Bernt Lindtjørn

2

Noen utfordringer

Publisert: 10. mai 2009

Et sentralt spørsmål i misjonshelsetjenesten er hvordan misjonsorganisasjonene skal en drive en klinikk, sykehus eller helseprogram.

Gjennom historien har enkeltpersoner og misjonsorganisasjoner opprettet klinikker eller sykehus. Noen av de beste institusjonene oppstod på denne måten.

Det er relativt lett å starte et arbeid. Men før eller senere møter institusjonen utfordringene: Hvordan skal arbeidet videreføres? Hvem skal eige og drive institusjonen?

Kontinuerlig arbeid

Helsearbeid må drives kontinuerlig, og er et nasjonalt anliggende. Arbeid er underlagt lover og lisensbestemmelser. Og, godt helsearbeid innebærer god samhandling mellom institusjoner.

Vi kan lære av historien. I India fungerer fortsatt over 300 tidligere misjonssykehus. Noen er i dag store universitetssykehus som tilbyr utdanning og gir god behandling. De har utviklet gode driftsmodeller som gjør dem i stand til å drive sykehusene innen de rammer som er i landet.

Tilsvarende positiv utvikling har vi dessverre ikke sett i Etiopia. Her er de fleste misjonssykehus lagt ned eller overtatt av staten. Noen kommersielle og veldedige sykehus finnes i enkelte større byer. I de tilfeller der kirkene skulle overta institusjonene var  kirkene for svake personalmessig, organisatorisk og økonomisk til å drive og utvikle en kompleks organisasjon som sykehus.

Samarbeid

Erfaringer viser at i land som Etiopia er det mest realistiske og levedyktige modellen at sykehusene eies og drives av de offentlige.

Myndighetene inviterer organisasjoner til å delta i denne dugnaden. Det offentlige betaler lønninger, og andre driftsutgifter dekkes gjennom pasientinntekter. Utviklingen av denne økonomiske modellen, som nå er blitt etiopisk sykehuslov, er basert på erfaringene fra tidligere misjonssykehusene i Yirga Alem og Arba Minch. Selv om modellen krever tilpasning og fleksibilitet fra misjonsorganisasjonenes side, er erfaringene positive, og fremmer god pasientbehandling, en dynamisk organisasjonsutvikling og et levedyktig helsearbeid. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

So what?

Publisert over 10 år siden

Dette er en god og interessant analyse. Men jeg spør: So what? Har du tanker om hvordan dette får konsekvenser for lege- og helsemisjon i dag?

Kommentar #2

Bernt Lindtjørn

2 innlegg  5 kommentarer

Hva gjør vi?

Publisert over 10 år siden

Takk spørsmålet: So what?

·      Utfordringen er de fattiges helseproblemer.

·      De fattige land inviterer unge leger og sykepleiere til dugnad for å skaffe folket tilgang på livsviktige helsetjenester.

·      Dessverre møter flere leger og sykepleiere en stengt dør nå de spør misjonsorganisasjonene om det er behov for dem. De får ofte svaret at organisasjonene trenger spesialister.

·      Misjonsorganisasjonene må igjen prioritere helsearbeid.

·      Arbeidet må være langsiktig slik at studenter og leger og sykepleiere kan utruste seg til en innsats i verdens fattigste land.

·      På bloggen min skriver jeg litt om de daglige utfordringene på et sentral og lokalsykehus og i nye områder

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere