Arne Danielsen

329

H + Frp - Krf = neste regjering,

Publisert: 12. mai 2009

Høyres landsmøte ble en opptur. ikke bare for høyrevelgerne, men for flertallet blant oss velgere som i nesten samtlige meningsmålinger siden forrige stortingsvalg har sagt klart fra at vi ønsker en borgerlige regjering - i steden for dagens rødgrønne. Høyre har nå åpnet for et samarbeid på borgerlig side - også med Frp dersom det er det som skal til for å få til et regjeringsskifte. Bra!

Mange hadde håpet at oppturen hadde kommet alle rede forrige helg under Krf sitt landsmøte. Det ble en skuffelse. Det er flott at partiet står rakrygget på egen politikk. Men er ikke dette mulig også i en regjeringskoalisjon med Frp?

Likhetene i standpunktenene mellom de to partiene, spesielt i verdispørsmål, er ikke ubetydelig, og i sum virker ikke avstanden større mellom Krf og Frp enn til andre partier. Snarere tvert imot. Partiledelsen prøver å forklare dette med at Frp står for langt unna KrF i de vesentligste sprøsmålene. Det tror jeg vel egentlig KrF kan si om alle partier - alt etter hvilken saker som er vesentlige.

Er det bordet som fanger? Er det den årelange prinsipielle og frenestiske motstanden mot Frp som gjør det så vanskelig for KrF å bøye av - og som gjør at eple blir så fryktelig surt å bite i? For oss her ute, som kan lene oss tilbake og observere, virker det uforståelig. I årevis har Frp blitt harselert og herjet med av "alle de andre" som partisenior Hagen pelier å uttrykke det, og i sak etter sak har "de andre" måtte bit i - ja, nettopp, det sureste av epler og selv enten foreslått eller støttet de samme sakene som tidligere gjorde Frp så uspiselig.

Med KrF sin betydelige tradisjon og gode evne til å samarbeide i forekjellige regjeringskonstellasjoner, burde man hatt selvtillitt nok til å kunne gå inn i en regjering der også Frp er med. Det er ikke så lett å forstå at det er mer atraktivt å være et lite parti i opposisjon enn i posisjon. Bare spør Sp. De ville nok ikke byttet ut de sist fire årene med sine fire statsråder og femten statssekretærer og politiske rådgiver - mot 11 stortingsrpresentater og en av parlamentets minste partier - i opposisjon. Sp her oppnådd langt mer i rgjering enn kjøttvekta skulle tilsi. Politikk er ikke bare å ville, men også å oppnå noe. Makt gir muligheter, avmakt gir lite...   

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne-May Hogsnes

17 innlegg  50 kommentarer

H + FRP + KSP = Ny regjering til høsten

Publisert rundt 11 år siden

KrF har klart sagt i fra og vedtatt på sitt landsmøte at de ikke vil gå i regjeringssamarbeid med FrP. Likevel vil de for eksempel gå inn for at den nye ekteskapsloven tas opp igjen til å gjelder ekteskap mellom mann og kvinne.

Jeg spør: Hvordan skal de få flertall for dette? Å få flertall ved å "fri til" de partiene som i dag er i den rødgrønne regjeringen vil være umulig - de har jo gått for den nye ekteskapsloven. Når KrF så blankt avviser FrP vil det være lite sannsynlig at de kan få til et flertall her - selv om flere FrPere har sagt at de kan tenke seg omkamp om ekteskapsloven. Når det gjelder Høyre så var også Høyre delt i ekteskapsssaken, og hvis H og FrP skulle få rent flertall til høsten, tror jeg ikke ekteskapsloven vil bli noe tema. Skal man få til en avtale for å ta omkamp om ekteskapsloven ser jeg det slik at da må man forhandle i en regjeringsposisjon. Det har altså KrF sagt klart nei til.

Det er lett å vedta verdisaker og ha et program med saker man vil kjempe for, men for å få sakene igjennom må man også ha en realistisk plan for gjennomførelse. En annen sak jeg ikke forstår med KrF er hvordan de kan samarbeide med Venstre som er meget liberale på mange verdispørsmål, mens de sier nei til FrP. Jeg mener KrF ved dette valget har utspilt sin rolle for å få til en realistisk verdipolitikk. De har "lagt seg selv dø".

Kristent Samlingsparti er et ikke sosialistisk parti som klart ønsker et samarbeid med H og FrP og som vil være kunne utgjøre en god verdipolitikk på vektskåla i en ikke sosialistisk regjering til høsten.

 

Kommentar #2

Børge Løype

7 innlegg  133 kommentarer

Støttar Anne May Hognes fullt ut !

Publisert rundt 11 år siden

Ho skildrar REALITETANE  på ein svært så treffande måte !

Det å få Kristent Samlingsparti inn på Stortinget til hausten , handlar berre om å STÅ SAMAN framføre valurna , og gje partiet MANGE røyster.

Mange åtvarar mot KsP , fordi det vil svekka KrF.

Men kva gjer dèt , dersom KsP kjem inn i staden ?

Ein kunne faktisk fått ei borgarleg regjering !!

Skal me "ta ein dugnad" på dette ?

Kommentar #3

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Beklager Ksp...

Publisert rundt 11 år siden

Mitt innlegg kan ikke tas til inntekt for Ksp eller andre småpartier. Kan hende partiet har et bra program, som jeg eventuelt kunne støtte (kjenner ikke partiprogrammet), men essensen ii innlegget er å drøfte startegien for å oppnå et borgerlig flertall.

Etter min mening ville det være en styrke både for Krf og alle oss som ønsker regjeringsskifte om alle "gode krefter" kunne gå sammen om en slik regjering. Da er det avsporing å trekke inn alternativer som ikke er - og svært lite sannsynelig vil få - representater på Stortinget.

Men et sted må man begynne. Når Kystpartiet fikk inn en representant på Stortinget, så er det vel kanskje også mulig for Ksp...? Lykke til!

Kommentar #4

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Neste regjering

Publisert rundt 11 år siden

Skal man sikre en borgerlig valgseier til høsten så må man stemme ett av de etablerte borgerlige partiene.  En stemme til den sekteriske selskapsklubben KSP er i så fall fullstendig bortkastet.

Men hvordan man skal få etablert en borgerlig regjering all den tid noen ikke kan sitte ved samme bord - se det er et helt annet spørsmål.

Kommentar #5

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Svaret gir seg vel egentlig selv...?

Publisert rundt 11 år siden

Ja, hvem skal en da stemme på? Spørsmålet er om en har valgt seg ut parti på "lvstid" eller om en innimellom kan velge det som måtte være det "nest beste" - for å sikre borgerlig flertall.

Selv har Krf fått min stemme ved flest valg. I år føler jeg at det ikke er jeg som velger, men at Krf har gjort valget for meg. De har valgt bort meg - og den store hopen av velgere, også de som vanligvis foretrekker å stemme på Krf, som mest av alt ønsker få byttet ut den nåværende regjeringen.

En av de viktigste motivasjonene for å få til et regjeringsskifte er - av alle ting -de viktige verdispørsmål. Dette vil ikke Krf være på. Vel, da får vi andre finne på noe annet...

Kommentar #6

Anne-May Hogsnes

17 innlegg  50 kommentarer

Vegerne bestemmer!

Publisert rundt 11 år siden

KSP er et ikke sosialistisk parti. Ved å stemme på KSP vil man øke flertallet på borgelig side - altså H, FrP og KSP. Stemmer man på V eller KrF tar man bort en stemme fra borgelig side da disse klart har sagt og vedtatt på sitt landsmøte at de ikke vil gå i et regjeringssamarbeid med FrP.

Så til de som sier at det bortkastet å stemme på KSP vil jeg si: Ønsker du en borgerlig flertallsregjering med et verdifundament - så stemmer du ganske enkelt KSP.

Det er velgerene og kun disse som avgjør hvor stort KSP skal bli.

Takk til deg Løype. Det du skriver er akkurat det jeg ønsker å få fram.

 

Kommentar #7

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Nettopp, det er det som er poenget...

Publisert rundt 11 år siden

...at det er velgerne som bestemmer.

De som ønsker regjeringsskifte har i år lite å velge mellom. V og KrF har satt seg selv utenfor. Da blir riktignok valget enklere, men det er leit for KrF og de av oss som ellers ville støttet partiet. C'et la vie. 

Ksp er i denne sammenheng helt uten betydning - apropos bortkastede stemmer... 

Kommentar #8

Børge Løype

7 innlegg  133 kommentarer

Rolf Egil Pedersen - vedk. KsP

Publisert rundt 11 år siden

Ved fleire høve har du titulert Kristent Samlingsparti som ein "sekterisk selskapsklubb".

For omlag trettifem år sidan vart det skipa eit parti med namnet Anders Langes Parti.  Altså eit sterkt personbunde parti , som starta "på bar bakke" , men med friske tankar i programmet.  Kanskje var det grunnelement i programmet som fekk folk til å opna augo ?  Av interesse , altså !

Også den gongen var det mange som bles i nasen av ei merkeleg "urt" i partifloraen.  Resten er historie , som det heiter.

Kvifor ikkje då røysta på eit parti som er klare for både å støtta og gå inn i ei borgarleg regjering ?

Då vert ikkje Kristent Samlingsparti korkje selskapsklubb eller sekterisk !

Dei rollene er det vel KrF og Venstre som har skaffa seg i løpet av kvar sitt landsmøte...

Kommentar #9

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Rolf Egil Pedersen - vedk. KsP

Publisert rundt 11 år siden

 

14.05.09 kl. 15:45 skrev Børge Løype:

Ved fleire høve har du titulert Kristent Samlingsparti som ein "sekterisk selskapsklubb".

For omlag trettifem år sidan vart det skipa eit parti med namnet Anders Langes Parti.  Altså eit sterkt personbunde parti , som starta "på bar bakke" , men med friske tankar i programmet.  Kanskje var det grunnelement i programmet som fekk folk til å opna augo ?  Av interesse , altså !

Også den gongen var det mange som bles i nasen av ei merkeleg "urt" i partifloraen.  Resten er historie , som det heiter.

Kvifor ikkje då røysta på eit parti som er klare for både å støtta og gå inn i ei borgarleg regjering ?

Då vert ikkje Kristent Samlingsparti korkje selskapsklubb eller sekterisk !

Dei rollene er det vel KrF og Venstre som har skaffa seg i løpet av kvar sitt landsmøte...

 Når man leser denne sektens politikk (som vel må være stjålet fra det kristenfundamentalistiske ytre høyre i USA) så skal det ikke så stor IQ til for å forstå at KSP aldri kommer til å bli noe annet enn det jeg kaller "sekterisk selskapsklubb".

Vi har i dag et parti som ivaretar de kristne verdiene på en mer enn utmerket måte - KrF.  Man burde istedet slutte opp om dette partiet - som også i anstendighetens navn ikke lefler med noe så uforutsigbart og populistisk som FrP - hvis man ønsker en kursendring i norsk politikk.

En stemme til KSP svekker det borgerlige alternativet og bidrar dermed til å øke de rødgrønnes sjanse til høsten.  De som ikke ønsker det kan fortsette å leke en blanding av misjon og politikk i KSP.

Kommentar #10

Børge Løype

7 innlegg  133 kommentarer

A. Danielsen - vedk. KsP

Publisert rundt 11 år siden

Du gjev uttrykk for at essensen i debattinnlegget ditt er ein strategi for å etablera ei borgarleg regjering.  Dette er me samde om.  Vidare forstår eg deg slik at også du er skuffa over at særleg KrF har stengt seg sjølv så sterkt ute i høve til Framstegspartiet.

Då fell det for meg naturleg å "linka deg vidare" til eit anna innlegg , der eg eit stykke nede stiller spørsmålet om kven som skal STØTTA ei borgarleg regjering.  Som du sjølv er inne på , må me kanskje gjera noko heilt anna !

Link : http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread1400/

Som kjent :

FrP vil ikkje støtta ei regjering der dei sjølve ikkje er med ( sentrumsregjeringa )

KrF vil ikkje støtta ei regjering der "ytterpunkta" er med ( Sv eller FrP ).  Om eg har oppfatta KrF korrekt , vil dei heller støtta ei mindretalsregjering av Ap og Sp , enn å ha noko som helst med FrP å gjera.

Eit Kristent Samlingsparti i VOKSTER , vil då vera eit tydeleg SIGNAL til KrF !

Det står altså mellom KrF - Sp - Ap  ELLER : FrP - KsP - H.  ( Evt. vidareføring av dei "raudgrøne" som styrer i dag. )

I det fyrste tilfellet berre EIT parti som seier seg å vera på borgarleg side ...

Kommentar #11

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: A. Danielsen - vedk. KsP

Publisert rundt 11 år siden

 

14.05.09 kl. 16:21 skrev Børge Løype:

Du gjev uttrykk for at essensen i debattinnlegget ditt er ein strategi for å etablera ei borgarleg regjering.  Dette er me samde om.  Vidare forstår eg deg slik at også du er skuffa over at særleg KrF har stengt seg sjølv så sterkt ute i høve til Framstegspartiet.

 Da må du lese innlegget mitt én gang til.  Jeg er STOLT over at KrF IKKE lefler med FrP.  Å inngå noe forpliktende samarbeid med FrP må være det siste ett parti med kristne grunnverdier gjør!

Kommentar #12

Børge Løype

7 innlegg  133 kommentarer

RE: RE: A. Danielsen - vedk. KsP

Publisert rundt 11 år siden

Adressat :

 

Kommentaren eg posta kl. 16.21 var no til Arne Danielsen...

Der er vel HAN som "arbeider" med ein strategi for å oppnå borgarleg regjering.

Greit nok at der kan vera postar i FrP sitt program ein ikkje likar , men Danielsen har avgjort eit poeng når han leitar etter den "nestbeste" løysinga.  Sentrumsalternativet er diverre lite realistisk , med bakgrunn i den gjensidige haldninga mellom KrF og FrP , som eg har skrive om fleire gonger.

Konklusjonen synest altså å vera at du (Pedersen) , heller vil ha KrF - Sp - Ap enn FrP - KsP - H.

Både KrF og V har takka nei til ei brei borgarleg regjering (med FrP).  At FrP vil vera med i ei borgarleg regjering , ikkje berre støtta ei sentrumsregjering , handlar om at dei vil visa respekt for sine eigne veljarar.  Greit at ein kan vera usamde i SAK , men ein bør i alle tilfelle visa respekt for dei røystene som vert lagde i valurnene , same kva parti det gjeld.

Endå ein gong :

Med bakgrunn i FrP si rettmessige haldning , er sentrumsalternativet H - KrF - V (utan FrP) rett og slett DAUDT !

 

 

14.05.09 kl. 16:40 skrev Rolf Egil Pedersen:

 

14.05.09 kl. 16:21 skrev Børge Løype:

Du gjev uttrykk for at essensen i debattinnlegget ditt er ein strategi for å etablera ei borgarleg regjering.  Dette er me samde om.  Vidare forstår eg deg slik at også du er skuffa over at særleg KrF har stengt seg sjølv så sterkt ute i høve til Framstegspartiet.

 Da må du lese innlegget mitt én gang til.  Jeg er STOLT over at KrF IKKE lefler med FrP.  Å inngå noe forpliktende samarbeid med FrP må være det siste ett parti med kristne grunnverdier gjør!

 

Kommentar #13

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Til B. Løype

Publisert rundt 11 år siden

Du kan spekulere så mye du bare orker i mulige regjeringskonstellasjoner etter valget.

Én ting er i allefall sikkert:  KSP kommer aldri - jeg gjentar ALDRI - til å være noen part i noen regjeringsdrøfting, verken nå eller i overskuelig fremtid.

Kommentar #14

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Riktig det, Løype, men...

Publisert rundt 11 år siden

 

14.05.09 kl. 16:21 skrev Børge Løype:

Du gjev uttrykk for at essensen i debattinnlegget ditt er ein strategi for å etablera ei borgarleg regjering.  Dette er me samde om.  Vidare forstår eg deg slik at også du er skuffa over at særleg KrF har stengt seg sjølv så sterkt ute i høve til Framstegspartiet.

Det er riktig at det viktigste for mange velgere i år er å få en til en borgerlig regjering - nær sagt til enhver pris. Mange er skuffet over egne partiers avvisning av et borgerlig smarbeid. Personlig, som forholdsvis trofast KrF-velger, synes jeg ikke prisen ville være for høy for KrF - om partiet valgte å delta i en bredest mulig borgerlig regjering.

Fint at det nye partiet KsP er for et slik samarbeid, men diskusjonen og startegien foran årets valg kan ikke ikke innebefatte et parti som ikke er representaert på Stortinget og som ikke har noen historie i så måte. Det blir litt "søkt".

KsP bør vel heller snu på sin egen ambisjon; først komme inn på Tinget, så gjøre en god jobb, oppnå respekt og en viss mandatmessig tyngde - og så, etter noen Stortingsvalg, kan kanskje partiet i en gitt situasjon bli en del av en regjeringsdiskusjon.

Beklager KsP, det er ikke realistsisk og naturlig for oss andre å drøfte regjeringsdeltakelse med KsP som et alternativ i år. Det er en avsporing, men lykke til med partibyggingen. Det blir interessant å se hva dere får til - etter hvert.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
10 dager siden / 2970 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
7 dager siden / 1602 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1571 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1230 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1070 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
18 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere