Terje Johs. Johansen

26

En julehilsen fra muslimene

Publisert: 6. des 2012

Ja, nå har jeg hørt dette også. Muslimer som sitter i skolestyre i Oslo kommune kritiserer myndighetene for at det er for mye snakk om Jesus og kristendommen på skolene i julen. På radion i dag sa en representant for skoleverket på gebroken norsk at julen hadde for mye kristendom i seg og at han reagerte på at de hadde avsluttning i kirken. Han påpekte at dette berørte jøder, buddister og muslimer. Jeg for min del har aldri hørt jøder eller buddister har kritisert vår julefeiring. Dette er vår julefeiring hvor vi minnes Jesu fødsel. Hvis muslimene ønsker en forandring kan de reise dit de kom i fra og ta seg ferie der, mens vi som har dette som tradisjon gjennom alle tider kan få drive med dette uten muslimenes innblanding. Hvem nordmann har forstyrett deres feiring idd? Vi har aldri gått ut med at disse skal slutte med det, men det kunne vel være en tanke å nekte dem det vi også.

Jeg synes at vi skal forsette med juleavsluttning på skolene hvor de kan avslutte skoledagene i kirken.Vi må ikke bli så dupert av muslimene eller humanistene angående dette. La ikke slike mennesker få gjøre hva de vil, for disse gruppene vil som sagt fjerne hele kristendommen fra skolen.

Jeg ble litt skremt da jeg hørte dette menneske på gebrokken norsk si at de ønsket ikke noen juleavsluttning på skoler i en kristen ånd. Dette minnet meg stygt om at vi holder på å selge landet vårt til fremmede kulturer. Er dette landet på vei til en katasrofe? Muslimer og humanister og kommunister florerer i våre styresett og på skoler. Dette er et djevelsk grep som snart vil gjøre oss til en humanistisk stat som ligner mye på Nord Korea. Fjerner vi Jesu navnet på skoler og andre steder i dette landet, vil vi merke rask nedgang. Nå må vi våkne!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Kan da fint feire Jul uten å ha noe religiøst inn i bildet.

Kommentar #52

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er ikke

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

RH og TJ er to av dei. Deersom det fins ein neste liv, og desse to kan forsikre meg om at eg ikkje vaknar i det same tilværet som dei fins, så ser eg litt lysere på å leve i all eve.

Eg ser ikkje kva grunn dei har til å rekke ned på Islam. Dei bør i alle fall lese Josvas bok og Moselovene før dei set seg på sin høge hest å kritiserer andre sin religion.

Moselovene som er grunnlaget for kristendommen Vågnes.Du har satt deg fast i gammelt hat fra barndommen som du terper på i det uendelige.

Denne tråden handler om at norske politikere prøver å drepe kristen innflytelse i skolen og resten av samfunnet.Det finner vi oss ikke i.!!

Samtidig prater du som om islam er å foretrekke istedet....Du ser ikke ut til å ha peiling på hva islam ville ha ført til hvis det fikk makt.Det ville bli som svarte natta.

Våkn opp Vågnes.!!! 

Kommentar #53

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

hver jul

Publisert over 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Det finnes sannsynligvis

har jehovas vitner sterke angrep på jula.så det du skriver blir helt feil.eller var det ironi?

Kommentar #54

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Hoho-hihi

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Kristendommen, med eller uten sonemordet, har mykje blod på hendene.

Det er interessant at Vågnes med sin motstand mot den kristne kulturarv og sinne mot Jahve har et så spennende navn.

Elias = bibelsk navn. Betyr "Jahve er min Gud" Fantastisk moro!

Per = kortform av Peter, det vil si "klippen". Klippen som kirken skulle bygges på. Peter ble jo Romas første biskop, dvs. pave.

 

Deilig ironisk, ikke?

Eller aner vi et navneskifte?

Kommentar #55

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Jehovas Vitner

Publisert over 7 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

ar jehovas vitner sterke angrep på jula.så det du skriver blir helt feil.eller var det ironi?

Jeg vet godt at ikke Jehovas Vitner feirer jula, men i de medier jeg leser har jeg ikke sett at de er gitt spalteplass til sterke angrep på feiring av høytiden.   Heller ikke har jeg hørt politikere eller embedsmenn tilhørende standen som har gått ut og fordømt feiringen.  Men når du sier det, så stemmer det vel.  Men -  det jeg aldeles ikke har sett, er vanlige nordmenn, ateister, humanister og andre retthavere som har gått sterkt ut og forsvart Jehovas Vitners syn på saken.  Men, som sagt, slikt stiller  seg langt annerledes når  nye landsmenn og deres tro er involvert.  Av en eller annen grunn som ingen riktig vil svare klart på.

Kommentar #56

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

mest på nettet

Publisert over 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Jeg vet godt at ikke Jehovas Vitner feirer jula, men i de medier jeg leser har jeg ikke sett at de er gitt spalteplass til sterke angrep på feiring av høytiden.

vgd har hatt side opp og side ned hvert år.men i år det stille fra dem

Kommentar #57

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Tok du deg tid til å lese Moselova

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Moselovene som er grunnlaget for kristendommen Vågnes

før du svara? Og så kan du lese Mosebøkene i tillegg.

Om du er ein tenkjande person med ein skvett gangsyn, så vil du slutte med å kritisere Sharia og muslimar for deira tru. 

Kommentar #58

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.

Kan da fint feire Jul uten å ha noe religiøst inn i bildet.

Ja, å feire at det gjeng mot lysare tider her nord, det er noko som har vore markert gjennom alle tider. Og så fann kristne på å ta ein spandk ein: I dag er det ein frelsar fødd!

Juks og bedrag.

Kommentar #59

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tror du virkelig

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

før du svara? Og så kan du lese Mosebøkene i tillegg.

Om du er ein tenkjande person med ein skvett gangsyn, så vil du slutte med å kritisere Sharia og muslimar for deira tru.

At jeg ikke har lest hele Bibelen Vågnes..? At du er den eneste her på VD som har gjort det..?

Forskjellen på koranen-islam og Bibelen-kristendommen,er at kristendommen er etter Jesus...IKKE moselovene og den gamle pakt.
Dette må du skjønne før du uttaler deg om dette. 

Saken er at islam har sine leveregler etter koranen...de har fortsatt ikke gått gjennom til noen fornyelse eller ny pakt på noen som helst måte.

En ekte muslim har muhammed som forbilde..altså en kriger og erobrer.At han er deres eksempel til etterfølgelse er et mysterium hvis de påstår å ha et fredsbudskap.

En gang til Vågnes.....Jesus er forbildet.Så om noen har gjort noe fælt mot deg,er det ikke Jesu skyld.Mennesker er som regel ingenting å stole på,for vi har en lei tendens til å trå feil. 

Kommentar #60

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg har fått namn etter besta og besten

Publisert over 7 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.

Eller aner vi et navneskifte?

Som gutfante kunne eg godt få det endra. Elias, eller Eljas, var eit namn som var grunnlag for erting og så godt som ingen fekk det namnet. På realskulen hadde vi ein lærar som hadde ei norsk namnbok med forklaringar på kva Bjørn, Einar, Ørjar, osv, tyda. Då det kom til meg, kom det nesten hånleg: "Dine namn er jødiske, ikkje gode norske. Deira tyding står ikkje her!" Til den hendinga hadde g då trudd at landeplaga Per, med ein eller to e-ar var norsk.

I dag er namnet mitt, Elias Per Vågnes, det eg har gjort det til på godt og vondt. Namnskifte vert ikkje aktuelt. Du har vel fått med deg at eg ikkje legg brett på orientalske eventyr og tydingar.

Kommentar #61

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei, dei fleste av oss

Publisert over 7 år siden

set pris på å feire vinterblotet. Eit høgdepunkt for kjøpmannsstanden, fyrst og fremst.

Kommentar #62

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ein les ikkje mykje kristendomshistorie

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Forskjellen på koranen-islam og Bibelen-kristendommen,er at kristendommen er etter Jesus...IKKE moselovene og den gamle pakt.

eller innlegg her på VD, før ein ser at din påstand er tøv. Moselov har til og med vore, heilt eller delvis. vore ein del av norsk lov fram til denne dag. Og ein hjørnestein med omsyn til "kristne" si fordøming av menneske med eigenskapar dei ikkje liker, til dømes homoseksuelle og menneskje tilhøyrande andre religionar.

Og om du har lagt deg Bergpreika på minne, så veit du at Jesus ikkje sette så mykje som eit teikn av lova ute av spel. Jesus var jøde og ein svoren tilhengar av lova.

Men så kom kristne med si manipulering og tilpassing. Juks og bedrag, slik juleevangeliet er eit døme på.

Kommentar #63

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Jeg synes...

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

dag er namnet mitt, Elias Per Vågnes, det eg har gjort det til på godt og vondt. Namnskifte vert ikkje aktuelt. Du har vel fått med deg at eg ikkje legg brett på orientalske eventyr og tydingar.

...du har helt fine navn, jeg. De er bare en del av den kristne (kristen-jødiske) kulturarven.

Den læreren din må ha vært en tulling.

Kommentar #64

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Kan nokon forstå mi undring og beundring ovanfor ein kar som til dei grader har vore uheldig med så og seia alle personar knytt til religion på heimstaden gjenom barndomen, at han, av alle, set seg til med å lesa Bibelen frå perm til perm ?  Og der finn like lite positivt som ein viss annan lesar ?  ;-)

Sjølv hugsar eg berre litt av bergpreika frå skuledagane av.  Og undrar ennå på om det hadde vore ein fordel å vera fødd enfoldig for å sleppa gjennom nålauga.  Ellers har eg vel sagt at eg byrja på Koranen for å få meir flesk på beinet i diskusjonar.  Men så vart eg trøytt av all messing om den nåderike i annankvart vers, særleg då eg kom til den oppmuntrande  melding om at det skulle bytast skinn på meg, syndaren, så fort det gamle vart uppbrend.  Slik at den nådeike skulle kosa seg vidare med mine pineskrik.

Kommentar #65

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Men så kom kristne med si manipulering og tilpassing. Juks og bedrag, slik juleevangeliet er eit døme på.

Det er da ikke noe å bli så bestyrtet over, min gode Elias Per.

Her inne på vd tror jo så mange på så mye rart at Lilli, Gro Helene og Lena fra Åndenes Makt blir noen tafatte puslinger i sammenlikning.  Eller Marianne Behn med sine krystaller, om du vil.

Enhver er salig i sin tro, og her på vd vet vi at noen er mer salige enn andre.  Slik er det med den saken.

Kommentar #66

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.

De er bare en del av den kristne (kristen-jødiske) kulturarven.

Det er mange som slit med den!

Men det kunne ha vore verre. Tamasine, (tomsina), Jeremias, Jefta, osv. Tek du føre deg ein nordnorsk telefonkatalog så er det mest utruleg kva som dukkar opp.

Eg hadde ein gong ein messegut som heitte Jesus Elias. Han hadde fattige knapt lesedyktige foreldre. Etter kvart som folk får opplysning, så endrar namnbruken seg. Eit av unntaka er elias som synes å ha kome på moten.

Men eit er eit gode med namnet Elias. Det er lett å utale for dei fleste og difor gangbart på alle tungemål, i motsetning til Ørjar.

Kommentar #67

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er det

Publisert over 7 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Slik er det med den saken.

og slik må det vere.

Eg har forresten utsett kjøpet av SMARTTELEFON

Ha ein fin dag!

Kommentar #68

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Eg har forresten utsett kjøpet av SMARTTELEFON

Kjære, la nå ikke min velutviklede smartmobil-allergi stoppe deg!

Men tilbake til selve saken:  Alle med et minimum av historiekunnskap vet at julens opprinnelse er så fjernt fra kristendom som det går an bli.  Det var først med kristendommens innføring at man valgte å gi den gamle skikken med feiring av midtvintersdagen et mer "passende" preg og sa at vi minnes Jesu fødsel istedet for å feire midtvinter eller solsnu eller hva man vil kalle dagen.

Fra Wikipedia:

Selve navnet jul stammer fra norrønt jól [2] eller jólablót, fra den opprinnelige, hedenske offerfeiringen av midtvinterdagen i Norden, som var lagt til 12. januar. Håkon den gode påbød på 900-tallet at landet skulle feire jul den 25. desember, samtidig med den når kristne høytiden ble feiret over hele europa, og søkte å stoppe det hedenske offerritualet, som en del av en politisk prosess i å kristne Norge. Derfor fikk den kristne høytiden overta det gamle navnet «jul».

Kommentar #69

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Solens hjulkarusell! :)

Kommentar #70

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Muslimene roper høyest av alle folkeslag i Norge.

Publisert over 7 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes at vi skal forsette med juleavsluttning på skolene hvor de kan avslutte skoledagene i kirken.Vi må ikke bli så dupert av muslimene eller humanistene angående dette. La ikke slike mennesker få gjøre hva de vil, for disse gruppene vil som sagt fjerne hele kristendommen fra skolen.

Husker jeg syns dette var den beste tiden på skolen da jeg var liten. Synd det skal bli så mye motgang pga av våre nye landsmenn som de så fint kaller seg.

En annen ting jeg også har merket meg, er at de aller fleste klagene om våres kultur kommer fra muslimer, ikke andre kulturer som buddister og jøder som du sier, men fra muslimene selv. Og de klagene er MAAANGE. Begynner å se meg lei av deres innblandinger i vårt land. De kan dra tilbake der de kommer ifra for der er det jo så veldig mye bedre.

En dame jeg kjenner i fra Oslo, fortalte om en skole hvor de hadde bilde av en gris på veggen. Dette satte de muslimske foreldrene lite pris på og forlangte at den skulle fjernes. Hva gjorde ola nordmann da? Gjorde som de sa selvfølgelig!!!

Det er så mye de har kommet med, spesielt den siste tiden. De syns ikke det holder med lillefingreren, de vil ha hele handa med mer.

Kommentar #71

Reidar Mikael Mysen

11 innlegg  143 kommentarer

Religionens utfordring

Publisert over 7 år siden

Islam er en religion som har som agenda å systematisk fremheve sin religion og omvende andre. Jesus snakket også om å gjøre alle folkeslag til disipler i misjonsbefalingen.

Utfordringen her er måten dette gjøres på. Vi ser ekstreme grupperinger som klinger seg til sitater som rettferdiggjør deres evt. voldelige metodikk i å såkalt oppnå en omvendelse av andre troende, evt. å likvidere alle som tilhører en rivaliserende religion.

Dette er i mine øyne ondskap uavhengig av religion.

Jeg tror loven fra Gud er lik for alle uavhengig religion, men jeg har ikke makt eller innsikt til å vurdere andre religionsers virkning og bør være forsiktig med å fordømme en troende muslim.

En kan finne sitater i bibelen som også kan med en viss innfallsvinkel brukes til å fremheve voldelig adferd. Ikke alle kristne eller muslimer er voldelige, men det finnes unntak og disse får ofte stor medieoppmerksomhet og farger i stor grad andre troendes syn på deres religion.

Derimot ser jeg også gode frukter i min egen tro. Jeg opplever en levende Jesus og en stor nåde. Troen oppleves også noe flyktig til tider for livet varierer, men ofte forstår jeg tingenes hendelse når jeg ser tilbake.

Å fordømme andre religioner er umulig for jeg besitter ikke den hele og fulle sannhet, men jeg tror at man må se verdien av religionen ut i fra fruktene på grenene. Jeg for min del opplever som sagt gode frukter i troen på Jesus.

Kommentar #72

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Jeg fordømmer ingen...

Publisert over 7 år siden
Reidar Mikael Mysen. Gå til den siterte teksten.

Å fordømme andre religioner er umulig for jeg besitter ikke den hele og fulle sannhet, men jeg tror at man må se verdien av

.... selv om jeg, spesielt ikke godtar muslimenes religion. Men saken er den at det sitter muslimer i styre og stell i vårt land som ikke ønsker julefeiring på skolene. De har gått ut i media og sagt at de vil slåss for at kristendom ikke skal ha den innflytelse slik den har. De vil kjempe for at skoleavsluttningen i jula ikke skal foregå i kirken. Vel, da får muslimene være igjen på skolen og vaske og rydde. De skal ikke få noe makt til å fjerne vår julefeiring som vi har hatt i dette landet i mange mange årtider. Vi skal ikke føye oss etter dem. De har kommet hit, og da må de holde seg unna vår kultur slik vi gjør med deres. Vi blander oss ikke inn i deres tradisjoner. De har sine fastemåneder og sine feiringer. Hadde vi blandet oss inn i deres tradisjoner, hadde vi blitt stemplet som rasister. Jeg oppfordrer dem til å reise hjem der de kommer i fra og ta seg en ferie mens vi feirer jul.

Kommentar #73

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jeg feirer ikke jul så ofte

Publisert over 7 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg oppfordrer dem til å reise hjem der de kommer i fra og ta seg en ferie mens vi feirer jul.

skal jeg og reise hjem til arendal?.det blir kanskje noe akevitt og grønt på ribben i år.hedningejul!

Kommentar #74

Reidar Mikael Mysen

11 innlegg  143 kommentarer

Bør være frivillig

Publisert over 7 år siden

Jeg håper inderlig at vi fortsetter å feire jul i skolen, men hvis det er problematisk for en del muslimer så kan det jo være frivillig å delta eller ikke for de det gjelder. Men det kan også fort bli et sosialt press fra muslimsk side å stå over de norske kristne tradisjonene og dermed stikke kjepper i hjulene for de barna som skal sosialiseres og integreres.

Men jeg ønsker å bevare både julefeirng og julefreden.

Kommentar #75

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det skulle ikkje vere

Publisert over 7 år siden
Reidar Mikael Mysen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg ønsker å bevare både julefeirng og julefreden.

noko i vegen for at alle religionar som bur nord for vendekretsen ikkje kan feire at sola byrjar å stige på himmelen og at det går mot lysere tider.

Det er påstanden om at "DET ER I DAG EIN FRELSAR FØDD" som skapar vanskar. Mange med meg ser på dette som ei manipulerande lygn.

Kommentar #76

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Det er påstanden om at "DET ER I DAG EIN FRELSAR FØDD" som skapar vanskar. Mange med meg ser på dette som ei manipulerande lygn.

Helt sikkert.

Samtidig finnes det noen milliarder mennesker som mener noe annet enn deg.

Kommentar #77

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

?

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Samtidig finnes det noen milliarder mennesker som mener noe annet enn deg.

At det ikkje er er ei bevisst manipulerande lygn?

Jula 1972 tok eg i frå vertinna mi ein illusjon ved å fortelje henne at Jesus ikkje var fødd på den tida av året då sola snur. Ho reagerte sterkt på opplysninga som var heilt ny for henne. Eg angrar den dag i dag på at det var eg som skulle fortelje henne dette.

Elles er i dag juleblotet internasjonalt uten omsyn til religion. Det syrgjer forretningsstanden for.

Men like lite som ungar skal tvingast inn i synagogar, moskear, hindutempel eller buddisttempel for å delta i religiøse sermoniar, skal det øvast press på ungar i grunnskulen sin regi for å få dei til å underkaste seg religiøse sermoniar i kristlege gudshus.

Ein kan sjølvsagt med rette hevde at det heile er eit skodespel ingen treng å ta på alvor, men likevel gjev det meg vond smak i munnen.

Alle organisasjonar, religiøse,politiske, nasjonalistiske, osv, veit at vegen til suksess ligg i å sjanghaie born så tideleg som mogleg. Det er ei ærleg innstilling. Men skulen skal vere nøytral, ikkje fyrst og remst av omsyn til muslimar, men av omsyn til reflekterte foreldre av alle slag som ikkje ynskjer at borna deira skal verte offer for religiøse tvangstankar.

Det er denne foreldregruppa som aukar mest!

Kommentar #78

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Muslimer og onde grisebilder

Publisert over 7 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.

En dame jeg kjenner i fra Oslo, fortalte om en skole hvor de hadde bilde av en gris på veggen. Dette satte de muslimske foreldrene lite pris på og forlangte at den skulle fjernes. Hva gjorde ola nordmann da? Gjorde som de sa selvfølgelig!!!

Dette skjedde på barneavdelingen ved Sørlandet sykehus her i KrSand for noen år siden. Det var klistret opp bilder av diverse dyr på dørene på barnerommene. Men grisen stakkars, han ble tillagt slike onde egenskaper, at muslimer krevde ham fjernet fra dørene, og fikk ikke lenger lov til å henge der sammen med hesten og kua etc.

Og selvfølgelig etterkom sykehusledelsen kravet, og det til stor frustrasjon og hoderisting blandt de fleste her i KrSand. (dette kan googles og verifiseres).

Kommentar #79

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

At det ikkje er er ei bevisst manipulerande lygn?

Nei, det er ikke det.

Manipulerende løgn er det du som bedriver.

Kommentar #80

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Javel?

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Manipulerende løgn er det du som bedriver.

Døme på det?

Kommentar #81

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Du skrev at mange ser på at påstanden at ”det er i dag ein frelsar født som en manipulerande løgn”. Er du en av dem?

 

Kommentar #82

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, sjølvsagt

Publisert over 7 år siden

I kampen for å utbreie kristendommen kom pavekyrkja til at det ville vere vanskelig å utbreie kristendommen til germanske stammer dersom ein fjerna det heidenske midtvintersblotet med tilhøyrande grisefest. Ein kom då på den genistreken at ein skulle flytte Jesus sin fødselsdag til 25. desember. Vintersolverv var også den store romerske festen for solguden. Guden Mitra sin fødselsdag var også 25. desember. Ettersom Jesus sin fødselsdag var 25. desember vart Maria Budskapsdag lagd til 25. mars. Kva kom fyrst, høna eller egget.

"Origenes, som levde på 200-tallet e.v.t., skriver: «Det sies ikke om noen av alle de hellige som er omtalt i Skriftene, at de holdt en fest eller et stort gjestebud på sin fødselsdag. Det er bare syndere (i likhet med farao og Herodes) som arrangerer en stor gledesfest til minne om den dagen de kom til verden.» – The Catholic Encyclopedia, 1913, bd. X, s. 709".(http://wol.jw.org/en/wol/d/r3/lp-n/1200000749) Der er mange reknestykke som skal gje svaret på kva dato Jesus var fødd på, og ikkje eit einaste eitt gjev svaret 25. desember.

Heller ikkje årstalet maktar ein å fastslå: Det står fast at Jesus ble født i løpet av keiser Augusti regjeringstid (keiser 37 f.Kr.-14 e.Kr. – alene fra 31 f.Kr.; født 63 f.Kr., sml. Luk 2,1). Etter Matt 2,1 (Sml Luk 1,5) ble Jesus født mens Herodes den store ennå regjerte (37-4 f.Kr.). Herodes døde 750 år etter Romas grunnleggelse (dvs. 4 f.Kr.). Dermed kan vi si at Jesus ble født før år 4 f.Kr., mot Dionysius Exiguus’ datering. Men ut ifra Luk;2,2 vet vi også at dette var i perioden Kvirinius var stattholder i Syria (6 e.kr. - 12 e.kr.)

Konklusjonen kan vel ikkje verte noko anna enn at den kristne julefeiringa er tufta på fusk og fanteri, tidvis så urederleg at det fortener å vert stempla som lygn av dei som visste sanninga.

Kommentar #83

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.

Dette skjedde på barneavdelingen ved Sørlandet sykehus her i KrSand for noen år siden. Det var klistret opp bilder av diverse dyr på dørene på barnerommene. Men grisen stakkars, han ble tillagt slike onde egenskaper, at muslimer krevde ham fjernet fra dørene, og fikk ikke lenger lov til å henge der sammen med hesten og kua etc.

Og selvfølgelig etterkom sykehusledelsen kravet, og det til stor frustrasjon og hoderisting blandt de fleste her i KrSand. (dette kan googles og verifiseres).

Bare det at de KREVER viser hvor frekke enkelte av dem er. Det dummeste er jo at sykehusledelsen gjorde som dem sa. De prøver seg fram de her folka og kommer stadig med nye krav som de forventer at Norge skal innfinne seg i.

Ja, stemmer at det var på et sykehus, barneavd. Husker det bedre nå som du frisket det opp:)

Kommentar #84

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Jesu fødsel

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Konklusjonen kan vel ikkje verte noko anna enn at den kristne julefeiringa er tufta på fusk og fanteri, tidvis så urederleg at det fortener å vert stempla som lygn av dei som visste sanninga.

Ærlig talt, Elias, nå tuller du!

Det er ingen som kan si nøyaktig når Jesus ble født. Han er helt sikkert ikke født i des. i det hele tatt, for dette står ikke i bibelen, og det er heller ikke sagt i den samme bok at vi skal feire jul 24.des. Men de fleste i verden har lagt denne feiringen om Jesus til 24 eller 25 des. Da har sola snudd og lysere tider i vente. Jesus er verdens lys, derfor synes jeg og de som har engang bestemt det har lagt denne datoen til en flott mnd. Jorden lå i et mørke før Jesus kom. Da Jesus kom og døde tente det et håp til oss mennesker at vi alle kunne bli frelst. Om hedningene feiret lysfest den datoen spiller vel ingen rolle. Vi har nå satt jula inn der og det synes jeg er flott etter som Jesus er lyset og livet.

Derfor blir dine konklusjoner bare tull.

Kommentar #85

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Den har vore feira til alle tider

Publisert over 7 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Da har sola snudd og lysere tider i vente.

som ei "heidensk" høgtid heilt fram til Konstantin den Store gjorde kristendommen til statsreligion og byrja å styrke kristendommen si stilling ved å dytte kristendommen inn i heidenske feiringar.

Og dei verdslege feiringane tek over på ny. Julnissen og reinsdyret Rudolf er minst like kjend som Jesus det TV vinn fram. Jula er kapitalismens arena, kanhende fordi Jesus aldri har hatt noko med den høgtida å gjere. Det er fusk og fanteri.

Spør mormonarane eller Jehovas vitner. Dei veit kva dei snakkar om på dette området. Men vitersolhverv feirer vel amnge av dei for det. 

Og kven veit. Om 500 år kan majoriteten av mennskje i verda feire jul til ære for Muhammed og profeten Ali med like stor rett som kristne kapra den heidenske feiringa.

Men det sikraste er nok at solvende har vore markert gjennom alle tider, og slik vil det vere også i framtida utan omsyn til kva religion som rår grunnen.

Kommentar #86

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Men det sikraste er nok at solvende har vore markert gjennom alle tider, og slik vil det vere også i framtida utan omsyn til kva religion som rår grunnen

Du tar feil Elias.  Les Bjørn Are Davidsens klargjørende innlegg om akkurat det du skriver om

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread342384/#post_342384

Kommentar #87

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Kommentatoren driv forkynning, ikkje dokumentering av historia. Forkynnarar lever i si eiga fantasiverd.

Kommentar #88

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

@ Elias

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Og dei verdslege feiringane tek over på ny. Julnissen og reinsdyret Rudolf er minst like kjend som Jesus det TV vinn fram. Jula er kapitalismens arena, kanhende fordi Jesus aldri har hatt noko med den høgtida å gjere. Det er fusk og fanteri.

Jeg er enig med deg i det at jula er kjøpmennenes tid. Verken julenisser eller reinsdyr eller den sak skyld juletreet har noen  ting med julefeiringen å gjøre. Alt drukner i kapitalismens sus og dus, men selve dagen med frelseren i sentrum er bare flott. Jesus har aldri sagt at dette skal være en feiring, men allikevel synes jeg det er flott at vi minnes Jesu fødsel den dagen. Vismennene kom med gaver, men det er kun en som er gaven til oss, Jesus. Det at kjøpmenn har tatt dette til sin sak og driver storprofitt av det, blir selvsagt feil. Reklamer som påvirker oss alle, små og store, er selvsagt helt feil, men dette er vanskelig å få stoppet, ja kanskje umulig. Men selv om vi kjøper gaver og god mat i jula, behøver vi ikke å glemme ham som egentlig er midtpunktet men som har blitt gravd ned og gjemt og har kommet i skyggen av iphoner og flatskjermer. La oss takke Gud for ham som kom til oss i fra himmelen og ikke gjøre som andre som vil sette kjepper hjula for vår julefeiring. Tenk deg hvis muslimene får makt her til lands som mange sovende nordmenn holder på å la dem få gjøre ved å komme til i skolestyre og ikke minst i bystyre og på stortinget, ja da vil jula gå i fløyten ganske fort. Røster fra den kanten gjør at jeg grøsser. Det de ønsker er å føre verden inn i et evig mørke uten Gud eller Jesus.

Kommentar #89

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

One percenters

Publisert over 7 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Røster fra den kanten gjør at jeg grøsser

Jeg også. men de utgjør bare 1% av folket, det leste jeg i Klassekampen sist onsdag, sagt av selveste Lars Gule.  Hvorfor Aftenposten , andre aviser og media ellers spanderer helsider og halvtimer på denne sekten  og det annenhver dag, det må gudene vite. Det har antakelig ikke noe med religion å gjøre, snarere med hudfarge. For å understerke at vi ikke på noen måte er rasister her på berget.

Derfor tror jeg  ikke vi har så mye å frykte. men det er klart at det irriterer når tre små julegriser må fjernes  fra det offentlige rom grunnet en minimalistisk og sær sekt.  Men som vi selvfølgelig hører mye om nede fra de varmere habitater.

Vi feirer vår jul og skal gjøre det også i fremtiden. Hva den enkelte legger i den skal jeg ikke legge meg i.  Og tilråder andre heller ikke å gjøre det.

Kommentar #90

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ikke riktig

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

I kampen for å utbreie kristendommen kom pavekyrkja til at det ville vere vanskelig å utbreie kristendommen til germanske stammer dersom ein fjerna det heidenske midtvintersblotet med tilhøyrande grisefest. Ein kom då på den genistreken at ein skulle flytte Jesus sin fødselsdag til 25. desember. Vintersolverv var også den store romerske festen for solguden. Guden Mitra sin fødselsdag var også 25. desember. Ettersom Jesus sin fødselsdag var 25. desember vart Maria Budskapsdag lagd til 25. mars.

25. desember blir første gang omtalt indirekte hos Sextus Julius Africanus i år 221. Den første direkte henvisningen finner vi i Depositorio Martyrum filocaliana, en liturgikalender fra året 354 (MGH, IX, I, 13-196), der det står: VIII kal. Ian. Natus Christus in Betleem Iudeae – 25. desember ble Kristus født i Betlehem i Judea. Fra og med det tredje århundre blir denne kalenderdagen vanlig i den vestlige kirken.

Allerede jødene knyttet både skapelse og frelse til måneden Nisan. De kristne på sin side feiret Jesu menneskevorden (hans unnfangelse i Marias skjød) og hans forløsende lidelse på Golgata på samme dag. Et anonymt skrift om solverv og liknende iakttakelser sier konkret at Jesus ble unnfanget ”den åttende dag i aprils kalender”, altså 25. mars, og at den dagen skulle være den samme som dagen for hans lidelse: ”Han ble unnfanget og han døde på samme dag”. (jf B. Botte, Les Origines de Noel et de l’Epiphanie, Louvain 1932 I. 230-33). Dette gjenspeilet seg senere også i de kunstneriske fremstillingene av Marias bebudelse: Jesusbarnet som stiger ned fra himmelen bærer der et kors.

Jul feiret man derfor 25. desember, siden denne dagen er nøyaktig ni måneder etter 25. mars: lengden på Marias svangerskap.

Kommentar #91

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg ser ikkje det som noko stort trugsmål

Publisert over 7 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Tenk deg hvis muslimene får makt her til lands

eg har møtt mange sympatiske og greie mennesker som er muslimar. Det eg minst av alt ynskjer, er at religiøse fundamentalistar skal få makta, same kva religion dei kjem i frå.

Norge har vore styrt av Sharialover før då Christian den 6,s lov vart innført. På alle vis eit redselsregime. Enten det er muslimar eller kristne som i framtida vil utgjere fleirtalet her i Norge, så vert nok aldri Sharialova eller Moselova innførd ein gong til.

Enten Terje Johansen og hans likesinna eller det er fundamentalistiske muslimer som tek over makta, så er begge alternativa like ille etter mitt syn.

I Norge har vi i dag eit sekulært samfunn, og slik vil det nok vere for all framtid. Takk og pris!

Kommentar #92

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eller før?

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

ul feiret man derfor 25. desember, siden denne dagen er nøyaktig ni måneder etter 25. mars: lengden på Marias svangerskap.

At Jesus vart fødd den 25 desember er det ikkje mange som trur på i dag, og dei passar ikkje med dei opplysningane ein finn i Bibelen heller.

Maria budbringelsesdag vart vel sett til 9 mder før 25 desember, ikkje omvendt. Verken hjå nokon av dei som skreiv dei mange evangelia eller diverse brevskriving er det lagt noko brett på jula som ein kristen merkedag.

Derimot var har julefeiringa vore knytta til ein heil del andre gudeskikkelsar, til dømes solguden Sol invictus, "den ubesejrede sol". som romarane dyrka.

Kommentar #93

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Derimot var har julefeiringa vore knytta til ein heil del andre gudeskikkelsar, til dømes

Meg bekjent finnes det ingen historiske kilder som beviser at romerne hadde en slik feiring av solen før kristendommen anså at Jesus ble født den dagen. Den feiringen romerne hadde den måneden var saturnalia, som feiret saturn og har ingenting med Jesu fødsel å gjøre.

Kommentar #94

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ikkje det?

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Meg bekjent finnes det ingen historiske kilder som beviser at romerne hadde en slik feiring av solen før kristendommen anså at Jesus ble født den dagen

Nei vel, men din manglande viten er då ikkje mykje å legge brett på?

Kommentar #95

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Gjør leksa di bedre

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Nei vel, men din manglande viten er då ikkje mykje å legge brett på?

Så lenge du ikke klarer å komme med historiske kilder for dine påstander, så avfeier jeg det du skriver som tøv.

Kommentar #96

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

så avfeier jeg det du skriver som tøv.

velbekomme! Sov videre!

Kommentar #97

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jada

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Derimot var har julefeiringa vore knytta til ein heil del andre gudeskikkelsar, til dømes

Helt rett det Vågnes.

Kommentar #98

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Her er en ny lekse? ;-)

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Meg bekjent finnes det ingen historiske kilder som beviser at romerne hadde en slik feiring av solen før kristendommen anså at Jesus ble født den dagen

Kommentar #99

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Så lenge du ikke klarer å komme med historiske kilder for dine påstander, så avfeier jeg det du skriver som tøv.

Humanetisk forbundPublisert: 15.11.2011

Julen er kanskje den viktigste årsfesten i verden, og den har alltid vært noe mer enn en religiøs høytid. Dagens julefeiring har tatt opp i seg gamle hedenske romerske festtradisjoner, førkristne nordiske tradisjoner og kristne tradisjoner. Ispedd solide doser kommersialisme.

Saturnaliaen og vintersolverv
Vi kan se tilbake på over 2500 år med ubrutt julefeiring. I 497 f.v.t innstiftet konsulene Sempronius Atratinus og Minucius Augurinus offisielt den romerske julefesten Saturnaliaen, til minne om Saturns tid og fruktbarhetsguden som var Jupiters far i tidenes morgen. Med festen gjenopprettet man fortidens gullalder, og i en snau uke skulle man leve i utopia.

I Saturnaliaen finner vi elementene vi i dag setter slik pris på ved julefeiringen: tente lys, festemåltid, gaver, nøtter, dadler og fiken, pepperkakemenn og stamfaren til mandelen i grøten. Fra norrøn julefeiring har vi festens navn (jol), og nek og øl, og landbruksproduktene til festen.

Fra den senromerske Mithras-dyrkelsen og soltilbedernes Ubeseirede Sols fødselsdag har vi selve tidspunktet - det daværende solvervstidspunktet - som senere kalenderreformer har flyttet et par dager på etterskudd av astronomisk solverv. I 2011 faller vintersolverv på den 22. desember kl 05.30 norsk tid.:

Kommentar #100

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Som søndagen er omstridt

Publisert over 7 år siden

som hviledag, er også  Jesu fødselsdag  det.  Til og med året han er født er vi vel ikke helt sikre på ?  Å krangle på dette er å  gi billig ammunisjon til folk hvis store glede og agenda er å knekke denne del av tradisjonell norsk kultur.   Jeg tror forøvrig ikke at hovedpersonen synes saken er avgjørende  heller.  24 desember er en ypperlig kveld for høytiden.

Forøvrig, astronomer og forskere har funnet ut at Jesus var født 17. april leste jeg med stor glede for et par år siden. Det er nemlig også min fødselsdag.  Den stjerna som lyste vegen fram for kongene, den sto nemlig i den rette posisjon den natta. Og bare den. I allefall i år 0.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
29 dager siden / 2922 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
17 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 859 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
10 dager siden / 623 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 526 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
8 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere