Robin Haug

127    11018

Sataniske Vers i tidsmaskin til Norge 2012

Vi skal på tur. På en reise gjennom tidens ytring og ytringens tider. Vi reiser med Salman Rushdie til Norge anno 2012.

Publisert: 17. sep 2012 / 2140 visninger.

Vi skal ut på tur. Vi tenker oss Rushdie på reise i en tidsmaskin, på reise inn i fremtiden, til Norge, helt frem til år 2012.

Så snart Rushdie kommer ut av tidsmaskinen i Norge i 1012, publiserer han boken Sataniske Vers. Han mottar fatwaer. Muslimske overhoder setter høye priser på Rushdies hode. Og Rushdie må leve i skjul, under konstant frykt for eget liv. Ja, forleggeren blir drept ved attentat i Norge. Det gis visse konstanter selv om man reiser i tidsmaskin.

Men får Rushdie publisert sin bok i Norge i 2012? Selvsagt ikke. Men vi skal likevel tenke oss at han fikk publisere boken sin i 2012.  Det er uansett ikke dette tidsmaskinen vil vise oss. Tidsmaskinen vil vise oss noe om hvordan resepsjonen er, i 2012, i Norge --- og nok mange andre land. Resepsjonen ikke bare på boken --- blant sekulære i Norge, religiøse i Norge, myndighetene i Norge, blant mennesker ute i den ganske verden.  Resepsjonen ikke bare på denne personen Rushdie. Men resepsjonen, fra myndigheters og øvrighets side, på truslene.

Rushdie publiserer altså sin bok Sataniske Vers i Norge i 2012, og vi skal tenke alt lik hva faktisk foregikk den gang --- bortsett fra reaksjonene på truslene fra norske myndigheter og øvrigheter. I kjølvannet av drap på sakesløse mennesker langt utenfor Norges grenser, fordømmer myndighetene Rushdie så vel som hans bok. De benytter først anledningen til å fordømme Rushdie for hans avskyelige bok. Pressen skriver side opp og side ned om at det var Rushdie som forårsaket urolighetene, drapene, hevnaksjonene, de diplomatiske krisene, handelsboikottene, opptøyene og terroren. At det var Rushdie som fikk dem til å drepe og ødelegge og rase. Elitene angriper ytringsfriheten. De insisterer på at Rushdies bok var alene hatefull. Man forstår så godt den uhyrlige og uforsvarlige, ja ubotelige, krenkelsen som Rushdie slik har forårsaket, ja, i slik grad at man avstår fra å forsvare egne ambassader som angripes. Rushdie, sier man, er skyldig. Samtidig er Rushdie en av oss, og derfor er vi alle skyldige. Det er egentlig som om det er nasjonen som har skrevet boken, hvorfor myndighetene straks unnskylder det grove overtrampet --- på Rushdies vegne, på våres alle vegne, på nasjonens vegne. Man omtaler Muhammed som ’Profeten’ i entall som plaster på såret. Nasjonen erkjenner at den har krenket Profeten. 

Rushdie ville i det hele tatt altså ikke vært Rushdie, hadde han reist i tidsmaskin den gang til Norge i dag. Nå er likevel ikke dette bare et tenkt eksperiment med en tidsmaskin; det er konkret realitet. Det er hva som har skjedd med vår ytringsfrihet. Truslene oppfattes ikke lenger å komme fra de som angriper ambassader, ytringsfriheten, kort sagt de som står for, de som utfører og organiserer, urolighetene, drapene, hevnaksjonene, de diplomatiske krisene, handelsboikottene, opptøyene og terroren. På et dypere plan oppfattes nemlig truslene å komme fra den selvsagte rett til å ytre seg. Ytringen er trusselen. Med andre ord ville Rushdie, dersom han den gang foretok en reise i tidsmaskin til Norge anno 2012, allerede vært død før ankomst. 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Definitivt, og jeg har som sagt stor forståelse for at det gjøres slike vurderinger, men da følger det også uverglig at noe ikke kommer på trykk som uten slik sikkerhetsvurdering ellers ville utkommet.

Det er således inkonsekvensen i det som formuleres her som er saken, og ikke hvorvidt slike sikkerhetsvurderinger er på sin plass eller ikke. 

Svar
Kommentar #52

Svein Skjei

14 innlegg  924 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg ber deg lese min siste kommentar til Einarsson

Det var ikke vondt ment, men at man får et annet inntrykk etter å høre begge parter og ikke kun den ene er vel helt naturlig.

Mht det du skriver i #47 så er det selvsagt slik at forlag som andre vurderer konsekvens av sine handlinger og tar forholdsregler deretter. Å foreta konsekvensanalyse og igangsette tiltak hører hjemme under kvalitetssikring. Du venter kanskje også på grønn mann før du krysser gata.

Svar
Kommentar #53

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

I dilemmaenes verden

Publisert over 5 år siden
Kristenn Einarsson. Gå til den siterte teksten.

Jeg er ikke kjent med at noen utgivelse er stoppet i norske forlag fordi man fryktet følgene av

Nå har Einarsson sagt han ikke vil vende tilbake til diskusjon. Men takk for visitten. Jeg setter stor pris på at du faktisk deltok; det viser en forlagstopp som bryr seg.

Men påstanden jeg siterer Einarsson på er altså sterk. Man har i norske forlag, post Rushdie, 9/11, osv., ikke stoppet noen utgivelser grunnet grundige vurderinger omkring sikkerhet til involverte. Hvis man tar påstanden på ordet, så står vi igjen med et norsk forfattermiljø som de siste 15 årene ikke har evnet å produsere verker som både er kontroversielle og sikkerhetsbekymrende og litterært kvalitetssterke!

Skal vi i denne anledning derfor forstå påstanden om at "alt verdig utgivelse utgis i Norge" i et nytt lys --- altså, på bakgrunn av hva jeg ovenfor har sitert Einarsson på? Skal vi tolke forlagstoppen som at vel utgir man det som er verdt å utgi i Norge, men den siste generasjonen forfattere har så langt ikke evnet å produsere én eneste bok som både representerer kvalitet og sikkerhetsrisiko? Det er da nesten for utrolig? Er det en oppfordring fra forlagstoppen vi, derfor, ser? Ønsker forlagstoppen seg slike bøker? Begråter han deres totale fravær i norsk intellektuelt liv?

Svar
Kommentar #54

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Grønt, grønt , grønt?

Publisert over 5 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.

Du venter kanskje også på grønn mann før du krysser gata.

Hvis jeg finner det påtrengene å krysse gaten, krysser jeg gaten selv om det ikke er grønt lys.

Men, igjen, les Einarssons siste kommentarer, og Halvorsens og mine kommentarer. Du ser kanskje hva som avtegner seg?

Hva vi ser avtegnet er norske forlag som enten ikke våger å gå over på gult og rødt, eller også norske forlag som, av mangel på dyktige skribenter, konstant har grønt lys. En heller forstemmende sorti får man ta til takke med å si.

Svar
Kommentar #55

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.

Du venter kanskje også på grønn mann før du krysser gata.

Selvfølgelig. Men Einarssons noe kontradiktoriske uttalelser tyder på at forlagsbransjen både forholder seg til trafikklyset og samtidig går på rødt.

Svar
Kommentar #56

Svein Skjei

14 innlegg  924 kommentarer

Haug og Halvorsen

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Hva vi ser avtegnet er norske forlag som enten ikke våger

Jeg klarer ikke helt å si meg enig. Forlagene går jo også på rødt, men ikke uten å ha vurdert følgene og tatt forholdsregler. Nå er det jo noen lovpålagte krav man må forholde seg til, eks. i Arbeidsmiljøloven og Lov om internkontroll, og som i noen tilfeller hindrer bedrifter å gå på rødt. Det er mulig dette kan synes litt søkt, men det er bl.a. dette Einarsson snakker om.

Men jeg er ikke enig i at det avtegner seg et generelt bilde av en forlagsbransje som ikke tør. Jeg føler ikke at de aktuelle eksemplene viser noe slikt.

Svar
Kommentar #57

Kristenn Einarsson

0 innlegg  4 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Bare et sitat fra Journalisten 20.juni i fjor:

"Lanseringen av tidligere kulturredaktør Flemming Rose fra Jyllands-Postens bok "Taushetens Tyranni" har vekket sterke reaksjoner. Ifølge Oslopolitiet kan det komme mulige demonstrasjoner mot boken utenfor utgiver Cappelen Damms lokaler i Akersgata i Oslo.

Dette skal ha medført et større politioppbud utenfor bygget som tidligere huset Dagbladet. Ifølge VG Nett er flere av patruljene på utsiden av bygget rustet for å takle demonstrasjoner."

Svar
Kommentar #58

Svein Skjei

14 innlegg  924 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Hvis man tar påstanden på ordet, så står vi igjen med et norsk forfattermiljø som de siste 15 årene ikke har evnet å produsere verker som både er kontroversielle og sikkerhetsbekymrende og litterært kvalitetssterke!

Er dette en umulighet? Kanskje det er forfatterne det er noe galt med, på tross av de to? eksemplene som er nevnt?

Svar
Kommentar #59

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.

Er dette en umulighet?

Det har jeg ikke sagt noe om så langt. Til nå streber jeg med å gi sammenhengende mening til utsagnene. Jeg har altså ikke per nå tatt stilling til sannhetsgehalt; jeg er fortsatt på det semantiske nivået. Det er nok å ta tak i der.

Derefter kunne man gjerne se for seg en undersøkelse omkring historie og empiri. Bare for å gi et mulig eksempel: Einarsson gir påstand 1. ovenfor, som lyder: en av hundre tekster utgis. Men kritikere har, etter sigende, påvist at de samme 9 forfattere har hatt 50% av hovedbøkene over en tiårsperiode. I denne sammenheng kunne man tenke seg å sammenholde disse tallene også med påstanden gitt i Dagsnytt18 om at "alt som er verdt å utgis i Norge utgis." For eksempel. 

Svar
Kommentar #60

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Ville man utgi Tintin tegneserien?

Publisert over 5 år siden
Kristenn Einarsson. Gå til den siterte teksten.

"Lanseringen av tidligere kulturredaktør Flemming Rose fra Jyllands-Postens bok "Taushetens Tyranni" har vekket sterke reaksjoner. Ifølge Oslopolitiet kan det komme mulige demonstrasjoner mot boken utenfor utgiver Cappelen Damms lokaler i Akersgata i Oslo.

Rose er dansk;hvor er de norske forfatterne som skriver kvalitet og kontroversielt? Uansett: hvis "Taushetens Tyranni" vekker sterke reaksjoner, må vi spørre oss selv om hva som har skjedd. Ikke minst tatt i betraktning at det tok et halvt år med møter før utgivelsen. Er svaret utelukkende, som Einarsson uttrykte det på Dagsnytt18, at dette bare avspeiler trusselvurderingens kvalitet?

Er altså en bok som Roses i seg selv av en slik karakter at vurderinger må foretas over et halvt år? Hva fant man egentlig ut av dette halvåret?

***

"Forlagssjef Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm hadde ingen spesielle forventninger foran lanseringen.   

- Vi hadde en forventning om at boka ville bli vurdert ut i fra dens viktige budskap, som er en gjennomgang av ytringsfrihetens utvikling og status i en stadig mer globalisert verden. Det er et tema som interesserer mange, sier Jenssen.


Derfor synes han at det ikke er overraskende at boken får oppmerksomhet. Men Jenssen sier han ikke ønsker å bidra til at fokus flyttes fra boka til utenforliggende saker.

- Dette at vi har hevet sikkerheten og igangsatt tiltak før utgivelsen er en konstruert virkelighet. De omtalte karikaturtegningene er med som en dokumentasjon til teksten, og ikke ment som noen provokasjon, sier han." (Ref.: "Demonstrasjonen som uteble," Dabladet.)
Svar
Kommentar #61

Svein Skjei

14 innlegg  924 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Det er nok å ta tak i der.

Jeg gikk visst glipp av denne kommentaren din, men det hadde vært svært interessant om vi kunne fått de virkelige fakta på bordet. La oss si noen kunne fått tilgang til alle manus som forlagene har refusert de siste årene, for så å sortere og systematisere ut fra bestemte kriterier; det kunne det jo blitt en flott avhandling av rett og slett. Men det er vel ikke slik at forlagene arkiverer refuserte manus? Uansett diskuterer vi nå kun ut fra tro og synsing, og det fører ingensteds hen.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 4 timer siden / 371 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 4 timer siden / 481 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 239 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 5 timer siden / 239 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 5 timer siden / 239 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 6 timer siden / 239 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 6 timer siden / 239 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 6 timer siden / 481 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 7 timer siden / 481 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 7 timer siden / 239 visninger
Les flere