Johnny Eskedal

26

Inkarnasjonens mysterium

"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. ... Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss" (Joh 1:1,14a).

Publisert: 22. des 2012

De tre kongene fra Østen hadde sett en stjernekonstellasjon på himmelen som skinte så klart, så rent – et guddommelig tegn på at en konge var født. Vismennene fulgte lyset fra stjernen for å hylle den nyfødte som himmellyset vitnet om. De ankom Israels land og spurte kong Herodes: "Hvor er den jødenes konge som nå er født? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham" (Matt 2:2).  

Ledet av det himmelske lys ankom de senere den vesle byen Betlehem. Profeten Mikas flere århundre gamle profeti ble nå virkelighet: "Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fragammel tid, fra evighets dager"(Mika 5:1).

Det skinnende tegn på himmelhvelvingen ledet dem til et hus hvor de møtte ei ung mor, hennes trolovede og det lille Jesusbarnet.De "fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilba det. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra" (Matt 2:11).

Og barnet som ble født var selv Guds gave til menneskeheten:"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (…)Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss" (Joh 1:1,14a), lyder juleevangeliet etter Johannes.

Det guddommelige Ordet menneskeliggjort i det lille Jesusbarnet! Det er inkarnasjonens under. Jesaja profeterte syv århundrer forut: "Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanu-El" (Jes 7:14) som betyr "Gud med oss".

I juleevangeliet etter Lukas leser vi at engelen Gabriel ble sendt av Gud til den unge jomfru Maria. ”Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn”, sa engelen. ”Den hellige ånd skal komme over deg,og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn” (Luk 1:31-32,35).

Gud ble menneske. Det er inkarnasjonens mysterium.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Sammenfatning

Publisert rundt 7 år siden
Johnny Eskedal. Gå til den siterte teksten.

Gud ble menneske. Det er inkarnasjonens mysterium.

På grunnlag av undersøkelser  kan vi trekke den konklusjon at Gud ikke finnes -siden han har blitt menneske. Og siden vi nå vet dette er det på tide vi utdanner oss slik at vi har kunnskap om Gud og kan oppføre oss som en.

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

slik at vi har kunnskap om Gud og kan oppføre oss som en.

Syns jeg kjenner igjen disse ordene fra edens hage.

Kommentar #3

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Den gang da.

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Syns jeg kjenner igjen disse ordene fra edens hage.

Det har skjedd en del siden Edens Hage :-)

"Edens Hage" er utstrålingens sted, et punkt hvor det livet du vil leve har sin opprinnelse.

"Stedet" (ikke geografisk men et kraftsentrum) gir inspirasjon, hagen veileder deg dersom den (veiledningen) følges, en ettertankens plass som bringer fokus, stol på det du hører derfra (fra startpunktet).

The spiritual world, den spirituelle genetiske "hage", dvs alle sjelens ønsker, eller spirituelle gener om du vil.

Mannens egoisme; Min og din vilje til å motta, oppfylt av visdommens lys, kalles Edens Hage.

Opp gjennom historien har mennesker fylt seg med kunnskap om Gud, dvs. innhentet informasjon om hvordan Naturen fungerer som en enhet i perfekt balanse -om vi elsker vår neste som oss selv, men flertallet av oss har hatt en forkjærlighet for å nyte for egen del (bli frelst selv) og har derfor ikke som Adam, innsett vår nakenhet, noe som resulterte i at Adam ble ikledd Visdommens Lys (han kunne da dele sin visdom og frelse de etterkommere som ville lytte).

Vår manglende vilje til å spise Kunnskap (spirituell innsikt) -og derfra motta frukt fra Livets tre- har hensatt oss i en verden i kaos, sorg og ondskap, vi ser bare elendighet, håper på utfrielse, men forstår ikke at det er kunnskap om «hvordan endre oss for å bli som Gud», som må til for at jorden fortone seg som et Paradis igjen.

Det må kanskje bli verre før vi innser behovet for kunnskap om Gud. De fleste mennesker i dag vet fx ikke at Gud er Naturen, samspillet mellom skapning og skaper, mange tror heller på gudebilder, som de tilber for (nytelsens skyld) å motta frelse, og dèt uten å ta arbeidet med å korrigere sin manglende kunnskap (dette er spiritisme). De fleste, både troende i de ulike religioner, ateister el for den del andre materialistisk fokuserte, vet heller ikke hva Livets Tre er, hvor det er el hvordan komme dit og slett ikke hvordan spise el hva maten består av, vi er komplett uvitende og vet det ikke -vi tror jo så sterkt.

Men heldigvis er Naturen slik anlagt at den tvinger oss (ved utvikling) inn i Hagen igjen -likt tiltrekker likt- vi kommer dit enten vi vil el ikke.

 

Kommentar #4

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Johnny Eskedal. Gå til den siterte teksten.
Gud ble menneske. Det er inkarnasjonens mysterium

GLund har rett. Erkjenner vi dette er vi i bevegelse mot "Edens hage" igjen :-)   Som SNyborg sier, så trenger vi nå bare å erkjenne denne "Guds Enhet" vi alle en gang sprang ut av, og starte vårt samarbeid ig vår rådslaging i ærlighet og sannferdighet derfra.

Inkarnasjonen beskrives kanskje godt slik: "Kristus er Sitt legemes frelser"

I år blir det virkelig JUL kjennes det ut

God Jul fra Mette

Kommentar #5

Knut Haug

15 innlegg  140 kommentarer

Gud ble menneske i Kristus.

Publisert rundt 7 år siden

Og takk og lov for det- for ellers hadde vi ingen mulighet for frelse.-Guds kjærlighet er overveldene. Hvem du enn  er så er du elsket inntil døden av Gud  som ofret sin Sønn Jesus Kristus for deg.-Forstå det den som vil.- Joh 3.16.

Så er dette det eneste håp som er gitt oss som frelsesvei.-Men så er den og trygg og sikker for Gud selv er garantist for den.-Den tas imot i tro.-Når en ser sin sanne til - stand ut fra  slik Guds ord beskriver den, da får en bruk for og er evig takknemlg for denne Guds frelse.--Men det er derfor så viktig å sette seg inn i Guds ord, for da vil Guds Hellige Ånd belyse denne SANNHET.


Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
21 dager siden / 1781 visninger
Selvgodt norsk snobberi
av
Espen Ottosen
rundt 1 måned siden / 1494 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
29 dager siden / 1383 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
17 dager siden / 1134 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
21 dager siden / 1055 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 1 måned siden / 810 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
11 dager siden / 809 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere