Even Gran

18

HEF-ansatt skryter av Jon Kvalbeins humanismekritikk

Publisert: 8. jan 2010

Jon Kvalbein har skrevet et innlegg på Fritanke.no der han kritiserer humanismen for å ikke ha noe skikkelig fundament for moral, noe han mener å se tegn på i Kari Vigelands utspill om eldrebølgen i november

Didrik Søderlind, livssynssrådgiver i Human-Etisk Forbund, svarer:

 

- Kritisk refleksjon rundt humanismen bør være del av det å være humanist. Kvalbeins humanismekritikk blant det klart bedre jeg har lest fra konservativt kristent hold her i Norge (det er vel rimelig å kalle Kvalbein en konservativ kristen, særlig siden ordet konservativ for meg på mange måter er et honnørord). Kvalbein har satt seg inn i humanistiske tekster i stedet for å klaske sammen en stråmann basert på fordommer, slik mange av hans meningsfeller ofte gjør – en fristelse humanister også fort faller for.

 

Søderlind medgir at det er mulig humanismens forsøk på å konstruere en menneskeskapt moral er en skjør konstruksjon.

 

- Menneskeskapte ting er gjerne skjøre. Men Kvalbeins moralske målestokk er enda skjørere. Ikke bare forutsetter den en tro på en Gud. Denne troen kan lett forsvinne, og hva skjer med moralen da? spør han.

 

Videre hevder Søderlind at Kvalbeins moralsystem er like menneskeskapt som humanistenes.

 

- Kvalbein har også måttet gjøre det samme valget som humanister har måttet gjøre. Kvalbeins løsning på denne utfordringen har vært å velge én av mange bøker som utgir seg for å være guddommelig inspirert, og så sette sin lit til det som står i den. Han har også måttet velge og vrake i denne boken, siden Bibelen inneholder mange moralske påbud jeg regner med at Kvalbein (heldigvis) ikke følger.

 

Les hele kommentaren fra Didrik Søderlind på Fritanke.no

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Kritiserer hva

Publisert over 10 år siden

At man ikke har noen ferdig dreiebok eller lovverk som har svar på alt. På mange måter er vel det en styrke og ikke en svakhet. For i det minste gir det rom for undring og ulike tanker om det å være et menneske. Erkjennelsen av at tidene forandrer vår måte å se samfunnet og menneskene på.

Nå kan man jo hevde at de religiøse har sine lover og at disse er deres fundament. Men det hjelper så lite når vi ser at det gjennom tidene tolkes i vilden sky etter som vinden blåser. Det blir som en tom festtale og da kan det saktens være bedre å ikke tale i det hele tatt.

I 1814 fikk man i England en lov som gjorde det straffbart å stjele et barn. Det hadde da alt vært straffbart å ta klærne fra et stjålet barn men ikke noen lovbestemt straff for å stjele et barn eller selge det til tiggere.

Barn ble straffet for de samme forbrytelser som voksne helt opp til de siste tiårene av syttenhundretallet. En jente på syv ble hengt for å ha stjålet et skjørt.

Vi vil vel riste på hodet av dette i dag og langt på vei kalle det innhumant. Noen vil sikkert kalle det ukristelig men det var tydelig vis ikke ukristelig på den tiden hvor lovverket var preget av det berømte kristlige fundamentet.

Det kan sikkert snakkes bort som mennesklig svikt og at hadde man bare levet etter den rette tro så hadde ikke slikt skjedd. Men det skjedde og det skjer, da er det kan hende greit å gå litt varsomt i dørene når man mener at andre ikke har den rette moral.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Tja

Publisert over 10 år siden

For meg høres debatten noe teoretisk ut. Dersom man holder syn x, så vil det lettere kunne føre til syn y og handling Z. Man bruker også noen store paraplybegrep som humanist og kristen/religiøs.

Ser man på hvordan ting står til i virkeligheten så er bildet langt mer komplekst. Når vi snakker om respekt for liv så består det av flere etiske spørsmål. Det handler om forskning på embryo, abort, krig, eldre, livsforlengende behandling, dødstraff, kvalitet på liv.

Jeg ville tro at det er noen forskjeller mellom ullike syn innen de ulike elementene, men det vil også være store forskjeller innen gruppene. Konservative kristne kjent fra USA er gjerne sterkt for dødstraff, er ofte konservative politisk også med en blanding av manglende vilje til å hjelpe andre gjennom statlige ordninger men som kan gi almisser gjennom kirken, og desverre er mange for krig og spesielt mot muslimer. En bekjent av meg, ikke kristen, var i en gudstjeneste i USA der presten ba for at mange Irakiske liv skulle gå tapt i krigen i Irak. Denne personen valgte og reise seg og forlate kirken.

De samme konservate var overveiende imot abort, for dødstraff.

Jeg vil hevde at vel så viktig som hvilket grunnsyn man bygger livet på, er hvem du er som person. Jeg ville anta at personlighet dikterer moralsyn vel så mye som hva du tror på eller ikke tror på. Jeg tror at noen av natur mener at det finnes rett og galt, at ting kan gjøres riktig eller feil, at mennesker er gode eller onde. Jeg ville tro at de lettere blir konservative, og da tenker jeg ikke bare på politisk da det finnes godt konservative liberale og liberale konservative. Jeg tenker mer på grad av regelstyring og tro på ett svar med to streker under. På den andre siden så vil en del mennesker naturlig være mer tilbøyelig to å se på forhold med større toleranse for ulikheter, kunne se fra ullike perspektiv og akseptere at ullike svar er mulige og gyldige.

Jeg ville tro at det i større grad en grunntro vill være styrende for syn på abort og krig.

Selv er jeg mot abort, for at det er den enkelte kvinnes valg. Jeg er imot krigen i Irak og Afganistan. Jeg er imot dødstraff. Jeg er usikker på forskning på stemceller da jeg ikke vet nok. Jeg er usikker på i hvilken grad samfunnesk skal styre dødsprosessen, fra å holde mennesker kunstig i live med maskiner, til å slutte å gi næring, til å gi en sprøyte til enkelte som velger det. Jeg er for sosiale goder som øker livskvalitet og helse for alle i samfunnet.

Betyr det at jeg har respekt for liv eller ikke?

Hva med en kristen som er imot abort, for krigen i Irak og Afganistan, for dødstraff, imot forsking på stemceller og som vil forlenge livet så lenge som mulig, og imot velferdsordninger?

Det blir for lettvint med enkle svar, og det er mer fruktbart og se på hva er det man egentlig står for og er det slik vi skal leve sammen.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3688 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
17 dager siden / 1248 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
23 dager siden / 900 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
15 dager siden / 855 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
15 dager siden / 651 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
27 dager siden / 572 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 543 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere