Gunnar Opheim

142

Blodet og Forhenget

Publisert: 1. des 2012

Hebr 10,16-22 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn, 17 og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. 18 Men hvor det er forlatelse for dem, der trenges ikke mere noget offer for synd. 19 Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, 20 som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød, 21 og da vi har en stor prest over Guds hus, 22 så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;

 

I Jesu blod går vi:

I blodet er Livet og det Liv Jesus levde er det blod vi skal ta til oss/ bli en del av/ drikke og leve ut. Dette blod i oss er vårt offer som Hans blod ble Hans offer og da vårt syndeoffer.

For Jesus la av seg Sin Guddomskraft og ble sant menneske som deg og meg. Han i det ble i likhet prøvd som oss og i det led Han, Han i vår skikkelse ba om nåde og frelse ifra Sitt kjøds vilje og fikk kraft til å stå imot for sin Gudsfrykt. Dette Liv/ Blod skal vi ta til oss og også som Han be om nåde og frelse som Han viste oss og det i sann Gudsfrykt.

I Jesu blod går vi da.

Forhenget, Hans kjød:

Hans kjød var det samme kjød som vi er i men forskjellen er at Han viste Han var Gud. Han er vår Gud men Han var sant menneske og derfor kan vi følge Ham inn igjennom forhenget som er Ham. Han i kjød var og er reelt at Han IKKE tok i bruk Sin Guddomskraft for å stå imot kjødets lyster og begjær men lot seg kjenne på fristelsene og da be om Sin Fars kraft i seg for å stå imot. Han kunne ha brukt av seg selv men gjorde det ikke for om så Han hadde gjort ville ikke Hans offer ha vært noe offer for våre synder i vårt kjød. Veien, Sannheten og Livet er ikke at Han i kjød stod imot fristelsene av egen Guddomskraft men at Han ydmykt og i Gudsfrykt ba om nåde. Vår vei er Hans selvvalgte vei, Hans rettferighet, Hans offer, Hans barmhjertighet, Hans Kjærlighet, i kjød til oss. For ett OFFER!

Så forhenget er syndig kjød uten synd og det er Jesu kjød, Han som ble fristet og prøvd hardere enn noe menneske noen gang har blitt og det også til sammen.I Jesu blod (Hans Liv i oss) går vi da i vårt kjød igjennom forhenget som er Hans offer som sant menneske og med det aksepterer vi at Han i oss er oss fordi Han er vår sanne bror/ medmenneske. Forhenget er Han i vårt kjød og tror vi Ham i vårt kjød kan vi også gå inn og leve ut det kristne liv. Han har gått opp veien for oss og vi ser vi reelt kan følge Ham og i det være gjort rettferdige og gjort hellige.

Vi er da i Templet, vi er da Templet og Gud bor i oss.

Klarer vi da å tro vers 22?

”så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;”

Og tror vi da Han har gjort vers 16 i oss:

”Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,”

 

 

Ikke sant, vårt håp er i Ham alene, derfor skriver også Paulus at vi skal komme frem for Nådens Trone (Det Aller Helligste) i Ånden om vi tror Ham og gjør vi det så ber vi om det vi trenger, her og nå!

 

Så ser du den himmelske Helligdom der Jesus er i dette? Hvor har du ditt hjerte? Der oppe hvor Han er og Jerusalem er eller her nede ved vårt jordiske Jerusalem og ventende jordiske kjødelige helligdom? Om du ser Ham der oppe, og tror Ham der oppe venter det noe nytt å se.

Hvor er Jesus folkens, og hvor er vår vei?

Gal 4,26, Kol 3,1-2, Hebr 8,1-2 og Hebr 9,11. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Our Man in Heaven.

Publisert over 7 år siden

Watc and listen as Edward Fudge shares his heart regerding the beautiful picture of "our man in heaven", Jesus Christ, our savior!

http://vimeo.com/6034023

 

 

Kommentar #2

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Hebreerbrevet og det uforskyldte

Publisert over 7 år siden

Gud er den ene-handlende i sitt forhold til mennesket. Derfor er alt i kristendommen uforskyldt. Det er det guddommelige i kristendommen som er uforskyldt. Det er alt det som er virket av Gud, men for ham er det intet annet som har verdi, enn det som han selv har virket.

Derfor er det bare det uforskyldte som gjelder!

Mer om dette fundament her: www.verdidebatt.no/debatt/post69429.zrm

NB! Det er bare den siste linken i kommentaren som virker, og det er her det viktigste kommer fram om hva Jesus gjør nå som trådstarter etterspør. Og dette er en gjerning som startet umiddelbart etter Jesus himmelfart og vil fortsette til nådetiden opphører slik jeg oppfatter det.

mvh Svein

Kommentar #3

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg har alltid syntes det høres så koselig ut når Gud sier som her i Hebr.10.16-22 -jeg vil skrive mine lover i deres sinn-,

det vil jeg gjerne.

Tenk å få lov til å være merket av Guds hånd. Hvilken glede, men jeg har tenkt at dette har hørt himmelen til, dette til fullkommenhet.

Jeg kan likevel se mange gode referanser du gir i innlegget, bla. til skriftstedene du henviser til. Selv kan jeg nok ikke se den totale dybde, og bredde i alt du formidler. Om Herren bor i oss slik at vår ånd, sjel og kropp er i harmoni med Guds vilje, da er vi vel i Sannhet Guds barn.

For noen uker siden hadde menigheten jeg går i besøk av en gjestepredikant som forklarte dette med den gamle pakts nådetrone, forhenget og bilde på dette som skulle komme senere. Jeg ble berørt, og gråt. Jeg ser også at dette må være fundamentet til å forstå hvem Jesus er og dybden i disse flotte ordene fra Johs.14.6 -jeg er veien, sannheten og livet. Og rense hjertene fra ond samvittighet er viktig, for hva har vel lyset med mørket og gjøre, livet er igrunnen en reise, derfor så viktig å ta konkrete bevisste valg hentet fra Guds Ord. Ingen tvil om at Guds Ord er liv og Sannhet, og takk for de fine bibelversene, det kreves nok litt innsikt for å se alt dette i sin rette sammenheng.

Kommentar #4

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Sitat: I blodet går vi

I blodet er livet og det liv Jesus levde er det blod vi skal ta til oss/bli en del av/drikke og leve ut. Dette blod i oss er vårt offer som Hans blod ble Hans offer og da vårt syndeoffer. Sitat slutt.

På denne måten har vi fått Hans Guddom og natur i vår egen syndige natur gjennom vår egen overgivelse til Guds Ord. Vårt offer, Hans fullkommenhet i oss. Om såkornet vokser og skyter aks forstår vi, og at våre valg gjenspeiler Hans Ånd i vårt vesen.

Er det slik det er, forstår jeg bedere fremførelsen av budskapet i innlegget. Så kan man spørre seg skal veien inn til forhenget være avhengig av en dypere Guds Åpenbaring i vår Ånd, et valg tatt i oppriktig søken etter å leve i Sannhet.

Jeg tenker også på dette som skjer, hvordan de Bibelske oversettelsen blir dårligere, ikke bare dårlig, men noen ganger feilsiteres. Det virker på meg som vi er veldig avhengig av DHÅ ledelse i våre liv.

lise

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

:-D

Publisert over 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan likevel se mange gode referanser du gir i innlegget, bla. til skriftstedene du henviser til. Selv kan jeg nok ikke se den totale dybde, og bredde i alt du formidler. Om Herren bor i oss slik at vår ånd, sjel og kropp er i harmoni med Guds vilje, da er vi vel i Sannhet Guds barn.

Gud er med oss, Han deler Sin Kjærlighet fullkomment og det er bare vi som står imot ved mangel på tro. Det er jo dette som er målet i frelsen, å være i ett med Ham og i og som Guds Tempel leve ut forsoningen slik at verden kan forsones med Ham.

I bildet over så har vi "Holy Place" og "Most Holy Place".  Om vi tror og har latt oss døpe så er vår plass sammen med Gud i Holy Place og da er vi Guds Tempel her på denne jord. Vi går da ut i denne verden som hellige og representerer, vi er ambassadører fra Hans rike i denne verden. I Holy Place har vi Lysestaken som er Guds syv Ånder og de lyser opp "Shewbread"/ skuebrødet og det er Guds ord i oss. Han er vår lærer og så ser vi også "Altar of Incense"/ røkofferalteret. Denne røyk symbliserer våre bønner som stiger opp og inn i "Most Holy Place"/ Det Aller Helligste. Vi ber i Jesu navn og er da i Ånden der inne og kommuniserer med Gud.

Slik er Han vår personlige og individuelle lærer i den nye pakt og slik forsones vi stadig med Ham. Vi lærer Ham å kjenne og Han lærer oss å kjenne. Dette er Kjærlighet i praksis.

Dette er Frelsen. Dette er Veien, det er Sanheten og det er Livet.

:-)

Når Dommens dag er kommet ber vi ikke lenger i Holy Place men vi er fysisk til stede knelende foran Nådens Trone i Det Aller Helligste selv og da ikke lenger i Jesu navn. Da må vi stå selv men det kan vi også for Han har frelst oss fra denne verden og gitt oss herlighetslegemet. Vi er blitt "minijesuser". Derfor er forsoningen viktig i dag på Hans vei som her over er beskrevet, desverre kjenner ikke presteskapet til denne vei i DNK og eller DRKK som er mor til alle som følger hennes bud/ vei.

Hva var det Jesus sa?

Joh 16,12 Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu;

Hva sa Paulus?

Hebr 5,11 Om dette har vi meget å si, som også er vanskelig å utlegge, eftersom I er blitt trege til å høre.  

Og alt som skal til er jo bare å tro at Han, Jesus var sant menneske og som menneske gjorde sitt offer. Vi må tro Ham på dette og se hvor Han i dag er og ser vi det skjønner vi at også GTs ord er bildet på det som virkelig er. La, som du sier våre hjerter smelte for Ham! :-)

Hilser med

Ef 3,14-21 Derfor altså bøier jeg mine knær for Faderen, som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske, at Kristus må bo ved troen i eders hjerter, så I, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige hvad bredde og lengde og dybde og høide der er, og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, forat I kan fylles til all Guds fylde.

Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss, ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennem alle slekter i alle evigheter!

Amen.

Kommentar #6

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

På denne måten har vi fått Hans Guddom og natur i vår egen syndige natur gjennom vår egen overgivelse til Guds Ord. Vårt offer, Hans fullkommenhet i oss. Om såkornet vokser og skyter aks forstår vi, og at våre valg gjenspeiler Hans Ånd i vårt vesen.

Er det slik det er, forstår jeg bedere fremførelsen av budskapet i innlegget. Så kan man spørre seg skal veien inn til forhenget være avhengig av en dypere Guds Åpenbaring i vår Ånd, et valg tatt i oppriktig søken etter å leve i Sannhet.

Ja, å tro er å gå inn i det hellige, hellige liv og det kan vi se i det billedlige Guds ord.

Det jeg forsøker her i åpningsinnlegget er å formidle Guds ord til det du her over skrev men med det åndelige Guds ord som står i bibelen. Desverre med mange feil i norskkunnskaper.. .

Men du tok det. :-)

Når vi ser Jesus så ser vi Ham fordi vi ser at vi trenger frelse fra denne verden, vi i ser Hans offer og rettferdighet. Da velger vi Ham og lar oss døpe over til dette nye. Da er vi inne i Det Hellige, vi har nå fått melk og kan begynne å ete fast føde. Det får vi inne i det praktiske kristne livet beskrevet i #5.  

Det får vi kun ved en Åpenbaring av og fra Guds Ånd og Faderen alene ja. Fast føde komer fra Ham. 

Hilser med:

Joh 14,20-21 På den dag skal I kjenne at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

Joh 14,23-24 Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.

Joh 14,26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Joh 16,7-14 Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder. 8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 om synd, fordi de ikke tror på mig; 10 om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger; 11 om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. 12 Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu; 13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 14 Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder. 

Kommentar #7

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Takk

Publisert over 7 år siden

for at du tok deg tid å utdype dette så grundig, også med gode Bibelvers.

Da har jeg litt å grunne på, dette innlegget burde fått større respons. Du henviser hele tiden til gode bibelvers, jeg har mange ganger lurt på hva du mener med -syndfri i dette liv- ingen tror det bokstavelig lar seg gjøre. Men, hvis jeg tolker rett utfra dette innlegget kan det tyde på at du bruker et språk som krever vilje til innsikt i Guds Ord.

Vårt offer til Gud, Kristus rettferdighet i oss, gjennom Helliggjørelse og lydighet, slik at Gud kan skrive sin lov i våre hjerter. Guds lov, Herrens vesen og karakter.

At Kristus Rettferdighet er vårt offer til Gud høres vakkert ut. Selvsagt må vi da ønske dette selv, å la oss lede av Guds Ånd for våre liv, ikke vår vilje, men Hans vilje. Vi har kanskje så lett for å sette oss i førersete og tro vi skal ta over styringen av skuta selv. Det kan bli mange grunne feilskjær.

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Vårt offer til Gud, Kristus rettferdighet i oss, gjennom Helliggjørelse og lydighet, slik at Gud kan skrive sin lov i våre hjerter. Guds lov, Herrens vesen og karakter.

At Kristus Rettferdighet er vårt offer til Gud høres vakkert ut. Selvsagt må vi da ønske dette selv, å la oss lede av Guds Ånd for våre liv, ikke vår vilje, men Hans vilje. Vi har kanskje så lett for å sette oss i førersete og tro vi skal ta over styringen av skuta selv. Det kan bli mange grunne feilskjær.

Ja, jeg tror dette er Guds gave, Guds frelses vei tilbudt oss. Den er konkret og den ærer Ham alene og den er rensende inn mot hvem Han er i oss. Han er vår Far og på denne vei er det bare godhet og nestekjærlig praksis. Hele Han er med hele oss.

Men våre hjerter må smelte for Ham og Hans metodikk så Han kan frelse oss i Sin kraft, vi kan ikke gå her i egen kraft. Vi må på kne og be om hjelp så vi ikke setter oss i førersetet.  

Tusen takk for din respons!

"Da har jeg litt å grunne på, dette innlegget burde fått større respons. Du henviser hele tiden til gode bibelvers, jeg har mange ganger lurt på hva du mener med -syndfri i dette liv- ingen tror det bokstavelig lar seg gjøre. Men, hvis jeg tolker rett utfra dette innlegget kan det tyde på at du bruker et språk som krever vilje til innsikt i Guds Ord."

:-)

Kommentar #9

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei 

De  nye pakt som er blodet i Kristus er større enn noe vi kan forstå heller vil forstå. For blodets kraft er kilden til det nye livet i oss.Hva Gud gjorde og har gjort for oss ved å sende sin ennebårne sønn for så å offre seg for oss er større enn alt annet. Vi bør i evighet bære fram vår takknemmelighet i bønn hver dag i all evighet . ingen kan fatte dette i sitt hjerte hvor stor kjærlighet Gud har til sine barn. 

Mvh

Eune

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Å fornekte Veien, Sannheten og Livet

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

blodet i Kristus er større enn noe vi kan forstå heller vil forstå.

? Vel Jesus lover oss å forstå men mange kan ikke/ vil ikke bære det enda. Du er en av de om du ikke forsøker å lese hva jeg skriver om. Lise kan hjelpe deg til innsikt i de innlegg som har kommet før deg her.

Joh 14,26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Joh 15,26 Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig.

Joh 16,7-8 Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder. 8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:

Joh 16,12-13 Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu; 13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 

Jeg håper VIRKELIG du tar tak i ÅPNINGSINNLEGGET og søker svar i og hos Guds ord om dette, det sammen med Han som skapte oss! I vår Skapers navn, vær ikke blind nå Rune!

Kommentar #11

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Leif Gunnar

Hva er det i mitt svar som er misforstått i Blodet i Nåden og i Sannhet? Du avsløre deg selv i dine ord Leif. For hele sannhet ligger åpenbart for den som vil se. om man ser med åndelig øyne heller kjødelige øyne. Den vise skryter ikke av seg selv. en dåre som ikke er noe i seg selv har innsikt og visdom igjennom den Hellige Ånd. Kjenner du den Hellige Ånd Leif Gunnar? For hvotfor være vis i det kjødelige? For den tilærde kjødelige visdom holder ikke og bæret ikke kraften i sannheten i seg Det er igjennom Guds ord alene vi kan få den innsikt og visdom som er innblåst av ånden. Uansett hvor vis man er i seg selv vil drt brenne opp heller falle sammen på veien.Det vil vise seg bhva som er bygd på fjell heller sand. 

Håper du finner den sannhet som ligger åpenbart for alle.

Mvh

Rune

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Leif Gunnar

Du nevnte La Lise vise deg innsikten i dette. Lise har Visdom og kunnskap om den sannhet som er åpebart i Ånden.Jeg forstår godt hva hun skriver for der kjenner jeg meg igjen i Ånden. Så der er jeg ikke redd for å ta i mot lærdom. men verger meg for den som taler i verdens visdom. den loviske trelldommen er syneligt. man ser det ikke selv for det har blindet hjertet.

Mvh

Rune 

Kommentar #13

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Hans offer ha vært noe offer for våre synder i vårt kjød. Veien, Sannheten og Livet er ikke at Han i kjød stod imot fristelsene av egen Guddomskraft men at Han ydmykt og i Gudsfrykt ba om nåde.

om Jesus var slik som den andre Adam som du beskriver, så var han ikke sant menneske, men en Gud som kjempet mot sin egen guddom i en mennesklig kropp..

hva skal man da si om Jesus den tid han ikke hadde DHÅ? skrften sier at det bare var de tre siste år av sitt liv han gikk rundt i åndens kraft, i de 30 foregående år var han ett menneske som fullt ut var avhengig av sin himmelske far..

Som den andre adam så kan han ikke ha andre fordeler enn den første hadde, om så var kunne han ikke gå inn å være hans stedsfortreder.

Uansett, mht, forhenget som revnet så er det to tolkninger om dette, du frembringer den jordiske versjonen, hvorpå VI får tilgang til det aller helligste .

Den andre og som jeg tror på, er at forhenget revnet og Gud flyttet ut av det jordiske tempel for å ta bolig i kristi legme på denne jord.

Vi er alle prester her, og Jesus er vår herre og yppersteprest, og det var kun yppertepresten som i den gamle pakt kunne gå inni det aller helligste, slik også vår yppersteprest er den eneste som kan bære syndene frem for faderen og tale vår sak..

Prestene i den gamle pakt gjorde tjeneste i den ytre del av tempelet , slik også vi bærer frem vårt tempel på rett måte, gjennom bekjennelse og rett liv. Da blir det som Paulus sier her.

rom.12.1 Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Forhenget...mellom det ytterste (forreste) og innerste

Publisert over 7 år siden

Skille mellom jordens helligdom og den himmelske helligdom.

Heb.9.>>> Også den første pakten hadde sine forskrifter om gudstjeneste, og den hadde sin jordiske helligdom.Det var reist et telt, og i det forreste rommet, som kalles Det hellige, var lysestaken og bordet og skuebrødene. Bak det innerste forhenget var det et annet rom som kalles Det aller helligste. Det hadde et røkelsesalter av gull og paktkisten som var kledd med gull over det hele. I kisten var en gullkrukke med manna, Arons stav som fikk friske skudd, og pakttavlene. Over kisten var herlighetens kjeruber; de skygget over soningsstedet. Dette kan vi ikke gå nærmere inn på nå.

Slik var alt dette ordnet. I det forreste rommet går prestene stadig inn når de skal utføre tjenesten. Men i det andre går øverstepresten inn alene og bare én gang om året, og aldri uten blod som han bærer fram for seg selv og for alle synder folket har gjort uten å vite det
Dermed viser Den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står. - Det forreste rommet er den jordiske helligdom. (det hellige, v2, det innerste det aller helligste, v3)

Kommentar #15

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden

...Det aller helligste. Det hadde et røkelsesalter av gull og paktkisten som var kledd med gull over det hele..

-----------------------

Dette er som dei fleste forstår feil opplysningar.

Røykelsesalteret stod ikkje i det aller helligste eller høgheilage.

Martin Luther meinte at Apollonius av Tyana hadde skrive dette brevet.

Eg trur ikkje mange har forstått konsekvensane av denne setninga:

 "Når det ligg føre eit testamente, må det stadfestast at DEN SOM OPPRETTA DET ER DØD.17Testamentet tek til å gjelda først når OPPHAVSMANNEN DØYR; det gjeld ikkje så lenge han lever " Heb 9.

Kven oppretta dette testamentet eller pakta?

No svarar Paulus på det sjølv.

"EI PAKT SOM GUD HADDE GJORT, kan ikkje setjast til side av lova som kom 430 år seinare, slik at lovnaden dermed skulle bli ugyldig" Gal 3

 

Kommentar #16

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

om Jesus var slik som den andre Adam som du beskriver, så var han ikke sant menneske, men en Gud som kjempet mot sin egen guddom i en mennesklig kropp..

Det er viktig å tenke grundig igjennom denne mulighet at det er her Jesus gikk og inviterer oss med inn i. Ikke avfei dette lett. 

Jeg skrev om Jesus blant annet dette:

"Hans kjød var det samme kjød som vi er i men forskjellen er at Han viste Han var Gud. Han er vår Gud men Han var sant menneske og derfor kan vi følge Ham inn igjennom forhenget som er Ham. Han i kjød var og er reelt at Han IKKE tok i bruk Sin Guddomskraft for å stå imot kjødets lyster og begjær men lot seg kjenne på fristelsene og da be om Sin Fars kraft i seg for å stå imot. Han kunne ha brukt av seg selv men gjorde det ikke for om så Han hadde gjort ville ikke Hans offer ha vært noe offer for våre synder i vårt kjød."

Jesus Er Gud og som Gud la Han av seg av egen frie vilje Sin Guddomskraft i vårt syndige kjøds lignelse/ likhet. Som menneske spurte Han Simon Peter om hvem Han var og Simon Peter sa at det menneske som led som ham var Guds Sønn. Jesus svarer Simon Peter og sier det er Faderen som har lært ham det og ingen andre. 

Så da menneskesønnen kjempet imot fristelser kjempet Han også imot å ta ibruk Sin Guddommskraft og med det avvise fristelsene i egen kraft. Hadde Han gjort det hadde det ike vært noe offer for vår synd. Mens Han stod imot dette måtte Han da altså heller ikke i sitt syndige kjød stå imot fristelsen og vinne seier for da hadde ikke vi hatt noen vei åpnet av Ham til Faderen, Nådens Trone. Da kunne vi ha dyrket mennesket Jesus i syndig kjød men vi skal dyrke Guddommen.

Jesus ble frelst for Sin Gudsfrykt som sant menneske og det av Sin Fars nådefulle Kjærlighet, igjennom Hans/ Faderens kraft gitt Jesus.

Husk det at det ikke er synd å bli fristet i syndig kjød, det er kun synd å synde etter fristelser i syndig kjød. Jesus lot seg friste i syndig kjød men syndet ikke. 

På den måten ser vi at Jesu offer er større enn alle frsitelser på denne jord fordi, Han Er Gud og var meneske som deg og meg men i dette allikevel uten synd. Tenk deg denne situasjon for Jesus, vår Skaper! Fristelsene var reelle og Han er vår rettferdighet.

Sitat:

"hva skal man da si om Jesus den tid han ikke hadde DHÅ? skrften sier at det bare var de tre siste år av sitt liv han gikk rundt i åndens kraft, i de 30 foregående år var han ett menneske som fullt ut var avhenog av sin himmelske far.."

DHÅ var med Ham hele tiden men etter dåpen startet Hans Konkrete Tjeneste som brakte Den Nye Pakt inn i bildet Han var like avhengig av Faderen og DHÅ da, i morgen og som før dåpen.

Sitat:

"Som den andre adam så kan han ikke ha andre fordeler enn den første hadde, om så var kunne han ikke gå inn å være hans stedsfortreder."

Han hadde færre fordeler, ja ingen.

Sitat:

"Uansett, mht, forhenget som revnet så er det to tolkninger om dette, du frembringer den jordiske versjonen, hvorpå VI får tilgang til det aller helligste ."

Jeg viser til at nå er veien inn til det helige åpnet for enhver uten det jordiske presteskap.

Sitat:

"Den andre og som jeg tror på, er at forhenget revnet og Gud flyttet ut av det jordiske tempel for å ta bolig i kristi legme på denne jord."

Om du leser åpningsinnleggetser du at eg sier det samme men du glemmer at det er en kommende dom og at vi ikke fysisk kan enda kome frem for Faderen i det Aller Helligste der Nådens Trone er. Den dagen kommer vel og merke.  

Sitat:

"Vi er alle prester her, og Jesus er vår herre og yppersteprest, og det var kun yppertepresten som i den gamle pakt kunne gå inni det aller helligste, slik også vår yppersteprest er den eneste som kan bære syndene frem for faderen og tale vår sak.."

Når Jesus Ypperstepresten går inn der vil geitebukken ledes til ørkenen (før de tusen år og satan er alene i tusen år), så går det en stund og så kommer den endelige dom (etter de tusen år) etter Moses og profetene. Den Yppersteprestelige tjeneste har med dommen å gjøre. Om vi tror på Jesus legger vi våre synder på Jesu skuldre tilbakevirkende på korset og syndene dør med Ham der. Da ser Faderen Jesus i os og vi kan entre Det Hellige. Der inne er våre bønner en velbehagelig duft for Ham og da forsones vi ved å spise fast føde og ikke bare melk. Vi er da i det ferdig med syndene og vi helliggjøres og rettferdggjøres. Så senere kommer den Yppersteprestelige Tjeneste ved at Jesus oppfyller en ny sabbatshøytid men enda er ikke tiden for oss å komme fysisk inn der, vi er enda kun i Ånden der inne. Yperstepresten Jesus skal ennå fulføre noe før vi skal inn foran Tronen.

Du bør se denne:

http://amazingdiscoveries.tv/media/115/203-an-advocate-for-our-time/   

Description: The sanctuary in one of the great typological features of the Bible. Every aspect of the sanctuary points to the ministry of the Messiah. By a study of all its features, the plan of salvation unfolds before our eyes. In this lecture, the significance of each and every article of furniture in the sanctuary in explained and the depth of meaning unfolded. The sanctuary was not arbitrary. It was a lesson book for all generations.

Sitat:

"Prestene i den gamle pakt gjorde tjeneste i den ytre del av tempelet , slik også vi bærer frem vårt tempel på rett måte, gjennom bekjennelse og rett liv. Da blir det som Paulus sier her.

rom.12.1 Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne."

Prestene i den gamle pakt tok seg av offerdyret som ble ofret utenfor Templet av den troende i den gamle pakt. Nå er prestene borte og vi kan gå inn i Templet selv men ikke uten å se at Jesus er vårt offer og bekjenne og la oss døpe i Jesu navn først. Da kommer Ånden i oss og lærer (fast føde) oss er inne.

Les åpningsinnlegget og kommuniksjonen med Lise etter dette lys er du snill. Og husk å ha fokus på at Jesus skal seire, Han skal vokse og vi avta

:-)

Kommentar #17

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

...Det aller helligste. Det hadde et røkelsesalter av gull og paktkisten som var kledd med gull over det hele..

Forskjellen er imidlertid at i den nye pakt, under bønnen er vi der inne selv i ånden, det kunne man ikke i den gamle pakt.

Dette er det som står som bindene fra det hellgie til i det aller helligste i Texus Reptus, KJV AV 1611:

 - be (able, X hold, possessed with), accompany, + begin to amend, can (+ -not), X conceive, count, diseased, do, + eat, + enjoy, + fear, following, have, hold, keep, + lack, + go to law, lie, + must needs, + of necessity, + need, next, + recover, + reign, + rest, return, X sick, take for, + tremble, + uncircumcised, use.

Med andre ord trenger man ikke lese det slik at det stod absolutt der inne slik Paulus sier det på gresk.

Hebr 9,3-4 Og bak det annet forheng var det telt som kalles det Aller-helligste,  

4 som .. . røkoffer-alter av gull og paktens ark, som var klædd rundt om med gull, og i denne var en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler, .

Vi trenger ikke å sette/ lese inn det aller verste og lese inn det som da gjør at freslen ikke stemmer men igjen dett er ett trosspørsmål og her kan jeg ikke se at du vinner frem med dit helhettelige tros/ bibelsyn Torstein.

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

? ? ?

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Forskjellen er imidlertid at i den nye pakt, under bønnen er vi der inne selv i ånden, det kunne man ikke i den gamle pakt

Forstår du ikke Heb.9.?

Også den første pakten hadde sine forskrifter om gudstjeneste, og den hadde sin jordiske helligdom.

Det var reist et telt, og i det forreste rommet, som kalles Det hellige, var lysestaken og bordet og skuebrødene. Bak det innerste forhenget var det et annet rom som kalles Det aller helligste.

Den første pakten består av det hellige som er den jordiske helligdom. - Den nye pakt som du nevner (i sitatet) må være en misforståelse... den er likt med Det aller helligste...

Dermed viser Den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står.

Det forreste rommet er den jordiske helligdommen, altså menighetene på jord, det forreste rommet og den første pakten. Den nye pakt er ikke åpenbart så lenge den første enda står. (den jordiske helligdom.)

Kommentar #19

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Sitat:

I Jesu blod går vi.

I blodet er livet og det liv Jesu levde er det blod vi skal ta til oss/bli en del av/drikke og leve ut. Dette blod i oss er vårt offer som Hans blod ble Hans offer og da vårt syndeoffer. Sitat slutt.

En ting er å bekjenne med sin munn, sitere skriftsteder, en annen ting er hvordan Gud vil oppfylle sitt løfte og gi sine lover i vårt hjerte, og skrive dem i våres sinn. Det bringer mine tanker til Jeremia 29.13-Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Her ser vi hvordan Guds løfter, profetier inviterer oss inn gjennom forhenget. Det sies at selv en dåre skal ikke fare vill, verden har allerede ført oss vill, blindet våre øyne slik at vi ikke kan se -lyset-. Lyset tåler ikke mørket, og mørket tåler ikke lyset.

Dette bringer mine tanker til Evigheten, tør vi kjenne på, ta på, føle på. Og handler kanskje om,

ærlighet og,

kjærlighet

Gjennom de siterte linjer så jeg noe nytt jeg ikke har tenkt på før, på samme måte. Men, verdt å -grunne- på. Hvordan vårt syndeoffer i praksis blir vårt offer til Gud. I dette Hans rettferdighet i oss gjennom vår rettferdige og oppriktige søken til å la Gud lede oss etter sin vilje, slik kan vi i takknemlighet ofre til Gud. Det sanne Rettferdige offer, og da skjønner vi hvorfor vi skal bli i Ham og Ham i oss. Kan det hende i dette at Guds karakter vil ta bolig i oss på en ny måte. Ja jeg bare spør. Tenker også på dette den tid vi lever i, hvordan vi i fremtiden kan komme til å vise vår kjærlighet til vår Skaper, vårt offer til Gud.

Kommentar #20

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Dette blod i oss er vårt offer som Hans blod ble Hans offer og da vårt syndeoffer.

Jeg forstår ikke helt hva du mener med dette uttrykket...."vårt offer" Det minner litt om Den Katolske Kirkes nattverdfeiring. Ikke at jeg kjenner så godt til den, men det blir kalt messens offer som bæres fram hver gang.

Jeg tror at Jesus ble ofret en gang for alle, og at det ikke lenger skal ofres. Vi skal vel bare få ta i mot den gaven det er at Jesus ble ofret en gang for syndere?

Skyldbrevet ble utslettet, ikke for at vi skulle leve i synd, men for at vi skulle få leve i lyset fra Ham og følge Ham, den oppstandne. Da skal vel ikke vi ofre mer....?

Mvh Ragnhild

Kommentar #21

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Men, verdt å -grunne- på. Hvordan vårt syndeoffer i praksis blir vårt offer til Gud. I dette Hans rettferdighet i oss gjennom vår rettferdige og oppriktige søken til å la Gud lede oss etter sin vilje, slik kan vi i takknemlighet ofre til Gud. Det sanne Rettferdige offer, og da skjønner vi hvorfor vi skal bli i Ham og Ham i oss. Kan det hende i dette at Guds karakter vil ta bolig i oss på en ny måte. Ja jeg bare spør. Tenker også på dette den tid vi lever i, hvordan vi i fremtiden kan komme til å vise vår kjærlighet til vår Skaper, vårt offer til Gud.

Ja, dette har vi lett for å synde imot.

Desverre er det bare du som positivt og etterspørrende som. "Da har jeg litt å grunne på, dette innlegget burde fått større respons."

Du leter og søker Ham i Guds ord og ser etter om det kan være slik. Jeg kan ikke se at andre har forsøkt å se det store som egentlig er der. Det inntil din #19.

 

  

Kommentar #22

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Ikke som Jeg vil men vår Fars vilje.

Publisert over 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår ikke helt hva du mener med dette uttrykket....

Vårt offer er at vi gjør Hans vilje istedet for kjødets vilje og det muliggjøres ved å se på Kristus i kjød. Da ser vi at vi kan gå den veien Han gikk, vi legger av oss selv. Vi ser på Jesus og Hans rettferdighet slik at vi med salig glede velger denne vei. For Han ble jo også av nåde frelst, som forklart i åpningsinnlegg og videre samtale med Lise. 

:-)

Kommentar #23

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

:-)

Publisert over 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

En ting er å bekjenne med sin munn, sitere skriftsteder, en annen ting er hvordan Gud vil oppfylle sitt løfte og gi sine lover i vårt hjerte, og skrive dem i våres sinn.

Ja, Lise, det er stor forskjell på å sitere Bibelen og det å leve med Jesus hver dag og stund. Vi kan alle bli skriftlærde, men det kan koste å følge Ham hver dag under alle forhold og trengsler.

Jeg tror at Han skriver sin lov i vårt hjerte når vi gir oss helt til Ham, og lever i ordet og bønnen! At vi noen ganger ser forskjellig på ytre ting betyr heldigvis ikke at Jesus har forlatt oss. Ei heller at vi har vendt Ham ryggen.

Jeg kjenner jo at jeg har Jesus hos meg hver dag og stund, selv om jeg kan være litt uenig med andre kristne i det vi ser på som praktiske ordninger her i livet.

I går var jeg med "det lille koret mitt" på et sangmøte i Trondheim. Å få vitne om Ham gjennom sang er en stor glede. Tekstene gir oss selv så mye! Tross mange tunge dager på "hjemmefronten", med alvorlig sykdom, kan jeg kjenne gleden sterk i mitt indre gjennom sangen om Ham :-) Jeg får av og til lyst til å rope halleluja høyt! Hjertet jubler av glede over frelsen som ikke avhenger av meg og mine prestasjoner!

Vi sang blandt annet denne sangen! Men vi har ikke orkester til da, og heller ikke solist. Men teksten er så og si den samme på norsk. Det er mye fin kristen sang på YouTube.

Mvh Ragnhild.

Kommentar #24

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Leif Gunnar

Mmmm All Nåde er ufortjent vi gjør ikke noe offer, vi har ingen ting å tilby for vår synd. vi kan ikke offre noen ting. Vi kan mota og være takknemelige for det vi har motatt er større enn alt anne i livet. vi kan ikke gjøre noe av oss selv. Vi er svake i oss selv Derfor er all kraft fra Ham.Når vi blir født på nytt så får vi Ånden som pant. og da skjer den forandringen som skaper det nye livet i oss. vi trenger ikke offre noe for sannheten bor no i oss for alltid og det eneste vi trenger å gjøre er å følge Jesus.

Mvh

Rune

Kommentar #25

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Han ble jo også av nåde frelst

Ble Jesus frelst? Han var vel offerlammet som ble ofret, for at vi skulle bli frelst?

Joh 12:27 Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.

Luk 22:41-44 Og han slet seg fra dem, omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, bad og sa: 42 Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din. 43 Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. 44 Og han kom i dødsangst og bad enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden.

Du tenker kanskje på det at Gud reiste Ham opp fra døden igjen :-) Takk og halleluja, det var jo med i planen helt fra begynnelsen, tror jeg. Ellers hadde Hans offer vært forgjeves...og vi var alle fremdeles dødsens.

Vi har kanskje bare forskjellig måre å si det på?

Mvh Ragnhild.


 

Kommentar #26

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Ble Jesus frelst? Han var vel offerlammet som ble ofret, for at vi skulle bli frelst?

Ja, Jesus ble frelst av Sin Fars nåde. Han var sant menneske.

Om Hans offer skulle dekke våre synder måtte Han være sant menneske, om ikke ville ikke Hans offer, Hans uskyldige blod være våre synder verdige.

Han var ett verdig offer vår syndenatur og i det synder. Han tok ansvar som Skaper og Gud og gir en vei til gjenoppretting til det som skulle være.

Jesus ble frelst av Faderens nåde og kraft i Ham.

Hebr 5,7-8 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 

Som sant menneske ble Han fullendt.

Hebr 5,9-10 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham, og blev av Gud kalt yppersteprest efter Melkisedeks vis. 

Og det er ikke syndig å bli fristet men å la fristelsen bli unnfanget er synd. Jakob 1.

Paulus sier det rett ut (Rom 8:2-3) at Jesus kom i syndig kjøds lignelse, av En grunn og en lignelser er jo, = (Er Lik).   

Om vi ser hva som blir sagt her så er det ingen tvil om at Jesusm vår Herre og Gud var sant menneske:

Hebr 1,3 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie,

Hebr 2,5 For det var ikke under engler han la den kommende verden, som vi taler om.

Hebr 2,7 Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger;

Hebr 2,9-11 men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle. 10 For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding. 11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Hebr 2,16-18 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; 17 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 3,7-8 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen,

Hebr 3,19 Så ser vi da at det var for vantros skyld de ikke kunde komme inn.

Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.  

Dette offer er større enn stort, det er fantastisk og dette gir oss en reell frelse ut av synd uten noen former for Trelldom. Vi blir virkelig frie i Ham! Det er en gave og det er virkelig gode nyheter!

La oss spise fast føde! :-)

Kommentar #27

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

All Nåde er ufortjent vi gjør ikke noe offer, vi har ingen ting å tilby for vår synd. vi kan ikke offre noen ting. Vi kan mota og være takknemelige for det vi har motatt er større enn alt anne i livet. vi kan ikke gjøre noe av oss selv. Vi er svake i oss selv Derfor er all kraft fra Ham.

Det er jo det jeg sier, se åpningsinnlegget og historien om Jesus, følg så Ham.

Se på Jesus og se det offer Han gjorde, ser du det? Vil du da gjøre noe? Er ikke det ett offer å velge å følge Ham istedet for seg selv.., og igjen om du da ser på Jesus så ser du at det er ikke takket være oss men Ham at vi velger å følge Ham av fri vilje.

Så, gjør som Ham da. Se på hva Han gjorde og åpnet opp for oss.

Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.  

Les åpningsinnlegget med dette lys og døm ikke på forhpnd, ta det med ro og la Guds Ånd vise deg hva som der står. :-) Ok?

Kommentar #28

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Hei.

Publisert over 7 år siden

Takk Ragnhild for flott sang, jeg setter virkelig pris på det når du og Hildegunn legger ut slik vakker musikk. Ja You Tube er noe nytt for meg, men jeg skal kikke innom der og se.

Jeg er enig i at Frelsen er bare av nåde, men vi har også Bibelsk dekning for hva trådstarter ønsker formidle til oss.

Jeg tenker på Romerne12.1 Jeg formaner dere altså brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige Gudstjeneste. Her menes det vel om vi vil kjenne Guds vilje, må vi først bringe et offer. Og da mener jeg ikke å -så- for og høste det vi ønsker oss. Bil, ektefelle, hus, osv. Nei, vårt offer er vår kjærlighet til Ham. Dette underet at vi er skapt i Hans vilje får meg nesten til å -ta av-. Ja da sier jeg som deg Ragnhild -Halleluja- jeg mister nesten forstanden.

Vi kan også se på Joh.12.24 Sannlig, sannlig sier jeg dere: Hvis ikke hvetkornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men, hvis det dør bærer det mye frukt.

Bare Gud kjenner våre hjerter, og som du sier kan det hende vi noen ganger bruker forskjellig ord på noe vi er enig i.

Jeg har mang en gang prøvd å styre skuta, og det til tross for at jeg ikke har båtsertifikat. Når vi dør fra selvet, og sier -ikke min vilje- men din vilje skje. 

-vi får en oppvoksende generasjon båtførere med god kompetanse som forhåpentligvis vil gi oss et trygt og godt båtliv i mange år fremover-

det siste var til meg :) :)

Kommentar #29

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Vårt liv i verden som Guds barn.

Publisert over 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenker på Romerne12.1

Ja Lise! Det handler om vårt liv, at vi skal leve for Ham, til Hans behag. Altså et takkeoffer :-) en åndelig gudstjeneste, står det. Jeg siterer like godt både 1. og 2. vers.

Rom 12:1 Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. 2 Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

Så skal vi alle få vandre i de gjerningene Han har lagt ferdige foran den enkelte av oss. Det gjelder at vi kjenner og hører Hans røst når han kaller oss! -"Mine får hører min røst", står det!

Ja, vi er lemmer på det samme legeme, og har forskjellige oppgaver! Er ikke det fantastisk?

Og misjonsbefalingen gjelder også oss! Seeking the lost...Hør denne da! :-)

Mvh Ragnhild


 

Kommentar #30

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Jo

Publisert over 7 år siden

det er fantastisk, mangfoldet i Guds rike.

Enhet i Ånden til all god gjerning, og i samfunn med Ham.

Den sangen var virkelig flott, så mye fin kristen musikk, det var snilt av deg. Ønsker deg/dere all fred, og alt godt for familien din.

lise

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere