Roy Vega

59

Julefeiring avlyst på eldresenter!

Det har vagt bestyrtelse i Danmark at julefeiringen på en større eldresenter i Køge er avlyst av hensyn til muslimske beboere. Stadig oftere ser vi nå eksempel på en fatal misforstått tilnærming til andre kulturer og religioner.

Publisert: 9. nov 2012

Konflikten om julefeiren i eldresentret Egedalsvænge har antatt proporsjoner som allerede har utløst politisak i Danmark, i følge den danske avisen Ekstra Bladet. Rasismeparagrafen i dansk lov blir i dette tilfellet brukt motsatt vei av den tradisjonelle: Nå er det imidlertid etnisk danske beboere som viser til en rasistisk holdning overfor dem selv, i det julefeiringen ved sentret rett og slett blir avlyst av ledelsen ved det samme sentret! Selv juletreene blir fjernet, sammen med all julepynt, stadig av hensyn til andre religioner og kulturer.

Vi husker en skole i Drammen i fjor, der rektor ville nedlegge forbud mot nisseluer fordi det kunne virke krenkende. Stort sett etter samme resonnement som det vi står overfor her. Hva er dette? Jeg har hevdet at det dreier seg om en prosess med multikulturalisme som er ideologisk motivert, der aldrende kannestøpere som uavlatelig ser kristendommen som en kulturell og ideologisk bremsekloss på veien til et forgjettet sosialistisk utopia - har samlet seg til et siste felles fremstøt etter Berlinmurens fall; denne gang maskert under universelle menneskerettigheter, masseive NGO-kampanjer over landegrensene der den internasjonale fagforeningsunionen, ILO og den Sosialiske Internasjonale er fanebærere. Oppe i dette finnes remedier av de gamle frontorganisasjonene fra Moskva som strålte ut fra Internasjonal avdeling av sentralkomiteen i det sovjetrussiske kommunistpartiet, tidligere kjent som Komintern.

Nye omkved: Miljø og multikultur

Jeg har tidligere hevdet at Arbeiderpartiet synes å ha startet sin politiske maskerade da det ideologisk ladede prinsipp-programmet som ble utmeislet av en komite dominert av Einar Førde, Arne Treholt, Thorbjørn Jagland og Gro Harlem Brundtland i perioden 1978 - 1981 - som så ble skjerpet, effektuert og rendyrket ut over i 1980- og 1990- årene. Tvetydighet og dobbeltsnakk begynte gradvis å manifestere seg bak et statskapitalistisk, markedsøkonomisk image; samtidig som Statens makt stadig vokste, også ut gjennom media: NRK, NTB og Amedia (Tidligere A-pressen) har betydelig politisk dagsordenfunksjon, i det de ofte trekker samme vei på viktige, politiske enkeltsaker av betydning, både for Arbeiderpartiet og samtidig for den politiske opposisjonen. En urbanisert, fortettet, politisk "Oslo"-kultur ble utviklet som begynte  leve sitt eget liv, som en norsk variant av en russisk nomenklatura. Musikklivet fikk preg av NRK-diskoteket, der alle og enhver under tvunget kringkastingslisens har å underkaste seg diskotekmusikk til alle døgnets tider, og for sikkerhets skyld over hele frekvensbåndet! Så øredøvende, ensrettet og identitetsløst at det passerer en støy- og smertegrense helt samtidig. Her gjelder det åpenbart å glemme våre sangsskatter og kulturarv. Slikt hører ikke med i Partiets tidsånd, må vite.

Mye av det som akselererte etter at Einar Førde, Arne Treholt og Gro Harlem Brundtland hadde lagt fram Arbeiderpartiets nye prinsipp-program på landsmøtet i 1980, er det mulig å identifisere omtrent samme, samtidige synopsis som Gorbatsjon kjørte frem sin "Grønne revolusjon", i et desperat forsøk på å føre kommunistpartiet inn mot et nytt årtusen i lyset av stjernene fra Kremls spir. I rett linje fra Ivan den Grusomme, forøvrig. Ubestemmelig nyord som "Perestroika" og "Glasnost" ble slynget ut. Ofte og lenge nok til at bakmenn i Kreml kunne reorganisere og bygge opp Vladimir Putin gjennom KGBs apparat, mens vi satt som fjetret og så Jeltsin stabbe rundt som ny russisk leder og gallionsfigur. Det nye regimet i Russland synes nesten i sin helhet å være tuftet på dobbelsnakk og utstrakt bruk og misbruk av sentraliserte og regionale medier, der en sier noe - og gjør noe annet. Et visst slektskap kan vi også se til Yassir Arafats epoke i Midtøsten, som jo også ble spesielt høyt påaktet av Arbeiderpartiets fredsvariabler, som heller ikke på dette feltet synes å ha distansert seg tilstrekkelig fra svermeriet i siste halvdel av 1930-årene. Freden du har mellom hver bombe er i prinsippet like lite fredelig i Norge som midt i Israel. Men med den forskjell at det forventes at jøder i vår tid skal leve med det, omgitt av islamister i Gaza, Egypt og i Libanon. Islamister som ikke bare har jøder som sine fiender. De utgjør i høyeste grad en del av den totalitære familien av kommunister, fascister og nazister og ulike hybridutgaver turnert i symbiose med nevnte islamisme. Se denne videoen av mufti Al Husseinis (Yassir Arafats store forbilde) møte med Hitler. Trykk her.

På et eller annet tidspunkt synes noen å ha klekket ut en politisk strategi der begrepet multikultur skulle brukes mot ideologiske og symbolske røtter som var besværlige for organer som den Sosialistiske Internasjonale, ILO og andre NGO'er. Den tilhørende retorikken var stor gjennom 1990-årene i Storbritannia før det hele slo inn i Norge med stor kraft, der politiske kommisærer i mediene er en del av en samkjørt politisk blokk. Men egentlig synes målet - skjult under fangfold-metaforer faktisk å være en sterkt ensrettet monokultur, der alle skal skvises inn i en ny 'politisk korrekthet'. I en Orwellsk verden, der sosialdarwinismen stadig utgjør en ikke useventlig del av bildet. En ny korrekhet som egentlig kanskje bare er en slags politisk hikke etter at Berlinmuren falt og tidligere så toneangivende politiske og ideologiske krefter gikk tom for slagkraft og retorisk ammunisjon for å videreføre sin æra. Nå har det enorme byråkratiet og det tilhørende embedsverket blitt nye kamparena, i et lydighetsregime som tidvis får arbeide uhindret på en slags autopilot, der ting bare er. Det blir tilsynelatende illegitimt å diskutere hva vi står overfor, samtidig som ekstremisme-begrepet blir ny sperreild også mot saksorienterte kritikere.

Men det finnes etter hvert også flere eksempler på eiendommelige temafelt som stadig er underkommunisert, i den forstand at man rett og slett fortrenger en saksorientert offentlig diskusjon i media, med smitteeffekt over på Stortinget.

Fortiet, økende spenning i nord

Hele 8 000 russiske soldater organisert som mobile spesialstyrer deployeres i løpet av 2012 og 2013 på Kola, ikke langt fra norskegrensen. Deler av disse styrkene gjennomfører nå øvelser, med hurtiggående kjøretøy, i kuppert fjellterreng og vinterlandskap. Helt samtidig ruster Norge planmessig ned i nord. Helt uten anstrøk av en prinsippdiskusjon. Også dette temafeltet er like tabubelagt som fenomenet "multikultur" som brukes som retorisk brekkstang mot eksisterende kultur og tradisjon. 

Vi har såvidt fått med oss at Norge nylig er skviset ut av olje og gass-samarbeid med Russland i Barentshavet, etter at man på russisk side har sikret seg betydelig knowhow etter utallige møter med teknikere fra Statoil. Vi har også fått med oss at den Russiske Bjørn begynner å brumle om selvbestaltede rettigheter i Arktis, hvor Svalbard ligger utsatt til. Men slik havrettsminister Jens Evensen og Arne Treholt turnerte norsk havrett, er det fortsatt så mye dissens hos våre allierte, at ikke en gang USA eller Canada vil komme støttende til om Putin nå i nær fremtid skulle bli fristet til å fremprovosere en større krise. Artikkel 5 i NATO vil ikke bli utløst i en slik krise, da en kommer i et håpløst skjæringspunkt i forhold til det som faktisk favnes av NATO-pakten. Det betyr at en slik konflikt må løses bilateralt med Putin-Russland, og jeg er blant dem som frykter at noen kan ha tatt høyde for de svakhetene som ligger gjemt i norsk havrett i nord for tiden. Bare tanken på noe slikt burde med den største selvfølgelig forlengst ha utløst langt mer kritisk fokus her hjemme, men atter en gang ser vi at alt av prinsippdiskusjon uteblir.

Våre stadig mer ensrettede media bærer også på et betydelig ansvar, med en så sær politiske ensretting og konformitet at det isolert sett burde vekke bekymring foran et skjebnetungt stortingsvalg. Og hvor våre politikere er, kan vi bare gjette oss til. Talsmenn for norsk sikkerhetstjeneste har i full offentlighet bekreftet at det på det politiske plan ikke har skjedd noe som konkret bidrar til å hindre et nytt 22. juli, ett og et halvt år etter tragedien i Oslo og på Utøya. Hva sier ikke dette om tilstanden i dette Koneriket. Begrepet "naiv" dekker egentlig ikke det fenomenet vi her står overfor. Men det kan se ut til at ånden fra 1939 har overlevd inn i et nytt årtusen. Norge stod ustøtt i møte med Stalin og Hitler, og vi fikser heller ikke islamismen særlig godt. Igjen råder naiviteten. Alle deler av den totalitære familien sikrer seg nå nytt feste.

I Norge er begrepet "kommunisme" og "venstreekstremisme" rett og slett luket vekk. Det er en tankevekker isolert sett. Fredag 18. oktober ble utbrytere fra den venstreekstremistiske organisasjon SOS Rasisme angrepet på Deichmanske bibliotek. Dagbladet kunne gi denne ekstremismen et ansikt, gjennom sitt portrettbilde av ett av ofrene i nedslagsfeltet, Bård Franzen.

Den tilsynelatende ikke-eksisterende venstreekstremismen i Norge fikk med ett et ansikt gjennom Dagbladets portrettfoto av avhopperen Bård Franzen fra SOS Rasisme. Han fikk nemlig Stalins vrede veltende over seg, med slag og spark mot hodet, inne på Deichmanske Bibliotek på Grunerløkka i Oslo, en ellers fredelig ettermiddag, den 18. oktober 2012. Siden det som kjent angivelig ikke finnes venstreekstremisme i Norge forble det med dette ene oppslaget. Dagen etter var dette ikke-tema.

8000 avglemte russiske soldater?

La meg fortsatt dvele litt med dette: I løpet av 2012 er anlegg og opplegg for 8 000 russiske soldater, pluss offiserer, anlagt på Kola, ikke lagt fra norskegrensen i nord. Hele 400 atomreaktorer syder og koker. Bare en av dem er gjerne ti ganger så kraftig som Tjernobyl-reaktoren som eksploderte i 1986. 7 toppmoderne russiske ubåter er oppgraderte. Bare en av dem har atomraketter nok til å lamme store deler av Europa! Hvor er de moralske indignasjonene mot atomvåpen og atomkraft? Hvor er demonstrasjonene, løpesedlene, parolene mot russiske atomvåpen og farlig nedslitte atomreaktorer i nord? Helt samtidig som norske skattekroner er brukt på å hjelpe bl.a. Nikkelverkene med renseanlegg. Selskapet bak Nikkelverkene har en årlig omsetning som tilsvarer et norsk forvarsbudsjett alene, men slikt gir ikke anstrøk av diskusjoner her hjemme. Jens Stoltenberg fikk oss med på å overføre flere hundr emillioner kroner til angivelige rensetiltak, mens oligarkene i Moska toet sine hender og telte penger. Dette er bare ett eksempel på flere "miljøtiltak" som burde ha påkalt lagt mer interesse i norsk offentlighet. Men media er aktivt med på å kneble hele temafelt. Jeg tar dette med for å illustrere at det for tiden er flere områder som rett og slett er luket ut av all offentlig diskusjon i dette landet. Alle viktige prinsippdiskusjoner om den økende spenningen i nord er fortsatt ikke-tema i norsk politisk hverdag, og slik kultuiveres naiviteten til godt over smertegrensen.

Tilbake til Danmark og Sverige

Flere sider ved Islam som religion og ideologi bærer i seg konfliktfylte møtepunkter i forhold til vårt demokrati. Det ville vært høyst naturlig med en åpen diskusjon om dette som en del av integreringen av nye landsmenn. Men nei, dette skal også fortrenges. Kritikere blir stemplet som rasister, som om religionskritikk automatisk og logisk har noe som helst med rasisme å gjøre. Gjennom en systematisk fortregning og undertrykking av åpne diskusjoner økes sosiale spenninger, en får en polarisering og stigmatisering av innvandrere som når som helst kan utløse fysiske konflikter. Skal man følge resonnementene til dem som stiller seg bak det sterkt utvidede rasisme- og ekstremisme-begrep skulle kritikk mot Kristendommen også kunne karakteriseres som utslag av rasisme? 

Multikultur-doktrinen fungerer dårlig i Sverige og Danmark. Erfaringene er kostbare. Statsledere i Storbritannia, Frankrike og Tyskland har offisielt tatt avstand fra multikulturialismen som konsept betraktet. Men i i det avlange, lille, ruglete, følsomme og oppstykkede landet som heter Norge kjører man på i fullt gir, som om intet skjer eller har skjedd. Fra UDI og Staten forøvrig følger det en stykkpris for innvandrere som blir fordelte ut over i landet. Noe som har blitt forholdsvis inntektsbringende for fattige kommuner. En har fått en helt ny næring. Om omsuten med våre nye landsmenn ikke er spesielt stor inne på kommunale og fylkeskommunale kontorer heller, kompenseres det gjennom en hel serie tiltak knyttet til en ny pengestrøm, der vekst- og knapphetsdefinisjoner forvaktes av et slags Sannhetsministerium. Der definisjonsmakten er så sterk nå at vi når som helst kan risikere å miste både juletre, julepynkt og nisseluer. I  så henseende er ikke avstanden til Danmark og Sverige spesielt stor.

Multikultur-doktrinen er et politisk tapsprosjekt i landet vårt. Det forventes av oss, med den største selvfølge, at vi skal ha den største respekt for all verdens religioner og kulturer, om de så spiser hverandre der ute, og sprenger hverandre i luften hver eneste dag. Men samtidig kreves det at vi ikke skal ha noen respekt og ydmykhet for vår egen kulturhistorie, vårt eget rammeverk og det fundament vårt samfunn faktisk er bygd på, siden Kirkemøtet på Moster i 1024.

Jeg tar med noen vers fra Fedrelandssangen, som nok kan bli rammet av den nye rasisme-definisjonen. Du risikerer å bli stemplet som ekstremist ved å synge dette:

Dette landet Harald berget med sin kjemperad,

dette landet Håkon verget medens Øyvind kvad;

Olav på det landet malte korset med sitt blod,

fra dets høye Sverre talte Roma midt imot.


Bønder sine økser bryntehvor en hær drog frem;

Tordenskjold langs kysten lynte,så den lystes hjem.

Kvinner selv stod opp og stredesom de vare menn;

andre kunne bare grede,men det kom igjen!

Det er et tegn i tiden at man fra nå av har valgt å kjøre Spelet om Heilga Olav på Stiklestad som nattforestilling (!) De eldre generasjoner og barnefamilier har vært bærebjelker i den kulturtradisjon som nå knytter seg til dette sagnomsuste Spelet. Nå skal imidlertid nattemørket senke senke seg over Stiklestad, og forbeholdes dem som tar seg fram til den gamle slagplassen under Olsok midt på natta. I år var det en utsending fra den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO, Hana Ashrawi, som holdt hovedtalen på Olsokkvelden. I dag forteller avisen Verdalingen av det er statsminister Jens Stoltenberg som skal være hovedgjest på Stiklestad under Olsok 2013. "SNK har også spurt statsministeren om å komme på åpningen av Spelet neste år. Spelet vil videre bli satt opp som nattforestilling i 2013," heter det i avisen Verdalingen i dag, fredag 9.11, 2012.

Dette, stadig i det jeg tror vel må være noe av det mest naive landet i hele Europa. Skal vi som i Danmark bli nødt til å bruke nye blasfemi- og rasismelover den andre veien, for å beskytte oss selv? Unnskyld meg, men nå begynner det sannelig å gå over stokk og stein, samtidig som alt for få våger å si det høyt.

Jeg trodde inntil ganske nylig det skulle holde med ett slag på Stiklestad? Fordelen med det slaget som kan komme nå er at Bondehæren er med på Olav den Helliges side fra første stund. Dette handler ikke om utslag av rasisme, men utslag av mye frustrasjon rundt en kraftig underkommunisert multikultur-doktrine som for tiden synes å være det helt store ideologiske satsingsområdet for et Arbeiderparti og en bevegelse som har gått tom både for arbeidere og en troverdig, bærekraftig ideologi. Slagordet "Din trygghet - vårt ansvar!" er vel heller ikke det som gir Arbeiderpartiet mest oppdrift foran det kommende stortingsvalget?  Og de som måtte våge å kritisere Arbeiderpartiets, mildt sagt og skrevet, noe anmasende multikulturelle galopp også i Trøndelag, nå helt inn på Stiklestadtunet, se de blir for enkelhets skyld ekstremister og rasister?

Nisseluene begynner snart å få en høyst utilsiktet, dobbel symbolverdi foran et kommende stortingsvalg. I fall noen skulle ha glemt hvordan en nisselue ser ut, tar jeg med et bilde under her.

Roy Vega

9. november 2012

roynorvega@gmail.com

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hvordan bør man nærme seg fremmede kulturer?

Kommentar #2

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Respekt for andre - og for oss selv

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan bør man nærme seg fremmede kulturer?

Et velment råd: Vi kan utmerket godt nærme oss andre kulturer uten å bygge om vår egen, i en misforstått tro på at det er det verden forventer av oss, under Arbeiderpartiets logo. Alternativt kan vi trekke nisselua ned over ørene.

Dette handler ikke om  være mindre inkluderende, men om å beholde et kulturelt rammeverk og fortavtrykk som er retningsgivende og bærende i den kulturen vi faktisk tilhører her nord. Er det noen som forventer at vi skal omgjøre muslimske, religiøse symbolsteder til multikulturelle sentra?

Det er snart slik at det å kritisere Arbeiderpartiets naivitet blir stemplet som rasistisk. Nå er det vel snart slik at vi ikke bare må omskrive Grunnloven for å tekkes verden, men også Moseloven, slik at det heter: "Du skal ha alle andre guder enn meg" - ?

Roy V

Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Men du vil altså ikke si hvordan?

Kommentar #4

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Ved å vise at vi har et rammeverk i egen kultur!

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Men du vil altså ikke si hvordan?

Vi har møysommelig bygd opp et solid lovverk og kulturelt rammeverk i dette landet, hver dag siden Kirkemøtet på Moster i 1024. Det er gjennom de normene og noe så konservativt som den jødisk-kristne kulturarv, menneskerettigheter, likeverd og gjensidig respekt ble meislet ut. Selv om religion kan bli misbrukt til kontroll og makt, kan vi ikke kaste vrak på vår egen kultur fordi vi ønsker å tekkes globusen i det udefinerte globalistiske perspektiv. Vi blir ikke mindre tolerante av å holde oss til fastpunkter og rammeverk som ikke fungerer så aller verst i den kulturtradisjonen dette landet er bygd på.

Det som gjøres nå, er å skyve andre kulturer og religioner foran seg, for endelig å skvise den kulturarven som har ligget som en bremsekloss for Arbeiderpartiets maktpolitiske strategi og ideologi i snart hundre år. Slikt blir det politisk bråk av, til syvende og sist. Kritikken rettes mot Arbeiderpartiets strategi og ideologi, først og frems. Sekundært er det ankepunkter mot de deler av Islam, islamsk ideologi og islamisme - som ikke så lett lar seg forene med vår egen plattform. Det er selvsagt behov for å kommunisere og diskutere dette åpent og saklig, uten å bli stemplet som "rasist" av den grunn.

Roy V

Kommentar #5

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Lapskaus

Publisert over 6 år siden

Hva diskuteres her ? Problemer med innvandreres tilpasning til skandinavisk kultur. Det er greit, de har bare å tilpasse seg, de har ingen ting med å nekte andre beboere julefeiring ! Det er de fleste oppegående mennesker enig i, og det fortjener en debatt. men så er det forlengelsen i ditt innlegg som knapt henger på greip.

 Hva ligger i forlengelsen her ? Jo her sauser du inn dine sedvanlige McCartyistiske angrep på hva du oppfatter som sosialister (som du forøvrig ser på alle bauer og kanter), og russisk forvars og utenrikspolitikk, samtidig som du ser ut til fortsatt i å befinne deg i den kalde krigens tid. Med andre ord du presenterer knapt noen kontekst, men tvert i mot en teammessig lapskaus som om den hadde vært innlevert ved en videregående skole, en høyskole etter et universitet til retting ville ha strøket med glans !

Du kaller deg "historiker" med da må du jo også være i stand til å forholde deg til kontekster !

Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

"det"?

Publisert over 6 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

men det kom igjen!

Jeg ser at Vega nok en gang er på Arbeiderparti-jakt.  Pussig!  Uansett innfallsvinkel er det der hans innlegg havner.   Det kan imidlertid neppe ha vært Arbeiderpartiet Bjørnson siktet til, da han diktet frasen "- men det kom igjen!"  Dette er nok Bjørnsons mest kryptiske frase.  Ingen har - så vidt meg bekjent - funnet ut av hva dette "det" henviser til.  Kanskje Vega har løsningen?

Kommentar #7

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Ta juleferie, Aarsund!

Publisert over 6 år siden

Der kom Aarsund med sin tradisjonelle "historiker" i gåseøyne igjen. Det er som å trykke på en knapp. Det plager Aarsund åpenbart noe fryktelig at jeg er historiker, og samtidig tillater meg å ta opp slike tema som det over her. Han føler seg rammet. Men selv om jeg er historiker og samtidig har politiske meninger, og om Aasund blir i dårlig humør av det, hjelper det ikke. Det burde Aarsund snart ha lært. Han forlengst tapt den saksorienterte diskusjonen gjennom sine forutsigbare personangrep, og fremstår vel som et meget synlig eksempel på den ukulturen som gjør seg gjeldende i flere nettmedier nå, der personer som tar opp slike tema på saklig måte blir forsøkt stigmatiserte etter alle kunstens regler. Spar deg, ta juleferie Aarsund! Eller ta sjansen på en saksorientert diskusjon du også, i stedet for å fortelle hvor mye du hater meg på grunn av det jeg mener.

Roy V

Kommentar #8

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Manglende kontekst

Publisert over 6 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Der kom Aarsund med sin tradisjonelle "historiker" i gåseøyne igjen. Det er som å trykke på en knapp. Det plager Aarsund åpenbart noe fryktelig at jeg er historiker, og samtidig tillater meg å ta opp slike tema som det over her. Han føler seg rammet. Men selv om jeg er historiker og samtidig har politiske meninger, og om Aasund blir i dårlig humør av det, hjelper det ikke. Det burde Aarsund snart ha lært. Han forlengst tapt den saksorienterte diskusjonen gjennom dine forutsigbare personangrep, og fremstår som et eksempel på den ukulturen som gjør seg gjeldende i flere nettmedier nå, der personer som tar opp slike tema på saklig måte blir forsøkt stigmatiserte etter alle kunstens regler. Spar deg, ta juleferie Aarsund!

Roy V

Her tar du feil, det er ikke så mye hva du mener, men heller måten du preseneterer dette på. Du kaller deg "historiker" og "Cand.Philol", men du klarer knapt å holde deg til kontekst i dine fremstillinger, noe som skaper undring. Gang på gang presenteres ikke kontekstuelle analyser, selv ikke av det kritiske slaget, men oppgulp der forskjellig tematiske kontekster ser ut til å flyte sammen i en "saus".

Kommentar #9

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Oddbjørn Johansen bør saksorientere sine innspill

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser at Vega nok en gang er på Arbeiderparti-jakt.

Etter Aarsund kommer gjerne Oddbjørn Johansen med sine assosiasjoner som peker mot artikkelforfatteren personlig, min integritet og 'egentlige' intensjoner. Ta springfart og bli med i en saksorientert diskusjon i stedet. Denne debattformen, med stadige hentydninger til meg som person, kan jeg garantere er uhyre tapsbringende. Rollen som troll er selvødeleggende. Jeg kunne glatt oversett det, men jeg ser jo Aarsund og Johansen går aldeles i spiral og biter seg selv i halen uavlatelig. Tro meg: Det ER fortsatt ikke illegitimt å kritisere Arbeiderpartiet.

Roy V

Kommentar #10

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jeg lider ikke av personlig hat til partier

Publisert over 6 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Etter Aarsund kommer gjerne Oddbjørn Johansen med sine assosiasjoner som peker mot artikkelforfatteren personlig, min integritet og 'egentlige' intensjoner. Ta springfart og bli med i en saksorientert diskusjon i stedet. Denne debattformen, med stadige hentydninger til meg som person, kan jeg garantere er uhyre tapsbringende. Rollen som troll er selvødeleggende. Jeg kunne glatt oversett det, men jeg ser jo Aarsund og Johansen går aldeles i spiral og biter seg selv i halen uavlatelig. Tro meg: Det ER fortsatt ikke illegitimt å kritisere Arbeiderpartiet.

Roy V

Nå stemmer ikke jeg på nevnte parti, ei heller liker jeg det partiet, etter mitt syn opphørte Det Norske Arbeiderparti med Trygve Bratteli. Men i motsetning til deg har jeg ikke noe personlig hat verken til dette partiet eller andre partier, jeg er politisk uenig men det er noe helt annet.

Hva det er snakk om er heller at du aventerer at du er "historiker" men dine fremstillinger bærer knapt preg av den formalisme man forventer fra en sådan, ei heller makter du å forholde deg til en kontekst. Av en historiker kreves faktisk mer enn hva du presterer i de innleggene som du legger ut. Det, og bare det, er til sist sakens kjærne. Man hadde kunnet forvente at en person med hovedfagseksamen, som du påstår at du har, i det minste makter å forholde seg til kontekst, men du blander tver imot utallige kontekster sammen til en eneste "lapskaus".

Kommentar #11

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Ærlig talt. Tenk deg om!

Publisert over 6 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Stadig oftere ser vi nå eksempel på en fatal misforstått tilnærming til andre kulturer og religioner.

Dette er et borettslag hvor flertallet i styret har avslått en søknad om midler til et juletre.

Det samme flertall har innvilger masse penger til feiring av "ID"

Dette er i tråd med demokratiets spilleregler. Punktum.

Dette er hva som venter oss - her på berget.

Kommentar #12

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser at Vega nok en gang er på Arbeiderparti-jakt.

Jeg har sagt det før og kan si det igjen; om brunosten forsvinner fra norske butikkhyller vet vi hvem som vil få skylden for det. Noen saker kan dreies til å tjene det formål trådstarter ønsker om han viser aldri så lite fingerferdighet. Monomanien gir slike utslag.

Hvem som er skyld i at brunosten forsvinner fra hyllene? Muslimer som stemmer AP, seffli. Hvem ellers?

Kommentar #13

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Etterlysning: Kjell Aarsunds egen "kontekst" :-D

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Av en historiker kreves faktisk mer enn hva du presterer i de innleggene som du legger ut. Det, og bare det, er til sist sakens kjærne.

Igjen, Kjell Aarsund: Ta juleferie! Hva du synes i det generelle og spesielle om hva jeg "presterer" er drivende usaklig og uinteressant, og jo helt utenfor den samme konteksten du mener å etterlyse, hvis fravær du samtidig tillegger din sedvanlige sarkasme. Om jeg er historiker behøver ikke mine innlegg i en samfunnsdebatt være historiske avhandlinger. Dersom en Kjell Aarsund fortsatt skal raljere over dette, burde han selv i det minste gjøre et forsøk på saklig tilnærming, inne i denne uspefikke "konteksten" han fortsatt ikke finner, ikke hos meg og langt mindre hos seg selv.

Roy V

Kommentar #14

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Ikke bare til ett juletre, men også julepynt

Publisert over 6 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.
Dette er et borettslag hvor flertallet i styret har avslått en søknad om midler til et juletre.

Saken er krystallklar. Juletre og julepynt! Det er ingen tvil om realitetene i denne saken, dersom en leser gjennom Ekstra Bladets artikkel, som er min kilde. Jeg hevder dette er og blir en politisk ukultur i møte med nye landsmenn. Vi risikerer å ende opp med eksplisitt uttalt respekt for Islam som kultur, religion og ideologi, mens det vel snart nedlegges forbud mot den kulturen, religionen og ideologien som ligger i bunnpanna i vårt eget demokrati. Bare ved å se hvor vanskelig det er å diskutere dette åpent, uten at en mer eller mindre fast, liten flokk politiske mobbere kommer ilende til med sin kjente begrepsbruk for å avspore eller ødelegge saksorienterte diskusjoner, er et tankekors. Dette kan lett ende med kristenforfølgelse i Norge. Og se hvor de selv står, de som systematisk forsøker å undergrave åpne diskusjoner om slike tema!

Personifisering, stigmatisering, sjikane, kynisk assosiasjonsteknikk, arroganse, angrep på integritet hos kritikere, systematisk mobbing, ryktepakker og en rekke andre metoder er nå i bruk. Hva er det de er så redde for der ute? Er det kan hende et helt ideologisk konsept som brister og viser seg alt for transparent, bare et par tiår etter Berlinmurens fall?

Roy V

Kommentar #15

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Sier du at du er akademiker så får du skrive der etter.

Publisert over 6 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.
Igjen, Kjell Aarsund: Ta juleferie! Hva du synes i det generelle og spesielle om hva jeg

Saklig tilnærming i et innlegg som spenner fra juletrær på eldresenter, via tilstander på norsk venstreside, over kritikk av Arbeiderpartiet, til en heller fantasifull "analyse" av russisk forvars og utenrikspolitikk( der avslutningen av den kalde krigen ser ut til å ha gått deg hus forbi) ? Du opererer med minst fire forskjellige kontekster i ett og samme innlegg. Det er knapt enkelt å gripe fatt i et slik sammensurium. En ting av gangen er vel et godt råd som det skulle være overflødig å gi til en person som påberoper seg en akademisk grad. Hadde dette vært et engangstilfelle så hadde det vært greit, men det er jo på dette viset du skriver hele tiden, bortsett fra at du i dette innlegget glemte å ta med dine heller tvilsomme påstander om norske raddissers gjøren og laden i midtøsten på nitten syttit og åttitallet, der du gjør dine teorier/hypoteser til sannheter i din fremstilling, mens du bruker din akademiske bakgrunn som et stempel på troverdighet.

 

Kommentar #16

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Oopss

Publisert over 6 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Saken er krystallklar. Juletre og julepynt! Det er ingen tvil om realitetene i denne saken,

Feil tema. Vennligst se bort fra mine skriblerier.

Kommentar #17

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Kjell Aarsund akademiske kompleks?

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

mens du bruker din akademiske bakgrunn som et stempel på troverdighet.

1) Jeg skriver hva jeg vil, og tar med det  jeg vil under ytringsfrihetens merke, 2) Kjell Aarsund er ingen egnet overdommer gjennom sine personangrep, 3) Jeg er i for godt humør til å bruke mer av min tid på å svare Aarsund som stadig sliter fælt med det jeg forstår er min akademiske bakgrunn. Jeg skal mate hund, vanne palmer og strikose meg på sabbaten.

Jepp, jeg skriver rett fram slik at vanlige folk skjønner det, rett og slett. Og det virker uavlatelig uakademisk, siden det ikke dreier seg om avhandlinger. Det tåler ikke Aarsund, men det kan fortelle mye mer om Aarsunds dømmesyke enn det forteller noe om meg. 

Guds fred i stuen!

Roy V 

Med rett til å skrive

Kommentar #18

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Aarsunds kroniske lidelse

Publisert over 6 år siden

"Du kaller deg "historiker" med da må du jo også være i stand til å forholde deg til kontekster."

 

Symptomene har vært der lenge, men nå er det ikke lenger noe tvil - sykdommen er forlengst brutt ut, og den viser seg i stadig hyppigere anfall.

Den trigges av navnet Roy Vega, og vips - så slår symptomene ut i full blomst.

Vrangforestillingens kjerne synes å være en fiks ide om at Vega ikke skulle være historiker, og at så lenge han ikke er det, knapt, (ja altså knapt) bør få lov å ytre seg her på VD. I det minste må Vega vær så god diskutere kun innenfor den kontekst den mye mer lærde Aarsund dikterer.

Vega får ikke lov å nevne Arbeiderpartiet, for da skjelles og smelles det. Det kan gå riktig hardt for seg. Akkurat dette virker litt underlig, for et lite søk på hr. Aarsunds "produksjoner" på VD, avslører at fyren selv ikke ligger tilbake for noen - tvert i mot, - i øvelsen utskjelling av samme parti. Her gis det ikke ved dørene. Men det er klart, - da er "konteksten" riktig må vite.

Tør det antydes at noe av årsakskomplekset kan bunne i mannens (noe) ambivalente og (således) forvirrede holdning til sin egen autoritære fortid, og derav manglende evne og vilje til å ta et oppgjør med den?

Hva slags terapi skal man så tillate seg å anbefale her?

Kanskje en teknikk kalt affirmasjoner kunne være noe. Behandlingen kunne bestå i at Aarsund sier høyt: Jeg skal ikke lenger mobbe Roy Vega verken for at han er historiker, eller for de synspunktene han gir uttrykk for på VD. Dette kan så gjentas f.eks. 20 ganger morgen og kveld, helst like før sengetid - og i 14 dager. Dosen kan selvsagt økes og reduseres etter behov, men for en som er så hardt angrepet som Aarsund vil jeg anbefale en så pass høy inngangsdose.

Kanskje dette har sin virkning?

Og turer i skog og mark er alltid av det gode. Da slipper du også å lese Vegas skrekkelig dumme og helt uutholdelig uvitenskapelige skriblerier. I alle fall mens du er ute, mener jeg. Det med en laaang og rolig juleferie er også en bra ide. Jeg støtter således fullt ut Vegas velmente råd for terapi og rekonvalesens.

Ønske om god bedring hører også med.

 

PS: Ta med deg O.J. i samme slengen. Han fremviser mange av de samme symptomene.

 

Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Jo

Publisert over 6 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

PS: Ta med deg O.J. i samme slengen. Han fremviser mange av de samme symptomene.

- takk for omsuten!  Jeg rusler ofte rundt i fjæresteinene her sør - langt fra Stiklestad - og myser ut over Skagerak.  Det er god terapi i slikt :-)

Kommentar #20

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Takke så mye for omtanken

Publisert over 6 år siden

Takke så mye for omtanken Hansen ! Men har for øvrig ikke noe ønske om å la være å påpeke Vegas utmaninger under dekke av å være "historiker".

Ønsker deg forøvrig god aften og god bedring !

Kommentar #21

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Forbud mot blikkenslagere, bønder og bussjåfører?

Publisert over 6 år siden

For ordens skyld, la nå dette være klart: Denne debatten er åpen for alle, om om Aarsund stadig plages av denne "historikeren", skal den samme Aarsund vite at jeg har mange "bussjåfører", "blikkenslagere", "snekkere", "lærere", "fiskere" og andre "akademikere" med meg. Og det er for tiden god kontakt med publikum der ute. De forholder seg i det store og hele, og praktisk talt helt uten unntak, til saken som diskuteres. Aarsund synes imidlertid på sin side å bruke opp store deler av fredagskvelden på å kritisere meg som "historiker". Vel, jeg har 23 eller 24 universitetseksamener, og dem kan ikke Aarsund ta fra meg, like lite som han kan ta fagbrevet fra en blikkenslager, en bonde eller bussjåfør.

Roy V

Kommentar #22

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Gratulasjoner med kommentar.

Publisert over 6 år siden

Nok et fint innlegg fra Roy Vega som jeg må melde min kommentar til. Roy er veldig opptatt av at russerne militariserer Kolahalvøya med kvalitetssoldater.

  Spørsmål: hva ville du ha gjort i den nåværende situasjonen om du var Tsaren av Russland?

  Roy for svare for seg selv,men jeg ville ha militarisert Kolahalvøya utfra den enkle og objektive observasjon at USA/Nato i spørsmål som Libya og Syria overkjører ALLE TRADISJONELLE FOLKERETTSLIGE DOKUMENTER SOM FINNES!

 Helt siden Libya og Syriakrigene startet har sovjetiske UD sagt og skreket: hold dere til folkeretten slik den er utformet av Geneve-avtalene og FN-statuttene.

  Selv et så antatt "sivilisert" land som Frankrike lanserer utspill fra Hollande om at vi driter i FN og intervenerer Syria militært uten legalistisk basis. En spiller og leker poker med de aller siste restene av verdens lov-orden. Blir disse totalt eliminert har vi tredje verdenskrig hvor den mektigste militærmakten råder.

  Russlands store problem er Islam. Stalin deporterte millioner av muslimer til Sibir,men hva skulle han ha gjort når Russland var i krig med nazismen og muslimene i Kaukasus var medlemmer av nazistenes Ostmuselmanichen regiment?

  En må regne med at både EU-Nato-USA på det strategiske plan har mange intelligente hjerner til disposisjon selv om en ofte kan tvile på dette.

  Er Nato/USAs alliansene med Qaida i Syria og Muslim Brotherhood i Arabia, ledd i en langsiktig plan at ved hjelp av disse skal man brekke opp og balkanisere Russland når tiden er moden?

  Enhver stormakt er i sitt vesen imperialistisk; den ønsker å utvide sine innflytelsezoner.Det gjelder Tyskland såvel som Japan,India og Russland. Ingen debatt om dette.

  Men i øyeblikket framtrer ikke Russland som verdens store aggressive imperialist. Forsøker man å gi dette omtanke og studier,framstår Russland pr idag som en stormakt som har mer enn nok med å forsvare sitt status qvo.

  Dette kan naturligvis i løpet av fem år forandre seg totalt.

For nå å forebygge misforståelser i en eventuell debatt: i årevis har jeg skrevet at det vi i Norge trenger er et forsvar av Norge og ikke en global militær intervensjonsstyrke i tjeneste hos USA/NATO. Jeg ville ha brukt uhorverlig med penger på et nasjonalt forsvar.

  Men som jeg har skrevet ofte: det norske nomenklaturet er et kompradorborgerskap til tjenste for Washington og Brussel. De er minimalt interessert i Norge. I sammenligning var Nygaardsvold og Koht superrealister.

Kommentar #23

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Er dette dine politiske venner Jan ?

Publisert over 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Nok et fint innlegg fra Roy Vega som jeg må melde min kommentar til. Roy er veldig opptatt av at russerne militariserer Kolahalvøya med kvalitetssoldater.

Og hvor langt skal du synke Jan ? Smisking for McCartiister av Vegas type ? Hvor langt løper dine sympatier med Vega & Co egentlig. McCartyister har en dårlig klang i mine ører, og Vega beundrer den alkoholiserte senatoren. Har en hendelse fra min slekt borte i statene, mannen jobbet på smelteverket i Tcaoma og viste sitt medlemskort i CPUSA til sin svoger, svogeren ringte politiet og mannen mistet jobben. Der har du det systemet Vega beundrer ! Hadde aldri trodd du kunne smiske for slike typer , men du om det.

http://www.youtube.com/watch?v=XaI5IRuS2aE

 

 

Kommentar #24

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

historiker

Publisert over 6 år siden

det plager noen av oss at vega leker historiker

Kommentar #25

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette er saken

Publisert over 6 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Det har vagt bestyrtelse i Danmark at julefeiringen på en større eldresenter i Køge er avlyst av hensyn til muslimske beboere.

Til dere som KUN er ute etter å høvle løs på Vega i kjent stil vil jeg opplyse om hva denne tråden handler om...nemlig det uhyrlige i at muslimer begynner og tro at de kan overprøve våre skikker her i våre vestlige land.

Hvorfor kan ikke Aarsund,Johannesen og Kristiansen FOR EN GANGS SKYLD holde seg til hva en tråd handler om,og glømme sin sterke antipati til Vega.??

Syns dere det er greit at muslimer tar seg til rette og forsøker og stoppe den kristne tradisjon i våre land.? 
Eller ønsker dere dette velkommen som et "friskt pust" fra den arabiske våren..? 

Noe må det jo være når dere som på autopilot popper opp med den sedvanlige hetsen hver eneste gang..!? 

Kommentar #26

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

den gode Aarsund synes å ha stirret seg blind på

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

dine sedvanlige McCartyistiske angrep på hva du oppfatter som sosialister

det faktum at McCarthy var katolsk/demokratisk provokatør som ble infiltrert inn i det republikanske partiet for å demme opp for den stadig økende kritikken mot den romersk-katolske kirke etter 2VK, ved å la kommunismen (en av skjøgekirkens døtre) til å ta plassen for kritikken.

Kommentar #27

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Kola-halvøya er stinn av atomvåpen og reaktorer

Publisert over 6 år siden

Jan, (sitatfunksjonen funker ikke), - dette at Russland kan vise til og legitimere strategiske behov for militært nærvær på Kola er noe vi bare må forholde oss til. Men våre politikere og media vil jo ikke forholde seg til det; derfor blir dette temafeltet til et poeng å ta med når man skal vise til flere eindommelige ikke-saker i vår hjemlige politiske andedam. Jeg trekker også fram det omfangsrike og sterkt voksende nærværet på Kola i lyset av  den moralisering vi så ofte har sett mot atomvåpen og atomkraft, der Kola helt konsekvent holdes utenom fokus og diskusjon. Er det noen som kan huske å ha sett en eneste artikkel i media med oversikt over hva som i dag faktisk finnes på Kola, like øst for norskegrensen på russisk side? Det ligger isolert sett en god del uforutsigbarhet knyttet til tettheten av russiske styrker og ikke minst atomvpen og atomreaktorer. Det igjen handler også om fem hundre års russisk historie der brutalitet ofte har overskygget rasjonalitet, både overfor egne borgere og andre land. I dag ligger det igjen en skygge over Russland.

Hva USA og Nato driver med i forhold til land som Libya er en annen og fortsatt omdiskutert sak. Men opphopingen av atomvåpen på Kola, og nå en kraftig opprustning av bakkestyrker samme sted, skulle definitivt ha vært tema i vår samfunnsdebatt. Det finnes, som Jan vet, stadig flere slike ikke-tema i vår hjemlige andedam. Min oppmerksomhet er rettet mot slike fenomener, mot det som konsekvent utelates og underkommuniseres. Med de antall medier vi har må noen stadig lykkes i å holde tema og problemstillinger unna, og velge det helt bort. Hvordan foregår så dette? Hvor mye er det som velges bort, egentlig?

Vi ser hva som skjer når noen etterspør en saklig og kritisk fokus på den multikultur-doktrinen som Arbeiderpartiet fronter i det stille, helt konsekvent uten å diskutere det største sosiale eksperimentet vårt land vel har stått overfor noen sinne. Snart utgjør halve Oslo innvandrere, fortsatt uten at en kan diskutere utviklingen åpent. Nå ser vi stadig at innvandrerne og islam blir kritisert, mens det jo er Arbeiderpartiet som sitter med spakene i stadig større og flotte bygninger inne i Oslo og er ansvarlig for den polarisering og uro som nå også begynner å manifestere seg ut over i disriktene. Stadig som en funksjon av en politikk som Arbeiderpartiet primært er ansvarlig for, men som helt samtidig bærer i seg stadig flere uheldige sider etter hvert som integreringsprosjekter mislykkes. Dette er intet mindre enn en resept på fremtidige konflikter, som også vil bli overført til neste generasjoner. Folk reagerer der ute, men har ingen sted å gå med sine voksende frustrasjoner. Snart vil alle avskygninger av ekstremister danse på bordene, men også dette burde være forutsigbart nok til at en åpnet for diskusjoner i det åpne rom. Vil noen ha slike politiske tilstander?

En ny generasjon politikere har kommet til som konsekvent mangler kontakt med folk nord for Carl Berners Plass og Storosentret. Rollen som politiker kan være i ferd med å bli en tilstand av rollespill og eksistens i flotte omgivelser, der dette fjonge og storslåtte, romslig årslønn og pensjonsordninger gradvis blender av for den funksjonen og det klare mandat en politiker har som folkevalgt. En blir som en flokkdyr, hvor den politiske korrekthet gjør tilværelsen under flotte lyskroner mindre komplisert, men egentlig kan det hele bli en svøpe.

Det er mulig å se at politikere fra flere partier stilltiende aksepterer en regjering, et Arbeiderparti og et tilhørende medieregime der en rekke sentrale tema helt konsekvent blir til ikke-saker. Jeg har nevnt sikkerhetsspørsmål i nordområdet, fokus på vårt hjemlige forsvar og en multikultur-doktrine som snart ikke gjør annet enn å provosere folk. Ikke fordi de er så i mot andre folkeslag, kulturer og religioner, men fordi de ser at multikultur-doktrinen skaper problemer i sin hverdag. Så øker det sosiale trykket, så øker Islam-kritikken, så øker polariseringen og så passeres en grense der politikere kan miste grepet i forhold til det folket som har gitt dem mandat. Dette er i korthet hva vi nå er i ferd med å overlate til være barn! Vi ser utviklingen, vi er i stand til å sette navn på hva vi ser, men i maktpolitisk perspektiv er det nå slik at alle de tusener der ute som føler og ser problemene hoper seg opp, ikke har åpne forum å kommunisere i. Det er lagt lokk på diskusjonene, og dem som fortsatt våger å problematisere det vi snart alle ser, de forsøkes stemplet som "ekstremister". Nå blir vi med andre ord gjort til ekstremister ved å kritisere det statsbærende partiet i dette landet. Hvor lenge tar det før vi ser konsentrasjonsleire for "annerledes tenkende", slik GULAG-leirene i Russland slukte flere titalls millioner russere og andre, og slik Hitler etablerte tilsvarende leire, med en mer kortsiktig og synlig metode for utryddelse av dem som ikke passet inn.Hva har vi lært?

Dersom en nå ikke åpner for frie diskusjoner om de problemene som oppstår gjennom råkjøret under Arbeiderpartiets multikultur-doktrine, er jeg redd vi snart kan komme til å få flere eksempler på at frustrasjoner og aggresjon gir seg irrasjonelle utslag. Trykket øker stadig, og det vil være umulig å undertrykke det hele over tid, selv med all partimakt som åpenbart ligger rundt i lojalitetsrekker i de fleste sentrale medier av betydning. NRK, NTB, Amedia og VG Nett bærer på et betydelig ansvar sammen og hver for seg, for den politiske ensretting som foregår. Det dreier seg om en ensretting som skaper konflikter. For mange tema velges bort, omskrives og pakkes inn bak lingvistiske piruetter som umulig kunne ha oppstått uten at det er forbindelse mellom redaksjonslederne og redaktørene. Noen synes å lykkes med å plassere en politisk agenda oppe i dette. I stedet for å være våre vaktbikkjer mot makthavere, er mediene blitt til en slags livgarde for Makta, der tabloidiserte stunts, som glemmes etter noen timer, blir det eneste alibiet de har igjen for det som inntil for noen år siden var ærlig, kritisk journalistikk. Alle mener det samme om det meste. Redaktørene skriver nesten likelydende lederartikler og journalistene arbeider inne i en politisk ramme, der en rekke tema stadig glipper. Slik skal det ikke være, men jeg håper og tror nye aktører vil entre markedet i Medie-Norge, som tar tilbake journalistikken som fag. Alle borgerlige partier i opposisjon må ta høyde for enrettingen i media i sin strategi foran stortingsvalget. Det er Arbeiderpartiet som har suverent mediehegemoni gjennom NRK, NTB, Amedia og VG Nett. Sistnevnte har kommet inn i folden etter at det personalmessig er gjort endringer slik at Arbeiderpartiet blir klar vinner, stadig hjulpet av mer eller mindre kjente profiler enda mer ut til venstre på det politiske spekter, som for tiden tramper lydig i takt med Ap. Slektskapet til Vladimir Putins mediestrategi i dagens Russland er reell nok.

Roy V

Kommentar #28

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Ingen annen sak.

Publisert over 6 år siden

Roy har så mye på hjertet at det blir mye i kommentarene hans. At eliten i Norge på en rekke spørsmål er som strutser trenger vi ikke strides om; det er på de fleste områder.

  Der hvor våre synspunkter skiller lag er når du skriver: "Hva USA og Nato driver med i forhold til land som Libya er en annen og fortsatt omdiskutert sak."

  Nei. Det er ingen annen sak. Verden blokker seg nå rundt Nato/USA på den ene siden og Kina/Russland på den andre.

  Nato-iseringen av både Libya og Syria er indirekte kriger mot Kina og Russlands  investeringsinteresser,energiinteresser, og ikke minst geopolitisk og militær innflytelse. Krigene som føres har nå kun globale strategiske målsettinger da det i øyeblikket er Kina/Russland-blokken som står iveien for "global governance" som AP via SosialistInternasjonalen gir sin tilslutning til.

  Det er da ikke det minste til å forundres over at Russland militariserer Kola fordi de naturligvis forventer et fryktelig basketak om hegemoniet i Nordområdene som vil bli det heftige oppgjørsområdet om bare noen få år.

  De store militærøvelsene som Russland har holdt de siste to årene har vært i Kaukasus nær Georgia. Øvelsene har gått ut på at Nato antaes via Georgia å angripe Russland i Svartehavet.

  Og det interessante her er: nærmest ukjent for nordmenn,er at Norway har påtatt seg kjempeløft for å utvikle den georgiske hæren. Hvorfor det? Hvorfor det?

  Det går utmerket an å se russisk styrkeoppbygging på Kola som en melding til Norge om å komme seg ut av Georgia så fort som overhodet mulig,for en kan vel ikke forvente at den georgiske hæren forblir passiv ved en Russland-Nato konflikt i Kaukasus og Svartehavet?

  Norge på sitt aller dummeste,spør du meg. Verre enn Koht og Nygaard noen gang.

Kommentar #29

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Ap har da ikke noe med utviklingen i Norge å gjøre!

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser at Vega nok en gang er på Arbeiderparti-jakt.

Derfor ER det pussig!

Eller ikke. :-)

Kommentar #30

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

"Aventere"?

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

at du aventerer at du er

Det er ikke noe som heter "aventere" på norsk, Aarsund , det burde du sannelig vite når du til stadighet opphøyer deg til en slags akademisk overdommer som etter beste evne prøver å slakte andre debattanters faglige integritet.

Det minste man burde kunne forlange av en slik overakademisk "fagdommer" er at han selv har lært å snakke noenlunde rent...Kommentar #31

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Oppgjør i Arktis: Norge - Russland 0 - 10?

Publisert over 6 år siden

Georgia har nylig hatt en viss føling med hva det vil si å løse konflikter bilaterialt med Russland. Vi kan si og skrive at Russland "står i veien" for vestlig imperialisme (Jfr. Lenin), men skal vi nå melde oss ut av Nato er jeg ikke helt sikker på hvor det vil ende. Det er snart bare utedoen på hytta mi som ikke har fått samisk navn fra Lillehammer og Nordover, og de har begynt å sette opp stadig flere gateskilt og veiskilt på russisk i nord. Selv offisielle bibliotek i Øst-Finnmark får russiske skilt. 

Nåja, jeg er noe i tvil, Jan, om det hadde vært så mye greiere om vi har gått i allianse med russerne, og droppet Nato. Akkurat det forteller imidlertid russiske historie noe om? Dersom vi skal melde oss ut av alt, må vi forutsette at verden der ute behandler oss snilt og greit. Men i følge Hårstad er ikke verden så snill.

Hva Arne Treholt og Jens Evensen egentlig bidro til da de ordnet med med havretten i nord, se det får vi formodentlig testet i det som kan bli litt av et basketak med Russland om arktiske ressurser i overskuelig fremtid. Det er vel ikke for ingen ting at avdelingen for politisk etterretning i den russiske føderasjons ambassade heter "Arktisk gruppe" internt? I forkant av Lund-kommisjonsarbeid i 1994 kom for første gang en russisk KGB-general inn som sjef i Oslo. Noe skjedde som åpenbart var veldig viktig for vårt naboland i øst. Her skulle det prioriteres. Nevnte general kom rett fra tjeneste i russisk sektor på Svalbard, som de siste tre årene har vært et høyt prioritert område for Putin. Hvor og hvordan det vil ende vet vi ikke. Det vi vet er at det fra norsk side må rustes opp i nord. Hvordan det skal gå til, mens de samtidig ruster ned, se det vet vel bare en ny regjering som går på høsten 2013?

Roy V

Kommentar #32

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Like mye som det plager "noen av oss andre" at

Publisert over 6 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
at vega leker historiker

Robert Ommundsen leker småmorsom mobbepoet?

:-) 

Kommentar #33

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Hva er din akademiske bakgrunn, herr Aarsund?

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

du bruker din akademiske bakgrunn som et stempel på troverdighet

Og hvor er din troverdighet?

Kanskje på tide å jekke seg ned et par hakk?

Kommentar #34

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Magisk tenkning

Publisert over 6 år siden

Det må unektelig erkjennes at det er noe primitivt, noe dypt umodent, over slik mange reagerer så snart "magiske" navn som Hagen, Herland eller Vega dukker opp.

For uansett hva man ellers måte mene om disse ville det unektelig tatt seg bedre ut å gå i tu med argumentene. Dette enkle poenget er like opplagt som det er, desverre, fraværende hos enkelte debattanter herinne.

Kommentar #35

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Akademisk bakgrunn ?

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Og hvor er din troverdighet?

Kanskje på tide å jekke seg ned et par hakk?

Akademisk bakgrunn Søyland ? Folkeskolen og fagbrev: rennovasjonarbeideren I+II :)

Kommentar #36

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Hyggelig :-)

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

rennovasjonarbeideren I+II

Ps.
Det heter renovasjonsarbeider,
ikke "rennovasjonsarbeider" ...

:-) 

Kommentar #37

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du har så rett så rett

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Ps. Det heter renovasjonsarbeider, ikke

Ja der ser du, vi renovasjonsarbeidere er ikke så nøye på slikt, det går lite i gramatikk, mest går det i boss og dritt. Kan forøvrig legge til at jeg har videreutdanning, kurset "kaggemannen". Men slikt kan vel en veterinær som du, som selv hele dagen har nesa inn i bakenden på purker og kviger, nok godt forstå.

Kommentar #38

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Nå ble jeg nesten litt imponert

Publisert over 6 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
slikt kan vel en veterinær som du,

å være veterinær er ikke så romantisk som mange tror...

http://www.youtube.com/watch?v=O3Edr2EcbVo 

:-)

Ps.
Mannen med det grå håret pleide å selge Klassekampen på studentkantina på 1970-tallet 

Kommentar #39

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Smittet av Aarsund?

Publisert over 6 år siden

 Aarsund har talent for å utvikle seg til en god demagog, men Roy har nå kriget så lenge med ham,at det smaker demagogi av hans utlegning av vår debatt om militariseringen av Kola. Mine synspunkter utlegger Roy slik at jeg tenker i retning av en allianse med Russland og droppe Nato.

  Dette er det rene vissvass. Jeg trenger heller ikke masse pedagogikk om at Russland har vært og er en imperialistisk stormakt med evige politistat-trekk.

  Jeg snakker ikke om noe av dette. Jeg snakker om maktbalansen i verdenspolitikken og vilke konsekvenser rivaliseringen mellom stormaktene vil få for Norge,jeg er opptatt av at norsk utenrikspolitikk justerer seg til endringer i verdens maktbalanser.

  Dette fører meg igjen til Georgia. Logikken i situasjonen er at dess mer Norge ruster opp Georgia med våpen fra Kongsberg og Raufoss (vilken stormakt i våpenhandel vi har blitt!),dess flere russiske elitesoldater inntar Kola. Jeg skriver dette på egnersk vis nå ,skjønt jeg kunne ha tatt fram akademivokabularet og gjort det mer komplisert.

  Hvis man vil ha det pasifisert på Kola,kunne AP i Norge slutte å bygge Norways Army som en global imperialistisk intervensjons styrke. Det ville ikke forandre Russlands karakter, men kanskje bidra til Norge-Russland dog kunne snakke sammen?

  Bare det er en stor ting.

Kommentar #40

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Ting er ikke hva de en gang var

Publisert over 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.
Aarsund har talent for å utvikle seg til en god demagog, men Roy har nå kriget så lenge med ham,at det smaker demagogi av hans utlegning av vår debatt om militariseringen av Kola. Mine synspunkter utlegger Roy slik at jeg tenker i retning av en allianse med Russland og droppe Nato.

Dette med en fortsatt sovjetisk trussel, frykten for den røde arme, er han knapt alene om. Her for noen dager siden så snakket jeg også med en mann som nærte frykt for sovjet og kommunismen, men han var senil og var på pleiehjem. Av naturlige årsaker,  det at det snart var spisetid og vedkommende tenderte til å dubbe av både titt og ofte, gjorde at det var noe vanskelig å trenge dypere ned i den politiske materien.

Men bare så det er klart, artikkeforfatteren er altså knapt alene om å ha disse holdningene, denne heller irrasjonelle angsten for noe som ikke lenger eksisterer. Når det gjelder Kaukasus så er det vel knapt rart at Russland reagerer når NATO bokstavelig talt har startet militær aktivitet i landets "bakgård". Ikke nok med det, befolkningen i Kaukasus er også sekptiske, for med NATO så kommer tyrkerne, og knapt noe kan skape mer frykt og mer kampvilje i den regionen enn frykten for tyrkerne, og det med god grunn. Nå har imidlertid Georgia alltid vært et noe forvirrende land rent politisk, i 1991 var det eksentrikeren Gamsakurdia som regjerte der og skapte usikkerhet og destabilisering i nabolandene, en dag truet han den ene staten med krig, en annen dag en annen.Men han hadde knapt miltitær kapasitet til å kontrollere sitt eget territorium. For ikke å snakke om det intærne kaoset. Det ser knapt ut til å ha bedret seg med årene, så NATO driver et høyt spill i regionen, det er knapt rart at russerne betrakter aktiviteten som uvennlig og som en potensiell trussel. Det gamle NATO har sannelig blitt en internasjonal agressor på sine gamle dager, og ikke som for tredve år siden en forsvarspakt.

Men for orden skyld kan vi vel avslutningsvis fastslå at sovjet-kommunismen er død, og sovjetstaten oppløst. At den nye russiske staten er, ja faktisk en ny stat, og at det ikke fører noen steder hen å holde seg med fiendebilder som ble utdatert for over tyve år siden.

Kommentar #41

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Georgia

Publisert over 6 år siden

Hvis man ser på et kart ligger Georgia som en slags håndball"sperre" mellom Islam og Russland skjønt det er store Jihadprosjekt nord for Georgia som Russland nå har vært i krig med i tiår og det er ikke slutt.

  Her hadde vi da i Moskva for noen dager siden en demo på oppunder 10 000 som av vår presse ble lansert som fascistisk og nasjonalistisk. Budskapet var forenklet sagt: Russland mot Islam og andre fremmedlegemer. Det er da hovedproblemet for den offisielle russiske hæren som knapt gjør noe annet enn å bygge seg opp i det "islamske" Kaukasus -krig er det der uopphørlig selv om våre media ikke dekker det.

  Som jeg ser det må Obama/Pentagon/Nato ha beordret fjollete norske politikere til å gjøre seg gjeldene i Georgia som den sentrale militære skolerings og støttemakten. Og da sier nomenklaturet i Norge Ja,det gjør vi!

  Etter mitt ringe skjønn er dette vettløshetens vettløshet. Sett fra Russlands synspunkt er det en REN PROVOKASJON. Hva pokker har Norge i Kaukasus å gjøre?

  Det er slike saker som får meg jevnlig til å skrive at Støre/Stoltenberg er langt mer virkelighetsfjerne enn skandalen Koht/Nygaardsvold. Helt åpenbart vil de at Norge skal i det sorte gryte! Det er vettløst inntil...

  Russland er og blir Russland;politistat og imperialist i likhet med en sannsynlig utvikling i USA og andre stater.

  Skal Norge overleve må de finne en smart og lynende intelligent balanse mellom stormaktene i verdenspolitikken. Ingenting tyder på at man har forstått noe i denne retning. Vi sier fortsatt som i Georg Johannesens epoke: Gud er Nato.

Kommentar #42

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det er muligens også et annet motiv

Publisert over 6 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

Hvis man ser på et kart ligger Georgia som en slags håndball"sperre" mellom Islam og Russland skjønt det er store Jihadprosjekt nord for Georgia som Russland nå har vært i krig med i tiår og det er ikke slutt.

Nå her kan vel ligge et annet motiv. Georgia er knapt så langt borte fra Statoils oljefelt i Azerbaijan, og tanken om en rørledning via Georgia til Tyrkia har lenge versert. Dette er også noe som Russland av maktpolitiske årsaker frykter.

Kommentar #43

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Staten i staten i (Sovjet)Russland var og er de hemmelige tjenestene

Publisert over 6 år siden

tidligere kjent som KGB, i dag FSB/SVR. Den bortimot allmektige Vladimir Putin har gått gradene i KGB, der han lærte håndverket i Øst-Berlin av Gennadij Titov, Arne Treholts gamle føringsoffiser.

Det er derfor irrelevant at den gamle sovjetkommunismen ligger nede med ulivssår for tiden.
Det ligger i slangens natur å skifte skinn, men det betyr på ingen måte at den gamle slangen skifter natur... 

Kommentar #44

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

"Living in the past"

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

tidligere kjent som KGB, i dag FSB/SVR. Den bortimot allmektige Vladimir Putin har gått gradene i KGB, der han lærte håndverket i Øst-Berlin av Gennadij Titov, Arne Treholts gamle føringsoffiser.

Det er derfor irrelevant at den gamle sovjetkommunismen ligger nede med ulivssår for tiden.
Det ligger i slangens natur å skifte skinn, men det betyr på ingen måte at den gamle slangen skifter natur...

Joda, det ser ut som om enkelte av dere ynder å leve i fortiden, jakte gamle "spøkelser" som ikke lenger eksisterer. Slik kan man stenge en komplisert og ny politisk situasjon ute.

Kommentar #45

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Russland eksisterer fortsatt i beste velgående

Publisert over 6 år siden

de har fremdeles felles grense med Norge, og terrorbalansen basert på andreslagsevnen sikret ved atomubåter som ligger og føler hverandre på tennene i Nordatlanteren i farvannet mellom Island og Grønland, er fortsatt en realitet.

Det "ballegrepet" på Det Norske Arbeiderpartiet som Stalin sikret seg i mellomkrigstiden, er heller ikke borte...

Kommentar #46

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Energi-energi

Publisert over 6 år siden

Det meste vi ser av kriger i verden idag er energi-kriger;det er aksen det  meste dreier seg om. Og naturligvis geopolitisk posisjonering som Afghanistankrigen og Syria. Men der er også mineraler og energi.

  At Kjell Aarsund påpeker at Norges militære satsning i Georgia har noe med norsk energi-strategier å gjøre, er en tanke jeg absolutt kjøper.

  Verre blir det når en såpass realistisk person - skjønt drabelig demagogisk - har funnet ut at Russland er et nyfødt forandret land. Vilken romantikk og vilken Donald Duck,knapt til å fatte.

  En vilken som helst demonstrasjon i Russland blir jo møtte med både politi og miltæroppbud om det nå er noen feminister som viser de vakre brystene sine,liberale som vil ha demokrati eller nasjonalister som vil at Russland skal være for russere. Det er politistatkultur hele tida og denne utviklingen er faktisk på ingen måte ulik det som skjer i USA. Det er en type Zeitgeist at det går mot overvåknings og politistater overalt, det er ingen grunn til å demonisere Russland særskilt.

   Aarsund har da en psykologisk tankefiksjon å handskes med: han tror at det finnes et helt nytt Russland og de av oss som sier at dette er romantikk og ønsketenkning,påstår han lever i fortiden - "living in the past."

   Som kanskje Aarsund har registrert har jeg utallige ganger skrevet at Sergei Lavrov,Russlands utenriksminister,er den person i verden som har sagt de klokeste tingene til en løsning av Syria-konflikten.

  Men jeg har aldri gjort gjeldene noen demokratisk-romantiske ideer om karakteren på den Russiske staten.Tvert imot.

  Jeg vil nødig opptre demagogisk overfor noen person, men Aarsund får tåle å høre at hans oppfatning av Russland minner påfallende om "venstresidas" oppfatning av islam og Muslim Brotherhood. Det er ren pur fantasiutfoldelse. 

  Der har du en jobb å gjøre med din egen tenkning,Aarsund.

Kommentar #47

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Ulikt utgangspunkt - enig om det meste

Publisert over 6 år siden

Jan Hårstad har hatt et solid ståsted på ytterste venstre fløy i norsk politikk i flere år, samtidig som jeg gikk inn i NATO-styrker i en alder da andre begynte  på folkehøyskole.Jeg tasset avgårde på søndagsskole før dette, sammen med 99% av alle gutter og jenter i mitt nabolag, og hadde lærere på grunnskolen som begynte sin gjerning som et kall - i 1937 - 38. Skoledagen ble med den største selvfølgelighet åpnet med en salme, og ble så avsluttet oftest med denne sangen:

Fager kveldsol smiler
over heimen ned,
jord og himmel kviler
stilt i heilag fred.

Berre bekken brusar
frå det bratte fjell,
Høyr kor sterkt det susar
i den stille kveld!

Ingen kveld kan læra
bekken fred og ro,
ingi klokke bera
honom kvilebod.

Så mitt hjarta stundar,
bankande i barm,
til eg ein gong blundar
i Guds faderarm.

_________________________________

Men se, Hårstad og jeg er faktisk enige i en rekke viktige saker, om han tidvis skjeler mer til de økonomisk-konservative i sitt forklaringsbilde og verdensanskuelse enn det jeg gjør. På min side er det mer nærliggende å vise til Den sosialistiske internasjonale, ILO, FN og NGO-nettverk i maktpolitisk perspektiv, samt lojalitetsrekker i våre medier der den politiske kampanjejournalistikken antar skremmende proporsjoner.

Men obs! - jeg ser i høyeste grad faresignalene forbundet med sterke "økonisk-konservative maktkonstellasjoner" i symbiose med den sittende politiske eliten. Dette imidlertid fra et mer verdi-konservativ og tradisjonalistisk ståsted.

Jeg er fortsatt vilig til å stille opp for landet mitt og forsvare det med livet som innsats om det kniper. Men fordi om vi har et forsvar og et NATO må vi ikke slutte og tenke og diskutere forsvarssaken. Da risikerer vi at sosialdarwinistene og det den amerikanske president Dwigt D. Eisenhowers advarte mot - det militærindustrielle kompleks - lever sitt eget liv der ute, over serbere og libyere. Det er fortsatt folkevalgte politikere som har ansvar og som skal ha styringen. Men i dag er prinsippdiskusjoner om forsvaret nesten helt fraværende. Det kommer i disse dager en og annen kledelig kronikk her og der, men vi lykkes ikke å lande diskusjonene slik at det kommer til noe vi kan (over)leve med. Det blir forvirring, dårlig fotfeste og grenseløst mye naivitet, historieløshet og kunnskapsløshet. Tro meg: Noen med mye makt vil ha det slik!

Roy V

Kommentar #48

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Kristen-kapital

Publisert over 6 år siden

Det er ikke lenger forskjell på kristne og andre i livsstil. Selvdestruksjonen skjer i alle miljøer.

Norge er først og fremst et kristent land med demokratiske rettigheter og plikter for alle.

Å være seg sitt ansvar bevisst, når det gjelder tradisjoner og historie, er viktig for å vedlikeholde vår kulturelle identitet. 

Gud er ikke hovedpersonen i kristne miljøer heller.  Alkoholen har sneket seg inn.

Den narkotiserer sinnet slik at man blir sliten og utslått.

Man forstår det ikke før spiralen er godt i gang ...nedover-.

Vurderingevnen svikter. Man løper rundt for å søke anerkjennesle, stresser med prestasjoner, og skal være der alt skjer, for alle. Uten å være noe for noen.

Så kommer ambulansen.

I mitt hjem var slitenhet et godt tegn på at man var frisk og veltrent, og orket mer. Energien kom om natten.

Gud var med oss.

Kommentar #49

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

"Du skal ha alle andre guder enn meg"?

Publisert over 6 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.

Å være seg sitt ansvar bevisst, når det gjelder tradisjoner og historie, er viktig for å vedlikeholde vår kulturelle identitet.

Her har vi møysommelig bygd opp et land, fått laget en plattform, et rammeverk med tydelige veimerker der toleranse og likeverd står helt sentralt. Så misbrukes toleranse-bergepet i den grad at alle guder settes opp ved siden av hverandre, slik at vi som formidlere blir gitt et ingenting - der alt med ett er relativt, og der Hedningesamfunnet nå er formelt registrert som trossamfunn og må underholdes på lik linje med andre trossamfunn, der kirken er en av mange, slik den nye paragraf 2 i Grunnloven blir fortolket.

Igjen: Det holdt åpenbart ikke med ett slag på Stiklestad. Bunnpanna i samfunnet er i ferd med å skrangle helt løs.

Roy V

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
12 dager siden / 5180 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
23 dager siden / 4772 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
12 dager siden / 2813 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
28 dager siden / 2333 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
7 dager siden / 1889 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
26 dager siden / 1833 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1807 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
4 dager siden / 1607 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
25 dager siden / 1554 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 1428 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere