Andreas Kleven

2

Gud sender gode mennesker til helvete?

...dette er hva Bibelen sier om saken.

Publisert: 18. nov 2012

Jeg blir ofte spurt: ¨Hvordan kan en Gud som er kjærlighet sende folk til helvete? Hvordan kan Gud sende ¨gode¨ folk til helvete, bare fordi de ikke tror på hans sønn? Hvis det er sånn Gud er, vil jeg ikke ha noen ting å gjøre med Ham!¨ Det vi må forstå er at selv om Gud er kjærlighet, er Han også rettferdig. Etter en bibelsk granskning vil jeg si at dette er hva Bibelen sier om saken.

Hele problemet her er Guds natur. Gud er rettferdig, Gud er Hellig og Gud kan ikke bryte sine egne attributter. Han kan ikke gjøre noe som strider imot Ham selv. Han er en rettferdig og det er en god ting. Det ville vært forferdelig å vite at hele universet var skapt av en ondsinnede Gud, men dette presenterer også et problem. Hvis Gud er rettferdig, hva vil Han da gjøre med oss, syndere? Vi har syndet mot Gud, mot hverandre, mot naturen og mot alt som er. Så hvis Gud virkelig er rettferdig, hva vil han gjøre med oss?

Hvis en rettferdig Gud bare tilgir onde mennesker er han ikke lengre rettferdig. Hvis en hellig Gud kaller onde mennesker for å ha fellesskap med dem, da er han ikke lengre hellig. Det store spørsmålet er derfor, hvordan kan en hellig Gud tilgi onde mennesker og fortsatt være rettferdig? Svaret finner man i korset av Jesus Kristus. I korset av Jesus finner man enorme, unike åpenbaring av fylden i Guds attributter. På grunn av Guds rettferdighet må Han fordømme synden vår.

Gud er Kjærlighet, så han blir et menneske i sin sønn, lever et perfekt skyldfritt liv som et menneske og går deretter til det treet. På det treet blir all synden til hans folk, kastet på Ham og all Guds rettferdighet og vrede som vi fortjener, blir kastet på Kristus. Den eksakte mengden som var påkrevd for å tilfredsstille Guds rettferdighet. Etter at Kristus led sa han: ¨Det er fullbrakt¨(Joh 19:30). Det betyr at han gjorde det som var påkrevd for å tilfredsstille Guds rettferdig ovenfor Guds folk. Han betalte prisen fullt ut.

Det er viktig å forstå at syndene våre ikke ble sonet bare på grunn av at romerne banka Jesus opp og naglet han til et kors. Vår synd ble sonet på grunn av at på det korset, bar Han vår synd og ¨det var Herrens vilje å knuse ham¨(Jesaja 53:10). Vreden som skulle ha falt på oss, falt i stede for på Guds enbårne sønn. Han led fullt ut, han betalte prisen, han døde fordi ¨syndens lønn er død¨(Rom 6:23) og på den tredje dag sto han opp. ¨Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved¨(Apg 4:12) utenom Jesu’ navn. ¨Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved ham.¨(Joh 14:6). ¨For Gud er èn og èn mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus¨(1Tim 2:5). Og for å bli frelst står det i Bibelen at Gud befaler alle mennesker å vende om fra sin synd og tro evangeliet. Når alt kommer til alt er ikke problemet hos Gud, det er vår synd.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Jeg har litt

Publisert over 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.

Vel, allerede på Jesu tid var Himmelriket nært. Og som evig av vesen, var det nært før, slik det er nært etter. Riket er i oss som et potensiale.. Det er evig sannhet.

problemer med å se alle bibelske profetier oppfylt, Dan.7.23-27: Så lød hans ord: Det fjerde dyr betyr at det på jorden skal komme et fjerde rike, som skal være anderledes enn alle de andre riker, og det skal sluke hele jorden og søndertrede og knuse den.24 Og de ti horn betyr at det av dette rike skal opstå ti konger, og efter dem skal det opstå en annen konge, som skal være anderledes enn de foregående, og som skal ydmyke tre konger,25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid. / 26 Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid.27 Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som er den Høiestes hellige; dets rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde det.

Er det ikke dette riket da?

Kommentar #52

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke dette riket da?

Nei, dette minner mer om mytologi. Jesus sier da vitterlig at Riket er i oss..iblant oss..eller begge, avhengig av tolkning. Og Gud er da evig, og slik må også hans rike være. Har det en begynnelse er det ikke evig/endeløst. Rikets vesen som Guds Fred blir også nevnt av flere i Bibelen. 

ס Vend deg bort fra det onde og gjør det gode.

Søk fred og jag etter den! - Sal 34:15 

For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, 

fred og glede i Den hellige ånd. - Rom 14:17

De snakker ikke her om noe som kommer, men om noe som er. Det samme gjør Jesus i sine lignelser om Riket.

Kommentar #53

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Sa han bare dette om riket?

Publisert over 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.

Jesus sier da vitterlig at Riket er i oss

Mente han da alle? Hvem var det Jesus snakket til?

Mark.4.10-11:  Da han var blitt alene med de tolv og de andre som var med ham, spurte de ham om lignelsene.11 Han svarte: «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt! Men til dem som er utenfor, blir alt gitt i lignelser...

Guds rike var også lik en surdeig (Luk.13.20) Matt.16.12: Da forsto de at det ikke var surdeig i brød de skulle ta seg i vare for, men fariseernes og saddukeernes lære....

Kommentar #54

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Mente han da alle? Hvem var det Jesus snakket til?

Han snakker til de tørste. Til de som i sitt liv har behov for det vann som gir fred. Flere av disse ble også muligens disipler av Jesus, slik at også de kunne bli vist og forklart Himmelrikets hemmeligheter.

Både lignelsen om surdeigen og lignelsen om sennepsfrøet viser til prinsippet for hvordan riket utvikles fra et potensiale til realitet. Jesus snakker altså om noe som er.. Ikke noe som skal komme en gang i fremtiden.

Kommentar #55

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Kabbala

Publisert over 7 år siden

Ordet kabbala betyr å "motta en tradisjon om mottak av korrigering ved Lyset", el overlevering av den kunnskapen som er skjult i Ordet.

Adam haRishon var det første menneske somm mottok slik kunnskap ved å "spise" ordet, han fik åpnde øyene og så sin nakenhet, ble ikledd Gud Lys (skinnende klær) og overleverte denne kunnskapen til neste generasjon. Innsikten i den usynlige dimensjon voks over 20 generasjoner fram til Abraham som utformet Kabbala, som er en vitenskap om hvordan utforske "Guds Rike".

Hvor mye Sumerne kjente til den spirituelle dimensjon vet jeg ikke, men "knuser" vi Gen 6:4 vil vi bli satt på sporet av en annen og høyere verden enn den vi i dag kjenner, vi er halvfabrikata (The Missing Link) sammenlignet med Adam Kadmon..

Kommentar #56

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Surdeigen og verdens fyrste...

Publisert over 7 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.

Både lignelsen om surdeigen og lignelsen om sennepsfrøet viser til prinsippet for hvordan riket utvikles fra et potensiale til realitet. Jesus snakker altså om noe som er.. Ikke noe som skal komme en gang i fremtiden.

Det som kommer er noe som har vært, (men ikke er) og som kommer igjen…(Fork.1.9-11) Jesus forkynte om det som skulle komme. (Joh.14.29:Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.30 Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg.31 Men verden må få vite at jeg elsker Far, og at jeg gjør som Far har befalt meg. Stå opp, la oss gå herfra...)

Himmelriket er ikke, det må bygges opp på nytt igjen… det er lik en skatt som er gjemt i en åker som en mann finner, dekker den til igjen og i sin glede solgte alt han eide og kjøpte åkeren. (Matt.13.44, åkeren er verden)

Himmelriket er også lik en fiskenot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag. 48 Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og samlet de gode fiskene i kar, men kastet ut de ubrukelige. 49 Slik skal det gå ved verdens ende: Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige 50 og kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner… (Matt.13.47)

Hvis du ser verdens ende hver gang du ser en fiskenot, så skjønner jeg standpunktet om at verdens ende og himmelens rike er noe som er nå, men det er nå ikke slik Bibelen forkynner Guds rike, for den sier at himmel og jord skal forgå, men hans ord skal aldri forgå (Mark.13.31) Åp.21.1: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den først himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

Hvis du er opphengt i at Bibelen snakker til deg i fortid og nåtid, må du huske at fortellingen er fra forrige gang dette skjedde, og at det for oss er fremtid. Men ok for meg om du ser den nye himmel og jord hvor havet er borte allerede. Noen har det jo med å være synsk? ;-)

Kommentar #57

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

La deg ikke dåre

Publisert over 7 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

Var han ikke skapt av en

Om du leser så svarte jeg på det men du har rett i at alt handler om tro. Hva innebærer det å være allmektig om man er ren Kjærlighet? 

Om du ikke forstår dette kan det kanskje lønne seg først å studere hva Kjærlighet er og kan være.  

Det er en bok som heter "Kjærlighetens fem språk", kunne tenk meg å lest den selv men har ett opptak fra LifestyleTV.se om det samme skal se den snart.   

http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=107118

Når det er sagt så vil du se Skaperens rettferdighet i det hele om du sjekker ut hva Jesu blod innebærer på alle måter. Der tar Han ansvar for at det ble som det ble. Men jeg skrev nå "vil du se". Vil du egentlig?

Jer 29,13-14a og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte. 14 Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren, 

Kommentar #58

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hvis du er opphengt i at Bibelen snakker til deg i fortid og nåtid, må du huske at fortellingen er fra forrige gang dette skjedde, og at det for oss er fremtid. Men ok for meg om du ser den nye himmel og jord hvor havet er borte allerede. Noen har det jo med å være synsk? ;-)

Nei, jeg er ikke synsk. Jeg leser det bare ikke bokstavelig, slik du virker å gjøre. Metaforene og lignelsene i Bibelen handler ikke om det ytre, men om det indre. Det handler ikke om verden, men om deg og meg. Det er mennesket som trenger fred, ikke verden. Det er mennesket som trenger forståelse, ikke verden. Det er mennesket som trenger glede, ikke verden. Det er mennesket som trenger kjærlighet, ikke verden. Og Guds Rike er manifistert i den som har tatt i mot disse gaver fra Gud. Om ikke, har man bommet på målet.

Kommentar #59

x x

1 innlegg  138 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
men det er jo da en betingelse at en har hørt evangeliet som gjør at en kan velge, hva med alle de andre som har levd, som lever i dag og som kommer til denne verden hver dag, i land der en ikke får høre evangeliet.

Godt spørsmål.

Som Bibelen imidlertid gir et greit svar på i Romerbrevet 2:

 

6 Han skal lønne enhver etter det han har gjort:  7 De som utrettelig gjør det gode og søker ære, herlighet og uforgjengelighet, skal få evig liv.  8 Men de som bare tenker på seg selv, som lar seg lede av uretten og er ulydige mot sannheten, har vrede og harme i vente.  

9 Trengsel og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker. 10 Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. 11 For Gud gjør ikke forskjell på folk.

12 Alle de som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle de som syndet og hadde loven, skal dømmes etter loven.

13 For ikke de som hører lovens ord, blir rettferdige for Gud, men de som gjør det loven sier, skal godtas som rettferdige.

14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem.

 

Synd er lovbrudd, forteller Skriften. Og lovbruddets dom er døden.

Men det var død i verden før loven, og derfor kan man begå lovbrudd der ingen lov finnes

Eller for å være mer presis: Der det finnes en annen lov, nemlig samvittighetens lov.

mvh

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3141 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
9 dager siden / 1209 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1106 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 871 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 790 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
6 dager siden / 610 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 555 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 494 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere