Jan Helge Solbakk

5    7

Kjønnslemlestelse - bare kvinnesak?

Publisert: 14. sep 2012 / 845 visninger.

Det pågår for tiden en viktig debatt om omskjæring av guttebarn i Norge og flere andre vestlige land. Sist ute er Misjonssambandets informasjonsleder Espen Ottesen (Aftenposten, 8.08.12) som mer enn antyder at motstanderne av denne praksis målbærer en forakt for religiøse tradisjoner. Også katolsk biskop i Oslo, Bernt I. Eidsvig, argumenterer langs disse baner, om enn i mer diplomatisk språkdrakt (Respekt for religiøs identitet, 19.07.12).  Men så legger han til: ”Om vi nå skulle bli det første land i verden som forbyr omskjæring av guttebarn, betyr ikke dette at vi markerer oss som et menneske-rettighetenes foregangsland, snarerer det motsatte”. Begge debattanter unngår å nevne at Norge har vært et foregangsland i kampen mot omskjæring av jenter (Lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15. desember 1995),selv om den minst mutilerende form  - fjerning av forhuden på klitoris– til forveksling er å sammenlikne med det guttebarn utsettes for i dag. Denne form for omskjæring har i århundrer vært praktisert av de som tilhører den koptiske kirke. Det gir grunn til å gjenta Ottesens retoriske spørsmål, men i en annen sammenheng enn den han plasserer spørsmålet: ”Så hva gjør at omskjæring av guttebarn skal bedømmes helt annerledes?” Dersom kvinnelig omskjæring i Norge og vesten for øvrig helt generelt forkastes som et mutilerende - og kvinneundertrykkende - inngrep, bør ikke da også omskjæring av guttebarn forkastes? Hvis svaret på dette spørsmål er nei, plikter man ikke da i det minste å gjøre rede for hvilke moralske og religiøst begrunnede forskjeller som eksisterer mellom denne form for omskjæring av jenter og omskjæring av guttebarn?  Sist, men ikke minst, dersom unge jenter i lovs form har krav på å beskyttelse fra religiøse praksiser som bryter med grunnleggende menneskerettigheter, bør ikke dette også omfatte guttebarn? Det er spørsmål ikke bare Ottesen og Eidsvåg bør grunne over, men også helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Helt enig

Publisert over 5 år siden

Du påpeker en meget viktig detalj, nemlig at den mer "moderate" formen for omskjæring av kvinner, ligner til forveksling på omskjæring av gutter; man fjerner bare den hudfolden som dekker klitoris respektive penisholdet. Det ene er hverken bedre eller verre enn det andre.

Likevel føler de fleste avsky over for omskjæring av jenter, mens omskjæring av gutter i manges øyne er en verdifull tradisjon.

Det ganske merkelige er også at stor sett alle de samme argumentene som brukes for omskjæring av gutter, like gjerne kan anvendes for omskjæring av jenter. (tradisjon, religion osv....)

I mine øyne er det helt åpenbart at omskjæring av gutter kommer i nøyaktig samme kategori som omskjæring av jenter.

At Norge eventuelt ville bli det første landet i verden til å forby omskjæring av gutter, vil i fremtiden være noe vi vil komme til å være meget stolte av.

Guttenes velbefinnende og helse må selvsagt veie langt tyngre enn foreldrenes religion, tradisjon osv.

I forholdet foreldre/barn, er det barnas beste som bør ha forrang, og det er definitivt ikke til en gutts beste å få fjernet forhuden.

I USA fører mange menn en kamp for å få erstatning for de store seksuelle problemene og ubehaget omskjæringen har påført dem.

Og i Danmark viser nyere undersøkelser at både omskjærte menn og deres hustruer melder langt hyppigere om seksuelle problemer(som feks store smerter under samleie), enn sine ikke-omskjærte landsmenn.

Mvh Sverre

Svar
Kommentar #2

Dan Lyngmyr

162 innlegg  910 kommentarer

Følelsestyrt debatt, uten tvil, men faktabasert motstand ..?

Publisert over 5 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

I forholdet foreldre/barn, er det barnas beste som bør ha forrang, og det er definitivt ikke til en gutts beste å få fjernet forhuden.

I USA fører mange menn en kamp for å få erstatning for de store seksuelle problemene og ubehaget omskjæringen har påført dem.

Og i Danmark viser nyere undersøkelser at både omskjærte menn og deres hustruer melder langt hyppigere om seksuelle problemer(som feks store smerter under samleie), enn sine ikke-omskjærte landsmenn.

Det er slett ingen grunn til å frata noen retten til å yte sterk motstand mot omskjæring. 

Men,så langt jeg kjenner til har den amerikanske barnelegeforeningen (AAP) konkludert med  :(policy statement) med bakgrunn i omfattende medisinsk forskning og med solid og tverrfaglig støtte fra gynekologer, fødselsleger, jordmødre og geriatrikere, at helsegevinstene ved neonatal omskjæring langt overgår ubehag og risikoer.

Skal man anta at foreningen er kuppet av tilhengere av omskjæring ? Eller er det grunn til å tro at resultatene  faktisk gir en objektiv beskrivelse av virkeligheten? Debatten som omhandler omskjæring av gutter er alvorlig ettersom minoriteter og tilhengere i noen sammenhenger (NB Ikke av Solbakk og Avnskog) blir framstilt som barbarer og overgripere, og det som verre er.

Hva er motstanden basert på ? Problematiske enkeltilfeller blant millioner av omskjærte, som fremstilles som representative for alle ? Eller en "følelse" av at dette er et grusomt overgrep som for enhver pris må stoppes ?

De folkegruppene som i Norge praktiserer omskjæring, dypt rotfestet i religion eller kultur, i hvor stor grad kan eller bør storsamfunnet gripe inn i en slik praksis?

Basert på det som for meg fremstår som omfattende forskning må svaret være : Nei, samfunnet bør ikke forby en slik praksis. At man høylytt og klart måtte være uenig i en slik konklusjon er selvsagt helt greit. 

Jeg er ingen ukritisk bruker av Wikipedia,men det ser ut som at,foruten den forannevnte Amerikanske barnelegeforeningen, det finnes seriøs og omfattende forskning som i stor grad tilbakeviser de problematiske forhold som tilhengere av forbud forsøksvis benytter som argumentasjon.

Tre store observasjonsstudier ved sykehus i USA og Israel viser at komplikasjonsraten ved kyndig utførte omskjæringer er mellom 0,2% og 0,3% [14] [15] [16], og at de aller fleste komplikasjoner som forekommer er milde og lette å behandle. Studier av alvorlige komplikasjoner viser at disse skyldes ukyndig praksis. [17]

Dødsfall som tilskrives tidlig omskjæring er så uvanlige at det ikke finnes pålitelig statistikk for dødeligheten. Den siste studien av dødelighet er fra 1949, der dødelighet ble estimert til 0,02%, men de fleste av disse skyldes narkose som i 1949 var langt mer farlig. [18] I 1982 fant en observasjonsstudie i delstaten New York at en halv million omskjæringer hadde blitt foretatt uten et eneste dødsfall. [19]

Wiswell TE, Geschke DW. Risks from circumcision during the first month of life compared with those for uncircumcised boys. Pediatrics. 1989 Jun;83(6):1011-5. ^Christakis DA, Harvey E, Zerr DM, Feudtner C, Wright JA, Connell FA. A trade-off analysis of routine newborn circumcision. Pediatrics. 2000 Jan;105(1 Pt 3):246-9. ^Ben Chaim J, Livne PM, Binyamini J, Hardak B, Ben-Meir D, Mor Y.Complications of circumcision in Israel: a one year multicenter survey. Isr Med Assoc J. 2005 Jun;7(6):368-70. ^Ceylan K, Burhan K, Yilmaz Y, Can S, Kuş A, Mustafa G. Severe complications of circumcision: an analysis of 48 cases. J Pediatr Urol. 2007 Feb;3(1):32-5. Epub 2006 Jun 9. ^Douglas Gairdner. Fate of the Foreskin. Br Med J. 1949 December 24; 2(4642): 1433–1437. ^King LR. Neonatal circumcision in the United States in 1982. J Urol. 1982 Nov;128(5):1135-6.
Svar
Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva med omskjæring av jenter?

Publisert over 5 år siden

Først; Det må selvsagt være lov å være tilhenger av omskjæring av gutter også, og føre argumenter for det.

Men når Lyngmyr tydeligvis er for omskjæring av gutter, kan det være lov å spørre deg om hvordan du stiller deg til den mest moderate formen for omskjæring av jenter, som tilsvarer helt omskjæringen av gutter, ved at kun huden over klitoris fjernes?

Om du er mot slik omskjæring av pikebarn, kunne det være interessant å høre dine argumenter.

Om du er for slik omskjæring av jenter, føles det nærliggende å spørre; hvorfor er du ikke på banen og forsvarer foreldrenes rett til å omskjære sine pikebarn, men bare guttebarn?

Som nevnt i mitt innlegg, så bygger jeg min motstand bl a på hva jeg har lest av amerikanske menns hjerteskjærende beskrivelser av problemer med å gjennomføre vanlig sex uten smerte og ubehag. Det synes opplagt at dette dreier seg om fler enn "noen få uheldige tilfeller blant millioner".

Jeg bygger også på en nyere danske undersøkelse, som dokumenterer at par der mannen er omskjært, hyppigere melder om problemer i sitt seksuelle samvær på grunn av smerter.

Dessuten er det ikke til å nekte for at komplikasjoner ved omskjæring fører til dødsfall hvert eneste år; senest i år døde en liten norsk gutt etter en mislykket omskjæring.

Synes du det er riktig å risikere gutters liv og helse for å tilfredsstille foreldrenes behov for å føre sine religiøse tradisjoner videre?

Mvh Sverre

 

 

Svar
Kommentar #4

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  646 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

De folkegruppene som i Norge praktiserer omskjæring,

Religiøs og kulturell tradisjon bør ikke være en unnskyldning.  Man kan finne religiøst eller kulturelt belegg for å holde slaver, nekte kvinner stemmerett, avlive dyr på unødig smertefulle metoder og mye annet.  Tradisjon bør ikke være noe frikot for å fortsette uheldig praksis.

Hva tenker du om Solbakks sammenligning av kulturelt betinget fjerning av forhuden hos menn vs. fjerning av klitorisforhuden hos kvinner?  Burde Norge liberalisere sitt forbud mot kjønnslemlestelse av kvinner for å åpne for dette? Hvis nei, hvorfor ikke?

Svar
Kommentar #5

Johan Rosberg

15 innlegg  283 kommentarer

Publisert over 5 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.

Burde Norge liberalisere sitt forbud mot kjønnslemlestelse av kvinner for å åpne for dette? Hvis nei, hvorfor ikke?

Det vil alltid kollidere mot individets tros (og utøvelsesfrihet). Så en viss tilbakeholdenhet mot forbud og kriminalisering bør muligens utvises hvis vi samtidig mener at individuell tros og utøvelsesfrihet skal gjelde.

Årets understatement kom fra en talsmann for jøder i debatt mot barneombudet (som også er lege) i en debatt om omskjæring av gutter: Barneombudet forsøkte å bruke medisinske forklaringer som grunnlag for forbud, og ble kontant møtt med nevnte understatement: Det er leger blandt jødene også. (Sånn roughly sitert).

Jeg hørte debatten, og følte det hele var en slags satirisk Seinfeldsk beskrivelse av den naive norske filantropien - Forøvrig glitrende beskrevet i Cohen-brødrenes Fargo. Jaah...

Ok, muligens noe off-topic, men bekymringen ligger nå der: Vi hverken kan eller bør forby alt vi ikke forstår. Iallefall ikke automatisk. Jeg som røyker vet hva det vil si å lemleste legemet, og synes lite om helsefanatikernes velmenethet. Ok, gi meg valide argumenter. Forbud? Nei takk!

Selvsagt skal man tenke på barna. Jeg har ikke barn. Jeg føler intet behov for å fjerne alt som er farlig. Jeg vet at verden er farlig. Jeg vet at den kommer til å være farlig i all fremtid. Kanskje de risikerer å vokse opp i et forbudsregime? Jeg har ikke barn, og koster på meg et "so what?"

Svar
Kommentar #6

Dan Lyngmyr

162 innlegg  910 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Sverre Avnskog skrev :

Men når Lyngmyr tydeligvis er for omskjæring av gutter, kan det være lov å spørre deg om hvordan du stiller deg til den mest moderate formen for omskjæring av jenter, som tilsvarer helt omskjæringen av gutter, ved at kun huden over klitoris fjernes?

Om du er mot slik omskjæring av pikebarn, kunne det være interessant å høre dine argumenter.

Om du er for slik omskjæring av jenter, føles det nærliggende å spørre; hvorfor er du ikke på banen og forsvarer foreldrenes rett til å omskjære sine pikebarn, men bare guttebarn?

I  mine øyne er det helt åpenbart at omskjæring av gutter kommer i nøyaktig samme kategori som omskjæring av jenter.

At Norge eventuelt ville bli det første landet i verden til å forby omskjæring av gutter, vil i fremtiden være noe vi vil komme til å være meget stolte av.

Guttenes velbefinnende og helse må selvsagt veie langt tyngre enn foreldrenes religion, tradisjon osv.

For ordens skyld :

Jeg er som Avnskog, sterk motstander av alle typer omskjæring av jenter/kvinner. 

At det samtidig oppfattes ulogisk(At det underforstått ikke finnes gyldige argumenter) å forsvare  foreldres/folkegruppers rett til å ha en annen oppfatning hva omskjæring av gutter angår, må jeg derfor leve med.

At barnets beste, fordi det i dette spørsmålets finnes motstand mot tradisjonen, ikke skulle være disse foreldrenes første prioritet og ønske, faller etter mitt skjønn på sin egen urimelighet.

Eller er det slik at de "bare ikke har skjønt det" ?

Den dokumentasjon som finnes tilgjengelig for menn som er omskjært, vurderer vi åpenbart helt ulikt.

Så langt jeg kjenner til så er omkring 80 % av alle amerikanske menn omskjært. M.a.o svært mange ikke-jøder/muslimer.Det har imidlertid vært en fallende trend de siste årene, noe som antagelig skyldes manglende offentlig finansiering. (Min antagelse)

Enkeltmennskets trosfrihet, og "retten" til å velge for sine barn synliggjøres spesielt i denne saken. Jeg mener det ikke ville være et  fremskritt,slik Avnskog hevder, dersom Norge skulle innføre forbud mot omskjæring. Om det f.eks er en riktig vei å gå å utføre dette bare på sykehus,under "trygge" forhold, er et naturligvis et legitimt spørmål. Men, forbud mot alt vi ikke liker eller forstår er en lite klok vei å gå, hvis vi samtidig(I motsetning til Avnskog) mener at den personlige tros og utøvelsesfrihet skal gjelde.

Jeg forsvarer altså at dette er særdeles viktig for mange. 

 

Svar
Kommentar #7

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ikke det samme

Publisert over 5 år siden
Johan Rosberg. Gå til den siterte teksten.

Selvsagt skal man tenke på barna. Jeg har ikke barn. Jeg føler intet behov for å fjerne alt som er farlig. Jeg vet at verden er farlig. Jeg vet at den kommer til å være farlig i all fremtid. Kanskje de risikerer å vokse opp i et forbudsregime? Jeg har ikke barn, og koster på meg et "so what?"

Jeg er heller ikke av den typen som mener at barn skal beskyttes mot absolutt alt som kan innebære en viss risiko. Barn trenger utfordringer, de trenger å få utfolde seg, og de trenger å lære risikovurdering ved å prøve ut sine fysiske ressurser.

Men jeg synes ikke dette er særlig sammenlignbart med å utsette sine barn for et kirurgisk inngrep som mangler enhver medisinsk begrunnelse. Menn som ikke er omskjært lever stort sett lykkelige livet gjennom som "vårherre har skapt dem", for å bruke det uttrykket, og de som fra naturens side er utstyrt med en for trang forhud, har ingen problemer med å få den fjernet.Selv er jeg sjeleglad for at jeg har forhud, for penishodet er så følsomt at det er utrolig ubehagelig de gangene forhuden ikke glir helt ned på plass. Slik er det sikkert også for omskjærte gutter den første tiden, men etter hvert fortykkes huden på penishodet, og følsomheten nedsettes fra gnisningen mot underøyet.

Det er altså, etter min mening, veldig storforskjell på å la barna leke i et stort klatreapparat, der det kan være en viss risiko for å falle ned, og det å utsette dem for et kirurgisk inngrep de ikke trenger, og som i tillegg medfører riskioen for komplikasjoner og ødelagt seksualliv som voksen.

Jeg har barn, men ikke gutter, men jeg mener dette spørsmålet er et samfunnsansvar og derfor engasjerer jeg meg i det. Ikke ut fra egeninteresse, men ut fra et ønske om å medvirke til at denne unødvendige kirurgisk inngripen i smågutters mest intime og private deler skal opphøre.

Jeg reagerer både følelsesmessig, innstinktivt og mentalt på at noen virkelig kan tenke seg å skjære i tissen til små guttebarn med kniv.

Mvh Sverre

 

 

Svar
Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Til Lyngmyr

Publisert over 5 år siden

"Jeg er som Avnskog, sterk motstander av alle typer omskjæring av jenter/kvinner.

At det samtidig oppfattes ulogisk(At det underforstått ikke finnes gyldige argumenter) å forsvare foreldres/folkegruppers rett til å ha en annen oppfatning hva omskjæring av gutter angår, må jeg derfor leve med."

Avnskog: Det er modig og fair at Lyngmyr innrømmer at det kan synes å være en motsetning mellom å forsvare omskjæring av gutter, og samtidig være motstander av alle typer omskjæring av jenter, selv de mest moderate formene, som ikke er et større inngrep enn hos guttene.

Lygmyr sier han kan leve med at dette oppleves som ulogisk. Her skiller jeg lag med Lyngmyr, da jeg mener at det bør være et mål for samfunnet å gi alle mennesker de samme rettigheter, uansett kjønn. I Norge står likestillingen meget sterkt, og man kan mene mye om den. Men jeg synes det er uttrykk for en uakseptabel forskjellbehandlign av gutter og jenter, at det er fullt tillatt å fjerne deler av gutters kjønnsorganer uten medisinsk begrunnelse, men ikke av jenters.

"At barnets beste, fordi det i dette spørsmålets finnes motstand mot tradisjonen, ikke skulle være disse foreldrenes første prioritet og ønske, faller etter mitt skjønn på sin egen urimelighet.

Eller er det slik at de "bare ikke har skjønt det" ?

Den dokumentasjon som finnes tilgjengelig for menn som er omskjært, vurderer vi åpenbart helt ulikt."

Avnskog: Jeg mener ikke at de foreldrene som er for omskjæring ikke har sine barns beste i tankene. Jeg akspeterer selvsagt at de vil omskjære sine gutter fordi de mener det er til guttenes beste.

Men hva samfunnet oppfatter som barnas beste og hva foreldrene mener er til sine barns beste, er ikke alltid sammenfallende. Omskjæring av jenter er et meget godt eksempel på det. Samfunnet finner denne skikken(uskikken) het uakseptabel, og har innført en lov som gjør det ulovlig. Det er derfor ikke noe særskilt eller enestående tilfelle om samfunnet skulle gjøre det samme i forhold til omskjæring av gutter. At man påberoper seg foreldreretten, og at man oppfatter det som et utidig inngrep i foreldreretten, er derfor et lite vektig argument, spør du meg. Jeg kan ikke huske at noen av de som nå er sterke talsmenn for retten til å omskjære sine gutter, var på banen for å forsvare andre foreldres rett til å omskjære sine jenter. En åpenbar inkonsekvens. Man bruker argumenter i sin egen sak, som man ikke brakte på banen da det gjaldt andre foreldres rettigheter. Argumentene er altså relative og anvendes i sin egen sak, men gjelder ikke i andres saker.

Det er i det hele tatt mange ting enkelte foreldre mener er riktig, som samfunnet mener er uakseptablet. Foreldreretten gjelder ikke ubetinget.

Når det gjelder de medisinske vurderingene av omskjæring, så vil jeg anta at f eks det at den amerikanske foreningen for barneleger, neppe kan ha gjort særlig mange undersøkelser av voksne menns seksualliv.

En barnelege vil bare vurdere om omskjæring av gutter er medisinsk forsvarlig og uskadelig etter hans vurdering som barnelege. For å ha en sikker oppfatning av konsekvensene av omskjæring, må man undersøke hele spekteret av kroppsfunkjsoner for de omskjærte voksne mennene, inkludert deres seksuelle funksjon. Jeg har ikke satt meg grundig nok inn i alle medisinske vurderinger, men har så langt inntrykk av at svært få, om ingen, systematisk har undersøkt hvordan omskjærte menn fungerer seksuelt, unntatt en nyere dansk undersøkelse som dokumenterer at omskjærte menn og deres hustruer hyppigere har seksuelle problemer enn andre par, som f eks smerter ved samleie. Det synes jeg er alvorlig

"Så langt jeg kjenner til så er omkring 80 % av alle amerikanske menn omskjært. M.a.o svært mange ikke-jøder/muslimer.Det har imidlertid vært en fallende trend de siste årene, noe som antagelig skyldes manglende offentlig finansiering. (Min antagelse)"

Avnskog: Jeg synes deter svært gledelig at tallene viser en nedadgående tendens. Min antagelse vil være at det viser at denne skikken er på tilbakegang, og at vi bare ser begynnelsen på en stadig voksende motstand mot denne typen ubegrunnede inngrep, medisinsk sett.

"Enkeltmennskets trosfrihet, og "retten" til å velge for sine barn synliggjøres spesielt i denne saken. Jeg mener det ikke ville være et fremskritt,slik Avnskog hevder, dersom Norge skulle innføre forbud mot omskjæring. Om det f.eks er en riktig vei å gå å utføre dette bare på sykehus,under "trygge" forhold, er et naturligvis et legitimt spørmål. Men, forbud mot alt vi ikke liker eller forstår er en lite klok vei å gå, hvis vi samtidig(I motsetning til Avnskog) mener at den personlige tros og utøvelsesfrihet skal gjelde.

Jeg forsvarer altså at dette er særdeles viktig for mange."

Avnskog:  Det er helt klart viktig for mange, men det er ikke dermed riktig og berettiget å opprettholde tradisjonen sett fra samfunnets side. Jeg er ikke for forbud i tide og utide, men jeg vil motsette meg at man ikke er i stand til å forstå hva omskjæring innebærer for foreldrene. Man forstår at det er viktig, men man setter likevel det man oppfatter som barnas rettigheter over foreldrenes egen vurdering, på nøyaktig samme måte som samfunnet gjør i en mengde andre saker. Det er ikke noe særskilt ved dette, og vi som er religiøse bør etter min vurdering ikke ha noen særrettigheter fremfor andre mennesker når det gjelder hva storsamfunnet tolererer.

Min spådom er at skikken med omskjæring vil være forbudt i Norge løpet av ikke mange år. Og om ikke det kommer forbud, vil den langsomt dø ut av seg selv fordi den er inhuman mot d esmå guttebabyene.

Mvh Sverre

 

Svar
Kommentar #9

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  646 kommentarer

Om bruk av forbud

Publisert over 5 år siden

Jeg synes i utgangspunktet samfunnet skal være forsiktig med å forby hva voksne personer foretar seg som bare går ut over seg selv.  I forhold til røyking synes jeg derfor dette bør være lovlig i private hjem og andre steder man ikke plager andre.  Men jeg synes også det er fair at staten skattleger produktene slik at røykerne kan være med på å finasiere samfunnskostnadene forbundet med inngrepet.

Men jeg synes ikke det er OK at tobakk selges til umyndige, og jeg mener faktisk at barn bør ha rett på et røykfritt miljø på skolen og i hjemmet.  Jeg er likevel usikker på om det er hensiktsmessig å forby røyking i boliger hvor barn under 18 år bor.

Til omskjæring: Jeg synes det er helt greit om voksne kvinner og menn ved sine fulle fem lar seg omskjære.  De må gjerne amputere friske armer og bein også, dersom deres livssyn skulle tilsi det.  Dagens omskjæringsforbud (for kvinner) er så vidtgripende at det faktisk vil ramme en voksne kvinne som av fri vilje setter inn en piercing i sitt kjønnsorgan - selv om jeg neppe tror påtalemyndigheten vil sette tatoveringsstudier under etterforskning.

Men mindreårige må etter mitt syn være skjermet for at voksne skal få lemleste kroppene deres, selv om dette er dypt forankret i foreldrenes kultur eller religion.

Til sammenligning: Å forkorte hale eller ører på en hund av kosmetiske/tradisjonsbundne årsaker er straffbart etter dyrevelferdsloven, og etter diverse overgangsordninger er disse inngrepene er idag helt borte (unntatt på medisinsk grunnlag), etter at lovforbudet kom på 1980-tallet en gang.  De hundeoppdretterene/raseklubbene som sverget til slike inngrep hevdet at det ville være umulig å ha slike hunderaser i Norge om det skulle komme et lovforbud - ingen andre land forbød jo slikt!  Slik ble det ikke.  Vi har fremdeles pudler, cocker spaniel og boxer som viltale hunderaser i Norge.

(Jeg håper ingen tror jeg sammenligner jøder og muslimer med hunder - jeg sammenligner vern av inddivider uten samtykkekompetanse - barn og kjæledyr.  Hvorfor skal barn ha et svakere vern enn hunder?)

Svar
Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det er absolutt et paradoks

Publisert over 5 år siden

at vi gir hunder større vern mot unødvendige kirurgiske inngrep enn vi gir mennesker.

Og hadde det vært slik at man skar forhuden av hunder, ville høyst sannsynlig alle dyrevernere vært i harnisk over at man kunne utsette levende dyr for noe slikt. Kjenner jeg dyrevernere rett, ville de ikke spart på kruttet i sin avsky mot et slikt inngrep. 

Nå forstår jeg selvsagt at omskjæring av gutter har en helt annen og mer omfattende begrunnelse enn kosmetisk utseende, men sett utenfra, fra en som ikke deler den religiøse begrunnelsen, ser disse sakene til forveksling like ut.

Når det gjelder det andre emnet den siste innleggsforfatteren tar opp - røyking i hjemmet - så er jeg faktisk ikke helt enig med ham i at den kun er skadelig for den som røyker. Har vedkommende barn og ektefelle, blir disse eksponert for passiv røyking, som er meget skadelig.

Men et eller annet sted må vi selvsagt sette en grense for hva som kan lovreguleres, og jeg mener at dette er et spørsmål som vi må overlate til foreldrenes ansvarsområde. Det fremstår temmelig latterlig i mine øyne, dersom en person sitter i sin stue og røyker, og politiet plutselig skulle bryte seg inn for å arrestere eller bøtelegge vedkommende. ;-)

Jeg var selv røyker i mange år, men vente meg etter hvert til å gå ut for å røyke. Etter hvert ble denne vanen så innarbeidet, at jeg synes det var ubehagelig å skulle ta frem tobakken og røyke og forurense luften for alle de andre tilstedeværende. Det er mye man blir vant til, bare man bestemmer seg for å endre en vane eller tradisjon.

Dersom vi forbyr omskjæring av gutter, vil ingen savne denne skikken etter noen år, tror jeg. Man kunne f eks i stedet lage et symbolsk rituale, som kunne erstatte selve den fysiske omskjæringen. Et slikt symbolsk rituale ville på sikt helt sikkert kunne bli innarbeidet som like respektfullt overfor Gud; alle religiøse må respektere et lands lover, og kan man ikke gjennomføre en omskjæring pga et forbud, kan jo ikke Gud bebreide noen? Menneskene kan vise den respekten deføler de må gi, men innenfor samfunnets lover.

Det er mange av fortidens skikker som ikke kan gjennomføres lengre. Mange av de eldgamle ritualene inneholdt ikke den respekten for enkeltindividets rettigheter som et humant samfunn krever. En gang i tiden ofret man barn og voksne for å tilfredsstille gudene. Omskjæring kommer selvsagt i en helt annen kategori, men bør likevel vurderes ut fra et menneskerettighetsperspektiv. I mine øyne er omskjæring et inngrep som krenker guttenes rettigheter, fordi det er et kirurgisk inngrep uten noen medisinsk begrunnelse.

Mvh Sverre

 

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
11 minutter siden / 58 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
41 minutter siden / 676 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 676 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
rundt 1 time siden / 4832 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1073 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 676 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 676 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 676 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 10 timer siden / 10229 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 10 timer siden / 1073 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 11 timer siden / 1293 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 11 timer siden / 611 visninger
Les flere