Arild Holta

104

FN fratar Norge status som menneskerettighetsnasjon

Som ventet tar norsk media lett på at Norge har dummet seg ut for hele verden. Jeg kan ikke tolke den årelange ignoransen vi finner i media på annen måte enn at media er FOR Norges brudd på menneskerettighetene.

Publisert: 2. des 2012

Det er en politikk media har tro på, og velger formidle til det norske folk, framfor å informere.

En av flere årsaker til FNs handling er det såkalte barnevernet. En annen årsak er psykiatriens muligheter for maktmisbruk og -overgrep.

Hans Bauge kommenterer i en av de ytterst få og gjerne små aviser som aktivt kritiserer Norges menneskerettighetsbrudd.

Endelig har FN oppdaget at Norge har i lengre tid skjult for dem at Norge driver samme sporten (menneskerettighetsbrudd. Undertegnedes kom.) selv, til og med tortur regelen bryter Norge mot. Altså EMK Art. 3. Barn blir fratatt foreldrene, kun fordi de ikke har nok penger, uforskyldt.

http://sfm.no/Arkiv-2012/Art-Des-2012/011212.FN-med-en-fortjent-nesestyver-til-Norge.htm

Jeg siterer fra Abcnyheter.no og Morgenbladet:

Blant de gruppene i samfunnet som ikke har et godt menneskerettighetsvern i Norge i dag fremhever Butenschøn pasienter i tvungent psykisk helsevern, minoritetsgrupper, flyktninger og asylsøkere, barnevernsbarn, innsatte i fengslene og andre steder der mennesker er under myndighet av andre.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/12/01/norge-degradert-av-fn

– Hva innebærer B-status i FNs organer?

– Først og fremst at vi ikke har talerett overfor FNs ulike overvåkingsorganer. Da FNs menneskerettighetsråd ble dannet i 2006, fikk de A-akkrediterte nasjonale institusjonene formell talerett, noe de også har i enkelte konvensjonsorganer. Med B-status har vi ikke lenger stemmerett i det internasjonale nettverket, og kan ikke påta oss eller få tillitsverv.

(...)

– FN setter oss på samme formelle B-nivå som land som Tsjad, Bulgaria og Tadsjikistan.

http://morgenbladet.no/samfunn/2012/norge_degradert

Mer fra Samfunnsmagasinet:

Selv om barnevernet breker om andre ting som de får medhold i fylkesnemnda og at de fjerner ungene før foreldrene får sjansen til å gjøre noe med det. Ja, dette bryter mot samme kommisjon Art. 8. Så kommer FN endelig og degraderer Norge fra foreløpig kategori A til B. Det betyr at Norge ikke lenger har stemmerett og at Norge kan brøle så mye de vil, for det er ingen lenger som skal ta noe hensyn til det.

Ytringsfrihet eksisterer ikke i Norge. Ingen kan komme og vise sin misnøye om det er noe galt i Norge, for det er ingen riksdekkende medier som vil ta i slikt. Her kan det virke som de indirekte har fått munnkurv. Der i gården påstår de at man må tenke på vær varsom plakaten.

http://sfm.no/Arkiv-2012/Art-Des-2012/011212.FN-med-en-fortjent-nesestyver-til-Norge.htm

Miljøet rundt BarnasRett.no, NKMR og forumet jeg driver, har vert med å tipse FN om det såkalte barnevernet, i denne rapporten:

http://www.crin.org/docs/critical-comments-to-norway-fourth-periodic-report-to-the-un-committee-on-the-rights-of-the-child-2008.pdf

Nå trengst det at verdenssamfunnet forholder seg til at adskillelse foreldre og barn er grusom tortur for barn og foreldre. I milliardlandet India har f.eks mange skjønt det. Da kan man få forståelse for at mennesker (individer som må ansvarliggjøres!) i Norge torturerer andre mennesker - barn og voksne.

Konsekvensen av en slik realitetsorientering, er at myndigheter kan "tvinges" til å tenke "nytt" med hensyn til barnevern. Skjønt tanker som har fulgt mennesket i alle tusen år er ikke nye. Kun for Stoltenberg & co, tunghørt media og et barnevernet langt ute på jordet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Som ventet tar norsk media lett på at Norge har dummet seg ut for hele verden. Jeg kan ikke tolke den årelange ignoransen vi finner i media på annen måte enn at media er FOR Norges brudd på menneskerettighetene.

La oss håpe på en skikkelig debatt rund dette Arild, det er definitivt en gigaskandale, men jeg er vel ikke sikker på om media er interessert, det er jo snart valg. Det føres en politikk som legger til rette for at hundrevis av småkonger rundt i helsevesenet, i kommunene, i etatene, kan krenke enkeltindivider så mye de lyster uten at det får den minste konsekvens for dem selv. Reises det kritikk viser man kun til taushetsplikt o.l., og det var det.

Kommentar #2

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Endelig har FN oppdaget at Norge har i lengre tid skjult for dem at Norge driver samme sporten (menneskerettighetsbrudd. Undertegnedes kom.) selv, til og med tortur regelen bryter Norge mot. Altså EMK Art. 3. Barn blir fratatt foreldrene, kun fordi de ikke har nok penger, uforskyldt.

Virkelig bra at FN har oppdaget hvilken grusomt land Norge er med sine alt for mange mennekserettighetsbrudd. 

Det er rett og slett en skam at atpåtil ikke aviser opplyser om elendigheten. Det viser bare mere hvor ille det er her til lands.

Kommentar #3

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Ikke enig med "grusomt",

Publisert nesten 7 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Virkelig bra at FN har oppdaget hvilken grusomt land Norge er med sine alt for mange mennekserettighetsbrudd.

,men virkelig bra at vår regjering får øynene opp for at det er virkelighet* som teller i FN og ikke "hvordan Norge ønsker å fremstå". Jens & Co har til dels store troverdighets problemer der borte.

* Kan nesten ikke tro at jeg bruker "virkelighet" og "FN" i samme setning - men her stemmer det.

Kommentar #4

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Det er sikkert grunn til å kritiser Norge på dette området, men kva nasjon gjer denne jobben slik det ideelt sett skal gjerast?

Og kva ranking har Norge med omsyn til lovbrot?

Kommentar #5

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Endelig har FN oppdaget at Norge har i lengre tid skjult for dem at Norge driver samme sporten (menneskerettighetsbrudd. Undertegnedes kom.) selv, til og med tortur regelen bryter Norge mot. Altså EMK Art. 3. Barn blir fratatt foreldrene, kun fordi de ikke har nok penger, uforskyldt.

Tortur av barn og foreldre er GRUSOMT. Grusomt er et korekt ord av slik behandling av folk. Om Tormod nord & hl ikke har opplevd slik tortur er Norge likefullt et grusomt land.

Kommentar #6

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Grusomt er perfekt beskrivelse av tortur utført mot mennesker!

Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

FN - tveegget sverd

Publisert nesten 7 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.

Kan nesten ikke tro at jeg bruker "virkelighet" og "FN" i samme setning

Jeg er ikke glad for FNs dominans og folks tillit til FN. Individ og privatliv har vel større støtte i de europeiske menneskerettighetene enn i FN. Likevel er dette veldig positivt for å få søkelys på at menneskerettighetsbrudd ikke bare er noe i utlandet.

Et "nick" på nett sa det slik:

Menneskerettigheter gjelder bare i utlandet, mens norsk barnevernlov gjelder verden rundt? -mater familias


Dette som en kommentar til at vår nasjonale institusjon for menneskerettigheter er lagt under utenriksdepartementet, mens man sender barnevernet verden rundt etter folk uten alvorlige problemer.

Når det gjelder Norge som grusomt land:

En stor del av de som tvangsinnlegges eller holdes i forvaring i psykiatrien opplever det grusomme.

Det gjelder også barn og foreldre som tvangsadskilles.

Det gjelder folk som er vareteksfengslet.

Videre gjelder det folk som opplever seg feil dømt.

Det finnes altså tusenvis av norsker som opplever grusomhet fra makten.

Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg har ikkje så mykje innsyn i slikt

Publisert nesten 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det gjelder også barn og foreldre som tvangsadskilles.

men i vår kommune til liks med resten av landet, så er det vel eit aukande problem at foreldre er ueigna, eller likegyldige til, å oppdra borna sine og gi dei omsorg. Myndigheitene kan verken endre foreldra eller vere fullveridige foreldre til borna.

Og det er ikkje slik at kommunen leitar med lys og lykt etter born dei kan ta frå foreldra. Budsjetta er sprengde og det er også dei apparata som skal ta seg av individa.

Eit døme frå ei av nabokummunene. Innvandrarforeldre utan opphaldstillatelse prova seg ueigna til å dra omsut for borna sine. Kommunen måtte ta seg av borna og foreldra utvist til heimlandet. Men for at ungane ikkje skal miste kontakta med borna betaler kommunen reise og opphald for foleldra ein til to gongar i måneden. Svært så generøst, spør du meg.

Men kven vil svare meg på kva for land det er som nytter fleire resursar på individ som treng omsorg enn Norge? Kva ranking har Norge frå botnen av dei 193 landa som er med i FN?

Kommentar #9

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Og det er ikkje slik at kommunen leitar med lys og lykt etter born dei kan ta frå foreldra.

Nå har jeg arbeidet med denne problematikken i over 20 år, og hvilke fastlåste forestillinger du måtte ha om temaet finner jeg ikke interessant. Hvorfor den enkelte tar alt for mange barn og er alt for ignorant overfor foreldre må man gjerne være tankeleser for å vite. Men jeg er helt overbevist om at mange leter for å rettferdiggjøre sine arbeidsplasser.

Premiss 1: Det kan dokumenteres biologisk tilhørighet, og skade av å ignorere dette.

Premiss 2: Det kan dokumenteres at BV og myndighetene ikke vil forholde seg til det.

Konklusjon: Myndighetene driver overgrep mot familiene.

Sitat: Men kven vil svare meg på kva for land det er som nytter fleire resursar på individ som treng omsorg enn Norge?

Om det norske byråkratiet er dyrt nok, så må selvsagt myndighetene få drive med overgrep! (Ironi og det som verre er.)

Jeg er veldig lei av at mennesker rasjonaliserer bort norske overgrep.

Kommentar #10

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Innvandrarforeldre utan opphaldstillatelse prova seg ueigna til å dra omsut for borna sine. Kommunen måtte ta seg av borna og foreldra utvist til heimlandet.

Det er grotesk å forvise foreldre når barna er i Norge. Det er en stygg ukultur. Merk at Norge er dømt for brudd på menneskerettighetene også i saker som ligner dette. Merk også at FN påpeker behandlingen av asylsøkere.

Når det gjelder bevisførselen i BV-saker, så er den mer enn begredelig. Uansett hvor kompetente og habile vitner man har, så vinner BV. Det er vanskelig å finne noe mer treffende enn at dommerne er regelrett nyttige idioter for BV. De i miljøet mot barnevernsovergrep som studerer jussen mer enn meg, kaller dommerne kriminelle.

Det er en blanding av opplæring i barnevernets fortreffelighet, inhabilitet og skjulte rettsaker som skaper fullstendig ukultur. Barnevernet har ikke sjanse til å dokumentere faglig mer enn rundt 10% av omsorgsovertakelsene.

Det bryr imidlertid ikke dommerne seg om for det såkalte barnevernet er nemlig de som vet i deres øyne. Så da må de få det nærmest nøyaktig som de vil.

Kommentar #11

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Greitt

Publisert nesten 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Det kan dokumenteres at BV og myndighetene ikke vil forholde seg til det.

men kva land maktar sosiale oppgåver betre enn Norge? Kongo?

Stat og kommune maktar ikkje å gjere foreldra si oppgåve. Der foreldre manglar evne og/eller interesse for å ta vare på borna sine, må erstatning verte surrogat.

Og ditt belegg for overskrifta "

"FN fratar Norge status som menneskerettighetsnasjon"

kva er det?

Har FN teke frå alle nasjonar status som menneskerettsnasjon? Eller kven får behalde den klassifikasjonen?

Kommentar #12

Sandy Lunøe

0 innlegg  1 kommentarer

Konformisme + Nordmenn = Sant?

Publisert over 6 år siden

Norge er et godt og trygt land å bo i, forutsatt at man følger alle regler, både skrevne og uskrevne.

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
23 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere