Elin Ørjasæter

26

Jesus kommer. På TV.

At det ikke er plass til Jesus i NRKs satsing for barn i adventstiden, er resultat av generell avkristning.

Publisert: 14. des 2012

I serien «Julekongen», NRKs store satsing for barn i adventstiden, er det ikke plass til Jesu fødsel. «Det er tilfeldig», sa kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas til Vårt Land i går.

Tilfeldig? Det er langt fra tilfeldig, men et resultat av generell avkristning i den vestlige verden. NRK har, som allmennkringkaster, bare tilpasset seg underveis. 

I 1989 var vår eldste begynt i barnehage. Der sang vi «O jul med din glede» på juleavslutningen, men bare første og siste vers. Det midterste med «de tre vise menn» kunne ikke synges av hensyn til humanetikerne. En venninne fortalte meg at sønnens lærer unngår ordet «jul». Det kan støte det ene barnet i klassen som tilhører Jehovas vitner. Så læreren sier «mørketidsfesten». Asle Toje forteller i boka Rødt, hvitt og blått at danske lærere sier «winter break» i stedet for «juleferie». Ordet juleferie kan støte muslimske barn. 

Farmen. Men hvem er det som har reddet seertallene til TV2 i høst? Jo, Andreas Nørstrud, Farmen-deltakeren som provoserer med sin gammeltestamentlige kristendom. Han mener sex mellom menn bør straffes med døden og at kvinnen er mannen underlegen. Nørstrud er blitt en snakkis. Folk er provosert og fascinert. Mannen får bunker med frierbrev. 

Folk flest er nemlig dypt religiøse. I takt med at landet avkristnes, har de begynt å tro på alt fra Märthas engler til romvesener og spøkelser. Eller de bekjenner seg til hjemmesnekret kristen-fundamentalisme à la Andreas Nørstrud.

Star Wars. Færre og færre vesteuropeere regner seg som kristne. Mens 72 prosent av britene sa de var kristne i 2001, har tallet nå sunket til 59 prosent. Men det betyr ikke at de ikke er religiøse. De seks største religionene i Storbritannia er kristendom, islam, buddhisme, sikher, jødedom og hinduisme. Men vet du hvilken religion som kommer på 7. plass? Star Wars. Ja, du leste riktig. 179.000 briter bekjenner seg til Star Wars - og da som troende, ikke som filmentusiaster. De tror på Luke Starwalker i stedet for på Jesus og de ser djevelen i Darth Vader. Hvorfor akkurat Star Wars? Jo, fordi kampen mellom det gode og det onde er så godt fortalt i disse filmene. Den kampen går aldri av moten.

Bibelen har like dramatiske fortellinger som Star Wars-universet. Men norske prester er blitt for tannløse formidlere i konkurranse med andre fortellinger. Juleevangeliiet blir fortalt av konsensus-orienterte prester som ikke vil støte noen. Når noe ikke støter, så begeistrer det heller ikke. 

TV-drama. Det hadde ikke trengt å være så kjedelig. Tenk deg Herodes som beordrer sine menn til å drepe guttebarn i jakten på Jesus. Foreldrene, lutfattige og livredde, som flykter. Den historien formelig roper på en god TV-produsent. 

Det burde ikke være vanskelig å lage god TV med religiøse temaer. Tenk deg en reality-serie der sørlandsk kristenungdom krangler med norsksomaliere fra Oslo om svinekjøtt og hijab, mens de stemmer hverandre ut, uke etter uke. Det vil definitivt være mer interessant enn en dannet, økumenisk samtale mellom biskoper og imamer. 

Sterke historier, moralsk indre kamp og uenighet mellom mennesker er det som fenger. Det vet den nye kringkastingssjefen, Thor Gjermund Eriksen. Men han er enda mer avhengig av politisk velvilje enn den norske kirke, og da gjelder det å ikke støte noen. 

Jesus kommer tilbake. I hvert fall på TV. Men kanskje ikke på NRK. Og Jesus blir ikke alene, han må konkurrere med en kakofoni av religioner, inkludert de hjemmesnekrede enmanns-sektene. De siste blir jo bra TV.

Livssyn fenger. Dette er Eriksens utfordring på religionssiden. Jeg er optimist. Eriksen er en medieproff og vet at moral og livssyn fenger, hvis det formidles godt. Kanskje han klarer å få Jesus tilbake på TV.

FØRST PUBLISERT PÅ VÅRT LANDS DEBATTSIDER 14.12.2012

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

avkristning?

Publisert over 7 år siden

denne er like vanlig som å se kommunister og satan i kjøleskapet.og like lite dramatisk.at kristne ikke tåler å miste sin særstilling er kjedelig nytt.kanskje den sinte jesus ikke bør skremme barn i år?

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vi vet

Publisert over 7 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

denne er like vanlig som å se kommunister og satan i kjøleskapet.og like lite dramatisk.at kristne ikke tåler å miste sin særstilling er kjedelig nytt.kanskje den sinte jesus ikke bør skremme barn i år?

At du ønsker Jesus og alt hans vesen dit peppern gror.

Men det finnes flere enn du tror som ikke er enig med deg i det.Jesus er hovedpersonen i jula enten du liker det eller ikke.

 

Kommentar #3

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

NRK-plakaten

Publisert over 7 år siden

Jeg siterer fra NRK-plakatens punkt 2:

h. NRK skal formidle kulturarven i Norge. Arkivene til NRK er en del av denne. Selskapet skal arbeide for å digitalisere og tilgjengeliggjøre disse arkivene for befolkningen. Arkivtilbudet skal i hovedsak være gratis tilgjengelig.

Kristendommen er en sentral del av den norske kulturarven gjennom 1000 år.

i. NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfoldet av livssyn og religioner i
det norske samfunnet. 

Kristendommen er i all hovedsak Norges religiøse arv gjennom 1000 år. 

NRK må også dekke mangfoldet av livssyn og religioner i det norske samfunnet.

Men: Når NRK i adventstiden totalt velger å utelate den kristne kulturarven og Norges religiøse arv, ja så fyller ikke NRK oppdraget kanalen faktisk har.  

Det er veldig interessant at man i Danmark har gått helt motsatt vei, og spisset statskanalens oppdrag opp mot det samme. I Danmarks Radio sin public service-kontrakt for 2011-2014 heter det som følger med fotnote:

"DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv"

Fotnote til dette punktet som følger: "Dette indebefatter dækning af morgenandagt og kristne højtider" 

Kommentar #4

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

...og utover NRK-plakaten...

Publisert over 7 år siden

...så har du noen gode poeng...

JA takk til nye måter å få fram Jesus og det kristne budskapet på i norsk media.

Vi trenger å fornye oss og møte et endret samfunn.

Jeg vil også linke til Sunniva Gylvers innlegg her på verdidebatt, det er i samme gaten, og er både relevant og interessant.

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elin Ørjasæter. Gå til den siterte teksten.

Tilfeldig? Det er langt fra tilfeldig, men et resultat av generell avkristning i den vestlige verden. NRK har, som allmennkringkaster, bare tilpasset seg underveis.

Synes innlegget tar opp viktige poenger men vil samtidig peke på at om den tro Jesu presenterte så må denne tro stadig reformere seg.

Tiden er nå inne til å reformere seg fra tro som bunner i verdslighet og hedenskap!

La derfor, ja hedenskapen få lov til å ta over julen for den er deres.

Jesus ble ikke født i desember men det er en hedensk ond tid, den ondes dag/ dager. Jesus og Guddommelig natur feirer ikke Jeget/ bursdager. Lucia/ Lucy er den ondes dag. Nicolaittenes natur, karakter, verdier, holdninger og kultur er det Jesus hater. 

  

Kristne har oppgaver i denne verden og de oppgaver er for å vise verden at man ikke trenger å leve i ett med denne verden. Mennesker klarer IKKE å skille på Sannheten og Løgner fordi mennesker IKKE lever ut sin tro på Gud, Hans ord/ lovnader og premisser.

Frelse er å reddes fra synd/ lovbrudd, vandre rettferdig og å forvente en ende på alt ondt ved en snart kommende dom. Det er å ta avstand og vise hvem man tilhører og elsker i sitt praktiske liv så andre kan se at det er godt å leve.  Sann tro er orden og rettferdighet, tro og håp. Denne verden gir ikke noe av det. Da må vi bevege oss fra det som ikke er sant og rett. Da må vi beklageligvis forlate Kirken som løfter opp hedensk høytider og i det tradisjon som om det var vår rettledende Gud. Det er en tragedie at katolsk tro nå tar grep i det sovende protestantiske Norge. Alt som nå veller inn i Norge av hedenskap med kristne bilder er derifra, det kommer ett opprør.
La derfor opprøret forkaste falsk tro, ikke gi falsk tro makt som om det var den sanne rettferdige tro. La Guds ord tale, Guds sverd, la sann tro reformere seg til Ham.
Kommentar #6

Trond Storaa

0 innlegg  1 kommentarer

På NRK Super

Publisert over 7 år siden

Kun noen fakta om hva som kommer på NRK Super julen 2012 som har kristent budskap:

Tårnagentene:  10 episoder, daglig fra 22.12 klokken 16:45 (unntatt 25.12)

Norsk juledrama.

Silje, Bendik og Markus har en hemmelig klubb og kaller seg Tårnagentene. Før jul hjelper de folk med gavekjøp, men så får de selv en magisk nøkkel i gave som gjør at de kan reise 2000 år tilbake i tid. Gaven er en del av et viktig oppdrag som må løses i julen.  

 

 

Den første julen:  25.12 klokken 13.25

Amerikansk dukkefilm om juleevangeliet

Josef og Maria drar ut på en lang reise til Betlehem for å la seg skrive inn i manntall.

 

 

Superjuleevangeliet: 24.12 klokken 16:15

Norsk drama. Dramatisering av juleevangeliet fra Barnas Superjul.

 

Kommentar #7

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elin Ørjasæter. Gå til den siterte teksten.

Men vet du hvilken religion som kommer på 7. plass? Star Wars. Ja, du leste riktig. 179.000 briter bekjenner seg til Star Wars - og da som troende, ikke som filmentusiaster. De tror på Luke Starwalker i stedet for på Jesus og de ser djevelen i Darth Vader. Hvorfor akkurat Star Wars? Jo, fordi kampen mellom det gode og det onde er så godt fortalt i disse filmene. Den kampen går aldri av moten

"Lyset er det samme uansett hvlken stake det står i", hører jeg i mine ører, og takker for at det finnes mennesker som evner å skape disse nye fortellingene om det evige budskapet, og presentere det i en form som de unge forstår ;-)  Slik når det faktisk massene og de unge? Det gir håp!

Vi har jo tidligere hatt bøkene og eventyrene. Ikke minst "Ringenes Herre" og mye fra forfatteren Astrid Lindgren sin hånd.

Det handler vel mer å utvikle evnen til å gjenkjenne budskapet i andre forkledninger? Det evige budskapet vil aldri miste sin kraft på oss skrøpelige menneskebarn.

Jeg må ellers tilstå at jeg har kjøpt en video til meg selv av "Star Wars"  for en del år siden, - nettopp for å få med meg budskapet. - Men det ble nok for mye action for meg ;-)

"Jesus selv" blir nok ikke umoderne, men fortellingene tilhører liksom en elite mange ikke evner å identifisere seg med.

vennlig hilsen mette

Kommentar #8

roger Robberstad

6 innlegg  35 kommentarer

som julekvelden på kjærringa?

Publisert over 7 år siden

Mye klokt og bra i Ørjasæters innlegg. Samtidig så er det bare å innse at vi blir mer og mer et flerkulturelt samfunn.  Og som det nevnes over her, så er TV fullt opp med forkynnende programmer i jula. Jeg forventer seriøst at NRK som statskanal også begynner å sende programmer for barn som har andre religioner på disse religiøse høytidene. 
Bare litt småplukk: Ørjasæter skriver: "Folk flest er nemlig dypt religiøse." og starwars som religion: her savner jeg en kildehenvisninger. 

Noe om Leif Opheims kommentar: Hvilken dag Jesus ble født på, er totalt likegyldig, vi mennesker trenger dager å feire på. Så bare la jehovasvitners forhold til jul og egne og ikke minst andres fødselsdager forbigås så samfunnet vårt blir ennå kaldere enn det er. Resten av innlegget taler for seg selv - som så fjernt som det går an å bli!

Folk trenger høytider, noe som har skjedd fra at urmenneskene så solen stige opp og at den ga liv og varme og fram til vår tid. At de fleste historiske høytidene ble kapret av kirken? Hva så??  
 

Kommentar #9

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

La derfor, ja hedenskapen få lov til å ta over julen for den er deres.

Jesus ble ikke født i desember men det er en hedensk ond tid, den ondes dag/ dager. Jesus og Guddommelig natur feirer ikke Jeget/ bursdager. Lucia/ Lucy er den ondes dag. Nicolaittenes natur, karakter, verdier, holdninger og kultur er det Jesus hater.

Du kastet ut en del påstander her som jeg opplever at henger litt i luften?

At troen stadig må reformeres og fornyes for å nå inn til våre hjerter er imidlertid veldig riktig?

Når jeg feirer "Jesu fødsel" på denne mørkeste årstid, så handler det om "den gode åndsmakten" som nettopp vant over "de mørke åndsmakter"? Ikke ulikt "Starwars" og andre mer moderne historier som har hentet sin inspirasjon fra de gamle skrifter.

Meningen med å markere denne dagen, når våre ytre dager er som kaldest og mørkest, er for meg det som virkelig gir dagen mening! - Litt slik som det var i mitt indre liv, da lyset plutselig åpnet helt nye visjoner for meg, og snudde mitt eget sinn fra det mørke mot det lyse.

"Å tenne et lys" er vel og et sterkt symbol på å bryte mørkets krefter? - Mørket eksisterer vel ikke i seg selv? - For tenner vi et aldri så lite lys så blir det borte. Derfor har vel bare lyset sin egen eksistens?

med vennlig hilsen mette

Kommentar #10

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

som julenissen

Publisert over 7 år siden

på kjerringa

Kommentar #11

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Du kastet ut en del påstander her som jeg opplever at henger litt i luften?

Den henger der åpenbart og alle vet hva som er rett uten at jeg skal putte skjeen i munnen. Enhver må selv spise sannheten.

Sitat:

"Å tenne et lys" er vel og et sterkt symbol på å bryte mørkets krefter? - Mørket eksisterer vel ikke i seg selv? - For tenner vi et aldri så lite lys så blir det borte. Derfor har vel bare lyset sin egen eksistens?"

Mørket kan ikke bryte med seg selv, mørket kan ikke vinne over seg selv.

Joh 1,5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. 

Kommentar #12

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Joh 1,5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

Dette har du rett i. Det er mange "tente lys" som mørket ikke tar imot. Det er vel dette historien om Jesus handler om? Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot han?

Tankene mine vandrer i dag lett til de forfulgte bahaiene i Iran også. Det sies om denne læra at den står i forhold til islam, som kristendommen har stått til jødedommen. Vi ser igjen hvordan  ikke-volds tanken og fornyelsen av troslæra har problemer med å slå rot hos dem som har fått sin utøvende makt  i samfunnet.

Det var et viktig innspill. - For det er vel gjerne av samme grunn at Jesus blir borte fra TV skjermene i jula? Denne læra passer ikke inn hos dem som sitter med makten?

vennlig hilsen mette

Kommentar #13

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Riktig, men feil

Publisert over 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Det handler vel mer å utvikle evnen til å gjenkjenne budskapet i andre forkledninger? Det evige budskapet vil aldri miste sin kraft på oss skrøpelige menneskebarn.

Du har et ok poeng, men trekker frem feil bøker/filmer. Hadde du trukket frem Narnia (CS Lewis), hadde du hatt et bedre eksempel. Den har klare paraleller til kristendommen, og ikke bare at det er godt mot ondt.

Kommentar #14

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Hadde du trukket frem Narnia (CS Lewis), hadde du hatt et bedre eksempel.

Tenkte på det ;-) Det var bare eksempler. - Men Tolkinen er så absolutt også i en slik sann spirituell forståelse? Se her for eksempel?

Det må ha vært en fantastisk tid på Oxford University sånn på begynnelsen av det 1900 ende århundre?

vennlig hilsen mette

Kommentar #15

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Generell avkristning

Publisert over 7 år siden

Det er sant at det pågår en intensiv avkristning i alle ledd, og en mer og mer lunken holdning til kristen tro, også blant de som kaller seg kristne.

Men om julen har så mye med Jesus å gjøre, er jeg ikke så veldig sikker på.

Da jeg var en tenåring og så "Jesus fra Nasareth" som da gikk i påsken på NRK, så husker jeg at det gjorde dypt inntrykk på meg. Men også påskebudskapet har mer og mer forsvunnet til fordel for påskekrim.

Hva gjør da dette med oss? Det er ingen tvil om at det vill skape ett vakum i ett menneske og samfunnet generelt, fordi mennesket blir aldri lykkelig før man har fred med Gud. Tross alt er vi skapte vesener og uten guddommelig fellesskap så forgår vi i vår egen tomhet.

Idag så har skarpheten i evangeliet forsunnet bort til fordel for materialisme, lunkenhet og at man er opptatt med andre ting (les: nettbrett, internett, tv-underholdning etc.). Går man i kirken for å høre sannheten om Gud, så får vi Jesus i en krybbe. Men sjelden ett konfronterende budskap om at du er en synder og trenger å vende deg tilbake til Korset. Tross alt fikk Marie ett sterkt budskap når de bar frem Jesus for å bli omskjært (8 dager etter hans fødsel):

Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt– ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.» Lukas 2

Man kan ikke være nøytral når evangeliet om Jesus forkynner på en riktig måte, man blir enten for eller imot. Guds kraft reiser opp det skrøpelige og søkende, mens det som er oppskrytt og stort i verden, vill stå for fall.

Kommentar #16

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Avkristning?

Publisert over 7 år siden

Ordet "avkristning" er vist blitt et populært ord å bruke her inne.

Regjeringen og nrk får ofte skylden. Men kan vi virkelig forvente at ikke-troende skal holde på med ting som er ment for troende? Skal ikke-troende legge det til rette for troende? Er det en bibelsk modell? Er det ikke sånn at det alltid har vært troende som har forkynt evangeliet og på den måten har folket kommet til tro?

Kommentar #17

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Troende selv må gjøre jobben

Publisert over 7 år siden

Nå tror ikke jeg at det står så dårlig til med kristenlivet her i landet som mange skal ha det til. Når flere tusen i dette landet blir frelst hvert år så kan vi neppe snakke om noe avkristning.

Kommentar #18

Fredrik Weisethaunet

5 innlegg  164 kommentarer

Julekalenderen

Publisert over 7 år siden

er ett program som er ment for alle, og ikke bare for kristne. Julen er ikke ett kristent fenomen, men en høytid med svært mangfoldige kulturelle røtter.

NRK må for all del få lov til å sende programmer med kristen innhold, ment for kristne, men programmer som er ment for hele befolkingen behøver da overhode ikke ha ett religiøst innhold. Jeg ønsker ikke å la muslimer forkynne i programmer ment for alle heller, ei heller jøder eller humanister.

Kristne eier ikke julen, den er til for alle, uavhengig av hva man tror på. Vi har feiret jul lenge før kristendommen kom til Norge. Slutt å fremstill kristne som offer for dette, det er dere som varmt omfavner overgrep ved å kjempe for å dra deres fortolkning av felles tradisjon ned over hodene på resten av oss!

Kommentar #19

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Fredrik Weisethaunet. Gå til den siterte teksten.

Slutt å fremstill kristne som offer for dette, det er dere som varmt omfavner overgrep ved å kjempe for å dra deres fortolkning av felles tradisjon ned over hodene på resten av oss!

100% enig! Jesus har INGEN forbindelse med julen.

Matt 25,12 Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Jeg kjenner eder ikke.

Joh 10,3 For ham lukker dørvokteren op, og fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut.

Joh 15,21 Men alt dette skal de gjøre mot eder for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt mig. Joh 16,2-3 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse. 3 Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig.

Det er ikke dermed sagt at man må forkaste alt som har med høytiden å gjøre men som troende har man ingen behov for å forsvare den heller. Det fordi Jesus ikke på noen måte er i, eller av julen. Jesus har INGEN del i denne verden og julen er av denne verden og verdens egenrettferdighet alene.

Kommentar #20

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

100% enig! Jesus har INGEN forbindelse med julen.

Matt 25,12 Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Jeg kjenner eder ikke.

Joh 10,3 For ham lukker dørvokteren op, og fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut.

Joh 15,21 Men alt dette skal de gjøre mot eder for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt mig. Joh 16,2-3 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse. 3 Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig.

Det er ikke dermed sagt at man må forkaste alt som har med høytiden å gjøre men som troende har man ingen behov for å forsvare den heller. Det fordi Jesus ikke på noen måte er i, eller av julen. Jesus har INGEN del i denne verden og julen er av denne verden og verdens egenrettferdighet alene.

Origenes minner om at helgenene blir feiret på sin himmelske fødselsdag altså dødsdagen, og ikke på den dagen de begynner sitt liv på jorda. På slutten av det andre århundret var likevel Jesusbarnet blitt en del av den kristne tradisjon og etter hvert oppsto det en interesse for å regne ut når dette kunne ha skjedd.

Alle var enige om at både fødselen og døden må ha skjedd på spesielle datoer. I romerriket var 25. mars regnet som vårjevndøgn og derfor også den egentlige nyttårsdagen. Denne dagen kom også til å symbolisere selve skapelsen, den dagen da Gud sa La det bli lys! Ut fra denne tankegangen argumenterte Sextus Julius Africanus for at dette var dagen for selve inkarnasjonenn da guddommen ble menneske, og det var ikke ved fødselen, men ved unnfangelsen.

25. mars ble altså Maria budskapsdag da engelen Gabriel kom til henne. Enkel hoderegning kunne da plassere fødselen ni måneder senere, altså 25. desember. Sextus var ingen innflytelsesrik skribent, men argumentasjonen hans vakte interesse og i år 336 ble 25. desember fastlagt som Kristi fødselsdag. 

Kommentar #21

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Origenes minner om at helgenene blir feiret på sin himmelske fødselsdag altså dødsdagen,

Med andre ord tror du på de dødes tilstand er som Djvelen sa, "Du skal slettes ikke dø". Med andre ord du har blitt katolikk og tror Paves ord om at når noen blir gjort til helgener så må Faderen lyde Pavens ord og gjøre den til det. Du tror også at man havner himmelen nå man dør og ike skal stå opp på den siste dag oppstandelsen. Samtidig velger du tradisjon fremfor Guds ord i trosspørmål. 

Velbekomme, spis og et det du lyster du.. .

Kommentar #22

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Med andre ord tror du på de dødes tilstand er som Djvelen sa, "Du skal slettes ikke dø". Med andre ord du har blitt katolikk og tror Paves ord om at når noen blir gjort til helgener så må Faderen lyde Pavens ord og gjøre den til det. Du tror også at man havner himmelen nå man dør og ike skal stå opp på den siste dag oppstandelsen. Samtidig velger du tradisjon fremfor Guds ord i trosspørmål.

Det tror jeg på helt klart.

Er ellers fullt klar over at dette ikke stemmer overens med hva sekten SDA lærer.

Men det bryr jeg meg ikke om, da dere er på kollisjonskurs med alle andre evangeliske kirkesamfunn.

Kommentar #23

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Kristne våkn opp!

Publisert over 7 år siden

Ingen regjering kan kristne eller avkristne Norge. Det er det bare Guds menighet som kan (Matt 5,13).

Kommentar #24

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Det tror jeg på helt klart.

Er ellers fullt klar over at dette ikke stemmer overens med hva sekten SDA lærer.

Men det bryr jeg meg ikke om, da dere er på kollisjonskurs med alle andre evangeliske kirkesamfunn.

Må Guds ord lede oss på Veien Gunnar Lund.

Kommentar #25

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Robert ønsker ikke Jesus bort,

Publisert over 7 år siden

men skremselspropaganda er ingen tjent med. Satan i kjøleskapet er bare morsomt. Der et det iskaldt.

Overtro står sterkt fortsatt.

Vi er et søkende folkeslag på leting etter meningen med livet.

Politikk og religion er vanskelig for følelsene. Vi blir lett spissformulerte.

Kulturelt mangfold er viktig.

Da jeg var barn var kvinneverdenen aldri fri. De skulle ha noe å gjøre hele tiden.

Dette spillet slapp jeg heldigvis unna.

Julen er ferie, tid for ettertanke og samvær i hyggelige omgivelser etter en del forberedelser.

 

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere