Lars Randby

159

Så mange man skal bry seg om

Publisert: 14. nov 2012

De står i kø alle de som mener seg verdige til andres oppmersomhet. Det er i media slaget føres og leserne er målgruppen. Nå er det vel som ellers at det ikke nødvendigvis er de verdige som oppnår oppmersomheten men de med mest kapital enten det er i antall tilhengere, midler eller ordets kapital. De usette og uhørte har alltid lidd i stillhet.

Enten det er ekstreme muslimer, samer, veldedige organisasjoner, religiøse minoriteter eller idretten så har de det til felles at de ønkser vår sympati, våre penger og ikke minst den makt vi samlet kan skaffe dem. Enten målet er godt eller ondt benytter de samme arena og søker å omvende den samme gruppen til det beste for sine mål.

De kan lett bli fornærmet og gå til angrep om man ikke trør varsomt med dem. Doktrinen om at enten er du med oss eller mot oss ser ut til å råde. Kritikk avfeies på mange måter fra taushet til nedrakking fra å så tvil om kritikerns moral til direkte angrep på kritiker som person.

Er det så farlig da egentlig. Det skal ikke så rare ryggen til for å ta motbøren som kan komme om man ikke deler flertallets syn. På den annen side kan også denne stilletiende enighet bli falsk om mange nok holder munn for å holde fred. Freden kan i så måte bli aliert med striden.

Et eksempel på dette er vel det tidligere Jugoslavia som raknet. Det var fredelig og idyll rådet på mange områder og mange var mette og fornøyde. Men under ulmet klasifiseringen i de og oss skapt av historien og overført fra de eldre til de yngre. Alle "de" som i egne øyne var "vi" fant ut at man best klarte seg uten alle de andre. Man gikk fra fellesskap til likhetsskap og for de aller fleste ble ting dårligere og ikke bedre.

I vårt eget land har vi så langt vært forskånet fra slik tankegang om de og oss. Samene ble jo kjapt nok kneblet og med litt penger og et sameting har de forholdt seg ganske lydige og fredelige slik at ikke idyllen rokkes ved.

Andre grupper som kvener og tatere har vært så marginale at de lett har fått plass under teppet eller børstet bort i en liten krok, ikke verdige til å utgjøre noen trussel for det gode fellesskap.

Spørsmålet er hvor lenge idyllen vil vedvare når stadig fler grupper ønsker vår oppmerksomhet. Det holder ikke at vi skal leve sammen med våre ulikheter det forlanges at vi tar stilling og ikke minst at vi bryr oss om alle andres ulikhet fra oss selv. Uttrykker man at disse ulikhetene ikke egentlig behøver noen oppmerksomhet for at man skal kunne leve sammen i et fellesskap er man enten uvitende, likegyldig eller nedlatende. For deres oppmerksomhetstrang skal man ikke avfeie.

Tenk om man heller hadde spilt på nysgjerrighetskortet, inidivdets ønske om å lære om det annerledelse fra enn selv frefor å folange at andre skal sette seg inn i ens egen situasjon og eget ståsted. Mennesker eller grupper med overdrevet syn på egen fortreffelighet bør etter mitt syn sees på med skepsis. Mange kritiserer janteloven i våre tider men er det egetlig galt å si at du skal ikke tro at du er noe mer enn andre. Du kan være noe mer enn andre for deg selv men man kan ikke forvente at andre skal ha den samme tanken om enn i sine hoder.

Muligens man burde lytte til stillheten eller for å si det på en annen måte til alle de som ikke kjemper om å bli sett, hørt eller tilhensynstatt. Finne de som lider i stillhet og selv tar ansvar for sin lidelse uten å forlange at andre skal ta over den. Det er muligens de tause som fortjener vårt smil og vår støtte, ikke de som forlanger det eller som et flertall mener bør få det.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Uttrykker man at disse ulikhetene ikke egentlig behøver noen oppmerksomhet for at man skal kunne leve sammen i et fellesskap er man enten uvitende, likegyldig eller nedlatende. For deres oppmerksomhetstrang skal man ikke avfeie.

Et godt innlegg Lars!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere