Fred Søndby

53    72

Kirkene i Oslo - hva nå ?

Mandag 17. september blir neppe noen gledens dag for Kirkene i Oslo - og kanskje aller minst for Bredtvedt menighet, "Historieløst" kan muligens være et dekkende ord dersom Bredtvedt kirke blir solgt eller leid ut til andre.

Publisert: 14. sep 2012 / 464 visninger.

Det nærmer seg nå slutten på en lang dialog mellom Oslo bispedømme ved stiftsdirektør Elise Sandnes m.fl. samt innleid konsulent Otto Huglin på den ene siden og en del Oslomenigheter representert ved menighetsrådsledere, sokneprester og menighetsforvaltere på den andre siden.

Forslag om stenging av kirker og justeringer av menighetsgrenser er lagt fram, berørte menigheter har blitt bedt om å uttale seg, menighetsmøter er avholdt og den demokratiske prosessen har vært i virksomhet.

Etter at Kirkelig fellesråd har fjernet mange av de stedlige kirketjenerne og erstattet disse med ambulerende team og søndagskirketjenere, samtidig som menighetsforvalternes rolle har blitt redusert til en noe overordnet kirketjenerjobb, er Oslo bispedømme nå i gang med ytterligere nedtrapping av kirkens tilbud i Oslo, ved å legge ned kirker i Grorudddalen og slå sammen noen av menighetene.

Alt dette skjer nå ca 15 år etter at den nye kirkeloven trådte i kraft fra 1997, der soknet - eller lokalmenigheten ble holdt fram som den sentrale enhet, virker etter min mening ganske forstemmende.

Vi lever i et samfunn som automatiseres og der den personlige kontakten svekkes. Der en før kom i kontakt med et menneske på jobb, møter en nå fullautomatiserte sentralbord og hvis en er heldig - en saksbehandler som er plassert på en helt annen kant av landet er der den som ringer inn bor. En skulle tro at kirken her ville ønske å beholde sin personlige kontakt, og at lokalmenigheten burde rustes opp og være et sted som tok imot henvendelser fra menighetens medlemmer enten det er spørsmål om kirkelige tjenester (dåp, begravelse eller vielse) eller sjelesorg. Det en møter i dag er såkalte kirketorg som tilbyr tjenester på vegne av alle de 57 menighetene som finnes i Oslo.

Mandag skal altså Oslo bispedømme behandle en del av disse forslagene (noen er riktignok utsatt til senere på høsten).

Men når det gjelder Bredtvedt menighet som ble etablert i 1966 og som fikk sin egen kirke i 1977, så er altså forslaget nå at denne kirken skal selges eller leies ut til katolikkene. Selvsagt kan en ha forståelse for at Den katolske kirke i Oslo med sine mange medlemmer trenger en slik kirke. Men ikke minst av historiske årsaker mener jeg at Bredtvedt kirke ikke bør selges:

Kirken ligger på gården som i sin tid ble kjøpt av Hans Nielsen Hauge, der han levde sine siste år til han døde i 1824, 53 år gammel og med sterkt svekket helse etter mange fengselsopphold bl.a. på Akershus festning.

Da Bredtvedt kirke ble bygget i 1977, ble huset Hauge bodde i revet. Det som i dag minner om dette er en steinstøtte av Hauge som er plassert utenfor kirken. Når en først gikk til det skritt å rive huset der Hauge bodde, var det jo tross alt en god løsning at det var en kirke som ble plassert på stedet, og en skulle tro at behovet den gang måtte være sterkt til stede, siden en slik løsning ble valgt. Derfor er det også historieløst at Oslo bispedømme nå, 35 år etterpå, ønsker å avvikle nettopp denne kirken.

Joda. Kirkesøkningen er ikke av de beste i Groruddalen, og noen grep må en gjøre. Men hvorfor sette historien til side slik man i dette tilfelle ønsker å gjøre?

Det må også vektlegges at Bredtvedt menighet har ført en lang kamp for å kunne beholde sin kirke, ikke minst av sokneprest Bjørn-David Haraldsen. Og etter hva en kan lese bl.a. i Vårt Land er det en aktiv menighet som for ikke lenge siden hadde en markering hvor også biskopen var til stede og uttrykte en positiv støtte til menigheten.

Et av argumentene for å slå sammen noen av menighetene i Oslo, er i følge Otto Hauglin og stiftsdirektøren å etablere mer robuste staber i menighetene. Dette synes jeg er en noe merkelig argumentasjon. Det er jo kirkeadministrasjonen selv (Fellesrådet og Bispedømmet) som i sin tid reduserte de samme stabene, og da måtte de vel på det tidspunktet ha ansett stabene som tilstrekkelig robuste?

Jeg håper for Kirken i Oslo sin del at de også i fortsettelsen kan beholde sitt lokale preg, betjent av stedlige kirketjenere, og at det må finnes andre løsninger for å kunne løse problemene i Grorddalen enn å selge eller leie ut Bredtvedt kirke.

Men mandag tas altså avgjørelsen. Jeg minner bare om fjellvettregelen: "Det er ingen skam å snu!"

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Eirik Roen

1 innlegg  8 kommentarer

Konsekvenser for kirkene i Oslo

Publisert over 5 år siden

Jeg kan ikke annet enn å støtte forfatteren av dette innlegget.

Det er nok endel ting de besluttende organer i denne prosessen ikke har fått med seg.

Mennesker blir som regel sterkt knyttet til sin lokale menighet og kirke,slik at den blir en slags sosial familieenhet med tildels sterke bånd menneskene i mellom.

Når man ser på argumentene som kommer fra forskjellige administrative nivåer innen Oslokirken om både kvalitet og mange verdiladede andre ord.later det til at man regner med at de menneskene som har vært aktive og oppebåret det indre livet i en menighet automatisk vil gå inn i arbeidet i en "sammenslått"menighet og kirke. Denne tenknigen tror jeg rett og slett er naiv og ille gjenomtenkt.Noe jeg allerede i dagens diskussjoner har hørt mange mene,og de har  også gjort det klart at de ikke ønsker å være med på flyttelasset til et sted de ikke ville føle seg hjemme.

I mine øyne vidner dette ikke så lite om at kunnskapen omkring menneskers reaksjonsmønster og psyke er heller svak i disse organene.

Så istedet for store aktive menigheter skaper man store enheter som ofte få må betjene slik at avstanden til den enkelte blir større,faren foreligger nok heller for at man med denne nye strukturen får store passive enheter som få føler seg hjemme i.

Dermed risikerer man større avskalling og enda færre kirkemedlemmer enn det vi har idag.

For å si det på en annen måte:Det er hyggelig å drikke kaffe hos naboen,men siden vil man gjerne gå hjem til seg selv. 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
12 minutter siden / 1894 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
16 minutter siden / 2313 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
17 minutter siden / 1894 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
23 minutter siden / 1811 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
25 minutter siden / 2313 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
25 minutter siden / 1894 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
28 minutter siden / 1894 visninger
Ellen Lykke Trier kommenterte på
Eutanasi krever kloke avveininger
rundt 1 time siden / 778 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1894 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1811 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1894 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 3 timer siden / 306 visninger
Les flere