Gunnar Opheim

142

Kongen fra nord og Mikael.

Publisert: 29. sep 2012

Dan 11,45

Og han skal slå op sine palasstelt mellem havet og helligdommens fagre berg; men så bærer det til enden med ham, og det er ingen som hjelper ham.

Dan 12,1

På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opskrevet i boken.

 

Denne Store Fyrste er hodet i og under alle klasser eller rangeringer i ett hierarki ifølg. grunnteksten. Denne Fyrste er Kapteinen, Sjefen, Generalen, Herren, Mesteren, Prinsen, etc. over de som tror og Dennes fremkomst er i forbindelse Frelsen av ALLE som er oppskrevet i himmelens bok, inklusive de som er døde i Jesu navn.  

Vi forutsetter altså at Mikael er her Jesus Kristus og at når Kongen fra Nord setter seg i palasstelt mellom havet og helligdommens fagre berg, så kommer Jesus igjen.

Spørsmålet er derfor hvem er Kongen fra Nord og hvor skal han sette seg?

I tillegg til den første forutsetning, at dette skjer like før Jesu gjenkomst ser vi Daniel kapittel 2. Der er rikene fra Daniels tid til Jesu gjenkomst definert, et samme i Daniel 7, 8 og 9.

Daniel 2, 7 og 8 sier dette er rikene:

1.       Babylon (Kap. 2 og 7).

2.       Mederne & Perserne (Kap. 2, 7 og 8).

3.       Grekenland (Kap. 2, 7 & 8).

4.       Romerriket* (Kap. 2, 7* & 8*).

5.       Jesu gjenkomst, Guds rike og den nye jord (Kap. 2, 7 & 8).

* Romerriket endrer seg politisk og religiøst til Den Romerske Katolske Kirke men Romerriket skal komme igjen også iflg. Johannes Åpenbaring.

 

Daniel 11 omtaler rikene fra Mederne og Perserne og frem til i dag. Daniel var for øvrig 91 år da han fikk synet. Det første riket er Mederne og Perserne, de blir overvunnet av Grekenland i vers 3. Deretter ser vi kort forklart gangen i historien som fører til at Romerriket står frem i sin drakt i vers 16. Vi ser Keiser Augustus i vers 20, Tiberius og Korsfestelsen fra vers 21. Pavemaktes tid starter fra vers 32 og fra vers 34 ser vi reformatørene. Vers 36 dukker ateistiske Frankrike opp og denne makt er fra avgrunnen, likt hedenske Rom er. I vers 40 ser vi at kongen fra sør og kongen fra nord slåss mot Frankrike. Frankrike slåss mot Egypt og det Osmanske rike.  Frankrike taper til slutt og gir for øvrig Frihetssgudinnen til USA i stedet for Egypt. Det Osmanske/ Kalifatet riket vant, med hjelp noe hjelp fra fra Russland og England. Kongen fra nord er Tyrkia. Vers 41 til og med 43, Tyrkia har makt i Egypt og har gjort alt det versene krever oppfylt. Husk i så måte hva vers 14 sier.

Er så tilhengere av ett kalifat/ Osmansk rike harme i dag?

Dan 11,44

Men tidender fra Østen og fra Norden skal forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange.

 

Tidender er nyheter og rykter. Kan vi ikke se det i dag?

Dan 11,45

Og han skal slå op sine palasstelt mellem havet og helligdommens fagre berg; men så bærer det til enden med ham, og det er ingen som hjelper ham.


Er det en mulighet for at Det muslimske brorskap/ palestina/ islam skal få opprettet ett Tyrkisk, Osmansk, kalifat igjen, altå er Kongen fra nord? Med hovedsete i Jerusalem, mellom havet og helligdommens fagre berg som Midtøstens ”Brussel”?

 

Dette over ble kort 592 ord men tar gjerne imot spørsmål etter hvordan dette kan ha seg riktig i fra vers 1 (eller fra andre steder) historisk og bibelsk sett. Jeg vil med det samme oppfordre til gudsfryktig respekt og ydmyk nestekjærlighet, alt til Guds ære.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Dan 11,45

Og han skal slå op sine palasstelt mellem havet og helligdommens fagre berg; men så bærer det til enden med ham, og det er ingen som hjelper ham.

Det er viktig å forstå kva som er "helligdomens fagre fjell" eller Guds heilage fjell.

Dette beskriv bibelen utallige gonger.

Det er Moria-fjellet eller YERU-fjellet i det bokstavlege Jerusalem-tempelhøgda.

Det er berre å studera bibeltekstane.

http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=heilage+fjell&type=and&book2=-1&searchtrans=

Antikrist-kongen av Nord vil innta denne spesielle plassen påslutten.

Han vil setja seg i jødane sitt gjenoppbygde tempel på tempelhøgda og gje seg ut for å vera gud.

Adam og Eva vart frista av Lucifer i starten . Dei heldt til ved Guds heilage fjell.

Der var Lucifer og.

"Du budde i EDEN, GUDS HAGE,
og var dekt med alle slag dyre steinar:
rubin, topas og diamant,
krysolitt, karneol og jade,
safir, turkis og smaragd.
Dine handtrommer og smykke
var innlagde med gull;
dei vart laga
den dagen du vart fødd.
14 Eg gjorde deg til ein strålande, vernande kjerub.
Du var på det HEILAGE GUDEFJELLET,.." Esekiel 28

"Det var du som tenkte med deg:
«Til himmelen vil eg stiga opp;
høgt over Guds stjerner
reiser eg min kongsstol.
Eg tek sete på TINGEFJELLET LENGST I NORD.
14 Eg vil stiga opp over dei høge skyer
og gjera meg lik Den Høgste.»  Esaias 14

På slutten lukkast Kongen av Nord å innta tempelhøgda (tingfjellet i nord).

Kongen av Nord  - kven vert det?

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3796

 

Kommentar #2

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Mikael

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Vi forutsetter altså at Mikael er her Jesus Kristus

Mikael er overhode ikke Jesus. Hvor får du det i fra? Mikael er en kjerub, en overengel i grad. Han er på lik fot som Gabriel og før sitt fall, Lucifer, satan. Mikael har sitt område og vokte på Israel og verne rundt jødene. Han er lederen og hærføreren for englene som strider mot satans hær og som vokter menneskeheten mot satans angrep. I den store trengsel vil overenglen Mikael komme de hellige til hjelp. Se. Åp.12,7-9.  Judas skriver følgende om Mikael: Overenglen Mikael vågde dog ikke å uttale en spottende dom dengang han trettet med djevelen om Mose legeme, men sa: Herren refse deg! Judas.9 

Da lurer jeg på en ting, Leif! Leser dere ikke bibelen i din menighet? 

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Det er viktig å forstå kva som er "helligdomens fagre fjell" eller Guds heilage fjell.

Dan 11,45 Og han skal slå op sine palasstelt mellem havet og helligdommens fagre berg; men så bærer det til enden med ham, og det er ingen som hjelper ham. 

Det er MELLOM havet (Middelhavet/ Dødehavet) og det Fagre Berg til helligdommen og det er da Jerusalem. 

Dan 9,16a Herre! La efter alle dine rettferdige gjerninger din vrede og harme vende sig bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg! .. .

Dette er ingen andre enn Tyrkerne/ kalifatet Torstein:

Dan 11,41-45 Han skal også falle inn i det fagre land, og store skarer skal falle; men disse skal slippe unda hans makt: Edom og Moab og de ypperste av Ammons barn. 42 Og han skal utstrekke sin hånd mot andre land, og Egyptens land skal ikke slippe unda. 43 Han skal tilegne sig skattene av gull og av sølv og alle Egyptens kostelige ting, og libyere og etiopere skal være i hans følge. 44 Men tidender fra Østen og fra Norden skal forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange. 45 Og han skal slå op sine palasstelt mellem havet og helligdommens fagre berg; men så bærer det til enden med ham, og det er ingen som hjelper ham. 

Det som mangler for at det skal være dem er vers 45 og det oppfylles om de får sitt Brussel der nede som ett nytt kalifat/ Osmansk rike.. . Tenk over det at FN vil gjerne dette om man får til en fredsavtale (de sier fred og ingen fare) men det er jo ingen fred. Hvem andre vil gjerne dette? Arb.P. (de aner ikke hva de gjør men tror de vet hva de gjør)? Muslimske brorskap? Palestinerne? Krekar? Tyrkerne? Iran?, Syria??? 

Hva skal til for at dette skal skje? Jeg tror den kristne verden ikke vil dette men jeg tror djevelen vi stå frem som om han var Jesus snart, og bedra de kristne som egentlig ikke tror Jesus og Hans ord. Han kan bedra verden til å gi etter for et Osmansk sete i Jerusalem og samle tilsynelatende islam og kristendommen.

Dan 12,1 På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opskrevet i boken. 

Fella er satt opp.

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Mikael er overhode ikke Jesus. Hvor får du det i fra?

Ta heller tak i tråden Terje. 

Sitat:

Vi forutsetter altså at Mikael er her Jesus Kristus og at når Kongen fra Nord setter seg i palasstelt mellom havet og helligdommens fagre berg, så kommer Jesus igjen... .

Spørsmålet er derfor hvem er Kongen fra Nord og hvor skal han sette seg?

Kommentar #5

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

@terje

Publisert over 7 år siden
Læren om at Mikael skulle være en annen er noe SDA har felles med JV. Dette viser da også at de har felles røtter, og deres mangel på troverdighet i forhold til tolking av bibelen. De tolker den slik de vil.
Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Kongen fra nord

Publisert over 7 år siden

er nok Jesus det, han lot folk dra (han sier ikke hvor) men drar selv med båten sin til traktene ved Magadan, det ligger vel nokså langt nord det vel? (Matt.15.39)

Kommentar #7

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Ta tak i tråden?

Publisert over 7 år siden

Når du skriver følgende: Vi forutsetter altså at Mikael er her Jesus Kristus og at når Kongen fra Nord setter seg i palasstelt mellom havet og helligdommens fagre berg, så kommer Jesus igjen.

Da er det vel ikke noe rart om jeg spurte hvor du fikk dette i fra at Mikael skulle være Jesus? Hadde det ikke vært på sin plass og heller si at du skrev feil, hvis du gjorde det da.

Kommentar #8

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

De stadige benektelsene

Publisert over 7 år siden

Ja, jeg vet det er en avsporing Leif, men det er noen som nærmest er ”programforpliktet” til å benekte det adventister kommer med.

Ser vi på opprinnelsen til den store konflikten så "brøt det ut krig i himmelen", og dette har blitt tolket slik at det var Jesus og hans engler som kjempet mot Satan og hans falne engler. Det tror jeg også våre venner er enige med oss i, for dette er ikke særegent for SDA, men en universell forståelse av det som skjedde. Når så du hevder at Mikael er den samme som Kristus, ja da kommer hylekoret løpende og fylker seg rundt oss og fornekter det vi sier. Men da fornekter de også Bibelen, for det er jo nettopp Bibelen som forteller oss at det var Mikael som kjempet mot Satan: Åp 12,7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine,

Det kommer også klart fram i Daniels bok. Det er vel ingen tvil om hvem som er vår høvding, konge, yppersteprest, eller hva vi kan kalle Frelser Jesus Kristus. Som erkeengelen Gabriel forteller Daniel, så var det ingen annen som kunne hjelpe ham mot fyrsten av Persia enn Mikael. Dan 10,20 Men jeg skal fortelle deg det som er skrevet i Sannhetens bok. Det er ikke en eneste som hjelper meg mot dem unntatt Mikael, som er høvding over dere.

Jeg vet at jeg stiller meg laglig til for hugg, men om jeg skulle gitt våre venner ett eneste lite råd om hva de burde tilbringe tiden med så ville jeg bedt dem om å ta seg til å åpne Bibelen og studere den, for det er det i høyeste grad behov for…

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Når du skriver følgende:

Punkt 1 er måten du spør på.

Sitat: "Mikael er overhode ikke Jesus. Hvor får du det i fra? .. . Leif! Leser dere ikke bibelen i din menighet?"

Punkt 2 er at du ikke griper tak i poenget i tråden. Sitat

"Spørsmålet er derfor hvem er Kongen fra Nord og hvor skal han sette seg?"

Ikke ta tak i en forutsetning som plasserer hendelsens poeng ved Jesu andre komme. Dessuten forklarer kapittel 12 vers 1 at Mikael antagelig trolig er Jesus i seg selv. Uansett, bli ferdig med dette nå, les denne og ta deretter heller tak i Kongen fra nord og berget!

Dan 12,1 På den tid skal MikaelH4317 stå frem, den storeH1419 fyrsteH8269 som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opskrevet i boken.

H4317 מיכאל mı̂ykâ'êl

BDB Definition: Michael = “who is like God”

1) one of, the chief, or the first archangel who is described as the one who stands in time of conflict for the children of Israel

H1419 גּדל / גּדול gâdôl

BDB Definition:

1) great (adjective) 1a) large (in magnitude and extent) 1b) in number 1c) in intensity 1d) loud (in sound) 1e) older (in age) 1f) in importance 1f1) important things 1f2) great, distinguished (of men) 1f3) God Himself (of God) 1g) great things (substantive) 1h) haughty things (substantive) 1i) greatness (substantive)

H8269 שׂר śar

BDB Definition:

1) prince, ruler, leader, chief, chieftain, official, captain 1a) chieftain, leader 1b) vassal, noble, official (under king) 1c) captain, general, commander (military) 1d) chief, head, overseer (of other official classes) 1e) heads, princes (of religious office) 1f) elders (of representative leaders of people) 1g) merchant-princes (of rank and dignity) 1h) patron-angel 1i) Ruler of rulers (of God) 1j)

warden Part of Speech: noun masculine A Related Word by BDB/Strong’s Number: from H8323 Same Word by TWOT Number: 2295a

Judas kaller Mikael for erkeengel og en erkeengel er sjef over englene:

Jud 1,9 Overengelen Mikael vågde dog ikke å uttale en spottende dom dengang han trettet med djevelen om Mose legeme, men sa: Herren refse dig!

G743 ἀρχάγγελος archaggelos

Thayer Definition:

1) archangel, or chief of the angels Part of Speech: noun masculine A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G757 and G32 Citing in TDNT: 1:87, 12

Mikael har ikke som oppgave å refse noen her i dette tilfelle på denne tid. Alt har sin tid og en dag er tiden inne for Jesus å være Herre som kan refse. Med andre ord er Mikael sjef over de som tror Gud, Israelittene og jødene som inkluderer hedninger som tror og alle engler. Vi vet jo at ingen er imellom mennesker og Gud Faderen enn Jesus Kristus. Ser vi i Åpenbaringens bok så ser vi også Mikael slik.

Åp 12,7 Og det blev en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred, og dens engler. Hvilken rolle har Jesus her:

1 Mos 18,1-3 Og Herren åpenbarte sig for ham i Mamres terebinte-lund, mens han satt i døren til sitt telt midt på heteste dagen. 2 Da han så op, fikk han se tre menn som stod foran ham; og da han blev dem var, løp han dem i møte fra teltdøren og bøide sig til jorden 3 og sa: Herre! Dersom jeg har funnet nåde for dine øine, så gå ikke din tjener forbi!

Hvem er Jesus/ Adonai her? En engel eller Menneskesønnen? Eller er Han her Jahve? Innerst inne så vet vi vel ikke svaret 100% men vet vi da hvem Mikael er? Var det ikke Jesus Lucifer kjempet imot da han ble kastet ned? Var det ikke Jesus Satan kreve Moses av? Hvem kjempet Jakob med da han ble Israel? Er Mikael imellom oss og Gud Fader, foruten Jesus Kristus, hvem er da Mikael?

For om Mikael er Michael = “who is like God” og Han som er over alle sjefer hvor vil da Jesus være når Han kommer for å hente sine? Er ikke Jesus Kongen da? Vel? En annen måte å se dette på i perspektiv er at Jesus har forskjellige oppgaver til forskjellige tider. Etter korsfestelsen fikk Han en opgave som Melomman og senere Yppersteprest, så kommer Han som en Konge, deretter som Dommer og etter ildsjøen så en skaper av den nye jord igjen.

Forøvrig les denne oppklarende tekst fra Kendell:

1) Kikker man på alle tekstene som omtaler 'Herrens engel / Guds engel', finner man at denne engelen har guddommelig myndighet fra Gud. Se f.eks. Sak 3,1-4; her tilgir Herrens engel Josvas synder, noe bare Herren Gud (hebraisk: YHWH Elohiym) har rett til. Legg også merke til at denne Personen/Engelen henvises til som 'Herren [YHWH]' og 'Herrens engel' om hverandre (sammenlikn dette med 2 Mos 23,20-23). I det siste skriftstedet sier JHVH at Hans Navn er i denne Engelen som fører israelittene gjennom ørkenen til Kanaans land; og ifølge Paulus var det Kristus som førte israelittene i ørkenen (se 1 Kor 10,1-4.9)). Ser du også videre i Sak 3, ser du at Herren eller Herrens Engel omtaler seg selv som "Herrens tjener Spire" og en stein med sju øyne. Sammenlikner man dette med NT, der Jeshúa/Jesus blir omtalt som Hjørnesteinen og Lammet med sju øyne i Åpenbaringsboken, ser man at denne steinen som er lagt foran Josva, denne Engelen som står foran ham, er JHVH's Sønn, Jeshúa/Jesus før sin inkarnasjon. Man kan også ta i betraktning hvordan mennesker fra GT reagerer når de innser at de har sett Herrens Engel, f.eks. foreldrene til Samson (Dom 13,19-22). Da Manoah skjønte at han hadde sett Herrens Engel, fryktet han at de begge måtte dø nemlig fordi de hadde sett Gud, ifølge ham. Så indikasjonene på at Herrens Engel i GT må være Jeshúa/Jesus, JHVHs Sønn, er: a) Herrens Engel kan tilgi synder (Sak 3) b) Herrens Engel blir noen ganger referert til som Herren (JHVH) og Gud (Elohim), som er Guds Navn (Sak 3, 2. Mos 3,2-4 m.fl.) c) Det er kjent i GT at ingen kan se JHVH, Gud, og leve. Og dem som har sett Herrens Engel reagerer som om de så Gud selv d) Jeshúa/Jesus sier i NT at Han og Faren er Ett (slik som Adam og Eva skulle være ett, dvs. likestilte og likesinnete, dog to distinkte personer), og at Han selv delte Guds egen herlighet og ære og Navn (se Joh 17,5.11-12 osv.) før verden ble til (samt at Han skulle få dette tilbake etter sin gjerning på jorden) e) Apostlene og engler tilber Jeshúa/Jesus, og omtaler Ham som Herren/Gud (se f.eks. Fil 2,6-11; Joh 20,28-29; Hebr 1 m.fl.) f) Jeshúa/Jesus er Mellommannen mellom Gud og mennesker, og har vært det helt siden verden ble skapt (Hebr 9,26) Men hvordan kan en vite at Herrens Engel / Jeshúa / Jesus er den samme personen som erkeengelen Mikael? Først kan vi legge merke til ordlyden i Sak 3, dvs. hva Herrens Engel / Herren / Jeshúa/Jesus som står foran Josva, sier til Satan: "Herren sa til Satan: «Måtte Herren vise deg til rette, Satan! Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem, vise deg til rette! Er ikke denne mann en brann, revet ut av ilden?»" (Sak 3,2) Og se hva broren til Jeshúa/Jesus sier om hvordan erkeengelen Mikael refser Djevelen: "Erkeengelen Mikael våget ikke å spotte og dømme djevelen den gang han lå i strid med ham om kroppen til Moses. Han sa bare: Må Herren straffe deg!" (Jud 1,9) Interessant nok at det er akkurat den samme ordlyden som man finner i Sak 3,2, der Herrens Engel / Herren refser Satan, Anklageren. Og selv om Han er Herren (JHVH) ifølge Sakarja, henviser Han til Herren utenfor Ham selv i Sak 3,2. Dette er noe Jeshúa/Jesus ofte gjør i det NT, der Han kaller Gud (Faren) for "min Gud og deres Gud" (se f.eks. Joh 20,17), enda Jeshúa selv også er Gud. Dette sier også noe om ydmykheten til denne vidunderlige Personen. Leser man også Dan 10,20; 12,21 og Åp 12,7, ser man at den store striden mellom godt og ondt utspilles mellom Mikael og Satan, og kulmineres i NT mellom Jeshúa/Jesus og Satan; samt at Mikael er Høvdingen både over Guds engler og Guds folk. Hvem andre kan Herrens Engel / Herren / Mikael være enn Jeshúa/Jesus? En som er Satans hovedmostander, Høvding over (større enn) engler og mennesker, kan tilgi synder, deler samme Navn som Gud, JHVH, opptrer som Mellommann mellom Gud og mennesker, leder Guds folk...

http://davidkendel.blogg.no/1284223869_hva_sier_bibelen_om_s.html

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, jeg vet det er en avsporing Leif, men det er noen som nærmest er ”programforpliktet” til å benekte det adventister kommer med.

I kommentar 3 skrev jeg:

Sitat:

"Fella er satt opp"

I så måte er Mikael, for mange en felle i denne tråd.

Kommentar #11

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er MELLOM havet (Middelhavet/ Dødehavet) og det Fagre Berg til helligdommen og det er da Jerusalem.

For å gjera det litt tydelegare

King James:

"And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain"

Han (Antikrist) skal setja opp trona si i tempelet (Guds heilage fjell )som ligg i Jerusalem mellom dei dei to kjende namna  Middelhavet/ Dødehavet.

http://www.ntnu.no/gemini/1995-02/bilder/11a.gif

----------------------------------

Det same står i Daniel 11,31

"And arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolate.
[32] And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries"

Antikrist (GWB) inntek tempelet til jødane og fjernar dei jødiske handlingane i tempelet som på denne tida er gjenopptatt og set seg sjølv der som gud.

Så enkelt.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

De "ser" vel

Publisert over 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

det er noen som nærmest er ”programforpliktet” til å benekte det adventister kommer med.

sikkert noe annet enn de da?

Kommentar #13

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Vi forutsetter altså at Mikael er her Jesus Kristus og at når Kongen fra Nord setter seg i palasstelt mellom havet og helligdommens fagre berg, så kommer Jesus igjen.

Hmm, at adventistene var så nær jehova vitner som dette overrasker ikke, men likevel burde alle som leser skriften kjenne dette skriftsted..

hebr. 1.5 For aldri har Gud sagt til noen engel: Du er min Sønn,  jeg har født deg i dag.

Altså,Jesus er INGEN oppgradert engel, selv ikke den falne erkeengel lucifer , eller erkeengelen Mikael , har noen gang hørt disse ord fra Gud fader.

Kommentar #14

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Når så du hevder at Mikael er den samme som Kristus, ja da kommer hylekoret løpende og fylker seg rundt oss og fornekter det vi sier. Men da fornekter de også Bibelen, for det er jo nettopp

hylekor er det neppe, men det forskjell når en av generalene fører hæren og når selveste kongen gjør det..

Mikael er generalen men den som er gitt tittelen konge av Gud fader er ene og alene Jesus kristus..

dan.10.13 Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i tjueen dager. Da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg der jeg var holdt tilbake hos perserkongene.

Her er Mikael bare EN av mange fyrster /erkeengler i Guds tjernerskare. Noe annet er det med Den ENBÅRNE sønn Jesus kristus som er før alt det skapte, og i motsetning til engelhæren som høre til det skapte så er Jesus kristus FØR det skapte.

1.mos.2.1  Slik ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær.

I ordsp. 8.22-36 kan man lese om når Jesus var med som byggmester når Gud fader skapte Jord og himmel, og den samme stilling som han hadde på den tiden lengter Jesus tilbake til det ser man tydelig beskrevet i johannes evangeliet..

joh.17.5 Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.

Kommentar #15

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Vi forutsetter altså at Mikael er her Jesus Kristus og at når Kongen fra Nord setter seg i palasstelt mellom havet og helligdommens fagre berg, så kommer Jesus igjen.

forøvrig er det en vanlig fortolkelse av slike vers, men Paulus sier noe annet, for han sier at den lovløse skal ta plass i Guds tempel, og han sier også at Gud ikke bor i noe tempel laget av menneksehender..

Faktisk bruker han det greske  ordet  naos om hvor den lovløse skal ta plass, og ordet naos sier noe om hvor Gud bor..

Skriften sier at den lovøse skal ta plass iGuds tempel, dvs han skal forlede mengder av frelste mennekser bort fra den sanne tro og sette den lovøse ånd inn i stedet, derfor står det at at frafallet må komme og kjærligheten bli kald hos de fleste..

Den lovøse kommer ikke til å sette seg i ett fysisk tempel, men i menneksers hjerter som er blitt forledet bort til å tro på løgnen.

og havet kan akkurat som i åpenbaringen hentyde til folkemasser..babylons sjøge her er bilde på den lovøse..

åp.17.15Så sier han til meg: «Vannene du så, der horen sitter, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.

horen /skjøgen er her motsatsen til kvinnens sæd som er Jesus kristus..

Kommentar #16

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Dan 12,1 På den tid skal MikaelH4317 stå frem, den storeH1419 fyrsteH8269 som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opskrevet i boken

Jeg sliter litt med kronologien her Opheim. For meg ser det ut til at Mikael står frem og så skal det komme en stor trengsel og Israel blir frelst. Skal ikke trengselen skje før Jesus kommer igjen?

Mvh Petter

Kommentar #17

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Den lovøse kommer ikke til å sette seg i ett fysisk tempel, men i menneksers hjerter som er blitt forledet bort til å tro på løgnen.

Dei fyrste kyrkjefedrane sa at Antikrist skulle setja i det bokstavlege tempelet i Jerusalem.

http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus

"Irenaeus declares that the Antichrist's future three-and-a-half-year reign, when he sits in the temple at Jerusalem, will be terminated by the second advent, with the resurrection of the just, the destruction of the wicked, and the millennial reign of the righteous. The general resurrection and the judgment follow the descent of the New Jerusalem at the end of the millennial kingdom"

Tekstane i Skrifta viser at  Antikrist er ein konkret person som sit i det  fysiske jødiske  tempelet på slutten.

Han har sitt forbilde i Antiokus Epifanes som inntok det jødiske tempelet  og vanhelliga det.

Kommentar #18

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Tekstane i Skrifta viser at

hvilke tekster ?

du har jo forkastet Paulus og Peter, men du forholder deg til ireanus som  anerkjente både Paulus og Peters skrifter..

Når det er sagt er det ikke alle fortolkninger jeg kan forholde meg til mht iraenus, han er riktig nok ikke den som har gått langt i sin filosofiske grublerier, men desverre også han var kraftig skolert innen filosofi..

Og slikt er med å skygge for ett fullt evangelie..

Kommentar #19

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Han har sitt forbilde i Antiokus Epifanes som inntok det jødiske tempelet

nå vet du vel hva som skjedde med tempelet i Jerusalem , det ble jevnet med jorden år 70 for aldri mer å gjenreises..

Jesus sa i tillegg at han skulle gjenreise tempelet på tre dager, hvem er så dette tempel idag?

Er det ikke Jesu legme, og hvem er hans legme idag, om en forholder seg til skriften..?

Kommentar #20

Jim Slaaen

0 innlegg  121 kommentarer

Daniel 11.40-45 fra historien f.Kr. Den har ingenting med nåtid å gjøre.

Publisert over 7 år siden

DANIEL 11:40 "I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk og mange skip. Han drar inn i land etter land og farer over dem som en flom" 

Husk, denne profetien er ikke primært opptatt av Syria, Egypt, Roma eller andre fremmed makter, men med skjebnen til Daniels folk, jødene. Versene 40-43 er et parentesuttrykk som beskriver den siste store slaget over Israels land før Messias dukket opp. 
  
For siste gang i denne profetien, ser vi kongen av Sør-og kongen i Nord engasjerer hverandre i kamp. Her er kongen av Sør Mark Antony og hans allierte Kleopatra (den siste monarken som innehadde den egyptiske tronen). Kongen av Nord er Octavius, som offisiell representant for Roma, og var hersker over den tidligere syriske riket Seleucids. 
  
Antony og Octavius ​​inngikk en pakt med en tredje part (Marcus Aemilius Lepidus) for å avstenge Roma etter mordet på Julius Caesar i 44 f.Kr.. I borgerkrigen som fulgte etter Cæsars død, beseiret de snikmorderens styrker i 42 f.Kr.. Året etter ble Antony forelsket i den egyptiske dronningen Kleopatra. Etter at Antony led et militært nederlag mot Partherne i 36 f.Kr., hadde han og Octavius ​​et kontrovers. Situasjonen forverret seg i 32 f.Kr. da Antony skilt seg fra sin Roman kone, Octavia (søsteren til Octavius) og avga mange av de østlige romerske territoriene til Kleopatra og deres barn. Til slutt, i 31 f.Kr., brøt enda en ny borgerkrig ut mellom den romerske senatet-støttede Octavius ​​og Antony / Kleopatra. 
  
Den romerske historikeren Plutark skrev at det første trekket i krigen ble gjort av Antony (på insistering fra Kleopatra). Således ser vi at "kongen av Sør" faktisk første angrep "kongen i nord." Det romerske senatet svarte med å erklære Antony som fredløs og erklærte så krig mot Kleopatra. 
  
I denne krigen støttet Herodes Antony og sendt forsyninger til styrkene hans. Han ønsket å bli med Antony for et endelig oppgjør med Octavius, men Antony sendte ham og hans tropper for å bekjempe Nabatean kongen Malichus I. 
  
Utrolig nok var profetien med det nøyaktig oppfylt med hensyn til sammensetningen av styrkene som var engasjert i krigen. Til tross for at hver side hadde samlet store infanteristyrker, skriver Plutark at infanteriet ikke ble engasjert i det hele tatt i den korte krigen. Selv om Antonys generaler rådet han å bruke sin overveldende infanteri til fordel for å beseire Octavius, bestemte Antony å utkjempe krigen primært med skip for å tilfredsstille kravet fra Kleopatra. Dermed ble konflikten avgjort av vogner, hester, og i et stort sjøslag, med rundt 630 skip. Etter at Antony og Kleopatras marine seilte fra odden Actium i Hellas den 2. september 31 f.Kr., deserterte infanteriet og kom aldri i kamp. 
  
Med visshet om at Antony var alt annet enn beseiret, hjalp Herodes Quintus Didius (den romerske guvernøren i Syria) med å hindre en tropp av Antonys gladiatorer fra å nå Egypt for bistå Antony. Herodes foretok så en farlig sjøreise vinteren 30 f.Kr.for å møte Octavius ​​på den greske øya Rhodos. Herodes kom til ham ydmykt og uttalte at han ville være like lojale mot Octavius ​​som han tidligere hadde vært mot Antony. Octavius ​​aksepterte Herodes løfte og lovet ham at han fikk fortsatte som hersker over Judea. 
  
DANIEL 11:41 "Han drar inn i det fagre landet, og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene".

Veien Octavius ​​fulgte etter seieren over Antony og Kleopatra stemmer nøyaktig med profetien. Han gikk gjennom Syria, Judea (det "herlige land"), og Egypt i sin jakt på paret. Imidlertid ble ingen av landene i Edom, Moab og Ammon invadert under denne jakten. En senere ekspedisjon inn i disse områdene (ca 25 f.Kr.), under kommando av Aelius Gallus sammen med 500 soldater fra Herodes, ble ikke vellykket og ingen ytterligere anstrengelser ble gjort mot dem. 
  
DANIEL 11:42 "Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller ikke Egypt skal gå fri."

Antonys planer om å omgruppere sine styrker i Alexandria mislyktes, siden de fleste av hans soldater hadde desertert eller gått over til Octavius styrker. Basert på en falsk rapport om at Kleopatra hadde drept seg selv, begikk Antony selvmord med sitt eget sverd. Kleopatra levde faktisk for noen uker etter Antonius død, og møtte Octavius ​​ved minst en anledning for å forhandle for en best mulig situasjon for sine barn. Men da hun innser at Octavius ​​hadde planer om å offentlig stille henne ut som en fange i hans seiersparade i Roma, begikk hun selvmord, angivelig ved å la en giftig slange bite henne. 
  
DANIEL 11:43 "Han får makt over alle skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne (etiopiere) må følge ham.". 

Profetien refererer spesifikt til de enorme skattene i Egypt. Derfor må dens oppfyllelse bli sett på i de dager da Egypts makt og rikdom var som størst. Det kan ikke ha blitt oppfylt i det usle og fattig Egypt de senere århundrene. Skattene i Egypt på Antony og Kleopatras tid var av enorm verdi, og har blitt akkumulert gjennom årene med Ptolemei regelen. Med sin seier over Antony and Kleopatra tok Octavius all rikdommen med seg fra Egypt, og feiret sin triumf i Roma i 29 f.Kr.. Han ble den første romerske keiser, med tittelen "Caesar Augustus". Rentene i det romerske imperiet falt sterkt på grunn av tilstrømningen av verdi fra plyndringene fra Egypt. Octavius ​​genneral Cornelius Balbus, inntok senere Libya og Etiopia for Roma. 
  
Hvorfor et parentesuttrykket i hendelsene i vers 40-43? Fordi de illustrerer hvordan Romas herredømme over Judea var fullt etablert og viser slutten av den separate historien for rike Sør. Det setter også scenen for den politiske forhold som ville eksistere på det tidspunkt den profeterte Messias skulle oppstå, ifølge 70 ukers profetien gitt til Daniel tidligere. 
  
DANIEL 11:44 "Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til døden".

Etter å ha oppdatert historien i versene 40-43 for å vise den romerske dominansen av Judea og slutten på "kongen av Sør”, går profetien nå tilbake til sitt tidligere emne, nemlig Herodes. Hva nyheten som kom "fra øst" som gjorde Herodes foruroliget? Åpenbart var det varslet om en fødsel av en "som hadde blitt født som jødenes konge" (Matt. 2:2). Som det neste verset i Matteus-evangeliet sier: "Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham." (Matt. 2:3). 
  
Ingenting kunne "forurolige" Herodes mer enn en rapport om en ny ”trussel” til hans trone. Da de vise menn ikke klarte å komme tilbake med en rapport om plasseringen av den nyfødte kongen, ble Herodes meget sint og befalte at alle guttebarn som var i Betlehem og i alle distriktene, fra en alder av to år og under, skulle drepes. Alt ifølge tidsrammen som han hadde fått fra de vise menn (Matt 2:16). 
  
Også i de siste årene av Herodes 'liv, konspirerte hans eldste sønn Antipater om å overta hans trone. Antipater var i Roma (som på dette tidspunktet hadde blitt setet av hva som på ubestemt tid ble kalt "nord" i denne profetien). Han sendte brev til sin far med informasjon om at to av hans andre sønner, som Herodes mente å gjøre til hans etterfølgere, hadde svertet deres far hos keiseren. Disse "budskapene fra nord" foruroliget Herodes i så stor grad at han fikk de to sønnene drept. Senere ble Antipater selv henrettet for sin konspirasjon og intriger. 
  
Herodes "store raseri" var ikke begrenset til spedbarn i Betlehem eller til medlemmer av hans egen familie. Det var også, på nesten samme tid, at han brente levende dem som hadde trukket ned det gyllne bilde av den romerske ørnen fra porten på tempelet. 
  
Da Herodes innser at hans nærmer seg døden, og at han og hans familie var generelt hatet av jødene, befalte Herodes at alle de viktigste mennene i den jødiske nasjonen skulle innkalles til ham ved Jeriko. Ut av frykt for ikke å adlyde en kongelig resolusjon, kom de. Herodes, i et sydende raseri, beordret han dem alle til å være innestengt i hippodromen der. Han plasserte sin søster Salome og hennes mann Alexas med ansvaret over dem, og befalte at alle skulle drepes når han døde. Han resonnerte slik at bare på grunn av at så mange edle jødiske menn døde, ville hans egen død også være sørget. Sunn fornuft seiret likevel, og hans orden ble ikke gjennomført. 
  
DANIEL 11:45 "Han slår opp sitt kongetelt mellom havet og det fagre, hellige fjell. Men så går det mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham".

Herodes hadde mange kongelige palasser i hele Judea, inkludert to i Jerusalem. Men da hans sykdom forverret seg i mars, 4 f.Kr., trakk han seg tilbake til sitt vinterpalass i Jeriko, mindre enn 16 km nordvest for Dødehavet, ca 72 km øst for Middelhavet, og mindre enn 32 km nordøst for Jerusalem. 
  
Den siste delen av profetien viser at i hans siste dager, ville kongen søke befrielse fra en trussel mot hans liv, men ville få den. Dette ble bokstavelig talt oppfylt i slutten av Herodes liv. Som den jødiske historikeren Josefus levende har dokumentert. Etter år med lider av en smertefull sykdom (sannsynligvis syfilis), ble Herodes tilslutt så fortvilet at han forsøkte å ta sitt eget liv med en liten kniv. Han ble stoppet fra denne handlingen av sin fetter Achiab. Umiddelbart etter hans selvmordsforsøk, beordret Herodes gjennomføringen av henrettelsen av sønnen Antipater. Bare fem dager senere bukket han under for sykdommen sin. Herodes var 70 år gammel da han døde. 

Kommentar #21

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jim Slaaen. Gå til den siterte teksten.

Den siste delen av profetien viser at i hans siste dager, ville kongen søke befrielse fra en trussel mot hans liv, men ville få den.

Daniel 11 og 12 høyrer saman.

 "Då skal rykte frå aust og frå nord skremma han, og han tek ut i stor vreide for å slå mange med bann og utrydda dei.45Han set opp kongsteltet sitt mellom havet og det herlege, heilage fjellet. Men han går mot undergangen, og ingen hjelper han.På den tid skal Mikael stå fram,
den store fyrsten
som står saman med dine landsmenn.

og heilt til den tida.
Men på den tid skal folket ditt bli berga,
alle som er oppskrivne i boka.

2 Mange av dei som søv i molda,
skal vakna opp,
somme til evig liv,.."

Alle forsøk på å tolka desse orda til noko som skjedde for 2000 år sidan må vera feil.

Når dei siste versa i Daniel 11 skjer ,så kjem og oppstandelsen like etterpå.

Danie 11,45 beskriv enkelt Antikrist som set seg i Guds tempel i det bokstavlege Jerusalem og så går det mot slutten for han. På den tida kjem og denne grusomme trengselstida over Israel som Gud reddar dei frå.

"Det skal koma ei trengselstid
som det ikkje har vore maken til
frå folkeslag vart til"

Det er denne same trengselstida som Yeshua fortel om i matteus 24 og som er det aller siste som skjer før Han kjem med himmelens skyer.

"Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! –16då må dei som er i Judea, røma til fjells;17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset;18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si.19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane!20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat!21 For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta.22 Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare.... STRAKS DENNE denne trengselstida er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast.30Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt og herlegdom"

Denne trengselstida på slutten over nasjonen Israel er beskrive i detalj utallige plasser i Skrifta.

I 5 Mosebok 28 vert dette harde folket frå nord beskrive når dei inntek Guds Land.

"Herren vil senda mot deg eit folk langt bortanfrå, frå verdsens ende. Dei kjem flygande som ørnar, og du skjønar ikkje språket deira.50 Det er eit folk med harde andlet; dei tek ikkje omsyn til dei gamle og er ikkje milde mot dei unge.51 Dei et opp det du får av buskapen, og det du dyrkar på jorda, til det er ute med deg. Dei leiver korkje korn, vin eller olje, korkje ungdyra i storfeet ditt eller det som kjem til mellom småfeet ditt, før dei har gjort ende på deg.52 Dei kringset deg i alle byane dine, til dess dei høge festningsmurane som du set di lit til, styrtar ned. Og når dei kringset deg i alle byane i heile det landet som Herren din Gud gjev deg,53då skal du eta dine eigne born, kjøtet av sønene og døtrene dine, som Herren din Gud gjev deg; så stor ei trengsle og hard ei naud kjem fienden til å føra over deg.54Jamvel den finaste og mest bortskjemde mannen hjå dykk vil då sjå skeivt til bror sin og kona si som han tek i famn, og til dei borna han enno har att.55Han unner ingen av dei ein kjøtbit av borna som han et, fordi han ikkje har anna att i den trengsle og naud som fienden fører over deg i alle byane dine.56Jamvel den finaste og mest bortskjemde kvinna".

Klagesongane beskriv det slik:

"Fienden rette ut handa
etter alle hennar skattar.
Ho laut sjå at heidningar
kom inn i hennar heilagdom,
endå ho hadde nekta dei
å vera med i din lyd.
11 Alt hennar folk må sukka
medan dei leitar etter brød.
Dei byter sine skattar i mat,...Sion retter ut sine hender,
men det er ingen som trøystar henne.
Til strid mot Jakob har Herren mønstra
alle hans fiendar rundt ikring.
Jerusalem byd dei imot
som ei urein kvinne.
18 Herren har fare rettvist fram,
for eg var ulydig mot hans bod.
Høyr på meg, alle folk,
og sjå kva eg må lida!
Mine unge jenter og gutar
laut fara i fangenskap.
19 Eg ropa på mine elskarar,
men dei sveik meg."

Kommentar #22

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg sliter litt med kronologien her Opheim. For meg ser det ut til at Mikael står frem og så skal det komme en stor trengsel og Israel blir frelst. Skal ikke trengselen skje før Jesus kommer igjen?

Dan 12,1 På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opskrevet i boken

Husk at kapitler oog vers, komma og bindeord er lagt til for å få flyt i teksten. Det står "på den tid", altså i den tid Kongen fra nord setter sitt regjeringssetet i Jerusalem. På den tid skal det oppstå en trengselstid. Bibelen er bygd opp slik at hendelsene gjentas for å tillegge hendelser større bybde, høyder, lengder og bredde. Hele bibelen er slik. Leser vi Åpenbaringen angående dette spørsmål er det trengeslesidne etter Dyrets Merke er satt og etter at Nådedøren er stengt. Trengselstiden er mens de syv skåler faller, ja Jesus kommer etter at den sjette skål har falt. Åp. 16.

Jeg tror muligens setet i Jerusalem blir foreslått etter eller når/ mens Dyrets merke blir tvang. En ny verdensorden (Romerriket gjenoppstår med Satan i menneskelig form, for mange mennesker som "Lysets Engel" (tro og håp) i front) med FN, USA, EU, Araberstatene, Israel, DRKK/ Kirkens verdensråd om du vil. Men dette siste her er en antagelse basrt på ett mulig scenario Guds ord sier kan skje.

Kommentar #23

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

men Paulus sier noe annet, for han sier at den lovløse skal ta plass i Guds tempel, og han sier også at Gud ikke bor i noe tempel laget av menneksehender..

Faktisk bruker han det greske

Ja, det tror jeg også. Vi er Guds Tempel Han skal bo i.

Daniel er en profet og han visste det som skulle skje, ja han besvimte når han skjønte det. Profetene i GT forteller om hva som skal skje så vi som lever i en tid skal vite hvilken tid vi lever i.

Antikrist lever desverre i mange "kristne" hjerter og der styrer han de inn til Harmageddon.

Når det er sagt handler denne tråd om konkrete Kongen fra Nord og hvor det hellige berg for denne konges sete er. Samtdig som da når Mikael står frem. Det sammen med antikrist i folks hjerter viser hvlken tid vi er i sannelig er vi nærere enn vi kanskje tror.

Kommentar #24

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

men det forskjell når en av generalene fører hæren og når selveste kongen gjør det..

I begynnelsen var det som sagt en krig i himmelen mellom Gud og Satan. Hvem var det som kriget mot Satan og hans falne engler og kastet dem ut av himmelen?

Jeg håper du kan svare konkret på dette spørsmålet... 

Kommentar #25

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jesus sa i tillegg at han skulle gjenreise tempelet på tre dager, hvem er så dette tempel idag?

Er det ikke Jesu legme, og hvem er hans legme idag, om en forholder seg til skriften..?

I denne saken snakket Jesus om sitt fysiske legeme, ikke kirken som du hentyder til. Jesus stod jo opp fra de døde den tredje dagen, m.a.o. så ble "tempelet" revet ned da han døde på korset, og gjenreist da han stod opp.

Kommentar #26

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Antikrist lever desverre i mange "kristne" hjerter og der styrer han de inn til Harmageddon.

Når det er sagt handler denne tråd om konkrete Kongen fra Nord og hvor det hellige berg for denne konges sete er. Samtdig som da når Mikael står frem. Det sammen med antikrist i folks hjerter viser hvlken tid vi er i sannelig er vi nærere enn vi kanskje tror.

Hei leif Gunnar

 

Hvilke kristne hjerter er det som Antikrist har tatt kontroll over ? Er det de lunkne heller er det de som ikke holder sabbaten? Heller er det de som er loviske ? siden du skriver om anikrist er i manges kristnes hjerter. Er du selv sikker på om du ikke har antikrist i ditt hjerte ? FOR MAN MÅ SELV RANSAKE SITT HJERTE I LYS AV DEN SANNHET KRISTUS KOM MED.

Men jeg er enig med deg at mange kristne sover i dag, og har ikke olje på sine lamper til å nå fram til frelsens mål som er det evige liv. Men Gud er den som ser til hverte hjerte om det lever i den sannhet  vi er kalt til. men jeg er vel en av de kristne du mener som har antikrist i seg, for jeg holder ikke sabbaten på lørdag, men jeg kan holde den hvilken dag som helst, bare det er til ære for Gud. SLIK ER DEN OPPFATTNING JEG SITTER MED ETTER PAULUS SINE ORD.

 

 

mvh

Rune

 

 

Kommentar #27

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

I begynnelsen var det som sagt en krig i himmelen mellom Gud og Satan. Hvem var det som kriget mot Satan og hans falne engler og kastet dem ut av himmelen?

Jeg håper du kan svare konkret på dette spørsmålet...

i hvilken begynnelse?

meg bekjent å står dette i samband med ..

åp.12.7 Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, 8 men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. 9 Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. 10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa:
          «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet,
          nå har hans Salvede herredømmet.
          For anklageren er styrtet,
          han som dag og natt anklaget våre søsken
          for vår Guds ansikt.

Når ble anklageren styrtet, var det ved korset, eller ved ett senere tidspunkt?

Det er for meg tydelig at anklageren enda er aktiv iog med at Jesus forsatt er vår advokat..ergo så må han enda ha tilgang til himmelen for å fremføre sine anklager.

uansett er mikael den som leder Guds englehær mot satans englehær, og kan ikke sammenlignes når Jesus seirer over antikristens hær i åp.19..

Satans englehær er ånder, mens antikristens hær består av mennekser..

Kommentar #28

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

I denne saken snakket Jesus om sitt fysiske legeme, ikke kirken som du hentyder til. Jesus stod jo opp fra de døde den tredje dagen, m.a.o. så ble "tempelet" revet ned da han døde på korset, og gjenreist da han stod opp.

Når var det legme Jesus oppstod i åndelig, ett forvandlet legme..

Man vet også at forhenget til det aller helligste revnet fra topp til bunn i det fysiske tempel..

Dette tolkes av noen som at vi i dag har tilgang til det aller helligste i dette fysiske tempel. Jeg velger heller å tro på Gud flyttet ut av templelet, og at vi ikke trenger noe aller helligste lenge ..

Vi har i kristus fått vår yppersteprest, og DHÅ har tatt bolig i vår ånd, ergo er vi selv prester og kan selv bære frem våre synder for vår yppersteprest  Jesus kristus og han kan ta disse frem for Gud fader og tale vår sak infor ham.

Siden vår ypperteprest også har blodet som behager Gud fader så kan vi være viss på syndene blir tilgitt.

Kommentar #29

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg takker for at du svarte ut fra de forutsetningene du har. Det er en lang historie som du tydeligvis har gått glipp av, helt fra Lucifer satte seg mål om å bli Gud lik til han ble kastet ut av himmelen av Jesus.

Du forteller meg også med svaret ditt at du leser apokalyptisk og profetisk litteratur slik man leser en roman. Da må det bli feil.

Det vil ta alt for lang tid å forklare dette på en skikkelig måte, og det er tid jeg for tiden ikke har. Skal komme tilbake til dette temaet senere i høst/vinter, så følg med…

Kommentar #30

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Du forteller meg også med svaret ditt at du leser apokalyptisk og profetisk litteratur slik man leser en roman. Da må det bli feil.

Det vil ta alt for lang tid å forklare dette på en skikkelig måte, og det er tid jeg for tiden ikke har. Skal komme tilbake til dette temaet senere i høst/vinter, så følg med…

Hei Tor

 

:):) MÅTTE BARE SMILLE LITT BEKLAGER DET, MEN DITT SVAR VIRKET HOVMODIGT. DA KJENER DU IKKE GEIR RUNE GODT NOK:):)

 

 

MVH

RUNE

Kommentar #31

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg takker for at du svarte ut fra de forutsetningene du har. Det er en lang historie som du tydeligvis har gått glipp av, helt fra Lucifer satte seg mål om å bli Gud lik til han ble kastet ut av himmelen av Jesus.

takk, for tilliten , uansett tror jeg at jeg skal klare å besvare dine spørsmål.

De er ikke spesielt vanskelige om en KUN legger skriften til grunn, men om en også skal legge inn dogmelære og adventist lære også så fostår jeg at du trenger tid..

Kommentar #32

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

De er ikke spesielt vanskelige om en KUN legger skriften til grunn, men om en også skal legge inn dogmelære og adventist lære også så fostår jeg at du trenger tid..

Det viser seg det at det er vanskelig for enkelte, derfor trenger jeg tid på å formulere ett svar som du kan forstå, men kanskje Rune Staven kan fortelle deg (og meg) hvem som kjempet mot Satan og kastet han og hans falne engler ut frea himmelen.

Kommentar #33

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Når var det legme Jesus oppstod i åndelig, ett forvandlet legme..

Man vet også at forhenget til det aller helligste revnet fra topp til bunn i det fysiske tempel..

Dette tolkes av noen som at vi i dag har tilgang til det aller helligste i dette fysiske tempel. Jeg velger heller å tro på Gud flyttet ut av templelet, og at vi ikke trenger noe aller helligste lenge ..

Vi har i kristus fått vår yppersteprest, og DHÅ har tatt bolig i vår ånd, ergo er vi selv prester og kan selv bære frem våre synder for vår yppersteprest

I denne saken blander du hummer og kanari. Når Jesus snakker om at han skal kunne bygge opp tempelet igjen på tre dager så snakker han om sin død og oppstandelse. Dette har ikke noe med det fysiske tempelet i Jerusalem å gjøre.

Det fysiske tempelet flyttet Gud ut av på et tidligere tidspunkt enn ødeleggelsen i år 70. Det er vi enige om. Vi trenger heller ikke noe jordisk fysisk tempel etter Jesu død, for alt som skjedde i tempelet i gammeltestamentlig tid var et bilde på det som skulle komme i Jesus Kristus. Når Jesus døde så revnet forhenget i tempelet og med dette så opphørte prestetjenesten, og de seremonielle ofringene…

Kommentar #34

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

I denne saken blander du hummer og kanari. Når Jesus snakker om at han skal kunne bygge opp tempelet igjen på tre dager så snakker han om sin død og oppstandelse. Dette har ikke noe med det fysiske tempelet i Jerusalem å gjøre.

hmm, og du hevder å ha ånden?

hvorfor skal så jesus blande sin kropp inn med tempelet da, om det ikke har noen ting felles?

Legg merke til ordlyden her..

mark.14.38  «Vi har hørt ham si: ‘Jeg skal rive ned dette tempelet som er gjort med hender, og på tre dager bygge et annet som ikke er gjort med hender.’»

Så om templelet som ble slettet med jorden av romerne i år 70 ikke var det fysiske tempel Jesus skulle ertsattet hva var det da?

hva er så dette tempel Jesus sa han skulle bygge opp på tre dager?

og hvem er Jesu legme på jord idag?

Nei det er ikke bare adventistene, men alle de som av hjertet har blitt pånyfødt i hjertet og fått Gud faders segl og DHÅ som pant på den fremtidige arv..Kommentar #35

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Åp 12 angår jødene

Publisert over 7 år siden

Det vi ser av åp.12 gjelder dette jødene under Den store trengsel. Nå er vi kommet midt i trengselen ca.3,5 år ut i trengselen som varer i 7 år.

Det som står her  i kapt 12 var at Johannes så et tegn, en slags resyme av historiens folk, jødene. Vi kjenner fra historien om Josef hvor han hadde en drøm hvor solen og månen og ellve stjerner bøyde seg for han. Derfor symboliserer dette jødene. Et annet tegn ble sett i himmelen hvor dragen som nå hadde makt og var herre over timaktsforbundet som vi leser om i åp.17,12 og i Daniels bok om de 10 tær på den store billede i Daniels syn. Dan.2, for han hadde syv hoder og ti horn og på sine hoder syv kroner. Antikrist som styres av dragen, djevelen, skal danne et timaktsforbund hvor han underlegger seg 3 og han er selv den 8. Åp.17.11.

Bibelen henviser videre historien om djevelen som ble styrtet og kastet ut fra himmelen som vi ser av Esaia 14.9-16, og i Esek.28 12 hvor Gud bruker ord som "kongen over Tyrus". Djevelen styrer over makter og myndigheter der han kommer til. Han er en kjerub, v.14 og han opphøyet seg og ville sitte ved Guds trone. istedet ble han styrtet ned til jorden og dens himmel. For i Efeserne 2 står det om satan, høvdingen over luftens makter, den ånd som er virksom i vantroens barn. v.2. Legg merke til høvdingen over luftens makter som er demoner.Fra historien ble jo 1/3 av englene kastet ut sammen med satan som het Lucifer, "lysets engel" I dag er han mørkets engel.

Her i åpenbaringen 12 vil nå overenglen Mikael som også er kjerub, stride i mot satan i denne lufthimmelen på den tid, og kaste ham faktisk ned på jorden . Nå får Satan tilgang til å handle i blant menneskene, og spesielt jødene som fødte Jesus,v.5, vil han forforfølge . Og i panik vil jødene måtte flykte ut i ørkenen hvor de skal være gjemt i en tid og tider og en halv tid som er 3,5 år. Når han skjønner at jødene er kommet i ly for ham, vender han seg mot de som har Jesu vitnesbyrd og holder Guds bud. v.17 i kapt.12. Vi vet at disse blir drept ved halhugging. Dette kommer fram i kapt.20,4.

Alt dette dreier seg om endetiden under den store trengsel. Det som skjer i den tiden er både synlig og usynlig. Jeg tror ingen ser kampen i himmelrommet, men de skal merke at satan en gang for alle har blitt kastet ut av denne himmel. Første gang ble han kastet ut fra den tredje himmel der Gud er og til vår himmelrom hvor han styrer sine angrep derifra. Men på slutten av tiden vil han som sagt komme helt ned. Derfor sier sier skriften: Ve jorden og havet! Djevelen er faret ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. 12,12.

De frelste, hvor er de? Jo, de er rykket hjem for lenge siden. De er i himmelen, for Johannes skriver: Derfor fryd dere, dere himler, og dere som bor i dem.12,12. Vi er skjult i hans hytte (himmelen) på den onde dag.. For lenge før denne onde dag vil bruden, de frelste rykkes opp i himmelen. 1.tess.4,16-18 og da skal vi være alltid sammen med vår brudgom, Jesus. For i åp. 4 ser vi bruden.. og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt.. v.9-14

Kommentar #36

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Erkeengelen Mikael !

Publisert over 7 år siden

Erkeengelen Michael!

Erkeengelen Mikael er den eneste av englene som i Bibelen klart omtales som erkeengel. Av alle englene som er omtalt i Bibelen så er kun to nevnt ved navn i Bibelens kanon – Mikael og Gabriel.

Uttrykket erkeengel forekommer følgende steder i Bibelens kanon:

1. Tess. 4,16 – «For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først.»[2] Judas 1,9 – «Erkeengelen Mikael våget ikke å spotte og dømme djevelen den gang han lå i strid med ham om kroppen til Moses. Han sa bare: Må Herren straffe deg!»[1]

Disse to versene umuliggjør at Mikael og Jesus kan være en og samme person, Jesus ja var sann Gud og sant menneske men aldri omtalt som noen form for engel. Da Jesus var i graven avvæpnet Jesus satan og stilte han tannløs åpenlyst til alles skue så vi i Jesus Kristus ikke behøver å frykt han en gong for Jesus og DHÅ bor i våre hjerter som virkelig tror. Ordet sier at slik de så han for opp til Himmelen, slik skal vi alle se han når Han kommer til bake, når Han setter føttene ned på Oljeberget. Har forøvrig ikke noe med når Han henter sin brud i skyene.

Et lite innspill på Kongen ifra Nord, dra en omtrent rett linje i Jerusalem og rett nordover hvor havner du da, Moskva? 

Kommentar #37

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Er det ingen som vil vite?

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Er det en mulighet for at Det muslimske brorskap/ palestina/ islam skal få opprettet ett Tyrkisk, Osmansk, kalifat igjen, altå er Kongen fra nord? Med hovedsete i Jerusalem, mellom havet og helligdommens fagre berg som Midtøstens ”Brussel”?

Dette over ble kort 592 ord men tar gjerne imot spørsmål etter hvordan dette kan ha seg riktig i fra vers 1 (eller fra andre steder) historisk og bibelsk sett. Jeg vil med det samme oppfordre til gudsfryktig respekt og ydmyk nestekjærlighet, alt til Guds ære.

Er det ingen som vil vite om muligheten for at dette kan være riktig? Jeg oppfordrer til å lese hivedinlegget og ta tak i hovedpoenget. For om dette er korrekt så er det faktisk en mulighet for at man kan bli snytt for Frelsen. Med andre ord dreier dette seg om å forstå hva Guds ord gir muligheten for, vi må vite hva vi tror på! Om Mikael er Jesus eller ikke spiller ingen rolle for hovedpoenget!

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Mikael (hvem er som Gud?)

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Vi forutsetter altså at Mikael er her Jesus Kristus og at når Kongen fra Nord setter seg i palasstelt mellom havet og helligdommens fagre berg, så kommer Jesus igjen

Daniel 12.1 henviser til Jes.4.3:

           Resten som er på Sion,
           og som er igjen i Jerusalem,
           skal kalles hellig,
           hver og en i Jerusalem som er skrevet opp til livet.

Dette er nok Jesus, vi ser dette av v2 hvor dette er landets frukt av dem som slapp unna, og frukten er Ånden som kommer, (v2 og 4) den første frukt av Ånden som kommer.  (Rom.8.23)

Mikael er Jakobs lille rest.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2966 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1580 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1122 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1062 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 643 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere