veeeldig avslappende for en kristen som har levd under syndens åk hele sitt liv :-)) -prøv det og du vil forstå.

Dette blir ingen holdbar forklaring i det hele tatt.Du får prøve å løfte deg sjøl i håret og se om det går....Not.
INGEN kommer til det lovede land himmelen her i dette livet.Og INGEN blir heller syndfri.

Du er lurt trill rundt.

Det er Jesus,og KUN han som er løsningen på dine problemer. 

Kommentar #227

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

til å ha en overfladisk forståelse av freud.han er ganske utdatert idag.jung har mer vettugt å si.du fremstår som ekspert på gnostisisme,buddhisme og psykologi.

nå er riktig nok freud ikke av åndelig art slik jeg beskrev gnosis , om det har godt deg forbi, men prinsippene for psykonalysene bygger gnostisk/filosofisk grunn..

den samme måten gnostikerne forklarte universet ,den samme måten forklarte de menneket, ergo har man uttrykk som  microcosmos(menneket) makrocosmos(univeset), ergo kan man tredele både super ego og det vanlige ego alt etter hvilke cosmos en forholder seg til.

Når du vet hva du snakker er du velkommen til å legge igjen en kommentar som viser noe mer enn din komplette mangel på kunnskap om emnet.

men det kjekt at du kaller nyborgs og eggens metoder for å knyttes opp mot overselvet som utdatert, det viser vel bare at du ikke har fått gnosis og helller ikke fatter hva dette er .

Jeg kan forøvrig opplyse Ommundsen at metodene for å oppnå gnosis stort sett er uforandet fra den tid slangen utøvde sin opplysning i edens hage..og tilbød forbuden frukt slik at øynene deres skulle åpnes..

1.mos.3.7 Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne.

det er vel det gnosis handler om også idag, å få det indre øyet åpnet slik at de ser virkeligheten ..ikke illusjonen, men den åndelige virkelige verden.

dette er slik kunnskap som du burde vite litt om som halvbuddist, men her har du altså lite og ingenting å fare med

Kommentar #228

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Meg.

Publisert over 7 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Det bibelen advarer mot i de ti bud er andre guder.

Du kan jo få være med på en reise inn i et Ord, kanskje du oppdager noe nytt;
Exo 20:3  You shall have no other gods before or besides Me.
Du skal ikkje ha andre gudar enn meg.

Meg =Al, fra ordet Allah.

Allah er ikke et personnavn, gudenavn el et navn på en fysisk el åndelig ting, ikke noe vi kan peke el. tro på for så å kalle det allah.

"Allah" er opplevelsen av å stige, bli høy, reise seg som et "fjell" ved å motta kunnskap om de usynlige skaperkrefter (kalles Lyset), når dette Lyset mottas av et menneske vil personen kunne erfare å stige. Gud er som Allah ikke et navn, men en tilstand der mennesket ser enheten og alle dets ulike detaljer sammenbundet i en balansert og eviggvarende velfungerende tilstand.

NårMoses og folket har gått ut av Egypt, dvs. kvittet seg med egoismens slaveri, opplever de inntreden i en ny menneskelig tilstand, de oppnår å bli hevet opp over den tilstanden vi fra naturen av opplever. Egoismen har mistet sin kontroll over deres liv, deres tro og håp til de tenkte forestillinger om Gud og det guddommelige har blitt knust, andre guder er alt som vi ser og ikke ser i vår naturlige tilstand, men ikke kjenner.

Ordet "Al" refererer til spirituell kunnskap som er forstått og oppnådd. Vennligst legg merke til at det er et hav mellom det å forstå et utsagn og det å oppnå det utsagnet peker mot.
Etter at Al er oppnådd tillegges Ah som er en del av ordet Jahveh. Allah er altså; Oppnådd kunnskap (Al) gir mennesket en evig eksisterende selveksistens (Jah). Et slikt mennekse har en kunnskap (fra Kunnskapens tre) som gir et høyere liv enn det vi  fra fysikken av er utsyrt med, dette høyere livet kommer fra Livets tre.

Bibelen er veldig klar på at Gud er En og Hans Navn er Ett. Derfor er også Kunnskapens Tre og Livets Tre Ett Tre, ikke to adskilte trær. Det er vårt egoistiske mottakerapparat som deler opp enheten og lar oss tro at vi er her og Gud et annet sted, at verden er full av mennesker mens Bibelen sier der er bare Ett -Ett Navn.

Når vi gjør som Moses, tar knekken på Farao vil vi stige opp av egoismens oppfatning og oppnå Al. Dette fordi egoismens styrke øker, men nå er den korrigert fra å ville motta til å ville gi.

Altså, Bibelen sier: Vi skal ikke tro, anta, håpe på el sette vår lit til det vi med vår fornuft kan komme til å tro på, men søke å oppnå/kjenne på innsiden, hva et høyere liv Er. Da kan vi si: "Jeg Er", fordi vi har Al (steget opp).

Ergo: Kristendommens Gud, hans sønn Jesus og alle andre guder religionene har diktet opp er de såkalte "andre guder" vi frarådes å tro på, de vil stå i veien for din stigning, alt handler om oss -Menneskets utvikling mot helhet og balanse.

Husk at Bibelen ikke er religion, men energi/informasjon som utvikler den som går inn i Ordet og spiser det han oppdager. Det som er godt utvikler deg, det du ikke har bruk for kommer ut den naturlige veien, altså det havner i glemmeboken (fram til du behøver det :-)) 

 

Kommentar #229

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Verdens største bløff.

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

INGEN kommer til det lovede land himmelen her i dette livet.Og INGEN blir heller syndfri.

Du er lurt trill rundt.

Du bør ikke snakke om å være lurt før du i det minste har skrapt litt på Ordets overflate, du aner nok ikke engang hva profilbildet mitt Er?

Før tempelets fall var millioner av mennesker inne i Himmelen, men for snart 2000 år siden mistet vi kontakten med den øvre virkeligheten og falt ut av enheten med Gud, ikke bare at vi falt ut av fellesskapet, men vi ble utestengt ved at Gud skjulte seg.

Det at Gud skjulte seg skjedde fordi vi ble opptatt av å utvikle vårt egoistsike ønske om å nyte livet på jorden. Vi utviklet lover og regler, sosiale samfunn og industri, vi fant opp utallige system og ting som skulle gjøre livet lettere å leve og samtidig beskytte oss fra naturen og dens utemmede krefter.

Men vi ville ha en Gud på si som en forsikring mot alt for dårlig samvittighet, en som kunne ta straffen for vår uforstand, en vi kunne forbanne når vi ikke fikk det som vi ville, en vi kunne rope til når nøden ble stor og en vi kunne slå oss på brystet med når sola skinte og alt gikk vår vei.

I våre dager er mennesket på randen av undergang, vår nytelsesyke har tømt kloden for resurser og den (Naturen) er i ferd med å korrigere seg, vi som er årsaken til problemene vil bli utryddet om vi ikke korrigerer vår oppfatning og erkjenner at vi er syndere. Vi må korrigeres til å oppnå en høyere livsform på nivå med den Noa oppnådde ved å bygge seg en over naturlig bevissthet, og i den "seile" inn i en ny tilstand. En tilstand som Abraham kaller Kanaan -Himmelen. En tilstand hvor din egoisme er falt på kne og du selv, i din høyhet har tatt over livet.

Legg merke til at Josef hadde 50 menn som sprang foran og ropte "Bøy kne, bøy kne", Josef var bøyd på innsiden og verden måtte bøye seg for ham -Josef var i Himmelen og sa til sine brødre; "Jeg Er".

DU anbefales å kjøpe korn av Josef slik at du kan rese deg opp igjen, du er høyere enn du utgir deg for, utrolig men sant :-)).

Kommentar #230

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Forstår godt at du tar fri,

Publisert over 7 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

nå er jeg ferdig.ikke noe mer her

kommentaren din var veldig lang og tømte deg nok for krefter. Sees  når du har kommet til hektene igjen ;-)

Kommentar #231

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

"Allah" er opplevelsen av å stige, bli høy, reise seg som et "fjell" ved å motta kunnskap om de usynlige skaperkrefter (kalles Lyset), når dette Lyset mottas av et menneske vil personen kunne erfare å stige. Gud er som Allah ikke et navn, men en tilstand der mennesket ser enheten og alle dets ulike detaljer sammenbundet i en balansert og eviggvarende velfungerende tilstand.

slike utbroderinger blir rene gavepakken for min del, legg merke til Hva Gud fader sier om en annen som ville stige opp å bli høy (på seg selv)

esk.28.16 Din store handel fylte deg med vold,  og du tok til å synde. Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet  og gjorde ende på deg, du vokter og kjerub  blant glødende steiner.

Forøvrig beskriver dette denne du kaller din gud..lucifer, at han ville stige høyt er tydelig om en forholder seg til skriften, men fallet ble også dypt.

Kommentar #232

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

kommentaren din var veldig lang og tømte deg nok for krefter. Sees

den var god , Svein ;-)

Kommentar #233

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

slike utbroderinger blir rene gavepakken for min del,

Sørgelig at du er mer opptatt av gaven enn av giveren :-(

Men takk for skryt, sørgelig at du har lettere for å slå enn å klappe.

Kommentar #234

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Sørgelig at du er mer opptatt av gaven enn av giveren :-(

Men takk for skryt, sørgelig at du har lettere for å slå enn å klappe.

i motsettning til deg svein som ser på gnosis som gaven, så ser jeg Jesus kristus den korsfestede som gaven som ble gitt oss.

to virkelighetsfortståelser av hvem Jesus var.

For deg en som hjelper deg å få åpenbaringskunnskap fra kunnskapens tre slik at du kan frelse deg selv.

For meg den som ble forbannet for min skyld ved å henge på kunnskapens tre, slik at jeg skal slippe å henge på dette tre til forbannelse.

men dette forutsetter selvsagt at en tror at korset er virkelig og ikke bare en illusjon.

Om du vil ha klapp fra meg Svein så må korset og blodet frem i lyset og ikke minst han som hang der.

Det ser jeg desverre lite til..

Kommentar #235

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Men Svein Nyborg! Jeg orker rett og slett ikke å lese alt du skriver, jeg er rett ogslett ikke intresert så beklager. Jeg har min tro og dette var ikke no for meg adjø!

Kommentar #236

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ha det bra.

Publisert over 7 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Men Svein Nyborg! Jeg orker rett og slett ikke å lese alt du skriver, jeg er rett ogslett ikke intresert så beklager. Jeg har min tro og dette var ikke no for meg adjø!

Det er utrolig arbeidsomt å knuse avgudsbilder, ingen liker du gjør det heller -Gideon og Nikodemus strevde med slikt om natta, men en usigelig glede venter den som gidder.

Takk for din tid -som du ikke ville bruke :-)

Kommentar #237

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Det er utrolig arbeidsomt å knuse avgudsbilder, ingen liker du gjør det heller -Gideon og Nikodemus strevde med slikt om natta, men en usigelig glede venter den som gidder.

Å har du en avgud det har ikke jeg!

Kommentar #238

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Det er utrolig arbeidsomt å knuse avgudsbilder,

Du har hatt mange tidligere avguder og da siden du menerr deg ha slik erfaring med avguder. Jeg har ingen avgud og ingen erfaring med å ha avgud. Lykke til med å knuyse sin nye avgud og da, men du har vell erfaring siden du vet det

Kommentar #239

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Takk for din tid -som du ikke ville bruke :-)

Hvorfor innbiller du deg at jeg vil bruke tiden på en løgner og en som påstår mangwe løgner om folk som er usanne. Du fortjener og bli behandlet å på samm måten selv takk for meg og fortsett å dyrke din avgud

Kommentar #240

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Dette blir ingen holdbar forklaring i det hele tatt.Du får prøve å løfte deg sjøl i håret og se om det går....Not.
INGEN kommer til det lovede land himmelen her i dette livet.Og INGEN blir heller syndfri.

Du er lurt trill rundt.

Det er Jesus,og KUN han som er løsningen på dine problemer.

Ja han virker ikke så lite tullerusk, han må nok løfte seg i håret litt enig med den: Han trenger virkelig hjelp av Jesus til sine mange og dype problemer. 

Kommentar #241

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Navnet JESUS er også en fornorskelse av hans navn Jesus het noe sånn som JOSHUA, ordrett vet jeg ikke om stavelsen er rett med omtrent slik. Jesus er det Norkse navnet i såfall!

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3223 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
10 dager siden / 1211 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1121 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 875 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 796 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
7 dager siden / 612 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere