Johannes Morken

Redaktør
404    908

Hvorfor møter kirkeansatte så ofte veggen?

Kirkemusikere, prester og ansatte kirkeledere er dobbelt så ofte utbrente som «folk flest».

Publisert: 11. sep 2012 / 1358 visninger.

– Utbrentheten som gjerne skyldes at man jobber for mye og blir sliten, er foruroligende høy. Samtidig scorer kirken usedvanlig positivt og høyt på den andre siden av mynten: Medarbeiderne er veldig sterkt motiverte og engasjerte i arbeidet, sier Bjørn Lau til Vårt Land. …

Forskeren ved Arbeidsforskningsinstituttet har ledet arbeidet med den første samlede kartlegging av arbeidsmiljøforhold i Den norske kirke. Oppdragsgiver er kirkelige arbeidsgivere og fagforeninger.

Det store materialet som bygger på svar fra 3.000 ansatte i Den norske kirke, viser at de eldste kirkeansatte har både høyest motivasjon og er minst plaget av utbrenthet.

Presser seg. Samtidig som kirkeansatte i større grad risikerer å bli utbrent, viser undersøkelsen at de har også mye høyere jobbtrivsel og -engasjement enn andre arbeidstakere.

LES MER I VÅRT LANDS NETTUTGAVE

Hvofor møter kirkeansatte oftere veggen enn mange andre?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6281 kommentarer

Påfylling er viktig

Publisert over 5 år siden

Kanskje en grunn er for mye arbeid og for lite åndelig føde. Greit at alle er klar over at de ikke gjør tjenesten i egen kraft. Alle trenger å være sammen med noen for å lesse av sine egne byrder.

Det er viktig å ikke neglisjer bønnelivet. Mange kan fortelle  at når deres bønneliv ebbet ut, økte følelsen av utbrenthet seg. Bønn er en pågående samtale med Gud, men den er også en måte å få påfylling.

Svar
Kommentar #2

Anders Møller-Stray

13 innlegg  70 kommentarer

For engasjert?

Publisert over 5 år siden

Kan det tenkes at mye av årsaken nettopp ligger i dette brennende engasjementet for jobben? Når man jobber for noe man virkelig tror på, er det lett å yte litt ekstra. Men, om man gir 110% over tid, risikerer man å til slutt ende på felgen. Det er vanskelig å prioritere egennyttige ting som trening, avslapning i sofaen, cafè eller pubtur med venner, når det betyr å nedprioritere å holde i live ungdomsarbeidet, å yte litt ekstra i en krevende begravelse, eller å forbedre den planlagte prekenen for søndagen. Om man i tillegg har familie, risikerer man å konstant leve med dårlig samvittighet; enten å være på jobb med dårlig samvittighet for å ikke være hjemme, eller å være hjemme med dårlig samvittighet for å ikke være på jobb. 

Èn ting jeg savnet et sterkere fokus på i teologistudiet (og sikkert også i annen kirkelig utdanning) er det at ganske bra som regel er godt nok. At man med god samvittighet kan ta seg fri på lørdagen på tross av at søndagens preken bare er middels. At man kan si nei til å være med på barnekoret fordi man faktisk har et behov for å sitte hjemme å se på tv. At man kan redusere antall arbeidstimer i løpet av uka, slik at man klarer å holde ut alle arbeidsuker i løpet av året. En prest som ikke tar vare på seg selv, vil ikke kunne ta vare på en menighet.

Svar
Kommentar #3

Anders Møller-Stray

13 innlegg  70 kommentarer

For engasjert?

Publisert over 5 år siden

Kan det tenkes at mye av årsaken nettopp ligger i dette brennende engasjementet for jobben? Når man jobber for noe man virkelig tror på, er det lett å yte litt ekstra. Men, om man gir 110% over tid, risikerer man å til slutt ende på felgen. Det er vanskelig å prioritere egennyttige ting som trening, avslapning i sofaen, cafè eller pubtur med venner, når det betyr å nedprioritere å holde i live ungdomsarbeidet, å yte litt ekstra i en krevende begravelse, eller å forbedre den planlagte prekenen for søndagen. Om man i tillegg har familie, risikerer man å konstant leve med dårlig samvittighet; enten å være på jobb med dårlig samvittighet for å ikke være hjemme, eller å være hjemme med dårlig samvittighet for å ikke være på jobb. 

Èn ting jeg savnet et sterkere fokus på i teologistudiet (og sikkert også i annen kirkelig utdanning) er det at ganske bra som regel er godt nok. At man med god samvittighet kan ta seg fri på lørdagen på tross av at søndagens preken bare er middels. At man kan si nei til å være med på barnekoret fordi man faktisk har et behov for å sitte hjemme å se på tv. At man kan redusere antall arbeidstimer i løpet av uka, slik at man klarer å holde ut alle arbeidsuker i løpet av året. En prest som ikke tar vare på seg selv, vil ikke kunne ta vare på en menighet.

Svar
Kommentar #4

Njål Kristiansen

141 innlegg  19012 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.

Kan det tenkes at mye av årsaken nettopp ligger i dette brennende engasjementet for jobben? Når man jobber for noe man virkelig tror på, er det lett å yte litt ekstra. Men, om man gir 110% over tid, risikerer man å til slutt ende på felgen. Det er vanskelig å prioritere egennyttige ting som trening, avslapning i sofaen, cafè eller pubtur

Jeg tror du er inne på noe. Men jeg har en hypotese i tillegg. Engasjerte kirkemennesker har støtte av Den Hellige Ånd. De finner trøst og hjelp i sitt virke der. Og hos Gud. Slik er det for alle som arbeider i kirkelige sammenhenger. Konsekvensen blir at flere kjemper for den gode sak og har DHÅ på sin side. Til sist må noen innse at de ikke orker mer. At de eldste er eldst og mest fornøyd henger i så fall sammen. De har holdt ut lengst, las man standing, og deres versjon av DHÅ har seiret. Klart de er fornøyde da. Kirkelige miljøer er etter min erfaring ingen søndagsskole.

Ja, det var nå en tanke.

Svar
Kommentar #5

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Levende vann, vin og brød.

Publisert over 5 år siden

Desse tre ingrediensene er viklig skal en holde det gående, små beger, små brød og et lite fat med vann er kanskje i minste laget for hyrder i en krevende hverdag?

Svar
Kommentar #6

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Kirkelige miljøer er etter min erfaring ingen søndagsskole.

Ja og Amen!

Svar
Kommentar #7

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Gå sakte aksjon

Publisert over 5 år siden

Hvilken misjon har egentlig kirken?

Er den ikke en litt annerledes arbeidsplass?

"Gå sakte"  burde kanskje være normaltempoet? Som et alternativ til den fragmenterte og hesblesende kulturen rundt oss.

Kanskje har også kirken blitt preget av "New public management`s" ideen? Med effektivitet og lønnsomhet for å gi folket det de trenger.

Det er kanskje naturlig at det er vanskelig og konfliktfylt å være kirkeansatt. Man arbeider jo på hellig grunn, og der strides det. De som lever i kloster snakker ofte om hvordan de strider mot sine "demoner".

Det er beundringsverdig at noen velger kirken som arbeidsplass. De burde stelles godt med, for de er utryddingstruet. Be for dem, hjelp dem med snømåkingen, ta med noe godt til dem på fredagslunchen. La dem kjenne at vi er glad for at de er til for oss.

 

 

 

Svar
Kommentar #8

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.

Det er beundringsverdig at noen velger kirken som arbeidsplass. De burde stelles godt med, for de er utryddingstruet. Be for dem, hjelp dem med snømåkingen, ta med noe godt til dem

Dette er helt etter Jesu' ånd. Hadde det blitt praktisert oftere og blant flere, hadde flere sluppet å møte veggen.

 

Et godt poeng å skulle representere en motvekt til hasten og kaoset i samfunnet ved å ha et normalttempo!

Svar
Kommentar #9

Tove S. J Magnussen

487 innlegg  1979 kommentarer

Utbrenthet

Publisert over 5 år siden

Jeg har sett i arbeidslivet at utbrenthet skyldes at man går på akkord meg egne verdier over tid og tappes for energi og overskudd. Man blir motløs, demoralisert og mister retningen i livet. 

Å møte veggen endrer menneskene positivt hvis man ikke er alene om opplevelsen. 

Svar
Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Overskuddet er der.

Publisert over 5 år siden

Isa 25:6  Og Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter, med klaret gammel vin.

Man blir vel ikke utbrent om dagen starter med et gjestebud ved et slikt bord, kirkens ansatte er vel blant de inviterte de også?

Svar
Kommentar #11

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

kirkens rolle i samfunnet.

Publisert over 5 år siden

Kan det være fordi kirken er så splittet i sitt syn og har fjernet seg fra bibelens lære at spriket blir for stort mellom de bibelske sannheter og den moderne teologi? Pluss at kirken skal åpne dørene for alle mennesker i krise og være der for menneskers behov som et krisesenter. Pluss at mange medlemmer deltar ikke i kirkens aktiviteter. Presten står det og leder begravelser og møter pårørende han ikke har noe forhold til. Rene begravelsesagenten. Det forplikter ikke så mye å være medlem i kirken. Eller å være kristen. Bare du har en tro og er døpt. Da jeg vokste opp i gamle dager var det sammenheng mellom tro og liv.Alt har falt fra hverandre.Ikke rart det er slitsomt å arbeide under slike forhold,tenker jeg. Jeg er kanskje gammeldags og provoserer, men det trengs noen som holder igjen også.Hva med de troende og den sanne lære. Jesus refset mennesker når det var nødvendig.Oppleve at kirken er blitt så "snill" og skal ikke støte noen. Den kravlause folkekyrkja, som Arnfinn Haram så treffende sier.

 

 

 

Svar
Kommentar #12

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Gleden i Herren.

Publisert over 5 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.

Jeg er kanskje gammeldags og provoserer,

Å glede seg i Herren, mettes og tilfredstilles av kontakten med Gud er nok blitt gammeldags ja, å vandre langs rennende vann og gå salig på grønne enger er nok ikke hverdagen til de utbrente, da hadde de vel ikke blitt det??

Vet ikke om det er de gammeldagse som provoserer el. prester som underslår sannheten og blir utbrent, kanskje vi ikke ser sammenhengen mellom årsak og virkning.

Svar
Kommentar #13

Trond Hans Farner Kverno

18 innlegg  248 kommentarer

Et spørsmål til Vårt Land:

Publisert over 5 år siden

Ifølge undersøkelsen var det visstnok verst for kirkemusikerne. Hvorfor velger da avisen en prest til å uttale seg i sakens anledning? Jeg synes dette smaker av den usynliggjøringen som ytterligere  bidrar til utbrenthet og flukt fra kirkemusikeryrket. 

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 72 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 72 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
14 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 211 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 2 timer siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1080 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1216 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1080 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 516 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere