Svein Skjei

14

En filmsnutt og noen karikaturtegninger

Publisert: 21. sep 2012

Det pågår nå opptil flere debatter som handler om en filmsnutt og noen karikaturtegninger. Vi opprøres av reaksjonene til muslimer og viser til at kristne opplyste mennesker reagerer langt mer sivilisert på krenkelser av sin religion. Klarer vi virkelig ikke å trenge dypere inn i dette, og handler det egentlig om religion?

Jeg leser for tiden en bok av Oxford professor Eugene Rogan med tittelen «Araberne», skrevet 2009 (på norsk 2011). Den er altså skrevet før den arabiske våren og de aller siste hendelsene. I følge Rogan hadde Araberne sin eneste virkelige storhetstid de første 500 år etter Islam gjorde sin entré, fra det syvende til det tolvte århundre. Med unntak av denne perioden, og en kort periode på 1800-tallet, den såkalte nahda'en, er den arabiske verdenen preget av undertrykkelse og stadige krenkelser. Nahda'en opplyste mange arabiske samfunn og ga opphav til en utpreget sekulær moderne kultur i araberverdenen i det 20. århundre. Den bidro til å forme arabisk politikk på 1900-tallet, utdannelse ble tilgjengelig, og kvinner dukket frem fra slørene, skriver Rogan. Men for alle arabere er det den islamske perioden fra 600-tallet som gir følelse av stolthet og likeverd.

Vi kjenner arabernes historie etter tolvhundretallet. Først var det ottomanene, deretter fransk og britisk dominans. Som vi vet kulminerte det med britisk diplomati-kollaps og opprettelse av staten Israel, mot den opprinnelige befolkningens vilje. Vi trenger ikke diskutere det her. Rogan viser i innledningen til en libanesisk journalist som ble drept i 2005. Like før dette skrev han følgende: «Det er ikke hyggelig å være araber nå for tiden. Enkelte føler seg forfulgt, andre er plaget av selvforakt. Det råder en dyp uro i araberverdenen.». Rogan skriver at: «Araberverdenen betrakter samtiden med voksende pessimisme, og den sekulære visjonen (fra nahda'en) er ikke lenger til inspirasjon for befolkningen. Etter min oppfatning ville islamistene vinne en klar seier hvis det i dag ble holdt frie valg uansett hvor i araberverdenen».

Det handler om et folk som har blitt krenket av vesten fra 1200 tallet frem til i dag. Dagens krenkelser handler tilsynelatende om religion, men under dette ligger det mye mer. Arabere oppfatter krenking av profeten og Islam som en krenking av deres nasjonale identitet, av deres menneskeverd, og sementerer arabernes underlegenhet i forhold til dem som har undertrykket dem og krenket dem i over 800 år.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det var vel ikke noe merkelig..

Publisert nesten 7 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.

Men for alle arabere er det den islamske perioden fra 600-tallet som gir følelse av stolthet og likeverd.

Det var jo den perioden de erobret store deler av midtøsten og nordafrika...Men når de fikk motstand i sine erobringer,ble de altså stoppet av vesten...
Hva er så unormalt med det..?

Og så kobler du dette til at staten Israel ble dannet som et slag i ansiktet på araberne...?

Er det sånn at det at DET at de ble stoppet i erobringene er en grunn til å føle seg mobbet og krenket...? 

At det nå eksisterer et lite land i midtøsten som "plager" araberne ved sitt blotte nærvær kan ikke være en grunn til å føle seg krenket....

Hva består denne krenkningen av...? 
 

Kommentar #2

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Logisk kræsj

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hva består denne krenkningen av...?

Slik jeg leser deg så mener du det er bra at arabere og muslimer krenkes/mobbes. Men du forstår ikke hvorfor de føler seg krenket/mobbet. Det kræsjer litt i mitt hode.

For ordens skyld; de reaksjonene som vi nå ser fra enkelte muslimer er totalt uakseptable. Det samme gjelder den hetsingen av muslimer som enkelte kristne bedriver.

Kommentar #3

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Du roter Holt

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Men når de fikk motstand i sine erobringer,ble de altså stoppet av vesten...
Hva er så unormalt med det..?

Du stiller såvidt jeg kan se tre spørsmål. Jeg skal være snill og ta dem ett for ett:

«Men når de fikk motstand i sine erobringer, ble de altså stoppet av vesten... Hva er så unormalt med det.. ?» skriver du.

Unormalt? .. jeg forstår ikke hva du mener. At den arabiske fremmarsjen ble stanset er et historisk faktum og ikke noe annet. Forøvrig er ikke dette noe som jeg nevner i innlegget.

Du skriver videre «Og så kobler du dette til at staten Israel ble dannet som et slag i ansiktet på araberne...?»

Kobler? .. her skjønner jeg heller ikke. Jeg viser altså til noen historisk essensielle fakta.

Og til sist «Er det sånn at det at de ble stoppet i erobringene er en grunn til å føle seg mobbet og krenket...?»

Ærlig talt; du sier vel ikke at du tror arabere føler seg krenket fordi den arabiske dominansen i sør opphørte på 1200-tallet?

Det er vel åpenbart at du er rimelig forutinntatt når det gjelder arabere og islam, men du må da kunne klare å se forskjell på hva som er historie som fortalt gjennom en bok av en anerkjent autoritet på araberverdenen, og hva som er mine synspunkter.

Kommentar #4

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

En liten oppklaring

Publisert nesten 7 år siden

Etter en gjennomlesing av hovedinnlegget mitt ser jeg at det er ting som kanskje kan misforstås. Så for ordens skyld; det var selvsagt på 1500-tallet at ottomanene nedkjempet araberne (ikke på 1200-tallet som det kanskje kan leses som). Undertrykking av det arabiske folket kan sies å ha startet med dette selv om arabere dominerte nordafrika og deler av det sørlige Europa i ennå en tid. Ottomanene var også som vi vet stort sett tyrkiske sunnimuslimer, men i f.eks. Syria rekrutterte de hovedskelig tvangskonverterte kristne til alle ledende posisjoner.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere