Thor Bjarne Bore

135

Sviket (også kristnes) i Midt-Østen

Publisert: 30. des 2009

Unnfallenhet. Feighet. Begrepene passer både regjeringen Stoltenbergs og regjeringen Bondeviks holdninger og handlinger i forhold til den israelske atomingeniøren Rektor dr. Mordechai Vanunu , eller John Crossman som han nå heter etter å ha konvertert fra jødedom til kristendom.

Barnslighet. Primitiv hevn. Hilsenen går til israelsk rettsvesen. Vanunu ble i går arrestert sammen med sin norske kjæreste - et forhold Israel har kjent til over tid. Vanunus forsvarer sier dette skjer fordi Israel anser Norge som ”en fiende av Israel”.

Noen facts:
1957: Norge leverer et tilbud på bygging av Dimona-reaktoren – Israels atomvåpenreaktor. Tilbudet omfatter også et fullt utstyrt anlegg for produksjon av plutonium.
1960: Norge eksporterer 20 tonn tungtvann til Israel. Norske myndigheter har kunnskaper om Israels atomvåpenplaner under forhandlingene, men ingen stanser salget. Vi blir medskyldige i at Israel utvikler et stort og meget avansert arsenal med atomvåpen.
1986: Vanunu gir fotografier fra atomanlegget Dimona til den britiske avisen The Sunday Times, som senere trykker bildene.
1986: En kvinnelig israelsk agent lurer Vanunu til å dra til Roma, der han blir kidnappet av Mossad i all hemmelighet og ført til Israel. Han dømmes til 18 års fengsel.
1986 - 2004: Vanunu sitter fengslet, 11 år i isolasjon. Amnesty International beskriver behandlingen som «grusom, inhuman og nedverdigende”. I 16 av disse årene nomineres han til Nobels Fredspris. I 1977 får han Rightlivelihood Award., i 2004 får han ærestittelen som rektor ved universitetet i Glasgow.
2004: Vanunu søker politisk asyl i Norge. Erna Solberg instruerer UDI om å avslå søknaden til tross for at UDI mente at han oppfylte alle aktuelle vilkår for å få innvilget asyl.
2008: Regjeringen Stoltenberg bestemmer at Vanunu kan få opphold og arbeids- og oppholdtillatelse i Norge. Vanunu: ”Arbeidstillatelse ikke er verdt noe, at norske styresmakter må presse Israel til å la med reise ut”. Israelere har ikke visumplikt til Norge. Vanunu vil automatisk få oppholdstillatelse i det han allerede har et jobbtilbud i ved universitetet i Tromsø.
2005: Vanunu får Folkets fredspris i Norge.
2004 - 2009: Mot sine ønsker nektes Vanunu å forlate Israel, og han nektes å snakke med utlendinger. Mange beskriver disse tiltakene som en ren hevnakt. Han får også forbud mot å ha komtakt med utlendinger og han får meldeplikt.
2005: I juli søker Vanunu om norsk nødspass for å reise til Tromsø, der han er invitert til å holde foredrag. Norges ambassade i Israel og UD gjør sitt beste for å finne grunner til å si nei.
29.des.2009: Vanunu arresteres for å ha et forhold til den norske teologiprofessor og bibelforsker Kristin Joachimsen: ”Jeg er ingen trussel mot Israel. Dette er ren trakassering”. Vanunus forsvarer: ”Han anklages ikke for å ha gitt fra seg hemmeligheter. Hun er ikke interessert i atomspørsmål, hun er interessert i Mordechai Vanunu”.
Selv sier hun: ”Israelske myndigheter har visst om forholdet vårt helt siden starten. Telefonen, huset, alt er overvåket. De vet om alt vi gjør, og vi forsøker å leve et så normalt liv som mulig. Vi har jo ingenting å skjule”.
Israelske myndigheter: Hun får ikke får lov til å ha noe mer kontakt med kjæresten. Vanunu får to døgns husarrest.

Myndighetene har visst. Hvorfor reagere nå? Er det for å markere stor misnøye med norske reaksjoner på ulike plan, for eksempel med de norske legene Gilbert og Fosses skildringer fra de israelske overgrepene i Gaza?

Israel anser Vanunu som en landsforræder. Svært mange utenfor - meg selv inkludert - mener at han gjorde en verdenssamfunnet en viktig varsler-tjeneste, Den norske flyktningeeksperten Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen reagerer sterkt mot argumentene og holdningene hos norske myndigheter: ”Det er å samanlikne med at Noreg før krigen skulle nekte å ta imot jøder, som ynskte å forlate Tyskland”. Der det er vilje er det alltid en vei. Norske myndigheter ønsker ikke å hjelpe Vanunu, til tross for den rollen vi har spilt i Israels atomprogram. Hundrevis av chilenere fikk nødspass fra Norge etter statskuppet til Augusto Pinochet. Men i denne saken går det en ubrutt linje fra Erna Solberg til Jonas Gahr Støre: Unnfallenhet, feighet.

Og hvor er de norske reaksjonene mot ”Israels kyniske umoral overfor Gaza” (Kåre Willoch,) der verdenssamfunnet nå sitter i ro og ikke reagerer overfor den nådeløse blokaden etter en krig der rundt 14000 palestinere døde, av dem rundt 400 barn, mens tapet på israelsk side var 10 soldater og tre sivile. En menneskeskapt humanitære katastrofe, utløst etter at israelere i november i fjor gikk inn i Gaza og myrdet seks palestinere, og Hamas svarte med rakettere og tilbud om ny våpenhvile dersom Israel opphevet Gaza-blokaden, noe Israel ikke ville.

Norge fiende av Israel? Vi som var feigt avholdende da Goldstone-rapporten ble behandlet i FNs menneskerettighetsråd. En rapport som fortalte at begge sider begikk krigsforbrytelser under krigen, men at de israelske overgrepene var i særklasse de mest omfattende.

Fred. Demokrati. Rettferdighet for alle folk. Vakre ord dekker over mye dobbeltmoral i vårt forhold til det som skjer i Midt-Østen.

                   *  *  *  *

Jeg har alltid vært en nær venn av Israel og landets rett til en fredelig eksistens. Sammen med Arthur Berg i Dagen drev jeg gjennom redaktørtiden i Vårt Land innsamling til sykehuset Shaare Zedek i Jerusalem. Jeg har støttet landet i tykt (senest mot aksjonen for en akademisk boikott av Israel)  men ikke i tynt - og etterhvert er det dessverre blitt svært mye tynt. I den senere tid: Fortsatt ulovlige bosettinger, Gaza-krigen og påfølgende blokade.

Deler av den norske kristenfolks holdning til det som skjer i Midt-Østen er skammelig. Det synes som om ethvert overgrep skal forsvares, at de forhold kristne palestinere lever under totelt neglisjeres, at ja og amen til at den israelske staten foretar seg nærmest blir en del av trosbekjennelsen. Besøk hos kristne palestinere får stadig flere til å spørre: Har de kristne noen fremtid i Det hellige land?

For å si det med Jens Olav Mæland (MF-eksamen, 24 års som teologilærer på Fjellhaug, bataljonsprest og studieopphold i Midt-Østen , lærer i yrkesetikk og sokneprest før han i sommer gikk ble pensjonist) i den utmerkede boken "Glemt av sine egne" - rapport fra de kristnes situasjon i Det hellige land: "Det er bare det menneskesyn og de holdninger som Jesus forkynte og praktiserte - nemlig rettferdigthet og forsoning - som kan løse den aktuelle konflikten. Derfor er det så viktig at et levende Kristus-vitnesbyrd får gjøre sin gjerning der".

En del norske kristnes Israel-ensidighet er dessverre et hinder for at denne visjonen kan bli virkelighet. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Ja, trist

Publisert over 10 år siden

Hei Thor. Du har rett i at det er mye svik i forhold til folkene (og konfliktene) i Midtøsten. Vanunu-saken bør Israel nå få lagt bak seg. Mannen har sonet en gruelig lang fengselsstraff, så nå må Israel la ham være i fred - inkludert retten til å reise dit han vil og være sammen med dem han vil (her en norsk kvinne).

Når det er sagt så må vi huske at de kristnes svik (og sviket generelt) ikke bare går én vei. Det er ikke bare norske Israel-venner - i alle fall den delen av dem som er i overkant ensidige - som "sviker" den andre part. Det tror jeg at mange på "den andre siden" gjør vel i å huske.

Kommentar #2

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Sviket i Midt-Østen

Publisert over 10 år siden

Takk for et tankevekkende og godt innlegg som synliggjør unnfallenheten som oppstår selv hos våre ledere når "en annen politisk agenda" synes å være viktigere. Det må det jo dreie seg om fordi jeg tipper at hverken Bondevik (Erna Solberg) eller Jens Stoltenberg er fastlåst i noen personlig tolkning av staten Israels rolle i bibelsk sammenheng. Dette siste synes gjennomgående å være tilfelle for de som med nebb og klør forsvarer Israel her på dette forumet, nærmest uavhengig av hva de politiske lederne i Israel foretar seg av grusomheter mot palestinerne. Og som konsekvent stempler kritikken mot staten Israel som antisemittisme.

Alle ordentlige venner av Israel bør tale tydelig nå i forhold til dette Bore tar opp i sitt innlegg!

Kommentar #3

Thor Bjarne Bore

135 innlegg  49 kommentarer

1400 - ikke 14000

Publisert over 10 år siden

Jeg ser at det har sneket seg inn en null for mye i de palestinske tapstallene, det skal være 1400, ikke 14000

Kommentar #4

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Bores innlegg er frastøtende!

Publisert over 10 år siden

Bare så det er sagt, jeg synes den aktuelle arrestasjonen av Vanunu/Crossman virker mildt sagt merkelig. Hvis Vanunu sitter inne med informasjon som er så sensitiv at den på en alvorlig måte kan sette Israels sikkerhet i fare bare han snakker med en utlending, så burde de heller ha latt være å frigi ham.

Desverre syntes ikke NRK det var intressant å intervjue noen representant for den israelske påtalemakten for å høre den siden av historien, isteden valgte man å bare intervjue Vanunu selv og hans advokat.

Den israelske strafferaksjonen mot Vanunu kan vare urettferdig, men noen jøde på flukt fra nazistenes utryddelsesleirer er han ikke! Ikke heller er han en politisk dissident på flukt for sitt liv fra Pinochets terrorregime. De sammenligningene, som Terje Einarsen gjør og som Thor Bjarne Bore gjengir er absurd, frastøtende og krenkende mot nazistenes og Pinochets alle offer!

For Bore begynner konflikten mellom Israel og Hamas på Gazastripen med at Israelsk forsvarsstyrker i november 2008 gikk inn i Gaza og "myrdet" (ikke drepte, "myrdet"!) seks "palestinere" (ikke seks Hamassoldater, slik selv brittiske Guradian rapporterte, men bare "palestinere"). For bore eksisterer ikke det faktum at noen dager før dette angrepet hadde israelerne opptaget at Hamas gravde en tunnel under den israelske grensen mot Gazastripen. Ikke heller eksisterer det faktum at Hamas siden Israel trakk seg ut av Gazastripen i 2005 har Hamas sendt tusentals raketter inn i Israel med døde og sårede israelske sivil som mål. De israelske offrene nevnes avv Bore bare fordi de numerært er mindre enn de palestinske, som annet enn sammeligning med de numerært (og for Bore moralsk) overlegne palestinske offer er de uintressante. Snakk om å måle med ulikt mål.

Besøk hos kristne palestinere Bore til å spørre: Har de kristne noen fremtid i Det hellige land? Men han vender ett blindt øye til kristne i andre land i Midt-Østen som har forlatt sine land i like stor grad som de palestinske kristne. Men disse andre arabiske kristnes utvandring/flukt kan jo ikke skyldes på Israel og derfor er de uintressante for Bore.

Spørsmålet er om ikke Thor Bjarne Bore og mange andre norske "palestinavenners" Israel-ensidighet er dessverre et hinder for at Norge skal kunne spille noen som helst konstruktiv rolle for den israelsk-arabiske konflikten.

Kommentar #5

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

"Sviket i midt -Østen"

Publisert over 10 år siden

 Hva om denne mannen hadde vært amerikaner og stått fram i det offentlig rom og gitt ut opplysninger om statshemmligheter i USA? Hva eller hvordan hadde Pentagon reagert? Hadde ikke Israel rett til å reagere som de gjorde? De er det eneste land i Midt-Østen som er demokratisk og slike våpen blir ikke brukt i annet formål enn å forsvare seg. Med gru venter jeg på hva Iran vil gjøre når de får snekkret sammen sin bombe. Israel er som andre land avhengig av sitt parlament om de skal bruke det eller ei. Udemokratiske land styres som regel av en person som kan tilte helt og bruke dette i form av terror og angrep. Derfor er Israel for tiden veldig sårbare fordi nabostatene begynner å anskaffe seg slike våpen.Det de har sagt er jo at de skal utslette Israel fra kartet. Slike uttalelser har jeg ikke ennå hørt noen har angrepet eller kritisert.

Det som fikk mine øyenbryn til å heve seg var det denne politimannen sa: Fordi Vanunu var blitt sammen med en norsk kvinne ble han anholdt. Norge er som sagt fiender av staten Israel, sa denne politimannen... Da kan du tenke deg hva den norske stat har stilt i stand. De fleste nordmenn (Pr.Dato) er forsatt pro Israel, derfor forstår jeg ikke denne uttalelsen. Men den norske regjering har jo til stadighet kritisert Israel og vist verden hvem de har tatt parti med i den konflikten der nede. Nå skal det kritiseres for alle pengene at Israel har arrestert en mann som truer med å gi fra seg opplysninger om rikets sikkerhet. Hadde Norge godtatt dette? Hva med krekar? Han er en fare for den norske sikkerhet Han sitter her forsatt fordi den norske regjeringe er pissredd for å kaste ham ut. Men i motsettning kan ikke Israel utvise Vanunu fordi han ville da flydd rundt å fortalt om Israel sitt forsvar til alle som ville betalt godt.

 Men her hjemme sitter det så mange fortåsegpåere at jeg blir nesten kvalm. Stadige kritikker mot Israel gjør det vondt verre. Israel ser oss som fiender, vi som var deres største alierte engang. Skammelig og trist sier jeg. Jeg mener at dette er staten Israel sin egen indre avgjørelse som vi ikke har noe med å kritisere.

Kommentar #6

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Sviket (også kristnes) i Midt-Østen

Publisert over 10 år siden
30.12.09 kl. 13:23 skrev Thor Bjarne Bore:

"Vanunu ble i går arrestert sammen med sin norske kjæreste - et forhold Israel har kjent til over tid. Vanunus forsvarer sier dette skjer fordi Israel anser Norge som ”en fiende av Israel”.

---

Det skal bli spennende å lese denne artikkelen når jeg får tid.

Jeg så innslaget på TV igår, hvor Mordechais forsvarer hevdet at hver nordmann nå av Israel ble ansett som en fiende. Jeg oppfattet faktisk ordvalget som ble benyttet som en ren sarkasme fra advokat Feldman - at det ikke var alvorlig eller bokstavelig ment.

Kommentar #7

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Jonathan Pollard - USAs "Vanunu"

Publisert over 10 år siden
30.12.09 kl. 16:03 skrev Terje Johansen:

 Hva om denne mannen hadde vært amerikaner og stått fram i det offentlig rom og gitt ut opplysninger om statshemmligheter i USA? Hva eller hvordan hadde Pentagon reagert?

Man kan jo bare se på saken med Jonathan Pollard, en amerikansk jøde som sitter med en livstidsdom i USA etter å ha blitt funnet skyldig i å spionere til fordel for USA.

Forskjellen ligger i at USA ikke på den tiden bafant seg i krig, slik som Israel gjør og gjorde når Vanunu kom ed sine avsløringer, og at Israel og USA er og var allierte.

En annen forskjell er at alle de nordmenn som engasjerer seg for Vanunu knapt har hørt om Pollard og ikke følet et fnugg av den moralske indignasjon de følet ovenfor Israel i Vanunusaken.

Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Utmerket!

Publisert over 10 år siden

------

Et alldeles utmerket innlegg - fra uventet hold. Beklager at jeg ikke har kjent godt nok til dine holdninger i denne saken, Bore. Når en leser noe som er klokt skrevet, skal en være forsiktig med å henge seg på og si at "det var som jeg skulle sagt det selv" (for da burde en vel alle rede ha sagt det). Men her tillater jeg meg å si at Bore sin tilnærming til Israel og denne delen av Midtøstenkonflikten er helt i tråd med min egne holdninger til dette temaet.

Det finnes venner og venner av Israel. Noen er mer venner enn andre og ser ingen problemer i konflikten, annet enn det palestinere greier å stelle i stand - mot israelerne. Og så er det oss andre som gjerne stiller opp for Israel (selv her jeg brukt mer enn ett år av mitt til da unge liv i gratis tjenste i go for landet) og som klart og utvedydig forsvarer landets og jødenes rett til å eksistere i fred og sameksitens med sine naboer, men som også ser at det finnes kritikkveridge forhold også på israelsk side - og som vi også sier i fra om. Etter det jeg kejnner til finnes det ingen stat på kloden som er plettfri, heller ikke Israel.

Når jeg leste innlegget, reagerte jeg imidlertid på noen av formuleringene og tilnærmingene. Disse tar Isak Aasvestad opp i sine kommentarer. Jeg støtter flere av hans korreksjoner.

Men like fullt applauderer jeg Bore sitt innlegg, og spesielt når han påpeker norske kristne israelvenners blinde, ensidige og naive forhold til Israel. De fremstår i denne saken ikke som troverdige og slett ikke som gode ambassadører for Israel.

Kommentar #9

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Jonathan Pollard - USAs

Publisert over 10 år siden
30.12.09 kl. 16:14 skrev Isak BK Aasvestad:"En annen forskjell er at alle de nordmenn som engasjerer seg for Vanunu knapt har hørt om Pollard og ikke følet et fnugg av den moralske indignasjon de følet ovenfor Israel i Vanunusaken."

---

Jeg tror vel ikke at jeg er eneste unntaket, og jeg er kjent med Pollardsaken.

I meldingen fra NTB igår om Vanunu står det at han konverterte fra jødedommen til kristendommen etter at han var dømt. Det skjønner jeg ikke at stemmer, for for flere år siden så jeg filmen som ble laget om ham, hvor han ble lurt av israelske agenter i utlandet og deretter kidnappet og fraktet til Israel. Av denne filmen fremgår det at Vanunu før sin arrestasjon hadde konvertert til kristendommen.

En faktor blir derfor mistanken i Vesten om at han både fikk og fortsatt får en strengere straff enn situasjonen skulle tilsi på grunn av dette. Konvertering fra jødedommen blir ikke sett på med blide øyne. Hele verden visste dessuten at Israel hadde atomvåpen - Israel innrømmet alltid dette selv indirekte med sitt ekko når de ble spurt direkte: "Vi vil ikke være de første som introduserer atomvåpen i området." Underforstått: Atomvåpen var i området allerede på amerikanske hangarskip.

En faktor som gjør at norske myndigheter viser en annen unnfallenhet med Vanunu enn de gjorde overfor Sakharov og Soltsjenitsyn er nok at Vanunu ikke utelukkende betraktes som en samvittighetsfange. Han har vitterlig begått spionasje mot sitt eget land, og straffes fortsatt for det, selv om han formelt sett er ferdig med soningen.

Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Sviket (også kristnes) i Midt-Østen

Publisert over 10 år siden

Jeg har alltid vært en nær venn av Israel og landets rett til en fredelig eksistens. Sammen med Arthur Berg i Dagen drev jeg gjennom redaktørtiden i Vårt Land innsamling til sykehuset Shaare Zedek i Jerusalem. Jeg har støttet landet i tykt (senest mot aksjonen for en akademisk boikott av Israel)  men ikke i tynt - og etterhvert er det dessverre blitt svært mye tynt. I den senere tid: Fortsatt ulovlige bosettinger, Gaza-krigen og påfølgende blokade.

Deler av den norske kristenfolks holdning til det som skjer i Midt-Østen er skammelig. Det synes som om ethvert overgrep skal forsvares, at de forhold kristne palestinere lever under totelt neglisjeres, at ja og amen til at den israelske staten foretar seg nærmest blir en del av trosbekjennelsen. Besøk hos kristne palestinere får stadig flere til å spørre: Har de kristne noen fremtid i Det hellige land?

Svar.

OKKUPERTE BOSETTINGER:

Ja , stadig fleire kjem til å hata Israel og jødane. 

"Ulovlege bosettinger" - dette er vorte eit populært begrep.

Som kristne er me fyrst og fremst pliktige til å stå på Guds ord.

Kven har rett til å busetja seg i Guds Land?

GAZAKRIGEN?

Kva var grunnen til  i Gazakrigen?  Var det Israel om ville ha denne krigen?

VANUNU:

Kva gjorde Norge med  Treholt då han snakka med russarane?

Spionasje??

Etter logikken her skulle Norge har slappa  Treholt  på skuldra og takka han for hans rause åpenhet.

Hamas ville sikkert ikkje brydd seg med rettsak heller men gjort det på sin måte - dra personen ut i gata og skote han utan lov og dom.

Kommentar #11

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

RE: RE: Jonathan Pollard - USAs

Publisert over 10 år siden
30.12.09 kl. 20:28 skrev Leif Gullberg:

En faktor som gjør at norske myndigheter viser en annen unnfallenhet med Vanunu enn de gjorde overfor Sakharov og Soltsjenitsyn er nok at Vanunu ikke utelukkende betraktes som en samvittighetsfange. Han har vitterlig begått spionasje mot sitt eget land, og straffes fortsatt for det, selv om han formelt sett er ferdig med soningen.

Godt sagt!

Kommentar #12

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

RE: Bores innlegg er frastøtende!

Publisert over 10 år siden

Shalom chaver,

du etterlyser en "konstruktiv rolle" for Norge i Midtøsten,

men når du stempler alle slike innlegg som "frastøtende" eller "antisemittisme" så skaper du vel ikke akkurat noe konstruktivt debatt-klima her inne? ;)

Det går an å være saklig ueig i det Bore skriver. Men frastøtende er det ikke.

30.12.09 kl. 15:54 skrev Isak BK Aasvestad:

Bare så det er sagt, jeg synes den aktuelle arrestasjonen av Vanunu/Crossman virker mildt sagt merkelig. Hvis Vanunu sitter inne med informasjon som er så sensitiv at den på en alvorlig måte kan sette Israels sikkerhet i fare bare han snakker med en utlending, så burde de heller ha latt være å frigi ham.

Desverre syntes ikke NRK det var intressant å intervjue noen representant for den israelske påtalemakten for å høre den siden av historien, isteden valgte man å bare intervjue Vanunu selv og hans advokat.

Den israelske strafferaksjonen mot Vanunu kan vare urettferdig, men noen jøde på flukt fra nazistenes utryddelsesleirer er han ikke! Ikke heller er han en politisk dissident på flukt for sitt liv fra Pinochets terrorregime. De sammenligningene, som Terje Einarsen gjør og som Thor Bjarne Bore gjengir er absurd, frastøtende og krenkende mot nazistenes og Pinochets alle offer!

For Bore begynner konflikten mellom Israel og Hamas på Gazastripen med at Israelsk forsvarsstyrker i november 2008 gikk inn i Gaza og "myrdet" (ikke drepte, "myrdet"!) seks "palestinere" (ikke seks Hamassoldater, slik selv brittiske Guradian rapporterte, men bare "palestinere"). For bore eksisterer ikke det faktum at noen dager før dette angrepet hadde israelerne opptaget at Hamas gravde en tunnel under den israelske grensen mot Gazastripen. Ikke heller eksisterer det faktum at Hamas siden Israel trakk seg ut av Gazastripen i 2005 har Hamas sendt tusentals raketter inn i Israel med døde og sårede israelske sivil som mål. De israelske offrene nevnes avv Bore bare fordi de numerært er mindre enn de palestinske, som annet enn sammeligning med de numerært (og for Bore moralsk) overlegne palestinske offer er de uintressante. Snakk om å måle med ulikt mål.

Besøk hos kristne palestinere Bore til å spørre: Har de kristne noen fremtid i Det hellige land? Men han vender ett blindt øye til kristne i andre land i Midt-Østen som har forlatt sine land i like stor grad som de palestinske kristne. Men disse andre arabiske kristnes utvandring/flukt kan jo ikke skyldes på Israel og derfor er de uintressante for Bore.

Spørsmålet er om ikke Thor Bjarne Bore og mange andre norske "palestinavenners" Israel-ensidighet er dessverre et hinder for at Norge skal kunne spille noen som helst konstruktiv rolle for den israelsk-arabiske konflikten.

Kommentar #13

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Bores innlegg er frastøtende!

Publisert over 10 år siden
30.12.09 kl. 15:54 skrev Isak BK Aasvestad:

Bare så det er sagt, jeg synes den aktuelle arrestasjonen av Vanunu/Crossman virker mildt sagt merkelig. Hvis Vanunu sitter inne med informasjon som er så sensitiv at den på en alvorlig måte kan sette Israels sikkerhet i fare bare han snakker med en utlending, så burde de heller ha latt være å frigi ham.

Hei Isak. Nettopp dette synes også jeg at er merkelig. Slik jeg ser det så bør et menneske være fullstendig fritt når det har sonet sin dom. Derfor har jeg store vanskeligheter med å gå god for Israels politikk overfor Vanunu siden han ble løslatt for en del år siden. Som du sier; de kunne jo i så fall bare "ha latt være å frigi ham".

Jeg gjør forøvrig oppmerksom på at jeg er en Israel-venn Isak, men jeg tror det er klokt av oss (Israel-venner) å forsøke å være balanserte, rede til å kritisere også Israel når de gjør feil. Ingen stater i verden er feilfrie. Som Israel-venn tror jeg at jeg kanskje ligger "midt mellom" Isak-Terje på den ene siden og Leif-Arne på den andre. For å si det sånn.

Kommentar #14

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Et sted går grensen!

Publisert over 10 år siden
31.12.09 kl. 02:46 skrev Olav Elgvin:

Shalom chaver,

du etterlyser en "konstruktiv rolle" for Norge i Midtøsten,

men når du stempler alle slike innlegg som "frastøtende" eller "antisemittisme" så skaper du vel ikke akkurat noe konstruktivt debatt-kSviket (også kristnes) i Midt-Østen - verdidebatt.nolima her inne? ;)

Det går an å være saklig ueig i det Bore skriver. Men frastøtende er det ikke.

Jeg ser ikke at det er mulig for meg å ha noen "konstruktiv debatt" med folk som uttrykker seg slik som Thor Bjarne Bore og Elias Per vågnes. Et sted går grensen for hva man kan akseptere i en debatt og forsette en dialog.

Jeg fastholder at Bores sammenligning av Vanunu med en jøde på flukt fra nazistenes utryddelsesleirer (og dermed sammenligner han Israel men nazistene) er frastøtende og krenkende. Og det er ikke jeg som stempler en slik sammenligning som antisemitisme. Det er EU.

Merk at det ikke er enhver kritikk av Israel, selv ikke usaklig kritikk som den absurdeapartheidanalogien, som stemples som antisemitisk, men nettopp "Sammenlikning av aktuell israelsk politikk med nazistenes politikk". En sammenligning Bore bruker.


Kommentar #15

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Uforståelig

Publisert over 10 år siden

Det mest oppsiktsvekkende på denne tråden må være postdoktor Terje Einarsen ved UiB sin kommentar: ”Det er å samanlikne med at Noreg før krigen skulle nekte å ta imot jøder, som ynskte å forlate Tyskland”.

Sammenligner han med dette dagens Israel og Hitlers Tyskland? Selv om jeg har et svært kritisk syn på Israels innenriks- og utenrikspolitikk, og mener at det er en apartheidstat, må da dette være fullstendig skivebom fra en som presumptivt skal vite noe om saken?

Kommentar #16

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

RE: RE: Bores innlegg er frastøtende!

Publisert over 10 år siden
31.12.09 kl. 15:38 skrev Magnus Husøy:30.12.09 kl. 15:54 skrev Isak BK Aasvestad:

Bare så det er sagt, jeg synes den aktuelle arrestasjonen av Vanunu/Crossman virker mildt sagt merkelig. Hvis Vanunu sitter inne med informasjon som er så sensitiv at den på en alvorlig måte kan sette Israels sikkerhet i fare bare han snakker med en utlending, så burde de heller ha latt være å frigi ham.

Hei Isak. Nettopp dette synes også jeg at er merkelig. Slik jeg ser det så bør et menneske være fullstendig fritt når det har sonet sin dom. Derfor har jeg store vanskeligheter med å gå god for Israels politikk overfor Vanunu siden han ble løslatt for en del år siden. Som du sier; de kunne jo i så fall bare "ha latt være å frigi ham".

Jeg gjør forøvrig oppmerksom på at jeg er en Israel-venn Isak, men jeg tror det er klokt av oss (Israel-venner) å forsøke å være balanserte, rede til å kritisere også Israel når de gjør feil. Ingen stater i verden er feilfrie. Som Israel-venn tror jeg at jeg kanskje ligger "midt mellom" Isak-Terje på den ene siden og Leif-Arne på den andre. For å si det sånn.

----

Jeg tror ikke det er så enkelt. Denne mannen er vel full av hevn fordi han har sittet lenge i fengsel. Derfor har Israel gått til dette skritt for at han ikke skal fortelle statshemmligheter. Jeg tror andre vestlige anti-Israelske land vil kaste seg over ham å tilby ham en god økonomi resten av livet bare han kan fortelle hans versjon. Da jeg var i militære skulle vi ikke fortelle noe utenfor leieren hvordan militæret var bygd opp. En uvesentlig ting som vi ikke syntes var noe særlig å holde hemmelig kunne være den siste biten på et puslespill fienden ville ha opplysningen om. Her i dette tilfelle er det meget alvorlig at slike opplysninger når ut til fienden. Derfor forstår jeg Israel fordi de er omringet av fiender på alle kanter. Israel må være en hestehode foran forsvarsmessig hele tiden. En liten svakhet her kan bety utraddering av Israel. Derfor tror jeg at Israel skal styre dette selv uten våres innblanding.

Kommentar #17

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

RE: Uforståelig

Publisert over 10 år siden
31.12.09 kl. 16:13 skrev Leif Gullberg:

Det mest oppsiktsvekkende på denne tråden må være postdoktor Terje Einarsen ved UiB sin kommentar: ”Det er å samanlikne med at Noreg før krigen skulle nekte å ta imot jøder, som ynskte å forlate Tyskland”.

Sammenligner han med dette dagens Israel og Hitlers Tyskland? Selv om jeg har et svært kritisk syn på Israels innenriks- og utenrikspolitikk, og mener at det er en apartheidstat, må da dette være fullstendig skivebom fra en som presumptivt skal vite noe om saken?

 Jeg sporer vel litt av her, men jeg kan ikke forstå Gullberg når han nevner at Israel er en apartheidstat. Det må vel være skivebom..

Israel er vel det eneste landet i verden tror jeg som har så mange nasjoner samlet i et land. Det er gule,svarte, hvite der uten noe helst form for problemer. Legg merke til det at det ikke er noe form for etniske problemer heller. Derfor skyter vel du, Gullberg langt utenfor målet, tror jeg. Hvis du tenker palestina konflikten, så har jo ikke dette noe med apartheid å gjøre.

Kommentar #18

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Apartheidstaten Israel

Publisert over 10 år siden

Terje Johansen skriv:" Israel er vel det eneste landet i verden

tror jeg som har så mange nasjoner samlet i et land. Det er gule,svarte, hvite der uten noe helst form for problemer.

Legg merke til det at det ikke er noe form for etniske problemer heller."

Israel legg stendig meir av palestinsk jord og eigedomar under seg.

Raserte olivenlundar og heimar, stolne vasskjelder ,  

apartheidvegar og nummerskilt,, apartheid-identifikasjonskort,

krenkjande sjekkpunkt, med uendelege køar, og  dreping 

av mange slag, utan lov og dom, osv.

Mange sørafrikanarar som har levt under apartheid har vore, og er,

internasjonale observatørar i EAPPI. Dei vitnar at  den israelske

apartheid er verre enn den sørafrikanske var!

Les gjerne deira rapportar  på EAPPI Eye-witness!es(EA reports) !

Om Vanunu har nokon løyndomar om atomsakene,

har han i mange år hatt høve til å gje dei frå seg!

Eg undrar meg stendig på korleis dei sokalla Israel-venene

kan greia å unngå å sjå og vedgå kva Israel driv på med!

Men "Han er ingen meir blind enn den som ikkje VIL sjå"!

Beste helsing 

Per EinarKommentar #19

Thor Bjarne Bore

135 innlegg  49 kommentarer

Enøydhet

Publisert over 10 år siden

Isak BK Aasvestad skriver: "Jeg fastholder at Bores sammenligning av Vanunu med en jøde på flukt fra nazistenes utryddelsesleirer (og dermed sammenligner han Israel men nazistene) er frastøtende".

Skal man delta i et offentlig ordskiftet, bør man lese ordentlig. Det er ikke min sammenligning, den er sitert for å vise reaksjoner fra kompetent hold, i dette tilfelle en flyktningekspert.

Forøvrig: jeg er både Israel-venn og palestinervenn. Men det er bedrøvelig at enkelte kristne kretser uansett støtter alt som staten Israel måtte foreta seg, speielt det siste året i Gaza.

Kommentar #20

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

RE: Enøydhet

Publisert over 10 år siden
02.01.10 kl. 11:13 skrev Thor Bjarne Bore:

Isak BK Aasvestad skriver: "Jeg fastholder at Bores sammenligning av Vanunu med en jøde på flukt fra nazistenes utryddelsesleirer (og dermed sammenligner han Israel men nazistene) er frastøtende".

Skal man delta i et offentlig ordskiftet, bør man lese ordentlig. Det er ikke min sammenligning, den er sitert for å vise reaksjoner fra kompetent hold, i dette tilfelle en flyktningekspert.

Forøvrig: jeg er både Israel-venn og palestinervenn. Men det er bedrøvelig at enkelte kristne kretser uansett støtter alt som staten Israel måtte foreta seg, speielt det siste året i Gaza.

Hvis du hadde lest min første kommentar ordentlig hadde du sett at jeg skrev: "De sammenligningene, som Terje Einarsen gjør og som Thor Bjarne Bore gjengir er absurd, frastøtende og krenkende mot nazistenes og Pinochets alle offer!"

Og det at du gjenngir sammenligningen i den sammenhengen kan ikke bety annet enn at du går god for den.

Og jeg tror de fleste israeler vil betakke seg for ditt vennskap!

Kommentar #21

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Enøydhet

Publisert over 10 år siden

Forøvrig: jeg er både Israel-venn og palestinervenn. Men det er bedrøvelig at enkelte kristne kretser uansett støtter alt som staten Israel måtte foreta seg, speielt det siste året i Gaza.

 Svar:

Jesus lærer oss at me skal prøva å skapa fred. Samtidig skal me stå for det som er rett.

Gud er Skaparen. Han har sagt heilt tydeleg at Israels land er Hans Land og at jødane har full rett til å busetja seg i dette området.

Det er trist at mange kristne har gått fem på erstatningsteologien. Dei greier ikkje  lenger å sjå kven som er Guds folk.

Eg har prøvd å forklara kvifor forvirringa er komplett.

Namnet er PAULUS.

"For rett jøde er ikkje den som er jøde i det ytre, og rett omskjering er ikkje den dei gjer i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskoren er den som er omskoren i hjarta, ikkje etter bokstaven, men ved Anden" Romarane 2

Det er dette som på godt norsk kallast LØGN.

Kommentar #22

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: Bores innlegg er frastøtende!

Publisert over 10 år siden
31.12.09 kl. 16:15 skrev Terje Johansen:

---

Hallo Terje. Jeg forstår disse argumentene, men siden Israel ønsker å gjøre det slik burde de ha gitt uttrykk for det fra starten av. Når de lar Vanunu sone i mange år og så frigir ham så gir de signaler om at han virkelig er "fri". Så når han altså ikke er det så blir Israels oppførsel selvmotsigende... Kunne ikke Israel ha oppnådd det de ville i forhold til statens sikkerhet uten å opptre såpass selvmotsigende? 

Jeg tror ikke det er så enkelt. Denne mannen er vel full av hevn fordi han har sittet lenge i fengsel. Derfor har Israel gått til dette skritt for at han ikke skal fortelle statshemmligheter. Jeg tror andre vestlige anti-Israelske land vil kaste seg over ham å tilby ham en god økonomi resten av livet bare han kan fortelle hans versjon. Da jeg var i militære skulle vi ikke fortelle noe utenfor leieren hvordan militæret var bygd opp. En uvesentlig ting som vi ikke syntes var noe særlig å holde hemmelig kunne være den siste biten på et puslespill fienden ville ha opplysningen om. Her i dette tilfelle er det meget alvorlig at slike opplysninger når ut til fienden. Derfor forstår jeg Israel fordi de er omringet av fiender på alle kanter. Israel må være en hestehode foran forsvarsmessig hele tiden. En liten svakhet her kan bety utraddering av Israel. Derfor tror jeg at Israel skal styre dette selv uten våres innblanding.

Kommentar #23

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Opprydding i avsnitt

Publisert over 10 år siden

Som så ofte før har det blitt problemer med VDs sitatfunksjon. Jeg markerer derfor "hvem som sa hva".

---

Terje:

Jeg tror ikke det er så enkelt. Denne mannen er vel full av hevn fordi han har sittet lenge i fengsel. Derfor har Israel gått til dette skritt for at han ikke skal fortelle statshemmligheter. Jeg tror andre vestlige anti-Israelske land vil kaste seg over ham å tilby ham en god økonomi resten av livet bare han kan fortelle hans versjon. Da jeg var i militære skulle vi ikke fortelle noe utenfor leieren hvordan militæret var bygd opp. En uvesentlig ting som vi ikke syntes var noe særlig å holde hemmelig kunne være den siste biten på et puslespill fienden ville ha opplysningen om. Her i dette tilfelle er det meget alvorlig at slike opplysninger når ut til fienden. Derfor forstår jeg Israel fordi de er omringet av fiender på alle kanter. Israel må være en hestehode foran forsvarsmessig hele tiden. En liten svakhet her kan bety utraddering av Israel. Derfor tror jeg at Israel skal styre dette selv uten våres innblanding.

---

Magnus:

Hallo Terje. Jeg forstår disse argumentene, men siden Israel ønsker å gjøre det slik burde de ha gitt uttrykk for det fra starten av. Når de lar Vanunu sone i mange år og så frigir ham så gir de signaler om at han virkelig er "fri". Så når han altså ikke er det så blir Israels oppførsel selvmotsigende... Kunne ikke Israel ha oppnådd det de ville i forhold til statens sikkerhet uten å opptre såpass selvmotsigende?

Kommentar #24

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Er staten Israel Guds lydige folk!

Publisert over 10 år siden

Torstein Langesæter skriv:

"Gud er Skaparen.

Han har sagt heilt tydeleg at Israels land er Hans Land

og at jødane har full rett til å busetja seg i dette området."

Javel. Men lovnaden til folket er ikkje vilkårslaus!

Korleis les T.L. og andre Israel-patriotar  til dømes  5.Mos. 30?

Er Israel i dag  det Guds lydige folk som skal få leva lenge i landet?

Og lyder dei profetordet i Esekiel 47.21-23, eller for den del

Balfourdeklarasjonen, som seier med klåre ord korleis

palestinarane skal få ha sin arv og sine rettar i landet?

Eg etterlyser framleis bibelkunnskapen og respekten

for profetordet om Guds lydige folk!

Godt år med grundig bibellesing!

Beste helsing

Per Einar


Kommentar #25

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Er staten Israel Guds lydige folk!

Publisert over 10 år siden

Javel. Men lovnaden til folket er ikkje vilkårslaus!

Per Einar

 Svar:

Dersom du ser på Guds handlemåte med jødefolket så har Han straffa dei når dei har vendt seg bort frå Han.

Det skjedde då Nebukadnesar inntok landet og førte Daniel og venene til Babylon 586 f kr

Gud straffar ei stund (her 70 år) og så fører Han folket tilbake til det landet Han har gitt dei i arv.

Størstedelen reiser ikkje tilbake , men mange gjer det. Tempelet vert starta bygd og byen Jerusalem fiksa opp. Folka rundt dei er rasande  og prøver å leggja kjeppar i hjula.

Etter at Jesus vart forkasta vart jødane straffa på ein langvarig og smertefull måte.

Men Gud er den same. Han let ikkje harmen sin vara evig. Han tilgjev og prøver på nytt.

Han elskar Folket sitt - Guds utvalgde Folk.

Han samlar  igjen folket Sitt frå mange land og fører dei tilbake til det geografiske området som tilhøyrer Han.( rundt Jerusalem)

Jødane får igjen kontroll over byen som er deira.Nasjonane skrik .(FN)

Dette er heilt i tråd med Guds timeplan.

Nasjonane rundt vert igjen sinte på jødane og no er det påan igjen om eit stund. -eit siste forsøk frå verdssamfunnet på å knebla desse forhatte jødane.

Men no vert  det siste gongen før riket for Israel skal opprettast etter dei grensene Gud har sett i GT.

Denne gongen grip Herren sjølv inn bokstavleg.

 "Eg vil samla alle folkeslaga til strid mot Jerusalem. Byen skal verta teken, husa plyndra og kvinnene tekne med vald. Halve byen skal førast bort i fangenskap, men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.
     3 Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp.  4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør." Sakarja 14

Kommentar #26

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: Er staten Israel Guds lydige folk!

Publisert over 10 år siden
02.01.10 kl. 19:39 skrev Torstein Langesæter:

Kar er Guden din, Torstein? Er det ikkje på tid at han viser seg og gjev deg litt støtte?

Han skal visstnok vere allmektig, har du ikkje kviskra han noko i øyra. Han treng då ikkje å gjere store umaken for å få fart i sakene?

Kommentar #27

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Er staten Israel Guds lydige folk!

Publisert over 10 år siden
02.01.10 kl. 20:21 skrev Elias Per Vågnes:02.01.10 kl. 19:39 skrev Torstein Langesæter:

Kar er Guden din, Torstein? Er det ikkje på tid at han viser seg og gjev deg litt støtte?

 Du skjer ,men fyrst etter 6000 år eller 120 jubileum.

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

År 2028.

Kommentar #28

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Er staten Israel Guds lydige folk!

Publisert over 10 år siden
02.01.10 kl. 20:52 skrev Torstein Langesæter:02.01.10 kl. 20:21 skrev Elias Per Vågnes:02.01.10 kl. 19:39 skrev Torstein Langesæter:

Kar er Guden din, Torstein? Er det ikkje på tid at han viser seg og gjev deg litt støtte?

 Du skjer ,men fyrst etter 6000 år eller 120 jubileum.

http://bki.net/6000/clip_image014.jpg

År 2028.

 Då er ikkje eg lenger her.

medn allikkevel, eg trur at du og alle andre som prøver å skreme med den store GUDEN de har på dykkar side, er bløff. Og du er ein bløffmakar med eller utan eigen vilje

Kommentar #29

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Er staten Israel Guds lydige folk!

Publisert over 10 år siden

 Då er ikkje eg lenger her.

medn allikkevel, eg trur at du og alle andre som prøver å skreme med den store GUDEN de har på dykkar side, er bløff. Og du er ein bløffmakar med eller utan eigen vilje

 Svar:

Kanskje du lever til du får sjå jødane starta å byggja opp att tempelet.

73 år  +18 = 91 ??

73 år + 10 =  tempelet i full gang

Kommentar #30

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Er staten Israel Guds lydige folk!

Publisert over 10 år siden
02.01.10 kl. 22:02 skrev Torstein Langesæter:

 Då er ikkje eg lenger her.

medn allikkevel, eg trur at du og alle andre som prøver å skreme med den store GUDEN de har på dykkar side, er bløff. Og du er ein bløffmakar med eller utan eigen vilje

 Svar:

Kanskje du lever til du får sjå jødane starta å byggja opp att tempelet.

73 år  +18 = 91 ??

73 år + 10 =  tempelet i full gang

 Eg lit meir på ekspertane på heimesida til Det israelske utenriksdepartementet(MFA) som prenter: 

”The Bible is not - and was never intended to be - a historical document. A work of theology, law, ethics and literature, it does contain historical information; but if we want to evaluate this information we should consider when, how and why the Bible was compiled.

Until comparatively recently, the Bible was accepted as the word of God by most Jews and Christians, and therefore scholarly works dealing with it, such as the Talmud, rabbinical commentaries, and the work of Christian scholars, concentrated on its interpretation.

There are still many differing opinions regarding the origin of the Bible, when it was written, and under what conditions; but it is fair to say that, outside fundamentalist circles, modern consensus suggests that the assembling and editing of the documents that were to constitute the Bible began in the seventh century bce, some three centuries after David's time”

Dette er eksperter som veit ka dei snakkar om, Torstein, dei har til og med saumfart landskapet og dei arkeologiske og historiske kjeldene som er tilgjengelege. Men desse folka, i motsetning til deg, skriv vel berre for å narre oss

Kommentar #31

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re. Israel og sviket

Publisert over 10 år siden

Magnus:

Hallo Terje. Jeg forstår disse argumentene, men siden Israel ønsker å gjøre det slik burde de ha gitt uttrykk for det fra starten av. Når de lar Vanunu sone i mange år og så frigir ham så gir de signaler om at han virkelig er "fri". Så når han altså ikke er det så blir Israels oppførsel selvmotsigende... Kunne ikke Israel ha oppnådd det de ville i forhold til statens sikkerhet uten å opptre såpass selvmotsigende?

......

Hallo Magnus!

Kunne ikke Israel ha oppnådd det de ville i forhold til statens sikkerhet uten å opptre såpass selvmotsigende?

Jo, det er mye mulig at Israel kunne sikkert ha taklet dette på en annen måte, men tror du ikke han har fått slike opplysninger før han slapp ut den første gangen? Jeg tror ikke det er så veldig unikt at Israel gjør slikt fordi de er redde for sin sikkerhet. Hadde dette skjedd her hadde han blitt spanet på så lenge han levde. Jeg tror ikke jeg vet om noen land som ikke hadde reagert på dette. Som sagt tror jeg han aldri blir fri for dette er et veldig sårbart emne for Israel.

Kommentar #32

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Opprydding i avsnitt

Publisert over 10 år siden

02.01.10 kl. 13:23 skrev Magnus Husøy:

"Jeg forstår disse argumentene, men siden Israel ønsker å gjøre det slik burde de ha gitt uttrykk for det fra starten av. Når de lar Vanunu sone i mange år og så frigir ham så gir de signaler om at han virkelig er "fri". Så når han altså ikke er det så blir Israels oppførsel selvmotsigende."

---

Vanunu ble sluppet fri i 2004 etter å ha sonet hele straffen på 18 år, hvorav en stor del i isolat. Ved løslatelsen ble det besluttet i israelske Knesset at det skulle settes betingelser for løslatelsen, til tross for at dommen var sonet. Det ble diskutert om han skulle interneres, men dette ble forkastet. Istedet fikk han utreiseforbud samt forbud mot kontakt med "utenlandske media". Kontakt med utlendinger har forøvrig Vanunu hatt ved flere anledninger siden løslatelsen, og ble senest i 2007 idømt 6 måneders fengsel for denne aktiviteten.

Men det er vanskelig å se hvilke hemmeligheter fra første del av 80-tallet som Vanunu nå kan sitte inne med som er av sensitiv karakter. I Israels øyne er imidlertid Vanunu en landsforræder, og antagelig er det nødvendig å markere dette.

Kommentar #33

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Ok gutter

Publisert over 10 år siden

Hei Terje og Leif.

Jeg forstår jo de tingene dere nevner angående Vanunu. Personlig har jeg ikke satt meg så mye inn i akkurat denne saken, og ønsker derfor å navigere i en medievirkelighet som sannsynligvis er noe lemfeldig med fakta. Utlegningene deres virker jo å være fornuftige. Jeg har bare fått inntrykket av at det i Norge virker å være mange som er helt i fistel over denne saken (altså i Vanunus favør). Men slik dere to framstiller det så ligger jo Vanunu nesten i samme klasse som Krekar eller Quisling.

Kommentar #34

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Ok gutter

Publisert over 10 år siden
03.01.10 kl. 18:45 skrev Magnus Husøy:"Men slik dere to framstiller det så ligger jo Vanunu nesten i samme klasse som Krekar eller Quisling."

---

Jeg kan godt tåle å bli tiltalt som en guttunge, men å bli tillagt en mening som ikke en eneste gang har krysset mine tanker vil jeg ha meg frabedt. Det var en usedvanlig ufin kommentar.

Kommentar #35

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: Ok gutter

Publisert over 10 år siden
03.01.10 kl. 20:22 skrev Leif Gullberg:03.01.10 kl. 18:45 skrev Magnus Husøy:"Men slik dere to framstiller det så ligger jo Vanunu nesten i samme klasse som Krekar eller Quisling."

---

Jeg kan godt tåle å bli tiltalt som en guttunge, men å bli tillagt en mening som ikke en eneste gang har krysset mine tanker vil jeg ha meg frabedt. Det var en usedvanlig ufin kommentar.

Heisann. Hehe, jeg ser at du misforsto meg litt der Leif. Det var ikke min hensikt å tillegge deg dette utsagnet som din mening. Snarere var det en frittalende resonnering fra min egen side. Så du kan føle deg alldeles trygg på at jeg ikke ønsket å tillegge deg dette. Mvh Magnus 

Kommentar #36

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Hans Rustad kommenterer

Publisert over 10 år siden

Jeg synes Hans Rustad har en interessant kommentar:

<a href="http://www.document.no/2010/01/hvem_er_det_som_sviker.html"> Hvem er det som sviker?  </a>

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1254 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1093 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 993 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 482 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere