Rune Staven

401    12014

Tåler du fremdeles den sunne lære? Heller er løgnen no, en del av ditt liv?

Publisert: 16. sep 2012 / 14157 visninger.

Hei

 

 

Den sunne læren klinger ikke så godt inn i ørene lengere, den sunne lære skaper reaksjoner blant kristne. De mistrives med den sunne lære, kristi lære, De roper og sier man fordømmer når man taler om hva som står skrevet i Guds sanne ord.og at man må ta tiden i betraktning kontra hvordan disiplene levde. og hvordan det var på Jesus sin tid. De tålte heller ikke Hvordan Jesus talte til farisere, skriftlærde, sadukerene ja og mange flere mange likte ikke at Jesus talte sannhet. Det ble rett og slett for mye for mange. For når man forkynner den sunne lære, så begynner hjertet og røre på seg man blir ofte ukomfertabel, for  den trygge sonen som man lever i blir ikke så trygg lengere, isteden for å angripe så bør man heller ta til seg denne visdom som sannheten bærer med seg. den forandrer hjertet den forandrer livet slik at synden blir syneligt fordi sannheten avsløre løgnen i livet til hver enkelt av oss, og det kan berge oss i fra fortapelsen. Hvordan blir man sløvet til sinns jo

 Vi mennesker tilpasse oss fort kulturer, på mange forskjellige vis. Gradevis så blir vi mer og mer lik verandre. Hvordan man oppfører seg, og hva man kjøper, spiser, handlinger ja alt blir av rutine preg, slik at man gradevis tilpasser seg alle type kulturer. Dette påvirker oss alle på forskjellige måter. Noen bærer preg av dette, og noen prøver å forandre sin tilværelse. bryte sirkelen i livet. De som lever som kristne har et større bevishet ansvar i forhold til Guds ord. Hvordan man ikke lar seg drive av denne slave kulturen som driver oss bort fra Gud. Vi blir mer og mer grådigt vi blir mer og mer egoistisk. Vi blir sløvet ned av av denne tids kultur. Vi som er kristne må lære verandre om den sunne læren som Kristus kom med. de sunne vanene må komme tilbake i vårt hjerte,TIL VÅRT LIV. vi må aldri gi opp verandre. vi må alltid lyse opp ordet I sannhet. For den sunne lære skal stilne slik det står i Bibelen. Er vi forbredt på dette i den tid som vi lever i no ? For den tid er her allerede da mennesker ikke tåler den sunne lære

 

For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike: Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. (2.Tim.4,1-3)

I sitt brev til sin unge medarbeider Timoteus gir Paulus en god beskrivelse av dagens virkelighet Lærere i mengdevis Folk sier Flertallet mener Det kan da ikke være en frelsessak Vi må kunne leve med flere syn Dette er en vanskelig sak. Mange falske kristne lerer sine med søsken falsk lære. og man ignonere synd i sitt liv og på den måten smitter man nsine medsøsken hvis de er svake i sin tro. For hvis han lever i synd kan jeg også det. Tenk igjennom livet og se om det er noe i ditt liv som lyset kan avsløre som løgn.

Så sier HerrenOg Herren er den samme i dag som den gang disse ord ble nedskrevet. Tar vi Guds ord på alvor, kan vi oppleve at Hans lys er gjennomtrengende og ubehagelig, fordi mørke flekker i våre liv kan bli avslørt. Men det lys som avslører, peker samtidig på Ham som kan tilgi og frelse. Dette er selve kjernen i det Paulus kaller den sunne lære. Men vi vil helst høre det som klør i øret. Det er ikke så farlig med våre synder. Vi kan fortsette som før. De fleste andre gjør det samme. Derfor er det svært farlig å tilpasse oss denne verdens kjøreregler. vi blir da fort en del av denne slave kulturen, man lever i synden uten at man selv legger merke til dette.For den åndelige søvnen har grepet vårt liv.

Hva er det som da kan skje? Jeg tror at vi som Kirke og kristenfolk står i fare for å oppleve en åndelig tørke. Når Gud ikke får slippe til med sitt lys, blir det smått med våre bønnerop om tilgivelse og nytt liv. Vi må omvende oss i fra synden i våre liv, vi må ikke la synden slippe til vi må ikke la den bli en del av vårt liv. Dør vi uten å ha vår sak i orden Med Gud, så lever man svært farligt, og da ender man i fortapelsen selv om man er frelst.  Aldri la synden få makt over ditt liv. vend deg bort i fra mørket, lær deg å hate synden sky den som pesten. Be Gud å vise deg den vei som Han vil du skal vandre på. i Jesus Kristus sine fotspor er det alltid tryggest å gå.

I dag skriker verden etter normer og moralsk veiledning. Men når vi som Guds sendebud i verden, taler med mange tunger, blir vi som salt uten kraft. Tilpasning og kompromiss – det er dødens vei for en kristen.Overbevis  tal strengt  tal trøst, men la det skje for Guds og Jesu Kristi ansikt

VI MÅ ALDRI GÅ PÅ KOMPPROMIS MED GUDS ORD  ALDRI ALDRI

La alltid sannheten lyse opp i våre liv.

ER ditt hjerte i takt med den sunne lære ?

FRYDER DITT HJERTE SEG NÅR MAN FORKYNNER KRISTI LÆRE HELLER FORDØMMER DEN DEG?

HVIS DEN FORDØMMER DEG OG GJØR DEG OPPRØRT I HJERTE SØK FØRST GUD

La ikke den sunne lære gå deg forbi.

 

 

MVH

Rune

 

 

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #451

allan thorsberg

1 innlegg  9 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor sa Jesaja disse ord?

Hei Rune, dette er en litt gammel tråd. Kikket litt på Jesaja`s ord nedskrevet her, og i henhold til ditt spm, så fikk eg svar med en gang eg gikk opp igjen.

Har du noen gang blitt anklaget? Har du noen gang blitt brukt som ett skitt teppe?

Der folk bare går og går, og slenger med leppa til deg?

Når du da vet, at du har En som vitner for deg, da vil Han stride for deg.

"Dere skal være stille, og Herren skal stride for dere"

Dette handler enkelt og greit om, at når man er uskyldig i en sak, men folket reiser seg imot en, da denne personen er kjent med at anklagene som går imot en, vil Gud høre og gjendrive de som driver slikt.

Når jeg leser det, minnes eg Kristus Jesus med engang.. Slått, spottet, lyvet om og til, etc.. til døden.. Vil en rettferdig Gud la en slik som ikke vil gjøre andre ondt uansett hvor mye de må lide for en sannhet, visne hen?

Eg har sett litt om på trådene.. Ditt navn går igjen. I rettferd, så må du begynne å ransake deg selv litt.. Eg sier dette for din egen skyld, svaret vil komme. God bless you:)

Svar
Kommentar #452

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
allan thorsberg. Gå til den siterte teksten.

Hei Rune, dette er en litt gammel tråd. Kikket litt på Jesaja`s ord nedskrevet her, og i henhold til ditt spm, så fikk eg svar med en gang eg gikk opp igjen.

Har du noen gang blitt anklaget? Har du noen gang blitt brukt som ett skitt teppe?

Der folk bare går og går, og slenger med leppa til deg?

Når du da vet, at du har En som vitner for deg, da vil Han stride for deg.

Hei Allan

 

 

Takk for råd, setter pris på din oppriktighet, kjenner at du taler ut fra ditt hjerteforåd, Jeg har mang en stund tenkt i mitt sinn, og spurt Gud om å lede meg i den fulle og hele sannhet. Men jeg kan se at mitt hodet tar over i tider, der ordene ikke gjerne er riktig plassert til rett tid, Jeg skal ta dette til meg og lære meg å grunde på den visdom som no er gitt meg. Men jeg og Njål har ofte diskutert synd og fordømmelse, på hva som er synd og ikke synd, ofte så blir det en strid ut av dette, og det er trist. Det er som du sier la Herren stride den gode og sanne strid for meg. Og vis det er sannhet så vil det høste hvis det er av løgn så vil det vere til intet. men jeg står opp for sannheten jeg roper det ut slik at sannheten skal bli åpenbart og hørt i de siste tider. Jeg skriver det slik i mine innlegg at jeg selv må ransake meg selv men jeg er gjerne litt snar i vendingen, Jeg har ingen problemer med å inrømme mine svakheter, og tar jeg feil så ber jeg også om tilgivelse for dette. Jeg er ikke mye i meg selv, men trekker gjerne på avtrekkeren for fort. Jeg har kjent dette i min Ånd i det siste allan at det er tegn på forandring i mitt liv. det å lære å kjenne Jesus på nytt igjen, lære å fortå den sannhet og den nåde Han kom med. men jeg står på det skrevne ord. jeg står for sannheten, jeg hater synden. og jeg vil fremdeles formane og irettesette, søsken om de driver med synd heller støtter synde for vi er verandres røster fordi vi bryr oss. jeg også setter pris på å bli irettesatt hvis det er noe jeg sier heller gjør som ikke samstemmer med Guds ord ikke fordi vi fordømmer det er forskjellen som mange ikke vil forstå, men jeg ser dine ord og be gjerne for meg for mitt hjerte. trenger det.

 

Gud velsigne deg.

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #453

allan thorsberg

1 innlegg  9 kommentarer

Lære

Publisert rundt 5 år siden

Man lærer så lenge man lever sies det, og eg vil si disse ord er sanne.

Eg vet du er oppriktig i det du nå skriver her og nå, har tatt dette til mitt hjerte.

Eg skal be ovenfor deg Rune.

Takk kjære Gud, i Herren Jesu navn. Det er en fryd å se noen som tar til seg noe som måtte påpekes. Og det er en fryd at du erkjente dette.

Eg har vært der Rune, hatt både det ene og det andre. Som vi alle, men det er så viktig å komme til omvendelse. Herren hjelper :)

Gud velsigne deg rikelig i mangfold, deg og dine! Ha en fin dag broder :)

Svar
Kommentar #454

allan thorsberg

1 innlegg  9 kommentarer

En siste ting her og nå.

Publisert rundt 5 år siden

Og Rune, eg tror deg.. Og ser på dette som ett tegn, for at du fikk stadfeste det som ble lagt på deg i din ånd. Vi formes, hele tiden:)

Eg ser klart og tydelig den striden, synd, rettferd, etc. Det er mye diskusjon, spekulasjon i Kristi legeme, og ellers i religion.

Av og til kan det bli for mye, syns eg da.. Budene står der jo, rettesnoren er der.

Kristus kom med sunn lære ;) Hvis du da ser på Kristus, da lærer man jo akkurat det.

Ikke vær så fordømmende ovenfor deg selv heller.. Man feiler, faller.. men så reiser man seg igjen. Akkurat som ett barn, som er i ferd med å lære seg å gå.

Det står, dåren skal ikke engang gå seg vill om han går på veien.

For Herren vil lede deg igjennom dette.

Irettesettelse er en ting du er inne på. Det er voldsomt viktig, også for den ikke troende eller verdslige. Formanende ord, og sånne ting.

Men, vei ordene.. og om det er rett. Eg har selv stått der, preket en tordentale så hele legemet skalv. Og kraften gjorde meg helt mo i knærne.

Sånn eg har forstått det, er det noe som skal påpekes, og tas tak i skikkelig, så tar Herren Gud seg av det, totalt uavhengig av din egen viten.

Eg får en god følelse av deg Rune nå. Og alle dere andre, om dere måtte lese.

Ta hverandre med en klype salt.. Ingen er over, eller under. Bær hverandres byrder, det kan være tøft men verdt det. Å se en oppriktig glad person, og fri er en fryd!

Svar
Kommentar #455

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Hei Allan

Takk for bønn. Når man formidler et budskap så skal det være i trås med Guds ord, og at det samstemmer med Guds ord, må man selv sjekke om dette stemmer. Vi har et ansvar for våre liv. Det å bry seg om sine søsken i denne tid vi lever i er svært viktig. Det jeg formidler kan lett oppfattes som fordømmende. noe det ikke er ment fra min side.Det er viktig å påminne søsken i troen på hva som står i Bibelen. Slik at man både ransake seg selv og påminne andre om det samme. For å leve et liv som lunken er ingen bra tilstand Da kan man fort ende sitt liv i fortapelsen. Om Jeg har fordømt noen i mi e dårlige ordvalg så ber jeg om tilgicelse for dette. Men det har aldri vært i mine tanker heller hensikt med mine innlegg. for vi trenger dagelig påminnelse om sannheten i Guds ord. Alle trenger det. Og om man taler om syns og omvendelse så er det ofte på sin plass. Me  det kan jo bli for mye fea min side. Men da trenger man ikke lese alt det jeg kommer med.Men jeg er selv glad for å bli påminnet og tilrettesatt hvis noe ser jeg lever som lunken heller driver med feil lære. Man må alltid forsvare sannheten Guds ord  For Guds ord har blitt utvannet slik at mange lever i en annen tid en slik det var før. og tror det er helt greit. At man godtar samboerskap, homofili abort osv. da må man ta et grep og fortelle at dette stemmer ikke med Guds ord, Da er man fordømmende. men der er ikke menneske man fordømmer men synden, og det er stor forskjell. og derfor så tror jeg ofte at mange blir provosert.på feill grunnlag og da angriper de formidleren i stede for å sjekke om dette sammstemmer med Guds ord. Men jeg er langt i fra feilfri. Jeg har vert lunken i 18år så jeg kjenner godt til denne tilstanden. Men det var ingen som tok tak i min lunkenhet. og det var trist. Derfor er jeg iherdig i min formidling om omvenselse og synd. Men jeg ser det di skriver og takker for dette.

Ga en velsignet dag videre

mvh

Ryne

Svar

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
39 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 11 timer siden / 165 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1550 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
39 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 11 timer siden / 165 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1550 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
2 minutter siden / 1529 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
4 minutter siden / 1529 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
18 minutter siden / 403 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
32 minutter siden / 71 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
34 minutter siden / 270 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 8 timer siden / 403 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 8 timer siden / 484 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 8 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 270 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 10 timer siden / 403 visninger
Les flere