Torstein Langesæter

177

Profetskulane igjen på plass

Forløysinga

Publisert: 4. des 2012

http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-4314881,00.html

School of prophets opens in Tel Aviv

New course aims to train next generation of Jewish prophets for first time since days of Second Temple

In biblical times they could be found on every street corner, preaching God's word to sinners in a rumbling voice and shining eyes.

A new course opening this week aims to restore passed glory and train the next generations of Jewish prophets – for the first time since the days of the Second Temple.

"The Cain and Able School of Prophets" is not located on a high mountain or on the banks of a serene river, but rather in the heart of the southern Tel Aviv neighborhood of Florentine.

According to Jewish tradition, prophecy ended among the Jewish people after the Second Temple era and WILL ONLY RETURN IN THE GENERATION OF REDEMPTION, WHICH WILL SEE THE ARRIVAL OF THE MESSIAH.

The saying "PROPHECY GIVEN TO FOOLS" refers to those trying to communicate prophecies since the Temple's destruction.

But Rabbi Shmuel Portman Hapartzi, founder of the school of prophets, who says he is affiliated with Chabad's messianic stream, believes that the generation of redemption has already arrived and that prophecies are permitted again."

----------------------------------------
REDEMPTION-TIDA er no snart komen .

Dei 6000 åra er snart slutt og då kjem Messias igjen til Oljeberget for å oppretta riket for Israel og straffa dei nasjonane som tek seg til rette i Guds land.

http://www.cephasministry.com/water/bible_believers_6000_years.html

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Vel, vel, vel......... profeter må vel få utdannelse de også.

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Profetskoler

Publisert nesten 8 år siden

I det Gamle Testamente finner vi flere lærlingeskoler (disippelskoler) for profeter. Det var opprettet slike lærlingeskoler i Gillgal, Rama, Jeriko, Bethel, Jerusalem og mange andre steder i Israel. Ved disse lærlingeskolene ble lærlinger trenet og opplært, og ledet av en kjent profet, for å bringe budskapet fra Gud videre ut. Ved å bare lese i 2.Kongebok kap 2 vil man finne mange slike lærlingeskoler for profeter.

Kommentar #3

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

I det Gamle Testamente finner vi flere lærlingeskoler (disippelskoler) for profeter..........

Ordet "profet" betyr for meg seer eller sannsiger.  I en fase av historien ble altså denne egenskap bokstavelig talt og i rikt monn gudegitt både til overprofeter (lærere) og da altså profetlærlinger.  Denne evnen og synes ikke lenger aktuell. For det gir vel ikke profetstatus  å gjengi hva andre profeter har sagt ?

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Denne evnen og synes ikke lenger aktuell

Joel fortel om endetida då desse gåvene igjen skal vera ekte.

"Lovnaden om Anden
3Ein gong skal det henda
at eg auser ut min Ande over alle menneske.
SØNENE OG DØTRENE DYKKAR skal profetera,
dei gamle skal drøyma draumar,
og dei unge skal sjå syn.... Sola blir omskapt til mørker
og månen til blod
før Herrens dag kjem, den store og skremmande.

5 Då skal kvar den som kallar på Herrens namn, bli berga.
For på SION-FJELLET (GUDS HEILAGE FJELL) og i JERUSALEM
skal det finnast berging,".....

Som teksten viser gjeld dette slutten då "sola og månen teikna" skjer og Herren skal halda dom 

Yeshua nemner desse teikna i Matteus 24 og Johannes seier det same i Åp 6

" Då kom det eit stort jordskjelv. Sola vart svart som ei sørgjedrakt, fullmånen vart som blod,13 og stjernene på himmelen fall ned på jorda slik umogne frukter drys frå eit fikentre i storm.14Himmelen rivna og rulla seg saman som ein bokrull, og kvart fjell og kvar øy vart flytt frå sin stad".

I denne endetida vil jødane profetera , slik det står.

I dag har me mange falske grupper som driv med slikt.

http://www.utrustningssenteret247.no/seminarer/påmelding-seminar-1?arr_navn=Tromsø November 2012

Prisinformasjon:

Konferanseavgift kr 1200,- Helpensjon med enkeltrom kr 2558,- -------------------------

  No opprettar Gud igjen slike skular og som teksten viser.  Dette den siste generasjonen som får oppleva Messias gjenkomst til Oljeberget.  

http://bki.net/6000/6000aar.html  

Sanhedrin vart opprette for nokre år sidan.  

 http://www.thesanhedrin.org/en/index.php?title=The_Re-established_Jewish_Sanhedrin  

 Det vert ei spennande tid no når Antikrist kjem og tempelet kjem på plass og jødane igjen startar med tempelteneste.  

 Mange kristne er rasande på dette .  

"Had the Israeli authorities allowed these Temple Mount fanatics to carry out their provocation -- the Dome of the Rock and the Al-Aqsa Mosque are among the holiest sites in Islam and have been the targets of scores of terrorist attacks by Jewish "Temple Mount" terrorists -- a holy war of incalculable consequences would have erupted."

  http://www.biblebelievers.org.au/nl151.htm 

"Sharon is "Godfather" of the Temple Mount fanatics inside Israel" Såg eit program om Sharon i går. Det er nokon som trur han kjem til å vakna opp skikkeleg etter 7 år.

http://www.youtube.com/watch?v=13jOfZ3cENQ

Arabarane er ikkje så begeistra over Aron Sharon

http://no.wikipedia.org/wiki/Ariel_Sharon

"Ariel Sharon, født 26. februar 1928) er en tidligere israelsk general og politiker, som var statsminister i Israel fra 2001 til 2006. Han er kontroversiell på grunn av anklager om krigsforbrytelser. Han ble rammet av hjerneslag 4. januar 2006, og har siden ligget i koma. Per november 2012 har han nådd vegetativ tilstand."

Det er berre å fylgja med på Guds Folk (dei utvalde) framover og GUDS HEILAGE FJELL så får du med avslutninga dei neste 16 åra.

http://www.youtube.com/watch?v=scVEj35eTuA

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Forskjell

Publisert nesten 8 år siden

er det nok på falske og ekte profeter. Bibelen sier ingenting om at profeter trenger utdanning, så dette er ikke noe godt tegn. Luk.1. sier at tjenerne for Ordet var øyenvitner til de hendelser som de så skrev ned. 1.Sam.9.9 forteller at før i tiden sa de i Israel når noen gikk for å søke råd hos Gud: «Kom, la oss gå til seeren!» Det de nå kaller profet, kalte de før i tiden seer.

En seer er derfor det samme som en profet som forkynner at det samme skal skje igjen (Fork.1.9-11) Som det står i Jes.9.14-15: Da hogg Herren av Israel både hode og hale, palmegrein og siv på én dag. Den eldste og den fornemme er hodet, halen er profeten som lærer bort løgn.

Eller som det står i 1.Mos.3.14: Da sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet blandt alt feet og blandt alle de ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.15 Og jeg vil sette fiendskap mellem deg og kvinnen, og mellem din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.

Jer.27.9 sier: Dere skal ikke høre på profetene, spåmennene, drømmerne, tegntyderne og trollmennene deres når de sier: «Dere skal ikke bli slaver for kongen av Babel.»10 De profeterer løgn for å få dere vekk fra deres egen jord. Jeg skal drive dere bort, og dere skal gå til grunne.11 Men det folkeslaget som bøyer nakken under åket til kongen av Babel og tjener ham, lar jeg få bli i ro på sin egen jord, sier Herren. Det skal få dyrke den og bo der.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere