Kjell Arne Norum

59

Til husmødrer og alle oss andre

Publisert: 8. sep 2012

Mange husmødrer har hatt eit anstrengt tilhøve til den vesle bibelforteljinga om Marta og Maria. Det er ikkje så vanskeleg å forstå. Jesus og læresveinane kom på besøk i heimen til dei to systrene. Den gode husmora Marta såg straks kva som skulle gjerast. Gjestfridomen har sine lovar, og Marta følgde dei. Huset var fullt, og gjestane måtte få mat. Alle kan skjøne det. Og det var ikkje mogeleg å berre ta rundstykke opp av frysaren. Her var det mykje som skulle stellast til, og Marta sette i gang. Men så var det denne systra hennar, Maria. Ho hjelpte ikkje til! Ho sette seg ved føtene til Jesus, saman med læresveinane, og lytta til Jesu ord. Og der vart ho sitjande!

Marta strevde og hang i. Til slutt rann det over: ”Herre, bryr du deg ikkje om at syster mi lèt meg vere tenar åleine? Sei til henne at ho skal hjelpe meg.” Det er då ho sjølv, og mange andre etter henne, får ei overrasking. Jesus held med Maria! Han seier: ”Marta, Marta! Du gjer deg strev og uro med mange ting. Men det er eitt som er nødvendig. Maria har valt den gode delen, og den skal ikkje takast frå henne.”

Med det same får vi lyst til å forsvare Marta. Alle veit at det er rett og godt å vere gjestfri. Alle veit at vi må ha mat for å leve. Alle veit at husmødre (og husfedre, vil eg vone) gjer eit nødvendig og godt arbeid. Det er nettopp det som gjer Jesu ord så sterke. Orda hans råker oss alle. For kven kan seie anna enn at han tek oss på kornet? Kven er det som ikkje gjer seg strev og uro med mange ting? I vår tid er det jo nettopp dette som er vår store, felles folkesjukdom!

Ved andre høve tok Jesus imot mat og gjestfridom frå Marta og Maria med glede og takk. Men denne gongen såg han tydelegvis at noko hadde bikka over, og at det var noko Marta trengde til å høyre. Og med orda som ho fekk høyre, tek han tak i oss og rister oss alle: Eitt er nødvendig! Ein einaste ting! Ingenting kan erstatte det å være i nærleiken av Jesus og høyre hans ord.

Sjølv den viktigaste teneste og dei beste gjerningar kan leie oss vekk frå den livsviktige nærleiken hos Meistaren. Ikkje minst vi prestar kan ha godt av å bli minna om det. Kva hjelper det å arbeide for Herren, dersom vi ikkje er saman med han og lytter til hans ord? Slik er det med oss alle, at når kontakten med livsens kjelde vert svekka, då tørker sjølve livet ut.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

207 innlegg  1811 kommentarer

Alt har sin tid

Publisert nesten 8 år siden

Takk for fine ord. Som det står i Forkynneren: "Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen". Det Jesus peker på her er vel at en husverts omsorg og mat er viktig, men ikke viktigst? "Vi lever ikke av brød alene" som Han sa en gang tidligere. Vi dør av brød alene... Det handler vel om å våge å være våken (våk!) og dermed være tilstede der man er? Slik Maria var til stede og nærværende. Slik den barmhjertige samaritan var til stede og nærværende; uten at verken tradisjonstenkning eller andre forhold tok fra ham det motet? Slik Jesus gikk ut av de andres forventninger og vasket føttene til sine disipler... Osv. Men til det å være til stede trengs det mot. Noe man ikke får før man evner å konfrontere sin frykt og seg selv ut over omgivelsenes klamme styring? Jfr Peters vandring ut på vannet på Kristi ord. Også i kirkelige miljøer, som i gruppen hvor Kristus her var, finnes det selvsagt rammer, roller og forventninger som binder og styrer i så sterk grad at de kan bli tvangstrøyer. Alt gode nok i og for seg... inntil de får en større betydning enn de skal ha fordi de kan ta oppmerksomheten fra hva som dog er vesentligst? Matserveringen og husvertens oppgaver og rollene er altså ikke til for tradisjonenes og det sosiale omdømmets skyld. Det var dét Kristus påpekte gjennom Marias valg.

Maria hadde motet og gikk ut av sin rolle, til Martas overraskelse og mulige ergrelse: Fordi Marta tok raskt på seg rollen og masken der de lå ferdigdefinert i konteksten og de sosiale forventninger - og dermed viste det seg at rollebindingen og det å stille opp etter forventninger og tradisjoner var og er en for snever ramme til å ta i mot noe som er større? Men Maria, som de andre nevnte tidligere her, valgte dog rett. Fordi de valgte ut fra det lys de hadde og har i sitt hjerte. Det samme lys som enhver annen i relasjonen og felleskapet også har i sitt hjerte. Og det lyset er tent av nettop Kristus:

Det er Kristus som er verdens lys.

Kommentar #2

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Kvifor skriv du plutseleg på nynorsk? Om dette ikkje er dine eiga ord bør du seie så!

Kommentar #3

Kjell Arne Norum

59 innlegg  670 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Nynorsken kommer av at jeg skrev dette stykket for en lokalavis tidligere i uken. 

Kommentar #4

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Det er viktig å holde kontakten med Jesus. Nærhet til Jesus er selve kristenlivet.Nå som ikke Jesus er fysisk på jorden sammen med oss så er det så kjekt å være husmor og kunne ta oppvasken samtidig som man veksler noen ord med Jesus. 

Eller man kan stelle i hop go mat og ha god kontakt med Jesus samtidig.

det går å snakke med folk i huset barn voksne mens man lager mat etc gjør annet likeså greit er det å snakke med Jesus også da. Stille inni seg. 

Ellers bra innlegg.

Kommentar #5

Kjell Arne Norum

59 innlegg  670 kommentarer

Respons

Publisert nesten 8 år siden

Eriksen og Holta: Takk for to gode, supplerende innspill!

Kommentar #6

Elin Ørjasæter

26 innlegg  9 kommentarer

Bra

Publisert nesten 8 år siden

Dette var et godt og inspirerende forsvar for Martha i historien. For du har helt rett, det er en av de mest provoserende fortellingene i det nye testamente! Men ser på den med litt nye øyne nå.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2920 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 965 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 622 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere