Anders Tyvand

51    37

Stakkars Trygve Hegnar…

Trygve Hegnar føler seg plaget av KrFs forslag om å øke toppskatten. Han mener partiet trenger forlatelse - for de vet ikke hva de gjør...

Publisert: 23. nov 2012 / 1199 visninger.

Trygve Hegnar viser til Bibelen, og trekker en parallell mellom det å foreslå økt toppskatt for de rikeste, og det å nagle Jesus til korset. Finansmannen og redaktøren mener KrF plager folk med å foreslå økt skatt for de som tjener mer enn halvannen million i året, og han er overbevist om at Jesus ville tatt parti med de rikeste.

Hegnar bruker kraftig skyts mot KrF i fredagens leder i Finansavisen. Han har sammenlignet skattepolitikken til de ulike ikke-sosialistiske partiene, og idealet er åpenbart mest mulig skattelette og minst mulig skatt for de rikeste. Da havner KrF naturlig nok på jumboplass. KrF har nemlig aldri vært partiet som setter de rikeste først.

Hegnar viser til at staten i år drar inn 219 milliarder kroner på merverdiavgift, 236 milliarder i arbeidsgiveravgift, og at skatteinntektene for inneværende år ligger an til å bli større enn tidligere antatt. Da mener han at det er meningsløst å foreslå en økning av toppskatten som vil representere ytterligere 1,2 milliarder inn til fellesskapet.

Det er nesten litt artig å lese en analyse av ulike statsbudsjett hvor man kun ser på hvordan de rikeste rammes. Det er vel knapt noen andre enn Trygve Hegnar som kunne prestert å komme opp med en slik analyse. For et statsbudsjett handler selvfølgelig om så mye, mye mer.

Hegnar kunne for eksempel valgt å se på hvordan familiene kommer ut av det i de ulike budsjettforslagene. Da ville han sett at KrF har foreslått 5,8 milliarder mer til barnefamiliene. 4,5 av disse milliardene innebærer et nytt barnefradrag i skatten, og går ut på at familiene får 5.000 kroner i skattelette per barn.

Han kunne også sett på hva de ulike partiene vil gjøre for å bekjempe rusproblemer og fattigdom i Norge. Da ville han sett at KrF vil bruke 1,5 milliarder mer på dette arbeidet – altså 300 millioner mer enn den foreslåtte skatteøkningen for de rikeste.

Han kunne selvfølgelig også sett på satsingen på skole og utdanning, og oppdaget at KrF vil bruke 1,6 milliarder mer på dette feltet, eller han kunne sett på hva de ulike partiene vil gjøre for å bekjempe fattigdom utenfor landegrensene. Da ville han sett at KrF har foreslått 400 millioner mer til utdanningsbistand i 2013. Dette vil kunne bidra til at flere fattige i Afrika får muligheten til skolegang og utdanning, noe som igjen kan bidra til å løfte både enkeltmennesker og land ut av nød og fattigdom.

Men det er ikke slike ting Trygve Hegnar er interessert i. Han er opptatt av toppskatt og formueskatt.

Jeg syns det blir feil å ta Jesus til inntekt for budsjettmessige prioriteringer, men jeg vil likevel våge å antyde at Hegnar antakeligvis tar feil i sin påstand. Og han må gjerne stemple mennesker med foldede hender som enfoldige. Personlig er jeg mer begeistret for folk som folder hendene enn for milliardærer som bruker hendene til å tviholde på pengene sine.  

Stakkars Tygve Hegnar. Det er ikke ironisk ment, men det er ikke forslaget om økt toppskatt som gjør at jeg får litt vondt av ham… 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Helge Skår

44 innlegg  330 kommentarer

skryt og bønn

Publisert nesten 6 år siden

Vil bare skryte av et bra innlegg. Trygve Hegnar gir inntrykk av å være inkarnasjonen av en som vil at Mammon skal bestemme mest mulig, og Jesus sier at det er uforenlig med kristen tru. Derfor går det an å si stakkars, og så kan vi late som vi er ydmyke, og be for annerledes troende. Håper det hjelper andre, men uansett hjelper det meg å en gang i blant be for dem jeg er mest uenig med her i verden. Trygve har vært blant dem gjennom mange år. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, osv. , står det jo et sted i Bibelen, og at folk kan forlates, da de kanskje i liten grad vet hva de gjør.

Men i vår tid, som er så tolerant for ulike bibeltolkninger.....Hva ville skje med en prest som kom med en teologi omtrent som den du sier Trygve står for? 

Svar
Kommentar #2

Arne D. Danielsen

309 innlegg  5648 kommentarer

KrF-populisme

Publisert nesten 6 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.

KrF har nemlig aldri vært partiet som setter de rikeste først.

De rødgrønnes mantra er at "høyrepartiene vil gi skattelette til de som har mest fra før" alternativt "ta fra de fattige og gi til de rike".

Dette sier de selv om de inderlig vel vet at det ikke er slik. Men det er lett å si og slik forøske å stigmatisere sine politiske motstandere. Anstendighet er, som kjent, ikke det en vanligvis forbinder med politikken og politikere. Å argumentere lettvint og usant, og å si det en tror folk vil høre, er ren populisme. Men så er det slik at flertallet av velgerne åpenbart ikke går på denne retoriske limpinnen. Det er trolig noe av det som frustrerer de rødgrønne aller mest.

For de som måtte være interessert, er det ikke i noen partier snakk om å gjøre de rike enda rikere, men rett og slett om en annen og bedre innretning av skattepolitikken. Når f.eks. Høyre vil fjerne formuesskatten, er det for å sikre vekst og norske arbeidsplasser, og så vil de heller kompensere med annen skattlegging slik at den personlige beskatningen av ”de som har mest fra før”, det som staten i dag får inn på formuesbeskatningen, blir på noen lunde samme nivå som i dag.

At KrF troner øverst på listen over partier som vil skattlegge "de rike" mest er ren populisme. Det er å undervurdere egne velgere.

Skatt etter evne er et bra prinsipp – i utgangspunktet. Men i ytterste konsekvens ville det egentlig betydd at alle ble skattet slik at de til slutt sitter igjen med et likt lønnsnivå. En modig sjel av en sliter, som har satt alt han eller hun eier i pant og trolig jobbet doble skift i årevis, og som på denne måten skaper arbeidsplasser og viktige verdier for samfunnet, og kanskje i et heldig år kan ta ut ei lønn på 800.000 kr. skulle da altså betale 500.000 kr. i skatt slik at han eller hun ble sittende igjen med standardlønnen på f.eks. 300.000 kr.. Av slikt blir det lite med verdiskapning i årene som kommer. For KrF ville det bety at de måtte kutte dramatisk i f.eks. bistand og tiltak rettet mot familiene.

Gro Harlem Brundtland sa en gang at "alt henger sammen med alt". Det er viser sagt enn det høres ut.

 

 

 

Svar
Kommentar #3

Anders Tyvand

51 innlegg  37 kommentarer

Målrettede tiltak

Publisert nesten 6 år siden

Arne - jeg tror heller ikke at Høyre har som mål å gjøre de rike rikere og de fattige fattigere, men jeg føler behov for å kommentere det jeg opplever som en svært ensidig analyse fra Hegnars side. Dette var altså ikke ment som en kritikk av Høyre, men et svar til Hegnar og Finansavisen.

Jeg er helt enig i at et for høyt skattenivå kan virke ødeleggende på både investeringsvilje, innovasjon og utvikling, og at en levelig beskatning er nødvendlg for å trygge arbeidsplasser og dermed sikre fellesskapet fremtidige inntekter. Samtidig mener jeg at de som har mest, også må bidra mest. Eventuelle skatteletter må derfor målrettes, slik man oppnår det man ønsker. En uheldig konsekvens ved for eksempel å fjerne formueskatten, er at mange av de aller rikeste i Norge vil bli nullskatteytere. 

KrF har ved flere anledninger tatt til orde for å fjerne formueskatt på arbeidende kapital, uten å fjerne den generelle formueskatten. Det betyr at du for eksempel ikke skal behøve å betale formueskatt av gravemaskinen du har i firmaet ditt, og som kanskje gir deg muligheten til å ha en mann i arbeid. Samtidig må du betale formueskatt av de fire millionene (eller milliardene når vi er på Hegnars nivå) som du har stående som passiv kapital i banken. 

Høyre har etterhvert begynt å nærme seg denne tanken, og at Erna Solberg nå sier at det er uaktuelt å fjerne formueskatten før man har en lovendring på plass som sørger for at de rikeste i samfunnet ikke blir nullskatteytere som en konsekvens av at formueskatten fjernes. 

Når jeg sier at KrF ikke setter de rikeste først, så er det ikke snakk om populisme. Det er for det første en realitet, og for det andre ment som et tilsvar til en analyse der partiene måles etter nettopp hvor mye skattelette de vil gi til de rikeste. 

Svar

Siste innlegg

Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
21 minutter siden / 25 visninger
0 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 4 timer siden / 70 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 4 timer siden / 108 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 6 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 9 timer siden / 340 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 567 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 10 timer siden / 791 visninger
5 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
21 minutter siden / 25 visninger
0 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 4 timer siden / 70 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 4 timer siden / 108 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 6 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 9 timer siden / 340 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 567 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 10 timer siden / 791 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Tor Egil Hansen kommenterte på
Personlig åpenbaring
3 minutter siden / 1441 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
KrF-måten
4 minutter siden / 791 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
4 minutter siden / 201 visninger
Fredrik Glad-Gjernes kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
8 minutter siden / 201 visninger
Morgan Lindstrøm kommenterte på
KrF-måten
9 minutter siden / 791 visninger
Fredrik Glad-Gjernes kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
10 minutter siden / 201 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
14 minutter siden / 1441 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
26 minutter siden / 1441 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
30 minutter siden / 1441 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
31 minutter siden / 1441 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
KrF-måten
31 minutter siden / 791 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
32 minutter siden / 201 visninger
Les flere