Terje Johs. Johansen

26

En julehilsen fra muslimene

Publisert: 6. des 2012

Ja, nå har jeg hørt dette også. Muslimer som sitter i skolestyre i Oslo kommune kritiserer myndighetene for at det er for mye snakk om Jesus og kristendommen på skolene i julen. På radion i dag sa en representant for skoleverket på gebroken norsk at julen hadde for mye kristendom i seg og at han reagerte på at de hadde avsluttning i kirken. Han påpekte at dette berørte jøder, buddister og muslimer. Jeg for min del har aldri hørt jøder eller buddister har kritisert vår julefeiring. Dette er vår julefeiring hvor vi minnes Jesu fødsel. Hvis muslimene ønsker en forandring kan de reise dit de kom i fra og ta seg ferie der, mens vi som har dette som tradisjon gjennom alle tider kan få drive med dette uten muslimenes innblanding. Hvem nordmann har forstyrett deres feiring idd? Vi har aldri gått ut med at disse skal slutte med det, men det kunne vel være en tanke å nekte dem det vi også.

Jeg synes at vi skal forsette med juleavsluttning på skolene hvor de kan avslutte skoledagene i kirken.Vi må ikke bli så dupert av muslimene eller humanistene angående dette. La ikke slike mennesker få gjøre hva de vil, for disse gruppene vil som sagt fjerne hele kristendommen fra skolen.

Jeg ble litt skremt da jeg hørte dette menneske på gebrokken norsk si at de ønsket ikke noen juleavsluttning på skoler i en kristen ånd. Dette minnet meg stygt om at vi holder på å selge landet vårt til fremmede kulturer. Er dette landet på vei til en katasrofe? Muslimer og humanister og kommunister florerer i våre styresett og på skoler. Dette er et djevelsk grep som snart vil gjøre oss til en humanistisk stat som ligner mye på Nord Korea. Fjerner vi Jesu navnet på skoler og andre steder i dette landet, vil vi merke rask nedgang. Nå må vi våkne!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Hvem er avsender for din julehilsen ?? De kristne ??

Publisert over 7 år siden

Det ble umiddelbart klart at du behersker generaliseringens kunst........

Klart muslimer kan klage på at det blir for mye kristendom og Jesus i jula - det er det mange som kan klage på.

Men det er ikke dermed sagt at det blir gjort noe med det.

De som trenger ytterligere dose av kristendom og Jesus også i skoleavslutningen kan vel få det hjemme eller andre steder.

Jeg er sikker på at du ville ha klagd om det ble for mye islam .....

Kommentar #2

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Dette er et viktig problem.

Publisert over 7 år siden

Det er et problem som skapes av konflikt mellom to troer (finnes flertallsform). 

Det er et problem som må løses. Jeg er ikke tilhenger av forbud som løsning, men hvilke alternativ finnes?

Kommentar #3

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Ja, det må du TJ!!!!!!

Det er på tide,

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Bare for å få det klinkende klart

Publisert over 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.

Jeg er sikker på at du ville ha klagd om det ble for mye islam .....

For dere.
Vi lever i et land som har kristendommen som kulturgrunnlag.Dette prøver micropariet rødt å ødelegge så godt de kan.
Og vi ser at kristendomshatere som Vågnes og andre her applauderer i kjent stil.

Muslimer har kommet hit av fri vilje,og de har å innfinne seg med våre skikker og kultur.

BASTA.!!! 

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Respektløs oppførsel

Publisert over 7 år siden

Jeg hadde ikke turt å være så respektløs mot et land som jeg var kommet til. Da hadde jeg gått stille i dørene. Det finnes ingen grunner til å endre på en millimeter av det norske samfunn for at det skal tilpasses verken muslimer eller andre innvandrere. Det være seg jula, påske, Jesus, 17 mai, mattradisjoner, klesdrakt osv. Har man problemer med det så nøler jeg ikke med å ønske vedkommende person god tur tilbake dit han eller hun kom fra.

Kommentar #6

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Denne kritikken fra muslimene har vi lagt opp til selv ved ikke å stå opp for vårt lands kristne arv. Brummingen til en del av deltakerne er som forventet, de skjønner antakelig ikke dybden av dette  - men vi som synes at våre verdier er verd å stå for, bør bli mer rakrygget.

Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

alle tider?

Publisert over 7 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Hvis muslimene ønsker en forandring kan de reise dit de kom i fra og ta seg ferie der, mens vi som har dette som tradisjon gjennom alle tider kan få drive med dette uten muslimenes innblanding

2000 år lille venn.det er ikke alle tider

Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Og vi ser at kristendomshatere som Vågnes og andre her applauderer i kjent stil.

Hatar eg kristendommen? Eg vil seie som Gandi: Eg har ikkje noko problem med den historiske Jesus, men der er nokre som kallar seg kristne som eg har store problem med. RH og TJ er to av dei. Deersom det fins ein neste liv, og desse to kan forsikre meg om at eg ikkje vaknar i det same tilværet som dei fins, så ser eg litt lysere på å leve i all eve.

Eg ser ikkje kva grunn dei har til å rekke ned på Islam. Dei bør i alle fall lese Josvas bok og Moselovene før dei set seg på sin høge hest å kritiserer andre sin religion.

Kommentar #9

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

digresjon

Publisert over 7 år siden

Bare en liten interessant digresjon: jeg har flere muslimske venner (er selv kristen) som reagerer på hvordan vi i dette landet ikke evner å ta vare på vår kristne kulturarv, og de rister lettere overgitt på hodet over vår likegyldighe i forholdt til å la en tusenårig arv gå fløyten.

Jeg synes dette er tankevekkende.

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Litt utveksling?

Publisert over 7 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis muslimene ønsker en forandring kan de reise dit de kom i fra og ta seg ferie der, mens vi som har dette som tradisjon gjennom alle tider kan få drive med dette uten muslimenes innblanding. Hvem nordmann har forstyrett deres feiring idd? Vi har aldri gått ut med

Jeg personlig kunne tenke meg å rette en anklage til muslimer at det begynner å bli for mange Moskéer i vestlige land og for lite Kirker i muslimske land, slik at en kunne ivareta vår tradisjon i hjemlandet deres, liksom de får beholde sin i vår del av verden... egentlig burde de passe munnen sin?

Kommentar #11

Karl Otto Jason Fredriksen

2 innlegg  74 kommentarer

Julen & Jesus

Publisert over 7 år siden

Julen er ingen kristen høytid og det kan man sjekke ut. Jesus bør fjernes i sammenheng med julefeiringen, men ikke fjernes i desember måned.
Det at Jesus fjernes i forbindelse med julefeiringen ser jeg ikke som noe negativt, men som en velsignelse. Vi finner ikke noen vei i Bibelen at Jesus ble født i julen eller at Bibelen nevner julen.

Hvis folk vil ha Jesus mer inn i landet så må folk gjøre Guds vilje.

P.S: Her snakker Bibelen om Juletrær: Jeremia 10:2-5.

Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kva er den kristne kulturarv?

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.

hvordan vi i dette landet ikke evner å ta vare på vår kristne kulturarv,

Feie verkelegheita under rya?

I går var der ein fyldig kronikk i SMP der ein gjekk til rettes med avkristninga i det norske samfunnet, fyrst og fremst at kristen indoktrinering i skulen var eit avslutta kapittel. I deg takka ein av klassekammeratane mine vedkomande for ein flott artikkel. Korleis var så den skulen eg gjekk på?

Vi var 7 alderstrinn. Dei tre nederste årsklassene var barnetrinn. Dei heldt til i nest øvste etasje og hadde kvinner som lærarar. I midtre etasje gjekk dei fire eldste årskulla. Dei hadde mannlege lærarar. Det beste ved tida i grunnskulen (7 år) var at vi gjekk på skule berre tre dagar i veka.

Dagen starta med andakt, salmesong og bønn. Deretter var det kristendomsindoktrinering. Vi vart høyrde i salmeværs, katekisme, forklaring og bibelsoge. Bibelsoga var eit lite og manipulert utdrag av Bibelen. Brotsverk som Syndefloa, drukning a Faraos hær, massakren på Jeriko, osv, osv, vart gjengitt som handlingar utført av ein kjærleg gud.

I øvste etasjen budde ein pedofil skulestyrar. I meir enn ein mannsalder sat han midt i "matfatet" og forsynte seg grovt av gutunger som av ein eller anna grunn var sårbare og lette å kontrollere. Eit av offera som gjorde opprør mot denne blekkspruten fekk ropt etter seg då han rømde nedover trappene: "Du må passe deg du, du som ikkje har nokon far!" Guten hadde ein far som hadde heimen sin omlag 10 km frå der guten vaks opp, men han tok aldri ansvar. Men det var ikkje faren som vart sett ned på, men mora og syskjena.

Korleis kunne desse brotsverka halde fram år ut og år inn framfor augene på alle lærarane og heile bygda? 

Kva med lærarane? Når det galt menneskleg seksuell legning så var dei aller fleste dumme som eit stykke brød. Dei som hadde peiling på kva som skjedde, snudde det blinde eller halvblinde auge til. Læraren min var eit rederleg menneske, formann i indremisjonen, enkel og firkanta i si gudstru men dum som ei strømpe med omsyn til livets realitetar. 

Visst var der folk på bygda som visste. Ein gut fortalde foreldra kva han hadde vore ute for med det resultat at faren oppsøke skulestyraren og truga med å slå han helselaus om han så mykje som nærma seg sonen ein gong til. Men meir gjorde han ikkje. Ungane var då like heile?

Til slutt vart forholda for åpenbare. I møte med skulestyre/kommunale ansvarlege fekk skulestryraen stor forståelse. Berre ein indre kjerne fekk kjennskap til saka. I staden for å anmelde saka, fekk skulestyraner trekke seg attende "i sømlege former" og med rimeleg tidshorisont. Men etter denne skulestyraren har ingen budd på skulen.

Kva så med offera? Mange av dei med store mentale sår livet ut? Dei fekk seiel sin eigen sjø. Ikkje ein finger vart lyfta for å avdekkje omfanget og tilstanden til offera. Dei fleste som stelte med skulesaker i kommunen var aktverdige og gode kristne, offera derimot kunne tilhøyre gruppa "byttingar". Og dei var like heile! Eg veit ikkje kva straff forbrytaren hadde fått om saka vart anmeldt, 10 -15 års fengsel + økonomisk oppreisning til offera i millionklasse er vel ikkje urealistisk?

I dag er det annleis. Det er slutt med inndoktrinering av kristendom i skulen og heller få av lærarane er fast å finne i møte på Bedehuset. Likevel vil eg hevde at skulen si ånd i dag er mykje meir i tråd med "kristne verdiar", minus gudsfrykt og religiøs einsretting, enn han nokon gong har vore.

Eg kjenner ikkje eit einaste reflektert menneskje som vil skru grunnskulen attende 50 år. Kristenfundamentalistar ser eg ikkje på som tenkjande refleterte menneske, berre så det er sagt!

Kommentar #13

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Reflektert

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Eg kjenner ikkje eit einaste reflektert menneskje som vil skru grunnskulen attende 50 år. Kristenfundamentalistar ser eg ikkje på som tenkjande refleterte menneske, berre så det er sagt!

Skal jeg være helt ærlig, så virker du ikke helt reflektert selv. Selv ikke jeg ønsker oss 50 år tilbake i tid. men det er da heller ikke det det nødvendigvis er snakk om, er det Vågnes?

Og leste du egentlig det jeg skrev? Er det ikke et tankekors når til og med muslimer evner å se at vi gir fra oss viktige verdier vi har båret med oss i generasjoner? Jeg respekterer mine muslimske venners tro, og de respekterer min. Vi diskuterer ofte troen over en kopp kaffe.

Da jeg gikk på barneskolen på 80-tallet, åpnet vi dagen med en salme og læreren ba en liten bønn. Det er interessant å se på dette i retrospektiv, for det har jeg gjort, med mine klassevenner fra barneskolen, som deg dag i dag ikke er troende selv. De jeg har snakket med husker faktisk salmesangen og bønnen som noe godt, positivt og tryggt. Så jo, Vågnes, det finnes oppegående mennesker som satte pris på det morgenritualet vi hadde på barneskolen, selv om de ikke er troende. Så ikke alle tenker som deg, Vågnes, ikke alle har et negativt forhold til kristendom på skolen.

En annen ting er jo også at de av mine venner som ikke er kristne, ofte er de som argumenter sterkest for å ta vare på vår kristenarv, og således også sterkest mot avkristningen. Hvorfor det Vågnes? Jo, det har med verdier å gjøre: de har sett at nestekjærligheten som ble forkynt, er viktig for samfunnet vårt.

Kommentar #14

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.
En annen ting er jo også at de av mine venner som ikke er kristne, ofte er de som argumenter sterkest for å ta vare på vår kristenarv, og således også sterkest mot avkristningen

Denne påstanden er rett og ikkje slett ikkje truverdig. Skal eg tru deg på ditt ord? 

Eg ser vel for meg at fundamentalistiske truand med jødedomen som felles plattform har så mykje til felles at dei bør gå saman i eit felles religiøst parti med det som mål å skaffe større armslag for religiøs indoktrinering og hjernevask med statsstøtte. Det er vel det som er saka si kjerne.

Eg serikkje den store skilnaden på to slike personar som Terje Johansen og Mulla Krekar. Dei er to alen av samme slaget.

Kommentar #15

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Det er forskjeller

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Eg ser ikkje kva grunn dei har til å rekke ned på Islam. Dei bør i alle fall lese Josvas bok og Moselovene før dei set seg på sin høge hest å kritiserer andre sin religion.

Du kan være glad for at de er de kristne her i Norge du til stadighet kritiserer og gjør narr av. Hadde du gjort det samme med islam i et muslimsk land hadde du sannsynligvis ikke levd lenger...

Det er altså store forskjeller mellom de to religionene - selv om du er så forblindet at du ikke ser det.

Kommentar #16

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Folk og forsvar

Publisert over 7 år siden

At folk som er permanent skadet på sjel og sinn av kristne overgrep i skoleverket reagerer på åpningsinlegget, det kan jeg forstå.   Heldigvis er de få,  jeg har heldigvis aldri vært borti noen i mitt 75-årige liv.

Ettr å ha lest Klassekampen og  Lars Gule i dag, er jeg informert om at det kun finnes 1 % - en prosent muslimer i Norge.  Vel, professoren strekker seg til  2% - to prosent med et påslag i velviljens ånd.

Det finnes sannsynligvis  1 til 2 % Jehovas Vitner, Pinsevenner også. Om disse skulle ha hatt innsigelser til tradisjonell julefeiring, da hadde vi vel ledd godt alle i hopa, og lurt på hva slags frekkheter enkelte minoriteter  får seg til å markedsføre ovenfor en etablert og vel omtykt kultur. Hvis vi i det hele tatt hadde brydd oss en døyt.  Noe jeg tviler sterkt på.

Men så fort det dreier seg om muslimer - da går en del av  folket i forsvarsposisjon for minoriteten.   Er det en form for mindreverdskompleks ovenfor en kultur i sterk vekst ?  Eller helst - "det er jo egntlig stakkarer det er snakk om"  ?

Kommentar #17

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Ikke jeg heller

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Eg kjenner ikkje eit einaste reflektert menneskje som vil skru grunnskulen attende 50 år. Kristenfundamentalistar ser eg ikkje på som tenkjande refleterte menneske, berre så det er sagt!

Jeg kjenner heller ikke noen som vil skru grunnskolen tilbake 50 år - selv om jeg har jobbet på kristne skoler. (Det er mer enn kristendomsfaget som har forandret seg på 50 år...) Men jeg kjenner mange som gjerne kunne tenkt seg at barn hadde den samme oppdragelsen som de hadde for 50 år siden, med respekt for voksne folk. Noe var bedre før - noe er bedre nå.

Hva skal vi med tenkende reflekterte kristendundamentalister når vi har deg som kan fortelle oss sannheten om alt...

Kommentar #18

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

troverdig

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Denne påstanden er rett og ikkje slett ikkje truverdig

Og det kan ikke jeg gjøre noe med, men sant er det okke som. Tyder kanskje på at du glemmer å se litt utover dine egne forutinntatte holdninger og nekter å se at det finnes mennesker der ute, til og med ikke-troende, som tenker annerledes enn deg. Er det så rart å tro, Vågnes, at ikke alle ikke-troende, deler dine meninger og holdninger? For hvis det virkelig er slik det forholder seg, så er det jo bare trist og ufattelig sneversynt.

Kommentar #19

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Kanskje ikke helt usant?

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.

Og det kan ikke jeg gjøre noe med, men sant er det okke som. Tyder kanskje på at du glemmer å se litt utover dine egne forutinntatte holdninger og nekter å se at det finnes mennesker der ute, til og med ikke-troende, som tenker annerledes enn deg. Er det så rart å tro, Vågnes, at ikke alle ikke-troende, deler dine meninger og holdninger?

Jeg er ikke-troende, men er likevel svært opptatt av at vi ikke skal gi vår kristne kulturarv på båten.

Relativistene kan surre i vei med "hva er egentlig kristen kulturarv" osv. Slikt kan man si om alle kulturelle trekk.

Å være übertolerant mot alt som er eksotisk mens man pisker sitt eget skinn er i grunn en noe patetisk øvelse.

"Flagellanter i alle land, foren eder"

Kommentar #20

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

sneversynt

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Denne påstanden er rett og ikkje slett ikkje truverdig

og for å legge til: med en slik holdning melder du deg jo glatt ut av enhver seriøs diskusjon. Det finnes jo bare èn mening, og det er din mening.

Kommentar #21

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Du kan være glad for at de er de kristne her i Norge du til stadighet kritiserer og gjør narr av

Tidvis med god grunn? Dei gode gamle dagane med "kristne verdiar" i høgsetet, dobbeltmoral og religiøs indoktrinering i statleg regi, ser eg ikkje nokon grunn til å ynskje attende.

Vi har religionsfridom i Norge, og det synes eg er heilt OK så lenge religiøs aktivitet foregår innafor religiøse kretser eller for religiøst søkjande menneske, og med forbeholdl i heimen, men med "statsgaranti" i grunnskule og det offentlege rom, det er eg sterkt i mot. Eg ser ikkje med min beste vilje kva goder det fører med seg for samfunnet.

Det får holde med den tida religion er tildelt i NRK.

Kommentar #22

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.

Det finnes jo bare èn mening, og det er din mening

Der er påstander eg tviler på eg tviler på fordi dei fell på sin eigen urimelegheit. At dine ikkje religiøse vener saknar kristen indoktrinering i skulen, det var det du meinte?, det er ikkje truverdig slik eg ser det.

Det hindrer ikkje deg i å fortsette å fremje din påstand.

Kommentar #23

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Beste vilje

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Eg ser ikkje med min beste vilje kva goder det fører med seg for samfunnet.

Da kan ikke selv din beste vilje være særlig god. Jeg har flere kristne venner, som mye på grunn av sin kristne tro, gjør mange gode gjerninger inn mot blandt annet rusavhengige og asylsøkere etc.. Er ikke dette bra for samfunnet vårt??

Tror du må bli litt mer viljesterk, Vågnes.

Kommentar #24

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.

Jeg er ikke-troende, men er likevel svært opptatt av at vi ikke skal gi vår kristne kulturarv på båten.

Og kva meiner du med "kristen kulturarv"? Bønn til eit vesen du ikkje trur på?

Indoktrinering i skulen til å tru det du ikkje trur på?

Kommentar #25

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

?

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

At dine ikkje religiøse vener saknar kristen indoktrinering i skulen, det var det du meinte?, det er ikkje truverdig slik eg ser det.

Hvordan ble mine ikke kristne venners positive syn på morgenbønn og salmesang til et ønske om religiøs indoktrinering? Slutt av tillegge mennesker ønsker/holdninger de ikke har. Det er ufint.

Kommentar #26

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.

gjør mange gode gjerninger inn mot blandt annet rusavhengige og asylsøkere etc..

Er det "unike kristne verdiar"?

Kommentar #27

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

tvil

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Der er påstander eg tviler på eg tviler på

Jada Vågnes, selvfølgelig skal du få lov til å tvile på at Norges land og rike innehar et eneste ikke-troende menneske som har hatt en eneste positiv opplevelse med kristendommen..selvfølgelig Vågnes, selvfølgelig.

Kommentar #28

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan ble mine ikke kristne venners positive syn på morgenbønn og salmesang til et ønske om religiøs indoktrinering?

Å lære ungar å be til ein gudsskikkelse, det er misjonering og religiøs indoktrinering med mindre den som leier bøna seier høgt og tydeleg før og etter seansen: Born, dette må de ikkje ta på alvor. Dette er skodespel!"

Kommentar #29

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Unike verdier

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Er det "unike kristne verdiar"?

Ikke nødvendigvis. For flere av mine kristne venner: ja.   Flere gjorde ikke dette før de ble kristne.

Og med når det er sagt, så er ett av de beste menneskene jeg kjenner ateist. Så det er ikke noen selvfølge at kristne er bedre mennesker selvfølgelig. Som du kanskje har skjønnt, så finnes det forskjell på kristne mennesker også. Jeg er dog ikke sikker på at dette er noe du forstår.

Kommentar #30

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Si det...

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Og kva meiner du med "kristen kulturarv"? Bønn til eit vesen du ikkje trur på?

Indoktrinering i skulen til å tru det du ikkje trur på?

En deilig saus av det å bruke kirkerommet til de store ritualene, kjennskap til bibelfortellingene (og dermed en rekke kulturelle referanser) og Jesus, som er en ganske så annerledes fyr enn visse andre religiøse skikkelser, forståelsen av kirken som samlende faktor i den førnasjonalistiske tiden, feiringen av høytider, at kirken forsøker å prege, men underordner seg det sekulære samfunnet, nestekjærligheten (ikke bare til sine egne, men til alle), korset i flagget, de mange flotte kirkebyggene vi har, avisen Vårt Land osv.

Jeg er en enkel sjel og regner alt dette og mer til som "kristen kulturarv".

Og du vil sannsynligvis kvesse din penn og relativisere alle eksemplene i filler, Vågnes. Kos deg med det.

Og så skal jeg kose meg med den kristne kulturarven som nærmer seg.

Kommentar #31

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

vel uansett

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Å lære ungar å be til ein gudsskikkelse, det er misjonering og religiøs indoktrinering med mindre den som leier bøna seier høgt og tydeleg før og etter seansen: Born, dette må de ikkje ta på alvor. Dette er skodespel!"

så er det flere av mine ikke kristne venner som har fått noe positivt og godt ut av kristendommen, men det skal de jo ikke ha lov til, sier Vågnes.

Jeg skal si til mine ikke kristne venner at Vågnes sier at de vennligst må kvitte seg med disse gode følelsene og opplevelsene.

Kommentar #32

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.
Så det er ikke noen selvfølge at kristne er bedre mennesker selvfølgelig.

Men det er det normale?

Du skreiv: "En annen ting er jo også at de av mine venner som ikke er kristne, ofte er de som argumenter sterkest for å ta vare på vår kristenarv, og således også sterkest mot avkristningen"

No veit ikkje eg kva du legg i avkristning, men at det er dine ikkje truande vener som er sterkast i mot at misjonering er teken vekk frå grunnskulen, det understrekar eg nok ein gong, det er ikkje truverdig!

Dersom det er sant så seier det noko om dine kristne truande vener.

"så er det flere av mine ikke kristne venner som har fått noe positivt og godt ut av kristendommen"

Sjølvsakt nekter eg ikkje for at ein og annan ikkje truande kan meine det. Unntak fins over alt. Men at ikkje truande gjeng inn for misjonering i skulen er eit ekstraordinært unntak. For meg er det utruleg, ja rett og slett ikkje truverdig. Men det er mitt syn. Du skriv vel for andre som les innlegget ditt, og det som er viktig er at desse andre trur på deg.

Kommentar #33

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.

Og så skal jeg kose meg med den kristne kulturarven som nærmer seg.

Er det midtvinterblotet du tenkjer på? Feiringa av Jesus sin fødselsdag vart flytta til midtvintersblotet for å gjere det lettere å kristne dei germanske stammene. Genialt?

Ikkje veit eg, men det er tydeleg at blotet tek meir og meir av markeringa. Dei gamle gudar var ikkje døde?

Kommentar #34

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Eg ser ikkje kva grunn dei har til å rekke ned på Islam.

Føler du skal lese om livet til Muhammed i ferien din fra 24. desember - 2. januar. Forstår det slik at du ikke feirer jul.

Jeg kan legge ved Aftenposten sin artikkel om Muhammed som kriger og religionsstifter. Å få spørsmålet om å følge Muhammed eller ikke....... kan vel ikke være et valg du synes om? http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1219370.ece 

Kjøp deg boken om Muhammed av Halvor Tjønn så vil du forstå, eller Sataniske vers av Salmon Rushdie.

Kommentar #35

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

mine kristne venner..

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Dersom det er sant så seier det noko om dine kristne truande vener

..er selvfølgelig også mot avkristning. At det er mine ikke-kriste venner som har argumentert sterkest kan vel tyde på at den kristne kulturarven betyr mye for dem? Det betyr selvfølgelig ikke at det ikke betyr noe for de som er kristne. Her synes jeg du blir for enkel i dine konklusjoner.

Vi er en gruppe venner, både ikke kristen og kristne, som går sammen. Hovedpoenget er ikke hvem som argumenterer sterkest, Vågnes. Da har du misforstått hva jeg skriver. Poenget mitt var at selv ikke-kristne reagerer på avkristning, og at flere av dem også reagerer ganske sterkt. Og i min gruppe/krets var det tilfeldigvis sterke meninger hos de ikke troende.

Dette er noe jeg også skrev for å poengtere at ikke alle ikke-kristne tenker som deg, og heldigvis for det.

Hva som menes med avkristning? Det er så mangt. Et eksempel er en lærer jeg kjenner som ble spurt av elevene forrige jul om hun ikke kunne lese juleevangeliet for dem. Lærerer gikk så til sekretariatet og spurte om dette var greit. Svaret hun fikk var nei. Hun fikk ikke lov å etterfølge elevenes ønske, for det kunne støte elever fra en annen bakgrunn/kultur.

Kommentar #36

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Tøv

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.

Jeg skal si til mine ikke kristne venner at Vågnes sier at de vennligst må kvitte seg med disse gode følelsene og opplevelsene.

Dei må få kose seg med det dei vil, berre dei ikkje slåss så hard for innføring av forkynnelese i grunnskulen at dei lukkast. Slik eg ser det vil det vere eit stort tilbakeskritt og ein tragedie.

Kommentar #37

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Jepp...

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Er det midtvinterblotet du tenkjer på? Feiringa av Jesus sin fødselsdag vart flytta til midtvintersblotet for å gjere det lettere å kristne dei germanske stammene. Genialt

...kristendommen er pragmatisk, ikke dogmatisk. Det kan jeg like. Tusen takk for at du foret meg med et godt eksempel.

Kommentar #38

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Bønnerom

Publisert over 7 år siden

Det merkelige var at det var ateister og andre vidsynte som var mest romslige  til kravet om bønnerom i skolene.  De kristenorienterte var jo klar over hvem som kom til å dominere det rommet. 

Kommentar #39

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Føler du skal lese om livet til Muhammed i ferien din fra 24. desember - 2. januar. Forstår det slik at du ikke feirer jul.

Eg har ferie heile året.

Eg har lest Bibelen frå perm til perm. I Mosebøkene, Josvas bok osv stig det fram ein gudsskikkelse som ber alle djevelens kjenneteikn. Dersom Bibelen er den kristne Guds ord, då treng eg ikkje å lese Koranen for å finne djevelen. Jahve er ein skikkelse som ber så godt som alle djevelenskjenneteikn, og insirert menneskeheita til bestialske brotsverk gjennom 2000 år.

Kommentar #40

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Tøv

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Dei må få kose seg med det

Det er du som farer med tøv. Du er jo rett og slett en liten meningsdiktator som sier at alle ikke-kristne tenker akkurat som deg. Les det du selv har skrevet.

Men: jeg avslutter her, for du blir for snever og fastlåst for meg. Rett og slett så fremstår du som en litt trist figur. Jeg kjenner deg ikke, men det er slik du fremstår her, når du ikke klarer å se at det finnes de som har hatt og har positive opplevelser med kristendommen, arven og skikkene.

Det blir bare for dumt, Vågnes. Selv jeg som har vært kristen i mange år, forsvarer ikke i diskusjoner alle sider ved kristendommen, når jeg er sammen med mine ikke-kristne venner.

Makan til one-track mind som deg Vågnes, har jeg aldri opplevd.

God natt.

Kommentar #41

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.

Makan til one-track mind som deg Vågnes, har jeg aldri opplevd.

Eg kan vel ikkje for at du manglar erfaring?

Kommentar #42

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Dersom Bibelen er den kristne Guds ord, då treng eg ikkje å lese Koranen for å finne djevelen.

Det er evangeliet som blir forkynt i Kirken. Jesus var en snill mann og hadde ingen dårlige sider så er det sagt. Hvis du mener at den treenige Gud (Faderen, Jesus og Den Hellige Ånd) er djevelen så har du misforstått.

Føler du skal lese om Muhammed før du skriver. Du skriver som om du ikke vet hva Muhammed står for.

Kommentar #43

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Som han sa

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Det er evangeliet som blir forkynt i Kirken.

den amerikanske feltpresten i Vietnam: Go and kill a commy for Christ!

Eller paven sine ord: Hogg ned for fote, Herren kjenner sine!

Kristendommen, med eller uten sonemordet, har mykje blod på hendene. 

Trass i alt så er det utysket Jahve som er guden med stor G

Ein meir brutal krigs- og røvargud enn Jahve er det vel uråd å finne!

Terje Johansen som starta denne tråden hevdar at uten GT er gyldig så er kristendommen meiningslaus.

Kommentar #44

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Kristne trenger ikke være "kristne"

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

den amerikanske feltpresten i Vietnam: Go and kill a commy for Christ!

Eller paven sine ord: Hogg ned for fote, Herren kjenner sine!

Kristendommen, med eller uten sonemordet, har mykje blod på hendene.

Du må skille mellom kristne og kristendommen. Kristne trenger ikke være "kristne" hvis du forstår hva jeg mener.

Tror vi skal holde oss til den kristne treenige Gud som vi kjenner fra Bibelen

Kommentar #45

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

?

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Terje Johansen som starta denne tråden hevdar at uten GT er gyldig så er kristendommen meiningslaus.

Dette må du forklare nærmere.

Kommentar #46

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det

Publisert over 7 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Kristne trenger ikke være "kristne" hvis du forstår hva jeg mener.

må du forklare betre

Kommentar #47

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Dette må du forklare nærmere.

Gå igjennom det du sjølv har skreveDu hevda i eit tidligere innlegg at kristendommen uten GT var meiningslaus.

Ikkje det?

Kommentar #48

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Kristne kan gjøre urett/synd. Jesus gjorde vel aldri urett. Har man begått urett kan en få syndsforlatelse gjennom nattverd.

Kommentar #49

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Julefeiring

Publisert over 7 år siden

Det å minnes Jesu fødsel er en fin tradisjon som har vært en velsignelse for vårt land og de som feirer den i andre land. Vi ser jo de andre land som ikke minnes Jesus men som bruker den til helt andre formål sliter og har det vanskelig. Vi har alltid hatt jula som en kristen feiring hvor vi synger og preker om han som kom som vår frelser. Dette er våres tradisjon som aldri må fjernes. Når krefter av andre religiøse arbeider for å motstå dette, er det faktisk en åndelig krig vi er vitne til, noe enkelte her ikke forstår. Det er ikke før på 2000 tallet skolen sa at forkynnelsen om Jesus var skadelig, men de som gikk før det fikk beskjed at det ikke var skadelig. Da jeg gikk på skolen på 50 og 60 tallet var dette helt normalt å forkynne om julens budskap. Ikke en tok skade av det. Jeg gikk på en av oslos verste skoler hvor drikking og narko var like normalt som gaudaost i matpakka. Jeg har snakket med disse en gang om dette da vi var samlet på en klassefest. Mange mintes julefeiringen med tårer i øyne da læreren dro fram fela og spilte julesanger mens hele klassen sang med. Hvorfor skal ikke våres barn/barnebarn/oldebarn få oppleve det samme? På NRK var det alltid snakk om Jesus, krybbe,engler, Josef og Maria og Gud Fader som sendte sin sønn for at vi mennesker kunne bli frelst. Ingen som kom under slik forkynnelse tok skade av det. I dag er Jesus kjemisk renset bort fra NRK og TV2. De skal ikke ha slik forkynnelse, nettopp fordi de ikke vil erte på seg minoriteten av muslimer og humanister. Jeg betaler lisens jeg også blant mange kristne lisensbetalere. Hvorfor skulle ikke vi få dette en gang i året? Nei, de skal ta hensyn til dem som ikke har en slik lære... Hvorfor skal vi ta hensyn til slikt? Jeg ser dette som en stor sykdomstegn, og enden på dette er at vi ender som et humanistisk land hvor vanntroen tar overhånd. Gir vi vår kristne arv på båten, ja da kommer det en annen hård herre som tar over vårt land. Som vi reder, ligger mann. Slik vi sår, høster mann. Alle vet at når vi setter settepoteter, får vi poteter igjen. Sår vi ugudlighet, får vi ugudlighet. Sår vi vantro, får vi vantro. Dette er en livslov som aldri tar slutt. bare se på Russland og Kina. De fjernet kristendommen. Hva fikk de igjen? Bare elendighet. I dag har Russland sånn nogenlunde frihet til å forkynne Jesus selv om deres julefeiring er helt hinsides av våres vestlige lands juletradisjon. derfor har det gått noe bedre med dem. Kina i dag er grepet av matrealismens gud som de omtrent tilber, mens de kristne blir forsatt forfulgt og satt i fengsel. Er det slike tilstander vi ønsker her hjemme? Tro det eller ei, men dette er en åndelig krig. Jeg håper nordmennene reiser seg og sier klart og tydelig at nok er nok. Vi lar oss ikke dupere av våre nye landsmenns tradisjoner, uten Gud og uten håp. Vi vil ha vår julefeiring på skolen og i kirken/menigheter tilbake. Den antikristelige røsten må ikke få makt over skolesystemet. Da har vi tapt. Da er vi på farlige veier. God jul og en riktig god adventstid for Norge.

Kommentar #50

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Hva har dette med denne diskusjon å gjøre?

Publisert over 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Gå igjennom det du sjølv har skreveDu hevda i eit tidligere innlegg at kristendommen uten GT var meiningslaus.

Ikkje det?

Det å sprette rundt i andre innlegg er jo helt på tygga. I et innlegg sa jeg at NT oppfyller GT og at vi kan ta lærdommer fra det GT skriver. Jeg har aldri sagt at kristendommen var meningsløst uten GT. Kristendommen eksisterte ikke i GT, kun jødedommen. Det var på Paulus tid kristendommen kom inn, men ble forsterket på 1000tallet. Men hva har dette med julefeiringen å gjøre? Dette er typisk deg, Elias. Når du ikke har noe å komme med skal du liksom slenge rundt deg med usannheter.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 798 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
13 dager siden / 642 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 599 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere