Anne Jensen

36

Evangeliet

Publisert: 24. okt 2012

Jeg har merket meg at folk har ulike oppfatninger om hva evangeliet er (ja, jeg har også min). Man legger vekt på forskjellige ting og har ulike "tilnærminger" til budskapet. Men det virker mange ganger som om man må "male bildet" så mørkt som mulig, for at det hele skal virke overbevisende eller "skremmende" nok.

Jeg tenker at vi vet ikke hva som skjer etter dette livet. Vi har en bibel å forholde oss til, som egentlig (slik jeg ser det) gir oss mennesker et håp om "noe mer".

Vi kan fritt velge hva vi ønsker å fokusere på. Ser man bare mørke i denne verden, eller ser man fravær av lys? (og hvem er lys? :-D) Ser man synderen eller en som allerede er forsonet med Gud? (2.kor.5.19)

Slik jeg ser det, kan man velge:

1. Du må omvende deg fra din synd, hvis ikke så avviser Gud deg og du dømmes til evig fortapelse.¨

2. Gud tilbyr evig liv, forsoning. Han ønsker kontakt.

Hvordan får man dette? Ved å tro på Jesus.

Hvorfor skal man det? For å få evig liv.

Punkt 1 "motiveres" av frykt.

Punkt 2 "motiveres" av håp.

Mitt spørsmål: Uavhengig av om helvete og "evig pine" eksisterer eller ikke: Hvorfor velge tilnærming nummer 1?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ser vi bort fra religion.

Publisert rundt 7 år siden

Da vil punktene dine te seg annerledes.

1. Du må omvende deg fra din synd, hvis ikke så avviser Gud deg og du dømmes til evig fortapelse.¨

Vi er i fortapelse grunnet avvisningen, det er synd. Avvist er vi grunnet ønsket om å motta. Gud er giver og å motta det som gis kan ikke skje uten en egenskap som er motsatt giveregenskap. Gud ønsket å se hva/hvordan han er og delte seg slik at delene (vi) kan motta og se :-)

2. Gud tilbyr evig liv, forsoning. Han ønsker kontakt.

Når vi erfarer at det vi mottar ikke er tilfredsstillende vil vi søke kontakt med Giveren, ikke før. "Forsoning" er å bli identisk det du forsones med, ikke to som er venner, men to som smelter sammen til en, begge er borte erstattet av den ene.

De som tror 1 ender opp som religiøse, de velger en spesifikk oppførsel for om mulig forandre tilstanden, men i en slik tilstand er det rom for mange aktiviteter uten at dèt endrer fortapelsens sted.

De som vet 2 uten å bli som Gud er religiøse i tro på at valg av rett tro er frelsende.

Ser vi bort fra religion (bundet i fortapelsen ved tro på en Gud), vil den som ønsker å kjenne Giveren forlate sin tro, sin oppfatning grunnet manglende innsikt i egen tilstand, bli omvendt ved Lyset fra Giveren. Slike drives av et sterkt ønske (begjær) etter å finne ut "hvem ér jeg".


Kommentar #2

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

.....det er at nåden rekker....

Publisert rundt 7 år siden

...at Kristi blod min synd , min skuld betekker.....

Ham som var i Lyset, kom til oss for en kort tid Lyse blant oss, før han dro tilbake til Lyset der han opprinnelig hadde sin bolig. ALt er blitt til VED Ham sier Johannes.....så Jesus kom for å etablere Guds Rike, lyset som skulle skinne og til sist opplyse en hel verden var kommet.

...opplyse en hel verden....vel vi er nok ikke der ennå, men på vei...

Jesus har en del utsagn om seg selv som jeg ikke kan vri megt unna... enten var mannen en sjarlatan eller så var han den han sa seg å være. Jeg har valgt og tro ham. Flere av de største religionsstiftere har kommet med utsagn som ca slik:   "meg er sannheten blitt vist", "for meg er livets vei blitt åpenbart"...."sannheten og visdommen er overlerte meg direkte av Gud"......

Så står han frem og sier om seg selv:

Jeg ER veien.....jeg ER sannheten....jeg ER livet.....

Jesus sa også andre meget sterke ord om seg selv/Gud, noe som ofte førte til konfrontasjoner med datidens religiøse ledere og establisment...men kun disse ordene alene er så kontroversiell og spesiell i forhold til andre store religiøse ledere, at det måtte jeg forholde meg til, noe jeg altså har valgt å gjøre....

Kommentar #3

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Nåde!

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har merket meg at folk har ulike oppfatninger om hva evangeliet er (ja, jeg har også min). Man legger vekt på forskjellige ting og har ulike "tilnærminger" til budskapet. Men det virker mange ganger som om man må "male bildet" så mørkt som mulig, for at det hele skal virke overbevisende eller "skremmende" nok.

 

Når det gjelder evangeliet så er det at jeg gjennom det blir fortalt at mine synder er utslettet på grunn av at Jesus har slettet dem ut for tid og evighet.

Evangeliet forteler oss at det er nok det Jesus gjorde og at det er bare for oss og si et ja til det Jesus har gjort.

I vekkelse tider kunne forkynnerne innbyde mennesket som ville bli frelst med og si:

Du kan komme som du er og bar si at ja til Jesus fullbrakte verk.

Men i dag kan vi ikke si det lenger fordi mennesket har ikke det vi kaller syndenød og dermed trenger de heller ikke alt av nåde, men litt av hvert.

Jeg ser at den undervisning som de unge får i dag på skolen er mangelfull i forhold da jeg selv gikk på 50 tallet. 

Kommentar #4

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Flere sannheter - ett evangelium

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Mitt spørsmål: Uavhengig av om helvete og "evig pine" eksisterer eller ikke: Hvorfor velge tilnærming nummer 1?

Hei Anne

Viktig spørsmål du stiller her.  Jeg tenker også at det må kunne gå an å ha flere tanker i hodet på en gang.  Evangeliet inneholder jo flere sannheter, men har egentlig bare ETT budskap.  På samme måte kan det også ha flere tilnærminger, men målet er fortsatt det samme.

Kom til å tenke på Ole Brumm da han ble spurt om han ville ha melk eller honning til brødet, hvorpå han svarer: «Ja takk, begge deler!». Men etter å ha tenkt seg om litt, legger han til for å ikke virke grådig: «Men det er ikke så viktig med brødet.».

Hvis Jesus er "brødet", er brødet selvsagt viktigst.  Men hvis man nærmest gjør fortapelsens gru til et hovedsak i evangelieforkynnelsen, da overskygger jo dette både melka og honningen og fjerner smaken fullstendig fra det som er både sunt og godt.  Evangeliet er og blir et gledens budskap - ikke en ekstrabelastning med dårlig bismak!

Ditt Alternativ 2 er for meg hevet over tvil:  Gud er en 100% god Gud som elsker alle sine skapninger og vil at alle skal bli frelst og få kjenne Ham.  Dette er muliggjort gjennom troen på Jesus Kristus som frelser og Herre.

Samtidig innebærer Alternativ 2 faktisk også noe av det du nevner under Alternativ 1:  Omvendelse fra synd.  Men det ene følges av det andre, og kan etter mitt syn ikke "skremmes" fram eller motiveres av fryktpåført helveteslære.  Men nettopp fordi jeg tror og har erfart at Gud tilbyr meg forsoning og samfunn med seg, umuliggjøres et liv i synd - vel og merke dersom jeg vil forbli i samfunn med Ham. 

Og det vil jeg.  Derfor er ikke lenger helvete et aktuelt tema for meg som jeg går og tenker på.  Det gjør jeg derimot med Jesus og himmelen - og det med god grunn.  Gjør det meg til en kompromisserende liberaler? På ingen måte.  Å kjenne Jesus og følge Ham er sannelig meg radikalt nok, og holder for tid og evighet. Dermed inkluderes også "Alternativ 1" - slik at jeg har Guds eget ord på nettopp at jeg IKKE skal dømmes, men har gått over fra døden til livet - fra satans makt og til Gud. 

Slik sett finnes det egentlig ikke flere alternativer, men bare ett:  Å tro på Jesus.  Det er evangeliet: "..for at hver den som tror på Ham, IKKE skal fortapes men ha evig liv.  For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli FRELST ved Ham". (Joh.3:16-17).

Resten av Alternativ 1 - om fortapelse og evig dom - står faktisk også i Bibelen, slik du sier.  Men problemet oppstår etter min mening når man stirrer seg blind på dette og sånn sett velger en annen vektlegging eller tilnærming til evangeliet, som du kaller det.  Her tenker vi likt.

Ellers vil jeg (noe ubeskjedent:-D) gjenta meg selv fra en gammel tråd her fra VD om helvetestro:

"Å tro på helvete er intet kriterium for å bli frelst. Det er det derimot å tro på Jesus Kristus som frelser fra fortapelsen. Å fraskrive seg troen på alle de vanskelige temaene kvalifiserer ikke på noen måte til helvetets evige ild. Det holder faktisk lenge å ha en klokketro på himmelen og Ham som er veien dit, om jeg ikke skal behøve å belemres med Gamle-Erik og hans grufulle bestemmelsessted."

Kommentar #5

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Komme ditt rike

Publisert rundt 7 år siden

Gjennom mine år som ... jeg velger å kalle det troende ... det å la livet bli formet mest mulig ut fra bevisste valg og en åndelig innstilling rettet mot Oppdraget og et liv i den himmelske kraften som følger med.. har det å ha en trygg overbevisning om at jeg kan stole på Jesus i min daglige vandring gjennom livet vært bærende.

I Gøteborg sitter en mann på 64, Ulf Christiansson, som har vært på mange scener og i mange menigheter verden rundt - nå sitter han på en stol med en gitar med et "House band" der bl.a. en av hans sønner leder an i en tilbedelse og bekjennelse - snutten har fått tittelen "Jag kan lita på dig" - der han etter min mening fra 3:22 på denne snutten leder an med det radikale innholdet som følger av å tro på Han...

http://www.youtube.com/watch?v=ZMygbJ6yvd0

Kommentar #6

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Samtidig innebærer Alternativ 2 faktisk også noe av det du nevner under Alternativ 1:

Det var egentlig dette jeg lurte på: Om "frykten for helvete/fortapelse" (hva nå enn man tror det innebærer) er eneste grunnen til å bli "frelst"?

Nå tenker jeg ikke på forkynnelse rettet mot kristne, de har jo "håpet", og jeg regner med at det er det som driver dem.

Men når man skal "presentere" evangeliet for en ikke-kristen, så vektlegger man ofte fortapelsen og ikke det at Gud tilbyr forsoning og "noe mer" etter dette livet. Jeg vet at flere her har stilt spørsmålet om en tro som må "selge seg inn" ved å bygge på frykt, egentlig har noe å tilby.

Når det da finnes en annen tilnærming, et tilbud om håp og "noe mer", så synes jeg det er rart at man velger "mørket", eller frykten.

Kommentar #7

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser at den undervisning som de unge får i dag på skolen er mangelfull i forhold da jeg selv gikk på 50 tallet.

Ja, men skolen har vel aldri vært noe egnet sted til forkynnelse?

Kommentar #8

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

Jesus sa også andre meget sterke ord om seg selv/Gud, noe som ofte førte til konfrontasjoner med datidens religiøse ledere og establisment...men kun disse ordene alene er så kontroversiell og spesiell i forhold til andre store religiøse ledere, at det måtte jeg forholde meg til, noe jeg altså har valgt å gjøre....

Eller som Åge Åleskjær pleier å si (fritt etter hukommelsen): "Han sa det han mente, og han mente det han sa" :-)

Kommentar #9

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ja takk, begge deler

Publisert rundt 7 år siden

Jeg klarer ikke riktig å se at det ene skulle utelukke det andre.

Så etter min bibelforståelse så er både punkt 1 og 2 riktig.

Så kan en spørre hvilken av de to alternativene som skal legges mest vekt på når evangeliet blir forkynt. Da velger jeg punkt 2.

Kommentar #10

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Flott forkynnelse

Publisert rundt 7 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Hvis Jesus er "brødet", er brødet selvsagt viktigst.

Takk for flott forkynnelse av Ordet Per.  En prestasjon å svare så innmari godt og så godt konsentrert om det viktigste.

Bra!.

Kommentar #11

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Ser vi bort fra religion (bundet i fortapelsen ved tro på en Gud), vil den som ønsker å kjenne Giveren forlate sin tro, sin oppfatning grunnet manglende innsikt i egen tilstand, bli omvendt ved Lyset fra Giveren. Slike drives av et sterkt ønske (begjær) etter å finne ut "hvem ér jeg".

Og jeg skulle ønske det var mulig å finne ut hva du mener :-D

Ellers kan jeg være med på tanken om å "se bort fra religion". Det er vel egentlig det jeg driver med, i min "søken". Å luke bort det som er religion, for så å sitte igjen med det som er "liv laga" :-)

Kommentar #12

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Helt enig

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Når det da finnes en annen tilnærming, et tilbud om håp og "noe mer", så synes jeg det er rart at man velger "mørket", eller frykten.

Det er ikke bare rart - det er også direkte galt!

Bibelen sier klart:  "Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut.  For frykten har straffen i seg, og den som frykter har ikke blitt fullkommen i kjærligheten" (1Joh.4:18)

Apropos overnevnte skriftsted:  Dette ble angivelig sendt pr telegram for noen år tilbake til et brudepar, med tilleggsteksten "Tillykke med dagen og fremtiden!".  Uheldigvis hadde 1-tallet ved en feil blitt borte på telegrammet.  Så da dette ble opplest under bryllupsfesten, stod det bare "Joh.4:18". 

Der stod det følgende å lese:

"For du har hatt fem menn, og den du har nå er ikke din mann!"

:-D

Kommentar #13

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Feil "oversettelse"...

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Eller som Åge Åleskjær pleier å si (fritt etter hukommelsen): "Han sa det han mente, og han mente det han sa" :-)

Jeg mener da bestemt at broder Åge i fordums dager gjentatte ganger pleide å si:

"Hvis ikke Jesus mente det Han sa, så hadde Han sagt det Han mente!"

:-D

Kommentar #14

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Takk :-D

Publisert rundt 7 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

"Hvis ikke Jesus mente det Han sa, så hadde Han sagt det Han mente!"

Men jeg presiserte at det var "fritt etter hukommelsen" :-D

Kommentar #15

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

snutten har fått tittelen "Jag kan lita på dig" - der han etter min mening fra 3:22 på denne snutten leder an med det radikale innholdet som følger av å tro på Han...

Jeg forstår ikke "stilen" :-) Men husker "Uffe".

Kommentar #16

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Der stod det følgende å lese:

"For du har hatt fem menn, og den du har nå er ikke din mann!"

Ha ha! :-D

Kommentar #17

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

"Stil", Anne?

Publisert rundt 7 år siden

Trodde det var innholdet - budskapet - som var fokuset - det at Ulf har forlatt den sennepsgule dressen og sine fancy solglasøgon og sitter trygg og avslappet i sin tro - ser den yngre generasjon åndelig sultne og tørste som han selv gir meg en observasjon av de åndelige overføringer og mellom generasjoner.

Stilen - at Ulf trolig ble litt laidback i klesveien - fikk seg en og annen tatovering - under sine år i USA er noe han fikk gjennom sin vandring - nå er han tilbake i Sverige - og brenner for Sverige som vi burde brenne for vår nasjon - våre lokale omgivelser - og vår neste i det nære og i det mer fjerne...

Kommentar #18

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

Bra

Publisert rundt 7 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Men nettopp fordi jeg tror og har erfart at Gud tilbyr meg forsoning og samfunn med seg, umuliggjøres et liv i synd - vel og merke dersom jeg vil forbli i samfunn med Ham.

Det er dette som er så viktig å få inn i hodene på de som hele tiden er ute etter å stemple folk som "folk som fremmer gjerninger, og ikke bare nåde/tro". Gjerningene kommer som et resultat av troen. Kommer ikke gjerningene, er ikke troen reell/ekte. Dette skriver jo Johannes mye om i sine brev. "Dere vil kjenne de ved deres frukter", sier Jesus i Matteus er det vel.

Så er man uten synd når man er en ekte kristen? Både ja og nei. Vi kommer ikke til å slutte å synde, men de syndene vi gjør, vaskes bort av Jesu blod. Alle synder, uansett om de er kristne eller ikke-kristne, men som Paul Washer sier så handler det om "style of life". Alle kan falle i synd, men å leve i synd er en annen ting. er vår livsstil en av synd, er vi ikke i Jesus.

Kommentar #19

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Ups :-D

Publisert rundt 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Stilen - at Ulf trolig ble litt laidback i klesveien - fikk seg en og annen tatovering - under sine år i USA er noe han fikk gjennom sin vandring - nå er han tilbake i Sverige - og brenner for Sverige som vi burde brenne for vår nasjon - våre lokale omgivelser - og vår neste i det nære og i det mer fjerne...

La ikke merke til hva han hadde på seg, men heller de som stod og sjanglet og "shakabahaiet" :-D Jeg forstår det ikke. Og for meg er det "støy", som tar fokuset (mitt) bort fra budskapet. Ulf har jeg alltid hatt sansen for, kanskje aller mest fordi han brøt med LO. Selv om han kanskje ikke er den jeg har hørt mest, så har han da en "stil" som er mer "spiselig" enn ... mye annet :-D

Kommentar #20

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Synder!

Publisert rundt 7 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Hvis Jesus er "brødet", er brødet selvsagt viktigst.

 

 

Det som er det viktigste, er vel at det blir et behov for et menneske og bli frelst, og hva må så til for at et menneske søker frelse?

Et uomvendt menneske vet ikke hva evangeliet år ut på ut fra sin egen naturlig tilstand, det søker ikke Gud ut fra seg selv uten at det er noen som blir sent til å fortelle den det.

Mennesket i dag har det bra slik de lever, de har ikke behov for noe evangelium.

Mennesket som ikke har kommet til tro på Jesus er evig fortapt, det vil se der er evig død.

Den som synder skal dø.

Da er det også svert viktig at mennesket får vite hva synd er, og da de innser at de er dødes, så kan det bli et spørsmål om at de får behov for å bli frelst.

 

Kommentar #21

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Hei

Nåden er vårt håp, uten Nåden ingen frelse. vi er avhenige  av nåden i vårt liv. Jesus kom med Nåde og sannhet. To ting som oppfyller evangeliets budskap. Nåden er ufortjent. Sannheten en nødvendighet i våre liv. Spørsmålet er hvor høyt setter vi Sannheten Jesus kom med ? Budskapet er evangeliets kraft til omvendelse og Frelse for sjeler som er syke. Budskapet i dag bær preg av lovnader noe som ikke stemmer med hele sanheten. Men hovedbudskapet er Jesus som sonet våre synder. slik at vi kan ha samfunn med Faderen igjen. Det var fullbragt på Korset. et liv for hele menneskheten.ble til forsoning for våre synder. Helt fantastisk.Mye og være takknemmelige For. Men man kan ikke skjule noe av evangeliets budskap. Sannheten er at den som ikke vender om fra synden vil gå fortapt. Det gjelder alle. Om en Kristen lever i synd så vil det samme gjelde for Han også. For Jesus sier Bær frukt som svarer til omvendelsen.Så evangeliet har en annen side også i vår nyskapning så har vi forlatt vårt gamle liv. og det er ikke lett når man vender om 180 grader fra vårt tidligere liv. Men vi Har fått en medhjelper i den Hellige Ånd. Som vet hva vi trenger i vårt liv. Kraft til å vandre i Ånden. Slik at oljen blir verenes i vårt hjerte løpet ut. For en troende har et løp med mye arbeid foran seg. Slik Paulus sier det.Hva er det som er viktigst. er det først og fremst bli frelst i fra fortapelsen ? Heller å forstå frelsens store betyning for våre liv.? eller er begge deler like viktige? For Hele evangeliet er en sannhet som må utfylle hele evangeliet. Som i inneholder Nåden Forsoninig blodet korset golgata omvendelse synden og fortapelsen til slutt. For dette er hele summen av Evangeliet. Der dette må synligjøres til alle slik det ikke levner noe tvil om Hele sannheten i Guds ord. Det finnes bare en vei inn til Gud Det er  Jesus.Ingen andre veier fører fram til frelse for våre sjeler. Men somKristne så har vi feemdeles et ansvar for våre egne liv. Om man velger å leve i Ånden heller i kjødet. og det er det mange troende som gjør sover i kjødets gjerninger. Og de tror Nåden holder helt inn selv om de lever som syndere. Da har man misforstått Nådens kraft og hva evangeliet handler om. Mange troende støtter seg på dette skriftstedet Det er ingen fordømmelse i Kristus Det er sanne ord men uten kraft hvis det misbrukes. Tenk godt igjennom de valg vi tilater oss Det er viktig.

 

Mvh

Kommentar #22

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

 

Det er også en bibelsk sannhet at det er lov og evangelium, som da må forkynner rett.

 

Loven slår i hjel og evangeliet gjør levende.

 

Men det er gud fader som handler i begge disse sannheter.

Der er vist noen som tro de skal gjøre seg fortjent til å få et evig liv i den kommende nye jord.

Kommentar #23

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Det lurer jeg på også.

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Det var egentlig dette jeg lurte på:

Hvor vellykket tror du en religion, som ikke lover evig liv i paradis - vil være?

Kommentar #24

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Du snur det helt på hodet

Publisert rundt 7 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.

Hvor vellykket tror du en religion, som ikke lover evig liv i paradis - vil være?

Jeg mener det er dette som er hele troen: At Gud tilbyr evig liv. Mitt spørsmål er hvorfor man må skremmes til å ta i mot et slikt tilbud. Jeg tror ikke på evig pine, men dersom valget stod mellom evig Paradis og evig pine, så var det ikke et reellt valg.

Min tro bunner altså på ingen måte i frykt for evig pine, men i et håp om "noe mer".

Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Hei Per

 

 

 

Helt enig med deg å tro på helvete er ingen kriterium for frelsen. Mye av det du skrev var godt beskrevet, litt mer av dette hadde vert fint.:) At vårt fokus er på Jesus er det viktigste. frelsen og forsoning og nåden:)

Men det er viktig å se hele evangeliet i den sunne og sanne læren. Man har forskjellige tjenester noen har lovsangs tjenesten, noen har bønne tjenesten, noen har forkynner tjenesten i Nåde og forsoning, Noen har barmhjertighet tjenesten, Noen har en tjeneste om å påminne om synden omvendelsen. Som er vel så viktig som de andre tjenestene, men den er vel den tjenesten som blir mest fordømmende. utenfra og inn. men her ser man ikke annet en det negative. løfter mann blikket litt opp, så ser man gjerne at forkynnelsen ikke handler om fordømmelse. Fordømmelse er det ikke så lenge man ser på synden og ikke menneskene, når man formidler slike budskap. Men problemet er gjerne at tilhørere vil ikke se den siden av denne forkynnelse. For det å nevne synd er ikke godt for noen, men hvor befriende det er når man omvender seg fra synden. Så det er naturligt at man har en tjeneste som dette. Forkynne omvendelse og synden FOR VÅRE SØSKEN BURDE VERT LIKE NATURLIGT SOM NÅDE OG TILGIVELSE OG KJÆRLIGHET BUDSKAPET.

For hvor mange av våre søsken lever i lunkenhet i dag.? spørsmålet er om man skal bry seg om den tilstanden de lever i heller om ma skal bare ignonere dette og la de selv finne ut av dette selv. Men uten forkynnelse så vil man ikke begynne å tenke på sitt liv, om man har sin sak i orden. Slike budskap som formidles går som regele litt lenger inn i hjertet. ikke bar det utvendige. reaksjoner uteblir ikke. så slike budskap må ma formidle på lik linje med den andre forkynnelsen. men hvem er villig til å ta på seg denne tjeneseten, ikke mange  for du ser at den som formidler slik forkynnelse, møter ikke alltid sol og sommer. Nei vi blir sett ned på GJERNE trampet på, fordi de ser ingen kjærlighet i slike budskap, men ser man nermere så vil man se at det er et budskap med kjærlighet i bunnen. som er for å vekke mennesker opp i fra søvnen. For mange troende sover tungt i dag, men mange vil ikke se dette. Det er  da vi må bruke vår røst i vår tjeneste som man har fått tildelt.

 

 

Jeg likte en del av det du kommenterte Per. viktig å formidle det positive med evangeliet. De har ofte en lett jobb. men tenk på de som har en annen tjeneste også Per. Jesus er treet og vi er grenene. Alle har fått et talent og en tjeneste.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #26

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Snur ting på hodet - Jeg? Bombe:)

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Min tro bunner altså på ingen måte i frykt for evig pine, men i et håp om "noe mer".

Du svarer egentlig ikke på mitt spørsmål, men slik jeg tolker deg - som ønsker et håp om noe mer - så ville du ikke velge kristendom dersom ikke evig liv var en del av avtalen.

Kommentar #27

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Egentlig veldig enkelt.

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Og jeg skulle ønske det var mulig å finne ut hva du mener

Og, det er ikke min mening, men det Bibelen handler om;

Når en person ønsker å finne ut "Hvem er jeg", så har Bibelen svaret.

Enn så lenge dette spørsmålet ikke er aktuelt vil han heller ikke kunne bruke Bibelen til det den er tenkt.

Kommentar #28

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.

men slik jeg tolker deg - som ønsker et håp om noe mer - så ville du ikke velge kristendom dersom ikke evig liv var en del av avtalen.

Ja, man kan vel se sånn på det også. Men hva hadde det vært igjen å velge i da? Da hadde det jo ikke vært noe mer å tro på, annet enn i dette livet,- dersom alt "stoppet opp" når livet tok slutt, mener jeg. Eller ka du trur? :-)

Kommentar #29

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

For å si det sånn

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Når en person ønsker å finne ut "Hvem er jeg", så har Bibelen svaret.

Jeg vet hvem jeg er, og jeg prøver å finne ut hvem Jeg Er, er :-) Tror nok bibelen er grei å ha til det formålet, ja :-)

Kommentar #30

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Litt om loven og evangeliet

Publisert rundt 7 år siden

Jeg tror vi alle som troende har vår vandring fra Sinai til Goldgata på en eller annen måte. Da Jeus kalte mennesker til å følge ham og sa: Hold budene, så ville han at budene skulle føre oss til grensen der vår vanmakt skulle bli åpenbar for hver enkelt av oss. Han var ikke engstelig for disiplenes feilgrep. Han forutså at de ville komme. Han visste også at alle skulle svikte ham. Og han sa det også til dem. Han gjorde tilsynelatende ikke noe for å redde dem fra ydmykelsen. Han utrustet dem heller ikke med nye forsetter og nye troskapsløfter. Han gav dem bare et nytt bevis på sin betingelsesløse kjærlighet og nåde.

Alt dette tror jeg Frelseren også gjør i dag fordi han vet at loven må ha sin gang med oss fra Sinai til Goldgata. Han leder oss til grensen av løftets land hvor vi må møte sannheten om oss selv. Før vi når den grensen kan han ikke få gi oss alt for intet. Han leder oss til grensen der vi lærer at det finnes noe som loven ikke kan. Og det er å skape et troende menneske. Den kan skape et dypt religiøst menneske og en god borger. Men et levende troende menneske kan den ikke skape.

Ingen blir troende av å bare ha Jesus som et godt eksempel. Det som loven fører til er synderkjennelse og dom. I en eller annen form leder den til et sammenbrudd i alt det som vår ærgjerrighet håpet på. Det kan kulminere i en krise som det gjorde for Peter. Det kan også komme som en langsom pinefull innsikt i vårt innerste vesen tross all tale om en forvandling og helliggjørelse. Gud såg det komme og lot det komme i mitt liv. Denne krisen vil han ikke hjelpe noen og komme unna. Dette fordi han vil gjøre og vise noe helt nytt, godt nytt.

For det som var umulig for loven det gjorde Gud. Han gjorde det ikke ved å sende meg en ny kraft til å oppfylle loven. Han sendte sin Sønn for å sone min og hele verdens synd med et evig gyldig offer og selv oppfylle loven til rettferdighet for syndere. Det åpnet en helt ny vei til, og et helt nytt samfunn med Gud. Det var ikke loven som hadde det siste ordet. Når den hadde felt sin dom, hadde Gud enda det aller viktigste igjen å si.

Slik det gikk for Peter, slik går det for oss alle som blir troende på en eller annen måte. I vår ytterste nød, når synden truer med å knuse oss, finner vi at det er en annen som som bar vår byrde og led i vårt sted. Vi finner en som gjør den ugudelige rettferdig, som er trofast mot den troløse, som kjøpte det fortapte fri med sitt eget blod. Vi oppdager forsoningens hemmelighet og gave ved en annens tilregnede rettferdighets frie gave.

I dette riket oppdager vi at frelsen er Guds sak. Nåden er også Hans ide, Hans verk og går på hans bekostning. Han kommer selv til oss med alt dette gjennom sitt ord. Vår oppgave i denne prosessen er på forskjellige måter å opplyse folk om om dette, ikke å sile dem ut.

Takk for inspirerende innspill i denne tråden, som gav lyst til å skrive litt.

 

Kommentar #31

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Tja, du har alle andre religioner å velge i mellom.

Publisert rundt 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Men hva hadde det vært igjen å velge i da?

Du kunne velge kristendom likevel - av kjærlighet til Jesus og å få moral ihht. bibelen. Er det ikke så at kun kristne kan ha moral?
Må virkelig kristne ha en gullerot (evig liv) for å være gode?

Når et menneske inser at livets ende er livets ende og at moral er noe som hører mennesket til.

Da er det enkelt å se bibelen for det den virkelig er - en utdatert men grunnleggende god historie bok og en tildels brukbar lærebok i skikk og bruk.

Det er som om en byrde løftes fra ens skuldre.

Kommentar #32

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.

Du kunne velge kristendom likevel - av kjærlighet til Jesus og å få moral ihht. bibelen. Er det ikke så at kun kristne kan ha moral?
Må virkelig kristne ha en gullerot (evig liv) for å være gode?

Så vidt jeg vet så tilbyr andre religioner også evig liv.

Men du kan jo se deg litt rundt, eller se på deg selv. Er du blottet for moral? Dersom det var kun kristne som kunne ha god moral eller "være gode", så skulle det jo også vært mulig å se en soleklar forskjell på en kristen og en ikke-kristen :-)

Jeg tror det finnes godt i alle mennesker. Alle har evne til å gjøre godt. Men dersom det er sånn at menneskene ble skapt til evig liv og til å ha fellesskap med Skaperen (det er jo det som er den kristne tro, slik jeg ser det) , så hindrer det onde vi gjør oss i det (fellesskapet). Da er løsningen å tro på Jesus. Ikke for å "oppføre seg bedre" eller bli bedre mennesker, men for å komme tilbake til det man tror var "hensikten" med oss mennesker: Fellesskap med Gud.

Det er hvertfall slik jeg ser det og jeg ser det ikke som en byrde. Kanskje tvert i mot.

Kommentar #33

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Evangeliet.

Publisert rundt 7 år siden

"Jeg Er".

Når Skaperen (kalles også Gud) skapte skapningen gjorde han det ved å dele seg i biter (kalles også The Big Bang), bitene havnet i et fravær av enhet (kalles også fortapelsen). Ønsket (kalles også lengselen etter å Motta) om å være samlet resulterte i, ved skaperkraften, at etter en tid vokste gress, trær, dyr og mennesker fram, alt ut av biter som samlet seg.

Det første Mennesket (kalles også Adam) som oppdaget at han vár en adskilt bit av Skaperen, forsto at Skaperen og skapningen var uadskillelige, problemet var bare at skapningen menneske, ikke oppfattet dette siden vi var adskilt helheten. Vi bitene trodde (og mange tror fortsatt) at vi er noe annet enn Gud.

Gud er En og Hans Navn er Ett.

"Evangeliet" er Nye nyheter, undervisning om hvordan vi skal finne tilbake til enhet igjen, en opplysning om hvordan vi heles. Det som er nåløyet er at personen må ha et stort og sterkt spørsmål (ønske) på innsiden -"Hvem er jeg egentlig", for i det hele tatt finne denne veiledningen (evangeliet i Bibelen.

Anne: Jeg vet hvem jeg er, og jeg prøver å finne ut hvem Jeg Er, er.

Et Menneske (Adam) er en person som har avdekket hvem "Jeg Er", er.


Kommentar #34

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

?

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Når Skaperen (kalles også Gud) skapte skapningen gjorde han det ved å dele seg i biter (kalles også The Big Bang),

Den var ny :-D

 

Kommentar #35

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ja, veldig ny.

Publisert rundt 7 år siden

Adam oppdaget dette for 5772 år siden, så i forhold til hvor lang tid det tok fra eksplosjonen til A fostro hva som skjedde så er det relativt ny info.

I allefall for deg om du ikke har hørt det før :-)

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
23 dager siden / 1723 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1327 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
3 dager siden / 1220 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
19 dager siden / 1146 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
23 dager siden / 1128 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
13 dager siden / 816 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 809 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere