Svein Nyborg

86

Intelligens.

Publisert: 25. nov 2012

Hva annet er intelligens enn evne til å samle og holde på kunnskap?

Er det det, da er del vel mulig å utvide samleevnen og holdekapasiteten, trene i høyden.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Intelligens har også med fantasi å gjøre

Publisert rundt 7 år siden

Hvis ikke du har fantasi, har du ikke muligheten til å omsette den samlede kunnskap i nye løsninger. Jeg tror dette med fantasi er undervurdet. Den kan også trenes.

Mvh Petter

Kommentar #2

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Fantasifullt :-)

Publisert rundt 7 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror dette med fantasi er undervurdet. Den kan også trenes.

Fantasien spiller oss et puss, den ser og vi tror det er alt, trenes den opp slik som idrettfolk trener sine ferdigheter vil vi kunne se mer.

Når en ekte virkelighet blir avdekket for meg, forstår jeg at jeg opplever alt inni meg og at det ikke finnes noe på utsiden. Begrepet ”utenfor meg” eksisterer ikke i det hele tatt siden alt skjer i mine følelser, min oppfattelse, det er bare et fantasert bilde i hjernen. Den synlige virkeligheten som jeg nå ser: hele den vide verden, det endeløse universet og jorden med sine tallrike detaljer, er alt oppfattelser som finner sted inni meg. Når jeg derfor korrigerer min fantasi (mitt generelle egoistiske ønske om å se det slik), vil hele dette bildet endre seg.

Kvaliteten på vår fantasi kan ikke endres, men dens størrelse kan endres, desverre har den minket de siste tusen år, vi har erstattet virkeligheten med små puslete ipad, iphone, tv og romskip -vi er utestengt fra virkeligheten ved fokus på hjelpemidler avhengig av vår sterkt reduserte fantasi.

Utvikler vi oss vil ikke vår virkelighet forsvinne, den vil vokse i takt med vår intelligente forestillingsevne, forøvrig et ord som oftest relateres til noe som ikke er virkelig (fantasien er for liten ;-)).

Kommentar #3

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hva annet er intelligens enn evne til å samle og holde på kunnskap?

Ja, men det kan jo enhver idiot ;-))   Å samle på det som andre har skapt ut fra sin evne til ny- tenkning, ut fra ren undring eller ut fra et rent praktisk behov.  Kanskje det kan kalles kreativitet.

Kommentar #4

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Nei, Svein Nyborg, evnen til å samle og holde på kunnskap har ikke særlig med intelligens å gjøre. Jeg tror du forveksler intelligens med god hukommelse. Intelligens har med forstand å gjøre, evnen til raskt å møte nye situasjoner på en hensiktsmessig måte, evnen til – uavhengig av særlige kunnskaper og trening – å løse problemer. Intelligens kan også beskrives som evnen til – på grunnlag av tidligere erfaringer – å mestre nye situasjoner.

Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Antagelse?

Publisert rundt 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

a, men det kan jo enhver idiot ;-))

Forstår du her snakker om kunnskap samlet med kroppens måleverktøy og behandlet med det programmet hjernen fra oppveksten er utstyrt med, ja det kan alle idioter.

Men å trene på mottak av informasjon med et sensorisk apparat som kan oppfatte mer en øyet, øret, nesen osv er skapende, og da snakker vi ikke om kreativitet til skapelse av hjul, intelligent vaskemaskin og bil beregnet til utflukter på Mars.

Å finne en metode som skaper fred på jord ligger nok litt for høyt for denne verdens best utrustede hjerner.

Kommentar #6

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Kunnskaper + Fantasi = Kreativitet = Intelligens

Kommentar #7

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ååå.

Publisert rundt 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Nei, Svein Nyborg, evnen til å samle og holde på kunnskap har ikke særlig med intelligens å gjøre. Jeg tror du forveksler intelligens med god hukommelse. Intelligens har med forstand å gjøre, evnen til raskt å møte nye situasjoner på en hensiktsmessig måte, evnen til – uavhengig av særlige kunnskaper og trening – å løse problemer. Intelligens kan også beskrives som evnen til – på grunnlag av tidligere erfaringer – å mestre nye situasjoner.

:-(

Kommentar #8

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Klokskap

Publisert rundt 7 år siden

er å se Herren. Forstand er å ta avstand fra det Onde.

Kommentar #9

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Psykologiens definisjon.

Publisert rundt 7 år siden

Intelligens er det som måles på en intelligenstest.

Kommentar #10

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Intelligens (fra latin intellego, å forstå, begripe, innse, avgjøre

Publisert rundt 7 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Intelligens er det som måles på en intelligenstest

Hm, det er det nok strid om blant lærde - også innen psykologien. Her fra Wiki

'For å få en målbar verdi på intelligens forsøker man i blant å måle intelligens i IQ. De fleste er likevel enige at instrumentet er upresist og kun måler deler av det som begrepet intelligens vanligvis rommer. Det finnes flere forskjellige IQ-tester, og samme person kan oppnå forskjellige resultater med forskjellige tester. Hvordan IQ-tester skal utformes, hva de skal måle og hvordan de individuelle resultatene skal bedømmes er et kontroversielt spørsmål innen psykologien og iblant også et ideologisk spørsmål. Likevel blir IQ-tester sett på[hvem?] som det mest nøyaktige verktøyet man har til å måle intelligens per dags dato.[trenger referanse]''

Man ser at spørsmålet reises i siste setning, hvem? mener

Kommentar #11

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hva annet er intelligens enn evne til å samle og holde på kunnskap?

Er det det, da er del vel mulig å utvide samleevnen og holdekapasiteten, trene i høyden.

Det er virkelig morsomt å lese det du skriver Svein. Jeg tror ikke jeg alltid er enig med deg, men du utfordrer oss iallafall. Her har du selvsagt rett uansett hva knit pick'erne måtte tro ;-)

Kommentar #12

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Søster

Publisert rundt 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Man ser at spørsmålet reises i siste setning, hvem? mener

Søsteren min elsker å få høyere inteligens.

Hun pugger slike tester, og skårer etter hvert bedre og bedre. (pålitelig inteligens)

Mine sønner fikk høyeste skår, kan hende grunnet interesse for praktisk logisk løsning av problemer.

Jeg er middelmådig, hater slike tester, men har kan hende formidlet praktiske løsninger til ettergenerasjonen.

Så jeg er møe enig med deg, i dine to komentarer.

Men var SN`s spørsmål en inteligens test ? Det ble mitt hovedmål for mitt tankespinn.

Jeg "sliter" med å få tak på det SN skriver. Det er oftest ikke mitt språk, så jeg nermer meg hans innleg med andre innfalsvinkler, eks dine komentarer. Som er formidlet i en åpen tone. Jeg "tolker" andres komentarer, og finner kan hende noe i det han skriver, gjennom deg og andre.

På samme vis leser jeg komentarer til deg, når du har gode argumenter, og interesante opplysninger. Eks som i dialogene vedr ABB`s start på livet, og barneoppdragelse.

Jeg forbauses av dine, SN, Anne og andres påvirkning av mitt tankeliv, og utvikling. At også Runene og Halvorsen dukker opp i mine resonemanger, forskrekker meg, og jeg kan fryde meg over tankenes iboende overaskelser, om de finnes:)/.

At oppøving, som Robin hadde en debatt om er mulig, og skapende, kan jeg bekrefte er oppmuntrende. Om det forøker inteligensen, og eller om den type inteligens finnes, som SN beskriver, hvet jeg ikke å beskrive. Men erfares, kan hende.

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Forståelsesevne.

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Hva annet er intelligens enn evne til å samle og holde på kunnskap?

Det var størrelsen på beholderen som kan romme forståelse jeg tenkte på.

Det hebraiske ordet yâda‛ leder til śekel.

Oppnåelsesevne, altså rommet som stilles til rådighet for kunnskap vil generere forståelse proporsjonalt med størrelsen.

Så lenge hver av oss bare har en hjerne og et hjerte er vi sterkt begrenset, det blir liksom bare med den ene gnisten. Om vi kunne oppdage en metode som koblet oss alle sammen ville kapasiteten øke betraktelig, og med innsikt i hvordan den andre har det ville vår intelligens kunne brukes bedre enn vi hittil har prestert.

Derfor snakker jeg om trening, lete etter kunnskap om sammenkobling og trene på å koble.

Vi behøver kanskje mye mer fantasi som Petter Kvinlaug påpeker.

Kommentar #14

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hvem Herre?

Publisert rundt 7 år siden

Din påstand: Klokskap er å se Herren. Forstand er å ta avstand fra det Onde.

Finnes det en Herre som er større enn alle?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere